slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: вада

Словник: англійська вада
Переклади: absence, dearth, default, defect, deficiency, drawback, failing, famine, fault, imbalance, lack, lacking, paucity, privation, reject, scarcity, shilly-shally, shortage, shortcoming, sparseness, stringency, vice, want, conjugality, couple, marriage, match, matrimony, transient, wedlock, deficit, shortfall, discomfort, inconvenience, nuisance, undesirability, hardship, attenuation, enervation, impairment, labefaction, languor, qualm, relaxation, remission, weakness, burst, chap, crack, crevasse, crevice, fissure, fracture, interstice, leak, rift, rip, rupture, split, biota, blemish, blot, blotch, blur, macula, mark, slur, smear, smirch, smudge, smut, soil, splash, splodge, splotch, spot, stain, taint, balk, barrier, block, blockage, clod, cramp, cumber, handicap, hinder, hindrance, hurdle, impediment, interference, jump, obstacle, obstruction, prevention, snag, stumbling-block, stymie, termination, trammel, cleave, cleft, rive, splinter, diathesis, flaw, nick, condemn, convict, contaminate, vitiate, aperture, chink, cleavage, cranny, slot, damage, detriment, disadvantage, disservice, harm, harming, injury, mischief, pity, prejudice, shame, wish, wrong, wrongs, harmfulness, malignance, malignancy, flurry, squall, gap, pussy, slit, space, debility, faintness, flabbiness, flaccidity, flaccidness, frailty, infirmity, leanness, limpness, partiality, slightness, appeasement, climb-down, concession, glitch, imperfection, dent, cripple, impair, injure, aggravation, bind, difficulty, encumbrance, derangement, disruption, distraction, disturbance, perturbation, trouble, baulk, clog, bad, evil, ill, wrongdoing, wrong-doing
вада на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: chyba, defekt, deficit, hladomor, kaz, manko, nectnost, nedostatek, nepřítomnost, neřest, porucha, schodek, úbytek, vada, vina, zanedbání, závada, zbavení, ztráta, dvojice, manželství, mariáš, pár, párek, sňatek, svatba, vzácnost, nepříjemnost, nepohodlí, nepohodlnost, obtíž, malátnost, mdlo, nevolnost, ochabování, oslabení, slabost, slabůstka, snížení, útlum, vyčerpání, vyčerpanost, zeslabení, zmenšení, zředění, díra, lom, praskat, prasklina, prasknutí, přetrhnout, přetržení, průlom, pukat, puklina, puknout, rozsedlina, rozštěp, roztrhnout, roztržení, štěrbina, trhlina, trhlinka, zlomení, zlomenina, flek, flíček, místo, nečistota, poskvrna, pošpinění, potřísnění, skvrna, špína, stříkanec, úhona, bariéra, háček, hranice, hrazení, mez, nesnáz, obstrukce, potíž, přehrada, překážka, ucpání, zábrana, zabránění, zamezení, odsoudit, odsuzovat, infikovat, kontaminovat, nakazit, zamořit, znečistit, otvor, spára, křivda, neplecha, neprospěch, nespravedlnost, nevýhoda, škoda, újma, urážka, zranění, škodlivost, škodolibost, zloba, zlomyslnost, drážka, rozparek, rýha, žlábek, chabost, debilita, křehkost, mdloba, neduživost, slabina, povolení, připuštění, ústupek, nedokonalost, omyl, pokazit, poškodit, pošramotit, nesnadnost, obtížnost, těžkost, rozvrat, rušení, vyrušení, výtržnost, zmatek, bolest, nemoc, škodlivý, špatně, špatný, zle, zlo, zlý
вада на чеська »
Словник: німецький
Переклади: absenz, abwesenheit, defekt, defizit, entbehrung, fehlbetrag, fehlen, fehler, irrtum, knappheit, laster, mangel, mangelhaftigkeit, manko, nachteil, schnitzer, ehe, ehepaar, heirat, hochzeit, pärchen, trauung, vermählung, unbequemlichkeit, beschwerlichkeit, abschwächung, abspannung, dämpfung, entkräftung, schwäche, schwachheit, schwächung, aufbruch, bersten, bruch, explosion, kluft, riss, spalte, sprung, fleck, klecks, makel, maser, platz, schmutzfleck, schönheitsfehler, abhaltung, barriere, hemmnis, hindernis, hürde, sperre, störung, verhinderung, verhütung, spalten, zersplittern, lücke, schandfleck, verurteilen, verderben, vergällen, verseuchen, ritz, ritze, schlitz, spalt, abbruch, beschädigung, einbuße, jammer, schaden, schädlichkeit, bö, windstoß, nute, mattigkeit, ohnmacht, zugeständnis, macke, beschädigen, erschwerung, schwierigkeit, arg, böse, leid, leiden, übel, überstand, verletzung
вада на німецький »
Словник: данська
Переклади: brist, defekt, deficit, fejl, fejltagelse, fravær, last, mangel, men, savn, skyld, underskud, ægtepar, ægteskab, bryllup, gifte, giftermål, par, manko, briste, brud, eksplosion, karl, revne, spalte, sprængning, fleks, klat, plads, plet, sted, afspærring, barriere, forhindring, hinder, hindring, dømme, fordømme, idømme, kløft, rift, overlast, skade, synd, ulempe, uvæsen, skar, bevilling, mistag, beskadige, forstyrrelse, dårlig, ilde, ond, onde, ondt, slem, slet
вада на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: ausencia, carencia, carestía, culpa, defecto, deficiencia, déficit, descubierto, desperfecto, equivocación, error, escasez, fallo, falta, pobreza, privación, vicio, boda, casamiento, matrimonio, pareja, unión, desventaja, inconveniencia, inconveniente, giba, incomodidad, molestia, amortiguación, atenuación, debilidad, debilitamiento, delicadez, delicadeza, depauperación, descaecimiento, desfallecimiento, enervación, extenuación, flaqueza, fisura, fractura, grieta, hendidura, quiebra, raja, rasgadura, rotura, ruptura, borrón, desdoro, mácula, mancha, mancilla, mugre, sitio, barranco, barrera, contrariedad, dificultad, embarazo, estorbo, impedimento, óbice, obstáculo, obstrucción, traba, tropiezo, valla, quebrantar, lunar, maca, pinta, condenar, abertura, apertura, falla, rajadura, avería, daľo, daño, detrimento, entuerto, estrago, injuria, lástima, mal, perjuicio, malignidad, ráfaga, ranura, desmayo, flojedad, limitación, concesión, deterioro, damnificar, dañar, deteriorar, estropear, menoscabar, mutilar, disturbio, perturbación, padrastro, herida, lesión, malo
вада на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: carence, défaut, déficit, disette, inappétence, insuffisance, manque, mévente, vice, fêler, alliance, couple, époux, hymen, mariage, ménage, union, rareté, inconvénient, incommodité, abattement, affaiblissement, affaissement, alanguissement, amollissement, atténuation, débilitation, défaillance, étiolement, faiblesse, langueur, malaise, obscurcissement, prostration, brisure, crevaison, crevasse, crever, crique, déchirure, éclatement, fêlure, fissure, fracture, gerçure, rupture, tapure, éclaboussure, endroit, lampée, macule, souillure, tache, accroc, achoppement, anicroche, barrière, cahot, caillot, contrariété, embarras, empêchement, encombre, entrave, haie, hic, obstacle, obstruction, opposition, traverse, écaler, fendre, bavure, désagrément, filandre, flétrissure, givrure, mâchure, paillette, condamner, contaminer, faille, fente, lézarde, ouverture, scissure, atteinte, dégât, désavantage, détriment, dommage, grief, injure, jurer, méfait, préjudice, tort, insalubrité, malignité, nocivité, nocuité, nuisance, nuisibilité, perniciosité, rafale, gerce, rainure, débilité, délicatesse, infirmité, vulnérabilité, cession, concession, erreur, imperfection, malfaçon, déperdition, mal, abîmer, avarier, détériorer, endommager, gâter, difficulté, dérangement, dérèglement, parasites, perturbation, mai, mauvais
вада на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: assenza, carenza, carestia, colpa, deficit, difetto, errore, fallo, insufficienza, mancanza, penuria, sbaglio, scarsità, vizio, coppia, matrimonio, nozze, sposalizio, rarità, inconveniente, disagio, scomodità, acciacco, attenuazione, debolezza, fiacchezza, indebolimento, languore, crepa, crepaccio, crepare, crepatura, fenditura, fessura, frattura, rottura, scoppiare, scoppio, spaccatura, squarcio, strappo, chiazza, luogo, macchia, posto, punto, spruzzo, barriera, impaccio, impedimento, inciampo, ostacolo, spaccare, condannare, abboccatura, apertura, asola, incrinatura, spiraglio, danno, detrimento, lesione, peccato, pregiudizio, torto, vituperio, raffica, feritoia, concessione, anomalia, imperfezione, danneggiare, ledere, difficoltà, intoppo, disturbo, interferenza, perturbazione, turbamento, brutto, cattivo, mal, male, malvagio, peccaminoso, sbagliato, scadente
вада на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: avsaknad, brist, feil, fravær, glemsomhet, knapphet, last, mangel, men, sakna, saknad, savn, skyld, uenighet, villfarelse, ektefolk, ekteskap, gifte, giftermål, kopla, oppløse, par, manko, underskudd, uleilighet, brudd, grabb, karl, kille, revne, spalte, sprekk, sprika, blekklatt, flekk, klatt, plass, plett, sted, barriere, bøyg, forhindring, handikapp, hinder, hindra, hindring, motbør, svikt, døma, dømme, fordømme, idømme, hull, kløft, rift, springa, lesjon, mén, overlast, skada, skade, synd, ugagn, ulempe, uvesen, gap, lekk, reva, skar, avmakt, svakhet, bevilling, konsesjon, misstag, mistak, beskadige, vanskelighet, avbrott, forstyrrelse, dårlig, ond, onde, ondt, slem, stygg, vond
вада на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: дефицит, изъян, недостаток, недостача, нехватка, слабость, брак, бракосочетание, женитьба, супружество, недостаточность, недочет, недочёт, неудобство, ослабление, расслабление, расслабленность, взрыв, трещина, пятно, помеха, преграда, препона, препятствие, преткновение, раскалывать, диатез, рванина, наказать, обречь, осудить, осуждать, приговорить, денатурировать, портить, отверстие, скважина, щель, вред, досады, повреждение, ущерб, вредность, вредоносность, зловредность, тлетворность, шквал, немощь, уступка, заблуждение, неполадка, повреждать, затруднение, препятствование, трудность, невязка, дурной, зло, злой, плохой, скверный
вада на російською »
Словник: шведському
Переклади: avsaknad, brist, fel, frånvaro, knapphet, mangel, ont, sakna, saknad, saven, villfarelse, äktenskap, gifte, giftermål, koppla, par, avmattning, brädd, grabb, karl, kille, rämna, spricka, blekklatt, fläck, klatt, klick, palett, black, handikapp, hinder, hindra, svikt, döma, springa, åverkan, förfång, men, skada, synd, gap, reva, skar, svaghet, eftergift, misstag, avbrott, rubbning, störning, elak, onde, stygg
вада на шведському »
Словник: албанською
Переклади: mungesë, ves, çift, dobësi, çaj, plasë, njollë, dënoj, vrimë, dëm, dëmtoj, gambim, keq
вада на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: грешка, брак, неудобство, препятствие, осъждам, щета, отстъпка, зло, лош
вада на болгарському »
Словник: білоруськи
Переклади: брак, нястача, пажаніцца, шлюб, щлюб, невыгода, няёмкасць, расслабленне, слабасць, трэшчына, лапіна, перашкода, шлагбаум, расколваць, дыятэз, дэфект, страта, асудзіць, засудзіць, зганіць, псаваць, шкода, шквал, уступка, урон, калечыць, пашкоджваць, благi, блага, бяда
вада на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: defitsiit, eksitus, pahe, puudujääk, puudus, viga, abielu, pragu, laik, plekk, tõke, nõrkus, nõtrus, raskus, halb
вада на естонською »
Словник: фінською
Переклади: alijäämä, epäkohta, erehdys, hairahdus, haitta, kato, pahe, poissaolo, puute, tarve, avioliitto, häät, pari, hankaluus, epämukavuus, kaiho, haljeta, halkeama, katkeama, murtuma, rako, särö, läikkä, paikka, pilkku, saasta, sija, tahra, täplä, aita, este, tuomita, saastuttaa, lovi, tuho, vahinko, vaurio, loma, heikkous, virhe, pilata, vahingoittaa, vaurioittaa, vioittaa, vaikeus, häiriö, huono, paha
вада на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: ελάττωμα, έλλειψη, γάμος, παντρειά, ταλαιπωρία, εξασθένηση, θλάση, ράγισμα, κηλίδα, μέρος, ψεγάδι, εμπόδιο, φράγμα, καταδικάζω, βλάβη, μειονέκτημα, σχισμή, αδυναμία, ατέλεια, λάθος, βλάπτω, ζημιά, δυσκολία, κακός
вада на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: greška, mana, nedostajati, nestašica, porok, brak, par, vjenčanje, slabost, smanjenje, eksplozija, pukotina, mrlja, poteškoća, prepreka, zapreka, otvor, šteta, škodljivost, pogreška, pokvariti, loš, povreda
вада на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: fogyatékosság, hiány, mulasztás, házasság, deficit, bágyadtság, elerőtlenedés, gyengeség, elszakadás, repedés, szakítás, folt, paca, pecsét, petty, szégyenfolt, akadály, ártalom, kár, sajnos, hasadék, rés, hiba, nehézség, zavarás, gonosz, rosszul
вада на угорською »
Словник: литовською
Переклади: defektas, deficitas, klaida, stoka, stygius, trūkumas, santuoka, vedybinis, vedybos, vestuvės, sprogimas, dėmė, vieta, barjeras, kliūtis, kliuvinys, užtvara, žala, sunkumas, blogas, blogis, negeras, skriauda
вада на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: afastamento, ausência, carência, culpa, defeito, erro, falha, falta, penúria, perversão, tacha, vicio, boda, casal, casamento, matrimónio, par, parelha, moléstia, languidez, fractura, pendida, quebradura, rasgadura, rotura, ruptura, borrão, desadoro, local, lugar, mácula, mancha, nódoa, paragem, pinta, sitio, sítio, barreira, embargo, impedimento, incidência, inconveniente, obstáculo, desafecto, lunar, amaldiçoar, condenar, inutilizar, abertura, fenda, fresta, avaria, dano, desvantagem, detrimento, estrago, injuria, mal, prejuízo, rifava, rajá, deficiência, desfalecimento, latitude, concessão, concessiva, transigência, equivocais, deterioro, arruinar, avariar, danificar, deteriorar, estragar, estropear, mutilar, contrariedade, embaraço, dado, lesiona, mau, ruim
вада на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: defect, lipsă, crăpătură, barieră, obstacol, prejudecată, rău, greşeală, strica
вада на румунською »
Словник: польському
Переклади: brak, feler, małżeństwo, niedobór, niedogodność, niewygoda, osłabienie, pęknięcie, plama, przeszkoda, rozłupywać, skaza, skazać, szczelina, szkoda, szkodliwość, szkwał, szpara, słabość, ustępstwo, usterka, uszczerbek, uszkadzać, utrudnienie, zakłócenie, zawada, zło
вада на польському »
Словник: словацькою
Переклади: porucha, nedostatok, zlomenina, škvrna, slabosť, chyba, handicap, zlo
вада на словацькою »
Словник: словенії
Переклади: škoda, slab, zlo
вада на словенії »

Пов'язані слова

вада серця, вада це, вада и огонь игры, вада и огонь 6, вада синоніми, вада порок, вада вікіпедія, вада синонім, влада визначення, вода соки