slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: викласти

Словник: англійська викласти
Переклади: dedicate, inscribe, earthly, mundane, temporal, terrestrial, worldly, formulate, affair, bargain, business, deal, interest, job, shop, trade, bearing, bias, course, direction, in, line, northing, policy, southerly, tack, tendency, trend, under, way, fall, lay, place, put, putt, laid, apply, assess, impose, inflict, perch, restrict, spoon, spread, superimpose, superpose, bare, unclothe, uncover, accuse, blame, incriminate, arraign, asperse, denounce, impeach, impute, indict, amount, betoken, connote, denote, designate, import, indicate, mark, mean, purport, signify, spell, tally, tick, coat, coincide, concur, deck, defray, freckle, overlap, span, strew, attitude, carriage, countenance, demeanour, deportment, mien, personality, poise, port, posture, stance, stature, commit, consecrate, devote, hallow, sacrifice, sanctify, spare, fell, topple, angle, case, circumstance, condition, footing, frontage, item, locality, location, locus, placement, plight, position, site, situation, state, station, status, casework, employment, labour, occupation, task, work, broach, delineate, depict, epitomize, feature, figure, introduce, perform, personate, portray, present, render, represent, submit, cease, quit, exceed, excel, outdo, outmatch, outperform, outstrip, predominate, surmount, surpass, top, adequacy, arrogate, ascribe, assign, attribute, arrangement, disposal, layout, action, behalf, cause, concern, ding, emprise, errand, issue, matter, minor, point, sake, thing, global, high, world, worldwide, world-wide, laic, profane, secular, taster, symbolize, affirm, allege, assert, assure, claim, contend, declare, maintain, predicate, pretend, profess, bash, bump, clobber, hit, hurtle, knock, slog, smack, smash, smite, snap, strike, swat, tomahawk, wipe, embody, impersonate, personalize, personify, typify, appease, assuage, becalm, calm, compose, ease, heal, lull, mitigate, moderate, pacify, placate, quiet, quieten, reassure, salve, sober, sooth, steady, tranquillize, appear, consume, dispense, edit, emit, expend, give, jangle, judge, negotiate, produce, publish, seem, seemed, spend, spent, utter, yield, account, clarifier, clarify, construe, elucidate, explain, expound, gloze, interpret, construct, effect, execute, exercise, finish, fulfil, obey, performed, ply, pursue, contour, draft, limit, minute, outline, projection, scheme, scroll, shape, skeleton, sketch, approve, confirm, validate, coil, convolve, crisp, crispy, curl, furl, wreathe, wriggle, writhe
викласти на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: dedikovat, posvětit, připsat, věnovat, zasvětit, mondénní, pozemní, pozemský, světácký, světský, zemský, formulovat, vyjádřit, aféra, krám, kšeft, obchod, práce, prodejna, prospěch, úrok, věc, zájem, zajímavost, záležitost, zaměstnání, zisk, čára, cesta, dráha, linie, linka, náklonnost, názor, představenstvo, řada, řádek, řízení, šik, sklon, směr, spoj, správa, strana, trať, vedení, zaměření, dávat, investovat, klást, naklást, nasadit, pokládat, položit, posadit, postavit, přijít, připravit, sázet, stavět, uložit, umístit, usadit, vložit, vsadit, aplikovat, navrstvit, použít, používat, přiložit, vršit, holý, nahatý, nahý, neizolovaný, objevit, obnažit, odhalit, inkriminovat, obvinit, obviňovat, obžalovat, svědčit, vinit, odsoudit, odsuzovat, vyčítat, žalovat, designovat, označit, označkovat, označovat, oznámkovat, poznačit, poznamenat, signovat, stanovit, určit, určovat, ustanovit, vyznačit, vyznačovat, zaznamenat, značit, značkovat, znamenat, obalit, pokrýt, posypat, potáhnout, povléci, překlenout, překrýt, překrývat, přesahovat, uhradit, atituda, chování, držení, postava, postavení, postoj, pozice, stanovisko, stav, vystupování, význam, vzrůst, způsoby, blahořečit, obětovat, požehnat, připisovat, světit, kácet, porazit, skolit, svalit, místo, naleziště, poloha, položení, poměry, póza, prostranství, situace, skupenství, staveniště, umístění, dílo, použití, povinnost, robota, úloha, upotřebení, užití, užívání, zaměstnanost, figura, figurovat, hrát, nabídnout, narýsovat, naznačit, obraz, obrazec, obrázek, osobnost, podat, podoba, podřídit, podrobit, poskytovat, předložit, představit, představovat, předvádět, předvést, prezentovat, reprezentovat, ukázat, uvést, vyjadřovat, vylíčit, vyobrazit, vystupovat, zastoupit, zastupovat, znázornit, znázorňovat, zobrazit, zobrazovat, zpodobovat, končit, přestat, přestávat, skončit, ukončit, ustat, zastavit, nejvyšší, předběhnout, předčit, předhonit, předstihnout, překonat, překračovat, překročit, přemoci, přesáhnout, převýšit, převyšovat, vynikat, vyznamenat, imputovat, přičíst, přičítat, přidělit, přisoudit, přisuzovat, zařízení, akce, bod, boj, část, čin, činnost, děj, důvod, jednání, konání, látka, námět, otázka, pře, předmět, příčina, případ, problém, proces, působení, stupeň, tečka, téma, účinek, událost, vliv, žaloba, lidé, lidstvo, společnost, svět, světový, vesmír, laický, laik, neodborník, symbolizovat, pojistit, potvrdit, potvrzovat, předstírat, prohlásit, tvrdit, ujistit, ujišťovat, uvádět, vypovídat, vyžadovat, zabezpečit, zajistit, bít, bouchnout, klepat, klepnout, narazit, plácnout, postihnout, praštit, překvapit, připadnout, ranit, seknout, tlouci, tlouct, třísknout, udeřit, uhodit, zaklepat, zasáhnout, zranit, vtělit, zosobnit, zosobňovat, mírnit, pacifikovat, tišit, uchlácholit, uklidnit, uklidňovat, ukojit, ukonejšit, upevnit, upokojit, uspokojit, utišit, ztichnout, dát, emitovat, odevzdat, plodit, připadat, publikovat, redigovat, rodit, rozdávat, udat, utrácet, utratit, uveřejnit, vydat, vydávat, vyhlásit, vynakládat, vynaložit, vypadat, vysílat, vyslat, vyzařovat, čistit, komentovat, objasnit, osvětlit, ozřejmit, vyčistit, vyjasnit, vykládat, vyložit, vysvětlit, vysvětlovat, budovat, cvik, dokončit, konat, naplnit, plnit, popravit, přednést, provádět, provést, realizovat, sestrojit, splnit, splňovat, tvořit, udělat, uskutečnit, vybudovat, vykonat, vykonávat, vyplnit, vyplňovat, vyrábět, vyrobit, zastávat, zhotovit, způsobit, črta, kádr, kontura, kostlivec, kostra, náčrt, náčrtek, načrtnout, nákres, nárys, nástin, obrys, pohled, rozvrhnout, rys, silueta, skelet, skica, aprobovat, biřmovat, dotvrdit, konfirmovat, odsouhlasit, ratifikovat, schválit, schvalovat, souhlasit, utvrdit, uznávat, kroutit, navíjet, navinout, ovinout, rolovat, složit, stáčet, stočit, svinout, zkroutit
викласти на чеська »
Словник: німецький
Переклади: weihen, widmen, zuzueignen, irdisch, terrestrisch, vergänglich, weltlich, zeitlang, zeitlich, formulieren, affäre, arbeit, aufgabe, belang, beruf, beschäftigung, geschäft, handel, interesse, job, laden, sache, schnäppchen, zins, führung, management, richtung, tendenz, trend, verwaltung, auflegen, hinlegen, legen, platzieren, setzen, stellen, abdecken, aufdecken, bedecken, decken, anlegen, anwenden, aufsetzen, auftragen, benutzen, überziehen, umlegen, vorlegen, vornehmen, zutreffen, bloß, bloßstellen, entblößen, enthüllen, kahl, nackt, anklagen, anschuldigen, anzuschuldigen, beschuldigen, bedeuten, besagen, bestimmen, bezeichnen, heißen, kenntlich, bestreiten, beziehen, verkleiden, gestalt, haltung, körperhaltung, lage, positur, statur, stellung, verhalten, aufopfern, einweihen, opfern, zusetzen, fällen, gestürzt, niederschlagen, niederwerfen, anordnung, situation, staat, stand, standort, umstand, verfassung, zustand, amt, anstellung, anwendung, dienst, werk, abbilden, aufführen, ausmalen, bilden, darbieten, darlegen, darstellen, dartun, produzieren, schildern, vertreten, vor, vorstellen, aufhören, beenden, enden, verkehren, höher, überragen, übersteigen, übertreffen, übertrumpfen, überwinden, beimessen, repräsentieren, anlage, unterbringung, akt, aktion, angelegenheit, anliegen, ding, fall, geschichte, handlung, kram, problem, tat, wirkung, global, weltweit, symbolisieren, behaupten, bestätigen, versichern, versprechen, vorgeben, zusichern, gestaucht, gestoßen, hauen, prallen, schlagen, personifizieren, verkörpern, beruhigen, besänftigen, beschwichtigen, abgeben, ausfolgen, ausgeben, ausliefern, aussehen, ausströmen, edieren, ergeben, erlassen, erscheinen, herausbringen, herausgeben, redigieren, verausgaben, verbrauchen, verbringen, vorkommen, aufklären, aufschließen, erklären, erläutern, verdeutlichen, ausführen, ausüben, bauen, besorgen, erzeugen, herstellen, konstruieren, tun, üben, verrichten, vollstrecken, vollziehen, abriss, gerippe, grundregel, grundriss, plan, skelett, skizze, umriss, einstellung, bekräftigen, rollen, wickeln, zusammenrollen
викласти на німецький »
Словник: данська
Переклади: tilegne, jordisk, formulere, ærende, affære, anliggende, arbejd, arbejde, bedrift, butik, forretning, handel, interesse, job, opgave, rente, sag, sak, forvaltning, kant, ledelse, linie, linje, mode, retning, streg, tendens, tilbøjelighed, vej, lægge, sætte, stille, benytte, bar, nøgen, opdage, anklage, bebrejde, belaste, beskylde, laste, tiltale, betegne, betyde, mening, mørke, teaken, vise, holdning, stilling, byde, ofre, tilbyde, vie, forfatning, kår, provins, stat, staten, status, sted, tilstand, bestilling, embede, jobbe, værk, beskrive, figur, forestille, fremstille, præsentere, presenterne, repræsentere, servere, udføre, visa, ophøre, overgå, overstige, aktion, årsag, grund, handling, mål, prik, punkt, tilfælde, ting, tingest, global, jorden, univers, verden, profan, verdslig, symbolisere, forsikre, påstå, sikre, banke, dunke, ramme, slå, berolige, tyst, åbenbare, forekomme, foreligge, forråde, gi, give, publicere, redigere, se, synes, te, udgive, virke, forklare, klare, betjene, bygge, gøre, konstruere, skelet, skitse, udkast, beskæftigelse, rulle, sno
викласти на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: consagrar, dedicar, mundano, temporal, terrenal, terrestre, estilar, formular, asunto, caso, cosa, interés, negocio, ocupación, quehacer, tarea, tienda, trabajo, administración, camino, curso, dirección, gestión, giro, orientación, rumbo, tendencia, acostar, aplicar, asentar, colocar, poner, recostar, situar, tenderse, cubrir, tapar, echar, imponer, infligir, corito, denudar, desabrigar, descubrir, desnudar, desnudo, acriminar, acusar, culpar, incriminar, inculpar, procesar, denotar, designar, implicar, marcar, precisar, querer, significar, montar, revestir, actitud, ademán, empaque, estatura, porte, postura, presencia, situación, bendecir, sacrificar, abatir, derribar, tumbar, asiento, condición, estación, estado, exposición, paraje, posición, ubicación, afán, curro, empleo, faena, fatiga, labor, menester, obra, exhibir, figurar, ofrecer, presentar, proponer, representar, someter, trazar, cesar, adelantar, aventajar, descollar, exceder, prevalecer, rebasar, sobrar, sobrepujar, superar, achacar, asignar, atribuir, imputar, colocación, distribución, acción, causa, cuestión, demanda, hecho, objeto, global, mundanal, mundial, mundo, tierra, universal, universo, laico, profano, secular, seglar, simbolizar, afirmar, alegar, asegurar, aseverar, pretender, sostener, golpear, zumbar, encarnar, personificar, adormecer, amainar, apaciguar, aplacar, aquietar, atemperar, calmar, cicatrizar, desalterar, entibiar, mitigar, pacificar, serenar, sosegar, templar, tranquilizar, despedir, dictar, editar, emitir, entregar, exhalar, expender, gastar, parecer, producir, publicar, redactar, aclarar, clarear, clarificar, desenvolver, desplegar, dilucidar, elucidar, explanar, explicar, exponer, iluminar, ilustrar, interpretar, ajusticiar, construir, cumplir, edificar, efectuar, ejecutar, ejercer, fabricar, obrar, realizar, verificar, boceto, bosquejo, compendio, contorno, croquis, derredor, esbozo, esqueleto, silueta, trazo, adoptar, aprobar, confirmar, declarar, ratificar, validar, arrollar, enrollar, ensortijar, ovillar
викласти на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: consacrer, dédicacer, dédier, mondain, temporel, terrestre, conceptualiser, formuler, poser, affaire, boutique, business, fonds, intérêt, négoce, travail, aplomb, chemin, codirection, destination, direction, ligne, part, sens, tendance, travers, appliquer, encuver, mettre, placer, pondre, postposer, rappliquer, remettre, reposer, couvrir, napper, entasser, imbriquer, interférer, marger, superposer, découvrir, dénuder, dépouiller, accuser, charger, imputer, incriminer, inculper, déclamer, déférer, entraccuser, récriminer, définir, dénoter, désigner, déterminer, marquer, repérer, signifier, typer, lambrisser, pommeler, poudroyer, recouvrir, revêtir, tapisser, allure, antipatriotisme, attitude, carrure, dégaine, maintien, position, posture, stature, tenue, bénir, dévouer, diviniser, sacrer, sacrifier, vouer, atterrer, coucher, foudroyer, jeter, assiette, condisciple, emplacement, état, exposition, gisement, imposition, pose, remise, site, situation, besogne, boulot, emploi, herschage, labeur, ouvrage, salariat, tâche, turbin, exposer, figurer, présenter, proposer, représenter, tracer, cesser, dépasser, devancer, excéder, primer, suprême, surmonter, surpasser, attribuer, dissémination, espacement, implantation, installation, action, cause, chose, fait, point, problème, question, sujet, monde, mondial, terre, univers, lai, laïque, profane, séculier, symboliser, affirmer, alléguer, assurer, maintenir, prétendre, attiger, choquer, férir, frapper, heurter, percuter, taper, tomber, toquer, incarner, personnaliser, personnifier, apaiser, calmer, calmir, déchagriner, désénerver, désenvenimer, pacifier, rasséréner, rassurer, tempérer, tranquilliser, bailler, chercher, dépenser, donner, éditer, émettre, exhaler, extrader, livrer, publier, rédiger, sembler, clarifier, commenter, défricher, éclaircir, élucider, expliciter, expliquer, renseigner, accomplir, construire, effectuer, exécuter, fabriquer, faire, microbus, pratique, réaliser, remplir, aide-mémoire, aperçu, aperçue, cadre, charpenter, compendium, contour, contournement, croquis, délinéament, délinéation, ébauche, esquisse, galbe, linéament, osseuse, profil, silhouette, squelette, tracé, trait, occupation, approuver, avouer, confirmer, entériner, ratifier, sanctionner, valider, carguer, enrouler, plier, pommer, recoquiller, roule, rouler, taponner, tortiller
викласти на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: dedicare, materiale, mondano, temporale, terreno, terrestre, formulare, porre, affare, bottega, caso, faccenda, fatto, frutto, impresa, interessamento, interesse, lavoro, mansione, negozio, cammino, direzione, guida, lenza, linea, riga, rigo, senso, tendenza, trend, appoggiare, collocare, coricarsi, mettere, piazzare, posare, riporre, sdraiarsi, applicare, imporre, sovrapporre, brullo, denudare, disadorno, nudo, accusare, addebitare, caricare, incolpare, incriminare, tacciare, denunciare, imputare, contrassegnare, marcare, segnare, significare, coprire, ricoprire, rivestire, atteggiamento, contegno, intenzione, portamento, posa, posizione, consacrare, sacrificare, abbattere, circostanza, collocazione, postazione, sito, situazione, ubicazione, impiego, incarico, incombenza, occupazione, opera, travaglio, uso, avanzare, esibire, esporre, figura, figurare, illustrare, presentare, raffigurare, rappresentare, ritrarre, sottomettere, sottoporre, cessare, finire, smettere, eccedere, oltrepassare, passare, sormontare, sorpassare, superare, ascrivere, assegnare, attribuire, disposizione, azione, cagione, causa, commissione, cosa, coso, effetto, materia, problema, punto, quesito, questione, ragione, gente, globale, mondiale, mondo, terra, universo, laico, profano, simboleggiare, affermare, asserire, assicurare, pretendere, acchiappare, bussare, colpire, cozzare, investire, percuotere, picchiare, schiantarsi, sfasciare, urtare, personificare, abbonacciare, acquietare, calmare, calmarsi, lenire, pacificare, placare, rassicurare, sopire, tranquillizzare, apparire, compilare, dare, emettere, impartire, parere, pubblicare, rilasciare, sembrare, spendere, chiarificare, chiarire, delucidare, interpretare, spiegare, compiere, costruire, effettuare, eseguire, esercitare, fabbricare, fare, pratica, realizzare, abbozzo, bozza, contorno, profilo, scheletro, schizzo, assunzione, approvare, avvalorare, concedere, confermare, omologare, ratificare, varare, avvolgere
викласти на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: tilegne, jordisk, formulere, ærende, affære, anliggende, arbeid, bedrift, butikk, forretning, handel, interesse, rente, sak, forvaltning, kant, lei, linje, retning, riktning, samfunnsfag, studieretning, tendens, betona, legge, sette, dekke, tekke, pålegge, bar, blotta, kal, naken, anklage, bebreide, belaste, beskylde, laste, tiltale, betegne, bety, betyda, mening, mørke, teaken, bekle, belegge, holdning, stilling, hengi, ofre, oppofre, vie, beliggenhet, forfatning, kår, situasjon, staten, status, sted, tilstand, beskjeftigelse, bestilling, jobb, kroppsarbeid, oppgave, sysselsetting, arta, avbilda, forelegge, forestille, fremstille, oppvise, presentere, visa, sluta, overgå, overstige, overtreffe, tillegge, ærend, årsak, gærning, gjøremål, handling, mål, poeng, punkt, tilfelle, ting, tingest, global, verden, profan, verdslig, symbolisere, symbolisert, bekrefte, forsikre, hevde, påstå, sikre, banke, dunke, ramme, slå, støta, støte, berolige, blidka, lindra, lugn, lunna, stilla, tyst, forekomme, forråde, gi, publisere, redigere, synes, te, utgi, utstede, verka, virke, klare, oppklare, redegjøre, betjene, bygge, foredra, gjennomføre, gjøre, idka, iverksette, utføre, utøva, utøve, beinrangel, omriss, riss, skisse, utkast, rulle, sno
викласти на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: посвящать, земной, мирской, формулировать, дело, интерес, работа, направление, руководство, тенденция, управление, класть, накрывать, накладывать, налагать, обнажать, оголять, инкриминировать, обвинять, знаменовать, значить, обозначать, означать, определять, отмечать, помечать, размечать, покрывать, осанка, отношение, положение, жертвовать, освящать, приурочивать, повалить, возложение, место, местоположение, состояние, уложение, задание, задача, труд, излагать, изображать, представлять, переставать, обгонять, превышать, приписывать, размещение, расположение, действие, истечение, поступок, вселенная, вселенский, всемирный, мир, мировой, светский, символизировать, твердить, утверждать, вдарить, приударить, ударить, воплощать, олицетворять, персонализировать, успокаивать, выдавать, издавать, испускать, казать, обнародовать, расходовать, тратить, втолковать, выяснять, объяснять, освещать, пояснять, разъяснять, толковать, выполнять, делать, исполнять, остов, очерк, очертание, план, силуэт, схема, эскиз, занятость, трудоустройство, ратифицировать, утвердить, мотать, свертывать, свёртывать, свивать, сворачивать, скатывать, сматывать
викласти на російською »
Словник: шведському
Переклади: dedicera, världslig, affär, angelägenhet, ärende, bedrift, intresse, ränta, håll, kant, retning, riktning, betona, lägga, belägga, bar, blotta, kal, naken, nödtorftig, anlage, beskylla, åklaga, betyda, betydelse, märka, märke, markera, mening, signera, tecken, attityd, hållning, holding, ställning, kår, läge, placering, situation, anställning, arbete, jobb, plats, syssla, arta, avbilda, föreställa, visa, sluta, företräda, representera, gärning, mål, sak, belevad, berest, global, profan, symbolisera, påstå, stadfästa, dänga, smälla, stöta, personifiera, blidka, lindra, lugn, lugna, mildra, stilla, stillsam, tyst, angiva, te, tyckas, verka, idka, utföra, utöva, siluett, sketch, skiss, utkast, arbeit, sysselsättning, sno, veckla
викласти на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: адкрываць, знаёміць, інфармаваць, расказваць, людскі, сфармуляваць, фармуляваць, інтарэс, крама, лава, увага, кідаць, ліць, сыпаць, заставаць, лавіць, накрывацца, накрываць, накладаць, накладваць, вынімаць, раскрываць, абвінавачваць, абазначаць, засцілаць, крыць, пакрываць, пастава, асвячаць, ахвяроўваць, паваліць, месцазнаходжанне, работа, высякаць, ляпіць, маляваць, паказваць, прадстаўляць, прыводзіць, рысаваць, пакідаць, пераставаць, сціхаць, перавышаць, дадаваць, прыпісваць, рэльеф, размяшчэнне, зямля, свецкі, сусветны, сьвет, сімвалізаваць, дзяўбці, завучваць, паўтараць, угрунтоўваць, умацоўваць, усталёўваць, выцяць, стукнуць, увасабляць, заспакойваць, сцішваць, усыпаць, абзывацца, аддаваць, выдаваць, выдаткоўваць, вылучаць, выпускаць, даваць, распаўсюджваць, расходаваць, гаварыць, гаманіць, гутарыць, казаць, паясняць, размаўляць, растлумачваць, тлумачыць, здзяйсняць, напаўняць, рабiць, рабіць, абрыс, занятасць
викласти на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: omistaa, vihkiä, ajallinen, maallinen, määritellä, asia, etu, intressi, kauppa, liikeasia, myymälä, puoti, pyyde, seikka, toimi, työ, johto, johtokunta, ohjaus, suunta, taipumus, tendenssi, asettaa, panna, sijoittaa, sovelluttaa, alaston, paljas, paljastaa, syyttää, merkitä, osoittaa, peittää, suojata, asenne, asento, esiintyminen, kanta, käytös, ryhti, kaataa, syöstä, asema, asianlaita, kohta, kunto, olo, tila, tilanne, valtio, askare, homma, käyttäminen, paikka, tehtävä, teos, työnteko, virka, edustaa, ehdottaa, esitellä, esittää, kuvata, näyttää, ohittaa, voittaa, ylittää, kysymys, teko, toiminta, vaikutus, kansa, maailma, maallikko, suojella, taata, väittää, vakuuttaa, varmistaa, hillitä, lepyttää, antaa, julkaista, kuluttaa, lähettää, toimittaa, tuntua, viettää, kirkastaa, selittää, selvittää, valaista, aikaansaada, laittaa, rakentaa, tehdä, toteuttaa, harjoitelma, kaavailu, luonnos, luuranko, ammatti, hyväksyä, vahvistaa, varmentaa, kääriä, keriä
викласти на фінською »
Словник: португальськи
Переклади: consagrar, dedicar, oferecer, votar, lego, mundano, temporal, terrestre, formular, armazém, assunto, caso, coisa, integres, interesse, juro, loja, negocio, negócio, quedar, tarefa, trabalho, venda, administração, administrais, curso, direcção, directo, gerência, gestão, giro, sentido, tendência, acostar, aplicar, colocar, incluir, meter, pôr, situar, infligir, usar, descobrir, desnudo, despido, nu, acusar, arguir, culpar, denunciar, incriminar, inculpar, assinalar, denotar, designar, indicar, marcar, secular, significar, cobrar, cobrir, recorrer, revestir, altura, atitude, cláusula, estatura, porte, postura, sacrificar, santificar, derribar, circunstancia, circunstância, condição, desarreigo, estado, pararei, posição, sítio, situação, carga, cometido, emprego, empreitada, emprestada, falena, labor, obra, ocupação, ocupais, ofício, tarifa, apresentar, delinear, descrever, desenhar, figurar, imaginar, oferece, representar, traçar, cessar, exceder, passar, rebarbar, sobrar, sobrepujar, superar, suplantar, ultrapassar, assinar, atribuir, imputar, realce, aquartelamento, colocaria, acabo, acção, causa, cosa, demanda, questão, global, laicismo, laico, mundial, mundo, universal, universo, profano, selar, simbolizar, afirmar, alegar, assegurar, asseverar, confirmar, pretender, sancionar, golpear, surgir, encarnar, adormecer, amainar, aplacar, aquietar, calmar, cicatrizar, consolar, mitigar, pacificar, serenar, tranquilizar, consumir, editar, emitir, entregar, exalar, expender, gastar, parecer, produzir, publicar, redactor, aclarar, clarificar, elucidar, explanar, explicar, ilustrar, interpretar, acatar, ajustarias, construir, edificar, efectuar, erigir, executar, fabricar, fazer, formar, realizar, verificar, bocejo, bosquejo, contorno, croquis, esboço, esqueleto, professorado, adoptar, aprovar, declarar, ratificar, validar
викласти на португальськи »
Словник: польському
Переклади: dedykować, doczesny, formułować, interes, kierunek, kłaść, nakrywać, nakładać, obnażać, obwiniać, oskarżać, oznaczać, pokrywać, postawa, poświęcać, powalić, położenie, praca, przedstawiać, przestawać, przewyższać, przydomowy, przypisywać, reliktowy, reprezentować, rozmieszczenie, sprawa, światowy, świecki, symbolizować, twierdzić, uderzyć, uosabiać, uspokajać, wybity, wydawać, wyjaśniać, wykonywać, zarys, zatrudnienie, zatwierdzać, zwijać
викласти на польському »
Словник: грецьки
Переклади: γήινος, δουλειά, ενδιαφέρον, μαγαζί, τόκος, υπόθεση, κατεύθυνση, μόδα, ροπή, τάση, ξαπλώνω, βάζω, εφαρμόζω, γυμνός, κατηγορώ, σημαίνω, στάση, συμπεριφορά, θυσία, ρίχνω, κατάσταση, κράτος, τοποθεσία, εργασία, αντιπροσωπεύω, ξεπερνώ, αναθέτω, αποδίδω, τοποθέτηση, δράση, θέμα, κόσμος, βεβαιώνω, χτυπώ, κατευνάζω, δημοσιεύω, εκδίδω, ξοδεύω, εκτελώ, κατασκευάζω, χτίζω, περίγραμμα, σκιαγράφηση, σκίτσο, επιβεβαιώνω, επιδοκιμάζω, επικυρώνω
викласти на грецьки »
Словник: албанською
Переклади: interes, zbatoj, fajësoj, tregoj, shtat, gjendje, shtet, detyrë, punë, vepër, veprim, botë, qetësoj, botoj, skelet
викласти на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: дело, лихва, магазин, работа, сделка, търговия, направление, тенденция, отношение, поведение, задача, занятие, труд, повод, вселена, земя, мир, очертание, скелет, занимание
викласти на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: afäär, amet, huvi, intress, töö, kalduvus, suund, asetama, alasti, paljas, süüdistama, asukoht, esindama, esitlema, asi, küsimus, tegu, maailm, ilmuma, kulutama, seletama, selgitama, ehitama, täitma, teostama, skits
викласти на естонською »
Словник: хорватському
Переклади: afera, biznis, interes, kamata, posao, radnja, stvar, zanimanje, pravac, smjer, staviti, goli, otkriti, tužiti, obilježiti, označiti, značiti, položaj, rast, posvetiti, oboriti, držanje, država, mjesto, situacija, smještaj, stanje, djelo, rad, služba, zadatak, zaposlenje, podvrgnuti, akcija, svijet, tvrditi, umiriti, objasniti, izvršiti, ostvariti, pregled, skelet, skica, potvrditi
викласти на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: dolog, érdek, ügy, ügylet, üzlet, fektet, fektetni, helyezni, tenni, teríteni, beperel, helyzet, póz, áldozat, feláldozni, elhelyezés, fekvés, munka, bemutat, bemutatkozik, bemutatni, előterjeszteni, jelen, prezentál, számjegy, abbahagy, elkelni, hasznosnak, hozzáírni, megkönnyebbülés, képvisel, cselekmény, kérdés, részvény, evilági, világ, beavatatlan, laikus, világi, állítani, kijelenteni, beleüt, elsodor, lecsillapítani, megnyugtatni, nyugszik, kiadni, véghezvisz, áttekintés, csontváz, kontúr, körvonal, vázlat, alkalmazás, állás, foglalkozás, foglalkoztatás, elfogad, felcsavar, göndör, összecsavar, összesodor, összeteker, összetekeredik
викласти на угорською »
Словник: литовською
Переклади: darbas, istorija, palūkanos, profesija, tarnyba, užduotis, kryptis, polinkis, tendencija, vadyba, nuogas, padėtis, valstybė, vieta, triūsas, atstovauti, reprezentuoti, simbolizuoti, daiktas, dalykas, reikalas, veiksmas, pasaulis, visata, žemė, gaminti, statyti, eskizas, griaučiai, karkasas, škicas
викласти на литовською »
Словник: румунською
Переклади: afacere, chestiune, magazin, direcţie, pune, aplica, atitudine, înfăţişare, poziţie, situaţie, stare, stat, muncă, acţiune, caz, problemă, mondial, afirma, asigura, linişti
викласти на румунською »
Словник: словенії
Переклади: služba, trgovina, smer, postaviti, delo, naloga, primer, svet, izdati, pojasniti, graditi, naris
викласти на словенії »
Словник: словацькою
Переклади: záujem, smer, atribút, úľava, vysvetliť, schváliť
викласти на словацькою »

Пов'язані слова

викласти вірш, викласти відео в ютуб, викласти відео на ютуб, викласти оголошення, викласти в наступній редакції, викласти договір в новій редакції, викласти наказ у новій редакції, викласти додаток у новій редакції, викласти у новій редакції, викласти резюме