slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: накрити

Словник: англійська накрити
Переклади: dedicate, inscribe, earthly, mundane, temporal, terrestrial, worldly, affair, bargain, business, deal, interest, job, shop, trade, bearing, bias, course, direction, in, line, northing, policy, southerly, tack, tendency, trend, under, way, fall, lay, place, put, putt, laid, apply, assess, impose, inflict, perch, restrict, spoon, spread, superimpose, superpose, bare, unclothe, uncover, accuse, blame, incriminate, arraign, asperse, denounce, impeach, impute, indict, coat, coincide, concur, deck, defray, freckle, overlap, span, strew, attitude, carriage, countenance, demeanour, deportment, mien, personality, poise, port, posture, stance, stature, commit, consecrate, devote, hallow, sacrifice, sanctify, spare, fell, topple, angle, case, circumstance, condition, footing, frontage, item, locality, location, locus, placement, plight, position, site, situation, state, station, status, casework, employment, labour, occupation, task, work, cease, quit, exceed, excel, outdo, outmatch, outperform, outstrip, predominate, surmount, surpass, top, adequacy, arrogate, ascribe, assign, attribute, arrangement, disposal, layout, sit, action, behalf, cause, concern, ding, emprise, errand, issue, matter, minor, point, sake, thing, global, high, world, worldwide, world-wide, laic, profane, secular, taster, affirm, allege, assert, assure, claim, contend, declare, maintain, predicate, pretend, profess, bash, bump, clobber, hit, hurtle, knock, slog, smack, smash, smite, snap, strike, swat, tomahawk, wipe, allay, assuage, extinguish, kill, mitigate, quell, relieve, soothe, appease, becalm, calm, compose, ease, heal, lull, moderate, pacify, placate, quiet, quieten, reassure, salve, sober, sooth, steady, tranquillize, contour, draft, limit, minute, outline, projection, scheme, scroll, shape, skeleton, sketch, approve, confirm, validate, coil, convolve, crisp, crispy, curl, furl, wreathe, wriggle, writhe
накрити на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: dedikovat, posvětit, připsat, věnovat, zasvětit, mondénní, pozemní, pozemský, světácký, světský, zemský, aféra, krám, kšeft, obchod, práce, prodejna, prospěch, úrok, věc, zájem, zajímavost, záležitost, zaměstnání, zisk, čára, cesta, dráha, linie, linka, náklonnost, názor, představenstvo, řada, řádek, řízení, šik, sklon, směr, spoj, správa, strana, trať, vedení, zaměření, dávat, investovat, klást, naklást, nasadit, pokládat, položit, posadit, postavit, přijít, připravit, sázet, stavět, uložit, umístit, usadit, vložit, vsadit, aplikovat, navrstvit, použít, používat, přiložit, vršit, holý, nahatý, nahý, neizolovaný, objevit, obnažit, odhalit, inkriminovat, obvinit, obviňovat, obžalovat, svědčit, vinit, odsoudit, odsuzovat, vyčítat, žalovat, obalit, pokrýt, posypat, potáhnout, povléci, překlenout, překrýt, překrývat, přesahovat, uhradit, atituda, chování, držení, postava, postavení, postoj, pozice, stanovisko, stav, vystupování, význam, vzrůst, způsoby, blahořečit, obětovat, požehnat, připisovat, světit, kácet, porazit, skolit, svalit, místo, naleziště, poloha, položení, poměry, póza, prostranství, situace, skupenství, staveniště, umístění, dílo, použití, povinnost, robota, úloha, upotřebení, užití, užívání, zaměstnanost, končit, přestat, přestávat, skončit, ukončit, ustat, zastavit, nejvyšší, předběhnout, předčit, předhonit, předstihnout, překonat, překračovat, překročit, přemoci, přesáhnout, převýšit, převyšovat, vynikat, vyznamenat, imputovat, přičíst, přičítat, přidělit, přisoudit, přisuzovat, zařízení, pózovat, sídlit, zasedat, akce, bod, boj, část, čin, činnost, děj, důvod, jednání, konání, látka, námět, otázka, pře, předmět, příčina, případ, problém, proces, působení, stupeň, tečka, téma, účinek, událost, vliv, žaloba, lidé, lidstvo, společnost, svět, světový, vesmír, laický, laik, neodborník, pojistit, potvrdit, potvrzovat, předstírat, prohlásit, tvrdit, ujistit, ujišťovat, uvádět, vypovídat, vyžadovat, zabezpečit, zajistit, bít, bouchnout, klepat, klepnout, narazit, plácnout, postihnout, praštit, překvapit, připadnout, ranit, seknout, tlouci, tlouct, třísknout, udeřit, uhodit, zaklepat, zasáhnout, zranit, konejšit, mírnit, nadlehčit, odlehčit, oslabit, pomoci, pomoct, tlumit, uchlácholit, uklidnit, ukonejšit, ulehčit, ulevit, upokojit, utišit, zmírnit, pacifikovat, tišit, uklidňovat, ukojit, upevnit, uspokojit, ztichnout, črta, kádr, kontura, kostlivec, kostra, náčrt, náčrtek, načrtnout, nákres, nárys, nástin, obrys, pohled, rozvrhnout, rys, silueta, skelet, skica, aprobovat, biřmovat, dotvrdit, konfirmovat, odsouhlasit, ratifikovat, schválit, schvalovat, souhlasit, utvrdit, uznávat, kroutit, navíjet, navinout, ovinout, rolovat, složit, stáčet, stočit, svinout, zkroutit
накрити на чеська »
Словник: німецький
Переклади: weihen, widmen, zuzueignen, irdisch, terrestrisch, vergänglich, weltlich, zeitlang, zeitlich, affäre, arbeit, aufgabe, belang, beruf, beschäftigung, geschäft, handel, interesse, job, laden, sache, schnäppchen, zins, führung, management, richtung, tendenz, trend, verwaltung, auflegen, hinlegen, legen, platzieren, setzen, stellen, bedecken, abdecken, aufdecken, decken, anlegen, anwenden, aufsetzen, auftragen, benutzen, überziehen, umlegen, vorlegen, vornehmen, zutreffen, bloß, bloßstellen, entblößen, enthüllen, kahl, nackt, anklagen, anschuldigen, anzuschuldigen, beschuldigen, bestreiten, beziehen, verkleiden, gestalt, haltung, körperhaltung, lage, positur, statur, stellung, verhalten, aufopfern, einweihen, opfern, zusetzen, fällen, gestürzt, niederschlagen, niederwerfen, anordnung, situation, staat, stand, standort, umstand, verfassung, zustand, amt, anstellung, anwendung, dienst, werk, aufhören, beenden, enden, verkehren, höher, überragen, übersteigen, übertreffen, übertrumpfen, überwinden, beimessen, anlage, unterbringung, gesessen, posieren, sitzen, akt, aktion, angelegenheit, anliegen, ding, fall, geschichte, handlung, kram, problem, tat, wirkung, global, weltweit, behaupten, bestätigen, versichern, versprechen, vorgeben, zusichern, gestaucht, gestoßen, hauen, prallen, schlagen, besänftigen, lindern, stillen, trösten, beruhigen, beschwichtigen, abriss, gerippe, grundregel, grundriss, plan, skelett, skizze, umriss, einstellung, bekräftigen, rollen, wickeln, zusammenrollen
накрити на німецький »
Словник: данська
Переклади: tilegne, jordisk, ærende, affære, anliggende, arbejd, arbejde, bedrift, butik, forretning, handel, interesse, job, opgave, rente, sag, sak, forvaltning, kant, ledelse, linie, linje, mode, retning, streg, tendens, tilbøjelighed, vej, lægge, sætte, stille, bedække, benytte, bar, nøgen, opdage, anklage, bebrejde, belaste, beskylde, laste, tiltale, holdning, stilling, byde, ofre, tilbyde, vie, forfatning, kår, provins, stat, staten, status, sted, tilstand, bestilling, embede, jobbe, værk, ophøre, overgå, overstige, sidde, aktion, årsag, grund, handling, mål, prik, punkt, tilfælde, ting, tingest, global, jorden, univers, verden, profan, verdslig, forsikre, påstå, sikre, banke, dunke, ramme, slå, berolige, tyst, skelet, skitse, udkast, beskæftigelse, rulle, sno
накрити на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: consagrar, dedicar, mundano, temporal, terrenal, terrestre, asunto, caso, cosa, interés, negocio, ocupación, quehacer, tarea, tienda, trabajo, administración, camino, curso, dirección, gestión, giro, orientación, rumbo, tendencia, acostar, aplicar, asentar, colocar, poner, recostar, situar, tenderse, cubrir, tapar, echar, imponer, infligir, corito, denudar, desabrigar, descubrir, desnudar, desnudo, acriminar, acusar, culpar, incriminar, inculpar, procesar, montar, revestir, actitud, ademán, empaque, estatura, porte, postura, presencia, situación, bendecir, sacrificar, abatir, derribar, tumbar, asiento, condición, estación, estado, exposición, paraje, posición, ubicación, afán, curro, empleo, faena, fatiga, labor, menester, obra, cesar, adelantar, aventajar, descollar, exceder, prevalecer, rebasar, sobrar, sobrepujar, superar, achacar, asignar, atribuir, imputar, colocación, distribución, posarse, sentar, sentarse, acción, causa, cuestión, demanda, hecho, objeto, global, mundanal, mundial, mundo, tierra, universal, universo, laico, profano, secular, seglar, afirmar, alegar, asegurar, aseverar, pretender, sostener, golpear, zumbar, adormecer, aligerar, aliviar, apaciguar, aquietar, calmar, desalterar, dulcificar, mitigar, amainar, aplacar, atemperar, cicatrizar, entibiar, pacificar, serenar, sosegar, templar, tranquilizar, boceto, bosquejo, compendio, contorno, croquis, derredor, esbozo, esqueleto, silueta, trazo, adoptar, aprobar, confirmar, declarar, ratificar, validar, arrollar, enrollar, ensortijar, ovillar
накрити на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: consacrer, dédicacer, dédier, mondain, temporel, terrestre, affaire, boutique, business, fonds, intérêt, négoce, travail, aplomb, chemin, codirection, destination, direction, ligne, part, sens, tendance, travers, appliquer, encuver, mettre, placer, pondre, poser, postposer, rappliquer, remettre, reposer, coiffer, couvrir, napper, entasser, imbriquer, interférer, marger, superposer, découvrir, dénuder, dépouiller, accuser, charger, imputer, incriminer, inculper, déclamer, déférer, entraccuser, récriminer, lambrisser, pommeler, poudroyer, recouvrir, revêtir, tapisser, allure, antipatriotisme, attitude, carrure, dégaine, maintien, position, posture, stature, tenue, bénir, dévouer, diviniser, sacrer, sacrifier, vouer, atterrer, coucher, foudroyer, jeter, assiette, condisciple, emplacement, état, exposition, gisement, imposition, pose, remise, site, situation, besogne, boulot, emploi, herschage, labeur, ouvrage, salariat, tâche, turbin, cesser, dépasser, devancer, excéder, primer, suprême, surmonter, surpasser, attribuer, dissémination, espacement, implantation, installation, être, percher, seoir, siéger, action, cause, chose, fait, point, problème, question, sujet, monde, mondial, terre, univers, lai, laïque, profane, séculier, affirmer, alléguer, assurer, maintenir, prétendre, attiger, choquer, férir, frapper, heurter, percuter, taper, tomber, toquer, adoucir, apaiser, calmer, lénifier, soulager, calmir, déchagriner, désénerver, désenvenimer, pacifier, rasséréner, rassurer, tempérer, tranquilliser, aide-mémoire, aperçu, aperçue, cadre, charpenter, compendium, contour, contournement, croquis, délinéament, délinéation, ébauche, esquisse, galbe, linéament, osseuse, profil, silhouette, squelette, tracé, trait, occupation, approuver, avouer, confirmer, entériner, ratifier, sanctionner, valider, carguer, enrouler, plier, pommer, recoquiller, roule, rouler, taponner, tortiller
накрити на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: dedicare, materiale, mondano, temporale, terreno, terrestre, affare, bottega, caso, faccenda, fatto, frutto, impresa, interessamento, interesse, lavoro, mansione, negozio, cammino, direzione, guida, lenza, linea, riga, rigo, senso, tendenza, trend, appoggiare, collocare, coricarsi, mettere, piazzare, porre, posare, riporre, sdraiarsi, applicare, imporre, sovrapporre, brullo, denudare, disadorno, nudo, accusare, addebitare, caricare, incolpare, incriminare, tacciare, denunciare, imputare, coprire, ricoprire, rivestire, atteggiamento, contegno, intenzione, portamento, posa, posizione, consacrare, sacrificare, abbattere, circostanza, collocazione, postazione, sito, situazione, ubicazione, impiego, incarico, incombenza, occupazione, opera, travaglio, uso, cessare, finire, smettere, eccedere, oltrepassare, passare, sormontare, sorpassare, superare, ascrivere, assegnare, attribuire, disposizione, sedere, azione, cagione, causa, commissione, cosa, coso, effetto, materia, problema, punto, quesito, questione, ragione, gente, globale, mondiale, mondo, terra, universo, laico, profano, affermare, asserire, assicurare, pretendere, acchiappare, bussare, colpire, cozzare, investire, percuotere, picchiare, schiantarsi, sfasciare, urtare, acquietare, alleviare, ammansire, attutire, calmare, pacare, smorzare, sopire, abbonacciare, calmarsi, lenire, pacificare, placare, rassicurare, tranquillizzare, abbozzo, bozza, contorno, figura, profilo, scheletro, schizzo, assunzione, approvare, avvalorare, concedere, confermare, omologare, ratificare, varare, avvolgere
накрити на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: tilegne, jordisk, ærende, affære, anliggende, arbeid, bedrift, butikk, forretning, handel, interesse, rente, sak, forvaltning, kant, lei, linje, retning, riktning, samfunnsfag, studieretning, tendens, betona, legge, sette, bedekke, dekke, duka, tekke, pålegge, bar, blotta, kal, naken, anklage, bebreide, belaste, beskylde, laste, tiltale, bekle, belegge, holdning, stilling, hengi, ofre, oppofre, vie, beliggenhet, forfatning, kår, situasjon, staten, status, sted, tilstand, beskjeftigelse, bestilling, jobb, kroppsarbeid, oppgave, sysselsetting, sluta, overgå, overstige, overtreffe, tillegge, sitta, sitte, ærend, årsak, gærning, gjøremål, handling, mål, poeng, punkt, tilfelle, ting, tingest, global, verden, profan, verdslig, bekrefte, forsikre, hevde, påstå, sikre, banke, dunke, ramme, slå, støta, støte, berolige, lindra, myldra, trøsta, blidka, lugn, lunna, stilla, tyst, beinrangel, omriss, riss, skisse, utkast, rulle, sno
накрити на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: посвящать, земной, мирской, дело, интерес, работа, направление, руководство, тенденция, управление, класть, накрыть, накрывать, накладывать, налагать, обнажать, оголять, инкриминировать, обвинять, покрывать, осанка, отношение, положение, жертвовать, освящать, приурочивать, повалить, возложение, место, местоположение, состояние, уложение, задание, задача, труд, переставать, обгонять, превышать, приписывать, размещение, расположение, сидеть, действие, истечение, поступок, вселенная, вселенский, всемирный, мир, мировой, светский, твердить, утверждать, вдарить, приударить, ударить, облегчать, смирять, успокаивать, остов, очерк, очертание, план, силуэт, схема, эскиз, занятость, трудоустройство, ратифицировать, утвердить, мотать, свертывать, свёртывать, свивать, сворачивать, скатывать, сматывать
накрити на російською »
Словник: шведському
Переклади: dedicera, världslig, affär, angelägenhet, ärende, bedrift, intresse, ränta, håll, kant, retning, riktning, betona, lägga, duka, belägga, bar, blotta, kal, naken, nödtorftig, anlage, beskylla, åklaga, attityd, hållning, holding, ställning, kår, läge, placering, situation, anställning, arbete, jobb, plats, syssla, sluta, sitta, gärning, mål, sak, belevad, berest, global, profan, påstå, stadfästa, dänga, smälla, stöta, lindra, mildra, trösta, blidka, lugn, lugna, stilla, stillsam, tyst, siluett, sketch, skiss, utkast, arbeit, sysselsättning, sno, veckla
накрити на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: адкрываць, знаёміць, інфармаваць, расказваць, людскі, інтарэс, крама, лава, увага, кідаць, ліць, сыпаць, заспець, застаць, злавіць, накрыцца, накрыць, заставаць, лавіць, накрывацца, накрываць, накладаць, накладваць, вынімаць, раскрываць, абвінавачваць, засцілаць, крыць, пакрываць, пастава, асвячаць, ахвяроўваць, паваліць, месцазнаходжанне, работа, пакідаць, пераставаць, сціхаць, перавышаць, дадаваць, прыпісваць, рэльеф, размяшчэнне, сядзець, зямля, свецкі, сусветны, сьвет, дзяўбці, завучваць, паўтараць, угрунтоўваць, умацоўваць, усталёўваць, выцяць, стукнуць, заспакойваць, суцішаць, сцішаць, сцішваць, усыпаць, абрыс, занятасць
накрити на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: omistaa, vihkiä, ajallinen, maallinen, asia, etu, intressi, kauppa, liikeasia, myymälä, puoti, pyyde, seikka, toimi, työ, johto, johtokunta, ohjaus, suunta, taipumus, tendenssi, asettaa, panna, sijoittaa, sovelluttaa, alaston, paljas, paljastaa, syyttää, peittää, suojata, asenne, asento, esiintyminen, kanta, käytös, ryhti, kaataa, syöstä, asema, asianlaita, kohta, kunto, olo, tila, tilanne, valtio, askare, homma, käyttäminen, paikka, tehtävä, teos, työnteko, virka, ohittaa, voittaa, ylittää, istua, kysymys, teko, toiminta, vaikutus, kansa, maailma, maallikko, suojella, taata, väittää, vakuuttaa, varmistaa, huojentaa, lieventää, hillitä, lepyttää, harjoitelma, kaavailu, luonnos, luuranko, ammatti, hyväksyä, vahvistaa, varmentaa, kääriä, keriä
накрити на фінською »
Словник: португальськи
Переклади: consagrar, dedicar, oferecer, votar, lego, mundano, temporal, terrestre, armazém, assunto, caso, coisa, integres, interesse, juro, loja, negocio, negócio, quedar, tarefa, trabalho, venda, administração, administrais, curso, direcção, directo, gerência, gestão, giro, sentido, tendência, acostar, aplicar, colocar, incluir, meter, pôr, situar, tapar, infligir, usar, descobrir, desnudo, despido, nu, acusar, arguir, culpar, denunciar, incriminar, inculpar, cobrar, cobrir, recorrer, revestir, altura, atitude, cláusula, estatura, porte, postura, sacrificar, santificar, derribar, circunstancia, circunstância, condição, desarreigo, estado, pararei, posição, sítio, situação, carga, cometido, emprego, empreitada, emprestada, falena, labor, obra, ocupação, ocupais, ofício, tarifa, cessar, exceder, passar, rebarbar, sobrar, sobrepujar, superar, suplantar, ultrapassar, assinar, atribuir, imputar, realce, aquartelamento, colocaria, posares, sentar, acabo, acção, causa, cosa, demanda, questão, global, laicismo, laico, mundial, mundo, universal, universo, profano, secular, selar, afirmar, alegar, assegurar, asseverar, confirmar, pretender, sancionar, golpear, surgir, adormecer, aligeirar, aliviar, aquietar, consolar, mitigar, amainar, aplacar, calmar, cicatrizar, pacificar, serenar, tranquilizar, bocejo, bosquejo, contorno, croquis, esboço, esqueleto, professorado, adoptar, aprovar, declarar, ratificar, validar
накрити на португальськи »
Словник: польському
Переклади: dedykować, doczesny, interes, kierunek, kłaść, nakryć, nakrywać, nakładać, obnażać, obwiniać, oskarżać, pokrywać, postawa, poświęcać, powalić, położenie, praca, przestawać, przewyższać, przydomowy, przypisywać, reliktowy, rozmieszczenie, siedzieć, sprawa, światowy, świecki, twierdzić, uderzyć, uśmierzać, uspokajać, wybity, zarys, zatrudnienie, zatwierdzać, zwijać
накрити на польському »
Словник: грецьки
Переклади: γήινος, δουλειά, ενδιαφέρον, μαγαζί, τόκος, υπόθεση, κατεύθυνση, μόδα, ροπή, τάση, ξαπλώνω, βάζω, εφαρμόζω, γυμνός, κατηγορώ, στάση, συμπεριφορά, θυσία, ρίχνω, κατάσταση, κράτος, τοποθεσία, εργασία, ξεπερνώ, αναθέτω, αποδίδω, τοποθέτηση, δράση, θέμα, κόσμος, βεβαιώνω, χτυπώ, ανακουφίζω, κατευνάζω, σβήνω, περίγραμμα, σκιαγράφηση, σκίτσο, επιβεβαιώνω, επιδοκιμάζω, επικυρώνω
накрити на грецьки »
Словник: албанською
Переклади: interes, zbatoj, fajësoj, shtat, gjendje, shtet, detyrë, punë, vepër, veprim, botë, shuaj, qetësoj, skelet
накрити на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: дело, лихва, магазин, работа, сделка, търговия, направление, тенденция, отношение, поведение, задача, занятие, труд, повод, вселена, земя, мир, очертание, скелет, занимание
накрити на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: afäär, amet, huvi, intress, töö, kalduvus, suund, asetama, alasti, paljas, süüdistama, asukoht, istuma, asi, küsimus, tegu, maailm, skits
накрити на естонською »
Словник: хорватському
Переклади: afera, biznis, interes, kamata, posao, radnja, stvar, zanimanje, pravac, smjer, staviti, goli, otkriti, tužiti, položaj, rast, posvetiti, oboriti, držanje, država, mjesto, situacija, smještaj, stanje, djelo, rad, služba, zadatak, zaposlenje, pristajati, akcija, svijet, tvrditi, ublažiti, umiriti, pregled, skelet, skica, potvrditi
накрити на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: dolog, érdek, ügy, ügylet, üzlet, fektet, fektetni, helyezni, tenni, teríteni, beperel, helyzet, póz, áldozat, feláldozni, elhelyezés, fekvés, munka, abbahagy, elkelni, hasznosnak, hozzáírni, megkönnyebbülés, ülni, cselekmény, kérdés, részvény, evilági, világ, beavatatlan, laikus, világi, állítani, kijelenteni, beleüt, elsodor, enyhíteni, lecsillapítani, megnyugtatni, nyugszik, áttekintés, csontváz, kontúr, körvonal, vázlat, alkalmazás, állás, foglalkozás, foglalkoztatás, elfogad, felcsavar, göndör, összecsavar, összesodor, összeteker, összetekeredik
накрити на угорською »
Словник: литовською
Переклади: darbas, istorija, palūkanos, profesija, tarnyba, užduotis, kryptis, polinkis, tendencija, vadyba, nuogas, padėtis, valstybė, vieta, triūsas, tupėti, daiktas, dalykas, reikalas, veiksmas, pasaulis, visata, žemė, eskizas, griaučiai, karkasas, škicas
накрити на литовською »
Словник: румунською
Переклади: afacere, chestiune, magazin, direcţie, pune, aplica, atitudine, înfăţişare, poziţie, situaţie, stare, stat, muncă, acţiune, caz, problemă, mondial, afirma, asigura, linişti
накрити на румунською »
Словник: словенії
Переклади: služba, trgovina, smer, postaviti, delo, naloga, primer, svet, naris
накрити на словенії »
Словник: словацькою
Переклади: záujem, smer, atribút, úľava, schváliť
накрити на словацькою »

Пов'язані слова

накрити мокрим рядном, накрити мокрим рядном фразеологізм, накрити стіл день народження, накрити стіл на день народження, накрити дах ціна, накрити мокрим рядном синоніми, накрити мокрим рядном це, накрити стіл на роботі, накрити стіл, накрити дах