slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: значний

Словник: англійська значний
Переклади: candid, detached, disinterested, dispassionate, equitable, fair-minded, impartial, neutral, objective, unbiased, unprejudiced, clean, cleanly, purely, absolute, bare, blank, chaste, clearer, fine, limpid, natty, neat, net, orderly, pure, purge, sanitary, sheer, snowy, solid, spick, spotless, spotlessly, straight, tidied, tidy, unalloyed, virginal, affable, attentive, civil, complaisant, courteous, gong, good, polite, urbane, constitutive, essential, essentials, imperative, indeed, intrinsic, material, quintessential, relevant, significant, substantial, valid, very, vital, bazaar, fair, kermis, abundantly, brightly, clearly, distinctly, glare, light, lightly, professedly, serenely, transparently, beaming, blond, blonde, bright, brilliant, clean-cut, clear, explicit, hell, intelligible, lucid, luculent, pale, perspicuous, plain, self-explanatory, serene, unequivocal, vivid, comely, handsome, pretty, inconsiderable, inessential, invalid, irrelevant, nonmaterial, nontrivial, nugatory, null, trivial, unessential, unimportant, void, voided, entity, juridical, lawful, legal, legislative, legitimate, legitimize, rightful, average, mediocre, ordinary, par, pedestrian, unremarkable, fine-drawn, good-looking, nice-looking, personable, decent, decorous, modest, presentable, prim, respectable, seemly, advisable, conscionable, judicial, just, righteous, averaged, forward, forwards, mean, medial, medium, mid, middle, middling, moderate, secondary, enlightened, candour, earnestness, honesty, integrity, rectitude, aboveboard, clean-handed, faithful, honest, honourable, outright, round, upright, sleek, smooth-faced, suave, accommodating, amiable, considerate, gallant, genial, good-natured, kind, kindly, officious, unprecedented, big, compelling, effective, grave, heavyweight, important, majored, momentous, ponderous, serious, strong, swell, weighty, ahead, direct, directly, franking, point-blank, right, slap, squarely, conspicuous, distinct, emphatic, expressive, display, exhibit, exhibition, expo, exposition, exposure, show, appreciable, discernible, noticeable, considerable, goodly, precious, beautiful, cute, nice, snug
значний на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: nestranný, neutrál, neutrální, nezainteresovaný, nezištný, nezúčastněný, spravedlivý, čistě, pouze, výhradně, čistý, cudný, holý, jasný, nefalšovaný, netto, obnažený, pravý, průsvitný, průzračný, ryzí, čestný, civilní, dobrý, galantní, hodný, laskavý, milý, občanský, pěkný, poctivý, poslušný, příjemný, přívětivý, slušný, uhlazený, vlídný, zdvořilý, bytostný, důležitý, hlavní, konstitutivní, obsažný, podstatný, reálný, skutečný, věcný, vlastní, vydatný, výživný, významný, základní, zásadní, značný, trh, veletrh, jasně, světlo, světlý, zřetelně, bledý, blondýn, bystrý, čirý, explicitní, jasno, jednoznačný, klidný, plavý, průhledný, skvělý, srozumitelný, světlovlasý, veselý, výslovný, zjevný, zřejmý, zřetelný, posvícení, pouť, hezký, sličný, bezvýznamný, invalida, invalidní, nepatrný, neplatný, nerozhodný, legální, legitimní, oprávněný, právní, právoplatný, zákonitý, zákonný, běžný, normál, obvyklý, obyčejný, prostřední, průměr, průměrný, střední, všední, bezchybný, decentní, korektní, mravopočestný, náležitý, patřičný, počestný, přiměřený, vhodný, přesný, správný, zrovna, mírný, nevelký, podprůměrný, prostředek, umírněný, blýskavý, osvícený, čestnost, počestnost, poctivost, přímost, spravedlnost, správnost, upřímnost, ctihodný, kolmý, otevřeně, otevřený, přímo, přímý, rovně, rovný, spolehlivý, svislý, upřímný, vážený, věrný, zpříma, hladký, ctitel, dvorný, lahodný, líbezný, milenec, milovník, ochotný, pozorný, roztomilý, statečný, úslužný, dospělý, hluboký, opravdový, platný, pravoplatný, silně, silný, těžký, vážný, veliký, velký, zdravý, nárok, právo, rovnou, expresivní, výrazný, výrazový, exhibice, předložení, ukázka, výklad, vyložení, výstava, vystavení, výstavka, vystavování, rozeznatelný, citelný, nemalý, ocenitelný, význačný, znatelný, dobře, hezky, krásně, krásno, krásný, pěkně, ušlechtilý
значний на чеська »
Словник: німецький
Переклади: neutral, objektiv, unbefahrbar, unbefangen, unorganisch, unparteiisch, nett, sauber, säuberlich, akkurat, bloß, deutlich, frisch, gediegen, genau, hell, keusch, klar, lauter, pur, rein, reinlich, reproduzierbar, schier, züchtig, artig, brav, bürgerlich, diskret, freundlich, gut, höflich, lieb, liebenswürdig, manierlich, zivil, effektiv, erheblich, essentiell, kräftig, relevant, substantiell, tatsächlich, wahr, wesentlich, wirklich, jahrmarkt, markt, messe, licht, aufklären, blond, eindeutig, einleuchtend, heiter, helllicht, mondhell, sinnfällig, übersichtlich, verständlich, kirchweih, kirmes, anmutig, fein, hübsch, schön, albern, nichtig, null, ungültig, unwichtig, gesetzlich, gesetzmäßig, rechtlich, rechtmäßig, durchschnittlich, gemittelt, gewöhnlich, mittelgroß, mittelmäßig, anständig, bequem, geeignet, korrekt, gerade, gerecht, mittlere, aufgeklärt, aufgeklärter, ehrlichkeit, geradheit, rechtschaffenheit, redlichkeit, ehrenhaft, ehrlich, fair, loyal, rechtschaffen, redlich, aufmerksam, entgegenkommend, galant, gefällig, kulant, verbindlich, zuvorkommend, ernst, ernsthaft, gültig, rechtsgültig, schwer, vollgültig, wichtig, direkt, einfach, förmlich, geradeaus, geradewegs, geradezu, glatt, unmittelbar, ausdrucksstark, ausdrucksvoll, auslage, ausstellung, belichtung, exposition, schau, schaufenster, bemerkbar, erkennbar, wahrnehmbar, ansehnlich, beachtlich, bedeutend, beträchtlich, merklich, namhaft, ziemend, ziemlich, niedlich, schmuck, zierlich
значний на німецький »
Словник: данська
Переклади: retfærdig, uhildet, upartisk, ren, absolut, ærbar, blank, klar, kysk, lødig, lys, nøgen, proper, pur, ram, artig, borgerlig, elskværdig, forekommende, galant, god, høflig, venlig, faktisk, konkret, real, virkelig, loppemarked, marked, messe, torv, let, netto, tydelig, belysning, bleg, blond, distinkt, genial, gren, gusten, oplagt, soleklar, fin, køn, pen, skøn, smuk, vakker, ingenting, invalid, ubetydelig, ugyldig, uvæsentlig, uvedkommende, juridisk, legal, legitim, lovformelig, lovlig, almindelig, gennemsnit, gennemsnitlig, middels, middeltal, ordinær, sædvanlig, ærbødig, anstændig, ordentlig, sømmelig, billig, fair, just, nøjagtig, nøjagtigt, præcis, rimelig, middel, ærlighed, ærlig, direkte, hæderlig, lige, rank, redelig, ret, retskaffen, tro, flink, godmodig, hyggelig, rar, sort, adskillig, alvorlig, anselig, graverende, gyldig, holdbar, stor, vigtig, viske, rakt, rat, straks, umiddelbar, eksponering, forevisning, udstilling, visning, betydelig, kraftig, markant, meget, påtagelig, gild, nydelig, sit, still
значний на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: desinteresado, ecuánime, imparcial, imparcialidad, neutral, neutro, puramente, aseado, calvo, cándido, casto, claro, curioso, fino, límpido, limpio, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, pulcro, puro, seco, terso, virginal, afable, amable, atento, bueno, civil, comedido, cortés, cortesano, galante, gentil, político, urbano, cuantioso, esencial, grave, importante, feria, claridad, expresamente, brillante, comprensible, definido, distinto, expreso, inequívoco, inteligible, lámpara, llano, luz, obvio, patente, raso, redondo, rubio, sereno, vivo, bello, bonito, lindo, majo, precioso, caducado, insignificante, inválido, nulo, judicial, jurídico, legal, legítimo, deslucido, mediano, medio, mediocre, ordinario, promedio, regular, vulgar, chulo, guapo, hermoso, arreglado, conveniente, decente, decoroso, honesto, honroso, ajustado, entero, equitativo, justo, ilustrado, decoro, honestidad, honradez, integridad, probidad, rectitud, honrado, íntegro, probo, recto, transigente, caballeroso, complaciente, lucido, oficioso, apreciable, serio, valido, válido, derecho, directamente, directo, expresivo, vigoroso, escaparate, exhibición, exposición, considerable, perceptible, notable, respetable, sensible, cuco, mono, simpático
значний на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: désintéressé, imparti, impartial, juste, neutre, nettement, proprement, purement, chaste, clair, dénudé, éthéré, lampant, monde, net, propre, puceau, pur, sec, vierge, aimable, civil, courtois, galant, gentil, honnête, poli, sage, constitutif, effectif, essentiel, fondamental, important, intrinsèque, réel, substantiel, véritable, fête, foire, lendit, clairement, formellement, intelligiblement, lucidement, apparent, blond, compréhensible, distinct, éclatant, explicite, extralucide, gai, intelligible, limpide, lucide, lumière, pâle, serein, toile, kermesse, patronal, beau, joli, illégal, insignifiant, invalide, mal, nul, juridique, légal, légitime, médiocre, moyen, moyenne, ordinaire, quelconque, belle, bienséant, convenable, correct, décent, raisonnable, séant, sortable, équitable, modéré, relatif, éclairé, bonne, droiture, honnêteté, honorabilité, justice, loyauté, probité, rectitude, simplicité, brave, droguiste, droit, honorable, loyal, partie, probe, accommodant, accort, affable, agréable, attentionné, avenant, complaisant, gracieux, liant, obligeant, prévenant, revenant, brûlage, considérable, grand, grave, gros, majeur, sérieux, valable, valide, crûment, direct, directement, expressif, prononcé, vigoureux, décor, devanture, étalage, exhibition, exposition, galerie, salon, sinus, situation, vitrine, perceptible, appréciable, imposant, insigne, marquant, notable, respectable, sensible, signalé, signifiant, vaste, bellot, bien, coquet
значний на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: equanime, giusto, imparziale, neutrale, neutro, casto, chiaro, limpido, lindo, mero, netto, pulito, puro, terso, amabile, benevolo, bravo, buono, civile, cortese, educato, garbato, gentile, gradevole, essenziale, importante, ragguardevole, sostanziale, fiera, mercato, sereno, apparente, biondo, brillante, distinto, esplicito, espresso, inequivocabile, luce, lucido, lume, nitido, palese, pallido, scialbo, bello, carino, insignificante, invalido, irrilevante, nullo, giuridico, legale, legalitario, legittimo, comune, media, mediocre, mezzo, modo, ordinario, aitante, conveniente, decente, decoroso, dignitoso, rispettabile, equo, medio, moderato, parco, saggio, savio, dirittura, integrità, onestà, destro, dritto, fido, leale, onesto, retto, ritto, schietto, affabile, galante, capitale, grande, grave, grosso, rilevante, serio, valevole, valido, vistoso, direttamente, diretto, incisivo, esibizione, esposizione, mostra, salone, vetrina, percettibile, ampio, apprezzabile, considerevole, consistente, notevole, sensibile, significante, vasto, ameno, bene, civettuolo
значний на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: nøytral, opartisk, rettferdig, saklig, uhildet, upartisk, ren, rensa, ærbar, blank, ekte, glassklar, klar, kysk, lødig, lys, proper, pur, ram, artig, borgerlig, forekommende, galant, god, høflig, imøtekommende, snill, faktisk, konkret, real, stoff, vike, viktig, virkelig, loppemarked, marked, marknad, messe, torg, netto, tydelig, blek, blond, distinkt, genial, gjennomsiktig, grei, gusten, opplagt, snillrik, soleklar, solklar, fin, pen, skjønn, vakker, ingenting, invalid, ubetydelig, ugyldig, uvedkommende, uvesentlig, uviktig, advokatknep, juridisk, legal, legitim, lovformelig, lovlig, rettmessig, rettslig, gjennomsnitt, gjennomsnittlig, måtelig, middelmåtig, middels, smukk, ærbødig, anstendig, ordentlig, sømmelig, tekkelig, just, middel, ærlighet, ærlig, hederlig, rank, redelig, reell, renhårig, rettskaffen, tro, elskverdig, godmodig, hyggelig, kjekk, sort, vennlig, aktuell, alvorlig, anselig, atskillig, betraktelig, graverende, gyldig, holdbar, høytstående, stor, tungtveiende, vektig, direkte, rakt, rat, rettighet, umiddelbar, eksponering, førevisning, utstilling, utstillingsvindu, visning, betydelig, klekkelig, kraftig, markant, meget, merkbar, merkelig, nevneverdig, påtagelig, utpreget, gild, grann, nydelig, søt
значний на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: беспристрастен, беспристрастный, нейтральный, нелицеприятен, нелицеприятный, аккуратный, голый, девственный, опрятный, прозрачный, целомудренный, чист, чистый, ясный, вежливый, гражданский, добрый, любезный, учтивый, хороший, штатский, важный, действительный, значительный, многозначительный, насущный, существен, существенен, существенный, ярмарка, белокурый, блестящий, блондин, вразумительный, живой, отчетлив, отчетливый, отчётливый, рус, русый, светел, светлый, светозарный, удобопонятный, яркий, ясен, красивый, миловидный, неважный, незначительный, законный, правовой, юридический, зауряден, заурядный, неброский, обычный, посредствен, посредственный, средний, порядочен, порядочный, приличен, приличный, пристойный, правый, справедлив, справедливый, неподкупность, учтивость, честность, верный, честен, честный, вежлив, галантный, любезен, обходителен, обходительный, обязывающий, почтителен, почтительный, учтив, важен, уважителен, уважительный, напрямик, прямо, прямой, толстенько, выразителен, выразительный, выставка, показ, заметный, замечаемый, значителен, милый, прекрасный, пригож, пригожий, приятный
значний на російською »
Словник: шведському
Переклади: opartisk, nätt, putsa, ren, rengöra, rensa, ärbar, glassklar, klar, kysk, lödig, proper, pur, ram, renlig, snygg, älskvärd, artig, belevad, galant, god, snäll, ämne, faktisk, konkret, real, stoff, väsentlig, viktig, marknad, netto, tydlig, åskådlig, blank, blond, distinkt, fattlig, genial, greig, ljus, ljuslagd, lys, lysande, redig, sken, snillrik, solklar, ogiltig, advokatknep, juridisk, legal, legitim, lovlig, rättmätig, rättslig, anständig, ordentlig, just, rättvis, medelmåttig, middes, ärlig, hederlig, redlig, rejäl, renhårig, godmodig, hövlig, hygglig, sort, aktuell, allvarsam, angelägen, betydande, gällande, giltig, holkbar, direkt, rakt, rät, uttrycksfull, förevisning, utställning, visning, ansenlig, avsevärd, bemärkt, betydlig, kraftig, markant, menet, nämnvärd, påtaglig, fin, grann, mysig, söt, vacker
значний на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: бесстаронні, непрадузяты, справядлівы, нібы, поёт, чыста, як, чисты, чысты, ясни, ветлівы, ветлы, далікатны, грунтоўны, істотны, відны, прасветлены, светлы, прыгожы, дробны, дробязны, неістотны, нікчэмны, няважны, нязначны, законны, пасрэдны, сярэдні, даволі, добры, здавальняючы, значны, ладны, неблагі, немалы, нядрэнны, някепскі, прыстойны, сумленнасць, сумленны, ласкавы, мілы, пачцівы, прыязны, важны, паважны, проста, роўна, выразны, выстаўка, выдатны, прыметны
значний на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: erapooletu, neutraalne, paljas, tühi, vooruslik, hea, kena, arusaadav, selge, valgus, seaduslik, keskmine, õiglane, ausus, tõsine, otse, otsene, sirge, näitus, ilus
значний на естонською »
Словник: фінською
Переклади: puolueeton, alaston, havainnollinen, kirkas, läpinäkyvä, netto, puhdas, selvä, siisti, siveä, kansalais-, kohtelias, siviili, soma, ystävällinen, merkityksellinen, tärkeä, varsinainen, helakka, heleä, loistava, selkeä, tyyni, vaalea, valo, kaunis, nätti, sorea, pieni, juridinen, laillinen, oikeudellinen, oikeutettu, kohtalainen, tavallinen, välikappale, väline, kohtuullinen, oikeudenmukainen, vanhurskas, keskiarvo, keskinkertainen, rehellisyys, erä, kunniallinen, rehellinen, rehti, suora, uskollinen, avulias, huomaavainen, kiltti, käypä, kelpaava, kelpo, pätevä, suuri, törkeä, totinen, vakava, suoraan, välitön, ilmeikäs, aikamoinen, arvokas, huomattava, melkoinen, merkittävä, hauska, herttainen, korea
значний на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: αμερόληπτος, ουδέτερος, αγνός, γυμνός, καθαρός, αβρός, ευγενικός, σημαντικός, σαφώς, ατάραχος, γαλήνιος, ξανθός, σαφής, χαριτωμένος, ανάπηρος, ασήμαντος, νόμιμος, μέσος, όμορφος, ευπρεπής, δίκαιος, ενάρετος, ηθικολόγος, ηθικός, τίμιος, αξιαγάπητος, προσηνής, φιλικός, έγκυρος, σοβαρός, σπουδαίος, ευθύς, έκθεση, αισθητός, αξιόλογος
значний на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: neutralan, objektivan, čist, goli, građanski, lijep, ljubazan, učtiv, stvaran, jasan, razumljiv, svijetao, nevažeći, neznatan, prosječan, pristojan, pravedan, pošten, vjeran, važan, ravan, ravno, znatan
значний на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: elfogulatlan, közömbös, objektív, önzetlen, pártatlan, tárgyilagos, csupasz, tiszta, civilizált, figyelmes, illedelmes, polgári, udvarias, dologi, fontos, lényeges, vásár, világosan, szép, érvénytelen, semmis, jog, jogi, jogos, legális, törvényes, törvénykezési, átlag, átlagos, hétköznapi, rendes, csinos, jóképű, tisztességes, igazságos, közép, közepes, középső, felvilágosult, becsületesség, feddhetetlenség, becsületes, előzékeny, gáláns, lovagias, szívélyes, érvényes, jelentős, nagy, nyomatékos, látható, világos, direkt, egyenesen, kiállítás, kirakat, mutatvány, helyes, szépen
значний на угорською »
Словник: литовською
Переклади: neutralus, aiškus, nuogas, plikas, švarus, tyras, geras, malonus, mandagus, naudingas, mugė, lempa, neabejotinas, suprantamas, šviesa, vidurkis, teisingas, rimtas, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, paroda, gražus, puikus
значний на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: equitativo, imparcial, neutral, neutro, humano, absoluto, calvo, caseado, castiço, casto, continente, curioso, despido, fino, límpido, limpo, líquido, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, nu, puro, seco, suevas, virginal, afável, amável, atento, boa, bom, bondoso, cavalheiro, civil, comedido, cortes, cortês, político, urbano, básico, cantito, essencial, bazar, feira, feria, mercado, acusado, clarividente, claro, luzente, brilhante, calmo, definido, distinto, explícito, inequívoco, loiro, louro, luz, óbvio, rublo, sereno, transparente, vivo, belo, bonito, formoso, lindo, pitoresco, precioso, insignificante, inválido, nulo, judicial, jurídico, justo, legal, legítimo, lícito, comum, insípido, média, mediano, ordinário, procedido, usual, vulgar, velo, apropriado, conveniente, decente, decoroso, honesto, honroso, módico, ajustado, apenas, exactamente, media, médio, meio, regular, ausente, ilustrado, decoro, honestidade, honradez, integridade, escrupuloso, fiel, honor, honrado, íntegro, leal, recto, veraz, gentil, polido, bondades, deferente, galante, obsequioso, oficioso, serviria, suave, categorizado, grave, importante, relevante, sério, sisudo, ufano, válido, valioso, desfecho, directamente, directo, direito, enfático, expressivo, vigoroso, exibição, exposição, aparente, marcado, significado, considerável, amarele, cuco, mono, simpático
значний на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: nestranný, slušný, významný, priemerný, osvietený, poctivosť, svetlý, rovný, výstava
значний на словацькою »
Словник: польському
Переклади: bezstronny, czysto, czysty, grzeczny, istotny, jarmark, jasno, jasny, kiermasz, nadobny, nieważny, prawny, prawowity, przeciętny, przystojny, przyzwoity, sprawiedliwy, średni, światły, uczciwość, uczciwy, układny, uprzejmy, ważny, widny, wprost, wyrazisty, wystawa, zauważalny, znaczny, ładny
значний на польському »
Словник: албанською
Переклади: pastër, dritë, bukur, mesatar, ekspozitë
значний на албанською »
Словник: румунською
Переклади: curat, civil, clar, blond, limpede, frumos, mediu, mijloc, cinstit, afabil, amabil, serios, direct, drept
значний на румунською »
Словник: словенії
Переклади: sejem, jasen, svetel
значний на словенії »
Словник: болгарському
Переклади: ясно, блондин, важен, важно, голям, светлина, излагане, изложба, прекрасен
значний на болгарському »

Пов'язані слова

значний правочин, значний правочин акціонерного товариства, значний синоніми, значний синонім, значний пакет акцій, значний правочин це, значний вплив людини на природу, значний розмір шкоди, значний пакет акцій це, значний видобуток нафти