slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: важкий

Словник: англійська важкий
Переклади: absolute, actual, cold-blooded, despotic, hardboiled, hard-boiled, hardhearted, hard-hearted, imperative, inconsiderate, irrespective, relentless, rigid, ruthless, severe, strict, tough, unqualified, unquestioning, unreserved, brutal, brute, brutish, crude, harsh, heavy-handed, rough, ruffian, savage, boisterous, disorderly, eventful, riotous, stormy, tempestuous, tumultuous, turbid, turbulent, wild, coarse, gnarled, gnarly, grainy, ragged, rugged, scabrous, arduous, beamy, burdensome, difficult, grave, grievous, hard, heaviest, heavy, heavyweight, hulking, logy, outrageous, ponderous, serious, stiff, stodgy, weighty, bouncing, bouncy, brisk, energetic, nervy, pithy, smart, snappy, vigorous, wholehearted, boorish, gruff, gruffly, surly, churlish, ill-bred, obscene, roughed, rude, uncivil, big, bulky, chunky, coarseness, fat, fubsy, great, gross, gutsy, roughen, stout, succulent, thick, thicker, bounce, fierce, forcible, gusty, hasty, heady, irresistible, keen, passionate, plunge, rampant, savaged, sharp, steep, sudden, tearaway, truculent, vehement, violent, brawny, burly, hale, husky, lusty, robust, sturdy, virile, awkward, baffling, bothersome, disconcerting, inconvenient, knotty, messy, perplexing, perplexity, troublesome, worrisome, hefty, massive, massy, molar, solid, brogue, fast, firm, firmed, forte, hardy, nappy, potent, powerful, rank, rooted, solid-state, stable, stalwart, stanch, stark, steadfast, steady, strong, virtual, boredom, boring, drab, dry, dull, flat, humdrum, insipid, jejune, prosy, stuffy, tedious, tiresome, uninspired, uninspiring, uninteresting, wearisome, coarsened, offensive, ornery, raffish, scurrilous, vulgar, acrid, acute, edge, hackly, horny, hot, incisive, inclement, keener, keenest, nippy, peppery, piercing, poignant, pointed, pungent, short, shrewd, shrill, strident, stringent, artless, austere, blunt, direct, easy, erect, forthright, frugal, homely, homespun, inartificial, plain, plumb, plump, recto, rustic, sheepish, simple, simpleminded, simple-minded, straight, straightforward, unaffected, unlearned, unsophisticated, upright, annoying, cross-grained, disagreeable, distasteful, irksome, nasty, noisome, obnoxious, painful, sad, sorry, uneasy, unpleasant, unsavoury, athletic, beefy, forceful, healthy, hearty, high, intense, sinewy, strongman, strong-willed, swingeing, wiry, abrupt, bluff, cliff, hilly, precipitous, rapid, uphill, chilly, raw, rigorous, stern, sternness, uncouth, abrasive, brusque, curt, incondite, formidable, intricate, adamant, adamantine, callous, hardcore, hard-core, landed
важкий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: absolutistický, absolutní, bezpodmínečný, kategorický, naprostý, nelítostný, nemilosrdný, neomezený, svrchovaný, úplný, bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, bouřlivý, bujný, neklidný, prudký, rozbouřený, rušný, zuřivý, hrbolatý, mrzutý, nepříjemný, nerovný, nevlídný, nevrlý, ostrý, pronikavý, sukovitý, hluboký, krušný, masivní, namáhavý, natvrdo, obtížný, pádný, perný, pracný, přísný, těžkopádný, těžký, tíživý, tvrdý, vážný, energický, rázný, účinný, hrubiánský, neotesaný, venkovský, drzý, neomalený, nezpůsobný, hustě, hustý, korpulentní, mastný, mocný, objemný, omezený, pevnost, pevný, silný, tlustý, tučný, tupý, velký, zavalitý, bystrý, dravý, lítý, náruživý, násilnický, násilný, příkrý, rychlý, špičatý, vášnivý, vehementní, vznětlivý, zanícený, živý, bujarý, hřmotný, podsaditý, statný, svěží, zdatný, zdravý, matoucí, nepohodlný, nudný, problematický, trapný, hutný, důkladný, energicky, houževnatý, mohutný, neměnný, nezlomný, opojný, pevně, potentní, silně, solidní, tuhý, výkonný, bezvýrazný, jednotvárný, monotónní, otravný, protivný, rozvláčný, lidový, náhlý, obyčejný, všední, vulgární, bodavý, břitkost, břitký, chtivý, dráždivý, hrotitý, jízlivý, kousavý, křehký, kyselý, ostří, palčivý, pálivý, peprný, pichlavý, pikantní, probíjející, štípavý, štiplavý, strohý, stručný, uštěpačný, výrazný, zahrocený, nevychovaný, bezelstný, čestný, hladký, jednoduchý, kolmý, naivní, neohrabaný, otevřeně, otevřený, pravý, přímo, přímý, přirozený, prostý, rovně, rovnou, rovný, rustikální, selský, skromný, střídmý, střízlivý, svislý, upřímný, vesnický, zpříma, hnusný, nelibý, nemilý, obtěžující, odporný, politováníhodný, tísnivý, konstantní, mužný, působivý, rozhodný, stálý, trvalý, velmi, značný, nesnadný, spádný, sráz, srázný, strmý, nepoddajný, přesný, bryskní, nenadálý, ochraptělý, nelehký, neohebný, neústupný, prudce, urputný
важкий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: absolut, rücksichtslos, schonungslos, unbarmherzig, unbedingt, völlig, brutal, derb, gewalttätig, grob, rau, roh, rasend, stürmisch, ungestüm, wütend, harsch, uneben, anstrengend, diffizil, ernst, folgenschwer, hart, mühsam, sauer, schwer, schwierig, wichtig, energisch, kräftig, nachdrücklich, straff, tatkräftig, ordinär, flegelhaft, gemein, dick, fett, fettig, gras, groß, speckig, stark, gewaltsam, grimmig, heftig, hitzig, rapid, scharf, ungestört, fest, robust, rüstig, stramm, mühselig, peinlich, umständlich, unangenehm, verfänglich, massig, massiv, gehörig, gewaltig, haltbar, handfest, kraftvoll, mächtig, solide, widerstandsfähig, wirksam, wirkungsvoll, ermüdend, lang, langweilig, monoton, öde, reizlos, trocken, rüde, akut, beißend, grell, heiß, herb, kreischend, reißend, schneidend, schrill, spitz, stechend, streng, aufrecht, augenscheinlich, bäuerlich, direkt, einfach, einfältig, einleuchtend, gerade, geradewegs, klar, ländlich, offenbar, recht, schlicht, schlichten, simpel, unmittelbar, arg, ärgerlich, barsch, lästig, unerfreulich, verdrießen, widerlich, widerwärtig, gesund, hochgradig, stämmig, wuchtig, abschüssig, jäh, schnell, schroff, steil, krass, ungekocht, brüsk, kratzig, spröd, spröde, mühevoll, starr, unentwegt, zäh
важкий на німецький »
Словник: данська
Переклади: absolut, hensynsløs, ren, barsk, brutal, dyrisk, grov, løselig, rå, heftig, stormende, knudret, ru, alvorlig, besværlig, grav, hård, prøvende, svær, tung, tungindustri, vanskelig, vigtig, energisk, handlekraftig, kulen, plump, diger, fed, fedt, fedtstof, stor, tyk, has, ivrig, kraftig, livlig, skarp, strid, voldsom, fast, robust, sprak, massiv, fyldig, solid, stabil, stadig, stærk, ensformig, kedelig, trættende, simpel, vulgær, besk, bister, intens, pikant, ram, spids, stel, streng, tvær, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, lige, ordinær, primitiv, rak, rakt, rank, rat, ret, umiddelbar, bitter, penibel, pinlig, plagsom, smertelig, ubehagelig, bastant, høj, intensiv, stork, abrupt, brint, hastig, hurtig, rask, stejl, stiv, stup, ampler, rigid, strikt, vråen, blå, brysk
важкий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: absoluto, completo, duro, incondicional, abrutado, áspero, bestial, bronco, brutal, bruto, desapacible, rudo, agitado, borrascoso, desaforado, rabioso, tempestuoso, escabroso, arduo, cerrado, difícil, fuerte, grave, grueso, laborioso, oneroso, penoso, pesado, riguroso, serio, severo, torpe, trabajoso, activo, brioso, enérgico, resuelto, vigoroso, cachorro, desatento, villano, basto, grosero, incivil, abultado, espeso, gordo, gran, grande, graso, obeso, rollizo, tosco, voluminoso, agudo, apasionado, arrebatado, brusco, furioso, impetuoso, impulsivo, torrencial, vehemente, violento, robusto, sólido, dificultoso, embarazoso, molesto, pantanoso, macizo, estable, firme, intenso, macho, poderoso, potente, pujante, aburrido, cansado, empalagoso, fastidioso, gris, insípido, insulso, majada, tedioso, chabacano, ordinario, trivial, vulgar, acre, afilado, austero, cargado, incisivo, inclemente, mordaz, penetrante, picante, puntiagudo, punzante, zafio, claro, derecho, directamente, directo, evidente, franco, ingenuo, liso, llano, manifiesto, mero, recto, rústico, seguido, sencillo, simple, sincero, agrio, antipático, desagradable, doloroso, lamentable, alto, fornido, tieso, abrupto, acantilado, despeñadizo, escarpado, pendiente, pino, rápido, acerbo, crudo, estrecho, estricto, exigente, rígido, bravo, ronco, seco, espinoso, contundente, empedernido
важкий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: absolu, impitoyable, pètesec, brusque, brut, brutal, grossier, matraqueur, rude, truculent, violent, frénétique, furieux, houleux, impétueux, mouvementé, orageux, tempétueux, tumultuaire, tumultueux, accidenté, âpre, bourru, grenu, grumeleux, raboteux, râpeux, rêche, rocailleux, rugueux, scabreux, anhélant, confiné, critique, difficile, dur, grave, grief, laborieux, lourd, malaisé, mastoc, matériel, onéreux, pénible, pesant, somme, vexatoire, énergique, mec, agreste, rustre, impertinent, impur, malotru, traits, boulot, épais, fort, gras, gros, grossi, rabelaiserie, truffe, volumineux, adurent, aigu, ardent, carabiné, e, emporté, enragé, fulgurant, passionné, rapide, tortionnaire, véhément, vif, balèze, gaillard, robuste, verdelet, vigoureux, embarrassant, ennuyeux, perplexe, problématique, massif, capiteux, consistant, corsé, costaud, ferme, puissant, solide, tenace, vineux, assommant, barbe, canulant, dormitif, embêtant, endormant, ennuyant, fastidieux, filandreux, monotone, sciant, soporifique, tannant, tuant, canaille, rosse, vulgaire, accusé, acéré, acre, acrimonieux, affilé, aigre, austère, brûlant, cinglant, cuisant, dent, épicé, inclément, intense, perçant, piquant, pointu, rigoureux, sévère, tranchant, poissard, populacier, rustique, simpliste, travaux, debout, direct, directement, droguiste, droit, élémentaire, incomplexe, ingénu, simple, sobre, uni, amer, contrariant, coquillier, désagréable, désobligeant, désolant, difficultueux, fâcheux, fagot, gênant, incommode, malplaisant, rébarbatif, regrettable, revêche, vexant, constant, dru, héroïque, nerveux, stentor, valide, viril, volcanique, abrupt, accore, ardu, déclive, escarpé, pentu, raide, acerbe, aristarque, cru, écru, grège, rigide, strict, cassant, enroué, fruste, hispide, malgracieux, climatérique, épineux, hérisson, coriace, durable, intraitable, liais, rénitent
важкий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: assoluto, intero, spietato, aspro, brutale, bruto, duro, greggio, grezzo, grossolano, incivile, rozzo, rude, ruvido, furioso, tempestoso, scabro, scabroso, zotico, difficile, faticoso, grave, greve, pesante, sodo, energico, vigoroso, vivace, sguaiato, villano, denso, fitto, forte, grasso, grosso, ingombrante, pingue, spesso, acerbo, acuto, appassionato, ardente, arrabbiato, brusco, dirotto, furibondo, impetuoso, passionale, precipitoso, prepotente, veemente, violento, vivo, gagliardo, robusto, imbarazzante, impacciato, noioso, compatto, massiccio, consistente, fermo, poderoso, possente, potente, rigoglioso, saldo, tenace, monotono, tedioso, volgare, acre, acuminato, affilato, aguzzo, appuntito, austero, fine, intensivo, intenso, pepato, piccante, pungente, rigido, rigoroso, severo, tagliente, destro, direttamente, diretto, diritto, dritto, liscio, mero, netto, piano, retto, ritto, rusticano, rustico, semplice, deplorevole, disagevole, fastidioso, increscioso, molesto, penoso, sgraziato, spiacevole, costante, valido, arduo, celere, erto, rapida, rapido, ripido, scosceso, svelto, crudo, stretto, rauco, roco
важкий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: absolutt, hensynsløs, ren, barsk, brutal, dyrisk, grov, rå, heftig, stormende, knudret, ru, alvorlig, besværlig, dryg, grav, hard, kinkig, klumpig, prøvende, tung, tungindustri, vanskelig, vrien, energisk, handlekraftig, iherdig, hardhendt, knagglig, kulen, plump, diger, fet, tykk, amper, has, ivrig, livlig, skarp, strid, vass, voldsom, førlig, robust, sprek, sterk, brysom, massiv, fast, fyldig, kraftig, mektig, solid, stabil, stadig, veldig, ensformig, kjedelig, kjedsommelig, lei, tråkig, simpel, tarvlig, vulgær, akutt, besk, bister, bitende, hvass, intens, kvass, piffig, pikant, ram, rigorøs, skurva, spiss, stel, streng, tvær, bein, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, grei, jevn, lett, ordinær, primitiv, rak, rakt, rank, rat, rett, umiddelbar, bitter, penibel, pinlig, plagsom, sorglig, trist, ubehagelig, bastant, intensiv, stø, stork, sunn, abrupt, brant, bratt, hastig, rask, snøgg, steil, stiv, stup, rigid, stri, strikt, brå, brysk, hes, skrovlig, seg, seig
важкий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: безжалостный, суровый, грубый, жестокий, буйный, бурный, пробурен, шершавый, затруднительный, мучительный, трудный, энергичен, энергичный, невоспитанный, большой, густой, крупный, объемистый, толстый, насильственный, неистовый, острый, здоровый, крепкий, надоедливый, громоздкий, громоздок, массивен, массивный, прочный, дюжий, крепок, могущественный, мощный, нудный, сверлильный, скучен, скучный, пошловатый, горячий, крутой, лезвие, остер, остёр, остроконечный, проницательный, резкий, строгий, деревенский, несложный, очевидный, прост, простой, прямо, прямой, явный, ясный, досадный, неприятный, неудобный, обидный, силен, сильный, быстрый, крут, обрывистый, необработанный, строг, сырой, внезапный, отрывистый, хриплый, шероховатый, затруднителен, труден, хлопотный, жесткий, жёсткий, жесток, жёсток, тверд, твёрд, твердый, твёрдый
важкий на російською »
Словник: шведському
Переклади: absolut, hänsynslös, ren, skoningslös, brutal, stormande, grov, åbäkig, arbetsam, besvärlig, dryg, grav, kinkig, klumpig, prövande, svår, svårt, tung, energisk, burdus, sträv, hårdhänt, knagglig, kulen, ojämn, ouppfostrad, plump, rå, diger, fet, tjock, amper, häftig, ivrig, livlig, skarp, skärva, spetsig, strid, våldsam, vass, förlig, robust, obekväm, oläglig, massiv, befäst, fast, kraftig, rejäl, solid, stabil, stadig, stark, styrk, långtråkig, ledsam, tråkig, simpel, tarvlig, vulgär, akut, barsk, besk, bister, bitande, frän, piffig, pikant, rigorös, spliss, stel, tvär, avtrubba, brekke, direkt, enkel, ordinär, primitiv, rak, rakt, rank, rät, beklaglig, bitter, otrevlig, penibel, pinsam, sorglig, bastant, intensiv, abrupt, brant, hastig, plötsligt, sluttande, stup, hård, obearbetad, rigid, sträng, strikt, brysk, kärv, rum, skrovlig, mödosam, vansklig, seg
важкий на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: суравы, суровы, гаматны, грубы, шорсткі, шурпаты, цяжкi, бурлівы, бурны, дужы, моцны, цяжкаваты, цяжкі, масіўны, маркотны, нудны, сумны, востры, рэзкі, прамы, роўны, непрыемны, прыкры, здаровы, мажны, абрывісты, круты, стромкі, строгі, сыры, нацягнуты, непамяркоўны, няроўны
важкий на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: absoluutne, kare, raske, tõsine, jämedakoeline, paks, rasvane, suur, vägivaldne, tugev, igav, lihtne, otse, otsene, sirge, vaevaline, kiire, range, jäik
важкий на естонською »
Словник: фінською
Переклади: absoluuttinen, armoton, ehdoton, säälimätön, ankara, eläimellinen, jylhä, kova, petomainen, karhea, karkea, hankala, isotöinen, kankea, rankka, rasittava, raskas, sikeä, tärkeä, törkeä, totinen, tuima, tukala, työläs, vaikea, kolea, iso, paksu, sakea, sankka, taaja, hillitön, kiihkeä, kiivas, raivoisa, terävä, tuikea, vihainen, roima, roteva, tanakka, vahva, harmillinen, harmittava, ikävä, jykevä, karski, luja, mahtava, tukeva, väkevä, voimakas, ikävystyttävä, hauras, kalsea, kärkevä, kimakka, kimeä, kireä, kirpeä, kolkko, kuuma, läpitunkeva, pureva, terä, raaka, mutkaton, pystyssä, suora, suoraan, välitön, ankea, epämiellyttävä, kiusallinen, jyrkkä, koski, nopea, jalostamaton, jäykkä, juro, käheä, painuksissa, tyly, kiperä, kaavamainen, kiinteä, sitkeä
важкий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: απόλυτος, άσπλαχνος, τραχύς, σκληρός, βαρύς, δύσκολος, αγενής, λίπος, χοντρός, βίαιος, ογκώδης, δυνατός, ισχυρός, σταθερός, ανιαρός, αιχμηρός, αυστηρός, διαπεραστικός, καυτός, σοβαρός, στυφός, απλός, ευθύς, ίσιος, δυσάρεστος, θλιβερός, γερός, εντατικός, έντονος, υγιής, ακατέργαστος, απότομος, άκαμπτος
важкий на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: abszolút, állatias, baromi, brutális, durva, goromba, mosatlan, háborgó, kavargó, göröngyös, rücskös, bajos, keserves, nehéz, súlyos, nyers, busa, kövér, nedvdús, vaskos, vastag, ádáz, erőszakos, hirtelen, szolid, tömör, csípős, erős, szilárd, unalmas, untató, faragatlan, otromba, vulgáris, akut, éles, forró, hegyes, szigorú, direkt, egyenes, egyszerű, keresetlen, parasztos, szókimondó, bántó, bosszantó, kellemetlen, kényelmetlen, kínos, nagyfokú, meredek, sebes, váratlan, dísztelen, fáradságos, zord, csiszolatlan, érdes, kemény, rideg
важкий на угорською »
Словник: литовською
Переклади: absoliutus, visiškas, apytikris, grubus, šiurkštus, sunkus, didelis, riebus, storas, smarkus, smurtinis, galingas, grynas, stiprus, tvirtas, nuobodus, griežtas, paprastas, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, kietas, greitas
важкий на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: absoluto, ajusto, austero, completo, duro, inclemente, severo, abrutalho, agreste, áspero, bárbaro, basto, bestial, bronco, brutal, bruto, cru, grosseiro, rampinha, rude, tosco, borrascoso, desaforado, impetuoso, tempestuoso, tumultuoso, escabroso, árduo, difícil, grave, oneroso, penoso, pesado, rigoroso, torpe, trabalhoso, animoso, eficiente, enérgico, vigoroso, incidis, denso, espesso, gordo, grande, grasno, volumoso, acre, agudo, aprisionado, arrebatado, brusco, fulo, raivoso, ríspido, violento, forte, furte, rijo, robusto, sólido, apurado, dificultoso, embaraçoso, molesto, compacto, corpulento, maciço, consistente, constante, estabule, firme, gagás, poderoso, potente, pujante, aborrecido, aguerrido, cansado, enfadonho, gris, insípido, tedioso, rodo, trivial, urde, vulgar, acalorado, adiado, afiado, afilado, cortante, incisivo, intenso, mordaz, penetrante, perspicaz, picante, pontiagudo, pronunciado, rígido, sacudido, safio, bordo, claro, directamente, directo, direito, evidente, franco, mero, recto, rústico, seguido, simples, sincero, singelo, antipático, desagradável, doloroso, fastidioso, alto, demasiado, esperto, estrépito, membrudo, toro, torrente, vendaval, abrupto, chocante, escarpado, íngreme, rápido, veloz, abrasivo, ronco, complicado, convencido, empedernido, hirto
важкий на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: absolut, brutal, aspru, dificil, greu, pătrunzător, violent, acut, fierbinte, direct, drept, abrupt, brut, brusc
важкий на румунською »
Словник: польському
Переклади: bezwzględny, brutalny, burzliwy, chropowaty, ciężki, energiczny, gburowaty, grubiański, gruby, gwałtowny, krzepki, kłopotliwy, masywny, mocny, nudny, ordynarny, ostry, prostacki, prosty, przykry, silny, stromy, surowy, szorstki, trudny, twardy
важкий на польському »
Словник: хорватському
Переклади: grub, surov, tegoban, težak, važan, energičan, debeo, bijesan, snažan, neprijatan, čvrst, jak, zdrav, vulgaran, strog, zajedljiv, direktan, direktno, jednostavan, ravan, ravno, bolan, neugodan, tvrd, sirov, točan
важкий на хорватському »
Словник: словенії
Переклади: grob, težek, trd, trden, močan, dolgočasen, strm, surov
важкий на словенії »
Словник: словацькою
Переклади: energický, hrubý, robustný, masívny, vulgárny, strmý
важкий на словацькою »
Словник: болгарському
Переклади: голям
важкий на болгарському »
Словник: албанською
Переклади: fortë
важкий на албанською »

Пов'язані слова

важкий рок, важкий дим, важкий дим львів, важкий синоніми, важкий дим львів ціна, важкий випадок пана путлера, важкий бетон, важкий метал, важкий хрест героїв творів о.кобилянської та в.стефаника, важкий дим на перший танець