slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: легкий

Словник: англійська легкий
Переклади: ashen, ashy, blank, ghastly, lunar, pale, paled, pallid, sallow, wan, white, acute, astute, brainy, bright, clever, cute, incisive, keener, luminous, mercurial, nimble, penetrating, perspicacious, quick, quick-witted, rapid, sagacious, sharp, sharp-witted, shrewd, smart, spry, swift, versatile, witty, supple, light-footed, communication, data, exclusive, guidance, info, information, intelligence, poop, approach, interpretation, rendering, rendition, dinner, supper, lamp, lit, lantern, streetlamp, airy, clammy, dab, effortless, faint, light, lightsome, lightweight, slight, whippet, extravagant, flighty, frivolous, giddy, heedless, improvident, inane, inconsiderate, insouciant, light-minded, reckless, thoughtless, aerial, overhead, elucidate, explain, expose, blaze, blazing, camp-fire, fire, firing, glow, gunfire, pane, roundel, window, enlighten, illuminate, irradiate, lighten, illumination, irradiation, lighting, assail, assault, attack, attempt, fall, rain, snow, tilt, forgiving, indulgent, lenient, liberal, tolerant, fast, hasty, precipitant, speedy, expeditious, hurried, precipitate, precipitated, precipitous, rash, cursory, facile, futile, outward, perfunctory, shallow, skin-deep, slack, smattering, superficial, airborne, airspace, midair, bare, emptiest, empty, hollow, null, vacant, vain, void, waste, floating, fluent, fluid, glib, liquid, potion, voluble, active, busy, motile, restless, borderline, border-line, spotlight, attackable, dismal, effete, enervate, feckless, feeble, flimsy, frail, infirm, invalid, lame, limp, low, nerveless, outsider, poor, sappy, shaky, shy, slim, thin, unmanly, vulnerability, weak, celebrity, fame, glory, illustriousness, kudos, notability, notoriety, renown, reputation, repute, stardom, vogue, drop, fell, sag, wince, torrential, delicate, fragile, scant, wispy, appreciate, graceful, grateful, gratefulness, indebted, thankful, blithe, cheerful, cheery, convivial, festive, funny, gay, genial, geniality, glad, hilarious, jaunty, jocose, jocular, jocund, jolly, jovial, lively, lusty, merry, playful, sportive, sprightly, upbeat, wanton, respite, eyesight, gaze, scrutinizing, sight, vision, burn, ignite, inflame, kindle, eminence, remarkableness, amicable, cushy, easy, simple, tractable
легкий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bledý, sinalý, bystrozraký, bystrý, chytrý, čilý, čiperný, duchaplný, důvtipný, hbitý, inteligentní, jasný, jemný, lstivý, mrštný, příkrý, prudký, rychlý, šikovný, spádný, vtipný, zchytralý, živý, informace, poučení, sdělení, zpráva, interpretace, tlumočení, výklad, vysvětlení, večeře, kahan, lampa, kandelábr, lucerna, maják, svítidlo, svítilna, drobný, flíček, lehkomyslný, lehkovážný, lehký, mírný, nadýchaný, povrchní, slabý, snadný, štíhlý, svižný, tenký, útlý, veselý, bezstarostný, neopatrný, nerozvážný, nicotný, splašený, těkavý, zbrklý, letecký, nadzemní, venkovní, vrchní, vzduchový, vzdušný, krb, oheň, ohniště, palba, plamen, požár, střelba, topeniště, zápal, okno, iluminovat, objasnit, osvětlit, osvětlovat, osvítit, prosvítit, vysvětlit, ozářit, posvítit, svítit, iluminace, osvětlení, osvětlování, osvícení, ozáření, světlo, vnuknutí, klesat, padat, připadnout, pršet, spadnout, shovívavý, snášenlivý, tolerantní, kvapný, překotný, spěšný, sraženina, střemhlavý, ukvapený, unáhlený, usazenina, letmý, mělký, povrchový, vnějšek, vnější, vnějškový, zběžný, bezobsažný, díra, dutina, dutý, liduprázdný, mezera, odhalený, opuštěný, poušť, prázdnota, prázdný, pustý, vpadlý, vyhloubený, vykotlaný, fluidum, kapalina, kapalný, likvidní, plynný, plynoucí, tekoucí, tekutina, tekutý, agilní, aktivní, činný, křepký, neklidný, neposedný, rušný, účinný, světlý, bezmocný, bezvýrazný, chabý, chatrný, churavý, křehký, lámavý, mdlý, měkký, neduživý, nenapjatý, nesmělý, ochablý, schlíplý, skrovný, slabošský, ubohý, zplihlý, čest, hvězda, jméno, popularita, pověst, renomé, reputace, sláva, věhlas, kácet, klesnout, padnout, porazit, skolit, spouštět, spustit, upadat, upadnout, choulostivý, delikátní, lomivý, slaboučký, sporý, graciézní, půvabný, spanilý, vděčný, bodrý, bujarý, komický, potěšený, radostný, rozmarný, směšný, statný, zábavný, zdravý, žertovný, žoviální, oddech, odklad, přestávka, hledět, pohled, přízrak, spatření, vidění, vidina, vize, zrak, podnítit, podpálit, připálit, roznítit, rozpálit, rozsvítit, vznítit, zanítit, zapálit, zapalovat, zažehnout, veličina, znamenitost, jednoduchý, nenucený, pohodlný, přirozený, přístupný, prostý, volný
легкий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: blass, bleich, fahl, aufgeweckt, behände, geistreich, hurtig, intelligent, klug, rasch, reißend, scharfsinnig, schlau, schnell, flink, angabe, auskunft, bescheid, information, meldung, mitteilung, auslegung, interpretation, abendbrot, abendessen, hauptmahlzeit, mahlzeit, souper, lampe, röhre, laterne, leuchtturm, beweglich, dünn, leicht, luftig, mühelos, sanft, frivol, leichtfertig, leichtsinnig, sorglos, windig, oberirdisch, beleuchten, belichten, bestrahlen, projizieren, brand, feuer, feuerstelle, flamme, glut, lohe, fenster, erheilen, beleuchtung, beleuchtungen, fallen, regnen, sinken, stürzen, duldsam, großzügig, mild, nachsichtig, eilig, äußerlich, flüchtig, oberflächlich, seicht, gehaltlos, hohl, inhaltslos, leer, leeren, öde, taub, wüst, fließend, fließender, flüssig, geläufig, liquid, aktiv, rege, regen, regsam, wirksam, helligkeit, leuchte, licht, schein, flau, gebrechlich, kraftlos, matt, schwach, zart, berühmtheit, ehre, glorie, renommee, reputation, ruf, ruhm, daniederliegen, fällen, hinfallen, niederschlagen, umfallen, verfallen, zugrunde, brüchig, fein, heikel, hinfällig, schmächtig, schwächlich, zerbrechlich, zierlich, dankbar, erkenntlich, graziös, ausgelassen, flott, freudig, froh, fröhlich, heiter, lustig, munter, vergnügt, pause, rast, anblick, augenlicht, blick, gesicht, sehkraft, sehvermögen, sicht, vision, anbrennen, angehen, anmachen, anstecken, anstreichen, anzünden, entzünden, zünden, glatt, gut
легкий на німецький »
Словник: данська
Переклади: bleg, gusten, blank, dreven, fiks, flink, gløgg, hurtig, intelligent, ivrig, kvik, list, livlig, lur, rask, skarp, skarpsindig, slug, smart, vittig, meddelelse, underretning, fortolkning, tolkning, aftensmad, aftensmat, middag, lampe, rør, fyrtårn, lanterne, let, lette, lindring, slank, ansvarsløs, forfængelig, bål, brand, flamme, fyr, ild, lys, lyse, vindue, belyse, oplyse, belysning, falde, falle, hagle, regne, eftergivende, mild, overbærende, ekspres, febril, has, hurtigtog, ilter, iltog, lav, overfladisk, luftig, hul, lens, øde, tom, flydende, likvid, væske, aktiv, alert, rørig, rørlig, vig, virksom, blød, dårlig, indisponeret, kløen, magtesløs, ømtålig, sårbar, sart, skral, skrøbelig, svag, tander, uoplagt, vanskelig, æra, ære, anse, berøm, berømmelse, glorie, hæder, heder, ry, rygte, segne, styrte, delikat, fin, lækker, skør, vrik, taknemmelig, festlig, glad, komisk, kul, lystig, morsom, munter, rolig, sjov, syn, antenne, skoen, tænde, enkel, enkelt, gren, nem, simpel
легкий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: macilento, pálido, agudo, astuto, despejado, inteligente, ligero, lince, listo, perspicaz, pronto, rápido, sagaz, veloz, vivo, presto, dato, información, informe, noticia, orientación, interpretación, cena, comida, fanal, farol, lámpara, linterna, faro, farola, ágil, esbelto, leve, liviano, vaporoso, aturdido, despreocupado, frívolo, tonto, aéreo, radiar, fuego, incendio, llama, llamarada, lumbre, ventana, alumbrar, iluminar, esclarecer, alumbrado, iluminación, caer, caerse, granizar, llover, nevar, clemente, deferente, indulgente, sufrido, tolerante, directo, expreso, impetuoso, precipitado, exterior, externo, superficial, desierto, hueco, vacante, vacío, vacuo, vano, yermo, fluido, líquido, activo, animado, luz, débil, deleznable, endeble, escaso, exangüe, flojo, frágil, quebradizo, tímido, celebridad, fama, gloria, nombradía, nombre, nota, renombre, reputación, decaer, declinar, desmoronarse, sucumbir, torcer, delicado, flaco, agradable, agradecido, airoso, donoso, gentil, gracioso, reconocido, alegre, divertido, gaitero, jovial, placentero, descanso, huelgo, respiro, tregua, aspecto, mirada, visión, vista, abrasar, encender, inflamar, prender, ilustración, magnificencia, fácil
легкий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: anémique, blafard, blême, hâve, pâle, astucieux, intelligent, perspicace, sagace, torrentueux, prompt, rapide, information, renseignement, vent, exécution, interprétation, ch, collation, dîner, souper, camoufle, demi-watt, flash, kinescope, lampe, falot, lampadaire, lanterne, phare, réverbère, agile, anacréontique, facile, fin, flou, frivole, guilleret, léger, leste, poste, svelte, vaporeux, zéphire, zéphyrien, étourdi, évaporé, imprudent, inconséquent, insouciant, sans-souci, aérien, air, irradier, enfilade, feu, flambée, flamme, foyer, incendie, tir, tiraillerie, fenêtre, éclairer, illuminer, ensoleiller, éclairage, illumination, luminaire, crachiner, pleuvoir, tomber, clément, complaisant, condescendant, coulant, indulgent, latitudinaire, tolérant, accéléré, exprès, express, hâtif, précipité, extérieur, superficiel, aéromoteur, aéronef, aérostat, atmosphérique, pneumatique, caverneux, creux, désert, éventé, plis, vide, yeux, fluent, fluide, humoral, liquide, actif, allant, animé, bougillon, mobile, mouvementé, remuant, sémillant, verbe, vif, vivant, clair, clarté, jour, lumière, pal, atone, chétif, débile, faible, flasque, fragile, frêle, infirme, mou, veule, vulnérable, célébrité, gloire, honneur, renom, renommée, réputation, vedette, abattre, affaler, capoter, choir, chuter, déchoir, écrouler, retomber, succomber, délicat, fluet, grêle, mièvre, accort, gracieux, mignon, reconnaissant, reconnaissante, redevable, allègre, amusant, bouffe, dératé, émerillonné, enjoué, gai, gaillard, grivois, hilare, jovial, joyeux, lie, réjoui, rigolo, délassement, récréation, relâche, relâchement, répit, trêve, regard, regarder, vision, vue, allume, allumer, enflammer, exalter, rallumer, illustration, notabilité, sommité, aisé, simple
легкий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: pallido, scialbo, terreo, agile, astuto, celere, dolere, frizzante, impetuoso, intelligente, lepido, perspicace, rapida, rapido, sagace, sollecito, spiritoso, sveglio, svelto, vivo, informazione, notizia, ragguaglio, interpretazione, cena, desinare, fanale, lampada, lume, lampione, lanterna, leggero, lesto, lieve, snello, frivolo, incauto, incosciente, noncurante, spensierato, fiamma, fuoco, incendio, tiro, finestra, illuminare, irradiare, rischiarare, illuminazione, cadere, cascare, fioccare, nevicare, piombare, piovere, clemente, indulgente, frettoloso, precipitoso, esteriore, esterno, estrinseco, generico, superficiale, aereo, deserto, incavato, vacuo, vano, vuotaggine, vuoto, fluido, liquido, scorrevole, attivo, diligente, movimentato, vivace, faro, luce, debole, fiacco, fievole, fioco, floscio, fragile, gracile, infermo, labile, scarso, celebrità, fama, gloria, nome, reputazione, vanto, abbattere, abbattersi, crollare, cagionevole, delicato, esile, tenue, aggraziato, grato, grazioso, leggiadro, riconoscente, allegro, ameno, comico, dilettevole, divertente, festoso, gaio, giocondo, giocoso, gioioso, lieto, spassoso, vigoroso, ricreazione, riposo, sguardo, veduta, vista, accendere, infiammare, eccellenza, agevole, facile, piano, semplice
легкий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: blek, gusten, akutt, blank, fiks, flink, gløgg, hurtig, ivrig, kvikk, list, livlig, lur, oppvakt, rapp, rask, skarp, skarpsindig, slug, smart, snøgg, spirituell, væska, vittig, beskjed, etterretning, informasjon, opplysning, underretning, fortolkning, tolkning, aftensmat, kveldsmat, middag, lampa, lampe, lykt, rør, fyrtårn, lanterna, lanterne, lykta, lett, lindrig, pigg, slank, ansvarsløs, lettsindig, yr, antenn, bål, bluss, brann, brasa, eld, flamma, flamme, fyr, ild, lys, lyse, vindu, belyse, belysning, falla, falle, hagle, regna, regne, snø, mild, overbærende, ekspress, febril, brå, has, hurtigtog, ilter, iltog, flat, grunn, overfladisk, luftig, forfengelig, hul, lens, øde, ødslig, tom, flyte, flytende, likvid, væske, aktiv, alert, bevegelig, rørig, rørlig, vig, yster, dager, skinn, avfeldig, dårlig, indisponert, klen, løy, maktesløs, matt, ømtålig, orkesløs, sårbar, skjør, skral, skrøpelig, slapp, svag, svak, tander, uopplagt, veik, vek, æra, anse, berøm, berømmelse, glorie, heder, ry, rykte, segne, stupe, styrte, delikat, sart, tynn, grasiøs, nett, takknemlig, festlig, glad, gledelig, komisk, kul, leken, lystig, morsom, munter, rolig, pusterom, blikk, syn, titt, utsikt, visjon, antenne, skoen, tenne, tinda, enkel, grei, makelig, nem
легкий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: бледен, бледный, мертвенно-бледный, быстрый, догадлив, догадливый, зоркий, зорок, находчив, находчивый, остроумный, проницательный, скорый, смекалист, смекалистый, сметлив, сметливый, смышлен, смышленый, смышлёный, сообразителен, сообразительный, умный, информация, интерпретация, толкование, обед, ужин, лампа, светильник, фонарь, легкий, лёгкий, легок, лёгок, незначительный, проворный, светлый, слабый, беспечный, легкомыслен, легкомысленный, воздушный, освещать, огонь, пламя, окно, просвещать, иллюминировать, иллюминация, освещение, валить, падать, мягкий, снисходительный, терпимый, поспешный, поспешен, внешний, наружный, поверхностный, дупло, незанятый, порожний, пробельный, пуст, пустоватый, пустой, пустотелый, свободный, фразерский, фразёрский, беглый, жидкий, жидкость, жидок, ликвидный, плавный, текучий, активный, вертлявый, неразбавленный, неусидчивый, поворотлив, поворотливый, подвижен, подвижной, подвижный, суетлив, суетливый, свет, вялый, немощный, знаменитость, известность, слава, рушить, ломкий, нежный, непрочный, тонкий, хил, хилый, хрупкий, благодарен, благодарный, грациозен, грациозный, изящный, признателен, признательный, умильный, бодрый, веселый, весёлый, игривый, отдых, передышка, взгляд, вид, зрение, воспламенять, зажигать, закуривать
легкий на російською »
Словник: шведському
Переклади: blek, akut, blank, fiks, glögg, hurtig, ivrig, kvick, list, livlig, ljus, lur, rapp, skarp, slug, smart, värka, besked, etterretning, information, underrättelse, uppgift, upplysning, tolkning, uppfattning, aftonmåltid, kvällsmat, lampa, rör, lanterna, lykta, flink, lätt, lett, lindrig, pigg, vig, ansvarslös, yr, antenn, belysa, brann, brasa, eld, flamma, fyr, ilad, låga, lyse, vinds, upplysa, belysning, falla, regna, febril, luftig, andefattig, ihålig, intetsägande, lens, öde, ödslig, tom, flytande, likvid, aktiv, alert, rörlig, verksam, yster, dager, ljussignal, lys, klen, matt, ömtålig, orkeslös, sårbar, skral, slapp, svag, vek, anse, ära, beröm, gloria, namn, rykte, styrkte, täck, tacksam, glad, glättig, komisk, kul, leken, löjlig, lustig, munter, rolig, blick, syn, titt, antända, sken, tända, enkel, greig
легкий на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: бледны, быстры, кемлівы, кемны, цямлівы, шпаркі, інфармацыя, інтэрпрэтацыя, тлумачэнне, вячэра, лямпа, ліхтар, лёгкi, легкадумны, паветраны, асвятляць, агонь, полымя, акно, вучыць, навучаць, прасвятляць, асвятленне, валіцца, падаць, скідацца, нястрогі, паблажлівы, памяркоўны, спагадлівы, паспешны, паверхневы, парожні, пусты, вадкі, плаўны, цякучы, дзень, світанне, ясни, невялікі, слабы, выдатнасць, слава, славутасць, славуты, кволы, грацыёзны, перадышка, зрок, запальваць, натхняць
легкий на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: kahvatu, kiire, nutikas, vaimukas, lõunasöök, õhtusöök, õhtustama, lamp, latern, kerge, väle, leek, valgustama, leebe, õõs, tühi, vedel, valgus, nõrk, kuulsus, kukkuma, delikaatne, habras, õrn, tänulik, nägemine
легкий на естонською »
Словник: фінською
Переклади: hallava, kalmankalpea, kalpea, älykäs, eloisa, heleä, henkevä, joutuisa, kipakka, koski, nopea, sukkela, viekas, vilkas, ilmoitus, illallinen, päivällinen, lamppu, valaisin, lyhty, hintelä, hoikka, solakka, ajattelematon, ammunta, liekki, palo, roihu, tuli, tulipalo, valistaa, valaistus, aleta, joutua, pudota, sataa, anteeksiantava, lempeä, hätäinen, hätiköity, pinnallinen, ulko-, asumaton, autio, kuoppa, ontelo, ontto, tyhjä, tyhjyys, neste, sujuva, sulava, aktiivinen, toimekas, toimiva, valo, hatara, heikko, hento, huono, kehno, laimea, löysä, matala, veltto, kunnia, kuuluisuus, maine, kaataa, hauras, särkyvä, vieno, kiitollinen, siro, sorea, hauska, hilpeä, iloinen, leikillinen, tauko, väliaika, ilmestys, katsanto, katse, näkeminen, näkemys, näkö, näköaisti, näky, näkymä, kiihdyttää, sytyttää, helppo
легкий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: κίτρινος, χλωμός, γρήγορος, έξυπνος, πνευματώδης, δεδομένα, πληροφορίες, ερμηνεία, βραδινό, λάμπα, φαναράκι, ελαφρύς, απρόσεκτος, επιπόλαιος, πυρκαγιά, παράθυρο, φωτίζω, βροχή, πέφτω, επιεικής, επιφανειακός, άδειος, γυμνός, κενό, κενός, κούφιος, υπόκωφος, υγρό, δραστήριος, αδύναμος, αμυδρός, δόξα, φήμη, εύθυμος, φαιδρός, βλέμμα, όραση, ανάβω, άνετος, εύκολος
легкий на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: fakó, halvány, sápadt, aranyos, éles, fürge, intelligens, okos, ravasz, sebes, szellemes, információ, értelmezés, interpretáció, interpretálás, vacsora, lámpa, komolytalan, könnyű, könnyelmű, léha, szeles, láng, tűz, ablak, felvilágosít, megvilágít, kivilágítás, világítás, sietős, légi, levegő, hézag, puszta, sivatag, üreges, üres, cseppfolyós, folyékony, folyó, forgalmas, tevékeny, virgonc, fény, beteges, erélytelen, erőtlen, gyenge, lanyha, petyhüdt, puha, dicsőség, hírnév, esik, hálás, joviális, kedélyes, komikus, pajzán, vidám, látás, látomás, nézés, vízió, gyújt, meggyújtani, meggyullad
легкий на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: descolorido, descorado, macilento, pálido, agudo, ardiloso, astuto, brusco, espirituoso, inteligente, listo, perspicaz, pronto, rabudo, rápido, sagaz, veloz, vivo, veleiro, dato, informação, informe, noticia, interpretaria, banquete, ceia, cena, comida, candeia, farol, lâmpada, faro, farsola, lanterna, ágil, descansado, esbelto, fácil, ingratidão, leve, leviano, ligeiro, vaporoso, aturdido, desatinado, despreocupado, frívolo, tonto, vão, versátil, aéreo, etéreo, neumático, iluminar, chama, fogo, incêndio, labareda, paixão, janela, ilustrar, esclarecer, cair, chover, mover, nevar, ruir, tombar, clemente, indulgente, tolerante, impetuoso, precipitado, prematuro, exterior, externo, superficial, balada, cavidade, fútil, sueco, vácuo, vago, vazio, fluido, líquido, activo, animado, diligente, mobile, luz, débil, descaso, fraco, frágil, laxo, raquítico, tímido, celebridade, fama, gloria, glória, popularidade, renome, reputação, sombreada, catarse, instantâneo, achacoso, delicado, enchente, fino, grácil, meigo, mimoso, quebradiço, agradecido, airoso, garboso, grato, reconhecido, alegre, chistoso, contente, divertido, festivo, gaiteiro, jovial, risquito, descanso, pausa, respiro, trégua, aspecto, mirada, olhar, visão, visione, vista, abrasar, acender, entender, inflamar, prender
легкий на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: pal, înţelept, agil, suplu, indulgent, goli, activ, lumină, slab, celebritate, glorie, vedere, lesnicios, uşor
легкий на румунською »
Словник: польському
Переклади: blady, bystry, chybki, chyży, informacja, interpretacja, kolacja, lampa, latarnia, lekki, lekkomyślny, napowietrzny, naświetlać, ogień, okno, oświecać, oświetlać, oświetlenie, padać, pobłażliwy, pospieszny, powierzchowny, powietrzny, pusty, płynny, ruchliwy, światło, słaby, sława, upadać, wartki, wątły, wdzięczny, wesoły, wytchnienie, wzrok, zapalać, znakomitość, łatwy
легкий на польському »
Словник: болгарському
Переклади: бърз, информация, превод, вечеря, лампа, фенер, огън, прозорец, течност, светлина, слаб, зрение
легкий на болгарському »
Словник: хорватському
Переклади: brz, duhovit, nagao, pametan, informacija, večera, lampa, lak, nepromišljen, zračni, plamen, požar, prozor, kišiti, padati, pasti, plitak, prazan, šupalj, tečan, tekućine, čast, slava, oboriti, slab, zahvalan, radostan, veseo, vid
легкий на хорватському »
Словник: литовською
Переклади: greitas, įžvalgus, sąmojingas, vikrus, informacija, pietūs, vakarienė, lempa, žibintas, guvus, lengvas, lieknas, plonas, gaisras, liepsna, ugnis, langas, lyti, pasipilti, atlaidus, drevėtas, duslus, tuščias, tuščiaviduris, skystas, skystis, veiklus, šviesa, menkas, silpnas, garbė, šlovė, gležnas, keblus, subtilus, švelnus, trapus, linksmas, reginys
легкий на литовською »
Словник: словенії
Переклади: pameten, informacije, večerja, svetilka, lahek, ogenj, okno, tekočina, smešen, vesel, prižgati
легкий на словенії »
Словник: словацькою
Переклади: výklad, lampa, lucerna, oheň, okno, osvetlenie, svetlo, slabý, sláva
легкий на словацькою »
Словник: албанською
Переклади: darkë, lehtë, flakë, zjarr, dritare, ndriçoj, bie, famë, lavdi, ndez
легкий на албанською »

Пов'язані слова

легкий салат, легкий на спомин, легкий способ бросить курить, легкий ужин, легкий рок, легкий способ бросить пить, легкий на помині, легкий суп, легкий на помине, легкий способ перестать откладывать дела на потом