slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: витримати

Словник: англійська витримати
Переклади: brutal, brute, brutish, crude, harsh, heavy-handed, rough, ruffian, savage, abide, agonize, bear, brook, endure, pain, smart, suffer, suffered, tolerate, writhe, burden, burthen, charge, clod, gravity, harder, load, onus, tax, termination, weight, weightiness, definitive, final, fabricate, manufacture, boorish, gruff, gruffly, rugged, surly, churlish, coarse, ill-bred, obscene, roughed, rude, uncivil, big, bulky, chunky, coarseness, fat, fubsy, great, gross, gutsy, heavy, roughen, stout, succulent, thick, thicker, counterpart, demise, end, ending, expiration, extremity, finish, finisher, stop, tail, taper, terminal, terminus, tip, tipi, upshot, extreme, ultra, utmost, uttermost, dally, grizzle, linger, loiter, be, have, assail, assault, attack, attempt, tilt, bearing, bore, born, hairy, carry, sprout, wear, dillydally, dilly-dally, hover, quail, tarry, heaviness, indolence, inertia, deduct, disable, subtract, accumulate, delay, deposit, postpone, procrastinate, save, stow, bid, offer, ship, coarsened, offensive, ornery, raffish, scurrilous, vulgar, conclusive, deadline, definite, determinate, eventual, last-ditch, outermost, outmost, peremptory, terminable, ultimate, endmost, hindmost, last, last-minute, late, latter, rearmost, recent, buttress, defend, entertain, maintain, nourish, prop, support, sustain, upheld, uphold, invigorate, reassure, refresh, strengthen, abet, aid, assist, avail, benefit, bestead, cooperate, co-operate, help, advocate, approve, back, countenance, encourage, endorse, espouse, exemplify, exhort, further, pared, patronize, promote, subscribe, own, possess, asset, estate, possession, premise, property, substance, tenement, abstain, contain, curb, deter, forbear, forgo, hinder, inhibit, keep, moderate, prevent, refrain, rein, restrain, stall, withstand, make, produce, overtone, proffer, propose, proposition, propound, submit, suggest, alienate, carryover, convex, convey, delocalize, displace, manhandle, propagate, relocate, remove, shift, transfer, transmit, transplant, transport, ferry, freight, grade, order, rank, senior, dire, maximized, miserable, radical, celebrate, salute, stand, accompany, attend, chaperon, escort, adhere, buoy, cleave, cling, clung, fumble, grip, hold, stay, appear, reappear, show, handle, ravioli, affirm, allege, continue, detain, earn, obtain, persist, retain, demonstrate, affect, ascendancy, control, earning, effect, impact, influence, leverage, taking, succour, arrest, block, cease, check, obstruct, prohibit, retard, stem, suspend, withhold, average, come, elevate, equal, exalt, extol, effluence, efflux, issue, outflow, do, suffice, amplified, amplify, brace, broaden, consolidate, fortify, harden, intensify, magnify, reassert, reinforce, authority, manage, reign, sway, wield, administration, dominion, hierarchy, mastery, power, puissance, rule, throne, apprehend, freeze, halt, impede, lock, pause, sojourn, stanch, apprehension, comprehension, understanding, hesitate, lag, protract, temporize
витримати на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, bolest, dovolit, dovolovat, nést, podstoupit, přetrpět, prodělat, snášet, snést, strpět, trpět, utrpení, utrpět, vydržet, vystát, vytrpět, zakusit, břemeno, důležitost, hmotnost, koule, náboj, náklad, nálož, povinnost, služba, útok, váha, vsázka, zátěž, závaží, definitivní, konečný, fabrikovat, vymýšlet, vyrábět, vyrobit, vytvořit, zhotovit, zpracovávat, hrubiánský, neotesaný, venkovský, drzý, neomalený, nezpůsobný, prudký, hustě, hustý, korpulentní, mastný, mocný, objemný, omezený, pevnost, pevný, silný, těžkopádný, tlustý, tučný, tupý, velký, zavalitý, chvost, cíl, extrémnost, koncovka, konec, krajnost, mez, mezník, oháňka, ohon, okraj, propadnutí, skon, skončení, smrt, termín, účel, ukončení, uplynutí, vypršení, zakončení, zánik, extrém, extrémní, hraniční, krajní, brblat, otálet, reptat, dostat, mít, dotírat, napadat, napadnout, přepadat, přepadnout, útočit, vpadnout, zachvátit, zaútočit, medvěd, nosit, plodit, rodit, meškat, váhat, lenost, lhostejnost, nečinnost, netečnost, nevšímavost, těžkost, tíže, dedukovat, odčítat, odečíst, odpočítat, srazit, vyvodit, vyvozovat, chránit, klást, odkládat, odložit, odročit, odsunout, položit, šetřit, ukládat, uložit, ušetřit, zdržet, nabídnout, nabízet, obětovat, podat, podávat, poskytnout, poskytovat, předložit, skýtat, lidový, náhlý, obyčejný, všední, vulgární, finální, koncový, nezvratný, rozhodný, výsledný, závěrečný, minulý, poslední, držet, hájit, opírat, opora, opřít, podepřít, podložit, podpěra, podpěrka, podpírat, podpořit, podporovat, podstavec, tvrdit, udržet, udržovat, uhájit, vydržovat, zachovat, živit, občerstvit, obnovit, opravit, oživit, posílit, posilnit, posilovat, upevnit, upevňovat, utvrdit, utvrzovat, asistovat, napomáhat, pomáhat, pomoci, přispět, nadržovat, potvrzovat, ovládat, vlastnit, država, držba, držení, majetek, statek, usedlost, vlastnictví, vlastnost, bránit, inhibovat, krotit, podržet, ponechat, potlačit, potlačovat, pozdržet, překážet, přerušit, přidržet, svírat, zadržet, zarazit, zastavit, dělat, hotovit, předvést, produkovat, vytvářet, zplodit, způsobit, našeptat, navrhnout, navrhovat, naznačit, vnuknout, vsugerovat, nevychovaný, dopravit, dopravovat, odvézt, pohybovat, posouvat, posunout, posunovat, přehodit, překládat, přeložit, přemístit, přemísťovat, přenášet, přenést, přepravovat, přesadit, přesazovat, přestěhovat, přesunout, převádět, převést, přinést, šířit, transferovat, transportovat, unést, vést, vozit, dovézt, hodnost, pořadí, postavení, řada, šarže, stupeň, třída, kmenový, kořenový, odmocnítko, radikální, rázný, úplný, základní, oslavit, oslavovat, slavit, světit, tolerovat, doprovázet, doprovodit, eskortovat, provázet, dodržet, zachovávat, zadržovat, dokázat, jevit, koukat, ukázat, ukazovat, vycházet, vyjít, vypadat, vystoupit, ouško, chovat, setrvat, trvat, uchovat, uschovat, uvádět, vytrvat, výživa, vyživovat, zastávat, živobytí, nadvláda, příjem, účinek, vláda, vliv, aretovat, zahradit, zatknout, činit, představovat, provést, učinit, udělat, velebit, vychvalovat, ztropit, emanace, odtok, proudění, průtok, výron, vytékání, vyzařování, dostačit, dostačovat, stačit, konsolidovat, opevnit, opevňovat, osvěžit, povzbudit, přiostřit, rozšířit, sílit, vyztužit, vzpružit, zesílit, zesilovat, zpevnit, zveličit, zveličovat, zvětšovat, panovat, převládat, řídit, spravovat, vládnout, zvládnout, autorita, kapacita, moc, mocnost, odborník, orgán, ovládnutí, panství, pravomoc, převaha, schopnost, síla, správa, úřad, vážnost, pobýt, pobývat, prodlévat, zachytit, chápání, chápavost, dohoda, dorozumění, pochopení, porozumění, shoda, soulad, kolísat, vyčkávat, zaostávat
витримати на чеська »
Словник: німецький
Переклади: brutal, derb, gewalttätig, grob, rau, roh, rücksichtslos, aushalten, erdulden, erleiden, ertragen, gelitten, leiden, vertragen, amt, anziehungskraft, belastung, bürde, gewicht, gewichtigkeit, gravitation, ladung, last, nutzlast, schwerkraft, tracht, wucht, abschließend, definitiv, endgültig, erzeugen, fabrizieren, herstellen, konstruieren, ordinär, flegelhaft, gemein, dick, fett, fettig, gras, groß, speckig, stark, ablauf, abschluss, ausgang, ausklang, ende, endung, heck, schluss, schwanz, schweif, spitze, sterz, ziel, zipfel, äußerst, extrem, trödeln, befinden, besitzen, eignen, haben, angreifen, attackieren, überfallen, bär, bringen, führen, tragen, säumen, zögern, schwerfälligkeit, tragfläche, trägheit, abnehmen, abziehen, deduzieren, folgern, abhängen, ablegen, aufschieben, beiseite, hinausschieben, verzögern, weglegen, wegtun, zurücklegen, anbieten, angeboten, bieten, rüde, endlich, final, schließlich, jüngst, letzt, letzte, letzter, neu, zuletzt, ausstehen, halten, stützen, unterhalten, unterstützen, erquicken, kräftigen, stärken, assistieren, beistehen, helfen, mitwirken, nachhelfen, befürworten, fördern, gefördert, verteidigen, innehaben, anwesen, besitz, besitztum, besitzung, eigenschaft, eigentum, gut, herrschaft, abbrechen, abhalten, aufhalten, einhalten, unterdrücken, zügeln, anfertigen, auswerfen, hergestellt, hervorbringen, machen, produzieren, tun, beantragen, vorschlagen, holen, transportieren, überführen, übersetzen, übersiedeln, übertragen, verlegen, versetzen, befördern, überfahren, charge, grad, rang, rangstufe, radikal, feiern, gefeiert, dulden, tolerieren, begleiten, festhalten, aussehen, demonstrieren, erscheinen, präsentieren, zeigen, henkel, öhrchen, aufrechterhalten, behalten, behaupten, erhalten, vorgeben, wahren, beeinflussung, einfluss, eingang, einwirkung, influenz, oberherrschaft, wirkung, anhalten, enthalten, festnehmen, verhaften, zurückhalten, ausmachen, austragen, belaufen, betragen, erheben, wegbringen, wegmachen, wegschaffen, wegtragen, zählen, ausfluss, auslauf, ausreichen, ausreichend, genügen, erstarken, verstärken, handhaben, herrschen, kontrollieren, regieren, autorität, berechtigung, bevollmächtigung, dominanz, energie, ermächtigung, gewalt, kontrolle, kraft, macht, potenz, regierung, vermögen, vorherrschaft, arretieren, aufzuhalten, einstellen, gehalten, stoppen, einsicht, erkenntnis, fassungsgabe, verständlichkeit, verständnis, gezögert, zaudern
витримати на німецький »
Словник: данська
Переклади: barsk, brutal, dyrisk, grov, løselig, rå, bære, lide, lidelse, pine, smerte, bør, byrde, ladning, læs, last, tyngde, tyngdekraft, vægt, vakt, definitiv, endelig, fabrikere, fremstille, kulen, plump, diger, fed, fedt, fedtstof, stor, tyk, ende, endelse, finale, hale, slut, slutning, slutte, spids, top, topp, ekstrem, eje, få, ha, have, angribe, bjørn, fradrage, subtrahere, udsætte, udskyde, by, frembyd, frieri, tilbyde, simpel, vulgær, sit, forbigangen, forrige, sidst, beholde, bevare, fastholde, forsørge, støtte, underholde, bistå, hjælpe, hjerpe, monne, begunstige, billige, favorisere, fremme, understøtte, besidde, besiddelse, bondegård, egenskab, ejendom, formue, gård, kvalitet, holde, ophøre, standse, stoppe, gøre, lage, lave, producere, byde, foreslå, flytte, girere, overføre, transportere, befordre, føre, fragte, grad, rang, radikal, fejre, feste, fire, tåle, akkompagnere, føl, følge, ledsage, se, vise, ernære, fortsætte, påstå, demonstrere, indflydelse, påvirkning, arrestere, forstærke, konsolidere, styrke, beherske, herske, styre, autoritet, herredømme, kontrol, kraft, magt, mandat, myndighed, øvrighed, regering, hindre, rast, forstand, forhale, forsinke, hefte, tøve
витримати на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: abrutado, áspero, bestial, bronco, brutal, bruto, desapacible, rudo, aguantar, doler, dolor, padecer, pena, penar, soportar, sufrir, atracción, carga, cargo, gravamen, gravedad, pesadez, peso, definitivo, confeccionar, fabricar, manufacturar, cachorro, desatento, villano, basto, grosero, incivil, abultado, espeso, gordo, gran, grande, graso, grueso, obeso, rollizo, tosco, voluminoso, cabo, cima, cola, espiración, expiración, extremidad, fin, final, límite, paradero, punta, rabo, remate, terminación, término, extremado, extremo, remolonear, haber, llevar, poseer, tener, acometer, agredir, arremeter, asaltar, atacar, atracar, embestir, invadir, saltear, oso, estilar, traer, tardar, indolencia, pachorra, torpeza, deducir, restar, substraer, sustraer, acodar, aplazar, arrinconar, demorar, depositar, diferir, emperezar, postergar, trasladar, ofertar, ofrecer, chabacano, ordinario, trivial, vulgar, irrevocable, perentorio, ínfimo, postre, postrero, reciente, ultimo, último, apoyar, respaldar, secundar, sostener, sujetar, confortar, fortalecer, fortificar, reforzar, refrescar, refrigerar, acorrer, asistir, auxiliar, ayudar, socorrer, corroborar, favorecer, fomentar, patrocinar, promover, proteger, bienes, finca, heredad, pertenencia, posesión, propiedad, tierra, abstenerse, cohibir, detenerse, frenar, inhibir, mitigar, parar, pararse, refrenar, reportar, reprimir, restringir, retener, construir, crear, dar, forjar, hacer, producir, proponer, proponerse, sugerir, zafio, desplazar, enviar, transferir, transportar, trasladarse, traspasar, pasar, rango, radical, celebrar, festejar, admitir, comportar, consentir, permitir, tolerar, acompañar, escoltar, atenerse, quedarse, regentar, aparecer, asomar, asomarse, enseñar, indicar, mostrar, asa, ojo, oreja, orejita, alegar, aseverar, conservar, cultivar, ganarse, mantener, mantenerse, subsistir, demostrar, evidenciar, ostentar, dominio, influencia, influjo, prestigio, subvencionar, descontinuar, detener, enfrenar, suspender, enaltecer, exaltar, sacar, derrame, alcanzar, bastar, afianzar, amplificar, consolidar, endurecerse, entonar, esforzar, intensificar, dominar, gobernar, imperar, regir, reinar, autoridad, cetro, dominación, fuerza, imperio, mando, poder, potencia, estancar, comprensión
витримати на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: brusque, brut, brutal, grossier, matraqueur, rude, truculent, violent, abhorrer, digérer, endurer, essuyer, pâtir, souffrir, subir, supporter, charge, densité, faix, fardeau, pesant, pesanteur, poids, définitif, fabriquer, manufacturer, produire, usiner, agreste, rustre, impertinent, impur, malotru, traits, boulot, épais, fort, gras, gros, grossi, matériel, rabelaiserie, truffe, volumineux, about, aileron, bout, expiration, extrémité, fin, queue, terme, terminaison, extrême, attarder, chipoter, grogner, lambiner, lanterner, râler, avoir, agresser, assaillir, attaquer, envahir, infester, insulter, ours, hotter, porter, barguigner, tarder, traîner, abasourdissement, alourdissement, appesantissement, épaisseur, indolence, lenteur, lourdeur, paresse, déduire, enlever, ôter, retrancher, soustraire, ajourner, arriérer, différer, éloigner, marcotter, remettre, renvoyer, réserver, retarder, temporiser, traînasser, offrir, présenter, canaille, rosse, vulgaire, final, péremptoire, ultime, dernier, accorer, accoter, entre-soutenir, haubaner, maintenir, soutenir, support, fortifier, raviver, réconforter, restaurer, tonifier, aider, assister, raider, seconder, secourir, appuyer, avaliser, corroborer, épauler, favoriser, protéger, coposséder, posséder, colonie, domaine, non-valeur, possession, propriété, abstenir, arrêter, brider, inhiber, réprimer, retenir, proposer, suggérer, poissard, populacier, rustique, simpliste, travaux, déplacer, dépointer, muter, reporter, transférer, transmigrer, transporter, véhiculer, charroyer, voiturer, grade, rang, extrémiste, outrancier, radical, chômer, fêter, permettre, tolérer, accompagne, accompagner, chaperonner, escorter, détenir, tenir, apparaît, montrer, paraître, sortir, surgeon, surgir, transparaître", chas, orillon, tirant, alléguer, conserver, entretenir, persister, prétendrai, prétendre, subsister, sustenter, vivre, ascendant, empire, influence, magistrature, pornocrate, recette, favorise, subventionner, contenir, endiguer, déguerpir, emporter, exalter, faire, écoulement, effluve, émanation, suffire, affermir, cimenter, confirmer, conforter, consolider, corser, enforcir, grossir, raffermir, ravigoter, renforcer, réparer, dominer, gouverner, manier, régner, surveiller, autorité, commandement, domination, église, faculté, force, gouvernement, grandeur, juridiction, obéissance, pouvoir, prépotence, puissance, sceptre, sécularité, seigneurie, septennat, souveraineté, alpaguer, séjourner, stopper, compréhension, entente, désenfiler, hésiter
витримати на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: aspro, brutale, bruto, duro, greggio, grezzo, grossolano, incivile, rozzo, rude, ruvido, dolere, durare, mal, male, patire, reggere, soffrire, subire, aggravio, carica, carico, fardello, gravità, onere, pesantezza, peso, soma, definitivo, fabbricare, produrre, sguaiato, villano, zotico, denso, fitto, forte, grasso, grosso, ingombrante, pingue, spesso, chiusura, coda, fermo, finale, fine, scadenza, termine, estremo, gingillare, avere, aggredire, assalire, assaltare, orso, calzare, indossare, portare, vestire, indugiare, accidia, pigrizia, dedurre, detrarre, sottrarre, accantonare, differire, posticipare, rimandare, rinviare, riporre, ritardare, soprassedere, tardare, offrire, porgere, presentare, volgare, ultimo, scorso, caldeggiare, mantenere, puntellare, sorreggere, sostegno, sostenere, corroborare, rinvigorire, ristorare, aiutare, assecondare, assistere, favorire, sovvenire, appoggiare, avallare, fiancheggiare, promuovere, suffragare, possedere, fattoria, fondo, podere, possesso, proprietà, tenuta, arrestare, astenersi, inibire, reprimere, ritenere, smettere, trattenere, addurre, proporre, suggerire, muovere, recare, rimuovere, riportare, spostare, trasferire, trasferirsi, traslocare, trasportare, fila, grado, rango, riga, schiera, estremista, radicale, festeggiare, compatire, tollerare, accompagnare, affiancare, scortare, detenere, tenere, apparire, dimostrare, esibire, indicare, mostrare, parere, sembrare, uscire, raviolo, tortellino, conservare, impatto, incidenza, influenza, influsso, padronanza, arginare, sospendere, elevare, esaltare, fare, colata, bastare, assodare, consolidare, ingrandire, rafforzare, rinforzare, governare, maneggiare, regnare, autorevolezza, autorità, dominio, egemonia, forza, potenza, potere, fermare, fermarsi, sostare, comprensione, intendimento, intesa, esitare, temporeggiare, tentennare
витримати на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: barsk, brutal, dyrisk, grov, rå, bære, lide, pina, pine, smerte, tåle, bør, brøda, byrde, last, tyngd, tyngde, tyngdekraft, vekt, vikt, definitiv, endelig, fabrikkere, fremstille, hardhendt, knagglig, kulen, plump, diger, fet, tykk, ende, endelse, ending, finale, hale, slut, slutning, slutt, spedts, spiss, topp, utløp, ekstrem, ultra, ytterlig, ytterst, få, ha, anfalla, angripe, overfalle, bjørn, bæra, dovenskap, subtrahere, ajournert, avlegge, oppholde, utsette, anbud, by, fremby, frieri, tilby, simpel, tarvlig, vulgær, sist, ytterliggående, bakerst, forrige, avstive, bevare, fastholde, forsørge, opprettholde, underholde, bistå, hjelpe, monne, begunstige, billige, favorisere, fremme, godkjenne, understøtte, æsa, besitta, besitte, eie, inneha, inneholde, besittelse, eiendom, eierskap, formue, gård, kvalitet, avstå, stønna, lage, produsere, foreslå, flytte, girere, overføre, uoppfordra, befordra, befordre, føre, frakte, skysse, transportere, grad, rang, radikal, feire, feste, fira, helga, fordra, akkompagnere, føl, følge, ledsaga, ledsage, holde, utkomme, vise, beholde, ernære, hålka, håndheve, hevde, livnært, påstå, demonstrere, innflytelse, påvirkning, gjøre, utstrømning, befeste, forsterke, herde, konsolidere, støtte, styrka, styrke, beherske, herske, råda, regjere, styre, autorisasjon, autoritet, kraft, makt, mandat, myndighet, øvrighet, regjering, velde, hemme, hindre, rast, stokka, stoppe, forstand, innsikt, oppfatning, dvele, forhale, forsinke, hefte, tova
витримати на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: грубый, жестокий, страдать, терпеть, бремя, вес, груз, ноша, тягость, тягота, тяготение, тяжесть, окончательный, вырабатывать, изготовлять, производить, невоспитанный, большой, густой, крупный, объемистый, толстый, вершина, выдыхание, конец, концовка, кончик, кончина, окончание, хвост, крайний, медлить, иметь, атаковать, нападать, медведь, натаскивать, носить, вялость, леность, вычитать, откладывать, предлагать, пошловатый, конечный, окончателен, последний, поддерживать, подкреплять, выручать, помогать, защищать, поощрять, владеть, обладать, владение, имение, имущество, поместье, собственность, приостанавливать, сдерживать, удерживать, делать, фабриковать, советовать, двигать, перемещать, переносить, перевозить, провозить, звание, ранг, ряд, чин, окраинный, праздновать, сопровождать, сопутствовать, держать, показывать, ушко, содержать, влияние, воздействие, выносить, вытаскивать, истекание, хватать, укреплять, упрочнять, усиливать, руководить, авторитет, владычество, власть, господство, могущество, сила, способность, энергия, задерживать, останавливать, вникание, понимание, постижение, колебать, мешкать, снимать
витримати на російською »
Словник: шведському
Переклади: brutal, fördraga, lida, ont, pina, värk, värka, bör, börda, last, tyngd, tyngde, vekt, vikt, burdus, sträv, hårdhänt, knagglig, kulen, ojämn, ouppfostrad, plump, rå, diger, fet, grov, tjock, ända, ändpunkt, ende, flicka, slut, slutning, spets, ultra, dröna, anfalla, angripa, attackera, överfalla, björn, bära, begagna, subtrahera, ajournera, avlägga, bordlägga, dröja, uppskjuta, anbud, bjöd, bjuda, bjudit, erbjuda, frieri, simpel, tarvlig, vulgär, definitiv, slutgiltig, ytterlig, ytterliggående, bakerst, senast, sist, sista, hålla, understöd, understödja, uppehålla, assistera, bistå, biträda, hjälp, hjälpa, medhjälpare, befrämja, billige, främja, gynna, stöd, stödja, understötte, äga, åtnjuta, besatte, besitta, ha, inneha, formge, avstå, stanna, alstra, framställa, producera, tillverka, föreslå, försätta, girare, överföra, uppfordra, befordra, grad, rang, fruktansvärd, radikal, fira, helga, fordra, tolerera, åtfölja, beledsaga, föl, följa, ledsaga, medfölja, livnära, underhålla, inflytande, påverkan, anstånd, avhålla, försena, utströmning, förslå, stärka, styrka, behärska, råda, regera, regering, makt, mandat, välde, anhalt, rast, stocka, tveka, insikt, tova
витримати на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: гаматны, грубы, блага, мучыцца, трываць, цяжар, цяжкасць, канчатковы, выконваць, праводзіць, канец, край, крайні, марудзіць, мець, мядзведзь, мядзьведзь, насiць, адкладваць, прапаноўваць, апошні, падтрымліваць, падмацоўваць, дапамагаць, памагаць, абараняць, валодаць, уладаць, валоданне, вылічаць, вылічваць, стрымліваць, утрымліваць, адбыцца, выпрацоўваць, вырабатывать, вырабляць, пераносіць, перавозіць, звычай, лад, ранг, чын, як, трымаць, ціснуць, выказваць, выяўляць, панаклікаць, праяўляць, вушка, уплыў, хапаць, хватаць, прымацоўваць, узмацняць, умацоўваць, улада, затрымліваць, спыняць, разуменне
витримати на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: kare, kannatama, piin, vaev, koorem, tootma, jämedakoeline, paks, rasvane, suur, lõpp, saba, omama, karu, lõplik, viimane, abistama, aitama, kaitsma, toetama, kinnisvara, omand, vara, transportima, ilmuma, kontroll
витримати на естонською »
Словник: фінською
Переклади: ankara, eläimellinen, jylhä, kova, petomainen, kannattaa, kantaa, kärsiä, särky, sietää, suvaita, vaiva, kuorma, lasti, lataus, luoti, paino, punnus, taakka, lopullinen, valmistaa, kolea, iso, paksu, sakea, sankka, taaja, häntä, loppu, nipukka, pätkä, perä, pyrstö, uloshengitys, äärimmäinen, aikailla, kuhnailla, omistaa, hyökätä, rynnistää, karhu, kuljettaa, viedä, hidastella, viipyä, päätellä, lykätä, viivyttää, esittää, tarjota, finaali, viime, viimeinen, pitää, tukea, avustaa, auttaa, edistää, suosia, hallinta, laatu, maatila, omistus, pidättää, tukahduttaa, tehdä, ehdottaa, esitellä, raaka, liikuttaa, luovuttaa, muuttaa, siirtää, arvoasema, arvoaste, aste, jono, rivi, jyrkkä, juhlia, kestää, saattaa, pysyttää, esiintyä, ilmestyä, näyttää, osoittaa, tuntua, elättää, säilyttää, väittää, varjella, arvovalta, ylistää, vuoto, riittää, linnoittaa, lisätä, lujittaa, vahvistaa, hallita, vallita, auktoriteetti, herruus, mahti, teho, väkevyys, valta, voima, sopimus, sopu, epäröidä
витримати на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: τραχύς, ανέχομαι, αντέχω, βάρος, βαρύτητα, έφοδος, κατηγορία, φορτίο, φροντίδα, επινοώ, κατασκευάζω, αγενής, λίπος, χοντρός, ουρά, τέλος, έχω, επιτίθεμαι, αρκούδα, φορώ, αναβάλλω, προσφέρω, βοηθώ, υποβοηθώ, εγκρίνω, υποστηρίζω, κατοχή, περιουσία, περιορίζω, χαλιναγωγώ, παράγω, προτείνω, μεταφέρω, συνοδεύω, κρατώ, δείχνω, φαίνομαι, διατηρώ, αποδεικνύω, επιρροή, σταματώ, εδραιώνω, ενισχύω, βασιλεύω, αυθεντία, δύναμη, εξουσία, κυριαρχία, κύρος, καθυστερώ, κατανόηση
витримати на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: grub, surov, trpjeti, proizvoditi, debeo, kraj, rep, vrhunac, imati, napasti, medvjed, nositi, lijenost, nuditi, ponuditi, vulgaran, podržavati, pomoći, imanje, pratiti, držati, zadržati, ojačati, moć, sila, vlast, oklijevati
витримати на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: állatias, baromi, brutális, durva, goromba, mosatlan, sínyli, szenved, tűrni, súly, nyers, busa, kövér, nedvdús, vaskos, vastag, befejezés, vég, támadni, medve, hordani, hozni, hanyagság, kivon, félretenni, félretesz, faragatlan, otromba, vulgáris, utolsó, végleges, végső, legutóbbi, legutolsó, megtart, bír, bírni, birtokol, birtokolni, visszatartani, gyártani, termelni, ajánl, ajánlgat, áthord, átvisz, rang, rendfokozat, radikális, ünnepel, kísérni, fog, kapaszkodik, tart, tartani, megjelenni, eltart, fenntart, fenntartani, szünet, kiolvas, eltakarodik, kihordani, kihozni, kitesz, elég, elegendő, rendelkezni, fennhatóság, hatalom, hatóság, hatvány, kormány, kormányzás, feltartóztatni, megállítani, felfogás, megértés, késleltetés
витримати на угорською »
Словник: литовською
Переклади: apytikris, grubus, šiurkštus, kančia, gravitacija, krova, krovinys, krūvis, našta, svoris, trauka, gaminti, didelis, riebus, storas, uodega, lokys, meška, atidėti, paskiausias, paskutinis, pagelbėti, nuosavybė, savybė, turtas, pervežti, laikyti, autoritetas, galia, jėga
витримати на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: abrutalho, agreste, áspero, bárbaro, basto, bestial, bronco, brutal, bruto, cru, grosseiro, rampinha, rude, tosco, aguentar, dolos, dor, mal, padecer, pena, penar, sofrer, suportar, carga, cargo, gravarei, gravidade, gravitação, peso, definitivo, terminante, confeccionar, fabricar, manufacturar, incidis, denso, espesso, gordo, grande, grasno, volumoso, ápice, cauda, cima, cola, desembocadura, extremidade, fim, final, pico, ponta, rabo, término, extremo, acústica, confinar, entroncar, haver, saber, ser, ter, abordar, acometer, agredir, arremeter, asfaltar, assaltar, atacar, atracar, saltear, urso, calçar, carregar, levar, tardar, indolência, deduzir, descontar, restar, tirar, adiar, demorar, depositar, diferir, postergar, trasladar, oferecer, ofertar, rodo, trivial, urde, vulgar, derradeiro, postergo, restante, amparar, apoiar, guardar, secundar, sossegar, sustentar, confortar, fortalecer, fortificar, refrescar, refrigerar, ajudar, assistir, auxiliar, socorrer, encostar, espaldar, favorecer, fomentar, patrocinar, promover, fruir, possuir, domínio, fazenda, finca, granja, herdade, ienes, pertinência, possessão, propriedade, qualidade, roça, terras, abastecesse, coibir, deter, interromper, moderar, parar, parares, prender, reportar, reprimir, construir, executar, fazer, formar, produzir, incutir, sugerir, bordo, safio, acarretar, enviar, transferir, trazer, transportar, classe, fila, fileira, graduação, grau, linha, posto, celebrar, festejar, solenizar, comportar, tolerar, acompanhar, escoltar, seguir, manter, segurar, aparecer, assinalar, indicar, mostrar, asa, afirmar, alegar, asseverar, avançar, conservar, continuar, prosseguir, subsistir, evidenciar, influencia, influência, apreender, capturar, detentor, suspender, enaltecer, exaltar, derrame, bastar, satisfazer, amplificar, consolidar, intensificar, governar, imperar, reger, reinar, autoridade, competência, controle, demagogia, império, mando, poder, potencia, potência, reino, seroarão, retardar, hesitar
витримати на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: brutal, capăt, final, scop, sfârşit, ataca, duce, ajuta, sprijini, opri, autoritate
витримати на румунською »
Словник: польському
Переклади: brutalny, cierpieć, ciężar, definitywny, fabrykować, gburowaty, grubiański, gruby, koniec, krańcowy, marudzić, miewać, napadać, niedźwiedź, nosić, ociągać, ociężałość, odejmować, odkładać, oferować, ordynarny, ostateczny, ostatni, podtrzymywać, pokrzepiać, pomagać, popierać, posiadać, posiadłość, powstrzymywać, produkować, proponować, prostacki, przenosić, przewozić, ranga, skrajny, świętować, tolerować, towarzyszyć, trzymać, ukazywać, uszko, utrzymywać, uwidaczniać, wpływ, wspomagać, wstrzymywać, wydalniczy, wynosić, wypływ, wystarczać, wzmacniać, władać, władza, zatrzymywać, zrozumienie, zwlekać
витримати на польському »
Словник: албанською
Переклади: dhembje, duroj, ngarkesë, bisht, fund, majë, kam, ari, mbaj, shpie, vonoj, forcoj, ndihmoj, përkrah, zotëroj, pronë, ndaloj, përmbaj, bëj, gradë, përcjell, shoqëroj, ruaj, pushtet
витримати на албанською »
Словник: словацькою
Переклади: trpieť, hrubý, koniec, medveď, vulgárny, posledný, zabrániť, vyrábať, tolerovať, zachovať, vplyv, odtok, pochopenie
витримати на словацькою »
Словник: болгарському
Переклади: данък, налог, тегло, голям, край, окончание, мечка, помагам, владение, свойство, собственост, авторитет, сила, спирам
витримати на болгарському »
Словник: словенії
Переклади: teža, cilj, konec, imeti, medved, nositi, pomagati, ustaviti, vpliv, odtok
витримати на словенії »

Пов'язані слова

витримати дієту, витримати паузу, отримати синоніми, витримати голодування