slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: клеймо

Словник: англійська клеймо
Переклади: print, impression, blister, corn, footprint, imprint, imprinted, stamp, alteration, alternation, brand, change, conjugation, decline, softball, strain, variation, variety, signet, seal, hallmark, hall-mark, slur, stigma, conversion, permutation, transformation, transition, chisel, chop, hack, hew, whack, hash, mangle, mince, clue, footmark, foot-mark, footstep, hint, mark, soupcon, spot, trace, track, trail, vestige, apoplexy, backhand, bang, beat, beaten, blow, box, buffet, bump, flap, heartbeat, hit, impact, knock, percussion, ping, punch, put, putt, shot, slap, smash, strike, stroke, swipe, swoop, thump, wallop, effect, feeling, hunch, imagining, seem, semaphore, sensation, barter, dicker, exchange, interchange, replacement, swap, swapping, truck, alternate, deputize, enumerate, mention, name, reciprocate, reline, replace, specify, amateur, amaze, astonish, astound, baffle, flabbergast, stupefy, altering, amend, amendment, changeover, change-over, correction, diversion, modification, realignment, relay, reversal, revision, shift, switch, turn, variance
клеймо на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: otisknout, potisknout, tisknout, vtisknout, vtlačit, vytisknout, dojem, efekt, otisk, tisk, účinek, vliv, otištění, pečeť, puchýř, stopa, úhoz, časování, kolísání, konjugace, odchylka, odrůda, přeměna, proměna, rozmanitost, různost, střídání, varieta, výkyv, výměna, vystřídání, změna, cenina, razítko, cejch, blizna, jizva, pošpinění, punc, ráz, skvrna, stigma, značka, znamení, znaménko, známka, konverze, obměna, obrácení, obrat, přechod, přepočet, přetvoření, transformace, přerušovat, řezat, rozřezat, rozsekat, sekat, štípat, krájet, nakrájet, nasekat, posekat, rozkrájet, brázda, kolej, šlápota, šlépěj, mrtvice, bití, bouchnutí, dopad, házení, mávání, nápor, náraz, otřes, poklep, rána, srážka, švih, tah, tep, tlukot, úder, útok, záchvat, zásah, zdvih, cit, cítění, jev, mínění, následek, pocit, počitek, rozruch, senzace, účinnost, vjem, vnímání, barter, kurs, obchod, směna, směnka, vyměňování, záměna, zaměňování, jmenovat, měnit, nahradit, nahrazovat, nazvat, nazývat, nominovat, pojmenovat, přeměnit, přesednout, prohodit, proměnit, stanovit, střídat, ustanovit, uvádět, uvést, vyjmenovat, vyměnit, vyměňovat, vypočítávat, vystřídat, vzpomenout, zaměnit, změnit, mást, ohromit, omráčit, překvapit, zmást, měnění, modifikace, objížďka, odklon, poškození, pozměnění, přehození, přelom, převrácení, úchylka, úprava, zlom, zvrat
клеймо на чеська »
Словник: німецький
Переклади: ausdrucken, drucken, gedruckt, veröffentlichen, abdruck, eindruck, gedanke, idee, streiflicht, wirkung, druck, fußspur, hühnerauge, abänderung, abart, abwandlung, abwechslung, änderung, veränderung, wandel, wechsel, zucht, briefmarke, marke, siegel, stempel, plombe, ausführung, brandmal, fleck, gepräge, klecks, makel, mal, schandfleck, schmutzfleck, permutation, übergang, umwandlung, verwandlung, wandlung, gehackt, hacken, hauen, spalten, fährte, gleis, spülwasser, spur, trampelpfad, tritt, insult, schlag, stoß, anprall, anschlag, aufschlag, einschlag, fick, herzschlag, hieb, kollision, schock, streich, treffer, auswirkung, effekt, empfindung, ergebnis, folge, gefühl, resultat, wahrnehmung, austausch, auswechselung, auswechslung, ersatz, tausch, umtausch, abändern, ändern, austauschen, auswechseln, benennen, einwechseln, nennen, tauschen, umtauschen, umwechseln, verändern, vertauschen, wechseln, zitieren, erstaunen, verblüffen, verwundern, ablösung, abweichung, schicht, umleitung, umschwung, wandbekleidung, wende, wendung
клеймо на німецький »
Словник: данська
Переклади: aftryk, trykke, indtryk, ligtorn, afart, forandring, ombytte, skift, frimærke, segl, signet, stempel, fleks, klat, mærke, plet, forvandling, metamorfose, hakke, far, plette, spår, spor, apopleksi, hjerteslag, anslag, bulk, dunk, slag, støt, tørn, effekt, følelse, følge, fornemmelse, konsekvens, virkning, børs, bytte, byttehandel, udveksling, veksling, ændre, bylt, erstatte, forandre, omkastning, omtale, veksle, forundre, lempelse, ombyte, omslag, skifte
клеймо на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: estampar, imprimir, efecto, impresión, callo, clavo, estampa, huella, pisada, alteración, cambio, flexión, modificación, variación, variante, variedad, vicisitud, estampilla, sello, sigilo, timbre, borrón, cuño, estigma, hierro, mancha, marca, conversión, metamorfosis, transformación, transición, hachear, cortar, picar, rebanar, repicar, lacra, pista, reliquia, señal, sombra, surco, vestigio, viento, apoplejía, congestión, azote, batimiento, choque, cornada, embate, encontrón, encuentro, galleta, golpe, impacto, palo, puñetazo, trompazo, zumbido, consecuencia, resultado, secuela, sensación, sentimiento, conmutación, intercambio, permuta, recambio, sustitución, trueque, alterar, apellidar, cambiar, canjear, especificar, intercambiar, llamar, mencionar, mudar, nombrar, nombre, permutar, sustituir, trocar, admirar, asombrar, aturdir, extrañar, sorprender, sorprenderse, alternación, alternancia, desviación, muda, mudanza, mutación, novedad, reforma
клеймо на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: imprimer, effet, impression, ampoule, cal, calus, cor, durillon, empreinte, éprouver, frappe, imprescriptible, capron, changement, clairette, conjugaison, déclination, inflexion, littéraires, lunaison, variation, variété, cachet, griffe, timbre, estampille, sceau, scellé, flétrissure, marque, stigmate, tache, avatar, conversion, métabolisme, métamorphose, transformation, transition, transmutation, brétailler, fend, fendre, hacher, sabrer, couper, brisées, foulée, ornière, picoture, piste, remous, sauter, sillage, sillon, trace, traînée, vestige, apoplexie, attaque, atteinte, battement, beigne, choc, coup, débattement, éclat, frappement, heurt, impact, percussion, rebattement, secousse, perception, sensation, sentiment, change, échange, permutation, rechange, traite, troc, troque, changer, citer, dire, échanger, énumérer, mentionner, nommer, permuter, remplacer, substituer, troquer, déconcerter, ébahir, éberluer, émerveiller, étonne, étonner, renverser, sidérer, stupéfier, surprendre, altération, alternance, commutation, décomposition, déviation, interversion, métagramme, modification, mutation, pirouette, relève, renversement, revirement, volte
клеймо на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: imprimere, stampare, impressione, stampa, callo, impronta, orma, vescica, cambiamento, mutamento, variante, variazione, varietà, sigillo, bollo, timbro, chiazza, macchia, marchio, stigma, conversione, trasformazione, spaccare, tritare, mozzare, tagliare, carreggiata, pista, rotaia, traccia, vestigio, apoplessia, ictus, attacco, battere, battito, battuta, botta, bussata, colpo, impatto, influsso, percossa, picchio, schianto, scontro, tratto, urto, effetto, sensazione, sentimento, baratto, cambio, permuta, ricambio, scambio, alternare, cambiare, citare, menzionare, mutare, nominare, numerare, rimpiazzare, scambiare, sostituire, surrogare, variare, meravigliare, sbalordire, sorprendere, stupire, alterazione, avvicendamento, capovolgimento, commutazione, modifica, modificazione, sostituzione, turno, vicenda
клеймо на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: trykke, avtrykk, blåsa, blemma, blemme, liktorn, preg, avart, bøyning, deklinasjon, forandring, konjugasjon, ombytte, skift, variasjon, frimerke, segl, signet, stempel, sigill, brennemerke, flekk, merke, endring, forvandling, konversjon, metamorfose, modifikasjon, hakke, hogge, hugga, far, fotefar, fotspor, plett, spår, spor, apopleksi, hjerteslag, anslag, bulk, dunk, innvirkning, rapp, skudd, slag, støt, tørn, effekt, følelse, inntrykk, sensasjon, børs, bytte, byttehandel, diskusjon, utbyte, utskifting, utveksling, veksling, bylt, erstatte, forandre, omkastning, utbytte, utveksle, veksle, forbause, forundre, avløsning, lempelse, ombyte, omslag, skifte
клеймо на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: отпечатывать, печатать, впечатление, импрессия, мозоль, отпечаток, оттиск, изменение, перемена, разновидность, печатка, печать, штамп, клеймо, пятно, переход, преобразование, накалывать, рубить, семенить, сечь, колея, след, удар, биение, стук, воздействие, ощущение, сенсация, взаимообмен, обмен, размен, чередование, выменивать, изменять, менять, называть, обменивать, разменивать, изумлять, ошеломлять, поражать, смена
клеймо на російською »
Словник: шведському
Переклади: teckna, trycka, blåsa, blemma, liktorn, prägel, avart, deklination, förändring, omväxling, skift, variation, växla, signet, stämpel, sigill, märke, omändring, hacka, hugga, far, spår, spor, anslag, bulk, rapp, slag, stöt, törn, intryck, känsla, börs, bytte, utbyte, ändra, ändring, byt, omkastning, avlösning, modifikation, ombyte, omslag, skifte
клеймо на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: пячатаць, імпрэсія, уражанне, адбітак, отпечатки, замена, змена, пячаць, кляймо, пападаць, паражаць, перамагаць, разбіваць, удараць, рэзаць, след, удар, абмен, абменьваць, заменьваць, мяняць, перамена
клеймо на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: painaa, jälki, painatus, vaikutus, tunnus, leima, erilaisuus, moninaisuus, vaihto, postimerkki, tahra, muunnos, muutos, muuttuminen, hakata, halkoa, jalanjälki, vana, halvaus, isku, kolahdus, lyönti, aistimus, teho, tunne, tunto, vaihtaminen, kutsua, mainita, muuttaa, nimetä, sanoa, vaihtaa, ällistyttää, hämmästyttää, hölmistyttää, ihmetyttää, tyrmistyttää, yllättää, käänne, korjaus, poikkeaminen, vaihtelu
клеймо на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: τυπώνω, εντύπωση, μεταβολή, παραλλαγή, ποικιλία, γραμματόσημο, μάρκα, σφραγίδα, μεταμόρφωση, μετατροπή, τροποποίηση, κόβω, ίχνος, αποπληξία, χαστούκι, χτύπημα, αίσθημα, αντικατάσταση, συνάλλαγμα, αλλάζω, αναφέρω, ανταλλάσσω, ονομάζω, εναλλαγή
клеймо на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: nyomtat, benyomás, márka, védjegy, impresszum, lenyomat, igeragozás, változat, variáció, pecsét, bibe, sebhely, szégyenfolt, átalakulás, átmenet, átváltozás, átváltoztatás, hasogatni, vágni, aprítani, vagdal, kerékcsapás, lábnyom, nyom, pálya, csapás, ütés, fújás, fúvás, lebegés, löket, találat, hatály, okozat, szenzáció, árucsere, átváltás, csere, kicserélés, pénzváltás, váltás, cserél, kicserélni, átirányítás, helycsere, műszak, váltakozás, változás, változtatás
клеймо на угорською »
Словник: литовською
Переклади: spausdinti, įspūdis, fasonas, modelis, kaita, antspaudas, atspaudas, įspaudas, dėmė, smūgis, padarinys, pasekmė, poveikis
клеймо на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: estampar, imprimir, efeito, impressão, sensação, marca, sinal, afeito, carácter, estampa, pisada, pista, cambio, mudança, variedade, estampilha, selo, timbre, estigma, mácula, mancha, nódoa, conversiva, transigir, picar, rachar, cortar, surjo, trilho, acampando, acometida, apoplexia, choque, impulso, golpe, impacto, zumbido, consequência, resultado, sequela, câmbio, permuta, substituição, troca, alterar, apelidar, cambiar, chamar, citar, clamar, denominar, especificar, intercambio, mencionar, modificar, mudar, nomear, permutar, trocar, admirar, atordoar, aturdir, estontear, alternais, alternância, evolucione, flutuariam, modificaria
клеймо на португальськи »
Словник: польському
Переклади: drukować, impresja, mars, odcisk, odmiana, pieczątka, pieczęć, piętno, porter, przemiana, rąbać, siekać, ślad, udar, uderzenie, wrażenie, wymiana, wymieniać, zdumiewać, zmiana
клеймо на польському »
Словник: албанською
Переклади: mbresë, gjurmë, lloj, çaj, grij, goditje, veprim, ndërroj, përmend
клеймо на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: впечатление, клеймо, изменение, разнообразие, удар, ефект, последствие, замяна, обмен, назовавам
клеймо на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: mulje, tempel, muutmine, põrge, sensatsioon, tagajärg, tunne, asendus, muutma, nimetama, vahetama
клеймо на естонською »
Словник: словацькою
Переклади: dojem, tiráž, odroda, pečiatka, značka, zdvih, výmena, zmena
клеймо на словацькою »
Словник: хорватському
Переклади: žulj, promjena, pečat, mrlja, kap, sudar, osjećaj, utisak, razmjena, promijeniti, zapanjiti
клеймо на хорватському »
Словник: румунською
Переклади: schimbare, ştampilă, sigila, atac, şoc, schimb, schimba, cita
клеймо на румунською »
Словник: словенії
Переклади: drobiž, zamenjati
клеймо на словенії »

Пов'язані слова

клеймо це, клеймо выжигаемое на теле животного, клеймо эльтона, клеймо лилии, клеймо лилия, клеймо цифровое, клеймо убийцы прохождение, клеймо собаки, клеймо для собаки, клеймо лилии значение