slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: міцний

Словник: англійська міцний
Переклади: absolute, actual, cold-blooded, despotic, hardboiled, hard-boiled, hardhearted, hard-hearted, imperative, inconsiderate, irrespective, relentless, rigid, ruthless, severe, strict, tough, unqualified, unquestioning, unreserved, abundant, affluent, moneyed, opulent, plenteous, rich, richer, wealthy, well-off, brutal, brute, brutish, crude, harsh, heavy-handed, rough, ruffian, savage, coarse, gnarled, gnarly, grainy, ragged, rugged, scabrous, boorish, gruff, gruffly, surly, churlish, ill-bred, obscene, roughed, rude, uncivil, big, bulky, chunky, coarseness, fat, fubsy, great, gross, gutsy, heavy, roughen, stout, succulent, thick, thicker, boisterous, bounce, fierce, forcible, gusty, hasty, heady, irresistible, keen, outrageous, passionate, plunge, rampant, savaged, sharp, steep, stormy, sudden, tearaway, truculent, turbulent, vehement, violent, wild, clamorous, fussy, knockabout, noisome, noisy, obstreperous, rambunctious, randy, raucous, romp, rowdy, uproarious, vociferous, bright, flagrant, flaring, flashy, garish, gaudy, glaring, grievous, vivid, bare, beaming, blond, blonde, brilliant, clean-cut, clear, explicit, fair, hell, intelligible, light, lucid, luculent, pale, perspicuous, plain, self-explanatory, serene, unequivocal, bouncing, brawny, burly, hale, husky, lusty, nervy, robust, sturdy, virile, consequent, consequential, logic, logical, beamy, hefty, massive, massy, molar, solid, brogue, fast, firm, firmed, forte, hardy, nappy, potent, powerful, rank, rooted, solid-state, stable, stalwart, stanch, stark, steadfast, steady, strong, virtual, unbroken, unwavering, coarsened, offensive, ornery, raffish, scurrilous, vulgar, acrid, acute, edge, hackly, hard, horny, hot, incisive, inclement, keener, keenest, nippy, peppery, piercing, poignant, pointed, pungent, short, shrewd, shrill, strident, stringent, certain, confident, dead, dependable, positive, reliable, safe, sanguine, secure, substantial, sure, sureness, trusty, undoubted, unimpeachable, unquestionable, cheerful, good-humoured, jocund, jocundity, jolly, sunny, sunshiny, forceful, main, mightiness, mighty, tremendous, artless, austere, blunt, direct, easy, erect, forthright, frugal, homely, homespun, inartificial, plumb, plump, recto, rustic, sheepish, simple, simpleminded, simple-minded, straight, straightforward, unaffected, unlearned, unsophisticated, upright, clever, resolute, athletic, beefy, healthy, hearty, high, intense, sinewy, stiff, strongman, strong-willed, swingeing, wiry, assertive, assertiveness, categorical, decided, decisive, declared, definitive, drastic, emphatic, flat, insistent, outright, peremptory, resolved, chilly, raw, rigorous, stern, sternness, uncouth, abrasive, abrupt, bluff, brusque, curt, incondite, high-sounding, puff, arduous, difficult, formidable, intricate, knotty, constancy, durability, fastness, indestructibility, lasting, lifespan, permanence, permanency, persistence, persistency, solidify, stability, tenacity, adamant, adamantine, callous, hardcore, hard-core, landed, credible, plausible, authentic, believable, veracious, influenced, influential, bearing, endurance, hardiness, hardness, resistance, stamina, strength, fit, healthful, salubrious, salutary, sound, upstanding, valid, wholesome, appreciable, considerable, goodly, precious, significant
міцний на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: absolutistický, absolutní, bezpodmínečný, kategorický, naprostý, nelítostný, nemilosrdný, neomezený, svrchovaný, úplný, blahobytný, bohatý, hojný, majetný, oplývající, plný, plodný, úrodný, vydatný, zámožný, bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, hrbolatý, mrzutý, nepříjemný, nerovný, nevlídný, nevrlý, ostrý, pronikavý, sukovitý, hrubiánský, neotesaný, venkovský, drzý, neomalený, nezpůsobný, prudký, hustě, hustý, korpulentní, mastný, mocný, objemný, omezený, pevnost, pevný, silný, těžkopádný, tlustý, tučný, tupý, velký, zavalitý, bouřlivý, bujný, bystrý, dravý, lítý, náruživý, násilnický, násilný, příkrý, rychlý, špičatý, vášnivý, vehementní, vznětlivý, zanícený, živý, zuřivý, halasný, hlučný, hřmotný, křiklavý, nespoutaný, výtržník, čilý, jasně, nápadný, světlý, bledý, blondýn, čirý, čistý, explicitní, jasno, jasný, jednoznačný, klidný, plavý, průhledný, průsvitný, průzračný, skvělý, srozumitelný, světlo, světlovlasý, veselý, výslovný, zjevný, zřejmý, zřetelně, zřetelný, bujarý, podsaditý, statný, svěží, zdatný, zdravý, hutný, masivní, pádný, důkladný, energicky, energický, houževnatý, mohutný, neměnný, nezlomný, opojný, pevně, potentní, silně, solidní, tuhý, tvrdý, výkonný, lidový, náhlý, obyčejný, všední, vulgární, bodavý, břitkost, břitký, chtivý, dráždivý, hrotitý, jízlivý, kousavý, křehký, kyselý, ostří, palčivý, pálivý, peprný, pichlavý, pikantní, přísný, probíjející, štípavý, štiplavý, strohý, stručný, uštěpačný, výrazný, zahrocený, bezpečný, jakýsi, jistý, kladný, nějaký, neochvějný, ovšem, pozitiv, pozitivní, praktický, rozhodný, skálopevný, spolehlivý, stálý, určitý, vytrvalý, zajištěný, zaručený, pěkný, radostný, enormní, náramný, obrovský, ohromný, síla, nevychovaný, bezelstný, čestný, hladký, jednoduchý, kolmý, naivní, neohrabaný, otevřeně, otevřený, pravý, přímo, přímý, přirozený, prostý, rovně, rovnou, rovný, rustikální, selský, skromný, střídmý, střízlivý, svislý, upřímný, vesnický, zpříma, odhodlaný, konstantní, mužný, působivý, trvalý, účinný, velmi, značný, průbojný, rázný, rozhodnutý, rozhodující, směrodatný, souhlasící, krušný, natvrdo, nepoddajný, přesný, těžký, bryskní, nenadálý, ochraptělý, srázný, strmý, honosný, namáhavý, nelehký, nesnadný, obtížný, perný, odolnost, soudržnost, stabilita, stálost, trvalost, trvanlivost, tvrdošíjnost, úpornost, ustálenost, neohebný, neústupný, prudce, urputný, hodnověrný, uvěřitelný, autentický, nefalšovaný, pravděpodobný, přijatelný, původní, věrohodný, vlivný, významný, otužilost, trpělivost, vytrvalost, blahodárný, platný, pravoplatný, právoplatný, citelný, dobrý, důležitý, nemalý, ocenitelný, podstatný, význačný, znatelný
міцний на чеська »
Словник: німецький
Переклади: absolut, rücksichtslos, schonungslos, unbarmherzig, unbedingt, völlig, reich, reichen, reichhaltig, reichlich, üppig, brutal, derb, gewalttätig, grob, rau, roh, harsch, uneben, ordinär, flegelhaft, gemein, dick, fett, fettig, gras, groß, speckig, stark, gewaltsam, grimmig, heftig, hitzig, rapid, scharf, stürmisch, ungestört, ungestüm, wütend, geräuschvoll, lärmend, laut, auffällig, grell, hell, klar, krass, aufklären, blond, deutlich, eindeutig, einleuchtend, heiter, helllicht, licht, mondhell, sinnfällig, übersichtlich, verständlich, fest, kräftig, robust, rüstig, stramm, folgerecht, konsequent, logisch, massig, massiv, gehörig, gewaltig, haltbar, handfest, hart, kraftvoll, mächtig, nachdrücklich, solide, widerstandsfähig, wirksam, wirkungsvoll, unbeugsam, unerschütterlich, rüde, akut, beißend, ernst, heiß, herb, kreischend, reißend, schneidend, schrill, spitz, stechend, streng, ausgemacht, bestimmt, gefeit, gewiss, sicher, standhaft, verlässlich, zuverlässig, froh, fröhlich, lustig, sonnig, ungetrübt, vergnügt, wuchtig, aufrecht, augenscheinlich, bäuerlich, direkt, einfach, einfältig, gerade, geradewegs, ländlich, offenbar, recht, schlicht, schlichten, simpel, unmittelbar, resolut, gesund, hochgradig, stämmig, entscheidend, entschieden, entschiedener, schwer, schwierig, ungekocht, barsch, brüsk, jäh, kratzig, schroff, spröd, spröde, steil, prunkvoll, rauschend, anstrengend, diffizil, mühevoll, mühsam, beständigkeit, festigkeit, haltbarkeit, stabilität, standfestigkeit, starr, unentwegt, zäh, glaubhaft, glaubwürdig, authentisch, plausibel, einflussreich, ausdauer, widerstandskraft, bekömmlich, heil, wohl, ansehnlich, beachtlich, bedeutend, beträchtlich, erheblich, merklich, namhaft, ziemend, ziemlich
міцний на німецький »
Словник: данська
Переклади: absolut, hensynsløs, ren, fyldig, rig, rigelig, yppig, barsk, brutal, dyrisk, grov, løselig, rå, knudret, ru, kulen, plump, diger, fed, fedt, fedtstof, stor, tyk, has, heftig, ivrig, kraftig, livlig, skarp, strid, voldsom, blank, gild, klar, let, levende, lys, spraglet, belysning, bleg, blond, distinkt, genial, gren, gusten, netto, oplagt, soleklar, tydelig, fast, robust, sprak, logik, logisk, massiv, solid, stabil, stadig, stærk, standhaftig, simpel, vulgær, alvorlig, besk, bister, intens, pikant, ram, spids, stel, streng, tvær, positiv, sikker, visse, glad, lystig, enorm, kan, uhyre, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, lige, ordinær, primitiv, rak, rakt, rank, rat, ret, umiddelbar, bestemt, rådig, resolutte, bastant, handlekraftig, høj, intensiv, stork, definitiv, kategorisk, ampler, hård, rigid, stiv, strikt, svær, vanskelig, vråen, abrupt, blå, brysk, hastig, stejl, besværlig, tung, hold, lasting, ægte, autentisk, ordholden, plausibel, trolig, frisk, karsk, kry, rask, sund, anselig, betydelig, markant, meget, påtagelig
міцний на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: absoluto, completo, duro, incondicional, acaudalado, acomodado, adinerado, caudaloso, opimo, opulento, pingüe, poderoso, pudiente, rico, abrutado, áspero, bestial, bronco, brutal, bruto, desapacible, rudo, escabroso, cachorro, desatento, villano, basto, grosero, incivil, abultado, espeso, gordo, gran, grande, graso, grueso, obeso, rollizo, tosco, voluminoso, agudo, apasionado, arrebatado, borrascoso, brusco, furioso, impetuoso, impulsivo, torrencial, vehemente, violento, bullicioso, estrepitoso, revuelto, ruidoso, brillante, claro, craso, llamativo, vivo, comprensible, definido, distinto, expreso, inequívoco, inteligible, lámpara, llano, lúcido, luz, obvio, patente, raso, redondo, rubio, sereno, fuerte, robusto, sólido, vigoroso, consecuente, lógica, lógico, macizo, estable, firme, intenso, macho, potente, pujante, constante, inconmovible, inflexible, inquebrantable, chabacano, ordinario, trivial, vulgar, acre, afilado, austero, cargado, incisivo, inclemente, mordaz, penetrante, picante, puntiagudo, punzante, riguroso, severo, certero, ciertamente, cierto, confidente, consistente, convencido, fiable, fijo, positivo, salvo, seguro, alegre, apacible, jovial, enorme, zafio, derecho, directamente, directo, evidente, franco, ingenuo, liso, manifiesto, mero, recto, rústico, seguido, sencillo, simple, sincero, decidido, resuelto, alto, brioso, fornido, tieso, afirmativo, asertivo, categórico, decisivo, determinado, perentorio, abrupto, acerbo, crudo, difícil, estrecho, estricto, exigente, rígido, serio, agrio, bravo, ronco, seco, arduo, espinoso, pantanoso, penoso, trabajoso, consistencia, durabilidad, duración, estabilidad, solidez, subsistencia, contundente, empedernido, creíble, fidedigno, auténtico, autorizado, fehaciente, solvente, influyente, resistencia, tenacidad, tesón, bueno, católico, salubre, saludable, sano, considerable, cuantioso, importante, notable, respetable, sensible
міцний на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: absolu, impitoyable, pètesec, fortuné, galetteux, opulent, brusque, brut, brutal, grossier, matraqueur, rude, truculent, violent, accidenté, âpre, bourru, grenu, grumeleux, raboteux, râpeux, rêche, rocailleux, rugueux, scabreux, agreste, rustre, impertinent, impur, malotru, traits, boulot, épais, fort, gras, gros, grossi, matériel, rabelaiserie, truffe, volumineux, adurent, aigu, ardent, carabiné, e, emporté, enragé, frénétique, fulgurant, furieux, impétueux, orageux, passionné, rapide, tortionnaire, véhément, vif, bruyant, carillonnant, tapageur, tintamarresque, tumultuaire, tumultueux, turbulent, clair, criard, tranché, voyant, apparent, blond, compréhensible, distinct, éclatant, explicite, extralucide, gai, intelligible, lampant, limpide, lucide, lumière, net, pâle, serein, toile, balèze, gaillard, robuste, verdelet, vigoureux, conséquent, logique, suivi, massif, pesant, capiteux, consistant, corsé, costaud, ferme, puissant, solide, tenace, vineux, inlassable, stoïcien, canaille, rosse, vulgaire, accusé, acéré, acre, acrimonieux, affilé, aigre, austère, brûlant, cinglant, cuisant, dent, épicé, inclément, intense, perçant, piquant, pointu, rigoureux, sévère, tranchant, assuré, certain, certainement, constant, établi, fiable, inébranlable, positif, sauf, sûr, sűr, beau, joyeux, énorme, fier, poissard, populacier, rustique, simpliste, travaux, debout, direct, directement, droguiste, droit, élémentaire, incomplexe, ingénu, simple, sobre, uni, décidé, délibéré, homme, résolu, dru, énergique, héroïque, nerveux, stentor, valide, viril, volcanique, affirmatif, cassant, catégorique, décisif, déterminé, doctoral, dogmatique, péremptoire, acerbe, aristarque, cru, dur, écru, grège, rigide, strict, abrupt, enroué, fruste, hispide, malgracieux, revêche, pompeux, ronflant, ardu, climatérique, difficile, épineux, hérisson, malaisé, pénible, certitude, consistance, durabilité, fixité, inadmissibilité, permanence, solidité, stabilité, ténacité, amer, coriace, durable, intraitable, liais, raide, rénitent, croyable, irrécusable, véridique, authentique, crédible, plausible, important, influent, mandarin, endurance, frais, refait, sain, salubre, appréciable, considérable, imposant, insigne, joli, marquant, notable, respectable, sensible, signalé, signifiant, vaste
міцний на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: assoluto, intero, spietato, abbondante, benestante, facoltoso, ricco, aspro, brutale, bruto, duro, greggio, grezzo, grossolano, incivile, rozzo, rude, ruvido, scabro, scabroso, zotico, sguaiato, villano, denso, fitto, forte, grasso, grosso, ingombrante, pingue, spesso, acerbo, acuto, appassionato, ardente, arrabbiato, brusco, dirotto, furibondo, furioso, impetuoso, passionale, precipitoso, prepotente, tempestoso, veemente, violento, vivo, chiassoso, rumoroso, turbolento, brillante, chiaro, vivace, apparente, biondo, distinto, esplicito, espresso, inequivocabile, luce, lucido, lume, netto, nitido, palese, pallido, scialbo, sereno, terso, gagliardo, robusto, vigoroso, logica, logico, compatto, massiccio, consistente, fermo, poderoso, possente, potente, rigoglioso, saldo, tenace, volgare, acre, acuminato, affilato, aguzzo, appuntito, austero, fine, intensivo, intenso, pepato, piccante, pungente, rigido, rigoroso, severo, tagliente, affidabile, baldanzoso, certamente, certo, costante, fidato, incrollabile, irremovibile, ovvio, positivo, salvo, sicuro, allegro, festoso, giocondo, gioioso, lieto, enorme, destro, direttamente, diretto, diritto, dritto, liscio, mero, piano, retto, ritto, rusticano, rustico, semplice, deciso, energico, valido, categorico, decisivo, crudo, pesante, sodo, stretto, rauco, roco, scosceso, arduo, difficile, faticoso, permanenza, solidità, stabilità, tenacia, erto, attendibile, autentico, autorevole, credibile, influente, resistenza, salubre, salutare, sano, ampio, apprezzabile, considerevole, importante, notevole, ragguardevole, rilevante, sensibile, significante, vasto, vistoso
міцний на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: absolutt, hensynsløs, ren, fyldig, rik, rikelig, riklig, yppig, barsk, brutal, dyrisk, grov, rå, knudret, ru, hardhendt, knagglig, kulen, plump, diger, fet, tykk, amper, has, heftig, ivrig, livlig, skarp, strid, vass, voldsom, bråkig, blank, brokig, gild, glorete, grell, klar, levende, lys, spraglet, blek, blond, distinkt, genial, gjennomsiktig, grei, gusten, netto, opplagt, snillrik, soleklar, solklar, tydelig, førlig, robust, sprek, sterk, følgeriktig, logikk, logisk, rasjonal, massiv, fast, hard, kraftig, mektig, solid, stabil, stadig, veldig, standhaftig, simpel, tarvlig, vulgær, akutt, alvorlig, besk, bister, bitende, hvass, intens, kvass, piffig, pikant, ram, rigorøs, skurva, spiss, stel, streng, tvær, avgjord, pålitelig, positiv, riskfri, sikker, stø, trygg, viss, visst, glad, lystig, enorm, kan, uhyre, bein, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, jevn, lett, ordinær, primitiv, rak, rakt, rank, rat, rett, umiddelbar, besluttsom, bestemt, rådig, resolutt, bastant, handlekraftig, iherdig, intensiv, stork, sunn, avgjørende, definitiv, kategorisk, rigid, stiv, stri, strikt, vanskelig, vrien, abrupt, brå, brant, bratt, brysk, hastig, hes, skrovlig, besværlig, kinkig, tung, fasthet, hold, lasting, varaktighet, varighet, seg, seig, autentisk, ordholden, plausibel, trolig, troverdig, utholdenhet, bra, frisk, karsk, kry, sund, anselig, atskillig, betraktelig, betydelig, klekkelig, markant, meget, merkbar, merkelig, nevneverdig, påtagelig, utpreget
міцний на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: безжалостный, суровый, богат, богатый, зажиточный, изобилующий, грубый, жестокий, шершавый, невоспитанный, большой, густой, крупный, объемистый, толстый, буйный, бурный, насильственный, неистовый, острый, крикливый, шумливый, шумный, живой, сверкающий, яркий, ярок, ясный, белокурый, блестящий, блондин, вразумительный, отчетлив, отчетливый, отчётливый, прозрачный, рус, русый, светел, светлый, светозарный, удобопонятный, ясен, здоровый, крепкий, логика, логичен, логический, логичный, громоздкий, громоздок, массивен, массивный, прочный, дюжий, крепок, могущественный, мощный, непоколебимый, нерушим, нерушимый, пошловатый, горячий, крутой, лезвие, остер, остёр, остроконечный, проницательный, резкий, строгий, благонадежен, благонадежный, благонадёжный, верный, достоверный, надежен, надежный, надёжный, несомненный, определен, определенный, определённый, положительный, бодрый, жизнерадостен, жизнерадостный, погожий, грандиозен, грандиозный, громадный, маломощен, могуч, могучий, могуществен, могущий, мощен, огромный, сногсшибательный, деревенский, несложный, очевидный, прост, простой, прямо, прямой, явный, решительный, силен, сильный, категорический, постоянный, решающий, необработанный, строг, сырой, внезапный, отрывистый, хриплый, шероховатый, затруднителен, затруднительный, труден, трудный, хлопотный, носкость, прочность, стойкость, жесткий, жёсткий, жесток, жёсток, тверд, твёрд, твердый, твёрдый, достоверен, подлинный, влиятелен, влиятельный, выносливость, здрав, здравый, целителен, целительный, важный, заметный, значителен, значительный, многозначительный
міцний на російською »
Словник: шведському
Переклади: absolut, hänsynslös, ren, skoningslös, överflödande, rik, riklig, ymnig, yppig, brutal, grov, burdus, sträv, hårdhänt, knagglig, kulen, ojämn, ouppfostrad, plump, rå, diger, fet, tjock, amper, häftig, ivrig, livlig, skarp, skärva, spetsig, strid, våldsam, vass, bråkig, bullersam, bjärt, blank, brokig, ljus, åskådlig, blond, distinkt, fattlig, genial, greig, klar, ljuslagd, lys, lysande, netto, redig, sken, snillrik, solklar, förlig, robust, logisk, massiv, befäst, fast, kraftig, rejäl, solid, stabil, stadig, stark, styrk, simpel, tarvlig, vulgär, akut, barsk, besk, bister, bitande, frän, piffig, pikant, rigorös, spliss, stel, tvär, avgjord, bestämd, förvissad, riskfri, säker, trygg, vederhäftig, viss, visst, enorm, kan, mäktig, velig, avtrubba, brekke, direkt, enkel, ordinär, primitiv, rak, rakt, rank, rät, behjärtad, beslutsam, rådig, resolut, bastant, intensiv, definitiv, eftertrycklig, kategorisk, hård, obearbetad, rigid, sträng, strikt, svår, abrupt, brant, brysk, hastig, kärv, plötsligt, rum, skrovlig, besvärlig, kinkig, mödosam, svårt, vansklig, bestånd, fasthet, lasting, varaktighet, seg, rimlig, pålitlig, plausibel, trovärdig, bra, frisk, hälsosam, karsk, kry, sund, sunne, ansenlig, avsevärd, bemärkt, betydande, betydlig, markant, menet, nämnvärd, påtaglig
міцний на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: суравы, суровы, багаты, гаматны, грубы, шорсткі, шурпаты, бурлівы, бурны, шумны, ясни, відны, прасветлены, светлы, дужы, моцны, лагічны, масіўны, непахісны, востры, рэзкі, магутны, прамы, роўны, рашучы, здаровы, мажны, строгі, сыры, нацягнуты, непамяркоўны, няроўны, цяжкаваты, цяжкі, мацунак, моц, трываласць, верагодны, дакладны, пэўны, уплывовы, вялікі, важны, значны
міцний на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: absoluutne, rikas, kare, jämedakoeline, paks, rasvane, suur, vägivaldne, arusaadav, selge, valgus, tugev, loogika, loogiline, muidugi, vägev, lihtne, otse, otsene, sirge, otsustav, range, raske, jäik, autentne, ehtne
міцний на естонською »
Словник: фінською
Переклади: absoluuttinen, armoton, ehdoton, säälimätön, äveriäs, rikas, varakas, vauras, ankara, eläimellinen, jylhä, kova, petomainen, karhea, karkea, kolea, iso, paksu, sakea, sankka, taaja, hillitön, kiihkeä, kiivas, raivoisa, terävä, tuikea, vihainen, kovaääninen, eloisa, helakka, heleä, vilkas, havainnollinen, kirkas, läpinäkyvä, loistava, selkeä, selvä, tyyni, vaalea, valo, roima, roteva, tanakka, vahva, logiikka, jykevä, karski, luja, mahtava, tukeva, väkevä, voimakas, hauras, kalsea, kärkevä, kimakka, kimeä, kireä, kirpeä, kolkko, kuuma, läpitunkeva, pureva, terä, tuima, eräs, järkkymätön, luotettava, myönteinen, turvallinen, varma, hauska, iloinen, raaka, mutkaton, pystyssä, suora, suoraan, välitön, kategorinen, lopullinen, jalostamaton, jäykkä, rankka, vaikea, juro, jyrkkä, käheä, painuksissa, tyly, hankala, isotöinen, kiperä, raskas, tukala, horjumattomuus, kestävyys, lujuus, kaavamainen, kankea, kiinteä, sitkeä, aito, erinäinen, itsepintaisuus, sitkeys, kelpaava, aikamoinen, arvokas, huomattava, melkoinen, merkittävä, merkityksellinen, suuri, tärkeä
міцний на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: απόλυτος, άσπλαχνος, τραχύς, σκληρός, αγενής, λίπος, χοντρός, βίαιος, θορυβώδης, εμφανής, ατάραχος, γαλήνιος, ξανθός, σαφής, λογική, λογικός, ογκώδης, δυνατός, ισχυρός, σταθερός, αιχμηρός, αυστηρός, διαπεραστικός, καυτός, σοβαρός, στυφός, αξιόπιστος, ασφαλής, βέβαιος, θετικός, σίγουρος, εύθυμος, απλός, ευθύς, ίσιος, γερός, εντατικός, έντονος, υγιής, αποφασιστικός, κατηγορηματικός, ακατέργαστος, απότομος, δύσκολος, σταθερότητα, άκαμπτος, αυθεντικός, γνήσιος, έγκυρος, αισθητός, αξιόλογος, σημαντικός
міцний на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: abszolút, dús, gazdag, állatias, baromi, brutális, durva, goromba, mosatlan, göröngyös, rücskös, nyers, busa, kövér, nedvdús, vaskos, vastag, ádáz, erőszakos, hirtelen, zajos, vakító, logika, logikai, szolid, tömör, csípős, erős, szilárd, faragatlan, otromba, vulgáris, akut, éles, forró, hegyes, szigorú, bizonyos, biztos, pozitív, tényleges, derült, derűs, direkt, egyenes, egyszerű, keresetlen, parasztos, szókimondó, nagyfokú, eltökélt, határozott, dísztelen, fáradságos, zord, csiszolatlan, érdes, váratlan, bajos, keserves, nehéz, szilárdság, szívósság, tartósság, kemény, rideg, hitelt, szavahihető, megbízható, befolyásos, állóképesség, terhelhetőség, egészséges, nagy
міцний на угорською »
Словник: литовською
Переклади: absoliutus, visiškas, turtingas, vertingas, apytikris, grubus, šiurkštus, didelis, riebus, storas, smarkus, smurtinis, aiškus, lempa, neabejotinas, suprantamas, šviesa, logika, logiškas, galingas, grynas, stiprus, tvirtas, griežtas, kietas, pozityvus, saugus, teigiamas, tikras, linksmas, paprastas, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, sunkus, autentiškas
міцний на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: absoluto, ajusto, austero, completo, duro, inclemente, severo, acomodado, caudaloso, copioso, opulento, pungente, rico, abrutalho, agreste, áspero, bárbaro, basto, bestial, bronco, brutal, bruto, cru, grosseiro, rampinha, rude, tosco, escabroso, incidis, denso, espesso, gordo, grande, grasno, volumoso, acre, agudo, aprisionado, arrebatado, borrascoso, brusco, desaforado, fulo, raivoso, ríspido, tempestuoso, tumultuoso, violento, clamoroso, estrepitoso, ruidoso, rumoroso, ausente, claro, crasso, luzente, pitoresco, vistoso, vivo, brilhante, calmo, definido, distinto, explícito, inequívoco, loiro, louro, lúcido, luz, óbvio, rublo, sereno, transparente, forte, furte, rijo, robusto, sólido, coerente, discursivo, lógica, lógico, compacto, corpulento, maciço, consistente, constante, estabule, firme, gagás, poderoso, potente, pujante, vigoroso, rodo, trivial, urde, vulgar, acalorado, adiado, afiado, afilado, cortante, incisivo, intenso, mordaz, penetrante, perspicaz, picante, pontiagudo, pronunciado, rígido, rigoroso, sacudido, safio, abonado, certamente, certo, concreto, contínuo, fiambre, figo, indubitável, positivo, preciso, probo, salvo, seguro, alegre, festivo, jovial, enorme, hercúleo, imenso, bordo, directamente, directo, direito, evidente, franco, mero, recto, rústico, seguido, simples, sincero, singelo, animoso, categórico, decidido, terminante, alto, demasiado, esperto, estrépito, membrudo, toro, torrente, vendaval, afirmativo, decisivo, determinado, rotundo, difícil, abrasivo, abrupto, chocante, escarpado, íngreme, ronco, apurado, árduo, complicado, dificultoso, grave, penoso, durabilidade, firmeza, fortaleza, convencido, empedernido, hirto, fidedigno, autêntico, feramente, solvente, estabilidade, tenacidade, boa, bom, salubre, sano, são, saudável, cantito, considerável, importante, relevante
міцний на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: absolut, brutal, aspru, pătrunzător, violent, zgomotos, clar, ţipător, blond, limpede, acut, fierbinte, cert, desigur, sigur, direct, drept, brut, abrupt, brusc, dificil, autentic
міцний на румунською »
Словник: польському
Переклади: bezwzględny, bogaty, brutalny, chropowaty, gburowaty, grubiański, gruby, gwałtowny, hałaśliwy, jaskrawy, jasny, krzepki, logiczny, masywny, mocny, niezłomny, ordynarny, ostry, pewny, pogodny, potężny, prostacki, prosty, rezolutny, silny, stanowczy, surowy, szorstki, szumny, trudny, trwałość, twardy, wiarogodny, wiarygodny, wpływowy, wytrzymałość, zdrowy, znaczny
міцний на польському »
Словник: албанською
Переклади: pasur, dritë, fortë
міцний на албанською »
Словник: хорватському
Переклади: bogat, grub, surov, debeo, bijesan, bučan, jasan, svijetao, razumljiv, snažan, logičan, logika, čvrst, jak, zdrav, vulgaran, strog, zajedljiv, pouzdan, siguran, tvrd, radostan, veseo, direktan, direktno, jednostavan, ravan, ravno, odlučan, energičan, sirov, točan, težak, žilavost, lijep, važan, znatan
міцний на хорватському »
Словник: словенії
Переклади: bogat, jasen, svetel, močan, prepričan, trden, surov, težek
міцний на словенії »
Словник: словацькою
Переклади: hrubý, hlučný, robustný, masívny, vulgárny, istý, veselý, mocný, sila
міцний на словацькою »
Словник: болгарському
Переклади: голям, блондин, логика, постоянство, устойчивост, твърдост
міцний на болгарському »

Пов'язані слова

міцний горішок, міцний горішок 5, міцний горішок 4, міцний горішок 3, міцний горішок 2, міцний горішок 1, міцний горішок 4 онлайн українською, міцний горішок 2 смотреть онлайн, міцний горішок смотреть онлайн, міцний горішок гарний день аби померти