slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: вишикувати

Словник: англійська вишикувати
Переклади: brutal, brute, brutish, crude, harsh, heavy-handed, rough, ruffian, savage, chase, fissure, furrow, groove, rut, abundant, bushy, exuberant, leafy, lush, luxuriant, rampant, rank, cynic, cynical, jaundiced, unblushing, detect, tune, boorish, gruff, gruffly, rugged, surly, ambit, border, borderline, bound, boundary, bourn, compass, customs, frontier, limit, line, minimum, pale, precinct, rope, churlish, coarse, ill-bred, obscene, roughed, rude, uncivil, big, bulky, chunky, coarseness, fat, fubsy, great, gross, gutsy, heavy, roughen, stout, succulent, thick, thicker, apparent, bald, evident, explicit, flagrant, forthright, manifest, open, overt, patent, plump, public, sheer, transparent, unclassified, bit, category, denomination, term, bearing, bias, course, direction, in, northing, policy, southerly, tack, tendency, trend, under, way, class, classification, classroom, class-room, form, genus, grade, league, rate, schoolroom, contour, outline, accent, dash, hyphen, mark, stripe, stroke, virgule, coseismal, rule, deluxe, extra, luxurious, luxury, plush, ritzy, array, bulk, clump, dollop, ground, mass, peck, quantity, sight, adjust, attune, incline, tone, anything, nil, nix, none, nothing, nought, thread, cue, tail, abominable, atrocious, beastly, eldritch, execrable, filthy, ghastly, heinous, hideous, obnoxious, odious, yucky, coarsened, offensive, ornery, raffish, scurrilous, vulgar, conveyer, conveyor, order, senior, genealogy, genesis, lineage, origin, pedigree, equator, categorize, classify, department, speciality, specialty, became, become, get, got, halt, stagnate, stand, degree, extent, level, stair, standard, step, range, row, string, succession, repulsive, unsightly, brag, cord, fastening, lace, train, twine, captain, caption, style, title, adipose, bold, fatty, fleshy, greasy, oily, snotty, unctuous, fertile, gong, good, arrange, ascertain, assign, determine, establish, fix, predetermine, set, solidify, state, steady, stipulate, align, dispose, juxtapose, marshal, plant, preset, situate, abhorrent, awful, detestable, disgusting, distasteful, foul, loath, loathsome, lousy, nasty, nauseous, noisome, piggish, poisonous, repellent, repugnant, revolting, sordid, vile, wretched, crease, crinkle, flopper, pucker, ripple, wrinkle, opulent
вишикувати на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, brázda, drážka, rýha, vráska, bohatý, bujný, hojný, hustý, oplývající, plodný, překypující, úrodný, vydatný, cynický, cynik, naladit, vyladit, hrubiánský, neotesaný, venkovský, hranice, hraniční, limit, limita, mez, mezní, pohraniční, pomezí, pomezní, rozhraní, drzý, neomalený, nezpůsobný, prudký, hustě, korpulentní, mastný, mocný, objemný, omezený, pevnost, pevný, silný, těžkopádný, tlustý, tučný, tupý, velký, zavalitý, evidentní, nápadný, nechráněný, nepokrytý, neskrývaný, obecenstvo, obecní, očividný, otevřený, patrný, prohlášení, publikum, samozřejmý, upřímný, veřejnost, veřejný, volný, zjevný, zřejmý, kategorie, čára, cesta, dráha, linie, linka, náklonnost, názor, představenstvo, řada, řádek, řízení, šik, sklon, směr, spoj, správa, strana, trať, vedení, zaměření, druh, ročník, skupina, třída, učebna, vyučování, kontura, nárys, obrys, rys, črta, pomlčka, pruh, škrt, tah, značka, pořádek, pravidlo, pravítko, předpis, řehole, luxus, přepych, přepychový, fůra, hmota, hromada, kus, kvantita, masa, množství, objem, rozsah, seskupení, spousta, veličina, ladit, sladit, nic, nit, vlákno, chvost, konec, oháňka, ohon, tágo, hanebný, hnusný, hrozný, nenáviděný, odporný, ohavný, protivný, strašný, ukrutný, lidový, náhlý, obyčejný, všední, vulgární, nevychovaný, dopravce, dopravník, transportér, hodnost, pořadí, postavení, šarže, stupeň, genealogie, počátek, původ, rod, vznik, rovník, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, uspořádat, specialita, zvláštnost, stát, hladina, libela, míra, patro, rovina, schod, stupátko, úroveň, známka, fronta, místo, následování, okruh, pásmo, posloupnost, řetěz, sada, sled, příšerný, šeredný, lano, motouz, oprátka, pochod, provaz, provázek, průvod, smyčka, šňůra, špagát, struna, svazek, tětiva, tkanička, nárok, název, titul, titulek, baculatý, boubelatý, buclatý, mastnota, olejovitý, plný, sádlo, tuk, tukový, zamaštěný, žírný, fixovat, potvrdit, připevnit, připravit, rozhodnout, rozhodovat, stanovit, stavět, upevnit, upírat, upoutat, upřít, určit, určovat, usadit, ustálit, ustalovat, ustanovit, utkvět, vybudovat, zakládat, založit, zaopatřit, zařídit, zařizovat, zavést, zjistit, zřídit, disponovat, nalíčit, položit, pořádat, posadit, postavit, poštvat, přichystat, prodat, rozestavit, rozmístit, růst, seřadit, seskupit, sestavit, srovnat, udat, uložit, umístit, upravit, vložit, vsadit, vypracovat, vyřídit, vyrovnat, zarovnat, zarovnávat, nechutný, nepříjemný, neslučitelný, nesympatický, odpudivý, odpuzující, nádherný, skvělý, ohyb, puk, varhánek, záhyb
вишикувати на чеська »
Словник: німецький
Переклади: brutal, derb, gewalttätig, grob, rau, roh, rücksichtslos, falte, furche, nut, runzel, geil, reichlich, saftig, unzweifelhafte, üppig, zynisch, ordinär, abgrenzung, grenze, limes, mark, scheide, schranke, flegelhaft, gemein, dick, fett, fettig, gras, groß, speckig, stark, augenscheinlich, eklatant, ersichtlich, geöffnet, offen, offenbar, offenkundig, offensichtlich, kategorie, führung, management, richtung, tendenz, trend, verwaltung, klasse, abriss, umriss, linie, querstrich, streifen, strich, zeile, abstammung, herkunft, lineal, mal, regel, strecke, luxuriös, nobel, größe, klumpen, masse, unmasse, stimmen, nichts, faden, garn, zwirn, heck, queue, schwanz, schweif, sterz, abscheulich, rüde, fließband, förderer, charge, grad, rang, rangstufe, abkunft, entstehung, genealogie, quelle, ursprung, äquator, klassifizieren, ordnen, sortieren, abteilung, spezialfach, spezialität, bekommen, geschehen, stehen, werden, zutragen, auftritt, niveau, note, staffel, studium, stufe, treppe, treppenstufe, tritt, abfolge, folge, kette, kolonne, reihe, serie, garstig, scheußlich, leine, saite, schnur, seil, spagat, strang, strick, tau, prädikat, titan, titel, überschrift, feist, fetten, schmierig, fruchtbar, abmachen, ausmachen, befestigen, begründen, bestimmen, ermitteln, festsetzen, fixieren, stabilisieren, aufstellen, platzieren, rangieren, stellen, ekelhaft, eklig, saumäßig, widerlich, widerwärtig, widrig, biegen, biegung, kniff, krümmung
вишикувати на німецький »
Словник: данська
Переклади: barsk, brutal, dyrisk, grov, løselig, rå, fold, fure, læg, rynke, frodig, rigelig, yppig, kynisk, begrænsning, grænse, kulen, plump, diger, fed, fedt, fedtstof, stor, tyk, indlysende, offentlig, synlig, kategori, forvaltning, kant, ledelse, linie, linje, mode, retning, streg, tendens, tilbøjelighed, vej, arbejderklasse, klasse, kontur, bindestreg, drag, blod, lineal, regel, strik, luksus, kvantitet, mængde, masse, størrelse, melodi, ton, ingenting, intet, nul, garn, tråd, hale, kø, svans, afskyelig, ubehagelig, simpel, vulgær, grad, rang, kilde, oprindelse, slægtsforskning, stamtavle, udspring, afdeling, blid, blive, ske, stå, etape, højde, karakter, niveau, stadsdel, steg, trappe, trin, følge, led, rad, række, serie, fæl, line, reb, sejlgarn, snor, streng, tov, overskrift, titel, fedtet, lubben, frugtbar, befæste, bestemme, fastslå, ordne, stille, odiøs, skarve, overdådig, kurve
вишикувати на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: abrutado, áspero, bestial, bronco, brutal, bruto, desapacible, rudo, arruga, surco, abundante, exuberante, lozano, lujuriante, cínico, ajustar, sintonizar, cachorro, desatento, villano, confín, frontera, límite, linde, raya, término, basto, grosero, incivil, abultado, espeso, gordo, gran, grande, graso, grueso, obeso, rollizo, tosco, voluminoso, descubierto, evidente, manifiesto, obvio, patente, categoría, clase, orden, administración, camino, curso, dirección, gestión, giro, orientación, rumbo, tendencia, especie, género, contorno, derredor, guión, línea, rasgo, ratonera, trazo, linaje, regla, lujoso, amasijo, masa, multitud, pasta, tomo, volumen, acordar, afinar, cero, higo, nada, hebra, hilo, rosca, cabellera, cola, rabo, abominable, asqueroso, horroroso, chabacano, ordinario, trivial, vulgar, zafio, rango, abolengo, fuente, genealogía, nacimiento, origen, principio, ecuador, clasificar, especialidad, hacerse, llegar, volverse, escalón, estribo, grada, grado, marco, nivel, nota, tasa, fila, hila, hilera, ringlera, serie, bramante, cordel, cordón, cuerda, soga, cabecera, dictado, rótulo, título, tratamiento, craso, grasiento, manteca, pingüe, untuoso, fecundo, feraz, fértil, productivo, concertar, convenir, determinar, edificar, establecer, fijar, alinear, colocar, disponer, ordenar, poner, situar, detestable, fastidioso, repugnante, tedioso, vitando, suntuoso, curva, dobladura, fuelle, pliegue
вишикувати на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: brusque, brut, brutal, grossier, matraqueur, rude, truculent, violent, cannelure, rigole, sillon, abondant, exubérant, luxuriant, plantureux, touffu, cynique, rosse, syntoniser, agreste, rustre, barrière, danser, frontière, limite, impertinent, impur, malotru, traits, boulot, épais, fort, gras, gros, grossi, matériel, rabelaiserie, truffe, volumineux, déclaré, éclatant, esprit, évident, manifeste, ostensible, ouvert, patent, public, catégorie, aplomb, chemin, codirection, destination, direction, ligne, part, sens, tendance, travers, caste, classe, contour, galbe, linéament, trait, coche, raie, tiret, ascendance, banda, flottaison, hélice, machine-transfert, pointillé, programme, quenouille, règle, luxe, luxueux, bloc, masse, pâte, pisé, quantité, tapée, volume, accorder, prédisposer, rien, fil, filandre, filet, filoselle, chevelure, queue, abominable, exécrable, hideux, odieux, canaille, vulgaire, poissard, populacier, rustique, simpliste, travaux, sauterelle, transmetteur, transporteur, grade, rang, filiation, généalogie, origine, équateur, classer, classifier, trier, partie, spécialité, devenir, redevenir, stagner, stationner, degré, échelon, gradin, lieutenance, marche, marchepied, niveau, note, période, stade, superlatif, taux, alignée, cycle, enchaînement, file, rangée, refile, ribambelle, série, suite, tissu, atroce, détestable, corde, cordeau, cordelière, cordon, défilé, étendoir, ficelle, lien, agrégé, en-tête, intitulé, pites, qualification, titre, adipeux, croustilleux, dodu, étoffé, graisse, graisseux, graveleux, gravelure, onctueux, potelé, rebondi, fécond, fertile, avérer, bâtir, combiner, déterminer, établir, fixer, ramener, repérer, stabiliser, aligner, disposer, dresser, grouper, jumeler, placer, prendre, ranger, situer, antipathique, dégoûtant, fadasse, haïssable, innommable, rébarbatif, repoussant, répugnant, somptuaire, somptueux, fronce, pli, ride, généreux
вишикувати на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: aspro, brutale, bruto, duro, greggio, grezzo, grossolano, incivile, rozzo, rude, ruvido, crespa, grinza, ruga, scanalatura, solco, abbondante, folto, rigoglioso, cinico, confine, frontiera, limite, termine, sguaiato, villano, zotico, denso, fitto, forte, grasso, grosso, ingombrante, pingue, spesso, aperto, manifesto, ovvio, palese, patente, pubblico, categoria, ceto, cammino, direzione, guida, lenza, linea, riga, rigo, senso, tendenza, trend, classe, rango, contorno, lineetta, trattino, tratto, massima, precetto, regola, righello, lusso, lussuoso, massa, mole, quantità, sciame, inezia, niente, nulla, filetto, filo, coda, fila, odioso, volgare, grado, schiera, origine, provenienza, equatore, classificare, compartimento, specialità, divenire, diventare, luogo, sorgere, stare, gradino, livello, scalino, collezione, filare, ordine, abominevole, cavo, corda, cordone, fune, spago, intestazione, qualifica, titolo, grassoccio, paffuto, unto, untuoso, fertile, opimo, combinare, determinare, fissare, fondare, stabilire, allineare, collocare, disporre, mettersi, ordinare, schierare, sistemare, disgustoso, repellente, ributtante, ripugnante, schifoso, sontuoso, piega
вишикувати на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: barsk, brutal, dyrisk, grov, rå, fåra, fure, renne, frodig, riklig, yppig, krass, kynisk, grense, skille, hardhendt, knagglig, kulen, plump, diger, fet, tykk, åpen, åpenbar, innlysende, offentlig, øyensynlig, synlig, kategori, forvaltning, kant, lei, linje, retning, riktning, samfunnsfag, studieretning, tendens, arbeiderklasse, klass, klasse, kontur, silhuett, bindestrek, drag, strek, strekk, linjal, luksus, kvantitet, masse, mengde, melodi, ton, ingenting, intet, garn, tråd, hale, kø, rumpa, svans, avskyelig, fasansfull, gruvlig, motbydelig, ubehagelig, simpel, tarvlig, vulgær, grad, rang, oppkomme, stamtavle, ekvator, spesialist, spesialitet, bli, stå, betyg, etappe, hakk, karakter, monn, stadsdel, steg, trappetrinn, trinn, følge, geledd, led, rad, rekke, serie, snodd, fæl, line, reip, snor, streng, tau, overskrift, tittel, feit, fett, fettaktig, fettet, lubben, fruktbar, nytta, bestemme, fastslå, ordna, stille, ekkel, heslig, odiøs, skarve, stygg, ufyselig, overdådig, bøyning, fold, rynka, rynke
вишикувати на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: грубый, жестокий, борозда, бороздка, желобок, морщина, буен, буйный, обильный, циничен, цинический, циничный, настраивать, подлаживать, граница, предел, невоспитанный, большой, густой, крупный, объемистый, толстый, гласный, заведомый, налицо, общественный, открытый, очевидный, явный, категория, разряд, направление, руководство, тенденция, управление, класс, сословие, контур, очертание, линия, удар, черта, черточка, чёрточка, линейка, правило, происхождение, штрих, роскошный, масса, ничто, нуль, нитка, нить, пряжа, хвост, гадкий, гадок, мерзкий, ненавистный, отвратительный, ужасный, пошловатый, конвейер, транспортер, транспортёр, звание, ранг, ряд, чин, зарождение, источник, начало, родословная, экватор, классифицировать, специальность, становить, стоять, балл, градус, подножка, степень, ступень, уровень, череда, шеренга, веревка, верёвка, вереница, канат, шнур, заглавие, заголовок, название, титул, жирен, жирный, маслянистый, масляный, плодородный, урожайный, обусловливать, определять, уплотнять, устанавливать, выстраивать, гадостный, отвратный, отталкивающий, противен, противный, морщинка
вишикувати на російською »
Словник: шведському
Переклади: brutal, fåra, frodig, överflödande, riklig, ymnig, yppig, cynisk, krass, burdus, sträv, gräns, hårdhänt, knagglig, kulen, ojämn, ouppfostrad, plump, rå, diger, fet, grov, tjock, kategori, håll, kant, retning, riktning, klass, kontur, siluett, drag, streck, linje, luxuös, mängd, massa, svärm, melodi, stämma, ton, ingenting, intet, tråd, hale, rumpa, stjärt, svans, avskyvärd, fasansfull, gruvlig, ohygglig, ryslig, simpel, tarvlig, vulgär, grad, rang, ekvator, bransch, specialitet, bli, ske, stå, betyg, karakter, mån, stadsdel, steg, trion, kö, led, rad, rekke, serie, snodd, fäll, oskön, snor, överskrift, rubrik, titel, fettaktig, flottig, lubben, fruktbar, nytta, bestämma, ordna, anskrämlig, enkel, frånstötande, otäck, stygg, värdelös, vidrig, rynka, skrynkla, bördig
вишикувати на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: гаматны, грубы, баразна, разора, бурны, гвалтоўны, парывісты, хвост, чарга, цынічны, набудоўваць, наладжваць, настройваць, граніца, мяжа, рубеж, адкрыты, катэгорыя, клас, контур, лінія, рыса, багаты, раскошны, нiшто, нiтка, нітка, абліцоўваць, агідны, канвеер, звычай, лад, ранг, чын, як, радаслоўная, класіфікаваць, спецыяльнасць, стаяць, градус, прыступка, стопень, ступень, рад, радок, шарэнга, вяроука, род, шнур, шнура, загаловак, званне, тытул, сыты, тлусты, тоўсты, урадлівы, вызначаць, ставіць, устанаўліваць, узяць, адваротны, супрацьлеглы, маршчына
вишикувати на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: kare, rohke, küüniline, piir, jämedakoeline, paks, rasvane, suur, avatud, ilmne, kategooria, kalduvus, suund, klass, joon, niit, saba, genealoogia, ekvaator, kraad, nöör, pealkiri, tuvastama, ilge
вишикувати на естонською »
Словник: фінською
Переклади: ankara, eläimellinen, jylhä, kova, petomainen, kurttu, lovi, poimu, ryppy, vako, rehevä, runsas, takkuinen, kyynikko, raja, kolea, iso, paksu, sakea, sankka, taaja, aava, aukea, auki, aukinainen, avoin, avonainen, ilmeinen, julkinen, silminnähtävä, yleinen, kategoria, laatu, luokka, johto, johtokunta, ohjaus, suunta, taipumus, tendenssi, oppitunti, sääty, ajatusviiva, juova, linja, raita, rivi, sarja, uurre, viiru, viiva, sääntö, koko, lauma, massa, virittää, lanka, naru, rihma, häntä, pyrstö, hirveä, inhottava, kammottava, raaka, arvoasema, arvoaste, aste, jono, päiväntasaaja, jaotella, lajitella, luokitella, luokittaa, erikoisala, käydä, askelma, porras, taso, köysi, nauha, nuora, nyöri, otsake, otsikko, titteli, ihrainen, lihava, pullea, hedelmällinen, asettaa, kiinnittää, määrätä, määritellä, perustaa, sijoittaa, ällöttävä, iljettävä, tympeä
вишикувати на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: τραχύς, αυλάκι, άφθονος, κυνικός, όριο, παραμεθόριος, αγενής, λίπος, χοντρός, ανοικτός, κατεύθυνση, μόδα, ροπή, τάση, τάξη, γραμμή, κανόνας, μάζα, ουρά, ισημερινός, σπεσιαλιτέ, γίνομαι, βαθμίδα, βαθμός, σειρά, απεχθής, κορδόνι, σκοινί, χορδή, τίτλος, λιπαρός, φτιάχνω, ευθυγραμμίζω, τοποθετώ, αντιπαθητικός, ρυτίδα
вишикувати на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: grub, surov, bogat, obilan, granica, kraj, debeo, javan, očevidan, otvoren, otvoreno, kategorija, razred, pravac, smjer, količina, ništa, konac, nit, žica, rep, grozan, mrzak, vulgaran, genealogija, ekvator, postati, stupanj, niz, red, uže, rodan, uspostaviti, neprijatan
вишикувати на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: állatias, baromi, brutális, durva, goromba, mosatlan, barázda, bozontos, nyers, busa, kövér, nedvdús, vaskos, vastag, evidens, kézzelfogható, nyilvános, óra, osztály, kontúr, körvonal, ékezet, gondolatjel, vonal, vonalka, vonás, viszonylat, vonalzó, semmi, farok, galád, ronda, undok, faragatlan, otromba, vulgáris, szállítószalag, rang, rendfokozat, eredet, genealógia, egyenlítő, áll, állni, futja, fok, mérték, osztályzat, láncolat, madzag, spárga, telefonzsinór, zsineg, zsinór, cím, elhízott, gömböc, háj, kenetes, zsíros, megállapítani, megszabni, beáll, beállít, felállítani, csúnya, iszonyatos, rút, undorító
вишикувати на угорською »
Словник: литовською
Переклади: apytikris, grubus, šiurkštus, raukšlė, gausus, riba, siena, didelis, riebus, storas, akivaizdus, kategorija, kryptis, polinkis, tendencija, vadyba, klasė, brūkšnys, linija, liniuotė, norma, taisyklė, apimtis, daugybė, masė, niekas, nulis, siūlas, uodega, genealogija, ištaka, kilmė, pradžia, ekvatorius, pusiaujas, tapti, laipsnis, laiptelis, lygis, lygmuo, pakopa, pažymys, eilė, raištis, virtinė, virvė, virvelė, pavadinimas, riebalai, posūkis
вишикувати на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: abrutalho, agreste, áspero, bárbaro, basto, bestial, bronco, brutal, bruto, cru, grosseiro, rampinha, rude, tosco, calha, rego, sulco, surjo, abundante, copioso, exuberante, farto, cola, rabo, cínico, sintonizar, confins, fronteira, limite, raia, término, incidis, denso, espesso, gordo, grande, grasno, volumoso, aberto, acusado, definido, evidente, explícito, extremado, inequívoco, manifesto, marcado, obvio, óbvio, ostensivas, patente, público, categoria, grado, administração, administrais, curso, direcção, directo, gerência, gestão, giro, sentido, tendência, classe, género, contorno, figura, estria, faixa, fio, línea, linha, rasgo, risca, traço, fécula, hiberna, preceito, regra, régua, tónica, aparatoso, esplendoroso, faltoso, magnífico, opíparo, ostentoso, régio, santuário, cúmulo, maça, massa, tomo, volume, acordar, cero, nada, zero, filamento, rosca, revestir, cabeleira, cauda, abominável, asqueroso, horroroso, infernal, nefando, repugnante, repulsivo, rodo, trivial, urde, vulgar, bordo, safio, fila, fileira, graduação, grau, posto, fonte, nascente, origem, principio, procedência, equador, classificar, compartimento, especialidade, oficio, alegar, tornar-se, degrau, escada, escalão, grada, marco, nível, pedalo, ranjo, carril, grupo, ringue, série, atadura, bramante, corda, cordel, laco, laço, cabeçalho, epígrafe, nunciatura, rótulo, título, crasso, gordura, graxa, oleoso, seboso, untuoso, fecundo, fértil, frutífero, definir, designar, determinar, edificar, fixar, instaurar, instituir, arranjar, arrumar, colocar, ordenar, situar, evitando, fastidioso, odioso, tedioso, cala, curva, pieguice, vinco
вишикувати на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: brutal, rid, abundent, limita, direcţie, clasă, masă
вишикувати на румунською »
Словник: польському
Переклади: brutalny, bruzda, bujny, cylindrowy, cyniczny, dostrajać, gburowaty, granica, grubiański, gruby, jawny, kategoria, kierunek, klasa, kontur, kreska, linia, luksusowy, masa, nastrajać, nic, oblizać, ogon, ohydny, ordynarny, prostacki, przenośnik, ranga, rodowód, równik, sklasyfikować, specjalność, stać, stopień, szereg, szkaradny, sznur, tytuł, tłusty, urodzajny, ustalać, ustawiać, wstrętny, zbytkowny, zmarszczka, żyzny
вишикувати на польському »
Словник: словацькою
Переклади: drážka, cynický, hrubý, smer, bar, hmotnosť, nič, chvost, odporný, vulgárny, dopravník, rovník, štát, stupeň, počet, opraviť
вишикувати на словацькою »
Словник: болгарському
Переклади: циник, граница, голям, отворен, отворено, категория, направление, тенденция, очертание, линия, правило, нищо, генеалогия, екватор, градус, стандарт, строй, титла
вишикувати на болгарському »
Словник: албанською
Переклади: cak, kufi, klasë, vijë, rregull, asgjë, fije, bisht, gradë, specialitet, shkallë, rresht, spango, pjellor, rrudhë
вишикувати на албанською »
Словник: словенії
Переклади: javen, smer, vrstica, nič, struna, ogaben
вишикувати на словенії »