slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: кинути

Словник: білоруськи кинути
Переклади: баркас, бракаваць, губіць, губляць, згубiць, нішчыць, траціць, мат, напружанасць, напружанне, натуга, пакрывала, абліцоўваць, пакідаць, паскідаць, пускаць, валіцца, падаць, скідацца, папа, тата, пакатасць, аддаваць, аддаць, даваць, падаваць, развітанне, дазвол, арганізоўваць, брацца, пачынаць, предпринимать, распачынаць, перадаваць, начынаць, кідаць, кідок, бок, скат, схіл, градус, прыступка, стопень, ступень, калоць, цягнуць, штурхаць, заняпад, упадак, валіць, звальваць, калаціць, трэсці, абганяць, апярэджваць, выпярэджваць, пераганяць, буда, вышыня, спыняць
кинути на білоруськи »
 
Словник: португальськи
Переклади: chalupa, carência, falha, falta, faltar, perder, módulo, abordar, acometer, agredir, arremeter, asfaltar, assaltar, atacar, atracar, saltear, tensão, cobertor, colcha, cubista, revestir, partida, salina, abandonar, deixar, desamparar, descender, descer, renunciar, resignar, sair, suprimir, cair, chover, mover, nevar, ruir, tombar, papa, papá, encosta, inclinação, ladeira, rampa, subida, vertente, alargar, citar, dar, entregar, ministrar, regalar, adeus, adias, despedida, civilizais, grado, nível, piso, autorizaria, beneplácito, concessiva, consentimento, consentir, licença, licencia, permissão, permito, empreender, comunicar, consignar, legar, passar, transmitir, começar, comentar, inaugurar, inchar, iniciar, principiar, arremessar, arrojar, atirar, botar, disparar, lançar, saltar, tirar, acometida, golpe, lançamento, pancada, repente, tirada, classe, degrau, escada, escalão, fila, fileira, grada, graduação, grau, linha, marco, pedalo, posto, ranjo, atinar, catarse, caída, derrubamento, desfalecimento, queda, férias, bater, golpear, latir, vencer, anteceder, antecipar, exceder, preceder, ultrapassar, alteza, altitude, altura, eminência, entabular
кинути на португальськи »
Словник: польському
Переклади: baron, brakować, gubić, moduł, napadać, napięcie, narzuta, oblizać, odjazd, opuszczać, padać, papacha, pochyłość, podawać, pożegnanie, poziom, pozwolenie, przedsięwziąć, przekazywać, rozpoczynać, rzucać, rzut, składny, stopień, strzelać, upadać, upadek, urlop, walić, wyprzedzać, wysokość, zaczynać, zapoczątkowywać, zaprzestawać
кинути на польському »
Словник: англійська
Переклади: lack, want, lose, mislay, shed, autoloader, mechanism, module, modulus, assail, assault, attack, attempt, tilt, bent, stress, tautness, tenseness, tension, voltage, bedspread, coverlet, coverlid, quilt, quilting, slipcover, clearance, departure, abandon, abort, absent, descend, desert, desolate, elide, exit, forsake, forsaken, leave, left, miss, omit, quit, quite, relinquish, skip, slacken, slouch, vacate, fall, rain, snow, declivity, descent, incline, obliquity, ramp, slant, slope, versant, give, hand, impersonate, impersonation, pass, quote, serve, adieu, farewell, good-by, goodbye, good-bye, send-off, valediction, deck, degree, league, level, pitch, standard, step, allowance, consent, go-ahead, licence, license, permission, permit, undertake, venture, bequeath, consign, convex, convey, devolve, relay, relayed, remise, transmit, began, begin, begun, commence, engage, inaugurate, kick-off, open, resume, bolt, cast, chuck, collimate, condition, dart, dash, ditch, dive, dump, enforce, fling, flounce, flunk, force, hurl, impose, intrude, jolt, launch, malign, obtrude, oneself, plunge, pounce, rampage, shy, swoop, threw, throve, throw, thrown, toss, blow, projection, wave, extent, grade, mark, rank, stair, fire, overshoot, shoot, drop, fell, sag, wince, break-up, burst-up, collapse, crash, decadence, decadency, decay, degeneracy, degradation, downfall, ebb, flop, labefaction, plump, ruin, ruination, spill, tumble, break, furlough, vacation, bang, bash, batter, beat, beaten, blaze, butt, cetacean, demolish, hammer, pelt, pound, slash, slog, thump, whack, anticipate, forestall, outpace, outstrip, overtake, precede, altitude, elevation, height, highness, embark, get, start, initiate, cease, liquidate
кинути на англійська »
Словник: чеська
Переклади: chybět, nedostatek, postrádat, scházet, pozbýt, prodělat, prohrát, založit, ztrácet, ztratit, modul, dotírat, napadat, napadnout, přepadat, přepadnout, útočit, vpadnout, zachvátit, zaútočit, napětí, napjatost, pnutí, tenze, tlak, deka, přikrývka, odchod, odjezd, odlet, evakuovat, klesat, nechat, nechávat, odcházet, odstoupit, opouštět, opustit, ponechávat, sejít, sestoupit, sestupovat, sjet, snížit, svěřit, upustit, uvolnit, vyklidit, vyprázdnit, zanechat, zanedbat, zůstavit, padat, připadnout, pršet, spadnout, klesání, naklonění, sestup, šikmost, sjezd, sklon, spád, stráň, svah, zešikmení, dodat, obsloužit, obsluhovat, plodit, podat, podávat, pomoci, posloužit, rodit, rozdávat, servírovat, sloužit, udat, uvést, věnovat, dovolená, rozloučení, sbohem, hladina, horizont, libela, patro, rovina, úroveň, dovolení, dovolenka, koncese, nevázanost, povolení, povolenka, souhlas, svolení, vízum, podniknout, doručit, odevzdat, odložit, postoupit, přecházet, předat, přejet, přejít, překračovat, překročit, přenášet, přenést, tradovat, uložit, vysílat, zmocnit, načít, počít, začínat, začít, zahájit, zahajovat, chrlit, házet, hodit, metat, mrštit, naházet, odhodit, pohazovat, pohodit, pustit, shodit, spouštět, spustit, vrhat, vrhnout, vyhazovat, vyhodit, vymrštit, vypustit, vyslat, házení, hod, hození, metání, pohled, projekce, promítání, průmět, rána, troubit, úder, vrh, vrhání, vyhození, hodnost, míra, pořadí, postavení, řada, šarže, schod, stupátko, stupeň, třída, známka, hnát, odpálit, rašit, střelit, střílet, vyrážet, vystřelovat, vystřílet, kácet, klesnout, padnout, porazit, skolit, upadat, upadnout, dekadence, dopad, havárie, neúspěch, pád, úbytek, upadání, úpadek, úpadkovost, vodopád, zhroucení, zmatek, zřícení, ztroskotání, prázdniny, prázdno, bacit, beranit, bít, bouchat, bouchnout, klepat, mlátit, naklepat, namlátit, narazit, plácnout, praštit, seknout, šlehat, tlouci, tlouct, třísknout, udeřit, uhodit, vyklepat, zabouchat, zbít, předběhnout, předcházení, předcházet, předčit, předejít, předhonit, předjet, předstihnout, návrší, výše, výšina, výška, výsost, vznešenost, vzrůst, nastartovat, připravit, přestat, přestávat
кинути на чеська »
Словник: німецький
Переклади: fehlen, mangeln, vermissen, verlieren, modul, angreifen, attackieren, überfallen, spannjung, spannung, bettdecke, abfahrt, abgang, abreise, abzug, aufbruch, start, aufgeben, auslassen, einholen, herunterlassen, lassen, niederlassen, quittieren, räumen, senken, übersprangen, verlassen, versäumen, weglassen, zurücklassen, fallen, regnen, sinken, stürzen, abfall, abhang, gefälle, geneigtheit, hang, neigung, steigung, angeben, auftragen, erteilen, geben, hergeben, kredenzen, langen, nennen, reichen, servieren, überreichen, verabfolgen, verbringen, vorlegen, vorsetzen, abschied, lebewohl, grad, niveau, stufe, bewilligung, erlaubnis, genehmigung, lizenz, urlaub, unternehmen, unternimmt, anweisen, überantworten, übergeben, übermitteln, übersteigen, übertreffen, überweisen, vergaß, anfangen, beginnen, auffallen, schleudern, schmeißen, schmettern, wegwerfen, werfen, würfeln, guss, hieb, projektion, schlag, stadtverwaltung, staffel, stoß, würdigung, wurf, auftritt, charge, note, rang, studium, treppe, treppenstufe, tritt, feuern, schießen, daniederliegen, fällen, hinfallen, niederschlagen, umfallen, verfallen, zugrunde, abstieg, absturz, fall, kniefall, niedergang, ruin, sturz, untergang, verfall, zerfall, zusammenbruch, ferien, url-adresse, hauen, schlagen, überholen, vorkommen, zuvorkommen, höhe, hoheit, höhenlage, anbrechen, angehen, anheben, losgehen
кинути на німецький »
Словник: данська
Переклади: fattes, mangel, mangle, mankere, sauna, savne, miste, spilde, tabe, angribe, spænding, stress, adgang, afgang, start, dale, forlade, løslade, synke, udelade, falde, falle, hagle, regne, hældning, luftning, nedoverbakke, skrænt, skråning, stigning, betjene, gi, give, tjene, adjø, afsked, farvel, grad, højde, niveau, plan, klarering, licens, lov, samtykke, tilladelse, tilslutning, foretage, overføre, begynde, hive, kast, kaste, pil, rosa, slynge, slag, støt, etape, karakter, rang, stadsdel, steg, trappe, trin, skyde, skytte, segne, styrte, fald, nedgang, ruin, undergang, ferie, helg, semester, dunke, slå, højdepunkt, øverst, størrelse, toppunkt
кинути на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: carencia, déficit, escasear, escasez, falta, faltar, extraviar, extraviarse, perder, módulo, acometer, agredir, arremeter, asaltar, atacar, atracar, embestir, invadir, saltear, suspense, tensión, tirantez, voltaje, colcha, sobrecama, salida, abandonar, aburrir, bajar, dejar, desamparar, descender, descolgar, emperezar, suprimir, caer, caerse, granizar, llover, nevar, bajada, cuesta, declinación, declive, descenso, inclinación, pendiente, repecho, subida, alargar, citar, dar, donar, regalar, adiós, despedida, altura, grado, nivel, piso, autorización, concesión, licencia, pase, permiso, emprender, adelantar, ceder, comunicar, entregar, legar, librar, mandar, remitir, rendir, transferir, transmitir, traspasar, comenzar, empezar, entablar, inaugurar, incoar, iniciar, principiar, trabar, abalanzarse, arrojar, botar, disparar, echar, echarse, lanzar, proyectar, saltar, tirar, vibrar, golpe, lance, lanzamiento, proyección, puñetazo, tirada, tiro, escalón, estribo, grada, marco, nota, rango, tasa, decaer, declinar, desmoronarse, sucumbir, torcer, caída, decadencia, decaimiento, derrocamiento, derrumbamiento, deterioro, ruina, tumbo, vacaciones, batir, derribar, derrumbar, golpear, latir, vencer, anticipar, aventajar, descollar, madrugar, preceder, prevenir, rebasar, alteza, altitud, elevación, excelencia, talla, ponerse, originar, cesar
кинути на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: falloir, manquer, priver, égarer, égorger, perdre, module, agresser, assaillir, attaquer, envahir, infester, insulter, tension, voltage, couverture, couvre-lit, départ, partance, partir, abaisser, abandonner, baisser, caler, délaisser, évacuer, lâcher, laisser, omettre, quitter, rabattre, crachiner, pleuvoir, tomber, coteau, déclivité, descente, dévers, dévoiement, glacis, inclinaison, pente, talus, versant, donner, servir, adieu, adieux, congé, horizon, niveau, rez-de-chaussée, acquiescement, approbation, concession, délivrance, licence, permis, permission, visa, entreprendre, assigner, déléguer, dépasser, repasser, transmettre, amorcer, commencer, débuter, engage, engrener, entamer, darder, ficher, foutre, frétiller, gigoter, jeter, lancer, piaffer, projeter, rejeter, aperçu, corner, coup, épure, ichnographie, jet, jetée, lancement, orthographie, penalty, projection, rétrospection, degré, échelon, grade, gradin, lieutenance, marche, marchepied, note, période, rang, stade, superlatif, taux, flinguer, mitrailler, pousser, shooter, tirer, abattre, affaler, capoter, choir, chuter, déchoir, écrouler, retomber, succomber, chute, débâcle, décadence, déchéance, dégringolade, dépérissement, écroulement, effondrement, faillite, naufrage, renversement, campos, perme, vacances, battre, crouler, frapper, taper, anticiper, avance, devancer, distancer, doubler, précéder, surpasser, altesse, altitude, grandeur, haut, hauteur, taille, initialiser, mettre, inaugurer, discontinuer
кинути на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: difetto, mancanza, mancare, scarseggiare, perdere, smarrire, sprecare, modulo, aggredire, assalire, assaltare, pressione, tensione, dipartita, partenza, abbandonare, calare, lasciare, omettere, sfollare, tralasciare, cadere, cascare, fioccare, nevicare, piombare, piovere, calata, china, declivio, discesa, inclinazione, pendenza, pendice, pendio, dare, impartire, porgere, servire, somministrare, addio, commiato, congedo, ferie, permesso, saluto, separazione, vacanza, livello, beneplacito, consenso, licenza, patente, intraprendere, oltrepassare, passare, riferire, riportare, superare, tramandare, trasmettere, aprire, cominciare, esordire, incominciare, iniziare, avventare, buttare, gettare, lanciare, lancio, proiettare, scagliare, tirare, varare, botta, colpo, getto, percossa, proiezione, tiro, fila, gradino, grado, rango, riga, scalino, schiera, esplodere, segnare, sparare, abbattere, abbattersi, crollare, caduta, crollo, decadenza, declino, fallimento, ricaduta, rovina, bastonare, battere, colpire, percuotere, pestare, picchiare, sconfiggere, anticipare, precedere, sorpassare, altezza, altitudine, altura, elevazione, quota, statura, avviare, prendere, cessare
кинути на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: fattas, fattes, feile, mangel, mangle, mankere, sakna, saknas, savne, tryta, anfalla, angripe, overfalle, spenning, stress, avgang, avreisa, avreise, start, avflytta, dale, etterlate, forlate, overgi, senke, synke, utelate, falla, falle, hagle, regna, regne, snø, helling, lutning, nedoverbakke, skråning, skrent, stigning, betjene, gi, tjene, utpeke, adjø, avskjed, farvel, grad, høyde, nivå, plan, klarering, lov, permisjon, samtykke, tillatelse, tilslutning, baute, foreta, innlate, framføre, overføre, overlate, begynne, børja, innlede, tiltre, hive, kast, kasta, kaste, pil, rusa, slenge, slynge, avstøpning, slag, spruta, støt, betyg, etappe, hakk, karakter, monn, rang, stadsdel, steg, trappetrinn, trinn, skyte, segne, stupe, styrte, fall, forfall, krakk, nedgang, ruin, sammenbrudd, tilbakegang, undergang, ferie, helg, ledighet, semester, dunka, dunke, slå, høyhet, størrelse, topp
кинути на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: браковать, выбраковывать, недоставать, губить, терять, модуль, атаковать, нападать, напряжение, напряженность, напряжённость, покрывало, отнять, отправление, отход, отъезд, опускать, оставлять, покидать, упускать, валить, падать, косогор, наклон, покатость, скат, склон, уклон, давать, подавать, прощание, уровень, ярус, изволение, позволение, разрешение, соизволение, предпринимать, предпринять, передавать, передоверять, перепоручать, перечислять, сдавать, начать, начинать, бросать, заметать, кидать, швырять, бросок, метание, посыл, удар, швырок, балл, градус, звание, подножка, ряд, степень, ступень, стрелять, рушить, падение, упадок, каникулы, отпуск, колотить, стукать, обгонять, опережать, величина, высота, высочество, вышина, прекращать
кинути на російською »
Словник: шведському
Переклади: brista, fattas, sakna, saknas, tryta, förlora, anfalla, angripa, attackera, överfalla, anspänning, åtstramning, spänning, stress, avfärd, avgång, avresa, start, avflytta, lämna, överge, falla, regna, helling, lutning, skränt, stigning, adjö, avsked, farväl, nivå, plan, klarering, låta, lov, samtycke, tillåta, tillåtelse, tillstånd, företa, vidtaga, översända, begynna, begynner, börja, kasta, pil, rusa, slänga, kast, spruta, betyg, grad, karakter, mån, rang, stadsdel, steg, trion, skjuta, smälla, styrkte, förfall, nedgång, ruin, undergång, ferie, helg, ledighet, permisjon, permission, semester, dunka, prygla, altitud, höjd, höjdnivå
кинути на шведському »
Словник: албанською
Переклади: mungesë, humbas, zbres, bie, shpat, zbritje, nivel, leje, kaloj, hedh, gradë, shkallë, pushim, rrah, filloj
кинути на албанською »
Словник: естонською
Переклади: puudus, kaotama, pinge, kallak, andma, tase, luba, viskama, kraad, kukkuma, dekadents, kosk, kukkumine, langemine, peksma, kõrgus, alustama
кинути на естонською »
Словник: фінською
Переклади: puute, puuttua, tarve, hukata, kadottaa, menettää, hyökätä, rynnistää, jännite, jännitys, kireys, rasitus, lähtö, alentua, aleta, hylätä, jättää, laskeutua, joutua, pudota, sataa, rinne, viettävyys, antaa, ojentaa, hyvästi, taso, loma, lupa, ruveta, yrittää, lähettää, luovuttaa, ohittaa, alkaa, aloittaa, heiluttaa, heitellä, heittää, paiskata, syytää, heitto, isku, kolahdus, arvoasema, arvoaste, askelma, aste, jono, porras, rivi, ampua, tulittaa, kaataa, dekadenssi, keikahdus, romahdus, virkavapaus, hakata, jyskyttää, kolhia, edeltää, ylittää, koko, korkeus, ryhtyä
кинути на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: έλλειψη, χάνω, επιτίθεμαι, αναχώρηση, εγκαταλείπω, βροχή, πέφτω, πλαγιά, δίνω, επίπεδο, άδεια, διαβιβάζω, αρχίζω, πετώ, ρίχνω, προβολή, ρίξιμο, χτύπημα, βαθμίδα, βαθμός, παρακμή, διακοπές, δέρνω, κοπανίζω, νικώ, χτυπώ, ξεπερνώ, προηγούμαι, υψόμετρο, ύψος
кинути на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: nedostajati, nestašica, izgubiti, napasti, voltaža, napustiti, silaziti, kišiti, padati, pasti, padina, zbogom, dozvola, poduzeti, dostaviti, početi, započeti, bacanje, bacati, baciti, hitac, stupanj, oboriti, tući, uzvišenost, visina
кинути на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: hiányozni, elveszteni, támadni, feszültség, nagyfeszültség, ágytakaró, elutazás, indulás, elhagy, leereszteni, kátránypapír, leereszkedés, átad, búcsú, búcsúzás, istenhozzád, szint, színvonal, engedély, engedmény, kezdeni, kezdődik, megkezd, megkezdeni, dobás, dobni, vetni, alaprajz, fújás, fúvás, vetület, fok, mérték, osztályzat, esik, bukás, esés, összeomlás, romlás, szabadság, megütni, verni, magaslat, magasság, kezd, start, nyit, abbahagy
кинути на угорською »
Словник: литовською
Переклади: stoka, stygius, netekti, įtampa, lyti, pasipilti, nuolydis, nuožulnumas, šlaitas, duoti, lygis, lygmuo, leidimas, licencija, mesti, sviesti, smūgis, laipsnis, laiptelis, pakopa, pažymys, šauti, atostogos, aukštis
кинути на литовською »
Словник: болгарському
Переклади: губя, загубвам, наклон, стандарт, патент, разрешение, удар, градус, упадък, отпуск, величина, височина
кинути на болгарському »
Словник: словенії
Переклади: izgubiti, pustiti, dati, raven, dovoljenje, začeti, vreči, dopust, višina
кинути на словенії »
Словник: словацькою
Переклади: stratiť, napätie, odchod, sklon, zbohom, stupeň, kolaps
кинути на словацькою »
Словник: румунською
Переклади: ataca, şoc, cădere, altitudine, înălţime
кинути на румунською »

Пов'язані слова

кинути пити, кинути якір, кинути зігу, кинути якір фразеологізм, кинути палити, кинути палку, кинути рукавичку, кинути курити+народні методи, кинути палити і не набрати вагу, кинути камінь