slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: випадковий

Словник: англійська випадковий
Переклади: scrawl, scribble, scribbling, baseless, falsely, gratuitous, groundless, idle, ill-founded, invertebrate, unfounded, ungrounded, unjustified, unsubstantiated, comb, definitive, final, accessory, additional, add-on, another, assistant, collateral, duplicate, excess, extra, further, odd, optional, plus, secondary, subsidiary, supplemental, supplementary, surplus, episodic, small, contingent, eventual, possible, thinkable, acceptable, feasible, probable, tolerable, sometimes, conclusive, deadline, definite, determinate, extreme, last-ditch, outermost, outmost, peremptory, terminable, ultimate, utmost, lateral, adventitious, casual, occasional, accidental, chance, chaotic, coincidental, desultory, fortuitous, haphazard, incident, incidental, random, stray, burrow, chisel, delve, emboss, engrave, etch, grub, imprinted, incise, nuzzle, pick, adventurous, chancy, dicey, hazardous, risky, slippery, venture, venturesome, wild-goose, infrequent, rare, rareness, scarce, scarcely, scarceness, sparse, sporadic, thin, uncommon, assail, attack, bolt, cast, chuck, collimate, condition, dart, dash, ditch, dive, dump, enforce, fling, flounce, flunk, force, hurl, impose, intrude, jolt, launch, malign, obtrude, oneself, pitch, plunge, pounce, quit, rampage, shy, swoop, threw, throve, throw, thrown, tilt, toss, crackle, creak, crunch, grate, squeak, annotation, application, attendance, attention, caution, cautiousness, comment, commenting, consideration, heed, note, notice, observation, oyez, reflection, regard, remark, remarking, ambiguous, contestable, disputable, doubtful, dubious, fuzzy, impeachable, precarious, questionable, uncertain, ampersand, char, character, glyph, indication, mark, marker, pip, score, sign, tee, token, vestige
випадковий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: čmáranice, drápanice, mazanice, mazanina, škrábanice, zbytečný, česat, učesat, vochlovat, definitivní, konečný, dodatečný, dodatkový, doplatek, doplněk, doplňkový, doplňovací, doplňující, nepodstatný, pobočný, podpůrný, podružný, přídavek, přídavkový, přídavný, příplatek, připojený, vedlejší, výplňkový, epizodický, eventuální, možný, případný, pravděpodobný, přijatelný, přípustný, časem, někdy, finální, koncový, nezvratný, rozhodný, výsledný, závěrečný, náhodný, občasný, příležitostný, adventivní, kontingent, kvóta, nahodilý, hrabat, kopat, prohledávat, rozrýt, rýt, šťárat, vřezat, vrýt, vyrýt, choulostivý, nejistý, odvážný, riskantní, hubený, jednotlivý, libový, nevšední, řídký, skromný, slabý, tenký, vzácný, chrlit, házet, hodit, metat, mrštit, naházet, odhodit, pohazovat, pohodit, pustit, shodit, spouštět, spustit, vrhat, vrhnout, vyhazovat, vyhodit, vymrštit, vypustit, vyslat, chrupat, chřupat, praskat, skřípat, vrzat, vrznout, anotace, dodržování, důvod, glosa, komentář, komentování, ohled, postřeh, povšimnutí, poznámka, pozor, pozornost, pozorování, připomínka, sledování, úcta, úvaha, uvážení, uznání, vysvětlivka, zmínka, známka, zřetel, nerozhodný, nestálý, pochybný, pochybovačný, prekérní, problematický, sporný, bod, firma, indikace, návěští, naznačení, náznak, označení, pokyn, postavení, příznak, signál, skóre, štít, stopa, údaj, značka, znak, znamení, znaménko, znamínko, zpráva
випадковий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: gekritzel, kritzelei, schmiererei, grundlos, haltlos, hinfällig, frisieren, gekämmt, kämmen, abschließend, definitiv, endgültig, episodisch, extra, nachträglich, zurzeit, zusätzlich, etwaig, eventuell, möglich, denkbar, bisweilen, manchmal, mitunter, wieder, zuweilen, äußerst, endlich, final, schließlich, gelegentlich, zuerst, zufällig, wühlen, bedenklich, gefährlich, gewagt, riskant, ausgefallen, dünn, dünnflüssig, karg, mager, rar, selten, spärlich, auffallen, schleudern, schmeißen, schmettern, wegwerfen, werfen, würfeln, geknarrt, knarren, knirschen, quietschen, acht, achtsamkeit, achtung, anmerkung, aufmerksamkeit, äußerung, beachtung, bemerkung, beobachtung, betracht, betrachtung, note, notiz, obacht, vermerk, bestreitbar, fraglich, fragwürdig, problematisch, schief, schwerlich, ungewiss, unsicher, zweifelhaft, abzeichen, anzeichen, fanal, indiz, kennzeichen, mal, marke, merkmal, punkt, schild, signal, wahrzeichen, wink, zeichen
випадковий на німецький »
Словник: іспанськи
Переклади: garabato, garrapato, infundado, peinar, peinarse, rastrillar, definitivo, accesorio, adicional, extra, suplementario, episódico, dable, eventual, posible, contingente, pasable, potencial, extremo, final, irrevocable, perentorio, accidental, ocasional, casual, fortuito, cavar, escarbar, grabar, hocicar, arriesgado, aguado, delgado, disperso, escaso, escurrido, flaco, ralo, raro, abalanzarse, arrojar, botar, disparar, echar, echarse, lanzar, proyectar, saltar, tirar, vibrar, cantar, chillar, chirriar, crujir, rechinar, rugir, advertencia, alerta, anotación, apuntación, apunte, atención, atender, comentario, consideración, considerar, cuidado, escuchar, nota, observación, ponderación, reparo, respeto, cuestionable, dubitativo, dudoso, hipotético, incierto, agüero, impresión, indicación, índice, indicio, marca, muestra, pinta, presagio, pronóstico, seña, señal, signo, vestigio
випадковий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: barbouillage, gribouillage, gribouillis, griffonnage, pataras, futile, coiffer, houpper, peigner, sérancer, définitif, accessoire, additif, additionnel, annexe, complémentaire, explétif, extra, subsidiaire, supplémentaire, surtaxe, épisodique, éventuel, possible, plausible, virtuel, parfois, quelquefois, final, péremptoire, ultime, collatéral, tributaire, occasionnel, accidentel, adventice, aléatoire, casuel, contingent, fortuit, bêcher, buriner, fouiller, fouir, graver, labourer, chanceux, hasardé, hasardeux, risqué, scabreux, clairsemé, liquide, maigre, mince, rare, recherché, singulier, ténu, darder, ficher, foutre, frétiller, gigoter, jeter, lancer, piaffer, projeter, rejeter, craquer, crisser, grincer, hier, annotation, aparté, attention, considération, manchette, mention, nota, note, observation, rassasier, remarque, contestable, douteux, dubitatif, hypothétique, incertain, louche, précaire, problématique, enseigne, filigrane, indication, indice, intersigne, label, marque, pinçon, point, repère, signal, signe, stigmate
випадковий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: scarabocchio, infondato, pettinare, definitivo, accessorio, addizionale, aggiuntivo, extra, secondario, eventuale, fattibile, possibile, potenziale, talvolta, estremo, finale, ultimo, laterale, occasionale, accidentale, casuale, contingente, fortuito, incidentale, incidere, audace, rischioso, esile, magro, rado, raro, scarno, scarso, sottile, sporadico, avventare, buttare, gettare, lanciare, lancio, proiettare, scagliare, tirare, varare, crocchiare, scricchiolare, stridere, accorgimento, annotazione, appunto, attenti, attenzione, considerazione, nota, notazione, osservazione, postilla, premura, dubbio, dubbioso, equivoco, incerto, malsicuro, precario, accenno, affisso, cartello, cenno, indicazione, indizio, insegna, marchio, segnale, segno
випадковий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: rabbel, grunnløs, ugrunnet, gre, greie, kam, kamma, kjemme, definitiv, endelig, ekstra, sekundær, ytterligere, eventuell, potensiell, gjørlig, mulig, trolig, ibland, iblant, undertiden, ekstrem, sist, ytterlig, ytterliggående, leilighetsvis, tilfeldig, vilkårlig, grave, farlig, risikabel, gles, grissen, rar, sjelden, skrinn, søkt, spenslig, tynn, hive, kast, kasta, kaste, pil, rusa, slenge, slynge, hvine, knake, knarra, knirke, akt, anmerkning, avseende, bemerkning, betraktning, ense, merknad, notis, oppmerksomhet, oppsikt, pass, problematisk, tvilrådig, tvilsom, usikker, utrygg, brennemerke, fortegn, hakk, indikasjon, jærtegn, kjennemerke, merke, omen, preg, signal, sjømerke, skilt, stoppskilt, tegn, vink
випадковий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: каракули, мазня, бездоказательный, беспочвен, беспочвенный, необоснованный, неосновательный, причесывать, причёсывать, чесать, окончательный, добавочный, дополнительный, прибавочный, придаточный, эпизодический, эпизодичный, вероятный, возможный, мыслимый, эвентуальный, возможен, иногда, конечный, крайний, окончателен, побочный, случайный, случаен, гравировать, рыть, рискован, рискованный, единичный, редкий, редок, тонкий, бросать, заметать, кидать, швырять, скрипеть, внимание, внимательность, замечание, нота, помета, пометка, примечание, ненадежный, сомнителен, сомнительный, знак, знамение, клеймо, марка, метка, отметка, признак, примета, сигнал
випадковий на російською »
Словник: шведському
Переклади: rabbel, obefogad, kam, kamma, extra, sekundär, ytterligare, eventuell, möjlig, skälig, ibland, undertiden, definitiv, slutgiltig, ytterlig, ytterliggående, osökt, slumpvis, tillfällig, böka, gräva, betänklig, riskabel, vådlig, vansklig, gles, rar, sällsam, sällsynt, smärt, sökt, spenslig, tunnsådd, kasta, pil, rusa, slänga, knarra, akt, anmärkning, anteckning, avseende, beaktande, uppmärksamhet, oviss, problematisk, tveksam, tvivelaktig, märke, omen, signal, stoppskilt, tecken, vink
випадковий на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: крамзолі, беспадстаўны, легкадумны, неабгрунтаваны, негрунтоўны, нясталы, чесать, чухаць, канчатковы, дабавачны, дадатковы, дапаўняльны, магчымы, мажлівы, калі-нікалі, падчас, часам, часамі, пабочны, выпадковы, капаць, рыцца, рыць, рызыкоўны, рэдкі, тонкi, кідаць, рыпаць, рыпець, скрыпаць, заўвага, паметка, увага, уважлівасць, няпэўны, сумніўны, адзнака, знак, прымета
випадковий на білоруськи »
Словник: угорською
Переклади: firkálás, irkafirka, alaptalan, indokolatlan, fésülni, pót, tartozékos, további, lehető, lehetséges, olykor, utolsó, végleges, végső, oldalági, alkalomszerű, esetleges, véletlen, sikamlós, gyér, ritka, dobás, dobni, vetni, észrevétel, figyelem, hangjegy, megjegyzés, széljegyzet, vigyázat, kétes, kétséges, vitás, cégér, cégtábla, előjel, feltüntetés, jel, jelölés, karakter, osztályzat
випадковий на угорською »
Словник: польському
Переклади: bazgranina, bezpodstawny, czesać, definitywny, dodatkowy, epizodyczny, ewentualny, możliwy, niekiedy, ostateczny, poboczny, przygodny, przypadkowy, ryć, ryzykowny, rzadki, rzucać, skrzypieć, uwaga, wątpliwy, znak
випадковий на польському »
Словник: данська
Переклади: ugrundet, kæmme, kam, kamma, rede, definitiv, endelig, ekstra, sekundær, mulig, trolig, ibland, undertiden, ekstrem, sit, tilfældig, vilkårlig, grave, farlig, risikabel, mager, rar, sjælden, skrin, sparsom, spredt, tynd, hive, kast, kaste, pil, rosa, slynge, hvine, knarke, knirke, akt, bemærkning, iagttagelse, node, observation, opmærksomhed, problematisk, tvivlsom, usikker, fortegn, jærtegn, mærke, omen, signal, skilt, symbol, tegn, vink
випадковий на данська »
Словник: португальськи
Переклади: infundado, pentear, definitivo, terminante, acessório, adicional, anexo, extra, secundário, sobrecarga, subsidiário, suplementar, episódico, eventual, possível, potencial, propale, virtual, extremo, final, lateral, casual, contingente, fortuito, incidental, ocasional, acidental, aleatório, cavar, gravar, purgar, aguado, contado, delgado, descaso, disperso, fino, flanco, inusual, magro, ralo, raro, arremessar, arrojar, atirar, botar, disparar, lançar, saltar, tirar, cantar, anotação, apontamento, apontaria, atender, comentário, considerar, cuidado, minuta, nota, observação, observais, reparo, aceno, carácter, coto, divisa, emblema, empresa, indicação, índice, indicio, marca, ponto, signo, sinal
випадковий на португальськи »
Словник: албанською
Переклади: kreh, nganjëherë, hollë, hedh, kujdes, vëmendje, shenjë
випадковий на албанською »
Словник: фінською
Переклади: kammata, lopullinen, ylimääräinen, mahdollinen, joskus, toisinaan, väliin, finaali, ajoittainen, satunnainen, sattumanvarainen, kaivaa, kaivertaa, tonkia, harva, harvinainen, hieno, hoikka, laiha, heiluttaa, heitellä, heittää, hylätä, paiskata, syytää, kitistä, narista, narskua, havainto, huomautus, huomio, kunnioitus, lasku, merkintä, muistutus, tarkastelu, epäiltävä, epäröivä, epätietoinen, epävarma, kyseenalainen, jälki, merkki, osoitus, tunnus
випадковий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: πρόσθετος, σποραδικός, σκάβω, αραιός, πετώ, ρίχνω, παρακολούθηση, προσοχή, σημείωση, υποσημείωση, φροντίδα, αβέβαιος, αμφίβολος, ένδειξη, σήμα
випадковий на грецьки »
Словник: словацькою
Переклади: epizodický, náhodný
випадковий на словацькою »
Словник: болгарському
Переклади: възможно, скриптя, внимание, наблюдение, знак, отметка, указание
випадковий на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: võimalik, mõnikord, lõplik, õhuke, märkus, tähelepanu, kaheldav, küsitav, märk
випадковий на естонською »
Словник: хорватському
Переклади: moguć, katkad, ponekad, slučajan, rijedak, tanak, bacanje, bacati, baciti, nesiguran, signal, točka, znak
випадковий на хорватському »
Словник: литовською
Переклади: galimas, įmanomas, kartais, plonas, retas, skystas, mesti, sviesti, dėmesys, gaida, komentaras, paisyti, pastaba, prierašas, stebėjimas, abejotinas, požymis, signalas, ženklas
випадковий на литовською »
Словник: словенії
Переклади: včasih, vreči, znak
випадковий на словенії »
Словник: румунською
Переклади: noroc, atenţie, remarca, semna
випадковий на румунською »

Пов'язані слова

випадковий свідок, випадковий шпигун, випадковий процес, випадковий свідок дтп, випадковий свідок ютуб, випадковий сигнал, випадковий чоловік, випадковий дослід і випадкова подія, випадковий шпигун трейлер, випадковий свідок чупакабра