slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: гострий

Словник: англійська гострий
Переклади: aching, distressed, grievous, hurtful, mournful, painful, smart, sore, acute, astute, brainy, bright, clever, cute, incisive, keener, luminous, mercurial, nimble, penetrating, perspicacious, quick, quick-witted, rapid, sagacious, sharp, sharp-witted, shrewd, spry, swift, versatile, witty, fine, fine-spun, flimsy, reedy, slender, slim, tenuous, thin, thinnest, wispy, heavy, intense, keen, severe, bouncing, bouncy, brisk, energetic, nervy, pithy, snappy, vigorous, wholehearted, bitter, deep, deep-seated, intrinsic, profound, sound, thoughtful, intensive, strong, bare, beaming, blond, blonde, brilliant, clean-cut, clear, explicit, fair, hell, intelligible, light, lucid, luculent, pale, perspicuous, plain, self-explanatory, serene, unequivocal, vivid, censorial, censorious, critical, criticality, crucial, emergency, garment, judicial, stricture, conman, scrounger, trickster, base, briefer, low, low-down, lowly, short, smallness, stunted, tubby, undersized, atrocious, cruel, cruelty, ferocious, grim, sanguinary, savage, savaged, tyrannous, acrid, edge, hackly, hard, harsh, horny, hot, inclement, keenest, nippy, peppery, piercing, poignant, pointed, pungent, shrill, steep, strident, stringent, violent, bilk, cheat, cheater, crook, deceiver, duper, faker, fiddler, fraud, humbug, impostor, juggler, rook, shark, sharper, swindler, aperture, bore, cavity, foramen, gape, inlet, opening, orifice, perforation, slot, socket, vent, certain, confident, dead, dependable, firm, firmed, positive, reliable, safe, sanguine, secure, solid, stanch, steadfast, substantial, sure, sureness, trusty, undoubted, unimpeachable, unquestionable, bawdy, juicy, piquant, racy, saucy, spiced, spicy, artifice, circumvention, deceive, deception, guile, guilelessly, ruse, stratagem, subterfuge, trap, trick, trickery, wile, cheerful, good-humoured, jocund, jocundity, jolly, sunny, sunshiny, artless, austere, blunt, direct, easy, erect, forthright, frugal, homely, homespun, inartificial, plumb, plump, recto, rustic, sheepish, simple, simpleminded, simple-minded, straight, straightforward, unaffected, unlearned, unsophisticated, upright, puncture, penetrable, pervasive, athletic, beefy, brawny, fast, forceful, healthy, hearty, high, lusty, potent, powerful, robust, sinewy, stalwart, steady, stiff, stout, strongman, strong-willed, sturdy, swingeing, vehement, wiry, spire, abrupt, arduous, bluff, cliff, hilly, precipitous, uphill, gentile, nice, subtle, chilly, coarse, crude, raw, rigorous, rugged, stark, stern, sternness, strict, tough, uncouth, difficult, formidable, intricate, knotty, cliffy, craggy, acrimonious, biting, catty, kicker, snappish, tart, taunt, borderline, border-line, boring, drilling, dull, wriggle, alt, big, boot, exalted, high-pitched, lofty, tall, towering, caustic, phantom, scathing, slashing, vicious, virulent, vitriolic, waspish, acerbic, alert, alive, breezy, glib, high-spirited, jaunty, lively, perky, playful, sprightly, active, animate, crisp, crispy, gay, live, livestock, living, mobile, tableau, vivacious, warm, evil-minded, invidious, malicious, malign, malignant, mean, mischievous, nasty, shrewish, snide, spiteful, testy, venomous, wanton, delusion, illusion, vanity, fallacy
гострий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bolavý, bolestivý, bolestný, citelný, citlivý, truchlivý, žalostný, zoufalý, bystrozraký, bystrý, chytrý, čilý, čiperný, duchaplný, důvtipný, hbitý, inteligentní, jasný, jemný, lstivý, mrštný, příkrý, prudký, rychlý, šikovný, spádný, vtipný, zchytralý, živý, hezký, hubený, jemně, konec, krásný, libový, malý, nepatrný, pěkný, povrchní, ryzí, slabý, štíhlý, tenký, ušlechtilý, útlý, palčivý, energický, rázný, účinný, hořkost, hořký, ostrý, trpký, důkladný, hluboký, pronikavý, těžký, vážný, vnitřní, intenzívní, silný, usilovný, bledý, blondýn, čirý, čistý, explicitní, jasně, jasno, jednoznačný, klidný, plavý, průhledný, průsvitný, průzračný, skvělý, srozumitelný, světlo, světlovlasý, světlý, veselý, výslovný, zjevný, zřejmý, zřetelně, zřetelný, kritický, podfukář, dolní, krátký, mrzký, nešlechetný, nízko, nízký, podlý, prostě, spodek, stručný, tichý, úpatí, vulgární, barbar, barbarský, brutální, divoký, divý, hrozný, hrubý, krutý, krvavý, nelidský, neurvalý, ohavný, příšerný, strašný, surovec, surový, tuhý, ukrutný, bodavý, břitkost, břitký, chtivý, dráždivý, drsný, hrotitý, jízlivý, kousavý, křehký, kyselý, nepříjemný, nevlídný, ostří, pálivý, peprný, pichlavý, pikantní, přísný, probíjející, špičatý, štípavý, štiplavý, strohý, uštěpačný, výrazný, zahrocený, dryáčník, falšovatel, podvodník, podvodný, šarlatán, šejdíř, díra, otevření, otvor, proražení, průlom, průsek, rozevření, ústí, vrt, zahájení, záliv, zátoka, bezpečný, jakýsi, jistý, kladný, nějaký, neochvějný, ovšem, pevný, pozitiv, pozitivní, praktický, rozhodný, skálopevný, spolehlivý, stálý, určitý, vytrvalý, zajištěný, zaručený, kořeněný, okořeněný, chytačka, dovednost, fortel, klam, léčka, lstivost, prohnanost, šalba, úskok, vynalézavost, záludnost, žert, radostný, bezelstný, čestný, hladký, jednoduchý, kolmý, naivní, neohrabaný, otevřeně, otevřený, pravý, přímo, přímý, přirozený, prostý, rovně, rovnou, rovný, rustikální, selský, skromný, střídmý, střízlivý, svislý, upřímný, venkovský, vesnický, zpříma, propíchnutí, ječivý, pronikající, zaječení, bujarý, hřmotný, hustě, hustý, konstantní, korpulentní, mocný, mohutný, mužný, násilný, pevnost, podsaditý, potentní, působivý, silně, statný, tlustý, trvalý, vehementní, velký, velmi, výkonný, zavalitý, zdatný, zdravý, značný, nesnadný, obtížný, sráz, srázný, strmý, choulostivý, subtilní, kostrbatý, krušný, natvrdo, neotesaný, nepoddajný, nezpracovaný, přesný, tvrdý, namáhavý, nelehký, perný, nerovný, kousající, kousavost, sžíravý, provrtat, vrtání, vrtat, vyvrtání, vyvrtat, dospělý, důležitý, horní, hrdý, povýšený, povznesený, seznam, veliký, vysoko, vysoký, vyvýšený, významný, vznešený, jedovatý, leptavý, virulentní, žíravina, žíravý, bdělý, bujný, křepký, ostražitý, poplach, svěží, svižný, žijící, aktivní, činný, kvapný, maligní, nepěkný, neposlušný, škodlivý, škodolibý, špatný, svévolný, zhoubný, zlobný, zlomyslný, zlý, iluze, mámení, sebeklam, halucinace, přelud
гострий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: empfindlich, schmerzend, schmerzhaft, schmerzlich, weh, aufgeweckt, behände, geistreich, hurtig, intelligent, klug, rasch, reißend, scharfsinnig, schlau, schnell, dünn, dünnen, fein, mager, schön, spitz, zart, energisch, kräftig, nachdrücklich, straff, tatkräftig, bitter, herb, tickt, tief, intensiv, aufklären, blond, deutlich, eindeutig, einleuchtend, heiter, hell, helllicht, klar, licht, mondhell, sinnfällig, übersichtlich, verständlich, bedenklich, kritisch, betrüger, spanner, klein, kurz, nieder, niedrig, barbarisch, grausam, grimmig, rabiat, scheußlich, unbändig, wild, wütend, akut, beißend, ernst, grell, hart, heiß, kreischend, rau, scharf, schneidend, schrill, stechend, streng, bauernfänger, gauner, hochstapler, schwindler, durchbruch, einwurf, eröffnung, höhle, loch, mündung, öffnung, ausgemacht, bestimmt, fest, gefeit, gewiss, haltbar, massiv, sicher, solide, standhaft, verlässlich, zuverlässig, gepfeffert, pikant, würzig, arglist, kniff, kunstgriff, list, trick, froh, fröhlich, lustig, sonnig, ungetrübt, vergnügt, aufrecht, augenscheinlich, bäuerlich, direkt, einfach, einfältig, gerade, geradewegs, ländlich, offenbar, recht, schlicht, schlichten, simpel, unmittelbar, durchstechen, durchdringend, durchdringenden, eindringlich, scharfsichtig, gesund, gewaltig, gewaltsam, handfest, heftig, hochgradig, kraftvoll, mächtig, robust, rüstig, stämmig, stark, ungestüm, wirksam, wirkungsvoll, wuchtig, abschüssig, jäh, schroff, steil, dezent, feinfühlig, heikel, spitzfindig, subtil, derb, grob, krass, roh, schwer, schwierig, ungekocht, anstrengend, diffizil, mühevoll, mühsam, anzüglich, bissig, boshaft, bohren, bohrung, groß, hoch, ätzend, gehässig, giftig, spöttisch, virulent, lebend, lebendig, lebhaft, munter, wach, aktiv, flink, rege, arglistig, bösartig, böse, böswillig, hämisch, heimtückisch, maligne, übel, einbildung, illusion, täuschung, wahn
гострий на німецький »
Словник: данська
Переклади: følsom, øm, penibel, pinlig, sår, sørgmodig, blank, dreven, fiks, flink, gløgg, hurtig, intelligent, ivrig, kvik, list, livlig, lur, rask, skarp, skarpsindig, slug, smart, vittig, fin, mager, pen, skøn, slank, smal, smuk, sparsom, spinkel, spredt, tynd, vakker, energisk, handlekraftig, besk, bitter, dyb, dyp, inder, suppetallerken, tung, intens, intensiv, belysning, bleg, blond, distinkt, genial, gren, gusten, klar, let, lys, netto, oplagt, ren, soleklar, tydelig, kritisk, prekær, gemen, kort, låg, lav, ussel, barbar, barbarisk, bidsk, bister, grusom, vild, alvorlig, barsk, heftig, pikant, ram, spids, stel, streng, tvær, bedrager, narre, svindler, åbning, hul, skar, fast, massiv, positiv, sikker, visse, fint, kneb, knep, trick, glad, lystig, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, lige, ordinær, primitiv, rak, rakt, rank, rat, ret, simpel, umiddelbar, punktere, punktering, kvas, bastant, høj, kraftig, robust, stærk, stork, tyk, voldsom, abrupt, brint, hastig, stejl, stiv, stup, gild, subtil, ampler, grov, hård, rå, rigid, strid, strikt, svær, vanskelig, vråen, besværlig, spydig, bore, boring, høg, høy, lang, stor, alarm, alert, kry, levende, rørig, aktiv, munter, valken, virksom, dårlig, nidsk, odiøs, ond, ondartet, skadefro, slet, illusion, indbildning, selvbedrag, synsbedrag, villa, vrangforestilling
гострий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: amargo, doloroso, penoso, agudo, astuto, despejado, inteligente, ligero, lince, listo, perspicaz, pronto, rápido, sagaz, veloz, vivo, aguado, bonito, delgado, delicado, escaso, escurrido, fino, flaco, leve, ralo, sutil, tenue, sensible, activo, brioso, enérgico, resuelto, vigoroso, acre, grave, hondo, intenso, íntimo, pesado, profundo, intensivo, brillante, claro, comprensible, definido, distinto, expreso, inequívoco, inteligible, lámpara, llano, lúcido, luz, obvio, patente, raso, redondo, rubio, sereno, crítico, crucial, timador, tramposo, bajo, pequeño, vil, acerbo, atroz, bárbaro, carnicero, cruel, desalmado, feroz, fiero, furioso, inhumano, sádico, sanguinario, afilado, áspero, austero, bronco, brusco, cargado, desapacible, incisivo, inclemente, mordaz, penetrante, picante, puntiagudo, punzante, riguroso, rudo, severo, estafador, impostor, abertura, agujero, apertura, boca, boquete, cavidad, hoyo, hueco, orificio, ranura, certero, ciertamente, cierto, confidente, consistente, constante, convencido, fiable, fijo, firme, fuerte, macizo, positivo, salvo, seguro, sólido, ardid, artificio, astucia, droga, emboscada, estratagema, fraude, trampa, alegre, apacible, jovial, derecho, directamente, directo, evidente, franco, ingenuo, liso, manifiesto, mero, recto, rústico, seguido, sencillo, simple, sincero, vulgar, pinchazo, punción, desgarrador, alto, duro, fornido, macho, poderoso, potente, pujante, robusto, tieso, violento, abrupto, acantilado, arduo, despeñadizo, escarpado, pendiente, pino, bueno, bruto, chabacano, crudo, difícil, estrecho, estricto, exigente, grosero, rígido, serio, tosco, espinoso, pantanoso, trabajoso, perforación, elevado, eminente, encumbrado, gran, grande, cáustico, virulento, ágil, alarma, alerta, avispado, despabilado, despierto, flamenco, presto, viviente, animado, caluroso, expresivo, vívido, malévolo, malicioso, maligno, malo, perverso, ilusión, espejismo
гострий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: algique, douloureux, endolori, lamentable, sensible, astucieux, intelligent, perspicace, sagace, torrentueux, beau, clairet, clairsemé, délié, effilé, fin, gracile, grêle, léger, maigre, menu, mince, ténu, poignant, énergique, mec, âcre, amer, rance, creux, grave, intime, profond, intense, intensif, ost, apparent, blond, clair, compréhensible, distinct, éclatant, explicite, extralucide, gai, intelligible, lampant, limpide, lucide, lumière, net, pâle, serein, toile, climatérique, critique, carotteur, écornifleur, pressureur, tapeur, bas, bref, petit, vil, atroce, barbare, brut, brutal, cruel, farouche, féroce, joncer, maupiteux, rigoureux, sanglant, accusé, acéré, acre, acrimonieux, affilé, aigre, aigu, âpre, austère, brûlant, cinglant, cuisant, dent, épicé, inclément, perçant, piquant, pointu, rude, sévère, tranchant, affronteur, aigrefin, bonneteur, charlatan, détrompeur, dupeur, emballeur, escroc, filou, flibustier, fraudeur, imposteur, pipeur, tricheur, trompeur, truqueur, aspirail, baie, barbacane, bonde, bondon, boulin, chatière, chaton, claire-voie, dégorgeoir, embrasure, gargouille, nable, orifice, ouverture, perce, percée, rassasier, regard, sabord, trou, trouée, tubulure, assuré, certain, certainement, constant, établi, fiable, inébranlable, positif, sauf, solide, sûr, sűr, corsé, relevé, artifice, astuce, attrape, circonvention, dois, guet-apens, ruse, stratagème, joyeux, debout, direct, directement, droguiste, droit, élémentaire, grossi, incomplexe, ingénu, rustique, simple, sobre, travaux, uni, ponction, clairvoyant, lancinant, mordant, pénétrable, pénétrant, strident, subtil, balèze, carabiné, costaud, dru, fort, gros, héroïque, nerveux, puissant, robuste, stentor, valide, véhément, vigoureux, violent, viril, volcanique, abrupt, accore, ardu, déclive, escarpé, pentu, raide, rapide, alambiqué, délicat, éthéré, raffiné, acerbe, aristarque, cru, dur, écru, grège, grossier, pètesec, rigide, strict, difficile, épineux, hérisson, malaisé, pénible, revêche, accidenté, brocardeur, mordicant, pointilleux, sarcastique, burinage, forage, forer, perçage, sondage, térébration, élevé, falaise, grand, haut, caustique, virulent, alerte, allant, allègre, dispos, émerillonné, éveillé, guilleret, ingambe, preste, verbe, vif, vivant, actif, brusque, déluré, dératé, fringant, mouvementé, mutin, pétulant, remuant, sémillant, vivace, malfaisant, malicieux, malin, mauvais, méchant, peccant, illusion, mensonge, fantasmagorie, hallucination, mirage, vision
гострий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: amaro, dolente, doloroso, penoso, agile, astuto, celere, dolere, frizzante, impetuoso, intelligente, lepido, perspicace, rapida, rapido, sagace, sollecito, spiritoso, sveglio, svelto, vivo, esile, fine, fino, leggero, lieve, magro, rado, scarno, scarso, sottile, tenue, energico, vigoroso, vivace, fondo, grave, profondo, intensivo, intenso, movimentato, apparente, biondo, brillante, chiaro, distinto, esplicito, espresso, inequivocabile, luce, lucido, lume, netto, nitido, palese, pallido, scialbo, sereno, terso, critica, critico, scroccone, basso, atroce, barbarico, barbaro, bestiale, crudele, efferato, feroce, greggio, incivile, truce, acerbo, acre, acuminato, acuto, affilato, aguzzo, appuntito, aspro, austero, brusco, duro, pepato, piccante, pungente, rigido, rigoroso, ruvido, severo, tagliente, abbindolatore, farabutto, furfante, imbroglione, impostore, lestofante, mariolo, truffatore, abboccatura, apertura, asola, buca, buco, fessura, foro, orificio, sfogo, spiraglio, affidabile, baldanzoso, certamente, certo, compatto, consistente, costante, fermo, fidato, incrollabile, irremovibile, ovvio, positivo, salvo, sicuro, drogato, salace, agguato, appostamento, astuzia, furberia, imboscata, scaltrezza, tranello, trucco, allegro, festoso, giocondo, gioioso, lieto, destro, direttamente, diretto, diritto, dritto, liscio, mero, piano, retto, ritto, rusticano, rustico, semplice, stridente, stridulo, forte, gagliardo, poderoso, possente, potente, robusto, saldo, tenace, valido, veemente, violento, arduo, erto, ripido, scosceso, crudo, grezzo, grossolano, pesante, rozzo, rude, sguaiato, sodo, stretto, difficile, faticoso, perforazione, trivellazione, alto, elevato, eminente, grande, grosso, virulento, allarme, desto, giocoso, arzillo, attivo, vivente, brutto, cattivo, maligno, malizioso, malvagio, illusione, inganno, allucinazione
гострий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: øm, penibel, pinaktig, pinefull, pinlig, sår, smertefull, sørgmodig, vond, akutt, blank, fiks, flink, gløgg, hurtig, ivrig, kvikk, list, livlig, lur, oppvakt, rapp, rask, skarp, skarpsindig, slug, smart, snøgg, spirituell, væska, vittig, fin, flat, pen, skjønn, skrinn, slank, smal, spenslig, spinkel, tunn, tynn, vakker, energisk, handlekraftig, iherdig, besk, bitter, djup, dyp, dypsindig, inder, sjelfull, suppetallerken, tung, intens, intensiv, blek, blond, distinkt, genial, gjennomsiktig, grei, gusten, klar, lys, netto, opplagt, ren, snillrik, soleklar, solklar, tydelig, kritisk, prekær, gemen, kort, låg, lav, liten, ussel, barbarisk, bister, grusom, alvorlig, amper, barsk, bitende, hard, heftig, hvass, kvass, piffig, pikant, ram, rigorøs, skurva, spiss, stel, streng, tvær, vass, bedra, bedrager, fuska, narra, narras, svindler, åpning, gap, gløtt, glugge, hule, hull, skar, utløp, vik, avgjord, fast, massiv, pålitelig, positiv, riskfri, sikker, stø, trygg, viss, visst, fint, knep, renke, glad, lystig, bein, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, jevn, lett, ordinær, primitiv, rak, rakt, rank, rat, rett, simpel, tarvlig, umiddelbar, prikk, punktere, punktering, gjennomtrengende, skarpsynt, bastant, kraftig, robust, sterk, stork, sunn, voldsom, abrupt, brant, bratt, hastig, steil, stiv, stup, gild, ørfin, subtil, grov, rå, rigid, stri, strikt, vanskelig, vrien, besværlig, kinkig, ulendt, spydig, bore, boring, dryg, høg, høy, lang, stor, alarm, alert, kry, levende, ljugs, pigg, rørig, vaken, aktiv, bevegelig, kick, livaktig, munter, malisiøs, nidsk, odiøs, ond, ondartet, ondskapsfull, skadefro, illusjon, hallusinasjon, selvbedrag, synsbedrag, villa, villfarelse, vrangforestilling
гострий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: болезнен, болезненный, мучительный, наболевший, скорбен, скорбный, быстрый, догадлив, догадливый, зоркий, зорок, находчив, находчивый, остроумный, проницательный, скорый, смекалист, смекалистый, сметлив, сметливый, смышлен, смышленый, смышлёный, сообразителен, сообразительный, умный, мелкий, прекрасный, тонкий, тонок, акутовый, энергичен, энергичный, горек, горький, глубок, глубокий, глубокомыслен, глубокомысленный, интенсивен, интенсивный, острый, сильный, белокурый, блестящий, блондин, вразумительный, живой, отчетлив, отчетливый, отчётливый, прозрачный, рус, русый, светел, светлый, светозарный, удобопонятный, яркий, ясен, ясный, критический, обманщик, небольшой, невысокий, низкий, низкоросл, низкорослый, низмен, низменный, низок, варвар, дикий, жестокий, зверский, изуверский, кровавый, свирепый, горячий, грубый, крутой, лезвие, остер, остёр, остроконечный, резкий, строгий, жулик, мошенник, жерло, отверстие, открытие, проём, благонадежен, благонадежный, благонадёжный, верный, достоверный, крепкий, надежен, надежный, надёжный, непоколебимый, несомненный, определен, определенный, определённый, положительный, пикантный, западня, коварство, ловушка, обман, подвох, уловка, хитрость, бодрый, жизнерадостен, жизнерадостный, погожий, деревенский, несложный, очевидный, прост, простой, прямо, прямой, явный, прокол, проколы, испытующий, прозорлив, прозорливый, пронзителен, пронзительный, проницателен, дюжий, здоровый, могущественный, мощный, насильственный, неистовый, силен, крут, обрывистый, нежный, утончен, утонченный, утончённый, необработанный, строг, суровый, сырой, затруднителен, затруднительный, труден, трудный, хлопотный, едкий, язвительный, бурение, верчение, скважина, большой, великий, возвышенный, высок, высокий, крупный, вирулентный, живчик, оживленный, резвый, тревога, активный, бойкий, жив, ехидный, злобен, злобный, злокачественный, злонравный, злостный, коварный, плохой, скверный, язвителен, мираж
гострий на російською »
Словник: шведському
Переклади: öm, penibel, pinlig, pinsam, plågsam, sår, smärtsam, akut, blank, fiks, glögg, hurtig, ivrig, kvick, list, livlig, ljus, lur, rapp, skarp, slug, smart, värka, smäcker, smal, smärt, spenslig, tunn, energisk, besk, bitter, hätsk, djup, innerlig, själfull, tung, intensiv, åskådlig, blond, distinkt, fattlig, genial, greig, klar, ljuslagd, lys, lysande, netto, redig, sken, snillrik, solklar, betänklig, kritisk, prekär, låg, lav, grym, amper, barsk, bister, bitande, frän, piffig, pikant, rigorös, skärva, spetsig, spliss, stark, stel, tvär, vass, bedra, fuska, lura, narra, narras, gap, glött, gluggen, lucka, öppning, skar, avgjord, bestämd, förvissad, rejäl, riskfri, säker, trygg, vederhäftig, viss, visst, bakslughet, fint, knep, renske, avtrubba, brekke, direkt, enkel, ordinär, primitiv, rak, rakt, rank, rät, simpel, tarvlig, skarpsynt, bastant, kraftig, robust, abrupt, brant, hastig, plötsligt, sluttande, stup, subtil, fast, hård, obearbetad, rå, rigid, sträng, sträv, strikt, svår, besvärlig, kinkig, mödosam, svårt, vansklig, spydig, dryg, hög, lång, reslig, stor, argsint, alert, kry, pigg, rask, vaken, aktiv, käck, levande, livaktig, munter, verksam, elak, ond, ondartat, otrevlig, retlig, svårartad, illusion, villa, villfarelse
гострий на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: балючы, кволы, мучительное, нясцерпны, пакутлівы, пякельны, страшэнны, хваравіты, быстры, кемлівы, кемны, цямлівы, шпаркі, далікатны, лёгкi, тонкi, тонкі, горкі, глыбокi, глыбокі, інтэнсіўны, відны, прасветлены, светлы, ясни, крытычны, падманшчык, нiзкi, нізкі, панчоха, абрыў, бязлітасны, жорсткі, люты, востры, рэзкі, ашуканец, жулік, круцель, махляр, шэльма, адтуліна, жарало, моцны, пікантны, ашуканства, ашукаць, выкручванне, хітрасць, прамы, роўны, пракол, пранізлівы, праніклівы, прарэзлівы, дужы, здаровы, мажны, востраканцовы, спічасты, абрывісты, круты, стромкі, строгі, суравы, суровы, сыры, цяжкаваты, цяжкі, бурэнне, высокi, высокі, вялiкi, жывы, бойкі, жвавы, людны, благi, зламысны, зласлівы, злаякасны, злосны
гострий на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: kipeä, älykäs, eloisa, heleä, henkevä, joutuisa, kipakka, koski, nopea, sukkela, viekas, vilkas, harva, hieno, hintelä, hoikka, ihana, kaunis, laiha, karvas, katkera, kitkerä, perusteellinen, syvä, intensiivinen, voimakas, havainnollinen, helakka, kirkas, läpinäkyvä, loistava, selkeä, selvä, tyyni, vaalea, valo, kriittinen, alava, alhainen, halpamainen, kurja, matala, ankara, barbaari, julma, hauras, kalsea, kärkevä, kimakka, kimeä, kireä, kirpeä, kolkko, kova, kuuma, läpitunkeva, pureva, terä, terävä, tuima, huijari, petturi, alkajaiset, aukko, avaus, johdanto, kolo, kuoppa, lahti, läpi, reikä, eräs, järkkymätön, luja, luotettava, myönteinen, tanakka, tukeva, turvallinen, varma, juoni, metku, temppu, hauska, iloinen, mutkaton, pystyssä, suora, suoraan, välitön, tarkkanäköinen, kiivas, mahtava, roima, roteva, vahva, väkevä, jyrkkä, työläs, vaikea, hienostunut, jalostamaton, jäykkä, raaka, rankka, hankala, isotöinen, kiperä, raskas, tukala, nävertää, porata, iso, jalo, kookas, korkea, suuri, elävä, hälytys, hilpeä, lennokas, pirteä, reipas, virkeä, aktiivinen, hätäinen, ilmielävä, liikkuva, toimekas, toimiva, ilkeä, ilkeämielinen, kehno, paha
гострий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: οδυνηρός, γρήγορος, έξυπνος, πνευματώδης, αίθριος, αραιός, ισχνός, λεπτός, φτωχός, πικρός, βαθύς, εντατικός, ατάραχος, γαλήνιος, ξανθός, σαφής, χαμηλός, άγριος, βάρβαρος, αιχμηρός, αυστηρός, διαπεραστικός, καυτός, σοβαρός, στυφός, τραχύς, απατεώνας, τρύπα, αξιόπιστος, ασφαλής, βέβαιος, θετικός, σίγουρος, σταθερός, πικάντικος, εύθυμος, απλός, ευθύς, ίσιος, οξύς, βίαιος, γερός, δυνατός, έντονος, ισχυρός, υγιής, σκληρός, δύσκολος, μεγάλος, καυστικός, ζωηρός, ζωντανός, γοργός, δραστήριος, φαιδρός
гострий на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: fájdalmas, fájó, siralmas, aranyos, éles, fürge, intelligens, okos, ravasz, sebes, szellemes, vékony, akut, érzékeny, keserű, keserves, mély, erős, nagyfokú, kritikus, válságos, alacsony, alacsonyan, kis, brutális, kegyetlen, forró, hegyes, szigorú, csaló, hamiskártyás, püspökbot, szélhámos, szemfényvesztő, lyuk, nyílás, bizonyos, biztos, pozitív, szolid, tényleges, pikáns, csapda, derült, derűs, direkt, egyenes, egyszerű, keresetlen, parasztos, szókimondó, meredek, váratlan, finom, gyengéd, dísztelen, fáradságos, mosatlan, nyers, zord, bajos, nehéz, csipkelődő, magas, nagy, maró, virulens, éber, élénk, élő, friss, rosszmájú, káprázat
гострий на угорською »
Словник: литовською
Переклади: jautrus, greitas, įžvalgus, sąmojingas, vikrus, lieknas, plonas, puikus, retas, skystas, smulkus, subtilus, kartus, gilus, žemas, aiškus, lempa, neabejotinas, suprantamas, šviesa, barbaras, barbariškas, laukinis, nirtulingas, nuožmus, žiaurus, griežtas, duobė, grynas, kietas, pozityvus, saugus, teigiamas, tikras, tvirtas, gudrybė, linksmas, paprastas, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, galingas, smarkus, smurtinis, stiprus, šiurkštus, sunkus, aukštas, didelis, gyvas, aktyvus, veiklus
гострий на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: achacoso, doloroso, patológico, penoso, roedor, valsando, agudo, ardiloso, astuto, brusco, espirituoso, inteligente, listo, perspicaz, pronto, rabudo, rápido, sagaz, veloz, vivo, camelo, aguado, belo, bonito, delgado, delicado, esquisito, fino, flanco, formoso, grácil, leve, magro, refinado, animoso, eficiente, enérgico, vigoroso, amargo, amargoso, amaro, acerbo, entranhado, grave, penetrante, profundo, forte, intensivo, intenso, brilhante, calmo, claro, definido, distinto, explícito, inequívoco, loiro, louro, lúcido, luz, luzente, óbvio, rublo, sereno, transparente, crítico, crucial, estimativo, baixo, cobarde, vil, barranco, atroz, bárbaro, bravio, desalmado, feroz, furioso, inclemente, inumano, selvagem, acalorado, acre, adiado, afiado, afilado, áspero, austero, bronco, cortante, incisivo, mordaz, picante, pontiagudo, pronunciado, rígido, rigoroso, ríspido, rodo, sacudido, safio, severo, violento, impostor, abertura, boca, bocal, cala, cresta, fenda, fresta, ranhura, abonado, certamente, certo, concreto, consistente, constante, contínuo, fiambre, figo, firme, indubitável, positivo, preciso, probo, salvo, seguro, sólido, artificio, droga, emboscada, estratagema, impostura, intriga, trampa, troco, alegre, ausente, festivo, jovial, directamente, directo, direito, evidente, franco, mero, recto, rústico, seguido, simples, sincero, singelo, clarividente, alto, demasiado, esperto, estrépito, membrudo, poderoso, potente, pujante, rijo, robusto, toro, torrente, vendaval, abrupto, árduo, chocante, escarpado, íngreme, arguto, estético, ténue, bruto, cru, difícil, duro, grosseiro, rude, tosco, urde, apurado, complicado, dificultoso, burlona, pungente, brocar, furar, perdurar, perfurar, elevado, eminente, enumerado, grande, magno, sublime, cáustico, virulento, ágil, alarma, alarme, alerta, presto, rebate, sentido, activo, animado, caloroso, diligente, vívido, malévolo, malicioso, maligno, mau, perverso, ruim, ilusão, estetismo
гострий на португальськи »
Словник: польському
Переклади: bolesny, bystry, bywały, cienki, dotkliwy, energiczny, gorzki, głęboki, intensywny, jasny, krytyczny, naciągacz, niski, obsiew, okrutny, ostry, oszust, otwór, pewny, pikantny, podstęp, pogodny, prosty, przekłucie, przenikliwy, silny, spiczasty, stromy, subtelny, surowy, trudny, urwisty, uszczypliwy, wiercenie, wysoki, zjadliwy, żwawy, żywy, złośliwy, złuda, złudzenie
гострий на польському »
Словник: болгарському
Переклади: бърз, блондин, мошеник, голям, мираж
гострий на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: kiire, nutikas, vaimukas, õhuke, peen, sale, tundlik, sügav, arusaadav, selge, valgus, madal, julm, raevukas, auk, muidugi, lihtne, otse, otsene, sirge, tugev, vägivaldne, jämedakoeline, kare, range, raske, kõrge, pikk, elus, illusioon
гострий на естонською »
Словник: хорватському
Переклади: brz, duhovit, nagao, pametan, mršav, tanak, energičan, dubok, jasan, razumljiv, svijetao, kritičan, mali, nizak, divlji, surov, strog, zajedljiv, varalica, otvor, rupa, čvrst, pouzdan, siguran, tvrd, zdrav, začinjen, radostan, veseo, direktan, direktno, jednostavan, ravan, ravno, oštar, debeo, jak, snažan, fin, grub, sirov, točan, težak, velik, visok, aktivan, loš, zao
гострий на хорватському »
Словник: румунською
Переклади: înţelept, amar, blond, clar, limpede, jos, atroce, barbar, cruzime, acut, aspru, fierbinte, pătrunzător, violent, cert, desigur, sigur, picant, şiretlic, direct, drept, abrupt, brut, dificil, alarmă, activ, iute
гострий на румунською »
Словник: словенії
Переклади: pameten, jasen, svetel, prepričan, trden, močan, strm, surov, težek, velik, visok
гострий на словенії »
Словник: албанською
Переклади: bukur, hollë, dritë, vrimë, fortë, lartë, madh
гострий на албанською »
Словник: словацькою
Переклади: energický, horký, hlboký, krutý, podvodník, istý, veselý, strmý, jemný, jedovatý
гострий на словацькою »

Пов'язані слова

гострий панкреатит, гострий апендицит, гострий коронарний синдром, гострий бронхіт, гострий фарингіт, гострий гастрит, гострий кут, гострий живіт, гострий лейкоз, гострий обструктивний бронхіт