slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: невисокий

Словник: англійська невисокий
Переклади: calm, gentile, gentle, low, mum, noiseless, orderly, peaceful, quiescent, quiet, reposeful, silent, silently, soft, still, tacit, tranquil, tubby, wordless, boorish, gruff, gruffly, rugged, surly, churlish, coarse, ill-bred, obscene, rough, roughed, rude, uncivil, big, bulky, chunky, coarseness, fat, fubsy, great, gross, gutsy, heavy, roughen, stout, succulent, thick, thicker, bad, crummy, feeble, lame, lousy, poor, rotten, scratchy, shoddy, weak, abject, base, blackguardly, caitiff, craven, damnable, dastardly, despicable, dishonourable, infamous, knavish, malicious, mean, miscreant, miserable, palsy, scurry, shabby, sordid, undignified, vile, wicked, briefer, deep, low-down, lowly, short, smallness, stunted, undersized, drain, ebb, ebb-tide, effluent, emigration, outflow, outlet, plughole, reflux, spillway, tide, coarsened, offensive, ornery, raffish, scurrilous, vulgar, dreadful, messy, nasty, naughty, sticky, ugly, wretched, blackguard, contemptible, discreditable, ignoble, ignominious, scummy, scurvy, small, abase, debase, degrade, demean, dispraise, grovel, humiliate, snub, stoop, affliction, dejection, depression, despondency, dumps, gloom, megrim, obscurity, avaricious, closefisted, fisted, grudging, hard-fisted, illiberal, miserly, niggard, parsimonious, penurious, scant, scantiest, scanty, scarce, scarcely, scrimp, shoestring, skimpy, spar, sparse, stingy, tight, tight-fisted, attackable, dismal, effete, enervate, faint, feckless, flimsy, frail, infirm, invalid, limp, nerveless, outsider, pale, sappy, shaky, shy, slack, slim, thin, unmanly, vulnerability, wan, delicate, fragile, wispy, crude, foulmouthed, foul-mouthed, hardcore, hard-core, profane, vulgarly, angrier, angry, cross, damaged, evil, fenced, horrible, ill-tempered, malign, malignant, misdeed, misguided, naught, nought, parlous, rancorous, severe, stuffy, vicious, villainous, virulent, worse, worst, wrong, wrongful, wroth
невисокий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bezhlučný, bezvětří, dolní, hluboký, jemný, klid, klidný, malý, mírný, mlčenlivý, mlčící, nehlučný, nerušený, nešlechetný, něžný, nízko, nízký, poklidný, pokoj, pokojný, potichu, povlovný, slabý, ticho, tichý, tlumený, vulgární, zamlklý, divoký, drsný, hrubiánský, hrubý, neotesaný, venkovský, drzý, kostrbatý, neomalený, neurvalý, nezpůsobný, prudký, hustě, hustý, korpulentní, mastný, mocný, objemný, omezený, pevnost, pevný, silný, těžkopádný, tlustý, tučný, tupý, velký, zavalitý, bídný, nekvalitní, nevalný, podřadný, prohnilý, průměrný, shnilý, škodlivý, špatný, trouchnivý, zetlelý, zlý, zpráchnivělý, zpuchřelý, ztrouchnivělý, bezectný, bídácký, hanebný, hnusný, lakomý, malicherný, mrzký, nešťastný, ničemný, odporný, ohavný, podlý, protivný, skoupý, špinavý, ubohý, krátký, prostě, spodek, stručný, úpatí, kanál, odliv, odpad, odtok, proudění, průtok, stoka, lidový, náhlý, obyčejný, surový, všední, nehezký, nepěkný, šeredný, škaredý, sprostý, spodní, zbabělý, pokořit, ponížit, snížit, snižovat, tupit, zahanbit, zlehčit, zlehčovat, znehodnotit, zneuctít, nevychovaný, deprese, ochablost, pokles, proláklina, propadlina, skleslost, sklíčenost, smutek, snížení, zádumčivost, držgrešle, lakomec, lakotný, skrblický, skrblík, skrblivý, spořivý, těsný, utažený, všivý, bezmocný, bezvýrazný, chabý, chatrný, churavý, křehký, lámavý, mdlý, měkký, neduživý, nenapjatý, nesmělý, ochablý, schlíplý, skrovný, slabošský, útlý, zplihlý, choulostivý, delikátní, lomivý, slaboučký, sporý, nehodný, neposlušný, rozhněvaný, rozzlobený, škodolibý, špatně, zle, zlo, zlobný, zlomyslný, zlověstný
невисокий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: friedlich, fromm, gelassen, geräuscharm, geräuschlos, leise, mild, niedrig, ruhig, sacht, sanft, schweigend, stilisiert, still, stillschweigend, weich, grob, ordinär, derb, flegelhaft, gemein, rau, roh, rücksichtslos, dick, fett, fettig, gras, groß, speckig, stark, arg, faul, lahm, mies, mittelmäßig, schlecht, elend, erbärmlich, jämmerlich, niederträchtig, schuftig, klein, kurz, nieder, tief, obszön, abfluss, ablauf, abzug, auslauf, ebbe, rüde, böse, garstig, hässlich, scheußlich, schnöde, demütigen, entwürdigen, erniedrigen, niederdrücken, niedergeschlagenheit, trübsal, begehrlich, dicht, geizen, geizig, geldgierig, gierig, karg, knapp, knauserig, schäbig, schmal, schmutzig, spärlich, blass, flau, gebrechlich, kraftlos, matt, schwach, zart, brüchig, fein, heikel, hinfällig, schmächtig, schwächlich, zerbrechlich, zierlich, vorzuziehen, vulgär, bissig, bös, erzürnt, falsch, fehlerhaft, schlimm, übel, überzüge, zorn
невисокий на німецький »
Словник: данська
Переклади: blid, blikstille, blød, lav, lydløs, mild, ro, rolig, sød, stilhed, stille, tyst, ussel, grov, barsk, kulen, løselig, plump, rå, diger, fed, fedt, fedtstof, stor, tyk, dårlig, ilde, ond, slet, elendig, gemen, lumpen, nedrig, ubehagelig, kort, låg, afløb, ebbe, kloakledning, simpel, vulgær, afskyelig, grim, sjofel, gerrig, grisk, knuset, nidsk, smålig, sparsom, stram, indisponeret, kløen, magtesløs, ømtålig, sårbar, sart, skral, skrøbelig, svag, tander, uoplagt, vanskelig, delikat, fin, lækker, skør, vrik, arg, bister, forkert, gal, galen, grusom, olm, ondt, slem, truende, ukorrekt, uskikkelig, vred
невисокий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: apacible, bajo, blando, callado, mudo, quieto, silencio, silencioso, sordo, sosegado, suave, tácito, tranquilidad, tranquilo, cachorro, desatento, rudo, villano, áspero, basto, bronco, grosero, incivil, abultado, espeso, gordo, gran, grande, graso, grueso, obeso, rollizo, tosco, voluminoso, malo, mediano, mediocre, podrido, miserable, ruin, vil, grave, hondo, pequeño, obsceno, derrame, desagüe, flujo, marea, reflujo, chabacano, ordinario, trivial, vulgar, odioso, indigno, infame, soez, abatir, arrastrarse, degradar, deprimir, humillar, rebajar, bruto, zafio, abatimiento, depresión, desanimo, desánimo, apretado, avariento, avaro, escaso, mezquino, parco, piojoso, roñoso, sórdido, tacaño, débil, deleznable, endeble, exangüe, flojo, frágil, quebradizo, tímido, delicado, flaco, malsonante, pedestre, airado, dañado, enemigo, enfadado, erróneo, furioso, incorrecto, infernal, malévolo, malvado, vicioso
невисокий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: bas, calme, coi, doux, feutré, paisible, petit, silencieux, tacite, terrain, tranquille, agreste, grossier, rustre, brutal, impertinent, impur, malotru, rude, traits, boulot, épais, fort, gras, gros, grossi, matériel, rabelaiserie, truffe, volumineux, mauvais, médiocre, pourri, abject, ignoble, infâme, liche, mesquin, misérable, odieux, vil, bref, grave, immonde, baissant, dégorgement, écoulement, égout, jusant, reflux, brusque, brut, canaille, rosse, vulgaire, détestable, vilain, lâche, sale, abaisser, avilir, déprimer, humilier, rabaisser, ravaler, ravilir, poissard, populacier, rustique, simpliste, travaux, abattement, accablement, affaissement, anéantissement, langueur, larme, prostration, tristesse, avare, avaricieux, chiche, coriace, crasseux, parcimonieux, pingre, pouacre, pouilleux, serré, atone, chétif, débile, faible, flasque, fragile, frêle, infirme, mou, veule, vulnérable, délicat, fluet, grêle, mièvre, fâché, mal, maléfique, méchant, moitié, vexé
невисокий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: basso, blando, calma, calmo, cheto, lieve, mite, morbido, pacatezza, quiete, quieto, sereno, silenzioso, tacito, tranquillo, zitto, rude, aspro, grossolano, incivile, sguaiato, villano, zotico, denso, fitto, forte, grasso, grosso, ingombrante, pingue, spesso, brutto, cattivo, fradicio, malvagio, marcio, mediocre, sbagliato, scadente, abbietto, abietto, esoso, indegno, infame, meschino, miserabile, misero, nefando, sciagurato, squallido, grave, osceno, deflusso, fogna, riflusso, sbocco, scarico, greggio, grezzo, rozzo, ruvido, volgare, disgustoso, codardo, ignobile, vile, abbassare, avvilire, umiliare, abbattimento, sconforto, avaro, gretto, parsimonioso, stretto, taccagno, tirchio, debole, fiacco, fievole, fioco, floscio, fragile, gracile, infermo, labile, scarso, cagionevole, delicato, esile, tenue, errato, mal, male, maligno, malizioso, peccaminoso
невисокий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: blid, blikkstille, lav, lugn, lydløs, mild, myk, ro, rolig, søt, stilla, stille, stillferdig, stillhet, taus, tyst, ussel, grov, barsk, hardhendt, knagglig, kulen, plump, rå, diger, fet, tykk, dårlig, elendig, råtten, vond, gemen, hemsk, lumpen, nederdrektig, nedrig, ubehagelig, uhederlig, djup, kort, låg, liten, avløp, avlopp, ebb, ebbe, fjære, simpel, tarvlig, vulgær, avskyelig, heslig, stygg, sjofel, skitten, nedverdige, ringeakt, begjærlig, gjerrig, grisk, knapp, knuslet, nidsk, smålig, snål, sniken, sparsom, tett, avfeldig, indisponert, klen, lett, løy, maktesløs, matt, ømtålig, orkesløs, sårbar, skjør, skral, skrøpelig, slapp, svag, svak, tander, uopplagt, veik, vek, delikat, sart, tynn, platt, arg, bister, gal, galen, harmfull, ille, ilsken, morsk, olm, ond, ondt, oppbrakt, sint, skurkaktig, slem, slett, uskikkelig, vred
невисокий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: безмолвный, бесшумен, бесшумный, кроткий, мирный, молчаливый, мягкий, небольшой, невысокий, низкий, покой, спокойный, спокойствие, тихий, грубый, невоспитанный, большой, густой, крупный, объемистый, толстый, гнилой, дрянной, плохой, гнусен, гнусный, жалкий, отвратительный, подлый, низкоросл, низкорослый, низмен, низменный, низок, непристойный, дренаж, отлив, отток, пошловатый, мерзкий, паскудный, скверный, принижать, унижать, подавленность, потерянность, удрученность, удручённость, уныние, жадный, плотный, скуден, скудный, скуп, скупой, вялый, немощный, слабый, ломкий, нежный, непрочный, тонкий, хил, хилый, хрупкий, вульгарен, вульгарный, дурен, дурной, злой, сердитый
невисокий на російською »
Словник: шведському
Переклади: lugn, rolig, ställe, stilla, tyst, burdus, sträv, hårdhänt, knagglig, kulen, ojämn, ouppfostrad, plump, rå, diger, fet, grov, tjock, dålig, gemen, hemsk, lumpen, nedrig, djup, låg, lav, avlopp, ebb, simpel, tarvlig, vulgär, smutsig, usel, beklämning, knapp, knusslet, skålig, snål, sniken, klen, lett, matt, ömtålig, orkeslös, sårbar, skral, slapp, svag, vek, platt, arg, bister, bovaktig, dårlig, elak, förtretad, gal, galen, harmfull, illa, ilsken, morsk, olm, ond, ont, sint, skurkaktig, stygg, vred
невисокий на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: бязгучны, бясшумны, нiзкi, панчоха, ціхі, гаматны, грубы, благi, благі, дрэнны, кепскі, подлы, нізкі, непрыстойны, агідны, брыдкі, гадкі, паганы, паскудны, зневажаць, зніжаць, паніжаць, уніжаць, маркота, нуда, сум, туга, бедны, заняпалы, мізэрны, скупы, убогі, невялікі, слабы, кволы, вульгарны, злы, ліхі
невисокий на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: leebe, madal, õrn, pehme, tüüne, vaikne, jämedakoeline, kare, paks, rasvane, suur, halb, sügav, tihe, nõrk, delikaatne, habras, vale, vihane
невисокий на естонською »
Словник: фінською
Переклади: alava, alhainen, halpamainen, hento, hiljainen, tyyni, vieno, ankara, jylhä, kolea, iso, paksu, sakea, sankka, taaja, huono, kehno, kurja, laho, mätä, paha, häijy, inhottava, katala, kunniaton, pahainen, matala, rietas, viemäri, ilkeä, ruma, alentaa, nöyryyttää, raaka, laskeuma, masennus, ahne, itara, kitsas, likainen, säästeliäs, saita, hatara, heikko, hintelä, laimea, löysä, veltto, hauras, särkyvä, ilkeämielinen, kiukkuinen, vihainen
невисокий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: απαλός, ήπιος, ήρεμος, ήσυχος, χαμηλός, τραχύς, αγενής, λίπος, χοντρός, κακός, άθλιος, βαθύς, άσχημος, εξευτελίζω, τσιγκούνης, φιλάργυρος, αδύναμος, αμυδρός
невисокий на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: miran, nizak, grub, surov, debeo, loš, pokvaren, truo, mali, oseka, vulgaran, ružan, sniziti, škrt, tvrdica, slab, zao
невисокий на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: alacsonyan, bársonyos, csend, kis, nyugodt, szelíd, nyers, goromba, busa, kövér, nedvdús, vaskos, vastag, gonosz, alacsony, apály, faragatlan, otromba, vulgáris, csúf, csúnya, ocsmány, alávaló, aljas, hitvány, csüggedés, fösvény, zsugori, beteges, erélytelen, erőtlen, gyenge, lanyha, petyhüdt, puha, gyengén, rossz, rosszul
невисокий на угорською »
Словник: литовською
Переклади: minkštas, ramumas, ramus, ramybė, švelnus, tyla, tylus, žemas, apytikris, grubus, šiurkštus, didelis, riebus, storas, blogas, negeras, skurdus, gilus, drenažas, nuotakas, įtemptas, menkas, silpnas, gležnas, keblus, subtilus, trapus, piktas
невисокий на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: baixo, brando, calado, calma, calmo, doce, macio, manso, meigo, mudo, plácido, quedo, quieto, sereno, sigiloso, silencio, silêncio, silencioso, sossegado, suave, tácito, tranquilo, bárbaro, basto, rampinha, tosco, agreste, áspero, bronco, cru, grosseiro, incidis, rude, denso, espesso, gordo, grande, grasno, volumoso, mau, mediano, medíocre, ruim, coitado, infame, lastimável, miserável, pérfido, traidor, vil, cobarde, grave, impúdico, indecente, obsceno, derrame, rodo, trivial, urde, vulgar, feio, odioso, degradar, deprimir, rebarbar, vejas, bordo, safio, tristeza, avarento, avaro, chucho, descaso, parco, paupérrimo, piloso, rochoso, sórdido, débil, fraco, frágil, laxo, raquítico, tímido, achacoso, delicado, enchente, fino, grácil, mimoso, quebradiço, erróneo, incorrecto, maléfico, malévolo, malicioso, malvado, mirado, mordedor, perverso, sinistro, vicioso
невисокий на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: jos, brutal, urât, zgârcit, slab
невисокий на румунською »
Словник: словенії
Переклади: tih, slab, odtok, skop
невисокий на словенії »
Словник: польському
Переклади: cichy, gburowaty, grubiański, gruby, kiepski, nikczemny, niski, obsceniczny, odpływ, ordynarny, paskudny, podły, poniżać, prostacki, przygnębienie, skąpy, słaby, słać, upakować, wątły, wulgarny, zły
невисокий на польському »
Словник: словацькою
Переклади: hrubý, odporný, odtok, vulgárny, škaredý, ponížiť, lakomý, slabý, zlý
невисокий на словацькою »
Словник: болгарському
Переклади: голям, отлив, отчаяние, слаб, лош
невисокий на болгарському »
Словник: албанською
Переклади: keq
невисокий на албанською »

Пов'язані слова

невисокий чи невисокий