slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: близький

Словник: англійська близький
Переклади: alive, attentive, heed, heedful, intent, direct, homespun, immediate, imminence, informal, non-stop, online, on-line, outright, point-blank, proximate, straight, straightforward, through, prompt, allied, close, cognate, congenial, imminent, near, related, specific, contracted, cramped, crowded, insular, narrow, poky, strait, stringent, tight, conclusion, accurate, businesslike, business-like, definite, exact, faithful, meticulous, orderly, particular, pinpoint, precise, preciseness, strict, thorough, airless, airtight, air-tight, frowsty, frowzy, fuggy, muggy, oppressive, sticky, stuffy, sultry, bushy, compact, dense, quickset, thick, thickset, deadlock, impasse, nonplus, standoff, intimate, intimated, intimating, cock, end, ending, nozzle, terminal, termination, accomplish, cease, complete, conclave, finalize, finish, peter, result, terminate, timeout, wreck, conclude, rugged, sulky, taciturn, allude, instant, instantaneous, prompted, nearby, non-fat, almost, nearly, practically, scarce, scarcely, well-nigh, acclaim, advertise, announce, bill, declare, enunciate, notify, open, originate, post, proclaim, promulgate, pronounce, circumnavigate, compass, encircle, encompass, orbit, individual, peculiar, personal, beset, besiege, circle, enclose, enfold, entrench, environ, surround, betoken, state, assiduous, diligent, industrious, laborious, pressing, sedulous, studious, urgency, urgent, fine-grained, precision, unerring, artless, austere, blunt, easy, erect, forthright, frugal, homely, inartificial, plain, plumb, plump, recto, rustic, sheepish, simple, simpleminded, simple-minded, unaffected, unlearned, unsophisticated, upright, deject, depress, dishearten, dispirit, flatten, avaricious, churlish, closefisted, fisted, grudging, hard-fisted, illiberal, mean, miserly, niggard, parsimonious, penurious, scant, scantiest, scanty, scrimp, shoestring, skimpy, sordid, spar, sparse, stingy, tight-fisted, chilly, coarse, crude, hard, harsh, inclement, pointed, raw, rigorous, severe, stark, stern, sternness, tough, uncouth, careful, cautious, chary, considerate, mindful, observant, watchful, confidential, domestic, inboard, in-house, inland, inner, inside, interim, interior, internal, intestine, intrinsic, inward, ventral, argue, deduce, induce, infer, ratiocinate, reckon, accomplishment, decor, décor, decoration, trimming, break-up, closer, closure, completion, compliance, fastener, finalization, shutdown, cover, closing, confinement, encapsulation, lock, lockup, lock-up, occlusion, embay, encapsulate, encase, seal, shut, squelch, viscid, viscous, brief, compendious, concise, curt, laconic, pithy, short, succinct, succinctness, terse
близький на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bedlivý, ostražitý, pozorný, bezprostřední, blízký, okamžitý, přímo, přímý, rovnou, blízko, důvěrný, hrozivý, intimní, příbuzný, lakomý, malý, omezený, sevřený, skoupý, skrovný, stěsnaný, stísněný, stručný, těsný, utažený, úzkoprsý, úzký, exaktní, precizní, přesný, přísný, puntičkářský, správný, určitý, úzkostlivý, výslovný, dusný, nedýchatelný, parný, tíživý, celistvý, chundelatý, houština, hustě, hustý, hutný, kompaktní, početný, silný, stlačený, těžkopádný, tlustý, tupý, koncovka, konec, skončení, smrt, účel, ukončení, zakončení, zánik, dobít, dodělat, dohodnout, dohotovit, dokonalý, dokončený, dokončit, dopsat, dosahovat, dovršit, dovršovat, hotový, končit, přestat, přestávat, provést, skončit, ukončit, ustat, uzavírat, vyústit, zaniknout, zastavit, ujednat, morousovitý, mrzutý, nevrlý, bezmála, málem, skoro, takřka, téměř, hlásat, hlásit, ohlásit, oznámit, oznamovat, plakátovat, předpovídat, prohlásit, prohlašovat, provolat, provolávat, prozradit, prozrazovat, rozhlásit, udat, uveřejnit, vyhlásit, vylepit, zvěstovat, obejít, obepínat, obeplout, obíhat, obklíčit, obklopit, obletět, obtočit, individuální, jednotlivý, osobitý, osobní, personální, svérázný, vlastní, zvláštní, obehnat, obejmout, obemknout, obklopovat, obsahovat, obstoupit, ohradit, oplotit, sevřít, zahrnovat, deklarovat, naznačovat, odhalit, věštit, vyjádřit, vyslovit, akutní, bezodkladný, horlivý, naléhavý, neodkladný, neúnavný, nutkavý, nutný, pilný, pracný, pracovitý, přičinlivý, snaživý, urgentní, usilovný, vytrvalý, bezelstný, čestný, hladký, jednoduchý, kolmý, naivní, neohrabaný, otevřeně, otevřený, pravý, přirozený, prostý, rovně, rovný, rustikální, selský, skromný, střídmý, střízlivý, svislý, upřímný, venkovský, vesnický, zpříma, deprimovat, sklíčit, snížit, stisknout, zdrtit, zeslabit, držgrešle, lakomec, lakotný, malicherný, skrblický, skrblík, skrblivý, špinavý, spořivý, všivý, drsný, hrubý, kostrbatý, krušný, krutý, natvrdo, neotesaný, nepoddajný, nezpracovaný, pevný, prudký, strohý, surový, těžký, trpký, tuhý, tvrdý, ohleduplný, domácí, dovnitř, duševní, interiér, interní, niterný, skutečný, sluha, spojka, střevo, tuzemský, uvnitř, vnitřek, vnitřní, vnitro, vnitrostátní, dedukovat, dovozovat, indukovat, odvodit, usoudit, usuzovat, vyvodit, vyvozovat, apretura, dohotovení, dokonání, dokončení, dovršení, rozhodnutí, úsudek, vrchol, výsledek, závěr, hradit, pokrýt, pokrývat, potáhnout, přikrýt, skrýt, uhradit, ujet, ujít, ukrýt, zahalit, zaklopit, zakrýt, zastřít, izolace, ohrada, uzávěr, uzavření, uzavřít, zámek, zamykat, zavírání, zavírat, uvěznit, zahradit, zalepit, zamknout, zatarasit, zavřít, jadrný, krátce, krátký, lakonický, lapidární, souhrn, úsečný, zhuštěný
близький на чеська »
Словник: німецький
Переклади: achtsam, aufmerksam, bedachtsam, direkt, gerade, geradewegs, nächster, unmessbar, unmittelbar, fristlos, umgehend, unverzeihlich, unverzüglich, benachbart, bevorstehend, eng, nächsten, nah, nahe, neben, vertraut, engstirnig, gedrängt, gering, klein, knapp, schmal, fertigbekommen, akkurat, exakt, genau, gewissenhaft, hart, kleinlich, peinlich, präzis, pünktlich, reiflich, richtig, streng, strikt, zutreffend, dumpf, schwül, stickig, dicht, dick, kompakt, stark, klemme, innig, intim, ende, endsilbe, endung, schluss, abschließen, ausgehen, auslaufen, beenden, beendigen, durchlaufen, enden, endigen, erreichen, erzielen, vollenden, brummig, knurrig, muffig, mürrisch, erwähnen, streifen, augenblicklich, sofortig, unweit, beinah, beinahe, fast, nahezu, schier, annoncieren, anzeigen, anzukünden, erklären, melden, publizieren, veröffentlichen, umrunden, umzingeln, eigen, persönlich, privat, eingekreist, einkreisen, einschließen, umfassen, umgeben, umringen, angeben, ankündigen, deklarieren, kundtun, arbeitsam, brennend, dringend, eifrig, eilig, emsig, fleißig, geschäftig, aufrecht, augenscheinlich, bäuerlich, einfach, einfältig, einleuchtend, klar, ländlich, offenbar, recht, schlicht, schlichten, simpel, deprimieren, drücken, begehrlich, geizen, geizig, geldgierig, gierig, karg, knauserig, schäbig, schmutzig, spärlich, derb, ernst, grob, krass, rau, roh, schwer, schwierig, ungekocht, einwärts, häuslich, hinein, inner, innere, innerhalb, innerlich, intern, inwendig, vertraulich, deduzieren, entnehmen, folgern, schließen, ausbau, abschluss, ausgang, folgerung, schlussfolgerung, bedecken, decken, einhüllen, maskieren, verdecken, verhüllen, verschleiern, zudecken, absperrung, schließung, schloss, sperrbaum, sperre, verschluss, absperren, einsperren, geschlossen, sperren, verschließen, versperren, zufallen, zugehen, zumachen, zuschließen, dickflüssig, sämig, seimig, zäh, bündig, gedrungen, kurz, lakonisch
близький на німецький »
Словник: данська
Переклади: agtpågivende, opmærksom, direkte, lige, rakt, umiddelbar, forestående, nær, nærstående, smal, stram, tæt, telt, trang, akkurat, bestemt, eksakt, grundig, indgående, just, korrekt, minutiøs, nøjagtig, omstændelig, præcis, rigtig, streng, krav, kvalm, lummer, kompakt, sig, tyk, tykke, intim, ende, endelse, afslutte, fugl, fuldende, nå, ophøre, slutte, næsten, avertere, erklære, reklamere, omringe, egen, personlig, privat, omgive, flittig, presserende, brakke, enfoldig, enkel, enkelt, ordinær, primitiv, rak, rank, rat, ret, simpel, tvær, gerrig, grisk, knuset, nidsk, smålig, sparsom, alvorlig, ampler, barsk, bister, fast, grov, hård, rå, rigid, stel, stiv, strid, strikt, svær, vanskelig, vråen, observant, påpasselig, indenfor, indre, intern, tarm, konkludere, afslut, finale, slut, slutning, slutsats, dække, filt, lås, låse, lukke, aflåse, fyndig, kort, kortfattet, lakonisk, prægnant
близький на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: atento, directamente, directo, inmediato, recto, seguido, sincero, allegado, cercano, convecino, estrecho, inminente, íntimo, próximo, vecino, angosto, apretado, chico, exiguo, menudo, pequeño, cabo, cabal, estricto, exacto, expreso, justo, minucioso, preciso, riguroso, severo, ahogado, bochornoso, cerrado, sofocador, sofocante, compacto, concreto, denso, espeso, grueso, tupido, desinencia, fin, final, punta, terminación, acabar, acabarse, cerrar, cesar, concluir, expirar, fenecer, finalizar, parar, pulir, rematar, terminar, concertar, gruñón, huraño, aludir, mencionar, instantáneo, casi, anunciar, avisar, convocar, declarar, denunciar, intimar, participar, predicar, pregonar, proclamar, promulgar, pronunciar, publicar, significar, acorralar, cercar, circundar, envolver, rodear, individual, particular, personal, privado, propio, bañar, ceñir, comunicar, aplicado, apremiante, asiduo, diligente, estudioso, imperioso, laborioso, perentorio, solícito, trabajoso, urgente, austero, claro, derecho, evidente, franco, ingenuo, liso, llano, manifiesto, mero, rústico, sencillo, simple, vulgar, abatir, acongojar, afligir, deprimir, desanimar, destrozar, enlutar, avariento, avaro, escaso, mezquino, miserable, parco, piojoso, roñoso, sórdido, tacaño, abrupto, acerbo, áspero, bruto, chabacano, crudo, difícil, duro, exigente, grosero, inclemente, rígido, rudo, serio, tieso, tosco, cuidadoso, dentro, interior, interna, interno, intestino, tripa, argüir, argumentar, colegir, deducir, inducir, inferir, acabado, clausura, conclusión, desenlace, remate, cobijar, cubrir, tapar, cerca, cerradura, cierre, cegar, clausurar, encerrar, breve, conciso, corto, lacónico, sucinto
близький на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: attentif, vigilant, direct, directement, immédiat, prochain, proche, rapproché, étranglé, étroit, exigu, mesquin, petit, rétréci, serré, parachèvement, congru, exact, exprès, formel, juste, pédant, pertinent, ponctuel, précis, scrupuleux, strict, confiné, étouffant, irrespirable, lourd, simoun, suffocant, compact, concret, dense, dru, épais, fourni, fourré, hirsute, luxuriant, pâteux, touffu, impasse, conviction, intime, bout, désinence, embout, fin, finale, palpeur, terminaison, aboutir, achever, cesser, conclure, expirer, finir, terminer, bourru, grincheux, grognard, grogneur, grognon, insinuer, mentionner, presque, quasi, afficher, annoncer, clamer, dénoncer, lancer, proclamer, promulguer, publier, cercler, circuler, contourner, encercler, entourer, tachiste, individuel, personnel, privé, propre, subjectif, omnibus, ceindre, cerner, embrasser, enclore, engainer, environner, fraiser, déclarer, révéler, appliqué, assidu, diligent, laborieux, pressant, pressé, studieux, urgent, debout, droguiste, droit, élémentaire, grossi, incomplexe, ingénu, rustique, simple, sobre, travaux, uni, accabler, affaisser, atterrer, déprimer, avare, avaricieux, chiche, coriace, crasseux, parcimonieux, pingre, pouacre, pouilleux, acerbe, aristarque, austère, brut, cru, dur, écru, grège, grossier, inclément, pètesec, rigide, rigoureux, rude, sévère, dedans, domestique, intérieur, interne, intestin, intrinsèque, structure, arguer, déduire, induire, inférer, achevage, achèvement, apprêt, finissage, finition, ragrément, retouche, aboutissement, clôture, conclusion, dénouement, épilogue, cacher, couvrir, encapuchonner, enchaperonner, masquer, occulter, recouvrir, voiler, bâclage, blocage, claustration, fermer, fermeture, obstruction, serrure, trappe, barrer, boucher, boucler, claquemurer, claustrer, cloîtrer, clore, clôturer, encloîtrer, enfermer, enserrer, inclurai, parquer, receler, renfermer, bref, concis, court, étriqué, laconique, lapidaire, ordre, sommaire, succinct
близький на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: attento, vigile, direttamente, diretto, dritto, istantaneo, imminente, stretto, vicino, angusto, minuto, piccino, piccolo, ristretto, accurato, esatto, preciso, rigoroso, scrupoloso, afoso, opprimente, soffocante, compatto, denso, fitto, folto, grosso, sodo, spesso, intimo, finale, fine, termine, argomentare, cessare, compiere, concludere, finire, smettere, terminare, ultimare, accennare, immediato, pressoché, quasi, acclamare, affiggere, annunciare, annunziare, conclamare, proclamare, attorniare, circolare, circondare, individuale, personale, singolo, abbracciare, accludere, cingere, circondarsi, dichiarare, diligente, impellente, incalzante, urgente, destro, diritto, liscio, mero, netto, piano, retto, ritto, rusticano, rustico, semplice, abbacchiare, deprimere, avaro, gretto, parsimonioso, taccagno, tirchio, acerbo, aspro, austero, crudo, duro, greggio, grezzo, grossolano, pesante, rigido, rozzo, rude, severo, sguaiato, accorto, dentro, domestico, interiore, interno, intestino, arguire, dedurre, desumere, indurre, inferire, compimento, rifinitura, chiusa, chiusura, conclusione, ultimazione, coprire, chiudere, serrare, serratura, bloccare, chiudersi, racchiudere, rinchiudere, sigillare, breve, corto, stringato, succinto
близький на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: aktpågivende, direkte, omedelbar, rakt, umiddelbar, forestående, kloss, nær, nærstående, tett, knapp, knepen, liten, snever, stram, trang, akkurat, bestemt, eksakt, gjennomgripende, grundig, inngående, just, korrekt, minutiøs, noggrann, nøyaktig, nøye, omsorgsfull, omstendelig, presis, riktig, streng, utførlig, kvalm, kvalmig, kvav, lummer, kompakt, seig, tært, tykk, blindgate, intim, ende, endelse, ending, slutt, avsluta, avslutte, full, fullborda, nå, sluta, slutte, utdøra, utløpe, øyeblikkelig, nyra, nesten, annonsere, bekjentgjøre, erklære, forkynne, kunngjøre, reklamere, avrunde, omringe, individuell, personlig, privat, omgi, akutt, arbeidsom, flittig, innstendig, inntrengende, presserende, utholdende, bein, brakke, enfoldig, enkel, enkelt, grei, jevn, lett, ordinær, primitiv, rak, rank, rat, rett, simpel, tarvlig, tvær, begjærlig, gjerrig, grisk, knuslet, nidsk, smålig, snål, sniken, sparsom, alvorlig, amper, barsk, bister, fast, grov, rå, rigid, rigorøs, stel, stiv, stri, strikt, vanskelig, vrien, observant, oppmerksom, påpasselig, varsam, indre, inne, innenlandsk, innvendig, innvortes, intern, tarm, konkludere, utlede, avslut, avslutning, finale, slut, slutning, slutsats, filt, lås, lukke, stengsel, avlåse, låsa, låse, stenge, fyndig, konsis, kort, kortfattet, lakonisk, pregnant, sammentrengt
близький на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: внимательный, непосредственный, прямо, прямой, безотлагательный, незамедлительный, немедленный, ближний, близкий, близок, родимый, родной, маленький, небольшой, ничтожный, тесен, тесный, узкий, довершение, окончание, верный, правильный, точный, душен, душный, затхлый, густ, густой, дремучий, плотен, плотный, толстый, тупик, интимен, интимный, конец, наконечник, эндшпиль, доканчивать, завершать, заканчивать, кончать, оканчивать, приканчивать, заключать, молчаливый, намекать, почти, обнародовать, объявлять, оглашать, окружать, личный, легковой, обводить, облегать, ограждать, прилежен, прилежный, спешный, срочный, трудолюбивый, усердный, экстрен, экстренный, высокоточный, деревенский, несложный, очевидный, прост, простой, явный, ясный, подавлять, жадный, скуден, скудный, скуп, скупой, грубый, необработанный, строг, строгий, суровый, сырой, внимателен, пристален, пристальный, угодлив, угодливый, внутренний, внутри, домашний, комнатный, нутряной, индуцировать, умозаключать, доделка, доделывание, завершение, отделка, заключение, увенчание, закрывать, закрытие, запирать, запор, запоры, локон, замыкать, смыкать, наварный, короткий, краткий, лаконичный, сжатый
близький на російською »
Словник: шведському
Переклади: betänksam, direkt, direkte, omedelbar, rakt, rät, kloss, när, nära, närstående, överhängande, tett, knapp, knepen, snäv, stram, trång, ackurat, exakt, grundig, grundlig, just, korrekt, minutiös, noggrann, omsorgsfull, riktig, utförlig, kvalmig, kvav, lummer, tät, tjock, intim, ändelse, avsluta, full, fullborda, nå, sluta, utföra, affisch, affischera, annonsera, bekantgöra, eklatera, kungöra, tillkännage, kretslopp, enskild, personlig, privat, omge, förklara, angelägen, arbetsam, brådskande, flitig, ihärdig, skyndsam, avtrubba, brekke, enkel, ordinär, primitiv, rak, rank, simpel, tarvlig, tvär, knusslet, skålig, snål, sniken, amper, barsk, bister, fast, hård, obearbetad, rå, rigid, rigorös, stel, sträng, sträv, strikt, svår, observant, påpasslig, uppmärksam, varsam, inhemsk, inre, inrikes, intern, invärtes, tarm, utlede, avslut, avslutning, efterspel, ende, slut, slutning, slutsats, filt, lock, maskera, lås, stängning, avstänga, låsa, stänga, tillsluta, fyndig, koncis, kortfattad, lakonisk, pregnant
близький на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: уважлівы, непасрэдны, безадкладны, неадкладны, блізкі, гарох, маленький, цесны, канец, канчатак, акуратны, дакладны, душны, грубы, густы, шчыльны, інтымны, завяршаць, заканчваць, канчаць, скончыць, знявольваць, маўклівы, заікацца, на, намякаць, хіліць, амаль, абвяшчаць, оглашать, абкружаць, асабісты, чисты, руплівы, спешны, старанны, тэрміновы, прамы, роўны, бедны, заняпалы, мізэрны, скупы, убогі, строгі, суравы, суровы, сыры, унутра, унутраны, адстройванне, аздабленне, завяршэнне, закрываць, засланяць, агароджа, загортванне, закрыванне, закрыццё, зачыненне, зачыняць, замыкаць, запіраць, зашчэпліваць, в, кароткi, кароткі, сціслы, сціснуты
близький на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: huomaavainen, tarkka, tarkkaavainen, lähin, suora, suoraan, välitön, läheinen, ahdas, kapea, pieni, tiukka, ankara, oikea, helteinen, hiostava, paksu, sakea, sankka, taaja, takkuinen, tiheä, tuuhea, loppu, pääte, pätkä, lopettaa, loppua, päättää, päättyä, saavuttaa, tappaa, jörö, viitata, likeinen, liki, likipitäen, melkein, ilmoittaa, julistaa, julkaista, kuuluttaa, piirittää, saartaa, ympäröidä, henkilökohtainen, oma, yksilöllinen, aidata, ympäristö, ahkera, kiireellinen, työläs, mutkaton, pystyssä, lannistaa, ahne, itara, kitsas, likainen, säästeliäs, saita, jalostamaton, jäykkä, kolkko, kova, raaka, rankka, tuima, vaikea, huolellinen, kesy, sisäinen, sisällä, suoli, johtaa, päätellä, johtopäätös, loppulause, kattaa, peittää, lukita, lukko, sulkea, lyhyt, suppea
близький на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: προσεκτικός, στενός, ακριβής, αυστηρός, αποπνικτικός, πυκνός, συμπαγής, τέλος, κοντινός, σχεδόν, ανακοινώνω, διαφημίζω, περικυκλώνω, δηλώνω, επείγων, εργατικός, απλός, ευθύς, ίσιος, τσιγκούνης, φιλάργυρος, σκληρός, σοβαρός, έντερο, οικιακός, συμπεραίνω, συμπέρασμα, καλύπτω, κλειδαριά, κλείσιμο, κοντός, σύντομος
близький на грецьки »
Словник: португальськи
Переклади: atencioso, atento, vigilante, directamente, directo, direito, imediato, recto, seguido, sincero, alegado, próximo, afogado, apertado, estreito, pequeno, conclusiva, remate, acertado, afinado, cabal, certo, correcto, estrito, exacto, expresso, minucioso, preciso, rígido, severo, basto, cena, cerrado, compacto, denso, espesso, frondoso, grosso, pastoso, familiar, íntimo, particular, extremidade, fim, final, acabar, atingir, concluir, encerrar, expirar, fenecer, finalizar, obter, parar, rematar, resultar, terminar, ultimar, concertar, silencioso, tácito, taciturno, aludir, urgente, quase, anunciar, avisar, declarar, denunciar, intimar, noticiar, notificar, participar, proclamar, promulgar, pronunciar, publicar, cercar, circundar, rodear, individual, peculiar, pessoal, privado, propano, próprio, envolver, declinar, depor, aplicado, assíduo, diligente, esforçado, estudioso, laborioso, solícito, trabalhador, austero, claro, evidente, franco, mero, rústico, simples, singelo, afligir, deprimir, avarento, avaro, chucho, descaso, parco, paupérrimo, piloso, rochoso, sórdido, áspero, bronco, bruto, cru, difícil, duro, grosseiro, inclemente, rigoroso, rude, tosco, urde, cuidadoso, dentro, interior, interna, interno, intestino, tripa, arguir, argumentar, deduzir, depreender, induzir, inferir, ornamento, retoque, conclusão, desenlace, acobertar, cobrir, revestir, tapar, cerca, cerrar, clausura, fechadura, fechar, serradura, abreviado, breve, conciso, corto, curto, lacónico, resumido, sucinto
близький на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: atent, capăt, sfârşit, termina, anunţa, harnic, silitor, direct, drept, zgârcit, brut, final, scop, scurt
близький на румунською »
Словник: польському
Переклади: baczny, bezpośredni, bezzwłoczny, bliski, ciasny, dokończenie, dokładny, duszny, gęsty, impas, intymny, końcówka, kończyć, konkludować, mrukliwy, napomykać, natychmiastowy, niedaleki, niemal, nieomal, ogłaszać, okrążać, omal, osobisty, osobowy, otaczać, oznajmiać, pilny, precyzyjny, prosty, przygnębiać, skąpy, surowy, uważny, wewnętrzny, wnioskować, wykończenie, zakończenie, zakrywać, zamknięcie, zamykać, zawiesisty, zwięzły
близький на польському »
Словник: естонською
Переклади: otse, otsene, vahetu, range, täpne, paks, lõpp, peaaegu, kuulutama, lihtne, sirge, tihe, jämedakoeline, kare, tähelepanelik, seesmine, sool, lukk, sulgema
близький на естонською »
Словник: хорватському
Переклади: direktan, direktno, rođak, tijesan, ispravan, strog, točan, kraj, dovršiti, svršiti, završiti, zaključiti, skoro, osobni, prijaviti, hitan, jednostavan, ravan, ravno, škrt, tvrdica, grub, sirov, surov, crijevo, unutra, pokriti, brava, zatvoriti, kratak
близький на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: csatlakozás, közvetlen, szókimondó, haladéktalan, közelálló, közeli, titoktartó, feszes, keskeny, kicsinyes, szoros, szűk, alapos, pontos, fullasztó, fülledt, bozontos, busa, sűrű, vastag, befejezés, csatlakozó, finis, végjáték, végződés, befejez, befejezni, végezni, végződik, azonnali, bejelent, bekeríteni, körbevesz, körülvenni, egyéni, individuális, magán, személyes, személyi, személy, bejelenteni, közölni, tudatni, szorgalmas, direkt, egyenes, egyszerű, keresetlen, parasztos, fösvény, zsugori, dísztelen, fáradságos, mosatlan, nyers, szigorú, zord, figyelmes, óvatos, előterjeszt, következtetni, bezárás, következtetés, bezárkózni, bezárni, elzár, kurta, lakonikus, velős
близький на угорською »
Словник: литовською
Переклади: tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, siauras, griežtas, kruopštus, tikslus, storas, tankus, tirštas, baigti, beveik, darbštus, skubus, paprastas, įtemptas, kietas, šiurkštus, sunkus, žarnynas, spyna, užraktas, trumpas
близький на литовською »
Словник: болгарському
Переклади: тесен, край, окончание, приключвам, почти, заключение, ключалка
близький на болгарському »
Словник: словенії
Переклади: ozek, cilj, konec, končati, zaključiti, skoraj, skop, surov, ključavnica, zapreti, kratek
близький на словенії »
Словник: словацькою
Переклади: tesný, presný, hustý, lakomý, pozorný, povrch, koniec, krátky
близький на словацькою »
Словник: албанською
Переклади: kryej, mbaroj, afro, individual, rreth, rrethoj, brenda, fund, mbuloj, mbyll
близький на албанською »

Пов'язані слова

близький схід, близький схід туризм, близький схід карта, близький ворог смотреть онлайн, близький схід після розпаду османської імперії, близький схід країни, близький схід після другої світової війни, близький родич фразеологізм, близький схід презентація, близький схід перехрестя світів