slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: здоровий

Словник: англійська здоровий
Переклади: absolute, all, all-oat, all-out, altogether, away, clear, complete, downright, entire, gross, integer, out-and-out, outright, overall, plenary, profound, thorough, total, undivided, unmitigated, utter, whole, wholehearted, ample, big, bigness, bulk, bulky, capital, goodly, grand, great, large, massive, massy, sizable, chink, clang, clink, jingle, peal, resonate, resound, ring, sound, tingle, tinkle, hollow, tone, audio, deep, deep-seated, intrinsic, penetrating, thoughtful, bedlam, clatter, din, hubbub, hullabaloo, noise, racket, ado, ballyhoo, broil, fuss, jangle, noisier, outcry, row, scream, stir, to-do, tumult, turmoil, uproar, bouncing, brawny, burly, hale, husky, lusty, nervy, robust, sturdy, virile, consequent, consequential, logic, logical, brogue, fast, firm, firmed, forte, gutsy, hardy, heady, heavy, hefty, nappy, potent, powerful, rank, rooted, solid, solid-state, stable, stalwart, stanch, stark, steadfast, steady, stout, strong, tough, virtual, ethical, moral, virtuous, decent, decorous, modest, adventurous, bold, brave, courageous, daredevil, manful, plucky, valiant, certain, confident, dead, dependable, positive, reliable, safe, sanguine, secure, substantial, sure, sureness, trusty, undoubted, unimpeachable, unquestionable, correct, good, graceful, successful, valid, accurate, important, legitimate, legitimize, normal, regular, right, trim, comprehending, judicious, rational, reasonable, sagacious, sane, sapient, sensible, smart, thinking, wit, actual, effective, indeed, practical, proportional, real, simon-pure, tangible, true, veritable, meaningful, athletic, beefy, forceful, healthy, hearty, high, intense, sinewy, stiff, strongman, strong-willed, swingeing, vehement, violent, wiry, drone, hum, murmur, rustle, sough, advisable, condign, equitable, just, justifiable, justified, plausible, righteous, rightful, blackbody, body, content, contenting, essence, nitty-gritty, purport, purview, substance, sum, teaspoonful, tenor, adamant, adamantine, callous, hard, hardboiled, hard-boiled, hardcore, hard-core, landed, rigid, fertile, gong, expert, practised, skilful, skilled, clamour, hubble-bubble, hurly-burly, pandemonium, rumpus, preach, pronounce, speak, articulate, enunciate, lecture, rebuke, reprimand, reproach, slur, solvent, bucket, containment, contents, cupful, inclusiveness, spoonful, able, apt, arty, bright, capable, clever, cute, efficient, enforceable, equal, fitted, gifted, talented, fit, healthful, salubrious, salutary, upstanding, wholesome, bustle, consequence, datum, emphasis, figurative, import, importance, literally, matter, meaning, moment, note, prominence, sense, significance, signification, value, weightiness, appreciable, considerable, precious, significant, all-fired, arrant, blithering, consummate, perfect, strict, spry, viable, vigorous, vital, opulent
здоровий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: absolutistický, absolutní, bezpodmínečný, celek, celkový, celý, dohromady, globální, kategorický, kompletní, komplexní, naprostý, neomezený, paušální, soubor, součet, souhrn, souhrnný, stoprocentní, svrchovaný, totální, ucelený, úhrn, úplný, dospělý, důležitý, hrubý, korpulentní, mocný, objemný, pevný, silný, slavný, tlustý, veliký, velký, významný, značný, burácet, cinkat, hlaholit, zacinkat, zaznít, znít, zvonit, hlas, hláska, šum, tón, zvuk, důkladný, hluboký, pronikavý, těžký, vážný, vnitřní, brajgl, hluk, hřmot, kravál, lomoz, rachot, rámus, křik, povyk, rozruch, shon, výtržnost, zmatek, bujarý, hřmotný, podsaditý, statný, svěží, zdatný, zdravý, energicky, energický, houževnatý, hustý, mohutný, neměnný, nezlomný, opojný, ostrý, pevně, pevnost, potentní, prudký, silně, solidní, tuhý, tvrdý, výkonný, etický, morální, morálnost, mravní, mravnost, skromný, chrabrý, hrdina, mužný, odhodlaný, odvážlivec, odvážný, smělec, smělý, statečný, troufalý, udatný, zmužilý, bezpečný, jakýsi, jistý, kladný, nějaký, neochvějný, ovšem, pozitiv, pozitivní, praktický, rozhodný, skálopevný, spolehlivý, stálý, určitý, vytrvalý, zajištěný, zaručený, bezvadný, korektní, přesný, správný, kolmý, normální, pravidelný, regulérní, řeholní, bystrý, chytrý, inteligentní, moudrý, rozumný, rozvážný, slušný, aktuální, dosavadní, efektivní, faktický, nynější, opravdový, pravda, pravdivě, pravdivý, pravý, působivý, reálný, skutečno, skutečný, současný, účinný, věcný, hustě, konstantní, násilný, trvalý, vehementní, velmi, zavalitý, hučet, šeptat, ševelit, šumět, šustět, důvodný, legitimní, oprávněný, pravděpodobný, právoplatný, spravedlivý, zákonitý, zákonný, zrovna, esence, hmota, jádro, látka, náplň, objem, obsah, osoba, podstata, základ, drsný, krušný, krutý, natvrdo, neohebný, nepoddajný, nepříjemný, neústupný, přísný, prudce, urputný, plodný, úrodný, žírný, cvičený, dovedný, obratný, schopný, šikovný, vycvičený, způsobilý, zručný, bengál, halas, hukot, randál, řev, vřava, přednášet, vyjadřovat, vyslovit, artikulovat, článkovat, pronést, vyčítat, vyhlásit, vyjádřit, vyřknout, vyslovovat, vytknout, vytýkat, hodný, milý, nadaný, šťastný, talentovaný, vhodný, blahodárný, platný, pravoplatný, hádka, hlomoz, mela, pračka, bonita, cena, důležitost, hodnota, rozum, smysl, význam, významnost, citelný, dobrý, nemalý, ocenitelný, pěkný, podstatný, význačný, znatelný, celkem, dokonalý, dokončený, kompletně, perfektní, úplně, vitální, životní, živý, bohatý, bujný, hojný
здоровий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: aller, ganz, ganze, gänzlich, gesamt, gesamter, insgesamt, restlos, total, vollendet, völlig, vollkommen, vollschlank, vollständig, zusammen, dick, groß, klingen, lauten, schallen, geräusch, klang, laut, schall, ton, phonie, tickt, tief, buchstabe, geräusche, krach, lärm, radau, rummel, spuk, derb, fest, kräftig, robust, rüstig, stark, stramm, folgerecht, konsequent, logisch, gehörig, gewaltig, haltbar, handfest, hart, kraftvoll, mächtig, massiv, nachdrücklich, scharf, solide, widerstandsfähig, wirksam, wirkungsvoll, moralisch, sittlich, anspruchslos, bescheiden, klein, sittsam, beherzt, herzhaft, kühn, mutig, tapfer, unerschrocken, ausgemacht, bestimmt, gefeit, gewiss, sicher, standhaft, verlässlich, zuverlässig, korrekt, richtig, zutreffend, gewöhnlich, normal, regelmäßig, regelrecht, regulär, gescheit, intelligent, klug, scharfsinnig, vernünftig, verständig, weise, echt, effektiv, real, tatsächlich, wahr, wahrhaft, wirklich, sinnvoll, gesund, gewaltsam, heftig, hochgradig, stämmig, ungestüm, wuchtig, brausen, rauschen, sausen, billig, genau, gerade, gerecht, gleich, gehalt, inhalt, quintessenz, substanz, schwer, schwierig, starr, unentwegt, zäh, fruchtbar, erfahren, geschickt, geübt, getümmel, krawall, vortragen, aussprechen, vorschützen, liquid, zahlungsfähig, begabt, fähig, fit, gelehrig, kompetent, talentiert, tüchtig, bekömmlich, heil, wohl, gefummel, gewühl, stimmengewirr, ansehen, auszeichnung, bedeutung, geltung, gewicht, gewichtigkeit, größe, sinn, tragweite, wichtigkeit, ansehnlich, beachtlich, bedeutend, beträchtlich, erheblich, merklich, namhaft, ziemend, ziemlich, perfekt, rein, volljährig, lebenswichtig, vital, fett
здоровий на німецький »
Словник: данська
Переклади: absolut, fuld, fuldstændig, hel, hele, heltal, komplet, ren, total, diger, fed, massiv, stor, klinge, lyde, ringe, tone, klang, lyd, dyb, dyp, inder, suppetallerken, tung, brøk, støj, affære, brus, bulder, dur, gny, kvalm, larm, rabalder, stør, stos, styr, fast, robust, sprak, logik, logisk, fyldig, heftig, kraftig, solid, stabil, stadig, stærk, moral, moralsk, beskeden, djærv, dristig, modig, tapper, positiv, sikker, visse, just, korrekt, ret, rigtig, normal, regelmæssig, regulær, fornuftig, forstandig, gløgg, intelligent, klog, klok, ægte, effektiv, egentlig, faktisk, gedigen, real, sand, virkelig, rimelig, bastant, handlekraftig, høj, intens, intensiv, stork, tyk, voldsom, bruse, risle, behørig, billig, fair, nøjagtig, nøjagtigt, præcis, retfærdig, essens, kvintessens, stof, besværlig, hård, rigid, stel, stiv, streng, svær, vanskelig, frugtbar, dygtig, ekspert, ståhej, stim, tumult, bebrejde, udtale, likvid, løsemiddel, opløsningsmiddel, begavet, flink, habil, kapabel, talent, frisk, karsk, kry, rask, sund, alarm, legen, liv, betydning, mening, sans, værdi, anselig, betydelig, markant, meget, påtagelig, komplettere, perfekt, udførlig, levende, vital
здоровий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: absoluto, completo, cumplido, entero, global, integral, íntegro, perfecto, pleno, total, abultado, ancho, gran, grande, grueso, voluminoso, sonar, tocar, entonación, ruido, son, sonido, tono, toque, voz, grave, hondo, intenso, íntimo, pesado, profundo, letra, estruendo, jaleo, alboroto, broma, estrépito, gresca, herrería, fuerte, robusto, sólido, vigoroso, consecuente, lógica, lógico, estable, firme, macho, macizo, poderoso, potente, pujante, moral, decente, decoroso, modesto, pequeño, animoso, arrojado, atrevido, audaz, bizarro, bravo, caliente, esforzado, valeroso, valiente, certero, ciertamente, cierto, confidente, consistente, constante, convencido, definido, fiable, fijo, positivo, salvo, seguro, correcto, corriente, normal, regular, cauto, discreto, inteligente, juicioso, prudente, racional, razonable, sabio, sensato, actual, efectivo, real, verdadero, alto, brioso, duro, fornido, tieso, violento, roncar, susurrar, ajustado, cabal, equitativo, justo, recto, argumento, contenido, jugo, miga, sustancia, tenor, contundente, difícil, empedernido, rígido, riguroso, rudo, fecundo, feraz, fértil, productivo, diestro, experto, hábil, práctico, primoroso, algazara, bochinche, bullicio, clamor, jarana, jolgorio, pronunciar, afear, articular, solvente, apto, capacitado, capaz, dotado, mañoso, suficiente, talentoso, bueno, católico, salubre, saludable, sano, rumor, tumulto, zipizape, acepción, calidad, entidad, importancia, importar, magnitud, monta, peso, sentido, significación, significado, trascendencia, valor, considerable, cuantioso, importante, notable, respetable, sensible, completamente, plenario, enérgico, vital, vivaz
здоровий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: absolu, complet, ensemble, entier, global, intégra, intégral, total, fort, grand, gros, volumineux, grelotter, retentir, sonner, tinter, bruit, harmonie, son, ton, voix, phonie, creux, grave, intime, profond, lettre, bacchanal, boucan, fracas, rumeur, tapage, tumulte, balèze, gaillard, robuste, verdelet, vigoureux, conséquent, logique, suivi, capiteux, consistant, corsé, costaud, ferme, puissant, solide, tenace, vineux, dégringolade, moral, moralité, modeste, audacieux, courageux, hardi, assuré, certain, certainement, constant, établi, fiable, inébranlable, positif, sauf, sûr, sűr, correct, décent, exact, propre, normal, réglé, réglementaire, régulier, avisé, intelligent, judicieux, raisonnable, sage, sensé, actuel, effectif, efficace, réel, titulaire, véritable, vrai, carabiné, dru, énergique, héroïque, intense, nerveux, stentor, valide, véhément, violent, viril, volcanique, bruire, frémir, susurrer, équitable, fondé, juste, légitime, sciences, spécieux, argument, contenu, quintessence, substance, suc, sujet, amer, âpre, coriace, dur, durable, intraitable, liais, raide, rénitent, rigide, rocailleux, rude, sévère, fécond, fertile, exercé, habile, brouhaha, chahut, charivari, clameur, patapouf, raffut, tintouin, vacarme, débiter, lire, prononcer, réciter, articuler, prétexter, proférer, prononce, reprocher, remboursable, solvable, solvant, contenance, cuvée, marmitée, teneur, apte, bon, capable, compétent, doué, frais, refait, sain, salubre, aubade, bagarre, carillon, hałas, sabbat, tintamarre, autorité, avoir, entente, gravité, importance, notabilité, rôle, sens, signification, valeur, appréciable, considérable, important, imposant, insigne, joli, marquant, notable, respectable, sensible, signalé, signifiant, vaste, complètement, indulgence, jubilé, parfait, plénier, radical, vert, viable, vital, vivace, généreux, plantureux
здоровий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: assoluto, complessivo, completo, globale, integrale, intero, pieno, totale, grande, grasso, grosso, ingombrante, pingue, echeggiare, risuonare, squillare, suonare, tintinnare, audio, rumore, suono, tono, fondo, grave, profondo, baccano, casino, chiasso, frastuono, scalpore, schiamazzo, tumulto, forte, gagliardo, robusto, vigoroso, logica, logico, compatto, consistente, fermo, poderoso, possente, potente, rigoglioso, saldo, tenace, morale, modesto, umile, ardito, audace, coraggioso, prode, valoroso, affidabile, baldanzoso, certamente, certo, costante, fidato, incrollabile, irremovibile, ovvio, positivo, salvo, sicuro, corretto, esatto, normale, regolare, accorto, assennato, intelligente, ragionevole, razionale, saggio, attuale, effettivo, efficace, efficiente, fattivo, reale, vero, energico, impetuoso, intensivo, intenso, valido, veemente, violento, mormorare, sussurrare, doveroso, equanime, equo, giusto, legalitario, legittimo, retto, argomento, contenuto, materia, sostanza, trama, duro, erto, pesante, rigido, sodo, fertile, opimo, abile, baraonda, clamore, confusione, gazzarra, pandemonio, proferire, pronunciare, rimproverare, solvibile, capacità, tenore, adatto, atto, bravo, capace, idoneo, salubre, salutare, sano, zuffa, importanza, pregio, rilevanza, rilievo, senso, significato, valore, valuta, ampio, apprezzabile, considerevole, importante, notevole, ragguardevole, rilevante, sensibile, significante, vasto, vistoso, completamente, perfetto, vitale
здоровий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: absolutt, full, fullstendig, hel, komplett, ren, total, diger, massiv, stor, tykk, gjalle, klåinga, klinge, låte, lyde, ringe, tone, klang, låt, lyd, djup, dyp, dypsindig, inder, sjelfull, suppetallerken, tung, bråk, affære, brus, bulder, dur, gny, kvalm, larm, rabalder, sjau, skrall, spetakkel, ståk, stos, støy, styr, førlig, robust, sprek, sterk, følgeriktig, logikk, logisk, rasjonal, fast, fyldig, hard, heftig, kraftig, mektig, solid, stabil, stadig, veldig, moral, moralisk, moralsk, sedelig, anstendig, beskjeden, tekkelig, djerv, dristig, modig, tapper, avgjord, pålitelig, positiv, riskfri, sikker, stø, trygg, viss, visst, just, korrekt, riktig, normal, rett, fornuftig, forstandig, gløgg, intelligent, klok, effektiv, ekte, faktisk, gedigen, livaktig, materiell, real, reell, sann, verklig, virkelig, rimelig, bastant, handlekraftig, iherdig, intens, intensiv, stork, sunn, voldsom, brusa, bruse, risle, susa, behørig, rettferdig, essens, innhold, kvintessens, besværlig, rigid, seg, seig, stel, stiv, streng, vanskelig, vrien, fruktbar, nytta, dyktig, kav, leven, lurveleven, ståhei, stim, tumult, foredra, bebreide, uttale, likvid, løsemiddel, begavet, dugelig, flink, habil, kapabel, talent, bra, frisk, karsk, kry, sund, alarm, liv, bemerkelse, betydning, sans, tillegge, vekt, verdi, vikt, viktighet, anselig, atskillig, betraktelig, betydelig, klekkelig, markant, meget, merkbar, merkelig, nevneverdig, påtagelig, utpreget, fullkommen, gjennomgripende, komplettere, perfekt, utførlig, levende, livsviktig, vital, frodig
здоровий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: весь, общий, полный, предельный, совершенный, целый, большой, великий, крупен, крупный, объемистый, звенеть, звучать, звон, звук, звучание, тон, глубок, глубокий, глубокомыслен, глубокомысленный, бедлам, гам, шум, здоровый, крепкий, логика, логичен, логический, логичный, дюжий, крепок, могущественный, мощный, морален, моральный, нравствен, нравственный, благонравный, ничтожный, скромный, бесстрашный, доблестный, мужественный, отважен, отважный, смелый, храбр, храбрый, благонадежен, благонадежный, благонадёжный, верный, достоверный, надежен, надежный, надёжный, непоколебимый, несомненный, определен, определенный, определённый, положительный, правилен, правильный, закономерен, закономерный, нормальный, благоразумный, здравый, мудрый, разумен, разумный, умный, действенный, действителен, действительный, истинный, настоящий, эффективный, насильственный, неистовый, острый, силен, сильный, шуметь, верен, правомерен, правомерный, справедливый, вещество, содержание, содержимое, жесткий, жёсткий, жесток, жёсток, тверд, твёрд, твердый, твёрдый, плодородный, урожайный, искусный, сноровистый, умелый, проветривать, произносить, артикулировать, выговаривать, платежеспособен, платежеспособный, платёжеспособный, растворитель, ловкий, одаренный, способен, способный, здрав, целителен, целительный, галдеж, галдёж, гвалт, важность, значение, значительность, мечение, смысл, чувство, важный, заметный, значителен, значительный, многозначительный, вполне, живуч, живучий, жизненный, жизнеспособен, жизнеспособный
здоровий на російською »
Словник: шведському
Переклади: absolut, full, fullständig, hel, komplett, ren, total, diger, mycken, skrymmande, stor, klinga, låta, ljuda, skälla, klang, låt, ljud, lyd, djup, innerlig, själfull, tung, affär, bråk, brus, dur, gny, larm, oljud, oväsen, rabalder, stoj, styr, förlig, robust, logisk, befäst, fast, kraftig, rejäl, solid, stabil, stadig, stark, styrk, moralisk, behjärtad, dristig, modig, tapper, vågsam, avgjord, bestämd, förvissad, riskfri, säker, trygg, vederhäftig, viss, visst, just, korrekt, regelrätt, riktig, förnuftig, forstandig, intelligent, rimlig, faktisk, livaktig, nuvarande, reell, verklig, förståndig, bastant, intensiv, brusa, susa, behörig, rättmätig, innehåll, kvintessens, nöjd, besvärlig, hård, rigid, seg, stel, svår, svårt, fruktbar, nytta, kav, leven, stim, stöv, tumult, lydde, likvid, duglig, duktig, flink, förmögen, glögg, habil, kapabel, talent, bra, frisk, hälsosam, karsk, kry, sund, sunne, alarm, liv, bemärkelse, betydelse, innebörd, vikt, ansenlig, avsevärd, bemärkt, betydande, betydlig, markant, menet, nämnvärd, påtaglig, komplettera, utförlig, vital, bördig
здоровий на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: поўны, буйны, вялiкi, вялікі, гучаць, гук, глыбокi, глыбокі, гоман, крык, шум, галас, дужы, моцны, лагічны, духоўны, маральны, адважны, мужны, смелы, храбры, разумны, рэчаісны, здаровы, мажны, здатны, здольны, человек, гаманіць, крычаць, дакладны, правільны, слушны, трыманне, урадлівы, умелы, выгаворваць, вымаўляць, выстукваць, значэнне, важны, значны, жыццяздольны
здоровий на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: kogu, täielik, täisarv, terve, suur, toon, sügav, müra, tugev, loogika, loogiline, julge, vapper, muidugi, korrapärane, normaalne, arukas, mõistlik, nutikas, tark, tegelik, tõeline, vägivaldne, õiglane, jäik, range, hääldama, lahusti, võimekas, tähendus, tähtsus, täiuslik
здоровий на естонською »
Словник: фінською
Переклади: eheä, ehyt, koko, kokonainen, kokonaisuus, loppusumma, täydellinen, täysi, iso, kookas, laaja, suuri, helistä, kilahtaa, kilistä, soida, ääni, äänilaji, nuotti, sävel, perusteellinen, syvä, melu, roima, roteva, tanakka, vahva, logiikka, karski, kova, luja, mahtava, tukeva, väkevä, voimakas, moraalinen, siveä, häveliäs, vaatimaton, rohkea, uljas, urhea, eräs, järkkymätön, luotettava, myönteinen, turvallinen, varma, oikea, normaali, säännöllinen, säännönmukainen, varsinainen, äly, älykäs, järkevä, viisas, tehokas, todellinen, tosi, kiivas, humahtaa, humista, kohista, aiheellinen, laillinen, oikeudenmukainen, oikeutettu, vanhurskas, aine, jäykkä, kaavamainen, kalsea, kankea, kiinteä, rankka, sitkeä, tuima, vaikea, hedelmällinen, hälinä, häly, huuto, melske, meteli, sanoa, ääntää, langettaa, etevä, hyvä, hyvälahjainen, kykenevä, kyvykäs, näppärä, pätevä, pystyvä, taitava, kelpaava, mellakka, järki, merkitys, tärkeys, aikamoinen, arvokas, huomattava, melkoinen, merkittävä, merkityksellinen, tärkeä, aivan, perfekti, elämän-
здоровий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: ολόκληρος, σύνολο, μεγάλος, χοντρός, ήχος, βαθύς, θόρυβος, σαματάς, λογική, λογικός, δυνατός, ισχυρός, σταθερός, ηθικός, μετριόφρων, γενναίος, θαρραλέος, τολμηρός, αξιόπιστος, ασφαλής, βέβαιος, θετικός, σίγουρος, σωστός, κανονικός, ομαλός, αληθινός, αποτελεσματικός, πραγματικός, βίαιος, γερός, εντατικός, έντονος, υγιής, δίκαιος, ενάρετος, ηθικολόγος, νόμιμος, ουσία, άκαμπτος, αυστηρός, σκληρός, ντόρος, πάταγος, φασαρία, προφέρω, έξυπνος, ικανός, έγκυρος, έννοια, σημασία, αισθητός, αξιόλογος, σημαντικός
здоровий на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: cijeli, čitav, potpun, savršen, skupa, zajedno, debeo, velik, glas, ton, zvuk, dubok, buka, snažan, logičan, logika, čvrst, jak, zdrav, moral, skroman, hrabar, muževan, pouzdan, siguran, tvrd, ispravan, pametan, razuman, istinit, stvaran, energičan, pravedan, supstanca, suština, strog, rodan, spretan, vješt, bučiti, bistar, prikladan, sposoban, smisao, smjer, lijep, važan, znatan, vitalan
здоровий на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: abszolút, egész, hibátlan, totális, nagy, csengeni, hangzani, hang, mély, lárma, zaj, logika, logikai, busa, csípős, erős, szilárd, szolid, erkölcsi, bátor, merész, vitéz, bizonyos, biztos, pozitív, tényleges, helyes, pontos, szabályos, szabályszerű, szerzetes, értelmes, eszes, intelligens, józan, hatásos, hatékony, igazmondó, való, valóságos, nagyfokú, jogos, tartalom, fáradságos, kemény, keserves, nehéz, rideg, zenebona, elmondani, hirdet, kihirdetni, fizetőképes, hitelképes, oldószer, alkalmas, rátermett, tehetséges, ügyes, egészséges, ricsaj, értelem, jelentés, teljes, tisztára, életbevágó, virgonc
здоровий на угорською »
Словник: литовською
Переклади: ištisas, pilnas, visas, didelis, skambėti, garsas, tonas, gilus, žemas, triukšmas, logika, logiškas, galingas, grynas, stiprus, tvirtas, drąsus, narsus, kietas, pozityvus, saugus, teigiamas, tikras, teisingas, tikslus, tinkamas, normalus, nuolatinis, taisyklingas, smarkus, smurtinis, sunkus, nagingas, tarti, tirpiklis, prasmė, reikšmė, svarba, svarbumas
здоровий на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: absoluto, atestado, cabal, completo, global, íntegro, inteiro, pleno, pletórico, torneado, total, totalitário, abundante, amplo, gancho, grana, grande, magno, volumoso, soar, tocar, eco, ruído, som, sonância, sondo, sons, toada, tom, tono, detonariam, tangido, acerbo, entranhado, grave, penetrante, profundo, sol, barulho, estrépito, forte, furte, rijo, robusto, sólido, coerente, discursivo, lógica, lógico, consistente, constante, estabule, firme, gagás, poderoso, potente, pujante, vigoroso, ético, moral, virtuoso, decente, decoroso, modesto, pequeno, recatado, afoito, animoso, arrojado, atrevido, audaz, bravo, corajoso, honesto, intrépido, valente, valoroso, abonado, certamente, certo, concreto, contínuo, fiambre, figo, indubitável, positivo, preciso, probo, salvo, seguro, afinado, correcto, exacto, justificado, natural, normal, regulamentar, regular, astuto, cauto, inteligente, prudente, racional, sensato, actual, efectivo, eficaz, real, válido, verdadeiro, agudo, alto, demasiado, esperto, intenso, membrudo, toro, torrente, vendaval, violento, capaz, acertado, ajustado, apenas, equitativo, exactamente, fidedigno, justo, leal, recto, contendido, jugo, manteiguento, miga, substância, tenor, convencido, difícil, duro, empedernido, hirto, rígido, fecundo, fértil, frutífero, ágil, experimentado, hábil, habilidoso, jeitoso, perito, primoroso, alvoroço, clamor, escândalo, pronunciar, rezar, articular, proferir, solvente, apto, dotado, talentoso, boa, bom, salubre, sano, são, saudável, bulha, tumulto, importar, peso, sentido, significado, valor, cantito, considerável, importante, relevante, aprimorado, completamente, perfeito, plenário, enérgico, vital, vivaz
здоровий на португальськи »
Словник: словенії
Переклади: cel, močan, prepričan, trden, samo, odličen
здоровий на словенії »
Словник: польському
Переклади: całkowity, duży, dźwięczeć, dźwięk, fonia, głęboki, głoska, harmider, hałas, krzepki, logiczny, mocny, moralny, obyczajny, odważny, pewny, poprawny, prawidłowy, rozumny, rzeczywisty, sensowny, silny, sprint, szumieć, słuszny, treść, twardy, urodzajny, wprawny, wrzawa, wygłaszać, wymawiać, wypłacalny, wyswatać, zawartość, zdolny, zdrowy, zgiełk, znaczenie, znaczny, zupełny, żywotny, żyzny
здоровий на польському »
Словник: албанською
Переклади: madh, tringëllin, ton, fortë, guximtar, real, pjellor, shamatë, zhurmë, aftë, rëndësi
здоровий на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: голям, звук, тон, шум, суматоха, логика, верен, правилен, значение, чувство
здоровий на болгарському »
Словник: словацькою
Переклади: zvuk, hlboký, hluk, robustný, statočný, istý, obsah, zdatný
здоровий на словацькою »
Словник: румунською
Переклади: zgomot, îndrăzneţ, viteaz, cert, desigur, sigur, regulat, adevărat, real, aspru, direcţie, sens, perfect
здоровий на румунською »

Пов'язані слова

здоровий спосіб життя, здоровий сон, здоровий спосіб життя презентація, здоровий спосіб життя це, здоровий спосіб життя відео, здоровий спосіб життя переказ, здоровий образ життя, здоровий спосіб життя твір, здоровий сніданок, здоровий раціон харчування