slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: брутальний

Словник: англійська брутальний
Переклади: cold-blooded, merciless, pitiless, remorseless, ruthless, unmerciful, unrelenting, absolute, actual, despotic, hardboiled, hard-boiled, hardhearted, hard-hearted, imperative, inconsiderate, irrespective, relentless, rigid, severe, strict, tough, unqualified, unquestioning, unreserved, aching, distressed, grievous, hurtful, mournful, painful, smart, sore, brutal, brute, brutish, crude, harsh, heavy-handed, rough, ruffian, savage, boisterous, disorderly, eventful, riotous, stormy, tempestuous, tumultuous, turbid, turbulent, wild, calm, gentile, gentle, low, mum, noiseless, orderly, peaceful, quiescent, quiet, reposeful, silent, silently, soft, still, tacit, tranquil, tubby, wordless, prickle, spine, stubble, thorn, black, monk, sable, sooty, acute, heavy, intense, keen, ample, big, bigness, bulk, bulky, capital, goodly, grand, great, gross, large, massive, massy, sizable, boorish, gruff, gruffly, rugged, surly, churlish, coarse, ill-bred, obscene, roughed, rude, uncivil, chunky, coarseness, fat, fubsy, gutsy, roughen, stout, succulent, thick, thicker, bounce, fierce, forcible, gusty, hasty, heady, irresistible, outrageous, passionate, plunge, rampant, savaged, sharp, steep, sudden, tearaway, truculent, vehement, violent, ignorant, bad, crummy, feeble, lame, lousy, poor, rotten, scratchy, shoddy, weak, bouncing, brawny, burly, hale, husky, lusty, nervy, robust, sturdy, virile, blatant, bold, clamorous, flamboyant, flaring, gaudy, jazzy, loud, meretricious, noisy, randy, showy, shrill, tawdry, vociferous, brogue, fast, firm, firmed, forte, hardy, hefty, nappy, potent, powerful, rank, rooted, solid, solid-state, stable, stalwart, stanch, stark, steadfast, steady, strong, virtual, abrupt, emergency, glitch, sally, snap, spate, abject, base, blackguardly, caitiff, craven, damnable, dastardly, despicable, dishonourable, infamous, knavish, malicious, mean, miscreant, miserable, palsy, scurry, shabby, sordid, undignified, vile, wicked, briefer, deep, low-down, lowly, short, smallness, stunted, undersized, abusive, contumelious, injurious, insulting, scurrilous, aggressive, disrespectful, huffish, huffy, offensive, opprobrious, susceptible, drain, ebb, ebb-tide, effluent, emigration, outflow, outlet, plughole, reflux, spillway, tide, atrocious, cruel, cruelty, ferocious, grim, sanguinary, tyrannous, coarsened, ornery, raffish, vulgar, acrid, edge, hackly, hard, horny, hot, incisive, inclement, keener, keenest, nippy, peppery, piercing, poignant, pointed, pungent, shrewd, strident, stringent, dreadful, messy, nasty, naughty, sticky, ugly, wretched, blackguard, contemptible, discreditable, ignoble, ignominious, scummy, scurvy, small, abase, debase, degrade, demean, dispraise, grovel, humiliate, snub, stoop, excruciating, heinous, horrible, monstrous, awesome, frightful, terrifying, affliction, dejection, depression, despondency, dumps, gloom, megrim, obscurity, impulsive, athletic, beefy, forceful, healthy, hearty, high, sinewy, stiff, strongman, strong-willed, swingeing, wiry, avaricious, closefisted, fisted, grudging, hard-fisted, illiberal, miserly, niggard, parsimonious, penurious, scant, scantiest, scanty, scarce, scarcely, scrimp, shoestring, skimpy, spar, sparse, stingy, tight, tight-fisted, awful, frightening, horrendous, horrific, mortal, scary, terrific, thumping, thundering, tremendous, ungodly, austere, chilly, raw, rigorous, stern, sternness, uncouth, abrasive, bluff, blunt, brusque, curt, incondite, ragged, attackable, dismal, effete, enervate, faint, feckless, flimsy, frail, infirm, invalid, limp, nerveless, outsider, pale, sappy, shaky, shy, slack, slim, thin, unmanly, vulnerability, wan, humble, mortify, delicate, fragile, wispy, clammy, damp, dampen, dank, humid, moist, moisten, watery, wet, foulmouthed, foul-mouthed, hardcore, hard-core, profane, vulgarly, bum, hobo, loafer, loiterer, outcast, rambler, ranger, roaming, rover, straggler, tramp, vagabond, vagabondage, vagrant, angrier, angry, cross, damaged, evil, fenced, ill-tempered, malign, malignant, misdeed, misguided, naught, nought, parlous, rancorous, stuffy, vicious, villainous, virulent, worse, worst, wrong, wrongful, wroth, jeep
брутальний на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bezcitný, krutý, nelítostný, nemilosrdný, neúprosný, absolutistický, absolutní, bezpodmínečný, kategorický, naprostý, neomezený, svrchovaný, úplný, bolavý, bolestivý, bolestný, citelný, citlivý, truchlivý, žalostný, zoufalý, bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, bouřlivý, bujný, neklidný, prudký, rozbouřený, rušný, zuřivý, bezhlučný, bezvětří, dolní, hluboký, jemný, klid, klidný, malý, mírný, mlčenlivý, mlčící, nehlučný, nerušený, nešlechetný, něžný, nízko, nízký, poklidný, pokoj, pokojný, potichu, povlovný, slabý, ticho, tichý, tlumený, vulgární, zamlklý, bodlák, bodlina, osten, trn, čerň, černoch, černošský, černý, tmavý, palčivý, dospělý, důležitý, korpulentní, mocný, objemný, pevný, silný, slavný, tlustý, veliký, velký, významný, značný, hrubiánský, neotesaný, venkovský, drzý, neomalený, nezpůsobný, hustě, hustý, mastný, omezený, pevnost, těžkopádný, tučný, tupý, zavalitý, bystrý, dravý, lítý, náruživý, násilnický, násilný, ostrý, příkrý, pronikavý, rychlý, špičatý, vášnivý, vehementní, vznětlivý, zanícený, živý, nevědomý, neznalý, bídný, nekvalitní, nevalný, podřadný, prohnilý, průměrný, shnilý, škodlivý, špatný, trouchnivý, zetlelý, zlý, zpráchnivělý, zpuchřelý, ztrouchnivělý, bujarý, hřmotný, podsaditý, statný, svěží, zdatný, zdravý, halasný, hlasitý, hlučný, křiklavý, nápadný, důkladný, energicky, energický, houževnatý, mohutný, neměnný, nezlomný, opojný, pevně, potentní, silně, solidní, tuhý, tvrdý, výkonný, kvapný, náhle, náhlý, nenadálý, neočekávaný, bezectný, bídácký, hanebný, hnusný, lakomý, malicherný, mrzký, nešťastný, ničemný, odporný, ohavný, podlý, protivný, skoupý, špinavý, ubohý, krátký, prostě, spodek, stručný, úpatí, hanlivý, nespravedlivý, poškozující, potupný, urážející, urážlivý, útočný, výbojný, kanál, odliv, odpad, odtok, proudění, průtok, stoka, barbar, barbarský, divý, hrozný, krvavý, nelidský, příšerný, strašný, surovec, ukrutný, lidový, obyčejný, všední, bodavý, břitkost, břitký, chtivý, dráždivý, hrotitý, jízlivý, kousavý, křehký, kyselý, nepříjemný, nevlídný, ostří, pálivý, peprný, pichlavý, pikantní, přísný, probíjející, štípavý, štiplavý, strohý, uštěpačný, výrazný, zahrocený, nehezký, nepěkný, šeredný, škaredý, sprostý, spodní, zbabělý, pokořit, ponížit, snížit, snižovat, tupit, zahanbit, zlehčit, zlehčovat, znehodnotit, zneuctít, nehorázný, nesmírný, nestvůrný, obludný, obrovský, ohromný, znetvořený, nevychovaný, ječivý, zaječení, deprese, ochablost, pokles, proláklina, propadlina, skleslost, sklíčenost, smutek, snížení, zádumčivost, srázný, strmý, konstantní, mužný, působivý, rozhodný, stálý, trvalý, účinný, velmi, držgrešle, lakomec, lakotný, skrblický, skrblík, skrblivý, spořivý, těsný, utažený, všivý, děsivý, hrůzný, hrůzostrašný, hrůzyplný, úděsný, krušný, natvrdo, nepoddajný, přesný, prostý, těžký, bryskní, hrbolatý, mrzutý, nerovný, nevrlý, ochraptělý, bezmocný, bezvýrazný, chabý, chatrný, churavý, lámavý, mdlý, měkký, neduživý, nenapjatý, nesmělý, ochablý, schlíplý, skrovný, slabošský, útlý, zplihlý, pokořovat, choulostivý, delikátní, lomivý, slaboučký, sporý, mokrý, namočený, navlhlý, promoklý, rozředěný, vlhko, vlhký, vodnatý, flákač, pobuda, povaleč, toulavý, tulák, vagabund, vandrák, vandrovník, nehodný, neposlušný, rozhněvaný, rozzlobený, škodolibý, špatně, zle, zlo, zlobný, zlomyslný, zlověstný
брутальний на чеська »
Словник: німецький
Переклади: erbarmungslos, gnadenlos, unbarmherzig, unentwickelt, unerbittlich, absolut, rücksichtslos, schonungslos, unbedingt, völlig, empfindlich, schmerzend, schmerzhaft, schmerzlich, weh, brutal, derb, gewalttätig, grob, rau, roh, rasend, stürmisch, ungestüm, wütend, friedlich, fromm, gelassen, geräuscharm, geräuschlos, leise, mild, niedrig, ruhig, sacht, sanft, schweigend, stilisiert, still, stillschweigend, weich, dorn, grat, rückgrat, stachel, schwarz, dick, groß, ordinär, flegelhaft, gemein, fett, fettig, gras, speckig, stark, gewaltsam, grimmig, heftig, hitzig, rapid, scharf, ungestört, unwissend, arg, faul, lahm, mies, mittelmäßig, schlecht, fest, kräftig, robust, rüstig, stramm, laut, lautstark, schreiend, gehörig, gewaltig, haltbar, handfest, hart, kraftvoll, mächtig, massiv, nachdrücklich, solide, widerstandsfähig, wirksam, wirkungsvoll, abrupt, plötzlich, unvermittelt, elend, erbärmlich, jämmerlich, niederträchtig, schuftig, klein, kurz, nieder, tief, beleidigend, obszön, abfluss, ablauf, abzug, auslauf, ebbe, barbarisch, grausam, rabiat, scheußlich, unbändig, wild, rüde, akut, beißend, ernst, grell, heiß, herb, kreischend, reißend, schneidend, schrill, spitz, stechend, streng, böse, garstig, hässlich, schnöde, demütigen, entwürdigen, erniedrigen, grässlich, ungehaltene, ungeheuerlich, entsetzlich, gellend, grauenhaft, schrecklich, niederdrücken, niedergeschlagenheit, trübsal, jäh, steil, gesund, hochgradig, stämmig, wuchtig, begehrlich, dicht, geizen, geizig, geldgierig, gierig, karg, knapp, knauserig, schäbig, schmal, schmutzig, spärlich, furchtbar, fürchterlich, schauderhaft, krass, schwer, schwierig, ungekocht, barsch, brüsk, kratzig, schroff, spröd, spröde, blass, flau, gebrechlich, kraftlos, matt, schwach, zart, brüchig, fein, heikel, hinfällig, schmächtig, schwächlich, zerbrechlich, zierlich, feucht, nass, nasskalt, wässerig, vorzuziehen, vulgär, landstreicher, strohmann, strolch, vagabund, wanderschaft, bissig, bös, erzürnt, falsch, fehlerhaft, schlimm, übel, überzüge, zorn, bummler, stromer
брутальний на німецький »
Словник: данська
Переклади: nådeløs, ubarmhjertig, absolut, hensynsløs, ren, følsom, øm, penibel, pinlig, sår, sørgmodig, barsk, brutal, dyrisk, grov, løselig, rå, heftig, stormende, blid, blikstille, blød, lav, lydløs, mild, ro, rolig, sød, stilhed, stille, tyst, ussel, rygrad, torn, sort, svart, diger, fed, massiv, stor, kulen, plump, fedt, fedtstof, tyk, has, ivrig, kraftig, livlig, skarp, strid, voldsom, dårlig, ilde, ond, slet, fast, robust, sprak, fyldig, solid, stabil, stadig, stærk, abrupt, brysk, pludselig, tvær, elendig, gemen, lumpen, nedrig, ubehagelig, kort, låg, afløb, ebbe, kloakledning, barbar, barbarisk, bidsk, bister, grusom, vild, simpel, vulgær, alvorlig, besk, intens, pikant, ram, spids, stel, streng, afskyelig, grim, sjofel, uhyre, hårrejsende, blå, stejl, bastant, handlekraftig, høj, intensiv, stork, gerrig, grisk, knuset, nidsk, smålig, sparsom, stram, forfærdelig, frygtelig, nips, ampler, hård, rigid, stiv, strikt, svær, vanskelig, vråen, hastig, knudret, ru, indisponeret, kløen, magtesløs, ømtålig, sårbar, sart, skral, skrøbelig, svag, tander, uoplagt, delikat, fin, lækker, skør, vrik, fugtig, klam, sur, våd, vådt, fjant, vagabond, arg, forkert, gal, galen, olm, ondt, slem, truende, ukorrekt, uskikkelig, vred, landstryger
брутальний на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: cruel, despiadado, inclemente, inexorable, absoluto, completo, duro, incondicional, amargo, doloroso, penoso, abrutado, áspero, bestial, bronco, brutal, bruto, desapacible, rudo, agitado, borrascoso, desaforado, rabioso, tempestuoso, apacible, bajo, blando, callado, mudo, quieto, silencio, silencioso, sordo, sosegado, suave, tácito, tranquilidad, tranquilo, espina, púa, negro, oscuridad, sensible, abultado, ancho, cumplido, gran, grande, grueso, voluminoso, cachorro, desatento, villano, basto, grosero, incivil, espeso, gordo, graso, obeso, rollizo, tosco, agudo, apasionado, arrebatado, brusco, furioso, impetuoso, impulsivo, torrencial, vehemente, violento, ignorante, malo, mediano, mediocre, podrido, fuerte, robusto, sólido, vigoroso, chillón, llamativo, vistoso, estable, firme, intenso, macho, macizo, poderoso, potente, pujante, repentino, súbito, urgente, miserable, ruin, vil, grave, hondo, pequeño, insultante, ultrajante, cosquilloso, ofensivo, susceptible, obsceno, derrame, desagüe, flujo, marea, reflujo, acerbo, atroz, bárbaro, carnicero, desalmado, feroz, fiero, inhumano, sádico, sanguinario, chabacano, ordinario, trivial, vulgar, acre, afilado, austero, cargado, incisivo, mordaz, penetrante, picante, puntiagudo, punzante, riguroso, severo, odioso, indigno, infame, soez, abatir, arrastrarse, degradar, deprimir, humillar, rebajar, descomunal, enorme, horrendo, monstruoso, zafio, espantoso, estridente, abatimiento, depresión, desanimo, desánimo, alto, brioso, fornido, tieso, apretado, avariento, avaro, escaso, mezquino, parco, piojoso, roñoso, sórdido, tacaño, horrible, horroroso, medroso, temeroso, terrible, abrupto, crudo, difícil, estrecho, estricto, exigente, rígido, serio, agrio, bravo, escabroso, ronco, seco, débil, deleznable, endeble, exangüe, flojo, frágil, quebradizo, tímido, desentonar, mortificar, delicado, flaco, húmedo, mojado, malsonante, pedestre, azotacalles, descamisado, divagación, golfo, polizón, vagabundeo, vagabundo, airado, dañado, enemigo, enfadado, erróneo, incorrecto, infernal, malévolo, malvado, vicioso
брутальний на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: cruel, féroce, impitoyable, inexorable, maupiteux, absolu, pètesec, algique, douloureux, endolori, lamentable, sensible, brusque, brut, brutal, grossier, matraqueur, rude, truculent, violent, frénétique, furieux, houleux, impétueux, mouvementé, orageux, tempétueux, tumultuaire, tumultueux, bas, calme, coi, doux, feutré, paisible, petit, silencieux, tacite, terrain, tranquille, épine, piquant, nègre, noir, poignant, fort, grand, gros, volumineux, agreste, rustre, impertinent, impur, malotru, traits, boulot, épais, gras, grossi, matériel, rabelaiserie, truffe, adurent, aigu, ardent, carabiné, e, emporté, enragé, fulgurant, passionné, rapide, tortionnaire, véhément, vif, ignare, ignorant, mauvais, médiocre, pourri, balèze, gaillard, robuste, verdelet, vigoureux, aigre, braillard, brailleur, bruyant, criard, gueulard, piaillard, piailleur, ronflant, tapageur, vociférant, voyant, capiteux, consistant, corsé, costaud, ferme, puissant, solide, tenace, vineux, prompt, soudain, subit, urgent, abject, ignoble, infâme, liche, mesquin, misérable, odieux, vil, bref, grave, argueux, blessant, injurieux, insultant, outrageant, outrageux, chatouilleux, offensant, offensif, susceptible, immonde, baissant, dégorgement, écoulement, égout, jusant, reflux, atroce, barbare, farouche, joncer, rigoureux, sanglant, canaille, rosse, vulgaire, accusé, acéré, acre, acrimonieux, affilé, âpre, austère, brûlant, cinglant, cuisant, dent, épicé, inclément, intense, perçant, pointu, sévère, tranchant, détestable, vilain, lâche, sale, abaisser, avilir, déprimer, humilier, rabaisser, ravaler, ravilir, énorme, horrible, monstrueux, poissard, populacier, rustique, simpliste, travaux, strident, abattement, accablement, affaissement, anéantissement, langueur, larme, prostration, tristesse, raide, constant, dru, énergique, héroïque, nerveux, stentor, valide, viril, volcanique, avare, avaricieux, chiche, coriace, crasseux, parcimonieux, pingre, pouacre, pouilleux, serré, apocalyptique, désastreux, effroyable, épouvantable, redoutable, terrible, acerbe, aristarque, cru, dur, écru, grège, rigide, strict, abrupt, bourru, cassant, enroué, fruste, hispide, malgracieux, raboteux, rêche, revêche, rugueux, atone, chétif, débile, faible, flasque, fragile, frêle, infirme, mou, veule, vulnérable, gifler, délicat, fluet, grêle, mièvre, halitueux, humide, moite, mouillé, chemineau, clochard, flâneur, galvaudeux, malandrin, maraudeur, rôdeur, trimardeur, truand, vagabond, fâché, mal, maléfique, méchant, moitié, vexé, baladeur
брутальний на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: inesorabile, spietato, assoluto, intero, amaro, dolente, doloroso, penoso, aspro, brutale, bruto, duro, greggio, grezzo, grossolano, incivile, rozzo, rude, ruvido, furioso, tempestoso, basso, blando, calma, calmo, cheto, lieve, mite, morbido, pacatezza, quiete, quieto, sereno, silenzioso, tacito, tranquillo, zitto, aculeo, spina, spino, negro, nero, scuro, grande, grasso, grosso, ingombrante, pingue, sguaiato, villano, zotico, denso, fitto, forte, spesso, acerbo, acuto, appassionato, ardente, arrabbiato, brusco, dirotto, furibondo, impetuoso, passionale, precipitoso, prepotente, veemente, violento, vivo, ignorante, brutto, cattivo, fradicio, malvagio, marcio, mediocre, sbagliato, scadente, gagliardo, robusto, vigoroso, chiassoso, rumoroso, sgargiante, vistoso, compatto, consistente, fermo, poderoso, possente, potente, rigoglioso, saldo, tenace, improvviso, repentino, subitaneo, abbietto, abietto, esoso, indegno, infame, meschino, miserabile, misero, nefando, sciagurato, squallido, grave, offensivo, osceno, deflusso, fogna, riflusso, sbocco, scarico, atroce, barbarico, barbaro, bestiale, crudele, efferato, feroce, truce, volgare, acre, acuminato, affilato, aguzzo, appuntito, austero, fine, intensivo, intenso, pepato, piccante, pungente, rigido, rigoroso, severo, tagliente, disgustoso, codardo, ignobile, vile, abbassare, avvilire, umiliare, mostruoso, orrendo, orribile, stridulo, abbattimento, sconforto, erto, ripido, costante, energico, valido, avaro, gretto, parsimonioso, stretto, taccagno, tirchio, spaventoso, tremendo, crudo, pesante, sodo, rauco, roco, scabro, scabroso, scosceso, debole, fiacco, fievole, fioco, floscio, fragile, gracile, infermo, labile, scarso, mortificare, cagionevole, delicato, esile, tenue, bagnato, madido, umidiccio, umido, barbone, randagio, vagabondo, errato, mal, male, maligno, malizioso, peccaminoso
брутальний на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: nådeløs, ubarmhjertig, absolutt, hensynsløs, ren, øm, penibel, pinaktig, pinefull, pinlig, sår, smertefull, sørgmodig, vond, barsk, brutal, dyrisk, grov, rå, heftig, stormende, blid, blikkstille, lav, lugn, lydløs, mild, myk, ro, rolig, søt, stilla, stille, stillferdig, stillhet, taus, tyst, ussel, nabbe, pigg, torn, sort, svart, diger, massiv, stor, tykk, hardhendt, knagglig, kulen, plump, fet, amper, has, ivrig, livlig, skarp, strid, vass, voldsom, uvitende, dårlig, elendig, råtten, førlig, robust, sprek, sterk, glorete, grell, fast, fyldig, hard, kraftig, mektig, solid, stabil, stadig, veldig, abrupt, brå, brysk, innstendig, inntrengende, nødsfall, plutselig, rask, tvær, gemen, hemsk, lumpen, nederdrektig, nedrig, ubehagelig, uhederlig, djup, kort, låg, liten, avløp, avlopp, ebb, ebbe, fjære, barbarisk, bister, grusom, simpel, tarvlig, vulgær, akutt, alvorlig, besk, bitende, hvass, intens, kvass, piffig, pikant, ram, rigorøs, skurva, spiss, stel, streng, avskyelig, heslig, stygg, sjofel, skitten, nedverdige, ringeakt, kjempestor, uhyre, vanskapt, fryktelig, hårreisende, bastant, handlekraftig, iherdig, intensiv, stø, stork, sunn, begjærlig, gjerrig, grisk, knapp, knuslet, nidsk, smålig, snål, sniken, sparsom, tett, fasansfull, forferdelig, nifs, skrekkelig, rigid, stiv, stri, strikt, vanskelig, vrien, brant, bratt, hastig, hes, knudret, ru, skrovlig, avfeldig, indisponert, klen, lett, løy, maktesløs, matt, ømtålig, orkesløs, sårbar, skjør, skral, skrøpelig, slapp, svag, svak, tander, uopplagt, veik, vek, delikat, sart, tynn, fukt, fuktig, klam, sur, våt, platt, fant, landstryker, lasaron, omstreifer, slusk, vagabond, arg, gal, galen, harmfull, ille, ilsken, morsk, olm, ond, ondt, oppbrakt, sint, skurkaktig, slem, slett, uskikkelig, vred
брутальний на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: безжалостен, безжалостный, беспощаден, беспощадный, жестокосердный, суровый, болезнен, болезненный, мучительный, наболевший, скорбен, скорбный, грубый, жестокий, буйный, бурный, пробурен, безмолвный, бесшумен, бесшумный, кроткий, мирный, молчаливый, мягкий, небольшой, невысокий, низкий, покой, спокойный, спокойствие, тихий, колючий, колючка, терние, шип, черен, чёрен, черный, чёрный, акутовый, большой, великий, крупен, крупный, объемистый, невоспитанный, густой, толстый, насильственный, неистовый, острый, невежественный, необразованный, гнилой, дрянной, плохой, здоровый, крепкий, крикливый, шумный, дюжий, крепок, могущественный, мощный, внезапен, внезапный, неожиданный, гнусен, гнусный, жалкий, отвратительный, подлый, низкоросл, низкорослый, низмен, низменный, низок, бранный, оскорбительный, ругательный, обидный, обидчив, обидчивый, оскорбителен, непристойный, дренаж, отлив, отток, варвар, дикий, зверский, изуверский, кровавый, свирепый, пошловатый, горячий, крутой, лезвие, остер, остёр, остроконечный, проницательный, резкий, строгий, мерзкий, паскудный, скверный, принижать, унижать, жуткий, жуток, ужасный, подавленность, потерянность, удрученность, удручённость, уныние, силен, сильный, жадный, плотный, скуден, скудный, скуп, скупой, противный, страшенный, страшный, необработанный, строг, сырой, отрывистый, хриплый, шероховатый, шершавый, вялый, немощный, слабый, ломкий, нежный, непрочный, тонкий, хил, хилый, хрупкий, влажен, влажный, вульгарен, вульгарный, бродяга, бродяжничество, дурен, дурной, злой, сердитый
брутальний на російською »
Словник: шведському
Переклади: hänsynslös, absolut, ren, skoningslös, öm, penibel, pinlig, pinsam, plågsam, sår, smärtsam, brutal, stormande, lugn, rolig, ställe, stilla, tyst, nabbe, torn, svart, diger, mycken, skrymmande, stor, burdus, sträv, hårdhänt, knagglig, kulen, ojämn, ouppfostrad, plump, rå, fet, grov, tjock, amper, häftig, ivrig, livlig, skarp, skärva, spetsig, strid, våldsam, vass, dålig, förlig, robust, skrikande, befäst, fast, kraftig, rejäl, solid, stabil, stadig, stark, styrk, abrupt, akutsjukvård, brå, bråd, brysk, nödfall, överhängande, plötslig, tvär, gemen, hemsk, lumpen, nedrig, djup, låg, lav, avlopp, ebb, grym, simpel, tarvlig, vulgär, akut, barsk, besk, bister, bitande, frän, piffig, pikant, rigorös, spliss, stel, smutsig, usel, vanskapt, beklämning, bastant, intensiv, knapp, knusslet, skålig, snål, sniken, fasansfull, fruktansvärd, hård, obearbetad, rigid, sträng, strikt, svår, brant, hastig, kärv, plötsligt, rum, skrovlig, klen, lett, matt, ömtålig, orkeslös, sårbar, skral, slapp, svag, vek, fukt, fuktig, klam, sur, platt, lasaron, slusk, vagabond, arg, bovaktig, dårlig, elak, förtretad, gal, galen, harmfull, illa, ilsken, morsk, olm, ond, ont, sint, skurkaktig, stygg, vred
брутальний на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: бязлітасны, суравы, суровы, балючы, кволы, мучительное, нясцерпны, пакутлівы, пякельны, страшэнны, хваравіты, гаматны, грубы, бязгучны, бясшумны, нiзкi, панчоха, ціхі, гак, палец, шып, чорны, буйны, вялiкi, вялікі, бурлівы, бурны, неадукаваны, невуцкі, недасведчаны, некультурны, цёмны, это, благi, благі, дрэнны, кепскі, дужы, моцны, неспадзяваны, раптоўны, подлы, нізкі, абразлівы, зняважлівы, непрыстойны, жорсткі, люты, востры, рэзкі, агідны, брыдкі, гадкі, паганы, паскудны, зневажаць, зніжаць, паніжаць, уніжаць, жахлівы, жудасны, страшны, маркота, нуда, сум, туга, здаровы, мажны, бедны, заняпалы, мізэрны, скупы, убогі, строгі, сыры, нацягнуты, непамяркоўны, няроўны, шурпаты, невялікі, слабы, волкі, вохкі, мокры, мочаны, вульгарны, бадзяга, злы, ліхі
брутальний на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: armoton, säälimätön, absoluuttinen, ehdoton, kipeä, ankara, eläimellinen, jylhä, kova, petomainen, alava, alhainen, halpamainen, hento, hiljainen, tyyni, vieno, oka, piikki, musta, iso, kookas, laaja, suuri, kolea, paksu, sakea, sankka, taaja, hillitön, kiihkeä, kiivas, raivoisa, terävä, tuikea, vihainen, oppimaton, huono, kehno, kurja, laho, mätä, paha, roima, roteva, tanakka, vahva, kovaääninen, karski, luja, mahtava, tukeva, väkevä, voimakas, äkillinen, häijy, inhottava, katala, kunniaton, pahainen, matala, herjaava, rietas, viemäri, barbaari, julma, hauras, kalsea, kärkevä, kimakka, kimeä, kireä, kirpeä, kolkko, kuuma, läpitunkeva, pureva, terä, tuima, ilkeä, ruma, alentaa, nöyryyttää, hirviömäinen, raaka, laskeuma, masennus, hätäinen, ahne, itara, kitsas, likainen, säästeliäs, saita, hirmuinen, hirveä, kaamea, kamala, kammottava, kauhea, kauhistuttava, jalostamaton, jäykkä, rankka, vaikea, juro, jyrkkä, käheä, karhea, karkea, painuksissa, tyly, hatara, heikko, hintelä, laimea, löysä, veltto, särkyvä, kostea, märkä, nihkeä, vetinen, irtolainen, kiertolainen, maankiertäjä, ilkeämielinen, kiukkuinen
брутальний на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: άσπλαχνος, απόλυτος, οδυνηρός, τραχύς, απαλός, ήπιος, ήρεμος, ήσυχος, χαμηλός, αγκάθι, μαύρος, μεγάλος, χοντρός, αγενής, λίπος, βίαιος, κακός, θορυβώδης, δυνατός, ισχυρός, σταθερός, ξαφνικός, άθλιος, βαθύς, υβριστικός, άγριος, βάρβαρος, αιχμηρός, αυστηρός, διαπεραστικός, καυτός, σοβαρός, στυφός, άσχημος, εξευτελίζω, γερός, εντατικός, έντονος, υγιής, τσιγκούνης, φιλάργυρος, απαίσιος, σκληρός, ακατέργαστος, απότομος, αδύναμος, αμυδρός, ταπεινώνω, βρεγμένος, υγρός, αλήτης
брутальний на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: irgalmatlan, kérlelhetetlen, abszolút, fájdalmas, fájó, siralmas, állatias, baromi, brutális, durva, goromba, mosatlan, háborgó, kavargó, alacsonyan, bársonyos, csend, kis, nyugodt, szelíd, fekete, akut, érzékeny, nagy, nyers, busa, kövér, nedvdús, vaskos, vastag, ádáz, erőszakos, hirtelen, gonosz, rikító, csípős, erős, szilárd, szolid, váratlan, alacsony, bántó, sértő, apály, kegyetlen, faragatlan, otromba, vulgáris, éles, forró, hegyes, szigorú, csúf, csúnya, ocsmány, alávaló, aljas, hitvány, borzalmas, iszonyú, szörnyű, csüggedés, impulzív, nagyfokú, fösvény, zsugori, félelmes, rettenetes, dísztelen, fáradságos, zord, csiszolatlan, érdes, rücskös, beteges, erélytelen, erőtlen, gyenge, lanyha, petyhüdt, puha, gyengén, nedves, nyirkos, vizes, csavargó, kóborló, rossz, rosszul
брутальний на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: cruel, inumano, absoluto, ajusto, austero, completo, duro, inclemente, severo, achacoso, doloroso, patológico, penoso, roedor, valsando, abrutalho, agreste, áspero, bárbaro, basto, bestial, bronco, brutal, bruto, cru, grosseiro, rampinha, rude, tosco, borrascoso, desaforado, impetuoso, tempestuoso, tumultuoso, baixo, brando, calado, calma, calmo, doce, macio, manso, meigo, mudo, plácido, quedo, quieto, sereno, sigiloso, silencio, silêncio, silencioso, sossegado, suave, tácito, tranquilo, espinho, estrepe, pico, pua, escuridade, freto, negro, preto, abundante, amplo, gancho, grana, grande, magno, volumoso, incidis, denso, espesso, gordo, grasno, acre, agudo, aprisionado, arrebatado, brusco, fulo, raivoso, ríspido, violento, ignorante, iletrado, mau, mediano, medíocre, ruim, forte, furte, rijo, robusto, sólido, chilrem, escandaloso, vistoso, consistente, constante, estabule, firme, gagás, poderoso, potente, pujante, vigoroso, improviso, inesperado, inopinado, repentino, súbito, coitado, infame, lastimável, miserável, pérfido, traidor, vil, cobarde, grave, apóstrofe, insultante, ofensivo, ultrajante, impúdico, indecente, obsceno, derrame, atroz, bravio, desalmado, feroz, furioso, selvagem, rodo, trivial, urde, vulgar, acalorado, adiado, afiado, afilado, cortante, incisivo, intenso, mordaz, penetrante, perspicaz, picante, pontiagudo, pronunciado, rígido, rigoroso, sacudido, safio, feio, odioso, degradar, deprimir, rebarbar, vejas, aterrador, enorme, espantoso, horrendo, horroroso, monstruoso, pavoroso, tremendo, bordo, tristeza, abrupto, íngreme, alto, demasiado, esperto, estrépito, membrudo, toro, torrente, vendaval, avarento, avaro, chucho, descaso, parco, paupérrimo, piloso, rochoso, sórdido, horripile, horrível, temeroso, terrível, difícil, abrasivo, chocante, escarpado, ronco, débil, fraco, frágil, laxo, raquítico, tímido, mortificar, delicado, enchente, fino, grácil, mimoso, quebradiço, húmido, molhado, vagabundo, erróneo, incorrecto, maléfico, malévolo, malicioso, malvado, mirado, mordedor, perverso, sinistro, vicioso
брутальний на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: nemilosrdný, tŕň, hrubý, robustný, odporný, hanlivý, odtok, krutý, vulgárny, škaredý, ponížiť, hrozný, lakomý, slabý, mokrý, tulák, zlý
брутальний на словацькою »
Словник: польському
Переклади: bezlitosny, bezwzględny, bolesny, brutalny, burzliwy, cichy, cierń, czarny, dotkliwy, duży, gburowaty, grubiański, gruby, gwałtowny, ignorancki, kiepski, krzepki, krzykliwy, mocny, nagły, nikczemny, niski, obelżywy, obraźliwy, obsceniczny, odpływ, okrutny, ordynarny, ostry, paskudny, podły, poniżać, potworny, prostacki, przeraźliwy, przygnębienie, raptowny, silny, skąpy, straszliwy, surowy, szorstki, słaby, słać, upakować, upokarzać, wątły, wilgotny, wulgarny, włóczęga, zły, łazik
брутальний на польському »
Словник: естонською
Переклади: absoluutne, kare, leebe, madal, õrn, pehme, tüüne, vaikne, oga, must, pimedus, tundlik, suur, jämedakoeline, paks, rasvane, vägivaldne, halb, tugev, äkiline, sügav, julm, raevukas, tihe, kohutav, range, nõrk, delikaatne, habras, niiske, vale, vihane
брутальний на естонською »
Словник: литовською
Переклади: absoliutus, visiškas, jautrus, apytikris, grubus, šiurkštus, minkštas, ramumas, ramus, ramybė, švelnus, tyla, tylus, žemas, juoda, juodas, didelis, riebus, storas, smarkus, smurtinis, blogas, negeras, galingas, grynas, stiprus, tvirtas, netikėtas, staigus, skurdus, gilus, drenažas, nuotakas, barbaras, barbariškas, laukinis, nirtulingas, nuožmus, žiaurus, griežtas, kietas, įtemptas, baisus, siaubingas, sunkus, menkas, silpnas, gležnas, keblus, subtilus, trapus, drėgnas, šlapias, valkata, piktas
брутальний на литовською »
Словник: румунською
Переклади: absolut, brutal, jos, pătrunzător, violent, ţipător, zgomotos, brusc, atroce, barbar, cruzime, acut, aspru, fierbinte, urât, zgârcit, brut, abrupt, slab
брутальний на румунською »
Словник: хорватському
Переклади: grub, surov, miran, nizak, trn, crn, debeo, velik, bijesan, loš, pokvaren, truo, snažan, bučan, čvrst, jak, zdrav, hitan, mali, oseka, divlji, vulgaran, strog, zajedljiv, ružan, sniziti, oštar, energičan, tvrd, škrt, tvrdica, strašan, sirov, točan, slab, vlažan, zao
брутальний на хорватському »
Словник: словенії
Переклади: tih, črn, slab, močan, odtok, skop, surov, moker
брутальний на словенії »
Словник: албанською
Переклади: gjemb, zezak, madh, keq, fortë
брутальний на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: черен, голям, отлив, отчаяние, слаб, бродяга, лош
брутальний на болгарському »

Пов'язані слова

брутальний футбол, брутальний це, брутальний український медик, брутальний шева, брутальний мужчина, брутальний статус, брутальний вікіпедія, брутальний мужик, брутальний синоніми, брутальний футбол сайт