slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: бити

Словник: англійська бити
Переклади: boycott, confound, demolish, derange, destroy, raze, ruffle, storm, surge, blemish, blunder, bug, defect, deviation, erratum, error, fallacy, fault, flaw, glaring, glitch, misapprehension, mistake, stumble, vandalize, devastate, rip, tear, creep, palpable, quake, quaver, shake, shiver, shudder, thrill, tremble, trembler, vibrate, contingency, eventuality, happenstance, conclude, educate, instruct, study, train, ability, capability, customizability, function, likelihood, opportunity, possibility, potential, potentiality, prospect, scope, capacity, chance, assail, assault, attack, attempt, tilt, breach, contravene, encroach, harm, impinge, infringe, transgress, trespass, violate, uncork, alteration, alternation, brand, change, conjugation, decline, softball, strain, variation, variety, lapse, accomplish, achieve, acquire, amount, attain, gain, produce, reach, score, allay, cripple, debilitate, enervate, eviscerate, impair, relax, remit, sicken, unnerve, weaken, aperture, bore, cavity, foramen, gape, inlet, opening, orifice, perforation, slot, socket, vent, break, breathing-space, dash, hyphen, intermission, pause, rest, stroke, burst, chap, crack, crevasse, crevice, fissure, fracture, interstice, leak, rift, rupture, split, penetrate, miscarriage, slip, slip-up, conversion, permutation, transformation, transition, diffuse, infiltrate, inform, infuse, interpenetrate, permeate, pervade, pierce, cessation, discontinuance, discontinuity, gap, halftime, half-time, hiatus, interact, interlude, interruption, interval, letup, let-up, outage, playtime, recess, recreation, respire, stop, stopover, suspense, timeout, abort, amuse, cease, discontinue, disrupt, intercept, interpose, interrupt, punctuate, quit, reprieve, suspend, terminate, acclimate, acclimatize, accustom, adjust, inure, depredate, desolate, harrow, infest, ravage, waste, wrack, distract, lacerate, recreate, slat, defuse, unload, pluck, twitch, categorize, classify, go-slow, stoppage, strike, walkout, walk-out, earth, world, flounder, jerk, lint, lug, mangle, pull, tug, yank, educe, learn, school, taught, teach, undeceive, apoplexy, backhand, bang, beat, beaten, blow, box, buffet, bump, flap, heartbeat, hit, impact, knock, percussion, ping, punch, put, putt, shot, slap, smash, swipe, swoop, thump, wallop, whack, bash, batter, blaze, butt, cetacean, decay, hammer, pelt, pound, slash, slog, cognizance, communication, dispatch, gong, intelligence, knowledge, message, news, newscast, note, notice, poop, word, argue, conclave, deduce, induce, infer, ratiocinate, reckon, bludgeon, coerce, compel, enforce, extort, force, graft, importune, disturb, interfere, perturb, unsettle, burn, fire, ignite, inflame, kindle, light, disprove, gush, stave, thrash, amateur, amaze, astonish, astound, baffle, flabbergast, stupefy, altering, amend, amendment, changeover, change-over, correction, diversion, modification, realignment, relay, reversal, revision, shift, switch, turn, variance
бити на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bojkot, bořit, bourat, demolovat, hubit, ničit, pokazit, rozrušit, vyhladit, zbořit, zničit, chyba, defekt, kaz, mýlka, nedopatření, nedostatek, odbočení, odchylka, odklon, omyl, poklesek, porucha, úchylka, vada, vina, závada, pustošit, zpustošit, párat, potrhat, rozpárat, roztrhat, roztrhnout, rvát, servat, škubat, tahat, trhat, vyrvat, kmitat, vibrovat, eventualita, možnost, dohodnout, skončit, ujednat, cvičit, instruovat, pěstovat, poučit, školit, vychovat, vychovávat, vycvičit, vyškolit, vyučovat, vzdělat, vzdělávat, naděje, příležitost, šance, výhled, dotírat, napadat, napadnout, přepadat, přepadnout, útočit, vpadnout, zachvátit, zaútočit, porušit, porušovat, poškodit, překročit, přestoupit, znásilnit, znesvětit, zneuctít, odzátkovat, časování, kolísání, konjugace, odrůda, přeměna, proměna, rozmanitost, různost, střídání, varieta, výkyv, výměna, vystřídání, změna, nedorozumění, přehmat, dojet, dojít, doletět, dosáhnout, dosahovat, dospět, nabýt, předat, přijet, přijít, přiletět, provést, sahat, uskutečnit, uskutečňovat, získat, oslabit, oslabovat, polevit, unavit, unavovat, vyčerpat, zeslabit, zmenšit, zmírnit, znervózňovat, díra, otevření, otvor, proražení, průlom, průsek, rozevření, ústí, vrt, zahájení, záliv, zátoka, klid, oddech, odmlka, odpočinek, pauza, pomlčka, pomlka, přestávka, lom, praskat, prasklina, prasknutí, přetrhnout, přetržení, pukat, puklina, puknout, rozsedlina, rozštěp, roztržení, štěrbina, trhlina, trhlinka, zlomení, zlomenina, prohlédnout, proniknout, prostoupit, vniknout, konverze, obměna, obrácení, obrat, přechod, přepočet, přetvoření, transformace, probodnout, pronikat, propíchnout, prosáknout, vnikat, doraz, interval, mezera, meziaktí, mezidobí, mezihra, odklad, osvěžení, prázdniny, přerušení, přerušování, rekreace, stanice, volno, vypnutí, zábava, zastavení, zastávka, lámat, odložit, přelomit, přerazit, přerušit, přerušovat, prolomit, prorazit, protrhnout, rozbít, rozlámat, rozlomit, rozrazit, rušit, vyrušit, zlámat, zlomit, navyknout, otužit, zvyknout, drancovat, vydrancovat, vyplenit, drásat, odvrátit, pobavit, rozdrásat, rozptýlit, rozsápat, vybít, vyložit, natrhat, očesat, oškubat, škubnout, utrhat, utrhnout, vytrhávat, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, uspořádat, stávka, hlína, lidé, lidstvo, půda, společnost, svět, vesmír, zem, zemina, cloumat, trhnout, vléci, vytáhnout, vytahovat, hloubat, pochytit, slyšet, studie, studium, studovat, studovna, učení, učit, uvažovat, vyučit, zkoumat, zvědět, mrtvice, bití, bouchnutí, dopad, házení, mávání, nápor, náraz, otřes, poklep, rána, ráz, srážka, švih, tah, tep, tlukot, úder, úhoz, útok, záchvat, zásah, zdvih, bacit, beranit, bít, bouchat, bouchnout, klepat, mlátit, naklepat, namlátit, narazit, plácnout, porazit, praštit, seknout, šlehat, tlouci, tlouct, třísknout, udeřit, uhodit, upadat, vyklepat, zabouchat, zbít, informace, novinka, oznámení, poselství, sdělení, spojení, zpráva, zvěst, dedukovat, dovozovat, indukovat, odvodit, usoudit, usuzovat, uzavírat, vyvodit, vyvozovat, donucovat, donutit, nutit, překroutit, přimět, přinutit, vnucovat, vnutit, vydírat, vydřít, vynucovat, vynutit, vypáčit, narušit, narušovat, obtěžovat, překážet, vadit, vyrušovat, znepokojit, podnítit, podpálit, připálit, roznítit, rozpálit, rozsvítit, svítit, vznítit, zanítit, zapálit, zapalovat, zažehnout, natlouct, zmlátit, mást, ohromit, omráčit, překvapit, zmást, měnění, modifikace, objížďka, poškození, pozměnění, přehození, přelom, převrácení, směna, úprava, zlom, zvrat
бити на чеська »
Словник: німецький
Переклади: boykott, abbrechen, abreißen, einbrechen, vernichten, zerstören, defekt, fehler, irrtum, lücke, mangel, manko, schnitzer, täuschung, demolieren, verwüsten, reißen, zerreißen, beben, schlottern, vibrieren, zittern, eventualität, möglichkeit, ausbilden, beibringen, bilden, erziehen, instruieren, lehren, schulen, trainieren, unterrichten, vermögen, stand, angreifen, attackieren, überfallen, stören, vergewaltigen, verletzen, entkorken, abänderung, abart, abwandlung, abwechslung, änderung, veränderung, wandel, wechsel, zucht, erlangen, erreichen, erringen, erwerben, erzielen, abgeschwächt, durchbruch, einwurf, eröffnung, höhle, loch, mündung, öffnung, pause, rest, ruhe, ruhepause, unterbrechung, aufbruch, bersten, bruch, explosion, kluft, riss, spalte, sprung, durchdringen, eindringen, penetrieren, versehen, permutation, übergang, umwandlung, verwandlung, wandlung, dringen, durchdrangen, absatz, einstellung, erholungspause, halt, intervall, rast, stillstand, stockung, störung, zwischenraum, zwischenwand, zwischenzeit, absetzen, aussetzen, brechen, durchbrachen, einhalten, einstellen, stoppen, unterbrachen, unterbrechen, zerbrechen, anfreunden, angewöhnen, gewöhnen, aufbrechen, aufreißen, zerfetzen, zerstreuen, ausladen, entladen, pflücken, zerren, klassifizieren, ordnen, sortieren, arbeitseinstellung, ausstand, streik, erde, kosmos, universum, welt, weltall, ziehen, zupfen, lernen, studieren, insult, schlag, stoß, anprall, anschlag, aufschlag, einschlag, fick, herzschlag, hieb, kollision, schock, streich, treffer, hauen, schlagen, anruf, anzeige, auskunft, botschaft, kenntnis, kommunikation, kunde, mitteilung, nachricht, notiz, deduzieren, entnehmen, folgern, schließen, erzwingen, anbrennen, angehen, anmachen, anstecken, anstreichen, anzünden, entzünden, zünden, prügeln, erstaunen, verblüffen, verwundern, ablösung, abweichung, schicht, umleitung, umschwung, wandbekleidung, wende, wendung
бити на німецький »
Словник: данська
Переклади: boykot, ødelægge, blunder, bommert, brist, defekt, fejl, fejltagelse, mangel, skyld, tabe, riva, dirre, gyse, hutre, ryste, rystning, sitre, eventualitet, danne, instruere, kultivere, lære, opdrage, uddanne, undervise, råd, potens, angribe, afart, forandring, ombytte, skift, få, nå, tilegne, sveske, undergrave, åbning, hul, skar, afbrydelse, hvile, pause, ro, briste, brud, eksplosion, karl, revne, spalte, sprængning, misgreb, forvandling, metamorfose, frikvarter, interval, rast, rekreation, standsning, stans, stoppested, brække, rive, pille, plukke, strejke, jord, jorden, land, univers, verden, hale, nappe, ruske, rykke, rykning, trække, trekke, studere, studie, undervisa, apopleksi, hjerteslag, anslag, bulk, dunk, slag, støt, tørn, dunke, slå, beretning, besked, bud, budskab, kommunikation, meddelelse, melding, underretning, konkludere, slutte, tvinge, forstyrre, hindre, antenne, lyse, skoen, tænde, forundre, lempelse, ombyte, omslag, skifte, veksling
бити на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: boicot, boicoteo, arruinar, demoler, derribar, derrocar, derruir, derrumbar, destruir, encrespar, fermentar, hervir, culpa, defecto, deficiencia, desacierto, desperfecto, equivocación, error, fallo, falta, yerro, destrozar, desolar, devastar, berrear, desgarrar, despedazar, rasgar, romper, calofriarse, palpitar, temblar, tiritar, vibrar, eventualidad, posibilidad, concertar, concluir, educar, enseñar, entrenar, formar, formarse, instruir, potencia, recurso, facilidad, acometer, agredir, arremeter, asaltar, atacar, atracar, embestir, invadir, saltear, decentar, infringir, perturbar, transgredir, violar, arrancar, descorchar, destapar, alteración, cambio, flexión, modificación, variación, variante, variedad, vicisitud, adquirir, alcanzar, cachar, conseguir, lograr, reportar, debilitar, enervar, extenuar, abertura, agujero, apertura, boca, boquete, cavidad, hoyo, hueco, orificio, ranura, descanso, intermedio, intervalo, pausa, recreación, recreo, reposo, suspiro, fisura, fractura, grieta, hendidura, quiebra, raja, rasgadura, rotura, ruptura, conversión, metamorfosis, transformación, transición, difundir, infiltrar, penetrar, recalar, huelga, intermisión, interrupción, parada, tregua, cortar, descontinuar, interrumpir, quebrar, suspender, acostumbrar, familiarizar, habituar, talar, distraer, descargar, clasificar, mundo, tierra, trabajador, universo, arrastrar, deshilar, tirar, adiestrar, amaestrar, aprender, estudiar, apoplejía, congestión, azote, batimiento, choque, cornada, embate, encontrón, encuentro, galleta, golpe, impacto, palo, puñetazo, trompazo, zumbido, batir, caer, golpear, latir, vencer, comunicación, información, mensaje, noticia, novedad, nueva, recado, argüir, argumentar, colegir, deducir, inducir, inferir, forzar, obligar, disturbar, interferir, molestar, trastornar, turbar, abrasar, encender, inflamar, prender, machucar, admirar, asombrar, aturdir, extrañar, sorprender, sorprenderse, alternación, alternancia, desviación, muda, mudanza, mutación, recambio, reforma
бити на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: boycottage, débâtir, déconcentrer, démaçonner, démanteler, démolir, détruire, dévaster, ruiner, bévue, coulpe, erreur, faute, gaffe, lapsus, pataquès, raser, ravager, arracher, déchirer, démailler, frémir, lacérer, bondir, chevroter, flageoler, frissonner, grelotter, palpiter, panteler, trembler, trembloter, trépider, tressaillir, tressauter, vibrer, éventualité, possibilité, conclure, cultiver, éduquer, élever, former, instruire, spécialiser, chance, plausibilité, intellectuelles, perfectibilité, agresser, assaillir, attaquer, envahir, infester, insulter, déroger, enfreindre, entamer, léser, toucher, transgresser, violer, détacher, égrapper, trinquer, déboucher, désembouteiller, capron, changement, clairette, conjugaison, déclination, inflexion, littéraires, lunaison, variation, variété, défaut, méprise, aboutir, acquérir, arriver, atteindre, parvenir, réaliser, affaiblir, aveulir, débiliter, diminuer, énerver, infirmer, mater, aspirail, baie, barbacane, bonde, bondon, boulin, chatière, chaton, claire-voie, dégorgeoir, embrasure, gargouille, nable, orifice, ouverture, perce, percée, rassasier, regard, sabord, trou, trouée, tubulure, entracte, entre-temps, pause, récréation, repos, brisure, crevaison, crevasse, crever, crique, déchirure, éclatement, fêlure, fissure, fracture, gerçure, rupture, tapure, pénétrer, mécompte, quiproquo, avatar, conversion, métabolisme, métamorphose, transformation, transition, transmutation, compénétrer, interpénétrer, morfondre, transir, transpercer, arrêt, cesse, coupure, décesse, intermission, intermittence, interruption, intersession, intervalle, lactose, lacune, mi-temps, relâche, répit, entrecouper, hacher, interrompre, suspendre, acclimater, accoutumer, aguerrir, habituer, raccoutumer, désoler, saccager, vendanger, désennuyer, divertir, sauter, tirailler, déchaîner, décharger, désengorger, cueillir, élancer, classer, classifier, trier, grève, catholicité, monde, pègre, terre, univers, brouter, houspiller, mâcher, sabouler, saccader, tirer, tourmenter, apprendre, enseigne, enseigner, étude, étudier, mémoriser, rapprendre, régenter, apoplexie, attaque, atteinte, battement, beigne, choc, coup, débattement, éclat, frappement, heurt, impact, percussion, rebattement, secousse, battre, crouler, frapper, taper, bruit, communication, information, message, nouvelle, rancard, renseignement, vent, arguer, déduire, induire, inférer, astreindre, contraindre, extorquer, forcer, obliger, déranger, gêner, perturber, troubler, allume, allumer, enflammer, exalter, rallumer, amocher, briser, casser, esquinter, mettre, meurtrir, déconcerter, ébahir, éberluer, émerveiller, étonne, étonner, renverser, sidérer, stupéfier, surprendre, altération, alternance, change, commutation, décomposition, déviation, interversion, métagramme, modification, mutation, pirouette, relève, renversement, revirement, volte
бити на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: boicottaggio, agitarsi, annientare, buttare, demolire, diroccare, radere, rovinare, sconvolgere, travolgere, colpa, difetto, errore, fallo, granchio, sbaglio, devastare, dilaniare, lacerare, rompere, squarciare, stracciare, strappare, straziare, fremere, rabbrividire, tremare, vibrare, evenienza, eventualità, addestrare, allevare, ammaestrare, educare, formare, istruire, fortuna, occorrenza, possibile, possibilità, probabilità, aggredire, assalire, assaltare, infrangere, stuprare, trasgredire, violare, stappare, cambiamento, mutamento, variante, variazione, varietà, svista, acquisire, acquistare, conseguire, giungere, pervenire, raggiungere, realizzare, toccare, affievolire, debilitare, fiaccare, indebolire, infiacchire, abboccatura, apertura, asola, buca, buco, fessura, foro, orificio, sfogo, spiraglio, intervallo, pausa, quiete, riposo, sosta, crepa, crepaccio, crepare, crepatura, fenditura, frattura, rottura, scoppiare, scoppio, spaccatura, squarcio, strappo, penetrare, permeare, conversione, trasformazione, filtrare, trafiggere, alt, arresto, fermata, fermo, gap, intermezzo, interruzione, lacuna, requie, ricreazione, frammezzare, interrompere, sospendere, abituare, abituarsi, assuefare, avvezzare, desolare, saccheggiare, distrarre, scaricare, classificare, sciopero, gente, mondo, terra, universo, apprendere, imparare, indagine, insegnare, ricerca, studiare, studio, apoplessia, ictus, attacco, battere, battito, battuta, botta, bussata, colpo, impatto, influsso, percossa, picchio, schianto, scontro, tratto, urto, bastonare, colpire, percuotere, pestare, picchiare, sconfiggere, comunicazione, messaggio, notizia, argomentare, arguire, concludere, dedurre, desumere, indurre, inferire, costringere, forzare, obbligare, disturbare, frastornare, incomodare, inquietare, perturbare, turbare, accendere, infiammare, meravigliare, sbalordire, sorprendere, stupire, alterazione, avvicendamento, cambio, capovolgimento, commutazione, modifica, modificazione, sostituzione, turno, vicenda
бити на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: boikott, ødelegge, avvikelse, blunder, bommert, fadese, feil, mangel, misgrep, misstag, mistak, skyld, tabbe, villfarelse, riva, darra, dirre, gyse, hutre, ryste, rystning, sitre, skake, skjelve, eventualitet, danne, instruere, kultivere, oppdra, utbilda, utdanne, mulighet, råd, utsikt, potens, anfalla, angripe, overfalle, krenke, overtre, avart, bøyning, deklinasjon, forandring, konjugasjon, ombytte, skift, variasjon, få, fullborda, hinna, nå, oppnå, tilegne, utdøra, vinne, avkrefte, matta, svekke, undergrave, åpning, gap, gløtt, glugge, hule, hull, skar, utløp, vik, avbrytelse, pause, brist, brudd, grabb, karl, kille, revne, spalte, sprekk, sprika, gjennomtrenge, fell, endring, forvandling, konversjon, metamorfose, modifikasjon, avbrott, frikvarter, intervall, mellomrom, oppholt, rast, stans, staura, stopp, stoppested, avbryte, bryte, venne, avfolke, herje, ødslig, rive, roa, pille, streik, verden, dra, draga, hale, nappe, ruske, rykke, rykning, trekke, læra, lære, studere, studie, undervisa, undervise, veilede, apopleksi, hjerteslag, anslag, bulk, dunk, innvirkning, rapp, skudd, slag, støt, tørn, dunka, dunke, slå, beskjed, bud, budskap, etterretning, informasjon, kommunikasjon, melding, nyhet, nytt, underretning, konkludere, slutte, utlede, avtvinga, tvinge, forstyrre, antenne, lindrig, lyse, skoen, tenne, tinda, forbause, forundre, avløsning, lempelse, ombyte, omslag, skifte, utskifting, veksling
бити на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: бойкот, истреблять, разрушать, заблуждение, изъян, недостаток, отклонение, ошибка, пятно, опустошать, разорять, драть, отрывать, рвать, вздрагивать, дрожать, знобить, трепетать, возможность, заключать, воспитывать, обучать, перспектива, атаковать, нападать, изнасиловать, нарушать, обрывать, откупоривать, раскупоривать, изменение, перемена, разновидность, оплошность, выполнять, достигать, достичь, нервировать, обессилеть, ослабить, жерло, отверстие, открытие, проём, отдых, пауза, перерыв, взрыв, трещина, проникать, переход, преобразование, остановка, прекращение, углубление, перебивать, перерывать, прекращать, прерывать, прореживать, приучать, разрывать, разгружать, классифицировать, забастовка, вселенная, земля, мир, дергать, дёргать, дрыгать, терзать, тянуть, выучить, изучать, исследовать, преподавать, учить, удар, биение, стук, валить, колотить, стукать, весточка, весть, известие, извещение, сведение, сообщение, индуцировать, умозаключать, вымогать, вымучивать, вынуждать, беспокоить, воспламенять, зажигать, закуривать, изумлять, ошеломлять, поражать, смена
бити на російською »
Словник: шведському
Переклади: bojkott, blunder, bock, fel, groda, mangel, misstag, tabbe, villfarelse, riva, bäva, dallra, darra, rysa, rysning, skälva, splittra, eventualitet, utbilda, möjlighet, förmåga, potens, anfalla, angripa, attackera, överfalla, avart, deklination, förändring, omväxling, skift, variation, växla, anlända, ernå, få, förvärva, fullborda, hinna, nå, räcka, upphinna, utföra, försvaga, matta, gap, glött, gluggen, lucka, öppning, skar, tankstreck, brädd, grabb, karl, kille, rämna, spricka, genomtränga, penetrera, omändring, avbrott, frikvarter, intervall, mellanakt, paus, rast, störa, uppehåll, vänja, herre, ödslig, lösriva, roa, slita, strejk, värld, draga, ryck, rycka, ryckning, sarga, lära, studera, undervisa, anslag, bulk, rapp, slag, stöt, törn, dunka, prygla, bud, budskap, meddelande, nyhet, underrättelse, uppgift, utlede, avtvinga, antända, lätt, lindrig, lyse, sken, tända, ändring, avlösning, modifikation, ombyte, omslag, skifte
бити на шведському »
Словник: болгарському
Переклади: бойкот, грешка, отклонение, изменение, разнообразие, антракт, вселена, земя, мир, обучавам, удар, известие, комуникация, съобщение
бити на болгарському »
Словник: білоруськи
Переклади: байкот, псаваць, разбурваць, развальваць, памылка, разараць, спусташаць, спустошваць, дзерці, драць, магчымасць, па, знявольваць, абучаць, вучыць, навучаць, парушаць, адкаркоўваць, адтыкаць, адчыняць, адшпунтоўваць, замена, змена, дажываць, дасягаць, даходзіць, аслабіць, адтуліна, жарало, паўза, трэшчына, пападаць, прасочвацца, праходзіць, трапляць, паражаць, перамагаць, разбіваць, удараць, перапынак, перарыў, перабіваць, перапыняць, перарываць, прывучаць, прывучваць, апусташаць, апустошваць, разрываць, разгружаць, класіфікаваць, забастоўка, зямля, мір, неорганический, сусвет, сьвет, кроіць, мучыць, рваць, цягнуць, вучыцца, навучацца, научаць, учытацца, удар, валіць, звальваць, калаціць, трэсці, надаванне, наданне, перадаванне, перадача, вымагаць, вымушаць, змушаць, прымушаць, запальваць, натхняць, перамена
бити на білоруськи »
Словник: литовською
Переклади: boikotas, defektas, klaida, trūkumas, dėstyti, dresiruoti, mokyti, mokytojauti, kaita, duobė, pertrauka, poilsis, ramybė, sprogimas, skverbtis, pauzė, streikas, pasaulis, sausuma, visata, žemė, mokytis, studijuoti, smūgis, komunikacija, pranešimas, žinia, žinutė
бити на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: boicota, boicoteou, arruinar, corroer, demolir, desmoronar, destruir, subverter, carência, culpa, defeito, erro, falta, desolar, devastar, desgarrar, dilacerar, rasgar, romper, fremir, tiritar, tremer, vibrar, possibilidade, potencia, concertar, concluir, criar, educar, ensebar, entrevar, exercitar, formar, instruir, treinar, abordar, acometer, agredir, arremeter, asfaltar, assaltar, atacar, atracar, saltear, infringir, transgredir, violar, violentar, destapar, cambio, mudança, variedade, abranger, adquirir, alcançar, arranjar, atingir, conseguir, lograr, obter, realizar, tocar, alojar, amortizar, atenuar, debilitar, enervar, paliar, abertura, boca, bocal, cala, cresta, fenda, fresta, ranhura, descanso, pausa, fractura, pendida, quebradura, rasgadura, rotura, ruptura, penetrar, conversiva, transigir, difundir, infiltrar, interrupção, interrupções, intervalo, parada, paragem, trégua, descontinuar, interferir, interromper, partir, quebrar, suspender, habituar, colher, classificar, greve, chão, cosmos, mundo, solo, terra, universo, puxar, sacar, tirar, torturar, aprender, ensinar, escudar, estudar, preparar, acampando, acometida, apoplexia, choque, impulso, golpe, impacto, zumbido, bater, golpear, latir, vencer, anuncio, aviso, comunicação, divulgaria, mensagem, noticia, notícia, notificaria, recado, referencia, transmissiva, arguir, argumentar, deduzir, depreender, induzir, inferir, obrigar, importunar, incomodar, molestar, perturbar, abrasar, acender, entender, inflamar, prender, admirar, atordoar, aturdir, estontear, alternais, alternância, evolucione, flutuariam, modificaria
бити на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: bojkot, zničiť, chyba, príležitosť, odroda, dosiahnuť, pauza, zlomenina, učiť, zdvih, zmena
бити на словацькою »
Словник: польському
Переклади: bojkot, burzyć, błąd, demolować, dewastować, drzeć, ewentualność, konkludować, kształcić, możliwość, możność, napadać, naruszać, obrywać, odkorkowywać, odmiana, omyłka, osiągać, osłabić, otwór, pauza, pęknięcie, penetrować, pomyłka, porter, przemiana, przenikać, przerwa, przerywać, przyuczyć, przyzwyczajać, pustoszyć, rozrywać, rozładowywać, rwać, sklasyfikować, strajk, świat, szarpać, uczyć, udar, uderzenie, walić, wiadomość, wnioskować, wymuszać, zakłócać, zapalać, zbić, zdumiewać, zmiana
бити на польському »
Словник: албанською
Переклади: shkatërroj, gabim, gambim, dëmtoj, lloj, arrij, kryej, vrimë, pushim, çaj, plasë, depërtoj, ndërpres, thyej, botë, tërheq, goditje, rrah, ndez
бити на албанською »
Словник: фінською
Переклади: hävittää, purkaa, raiskata, epäkohta, erehdys, erhe, hairahdus, haitta, kommellus, puute, virhe, kiskoa, raadella, repäistä, repiä, hytistä, tutista, vapista, värähdellä, värjöttää, vavista, kasvattaa, koulia, kouluttaa, opettaa, valistaa, mahdollisuus, hyökätä, rynnistää, kajota, erilaisuus, moninaisuus, vaihto, ansaita, hankkia, saavuttaa, tavoittaa, yltää, heikentää, hellittää, alkajaiset, aukko, avaus, johdanto, kolo, kuoppa, lahti, läpi, reikä, lepo, tauko, väliaika, haljeta, halkeama, katkeama, murtuma, rako, särö, muunnos, muutos, muuttuminen, katko, loma, pysähdys, väli, katkaista, keskeyttää, lakata, lopettaa, murtaa, taittaa, viihdyttää, noukkia, jaotella, lajitella, luokitella, luokittaa, lakko, kansa, maa, maailma, multa, raahata, vetää, lukea, opiskella, oppia, halvaus, isku, kolahdus, lyönti, hakata, jyskyttää, kolhia, ilmoitus, sanoma, tiedotus, uutinen, viesti, johtaa, päätellä, pakottaa, tyrkyttää, häiritä, hämmentää, vaivata, kiihdyttää, sytyttää, ällistyttää, hämmästyttää, hölmistyttää, ihmetyttää, tyrmistyttää, yllättää, käänne, korjaus, poikkeaminen, vaihtelu
бити на фінською »
Словник: хорватському
Переклади: uništiti, greška, pogreška, zadrhtati, zaključiti, napasti, promjena, prispjeti, oslabiti, otvor, rupa, odmor, pauza, eksplozija, pukotina, interval, brati, svijet, zemlja, povući, vući, naučiti, poučavati, učiti, kap, sudar, tući, vijest, prisiliti, zapanjiti
бити на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: rombolni, botlás, eltévelyedés, hiba, mulasztás, programhiba, tévedés, könny, szakítani, tépni, didereg, remegni, reszket, képezni, oktat, taníttatni, lehetőség, támadni, megsért, igeragozás, változat, variáció, elérni, lyuk, nyílás, tízperc, elszakadás, repedés, szakítás, átalakulás, átmenet, átváltozás, átváltoztatás, hangköz, intervallum, pauza, szórakozás, szünet, félbeszakítani, hozzászokni, sztrájk, föld, világ, tanulás, csapás, ütés, fújás, fúvás, lebegés, löket, találat, megütni, verni, értesítés, hír, híradás, ismeret, újság, üzenet, előterjeszt, következtetni, elront, gyújt, meggyújtani, meggyullad, átirányítás, helycsere, műszak, pénzváltás, váltakozás, változás, változtatás
бити на угорською »
Словник: естонською
Переклади: eksitus, puudus, viga, judisema, harima, väljavaade, omandama, saavutama, teostama, auk, pragu, muutmine, katkestamine, vahetund, katkestama, murdma, maa, maailm, õpetama, õppima, põrge, peksma, kommunikatsioon, teade
бити на естонською »
Словник: грецьки
Переклади: ελάττωμα, λάθος, σκίζω, τρέμω, ενδεχόμενο, πιθανότητα, επιτίθεμαι, μεταβολή, παραλλαγή, ποικιλία, κατορθώνω, φτάνω, τρύπα, διάλειμμα, θλάση, ράγισμα, μεταμόρφωση, μετατροπή, τροποποίηση, διακοπή, στάση, απεργία, γη, κόσμος, τραβώ, διδάσκω, μαθαίνω, σπουδάζω, αποπληξία, χαστούκι, χτύπημα, δέρνω, κοπανίζω, νικώ, χτυπώ, επικοινωνία, μήνυμα, συμπεραίνω, ενοχλώ, ανάβω, εναλλαγή
бити на грецьки »
Словник: румунською
Переклади: defect, gafă, greşeală, tremura, ataca, schimbare, crăpătură, întrerupere, oprire, staţie, mondial, atac, şoc
бити на румунською »
Словник: словенії
Переклади: napaka, zaključiti, svet, učiti, sporočilo, prižgati, drobiž
бити на словенії »

Пов'язані слова

бити байдики, бити на сполох, бити чолом, бити поклони, бити лихом об землю, бити гандри, бити на сполох фразеологізм, бити в набат, бити украина, бити байдики синонім