slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: грубий

Словник: англійська грубий
Переклади: aggressive, offensive, violent, arrogant, brash, overweening, pert, presumptuous, barefaced, brazen, brazenfaced, brazen-faced, cheeky, immodest, impertinent, impudent, insolent, outrageous, saucy, unblushing, uppish, absolute, actual, cold-blooded, despotic, hardboiled, hard-boiled, hardhearted, hard-hearted, imperative, inconsiderate, irrespective, relentless, rigid, ruthless, severe, strict, tough, unqualified, unquestioning, unreserved, brutal, brute, brutish, crude, harsh, heavy-handed, rough, ruffian, savage, boisterous, disorderly, eventful, riotous, stormy, tempestuous, tumultuous, turbid, turbulent, wild, coarse, gnarled, gnarly, grainy, ragged, rugged, scabrous, prickle, spine, stubble, thorn, black, monk, sable, sooty, ample, big, bigness, bulk, bulky, capital, goodly, grand, great, gross, large, massive, massy, sizable, boorish, gruff, gruffly, surly, bare, naked, nude, churlish, ill-bred, obscene, roughed, rude, uncivil, chunky, coarseness, fat, fubsy, gutsy, heavy, roughen, stout, succulent, thick, thicker, bounce, fierce, forcible, gusty, hasty, heady, irresistible, keen, passionate, plunge, rampant, savaged, sharp, steep, sudden, tearaway, truculent, vehement, absurd, asinine, ass, crass, daft, dumb, fatuous, foolish, footling, gormless, inept, insane, insipid, muddleheaded, muddle-headed, mute, nuts, obtuse, pigheaded, silly, sodden, stupid, wacky, yokel, yoyo, ignorant, aculeate, barbed, prickly, spiky, thorny, barb, prong, quill, router, spike, spinelessly, bouncing, brawny, burly, hale, husky, lusty, nervy, robust, sturdy, virile, brogue, fast, firm, firmed, forte, hardy, hefty, nappy, potent, powerful, rank, rooted, solid, solid-state, stable, stalwart, stanch, stark, steadfast, steady, strong, virtual, pushy, abrupt, emergency, glitch, sally, snap, spate, belligerent, quarrelsome, invasive, abusive, contumelious, injurious, insulting, scurrilous, disrespectful, huffish, huffy, opprobrious, susceptible, atrocious, cruel, cruelty, ferocious, grim, sanguinary, tyrannous, coarsened, ornery, raffish, vulgar, acrid, acute, edge, hackly, hard, horny, hot, incisive, inclement, keener, keenest, nippy, peppery, piercing, poignant, pointed, pungent, short, shrewd, shrill, strident, stringent, annoying, awkward, cross-grained, disagreeable, distasteful, grievous, irksome, nasty, noisome, obnoxious, painful, sad, sorry, uneasy, unpleasant, unsavoury, impulsive, athletic, beefy, forceful, healthy, hearty, high, intense, sinewy, stiff, strongman, strong-willed, swingeing, wiry, avaricious, closefisted, fisted, grudging, hard-fisted, illiberal, mean, miserly, niggard, parsimonious, penurious, scant, scantiest, scanty, scarce, scarcely, scrimp, shoestring, skimpy, sordid, spar, sparse, stingy, tight, tight-fisted, austere, dour, raw, stern, chilly, rigorous, sternness, uncouth, jagged, abrasive, bluff, blunt, brusque, curt, incondite, clueless, dull, logy, obtuseness, pointless, slow, slow-witted, thick-headed, vacant, vapid, wooden, adamant, adamantine, callous, hardcore, hard-core, landed, insistent, inveterate, obstinate, persistent, pertinacious, stare, stubborn, tenacious, unrelenting, wrongheaded, wrong-headed, acrimonious, biting, catty, kicker, snappish, tart, taunt, clammy, damp, dampen, dank, humid, moist, moisten, watery, wet, foulmouthed, foul-mouthed, profane, vulgarly, caustic, phantom, scathing, slashing, snappy, vicious, virulent, vitriolic, waspish, evil-minded, invidious, malicious, malign, malignant, mischievous, shrewish, snide, spiteful, testy, venomous, wanton
грубий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bojovný, podnikavý, průbojný, útočný, výbojný, arogantní, drzý, nadutý, zpupný, drzoun, impertinentní, neomalený, nestoudný, nestyda, nestydatý, odvážný, smělý, troufalý, absolutistický, absolutní, bezpodmínečný, kategorický, naprostý, nelítostný, nemilosrdný, neomezený, svrchovaný, úplný, bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, bouřlivý, bujný, neklidný, prudký, rozbouřený, rušný, zuřivý, hrbolatý, mrzutý, nepříjemný, nerovný, nevlídný, nevrlý, ostrý, pronikavý, sukovitý, bodlák, bodlina, osten, trn, čerň, černoch, černošský, černý, tmavý, dospělý, důležitý, korpulentní, mocný, objemný, pevný, silný, slavný, tlustý, veliký, velký, významný, značný, hrubiánský, neotesaný, venkovský, holý, nahatý, nahota, nahotina, nahý, neizolovaný, obnažený, nezpůsobný, hustě, hustý, mastný, omezený, pevnost, těžkopádný, tučný, tupý, zavalitý, bystrý, dravý, lítý, náruživý, násilnický, násilný, příkrý, rychlý, špičatý, vášnivý, vehementní, vznětlivý, zanícený, živý, absurdní, absurdnost, bambula, bláznivý, blbý, hloupý, hlupáček, hlupák, nesmyslný, pitomý, pošetilý, šílený, směšný, stupidní, nevědomý, neznalý, bodavý, kousavý, ostnatý, pichlavý, štiplavý, trnitý, bodec, hrot, špice, špička, bujarý, hřmotný, podsaditý, statný, svěží, zdatný, zdravý, důkladný, energicky, energický, houževnatý, mohutný, neměnný, nezlomný, opojný, pevně, potentní, silně, solidní, tuhý, tvrdý, výkonný, kvapný, náhle, náhlý, nenadálý, neočekávaný, hádavý, hašteřivý, hanlivý, nespravedlivý, poškozující, potupný, urážející, urážlivý, barbar, barbarský, divý, hrozný, krvavý, nelidský, ohavný, příšerný, strašný, surovec, ukrutný, lidový, obyčejný, všední, vulgární, břitkost, břitký, chtivý, dráždivý, hrotitý, jízlivý, křehký, kyselý, ostří, palčivý, pálivý, peprný, pikantní, přísný, probíjející, štípavý, strohý, stručný, uštěpačný, výrazný, zahrocený, nevychovaný, hnusný, namáhavý, nelibý, nemilý, obtěžující, obtížný, odporný, politováníhodný, protivný, tísnivý, trapný, srázný, strmý, konstantní, mužný, působivý, rozhodný, stálý, trvalý, účinný, velmi, držgrešle, lakomec, lakomý, lakotný, malicherný, skoupý, skrblický, skrblík, skrblivý, špinavý, spořivý, těsný, utažený, všivý, prostý, krušný, natvrdo, nepoddajný, přesný, těžký, bryskní, ochraptělý, nechápavý, otupený, neohebný, neústupný, prudce, urputný, tvrdohlavý, tvrdošíjný, umíněný, úporný, vytrvalý, zarputilý, kousající, kousavost, sžíravý, mokrý, namočený, navlhlý, promoklý, rozředěný, vlhko, vlhký, vodnatý, jedovatý, leptavý, virulentní, žíravina, žíravý, lstivý, maligní, mrzký, nepěkný, neposlušný, škodlivý, škodolibý, špatný, svévolný, zhoubný, zlobný, zlomyslný, zlý
грубий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: aggressiv, anmaßend, arrogant, hochmütig, kaltschnäuzig, patzig, übermütig, dummdreist, frech, unbescheiden, unverfänglich, unverfroren, unveröffentlicht, unverschämt, absolut, rücksichtslos, schonungslos, unbarmherzig, unbedingt, völlig, brutal, derb, gewalttätig, grob, rau, roh, rasend, stürmisch, ungestüm, wütend, harsch, uneben, dorn, grat, rückgrat, stachel, schwarz, vermessen, dick, groß, ordinär, blank, bloß, entblößen, kahl, nackt, flegelhaft, gemein, fett, fettig, gras, speckig, stark, gewaltsam, grimmig, heftig, hitzig, rapid, scharf, ungestört, absurd, albern, blöd, blödsinnig, doof, dumm, einfältig, lächerlich, närrisch, töricht, unklug, unsinnig, wahnsinnig, widersinnig, unwissend, stachelig, stachlig, stift, zacke, zink, fest, kräftig, robust, rüstig, stramm, gehörig, gewaltig, haltbar, handfest, hart, kraftvoll, mächtig, massiv, nachdrücklich, solide, widerstandsfähig, wirksam, wirkungsvoll, aufdringlich, abrupt, plötzlich, unvermittelt, angriffslustig, angreifender, beleidigend, obszön, barbarisch, grausam, rabiat, scheußlich, unbändig, wild, rüde, akut, beißend, ernst, grell, heiß, herb, kreischend, reißend, schneidend, schrill, spitz, stechend, streng, arg, ärgerlich, barsch, lästig, mühsam, peinlich, unangenehm, unerfreulich, verdrießen, widerlich, widerwärtig, jäh, steil, gesund, hochgradig, stämmig, wuchtig, begehrlich, dicht, geizen, geizig, geldgierig, gierig, karg, knapp, knauserig, schäbig, schmal, schmutzig, spärlich, krass, schwer, schwierig, ungekocht, schartig, brüsk, kratzig, schroff, spröd, spröde, dumpf, schwachsinnig, stumpf, starr, unentwegt, zäh, anhaltend, beharrlich, eigensinnig, hartnäckig, starrköpfig, anzüglich, bissig, boshaft, feucht, nass, nasskalt, wässerig, vorzuziehen, vulgär, ätzend, gehässig, giftig, spöttisch, virulent, arglistig, bösartig, böse, böswillig, hämisch, heimtückisch, maligne, übel
грубий на німецький »
Словник: данська
Переклади: aggressiv, arrogant, hoven, spotsk, impertinent, skamløs, uforskammet, absolut, hensynsløs, ren, barsk, brutal, dyrisk, grov, løselig, rå, heftig, stormende, knudret, ru, rygrad, torn, sort, svart, diger, fed, massiv, stor, bar, nøgen, kulen, plump, fedt, fedtstof, tyk, has, ivrig, kraftig, livlig, skarp, strid, voldsom, absurd, dum, fåret, latterlig, meningsløs, tåbelig, tungnem, urimelig, vanvittig, tornet, tagge, tørne, fast, robust, sprak, fyldig, solid, stabil, stadig, stærk, abrupt, brysk, pludselig, tvær, offensiv, barbar, barbarisk, bidsk, bister, grusom, vild, simpel, vulgær, alvorlig, besk, intens, pikant, ram, spids, stel, streng, bitter, penibel, pinlig, plagsom, smertelig, ubehagelig, blå, stejl, bastant, handlekraftig, høj, intensiv, stork, gerrig, grisk, knuset, nidsk, smålig, sparsom, stram, ampler, hård, rigid, stiv, strikt, svær, vanskelig, vråen, hastig, dorsk, dump, sløv, besværlig, påståelig, spydig, fugtig, klam, sur, våd, vådt, dårlig, odiøs, ond, ondartet, skadefro, slet
грубий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: agresivo, belicoso, altivo, arrogante, soberbio, ufano, cínico, desahogado, descarado, deslenguado, desvergonzado, fresco, impertinente, insolente, liso, absoluto, completo, duro, incondicional, abrutado, áspero, bestial, bronco, brutal, bruto, desapacible, rudo, agitado, borrascoso, desaforado, rabioso, tempestuoso, escabroso, espina, púa, negro, oscuridad, abultado, ancho, cumplido, gran, grande, grueso, voluminoso, cachorro, desatento, villano, calvo, corito, desnudo, encuerado, pelado, basto, grosero, incivil, espeso, gordo, graso, obeso, rollizo, tosco, agudo, apasionado, arrebatado, brusco, furioso, impetuoso, impulsivo, torrencial, vehemente, violento, absurdo, estólido, estúpido, fatuo, idiota, imbécil, mentecato, necio, ñoño, ridículo, tonto, torpe, zopenco, ignorante, espinoso, aguijón, pincho, rejo, fuerte, robusto, sólido, vigoroso, estable, firme, intenso, macho, macizo, poderoso, potente, pujante, repentino, súbito, urgente, asaltante, insultante, ultrajante, cosquilloso, ofensivo, susceptible, obsceno, acerbo, atroz, bárbaro, carnicero, cruel, desalmado, feroz, fiero, inhumano, sádico, sanguinario, chabacano, ordinario, trivial, vulgar, acre, afilado, austero, cargado, incisivo, inclemente, mordaz, penetrante, picante, puntiagudo, punzante, riguroso, severo, zafio, agrio, antipático, desagradable, doloroso, lamentable, penoso, alto, brioso, fornido, tieso, apretado, avariento, avaro, escaso, mezquino, miserable, parco, piojoso, roñoso, sórdido, tacaño, desabrido, estrecho, abrupto, crudo, difícil, estricto, exigente, rígido, serio, bravo, ronco, seco, embotado, limitado, mollera, obtuso, contundente, empedernido, insistente, obstinado, persistente, pertinaz, tenaz, terco, húmedo, mojado, malsonante, pedestre, cáustico, virulento, malévolo, malicioso, maligno, malo, perverso
грубий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: agressif, arrogant, effronté, hardi, impertinent, impudent, insolent, puant, téméraire, absolu, impitoyable, pètesec, brusque, brut, brutal, grossier, matraqueur, rude, truculent, violent, frénétique, furieux, houleux, impétueux, mouvementé, orageux, tempétueux, tumultuaire, tumultueux, accidenté, âpre, bourru, grenu, grumeleux, raboteux, râpeux, rêche, rocailleux, rugueux, scabreux, épine, piquant, nègre, noir, fort, grand, gros, volumineux, agreste, rustre, dénudé, nu, impur, malotru, traits, boulot, épais, gras, grossi, matériel, rabelaiserie, truffe, adurent, aigu, ardent, carabiné, e, emporté, enragé, fulgurant, passionné, rapide, tortionnaire, véhément, vif, absurde, benêt, bêta, bête, idiot, imbécile, insensé, jobard, moutonnier, niais, nigaud, ridicule, sot, stupide, ignare, ignorant, barbelé, épineux, hérissé, mordant, aiguillon, ardillon, écharde, pointe, balèze, gaillard, robuste, verdelet, vigoureux, capiteux, consistant, corsé, costaud, ferme, puissant, solide, tenace, vineux, prompt, soudain, subit, urgent, argueux, blessant, injurieux, insultant, outrageant, outrageux, chatouilleux, offensant, offensif, susceptible, immonde, atroce, barbare, cruel, farouche, féroce, joncer, maupiteux, rigoureux, sanglant, canaille, rosse, vulgaire, accusé, acéré, acre, acrimonieux, affilé, aigre, austère, brûlant, cinglant, cuisant, dent, épicé, inclément, intense, perçant, pointu, sévère, tranchant, poissard, populacier, rustique, simpliste, travaux, amer, contrariant, coquillier, désagréable, désobligeant, désolant, difficultueux, ennuyant, fâcheux, fagot, gênant, incommode, malplaisant, onéreux, pénible, rébarbatif, regrettable, revêche, vexant, raide, constant, dru, énergique, héroïque, nerveux, stentor, valide, viril, volcanique, avare, avaricieux, chiche, coriace, crasseux, mesquin, parcimonieux, pingre, pouacre, pouilleux, serré, suroît, acerbe, aristarque, cru, dur, écru, grège, rigide, strict, brèche-dent, édenté, abrupt, cassant, enroué, fruste, hispide, malgracieux, contondant, émoussé, mousse, obtus, rabattu, durable, intraitable, liais, rénitent, incommodant, obstiné, opiniâtre, persévérant, persistant, âcre, brocardeur, mordicant, pointilleux, sarcastique, halitueux, humide, moite, mouillé, caustique, virulent, malfaisant, malicieux, malin, mauvais, méchant, peccant
грубий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: aggressivo, arrogante, impertinente, impudente, insolente, sfacciato, spavaldo, assoluto, intero, spietato, aspro, brutale, bruto, duro, greggio, grezzo, grossolano, incivile, rozzo, rude, ruvido, furioso, tempestoso, scabro, scabroso, zotico, aculeo, spina, spino, negro, nero, scuro, grande, grasso, grosso, ingombrante, pingue, brullo, disadorno, nudo, sguaiato, villano, denso, fitto, forte, spesso, acerbo, acuto, appassionato, ardente, arrabbiato, brusco, dirotto, furibondo, impetuoso, passionale, precipitoso, prepotente, veemente, violento, vivo, assurdo, balordo, dissennato, idiota, insulso, melenso, ridicolo, scemo, sciocco, stolto, stupido, ignorante, spinoso, punta, gagliardo, robusto, vigoroso, compatto, consistente, fermo, poderoso, possente, potente, rigoglioso, saldo, tenace, invadente, improvviso, repentino, subitaneo, offensivo, osceno, atroce, barbarico, barbaro, bestiale, crudele, efferato, feroce, truce, volgare, acre, acuminato, affilato, aguzzo, appuntito, austero, fine, intensivo, intenso, pepato, piccante, pungente, rigido, rigoroso, severo, tagliente, deplorevole, disagevole, fastidioso, increscioso, molesto, penoso, sgraziato, spiacevole, erto, ripido, costante, energico, valido, avaro, gretto, parsimonioso, stretto, taccagno, tirchio, crudo, pesante, sodo, rauco, roco, scosceso, ottuso, spuntato, cocciuto, insistente, ostinato, persistente, pervicace, testardo, bagnato, madido, umidiccio, umido, virulento, brutto, cattivo, maligno, malizioso, malvagio
грубий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: aggressiv, arrogant, hoven, pavet, spotsk, storsnutet, frekk, impertinent, nesevis, skamløs, uforskammet, absolutt, hensynsløs, ren, barsk, brutal, dyrisk, grov, rå, heftig, stormende, knudret, ru, nabbe, pigg, torn, sort, svart, diger, massiv, stor, tykk, bar, blott, kal, naken, hardhendt, knagglig, kulen, plump, fet, amper, has, ivrig, livlig, skarp, strid, vass, voldsom, absurd, dum, fåret, larvig, latterlig, narraktig, tåpelig, tokig, tungnem, vanvittig, uvitende, taggig, tornet, brodd, tagg, tørne, førlig, robust, sprek, sterk, fast, fyldig, hard, kraftig, mektig, solid, stabil, stadig, veldig, abrupt, brå, brysk, innstendig, inntrengende, nødsfall, plutselig, rask, tvær, offensiv, barbarisk, bister, grusom, simpel, tarvlig, vulgær, akutt, alvorlig, besk, bitende, hvass, intens, kvass, piffig, pikant, ram, rigorøs, skurva, spiss, stel, streng, bitter, lei, penibel, pinlig, plagsom, sorglig, tråkig, trist, ubehagelig, bastant, handlekraftig, iherdig, intensiv, stø, stork, sunn, begjærlig, gjerrig, grisk, knapp, knuslet, nidsk, smålig, snål, sniken, sparsom, tett, stram, stri, rigid, stiv, strikt, vanskelig, vrien, brant, bratt, hastig, hes, skrovlig, butt, dorsk, dump, sløv, besværlig, seg, seig, påståelig, påtrengende, sta, spydig, fukt, fuktig, klam, sur, våt, platt, malisiøs, odiøs, ond, ondartet, ondskapsfull, skadefro
грубий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: агрессивен, агрессивный, высокомерный, дерзкий, дерзок, наглый, надменный, нагл, нахален, нахальный, нескромный, безжалостный, суровый, грубый, жестокий, буйный, бурный, пробурен, шершавый, колючий, колючка, терние, шип, черен, чёрен, черный, чёрный, большой, великий, крупен, крупный, объемистый, голый, невоспитанный, густой, толстый, насильственный, неистовый, острый, безумный, бессмысленный, бестолковый, глуп, глупы, глупый, дурацкий, недоумки, недоумок, нелепый, тупой, невежественный, необразованный, острие, здоровый, крепкий, дюжий, крепок, могущественный, мощный, внезапен, внезапный, неожиданный, бранный, оскорбительный, ругательный, обидный, обидчив, обидчивый, оскорбителен, непристойный, варвар, дикий, зверский, изуверский, кровавый, свирепый, пошловатый, горячий, крутой, лезвие, остер, остёр, остроконечный, проницательный, резкий, строгий, досадный, затруднительный, мучительный, неприятный, неудобный, силен, сильный, жадный, плотный, скуден, скудный, скуп, скупой, лют, лютый, необработанный, строг, сырой, зазубренный, щербатый, отрывистый, хриплый, шероховатый, туп, тупоумный, жесткий, жёсткий, жесток, жёсток, тверд, твёрд, твердый, твёрдый, настойчивый, упорный, едкий, язвительный, влажен, влажный, вульгарен, вульгарный, вирулентный, ехидный, злобен, злобный, злокачественный, злонравный, злостный, коварный, плохой, скверный, язвителен
грубий на російською »
Словник: шведському
Переклади: aggressiv, arrogant, hoven, kaxig, spotsk, storsnutet, fräck, impertinent, absolut, hänsynslös, ren, skoningslös, brutal, stormande, grov, nabbe, torn, svart, diger, mycken, skrymmande, stor, burdus, sträv, bar, blott, kal, naken, hårdhänt, knagglig, kulen, ojämn, ouppfostrad, plump, rå, fet, tjock, amper, häftig, ivrig, livlig, skarp, skärva, spetsig, strid, våldsam, vass, absurd, dum, enfaldig, fånig, fåret, larvig, löjlig, narraktig, orimlig, tokig, taggig, pigg, tagg, törne, förlig, robust, befäst, fast, kraftig, rejäl, solid, stabil, stadig, stark, styrk, stursk, abrupt, akutsjukvård, brå, bråd, brysk, nödfall, överhängande, plötslig, tvär, offensiv, grym, simpel, tarvlig, vulgär, akut, barsk, besk, bister, bitande, frän, piffig, pikant, rigorös, spliss, stel, beklaglig, bitter, ledsam, otrevlig, penibel, pinsam, sorglig, tråkig, bastant, intensiv, knapp, knusslet, skålig, snål, sniken, hård, stram, sträng, obearbetad, rigid, strikt, svår, brant, hastig, kärv, plötsligt, rum, skrovlig, slö, trubbig, besvärlig, seg, svårt, enträgen, påståelig, sta, spydig, fukt, fuktig, klam, sur, platt, argsint, elak, hätsk, ond, ondartat, retlig, svårartad
грубий на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: агрэсіўны, адважны, грубіянскі, грубы, дзерзкі, смелы, нахабны, суравы, суровы, гаматны, шорсткі, шурпаты, гак, палец, шып, чорны, буйны, вялiкi, вялікі, голы, бурлівы, бурны, бязглузды, дурны, недарэчны, неадукаваны, невуцкі, недасведчаны, некультурны, цёмны, это, калючы, калючка, дужы, моцны, неспадзяваны, раптоўны, абразлівы, зняважлівы, непрыстойны, бязлітасны, жорсткі, люты, страшэнны, востры, рэзкі, непрыемны, прыкры, здаровы, мажны, бедны, заняпалы, мізэрны, скупы, убогі, строгі, сыры, вышчарблены, зазубраны, нацягнуты, непамяркоўны, няроўны, тупы, настойлівы, непадатлівы, упарты, упорны, цвёрды, волкі, вохкі, мокры, мочаны, вульгарны, благi, зламысны, зласлівы, злаякасны, злосны
грубий на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: hyökkäävä, häpeämätön, hävytön, julkea, absoluuttinen, armoton, ehdoton, säälimätön, ankara, eläimellinen, jylhä, kova, petomainen, karhea, karkea, oka, piikki, musta, iso, kookas, laaja, suuri, alaston, paljas, kolea, paksu, sakea, sankka, taaja, hillitön, kiihkeä, kiivas, raivoisa, terävä, tuikea, vihainen, hölmö, hullu, hullunkurinen, järjetön, mieletön, mielipuoli, tyhmä, tylsä, oppimaton, kiperä, okainen, roima, roteva, tanakka, vahva, karski, luja, mahtava, tukeva, väkevä, voimakas, äkillinen, herjaava, rietas, barbaari, julma, hauras, kalsea, kärkevä, kimakka, kimeä, kireä, kirpeä, kolkko, kuuma, läpitunkeva, pureva, terä, tuima, raaka, ankea, epämiellyttävä, harmillinen, harmittava, ikävä, kiusallinen, hätäinen, ahne, itara, kitsas, likainen, säästeliäs, saita, jalostamaton, jäykkä, rankka, vaikea, juro, jyrkkä, käheä, painuksissa, tyly, tylppä, kaavamainen, kankea, kiinteä, sitkeä, itsepäinen, itsepintainen, jatkuva, kostea, märkä, nihkeä, vetinen, ilkeä, ilkeämielinen, kehno, paha
грубий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: επιθετικός, αλαζονικός, υπεροπτικός, αναιδής, απόλυτος, άσπλαχνος, τραχύς, σκληρός, αγκάθι, μαύρος, μεγάλος, χοντρός, γυμνός, αγενής, λίπος, βίαιος, ανόητος, βλάκας, ηλίθιος, κουτός, παράλογος, χαζός, δυνατός, ισχυρός, σταθερός, ξαφνικός, υβριστικός, άγριος, βάρβαρος, αιχμηρός, αυστηρός, διαπεραστικός, καυτός, σοβαρός, στυφός, δυσάρεστος, θλιβερός, γερός, εντατικός, έντονος, υγιής, τσιγκούνης, φιλάργυρος, ακατέργαστος, απότομος, άκαμπτος, βρεγμένος, υγρός, καυστικός
грубий на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: agresszív, arcátlan, pimasz, szemtelen, abszolút, állatias, baromi, brutális, durva, goromba, mosatlan, háborgó, kavargó, göröngyös, rücskös, fekete, nagy, nyers, csupasz, pucér, busa, kövér, nedvdús, vaskos, vastag, ádáz, erőszakos, hirtelen, buta, ostoba, szöges, csípős, erős, szilárd, szolid, váratlan, bántó, sértő, kegyetlen, faragatlan, otromba, vulgáris, akut, éles, forró, hegyes, szigorú, bosszantó, kellemetlen, kényelmetlen, kínos, impulzív, nagyfokú, fösvény, zsugori, dísztelen, zord, fáradságos, csiszolatlan, érdes, életlen, tompa, kemény, keserves, nehéz, rideg, ellenálló, szívós, csipkelődő, nedves, nyirkos, vizes, maró, virulens, rosszmájú
грубий на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: agressivo, belicista, altivo, arrogante, arrojado, atrevido, descarado, impertinente, insolente, saliente, ufano, cínico, indiscreto, absoluto, ajusto, austero, completo, duro, inclemente, severo, abrutalho, agreste, áspero, bárbaro, basto, bestial, bronco, brutal, bruto, cru, grosseiro, rampinha, rude, tosco, borrascoso, desaforado, impetuoso, tempestuoso, tumultuoso, escabroso, espinho, estrepe, pico, pua, escuridade, freto, negro, preto, desavergonhado, abundante, amplo, gancho, grana, grande, magno, volumoso, calvo, desnudo, despido, nu, pelado, incidis, denso, espesso, gordo, grasno, acre, agudo, aprisionado, arrebatado, brusco, fulo, raivoso, ríspido, violento, absurdo, disparatado, estúpido, idiota, imbecil, insano, ridículo, risível, tolo, tonto, ignorante, iletrado, hirsuto, rejo, forte, furte, rijo, robusto, sólido, consistente, constante, estabule, firme, gagás, poderoso, potente, pujante, vigoroso, improviso, inesperado, inopinado, repentino, súbito, apóstrofe, insultante, ofensivo, ultrajante, impúdico, indecente, obsceno, atroz, bravio, desalmado, feroz, furioso, inumano, selvagem, rodo, trivial, urde, vulgar, acalorado, adiado, afiado, afilado, cortante, incisivo, intenso, mordaz, penetrante, perspicaz, picante, pontiagudo, pronunciado, rígido, rigoroso, sacudido, safio, bordo, antipático, desagradável, doloroso, fastidioso, molesto, penoso, abrupto, íngreme, alto, demasiado, esperto, estrépito, membrudo, toro, torrente, vendaval, avarento, avaro, chucho, descaso, parco, paupérrimo, piloso, rochoso, sórdido, cruel, desabrido, sanguinário, difícil, abrasivo, chocante, escarpado, ronco, ângulo, contundente, embotado, lerdo, obtuso, convencido, empedernido, hirto, assíduo, birrento, contumaz, determinado, insistente, obstinado, persistente, pertinaz, porfiado, teimoso, tenaz, burlona, pungente, húmido, molhado, cáustico, virulento, malévolo, malicioso, maligno, mau, perverso, ruim
грубий на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: agresiv, arogant, absolut, brutal, aspru, pătrunzător, violent, prost, brusc, atroce, barbar, cruzime, acut, fierbinte, zgârcit, brut, abrupt
грубий на румунською »
Словник: польському
Переклади: agresywny, arogancki, bezczelny, bezwzględny, brutalny, burzliwy, chropowaty, cierń, czarny, czelny, duży, gburowaty, goły, grubiański, gruby, gwałtowny, głupi, ignorancki, kolczasty, kolec, krzepki, mocny, nachalny, nagły, napastliwy, napastniczy, obelżywy, obraźliwy, obsceniczny, okrutny, ordynarny, ostry, prostacki, przykry, raptowny, silny, skąpy, srogi, surowy, szczerbaty, szorstki, tępy, twardy, uporczywy, uszczypliwy, wilgotny, wulgarny, zjadliwy, złośliwy
грубий на польському »
Словник: болгарському
Переклади: арогантен, черен, голям, острие
грубий на болгарському »
Словник: хорватському
Переклади: drzak, grub, surov, trn, crn, debeo, velik, goli, nag, bijesan, besmislen, lud, tup, snažan, čvrst, jak, zdrav, hitan, divlji, vulgaran, strog, zajedljiv, bolan, neprijatan, neugodan, težak, energičan, tvrd, škrt, tvrdica, sirov, točan, vlažan, loš, zao
грубий на хорватському »
Словник: литовською
Переклади: įžūlus, absoliutus, visiškas, apytikris, grubus, šiurkštus, juoda, juodas, didelis, nuogas, plikas, riebus, storas, smarkus, smurtinis, absurdiškas, bukaprotis, kvailas, galingas, grynas, stiprus, tvirtas, netikėtas, staigus, barbaras, barbariškas, laukinis, nirtulingas, nuožmus, žiaurus, griežtas, kietas, įtemptas, sunkus, drėgnas, šlapias
грубий на литовською »
Словник: естонською
Переклади: absoluutne, kare, oga, must, pimedus, suur, alasti, paljas, jämedakoeline, paks, rasvane, vägivaldne, absurdne, loll, rumal, tugev, äkiline, julm, raevukas, raske, vaevaline, tihe, range, jäik, niiske
грубий на естонською »
Словник: албанською
Переклади: gjemb, zezak, madh, marrë, fortë
грубий на албанською »
Словник: словацькою
Переклади: tŕň, hrubý, špice, robustný, hanlivý, krutý, vulgárny, lakomý, mokrý, jedovatý
грубий на словацькою »
Словник: словенії
Переклади: črn, gol, neumen, močan, skop, surov, moker
грубий на словенії »

Пов'язані слова

грубий зошит, грубий антонім, грубий жарт, грубий синоніми, грубий микола іванович, грубий микола, грубый человек, грубый ниоткуда, грубий корм, грубий синонім