slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: зламати

Словник: англійська зламати
Переклади: confound, demolish, derange, destroy, raze, ruffle, storm, surge, blemish, blunder, bug, defect, deviation, erratum, error, fallacy, fault, flaw, glaring, glitch, misapprehension, mistake, stumble, vandalize, devastate, rip, tear, creep, palpable, quake, quaver, shake, shiver, shudder, thrill, tremble, trembler, vibrate, contingency, eventuality, happenstance, assort, categorize, classify, group, sort, educate, instruct, study, train, ability, capability, customizability, function, likelihood, opportunity, possibility, potential, potentiality, prospect, scope, capacity, chance, breach, contravene, encroach, harm, impinge, infringe, transgress, trespass, violate, uncork, alteration, alternation, brand, change, conjugation, decline, softball, strain, variation, variety, lapse, allay, cripple, debilitate, enervate, eviscerate, impair, relax, remit, sicken, unnerve, weaken, break, breathing-space, dash, hyphen, intermission, pause, rest, stroke, burst, chap, crack, crevasse, crevice, fissure, fracture, interstice, leak, rift, rupture, split, miscarriage, slip, slip-up, conversion, permutation, transformation, transition, cessation, discontinuance, discontinuity, gap, halftime, half-time, hiatus, interact, interlude, interruption, interval, letup, let-up, outage, playtime, recess, recreation, respire, stop, stopover, suspense, timeout, abort, amuse, cease, discontinue, disrupt, intercept, interpose, interrupt, punctuate, quit, reprieve, suspend, terminate, acclimate, acclimatize, accustom, adjust, inure, depredate, desolate, harrow, infest, ravage, waste, wrack, distract, lacerate, recreate, slat, pluck, twitch, flounder, jerk, lint, lug, mangle, pull, tug, yank, educe, learn, school, taught, teach, undeceive, cognizance, communication, dispatch, gong, intelligence, knowledge, message, news, newscast, note, notice, poop, word, disturb, interfere, perturb, unsettle, altering, amend, amendment, changeover, change-over, correction, diversion, modification, realignment, relay, reversal, revision, shift, switch, turn, variance
зламати на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bořit, bourat, demolovat, hubit, ničit, pokazit, rozrušit, vyhladit, zbořit, zničit, chyba, defekt, kaz, mýlka, nedopatření, nedostatek, odbočení, odchylka, odklon, omyl, poklesek, porucha, úchylka, vada, vina, závada, pustošit, zpustošit, párat, potrhat, rozpárat, roztrhat, roztrhnout, rvát, servat, škubat, tahat, trhat, vyrvat, kmitat, vibrovat, eventualita, možnost, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, uspořádat, vybrat, cvičit, instruovat, pěstovat, poučit, školit, vychovat, vychovávat, vycvičit, vyškolit, vyučovat, vzdělat, vzdělávat, naděje, příležitost, šance, výhled, porušit, porušovat, poškodit, překročit, přestoupit, znásilnit, znesvětit, zneuctít, odzátkovat, časování, kolísání, konjugace, odrůda, přeměna, proměna, rozmanitost, různost, střídání, varieta, výkyv, výměna, vystřídání, změna, nedorozumění, přehmat, oslabit, oslabovat, polevit, unavit, unavovat, vyčerpat, zeslabit, zmenšit, zmírnit, znervózňovat, klid, oddech, odmlka, odpočinek, pauza, pomlčka, pomlka, přestávka, díra, lom, praskat, prasklina, prasknutí, přetrhnout, přetržení, průlom, pukat, puklina, puknout, rozsedlina, rozštěp, roztržení, štěrbina, trhlina, trhlinka, zlomení, zlomenina, konverze, obměna, obrácení, obrat, přechod, přepočet, přetvoření, transformace, doraz, interval, mezera, meziaktí, mezidobí, mezihra, odklad, osvěžení, prázdniny, přerušení, přerušování, rekreace, stanice, volno, vypnutí, zábava, zastavení, zastávka, lámat, odložit, přelomit, přerazit, přerušit, přerušovat, prolomit, prorazit, protrhnout, rozbít, rozlámat, rozlomit, rozrazit, rušit, vyrušit, zlámat, zlomit, navyknout, otužit, zvyknout, drancovat, vydrancovat, vyplenit, drásat, odvrátit, pobavit, rozdrásat, rozptýlit, rozsápat, natrhat, očesat, oškubat, škubnout, utrhat, utrhnout, vytrhávat, cloumat, trhnout, vléci, vytáhnout, vytahovat, hloubat, pochytit, slyšet, studie, studium, studovat, studovna, učení, učit, uvažovat, vyučit, zkoumat, zvědět, informace, novinka, oznámení, poselství, sdělení, spojení, zpráva, zvěst, narušit, narušovat, obtěžovat, překážet, vadit, vyrušovat, znepokojit, měnění, modifikace, objížďka, poškození, pozměnění, přehození, přelom, převrácení, směna, úprava, zlom, zvrat
зламати на чеська »
Словник: німецький
Переклади: abbrechen, abreißen, einbrechen, vernichten, zerstören, defekt, fehler, irrtum, lücke, mangel, manko, schnitzer, täuschung, demolieren, verwüsten, reißen, zerreißen, beben, schlottern, vibrieren, zittern, eventualität, möglichkeit, klassifizieren, ordnen, sortieren, ausbilden, beibringen, bilden, erziehen, instruieren, lehren, schulen, trainieren, unterrichten, vermögen, stand, stören, vergewaltigen, verletzen, entkorken, abänderung, abart, abwandlung, abwechslung, änderung, veränderung, wandel, wechsel, zucht, abgeschwächt, pause, rest, ruhe, ruhepause, unterbrechung, aufbruch, bersten, bruch, explosion, kluft, riss, spalte, sprung, versehen, permutation, übergang, umwandlung, verwandlung, wandlung, absatz, einstellung, erholungspause, halt, intervall, rast, stillstand, stockung, störung, zwischenraum, zwischenwand, zwischenzeit, absetzen, aussetzen, brechen, durchbrachen, einhalten, einstellen, stoppen, unterbrachen, unterbrechen, zerbrechen, anfreunden, angewöhnen, gewöhnen, aufbrechen, aufreißen, zerfetzen, zerstreuen, pflücken, zerren, ziehen, zupfen, lernen, studieren, anruf, anzeige, auskunft, botschaft, kenntnis, kommunikation, kunde, mitteilung, nachricht, notiz, ablösung, abweichung, schicht, umleitung, umschwung, wandbekleidung, wende, wendung
зламати на німецький »
Словник: данська
Переклади: ødelægge, blunder, bommert, brist, defekt, fejl, fejltagelse, mangel, skyld, tabe, riva, dirre, gyse, hutre, ryste, rystning, sitre, eventualitet, danne, instruere, kultivere, lære, opdrage, uddanne, undervise, råd, potens, afart, forandring, ombytte, skift, sveske, undergrave, afbrydelse, hvile, pause, ro, briste, brud, eksplosion, karl, revne, spalte, sprængning, misgreb, forvandling, metamorfose, frikvarter, interval, rast, rekreation, standsning, stans, stoppested, brække, rive, pille, plukke, hale, nappe, ruske, rykke, rykning, trække, trekke, studere, studie, undervisa, beretning, besked, bud, budskab, kommunikation, meddelelse, melding, underretning, forstyrre, hindre, lempelse, ombyte, omslag, skifte, tørn, veksling
зламати на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: arruinar, demoler, derribar, derrocar, derruir, derrumbar, destruir, encrespar, fermentar, hervir, culpa, defecto, deficiencia, desacierto, desperfecto, equivocación, error, fallo, falta, yerro, destrozar, desolar, devastar, berrear, desgarrar, despedazar, rasgar, romper, calofriarse, palpitar, temblar, tiritar, vibrar, eventualidad, posibilidad, clasificar, educar, enseñar, entrenar, formar, formarse, instruir, potencia, recurso, facilidad, decentar, infringir, perturbar, transgredir, violar, arrancar, descorchar, destapar, alteración, cambio, flexión, modificación, variación, variante, variedad, vicisitud, debilitar, enervar, extenuar, descanso, intermedio, intervalo, pausa, recreación, recreo, reposo, suspiro, fisura, fractura, grieta, hendidura, quiebra, raja, rasgadura, rotura, ruptura, conversión, metamorfosis, transformación, transición, huelga, intermisión, interrupción, parada, tregua, cortar, descontinuar, interrumpir, quebrar, suspender, acostumbrar, familiarizar, habituar, talar, distraer, arrastrar, deshilar, tirar, adiestrar, amaestrar, aprender, estudiar, comunicación, información, mensaje, noticia, novedad, nueva, recado, disturbar, interferir, molestar, trastornar, turbar, alternación, alternancia, desviación, muda, mudanza, mutación, recambio, reforma
зламати на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: débâtir, déconcentrer, démaçonner, démanteler, démolir, détruire, dévaster, ruiner, bévue, coulpe, erreur, faute, gaffe, lapsus, pataquès, raser, ravager, arracher, déchirer, démailler, frémir, lacérer, bondir, chevroter, flageoler, frissonner, grelotter, palpiter, panteler, trembler, trembloter, trépider, tressaillir, tressauter, vibrer, éventualité, possibilité, classer, classifier, sérier, trier, cultiver, éduquer, élever, former, instruire, spécialiser, chance, plausibilité, intellectuelles, perfectibilité, déroger, enfreindre, entamer, léser, toucher, transgresser, violer, détacher, égrapper, trinquer, déboucher, désembouteiller, capron, changement, clairette, conjugaison, déclination, inflexion, littéraires, lunaison, variation, variété, défaut, méprise, affaiblir, aveulir, débiliter, diminuer, énerver, infirmer, mater, entracte, entre-temps, pause, récréation, repos, brisure, crevaison, crevasse, crever, crique, déchirure, éclatement, fêlure, fissure, fracture, gerçure, rupture, tapure, mécompte, quiproquo, avatar, conversion, métabolisme, métamorphose, transformation, transition, transmutation, arrêt, cesse, coupure, décesse, intermission, intermittence, interruption, intersession, intervalle, lactose, lacune, mi-temps, relâche, répit, entrecouper, hacher, interrompre, suspendre, acclimater, accoutumer, aguerrir, habituer, raccoutumer, désoler, saccager, vendanger, désennuyer, divertir, sauter, tirailler, cueillir, élancer, brouter, houspiller, mâcher, sabouler, saccader, tirer, tourmenter, apprendre, enseigne, enseigner, étude, étudier, mémoriser, rapprendre, régenter, bruit, communication, information, message, nouvelle, rancard, renseignement, vent, déranger, gêner, perturber, troubler, altération, alternance, change, commutation, décomposition, déviation, interversion, métagramme, modification, mutation, pirouette, relève, renversement, revirement, volte
зламати на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: agitarsi, annientare, buttare, demolire, diroccare, radere, rovinare, sconvolgere, travolgere, colpa, difetto, errore, fallo, granchio, sbaglio, devastare, dilaniare, lacerare, rompere, squarciare, stracciare, strappare, straziare, fremere, rabbrividire, tremare, vibrare, evenienza, eventualità, classificare, addestrare, allevare, ammaestrare, educare, formare, istruire, fortuna, occorrenza, possibile, possibilità, probabilità, infrangere, stuprare, trasgredire, violare, stappare, cambiamento, mutamento, variante, variazione, varietà, svista, affievolire, debilitare, fiaccare, indebolire, infiacchire, intervallo, pausa, quiete, riposo, sosta, crepa, crepaccio, crepare, crepatura, fenditura, fessura, frattura, rottura, scoppiare, scoppio, spaccatura, squarcio, strappo, conversione, trasformazione, alt, arresto, fermata, fermo, gap, intermezzo, interruzione, lacuna, requie, ricreazione, frammezzare, interrompere, sospendere, abituare, abituarsi, assuefare, avvezzare, desolare, saccheggiare, distrarre, apprendere, imparare, indagine, insegnare, ricerca, studiare, studio, comunicazione, messaggio, notizia, disturbare, frastornare, incomodare, inquietare, perturbare, turbare, alterazione, avvicendamento, cambio, capovolgimento, commutazione, modifica, modificazione, sostituzione, turno, vicenda
зламати на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: ødelegge, avvikelse, blunder, bommert, fadese, feil, mangel, misgrep, misstag, mistak, skyld, tabbe, villfarelse, riva, darra, dirre, gyse, hutre, ryste, rystning, sitre, skake, skjelve, eventualitet, danne, instruere, kultivere, oppdra, utbilda, utdanne, mulighet, råd, utsikt, potens, krenke, overtre, avart, bøyning, deklinasjon, forandring, konjugasjon, ombytte, skift, variasjon, avkrefte, matta, svekke, undergrave, avbrytelse, pause, brist, brudd, grabb, karl, kille, revne, spalte, sprekk, sprika, fell, endring, forvandling, konversjon, metamorfose, modifikasjon, avbrott, frikvarter, intervall, mellomrom, oppholt, rast, stans, staura, stopp, stoppested, avbryte, bryte, venne, avfolke, herje, ødslig, rive, roa, pille, dra, draga, hale, nappe, ruske, rykke, rykning, trekke, læra, lære, studere, studie, undervisa, undervise, veilede, beskjed, bud, budskap, etterretning, informasjon, kommunikasjon, melding, nyhet, nytt, underretning, forstyrre, avløsning, lempelse, ombyte, omslag, skifte, tørn, utskifting, veksling
зламати на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: истреблять, разрушать, заблуждение, изъян, недостаток, отклонение, ошибка, пятно, опустошать, разорять, драть, отрывать, рвать, вздрагивать, дрожать, знобить, трепетать, возможность, классифицировать, воспитывать, обучать, перспектива, изнасиловать, нарушать, обрывать, откупоривать, раскупоривать, изменение, перемена, разновидность, оплошность, нервировать, обессилеть, ослабить, отдых, пауза, перерыв, взрыв, трещина, переход, преобразование, остановка, прекращение, углубление, перебивать, перерывать, прекращать, прерывать, прореживать, приучать, разрывать, дергать, дёргать, дрыгать, терзать, тянуть, выучить, изучать, исследовать, преподавать, учить, весточка, весть, известие, извещение, сведение, сообщение, беспокоить, смена
зламати на російською »
Словник: албанською
Переклади: shkatërroj, gabim, gambim, dëmtoj, lloj, pushim, çaj, plasë, ndërpres, thyej, tërheq
зламати на албанською »
Словник: білоруськи
Переклади: псаваць, разбурваць, развальваць, памылка, разараць, спусташаць, спустошваць, дзерці, драць, магчымасць, па, класіфікаваць, абучаць, вучыць, навучаць, парушаць, адкаркоўваць, адтыкаць, адчыняць, адшпунтоўваць, замена, змена, аслабіць, паўза, трэшчына, перапынак, перарыў, перабіваць, перапыняць, перарываць, прывучаць, прывучваць, апусташаць, апустошваць, разрываць, кроіць, мучыць, рваць, цягнуць, вучыцца, навучацца, научаць, учытацца, надаванне, наданне, перадаванне, перадача, перамена
зламати на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: hävittää, purkaa, raiskata, epäkohta, erehdys, erhe, hairahdus, haitta, kommellus, puute, virhe, kiskoa, raadella, repäistä, repiä, hytistä, tutista, vapista, värähdellä, värjöttää, vavista, jaotella, lajitella, luokitella, luokittaa, kasvattaa, koulia, kouluttaa, opettaa, valistaa, mahdollisuus, kajota, erilaisuus, moninaisuus, vaihto, heikentää, hellittää, lepo, tauko, väliaika, haljeta, halkeama, katkeama, murtuma, rako, särö, muunnos, muutos, muuttuminen, katko, loma, pysähdys, väli, katkaista, keskeyttää, lakata, lopettaa, murtaa, taittaa, viihdyttää, noukkia, raahata, vetää, lukea, opiskella, oppia, ilmoitus, sanoma, tiedotus, uutinen, viesti, häiritä, hämmentää, vaivata, käänne, korjaus, poikkeaminen, vaihtelu
зламати на фінською »
Словник: хорватському
Переклади: uništiti, greška, pogreška, zadrhtati, promjena, oslabiti, odmor, pauza, eksplozija, pukotina, interval, brati, povući, vući, naučiti, poučavati, učiti, vijest
зламати на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: rombolni, botlás, eltévelyedés, hiba, mulasztás, programhiba, tévedés, könny, szakítani, tépni, didereg, remegni, reszket, besorol, képezni, oktat, taníttatni, lehetőség, megsért, igeragozás, változat, variáció, tízperc, elszakadás, repedés, szakítás, átalakulás, átmenet, átváltozás, átváltoztatás, hangköz, intervallum, pauza, szórakozás, szünet, félbeszakítani, hozzászokni, tanulás, értesítés, hír, híradás, ismeret, újság, üzenet, elront, átirányítás, helycsere, műszak, pénzváltás, váltakozás, változás, változtatás
зламати на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: arruinar, corroer, demolir, desmoronar, destruir, subverter, carência, culpa, defeito, erro, falta, desolar, devastar, desgarrar, dilacerar, rasgar, romper, fremir, tiritar, tremer, vibrar, possibilidade, potencia, criar, educar, ensebar, entrevar, exercitar, formar, instruir, treinar, infringir, transgredir, violar, violentar, destapar, cambio, mudança, variedade, alojar, amortizar, atenuar, debilitar, enervar, paliar, descanso, pausa, fractura, pendida, quebradura, rasgadura, rotura, ruptura, conversiva, transigir, interrupção, interrupções, intervalo, parada, paragem, trégua, descontinuar, interferir, interromper, partir, quebrar, suspender, habituar, colher, classificar, puxar, sacar, tirar, torturar, aprender, ensinar, escudar, estudar, preparar, anuncio, aviso, comunicação, divulgaria, mensagem, noticia, notícia, notificaria, recado, referencia, transmissiva, importunar, incomodar, molestar, perturbar, alternais, alternância, evolucione, flutuariam, modificaria
зламати на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: zničiť, chyba, príležitosť, odroda, pauza, zlomenina, učiť, zmena
зламати на словацькою »
Словник: польському
Переклади: burzyć, błąd, demolować, dewastować, drzeć, ewentualność, klasyfikować, kształcić, możliwość, możność, naruszać, obrywać, odkorkowywać, odmiana, omyłka, osłabić, pauza, pęknięcie, pomyłka, przemiana, przerwa, przerywać, przyuczyć, przyzwyczajać, pustoszyć, rozrywać, rwać, sklasyfikować, szarpać, uczyć, wiadomość, zakłócać, zmiana
зламати на польському »
Словник: шведському
Переклади: blunder, bock, fel, groda, mangel, misstag, tabbe, villfarelse, riva, bäva, dallra, darra, rysa, rysning, skälva, splittra, eventualitet, klassificera, utbilda, möjlighet, förmåga, potens, avart, deklination, förändring, omväxling, skift, variation, växla, försvaga, matta, tankstreck, brädd, grabb, karl, kille, rämna, spricka, omändring, avbrott, frikvarter, intervall, mellanakt, paus, rast, störa, uppehåll, vänja, herre, ödslig, lösriva, roa, slita, draga, ryck, rycka, ryckning, sarga, lära, studera, undervisa, bud, budskap, meddelande, nyhet, underrättelse, uppgift, ändring, avlösning, modifikation, ombyte, omslag, skifte, törn
зламати на шведському »
Словник: болгарському
Переклади: грешка, отклонение, изменение, разнообразие, антракт, обучавам, известие, комуникация, съобщение
зламати на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: eksitus, puudus, viga, judisema, harima, väljavaade, pragu, muutmine, katkestamine, vahetund, katkestama, murdma, õpetama, õppima, kommunikatsioon, teade
зламати на естонською »
Словник: грецьки
Переклади: ελάττωμα, λάθος, σκίζω, τρέμω, ενδεχόμενο, πιθανότητα, μεταβολή, παραλλαγή, ποικιλία, διάλειμμα, θλάση, ράγισμα, μεταμόρφωση, μετατροπή, τροποποίηση, διακοπή, στάση, τραβώ, διδάσκω, μαθαίνω, σπουδάζω, επικοινωνία, μήνυμα, ενοχλώ, εναλλαγή
зламати на грецьки »
Словник: литовською
Переклади: defektas, klaida, trūkumas, dėstyti, dresiruoti, mokyti, mokytojauti, kaita, pertrauka, poilsis, ramybė, sprogimas, pauzė, mokytis, studijuoti, komunikacija, pranešimas, žinia, žinutė
зламати на литовською »
Словник: румунською
Переклади: defect, gafă, greşeală, tremura, schimbare, crăpătură, întrerupere, oprire, staţie
зламати на румунською »
Словник: словенії
Переклади: napaka, učiti, sporočilo, drobiž
зламати на словенії »

Пов'язані слова

зламати сторінку вконтакті, зламати вк, зламати сторінку вконтакті онлайн бесплатно, зламати сторінку вконтакті бесплатно, зламати сторінку вконтакті програма, зламати сторінку, зламати вудила, зламати вай фай, зламати ігру, зламати hill climb racing