slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: оцінка

Словник: англійська оцінка
Переклади: scar, aim, aiming, ambition, cause, design, destination, end, goal, mark, object, objective, point, purpose, purposelessly, scope, target, targeting, tee, ambit, border, borderline, bound, boundary, bourn, compass, customs, frontier, limit, line, minimum, pale, precinct, rope, class, classification, classroom, class-room, denomination, form, genus, grade, league, rate, schoolroom, back, cross, crux, dally, grizzle, linger, loiter, label, tag, record, tape, norm, orthodoxy, standard, appraisal, appraisement, appreciation, assessment, assignment, criticism, estimate, estimation, evaluation, opinion, rating, score, view, dillydally, dilly-dally, hover, quail, tarry, blister, corn, footprint, impression, imprint, imprinted, print, stamp, casualty, loser, manta, oblation, offering, prey, sacrifice, stooge, victim, appellation, definition, designation, determination, epithet, phrase, term, feedback, mind, sentiment, verdict, badge, emblem, evidence, hallmark, hall-mark, indication, indicator, portent, token, attitude, bearing, carriage, countenance, demeanour, deportment, mien, personality, poise, port, posture, stance, stature, esteem, prestige, regard, respect, respectability, deck, degree, level, pitch, step, angle, case, circumstance, condition, footing, frontage, item, locality, location, locus, placement, plight, position, site, situation, state, station, status, assurance, belief, conviction, persuasion, order, rank, senior, demarcate, differentiate, fame, notability, notoriety, publicity, renown, resonance, clue, footmark, foot-mark, footstep, hint, soupcon, spot, strain, trace, track, trail, vestige, start, postmark, seal, census, consideration, deference, respectfulness, reverence, veneration, acknowledgement, acknowledgment, gratefulness, gratitude, thankfulness, index, indicant, point-duly, pointer, superscript, tracer, pricing, quotation, quote, valuation, bequeath, book, enrol, jot, save, spell, clause, sentence, ampersand, char, character, glyph, marker, note, pip, sign, apprehension, comprehension, understanding, delay, hesitate, lag, procrastinate, protract, stall, temporize
оцінка на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: jizva, šrám, branka, cíl, gól, konec, mez, mezník, objekt, objektiv, objektivní, plán, položka, smrt, smysl, terč, účel, úmysl, určení, záměr, zánik, hranice, hraniční, limit, limita, mezní, pohraniční, pomezí, pomezní, rozhraní, druh, kategorie, ročník, skupina, třída, učebna, vyučování, hřbet, křížek, zadek, brblat, otálet, reptat, etiketa, nálepka, označení, štítek, viněta, visačka, nahrát, nahrávat, registrovat, zaregistrovat, zaznamenat, zaznamenávat, norma, normál, pravidlo, bonitace, daň, dávka, hodnocení, mínění, názor, ocenění, odhad, ohodnocení, poplatek, posouzení, posudek, rozsudek, účet, úsudek, známka, meškat, váhat, dojem, otisk, otištění, pečeť, puchýř, stopa, tisk, úhoz, kořist, oběť, obětování, definice, definování, determinace, jméno, název, odhodlání, pojmenování, rozhodnutí, stanovení, cit, mysl, myšlení, náhled, přesvědčení, rozum, soud, výrok, náznak, odznak, příznak, projev, razítko, ukazatel, značka, znak, znamení, znaménko, atituda, chování, držení, postava, postavení, postoj, pozice, stanovisko, stav, vystupování, význam, vzrůst, způsoby, ohled, respekt, úcta, vážnost, zřetel, hladina, horizont, libela, patro, rovina, úroveň, místo, naleziště, poloha, položení, poměry, póza, prostranství, situace, skupenství, staveniště, umístění, důvěra, přemlouvání, usvědčení, víra, hodnost, pořadí, řada, šarže, stupeň, pověst, sláva, věhlas, brázda, kolej, šlápota, šlépěj, cejch, cenina, razidlo, rytina, důvod, pozornost, uctívání, úvaha, uvážení, ctít, dbát, respektovat, uznání, vděčnost, vděk, indikátor, míra, sazba, seznam, úměra, napsat, odkázat, poznamenat, zanechat, zanést, zapisovat, zapsat, perioda, věta, bod, firma, indikace, návěští, naznačení, pokyn, signál, skóre, štít, údaj, znamínko, zpráva, chápání, chápavost, dohoda, dorozumění, pochopení, porozumění, shoda, soulad, kolísat, odkládat, odložit, vyčkávat, zaostávat, zdržet
оцінка на чеська »
Словник: німецький
Переклади: narbe, schmarre, bestimmung, ende, funktion, objektiv, schluss, ziel, zielsetzung, zweck, abgrenzung, grenze, limes, mark, scheide, schranke, kategorie, klasse, kreuz, trödeln, mettwurst, aufnehmen, aufzeichnen, eintragen, niveau, norm, regel, abschätzung, auswertung, beurteilung, bewertung, note, schätzung, wertschätzung, wertung, zensur, säumen, zögern, abdruck, druck, eindruck, fußspur, gedanke, hühnerauge, idee, opfer, opferung, schlachtopfer, bezeichnung, definition, ansicht, äußerung, gutachten, leumund, meinung, ruf, stellungnahme, urteil, abzeichen, anzeichen, indiz, kennzeichen, plakette, zeichen, gestalt, haltung, körperhaltung, lage, positur, statur, stellung, verhalten, achtung, ansehen, ehrerbietung, hochachtung, respekt, grad, stufe, anordnung, situation, staat, stand, standort, umstand, verfassung, zustand, erkenntnis, gesinnung, glaube, überzeugung, charge, rang, rangstufe, abgrenzen, grenzen, aufsehen, berühmtheit, fährte, gleis, spülwasser, spur, trampelpfad, tritt, ablauf, anflug, start, briefmarke, gepräge, marke, stempel, betracht, ehre, ehrfurcht, rücksichtnahme, verehrung, respektieren, dankbarkeit, erkenntlichkeit, anzeigegerät, anzeiger, einschätzung, preisfestsetzung, aufschreiben, buchen, einschreiben, verbuchen, vermachen, vormerken, auffassung, chipsatz, erachten, satz, fanal, mal, merkmal, punkt, schild, signal, wahrzeichen, wink, einsicht, fassungsgabe, verständlichkeit, verständnis, gezögert, verzögern, zaudern
оцінка на німецький »
Словник: данська
Переклади: skramme, bestemmelse, ende, formål, hensigt, korn, mål, objektiv, sigte, begrænsning, grænse, arbejderklasse, kategori, klasse, kors, kryds, etikette, indspille, optage, norm, regel, standard, bedømmelse, beregning, berøm, dom, granskning, karakter, overslag, vurdering, indtryk, ligtorn, bytte, offer, term, anseende, mening, omdømme, opinion, renommé, ry, emblem, mærke, mere, symptom, tegn, holdning, stilling, ærbødighed, agtelse, anseelse, respekt, grad, højde, niveau, plan, forfatning, kår, provins, stat, staten, status, sted, tilstand, tro, rang, skille, berømmelse, far, plette, spår, spor, start, frimærke, stempel, pietet, hylle, omtanke, respektere, taknemmelighed, indikator, takst, notere, testamentere, dømt, sætning, sats, tanke, fortegn, jærtegn, omen, signal, skilt, symbol, vink, forstand, forhale, forsinke, hefte, tøve, udsætte
оцінка на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: cicatriz, estigma, lacra, blanco, cima, fin, final, finalidad, función, intento, meta, mira, objetivo, objeto, paradero, propósito, término, confín, frontera, límite, linde, raya, categoría, clase, curso, especie, género, anca, cruz, espinazo, remolonear, etiqueta, grabar, registrar, estándar, norma, pauta, apreciación, aprecio, calificación, estimación, evaluación, tardar, callo, clavo, estampa, huella, impresión, pisada, abnegación, ofrenda, sacrificio, víctima, definición, denominación, descripción, determinación, concepto, consulta, dictamen, fama, juicio, opinión, parecer, reputación, sentencia, veredicto, asomo, indicio, insignia, marca, muestra, seña, señal, signo, síntoma, actitud, ademán, empaque, estatura, porte, postura, presencia, situación, consideración, estima, respeto, altura, grado, nivel, piso, asiento, condición, estación, estado, exposición, orientación, paraje, posición, ubicación, convencimiento, convicción, creencia, fe, persuasión, rango, decoro, celebridad, nombradía, nombre, nota, pista, reliquia, sombra, surco, vestigio, viento, salida, estampilla, puntal, sello, sigilo, timbre, acatamiento, atención, deferencia, reverencia, veneración, respetar, agradecimiento, gratitud, indicador, cotización, tasación, anotar, apuntar, legar, matricular, dicho, frase, oración, agüero, indicación, índice, pinta, presagio, pronóstico, comprensión, demorar
оцінка на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: astigmate, balafre, cicatrice, estafilade, marque, plaie, stigmate, buste, but, cible, compte, objectif, terme, barrière, danser, frontière, limite, caste, catégorie, classe, croix, croupe, crucifiement, crucifix, porte-croix, attarder, chipoter, grogner, lambiner, lanterner, râler, étiquette, enregistrer, norme, principe, règle, appréciation, estimation, évaluation, jugement, note, taxe, verdict, barguigner, tarder, traîner, ampoule, cal, calus, cor, durillon, empreinte, éprouver, frappe, imprescriptible, impression, dévouement, don, oblation, offrande, sacrifice, victime, appellation, complément, définition, dénomination, détermination, qualification, avis, opinion, pensée, renom, renommée, réputation, sens, sentence, indice, insigne, manifestation, pronostic, signe, symptôme, allure, antipatriotisme, attitude, carrure, dégaine, maintien, position, posture, stature, tenue, considération, estime, respect, vénération, horizon, niveau, rez-de-chaussée, assiette, condisciple, emplacement, état, exposition, gisement, imposition, pose, remise, site, situation, conviction, croyance, persuasion, grade, rang, délibérer, célébrité, vogue, brisées, foulée, ornière, picoture, piste, remous, sauter, sillage, sillon, trace, traînée, vestige, début, décollage, départ, lancement, balancier, cachet, estampe, estampille, étai, étançon, poinçon, pointa, refouloir, rouanne, sceau, timbre, déférence, égard, piété, révérence, hommage, respecter, gratitude, reconnaissance, compteur, indicateur, jalon, module, spot, taux, chroniquer, inscrire, léguer, noter, dire, période, phrase, proposition, enseigne, filigrane, indication, intersigne, label, pinçon, point, repère, signal, compréhension, entente, désenfiler, hésiter, retarder, temporiser, traînasser
оцінка на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: cicatrice, sfregio, bersaglio, chiusura, disegno, fine, goal, gol, meta, mira, obiettivo, oggettivo, porta, progetto, proposito, scopo, segno, traguardo, confine, frontiera, limite, termine, categoria, ceto, classe, rango, croce, gingillare, cartellino, etichetta, incidere, registrare, norma, accertamento, apprezzamento, conto, estimo, giudizio, stima, valorizzazione, valutazione, indugiare, callo, impressione, impronta, orma, stampa, vescica, offerta, preda, sacrificio, vittima, definizione, denominazione, determinazione, qualificazione, avviso, idea, opinione, parere, posizione, senso, verdetto, affisso, dimostrazione, distintivo, indizio, marchio, sintomo, atteggiamento, contegno, intenzione, portamento, posa, considerazione, rispetto, livello, circostanza, collocazione, postazione, sito, situazione, ubicazione, convinzione, fede, persuasione, fila, grado, riga, schiera, celebrità, fama, carreggiata, pista, rotaia, traccia, vestigio, decollo, bollo, ossequio, premura, prestigio, riguardo, venerazione, rispettare, gratitudine, riconoscenza, riconoscimento, aliquota, indicatore, indice, tasso, quotazione, annotare, iscrivere, iscriversi, notare, prescrivere, salvare, frase, proposizione, accenno, cartello, cenno, indicazione, insegna, segnale, comprensione, intendimento, intesa, esitare, ritardare, tardare, temporeggiare, tentennare
оцінка на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: arr, skramme, bestemmelse, formål, forsett, funksjon, hensikt, intensjon, korn, mål, objektiv, poeng, sikte, skyteskive, slutt, grense, skille, arbeiderklasse, kategori, klass, klasse, kors, kryss, etikett, norm, regel, standard, bedømmelse, bedømning, beregning, berøm, dom, granskning, karakter, overslag, vurdering, avtrykk, blåsa, blemma, blemme, liktorn, preg, bytte, offer, besluttsomhet, definisjon, term, anseende, kritikk, mening, omdømme, opinion, oppfatning, renommé, ry, rykte, distinksjon, emblem, indikasjon, merke, symptom, tegn, holdning, stilling, ærbødighet, aktelse, anseelse, høgaktning, respekt, grad, høyde, nivå, plan, beliggenhet, forfatning, kår, situasjon, staten, status, sted, tilstand, forvissning, tro, rang, berømmelse, publisitet, far, fotefar, fotspor, plett, spår, spor, start, frimerke, stempel, pietet, ærefrykt, hylle, hyllest, omtanke, respektere, anerkjennelse, takknemlighet, indikator, takst, notere, testamentere, bisetning, døma, omdøme, sats, setning, tanke, brennemerke, fortegn, hakk, jærtegn, kjennemerke, omen, signal, sjømerke, skilt, stoppskilt, vink, forstand, innsikt, dvele, forhale, forsinke, hefte, oppholde, tova
оцінка на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: рубец, шрам, конец, мишень, объективный, цель, граница, предел, категория, класс, сословие, крест, крестец, медлить, этикетка, ярлык, записывать, скачивать, норма, стандарт, отзыв, отметка, оценка, впечатление, мозоль, отпечаток, оттиск, жертва, наименование, определение, очерчивание, вердикт, взгляд, воззрение, мнение, суждение, знак, значок, признак, осанка, отношение, положение, уважение, уровень, ярус, возложение, место, местоположение, состояние, уложение, переубеждение, самоутверждение, убеждение, убежденность, убеждённость, звание, ранг, ряд, чин, разграничивать, знаменитость, известность, огласка, слава, колея, след, старт, клеймо, печать, штамп, штемпель, благоговение, пиетет, почтение, благодарность, признательность, индикатор, отметчик, показатель, завещать, исписывать, приговор, знамение, марка, метка, примета, сигнал, вникание, понимание, постижение, колебать, мешкать, снимать
оцінка на російською »
Словник: шведському
Переклади: arr, ärr, ändamål, hensikt, korn, mål, målsättning, syfte, gräns, kategori, klass, kors, kryss, dröna, etikett, norm, standard, bedöma, bedömning, beräkning, beröm, granskning, överslag, blåsa, blemma, liktorn, prägel, bytte, offer, term, anseende, omdöme, opinion, renommé, rykte, andragande, symptom, tecken, attityd, hållning, holding, ställning, aktning, högaktning, respekt, nivå, plan, kår, läge, placering, situation, tro, grad, rang, publicitet, far, märke, spår, spor, start, stämpel, pietet, värdering, hylle, omtanke, tacksamhet, visare, åsikt, döma, mening, sats, tanke, tycke, uppfattning, omen, signal, stoppskilt, vink, insikt, tova
оцінка на шведському »
Словник: албанською
Переклади: mbresë, fund, nishan, qëllim, shenjë, cak, kufi, klasë, kryq, etiketë, normë, mendim, gjurmë, përkufizim, stemë, shtat, nivel, gjendje, shtet, gradë, nderoj, mirënjohje, vonoj
оцінка на албанською »
Словник: білоруськи
Переклади: рубец, иметь, цэль, граніца, мяжа, рубеж, клас, крыж, марудзіць, занатоўваць, норма, аблога, ацэнка, адбітак, отпечатки, ахвяра, азначэнне, акрэсленне, выяўленне, прызначэнне, водзыў, думка, меркаванне, погляд, адзнака, прымета, пастава, павага, пашана, месцазнаходжанне, перакананне, пераконванне, звычай, лад, ранг, чын, як, размяжоўваць, вядомасць, знакамітасць, слава, след, старт, штамп, падзяка, удзячнасць, паказчык, заніжаць, запісваць, зірнуць, знак, разуменне
оцінка на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: arpi, ampumataulu, loppu, maali, päämäärä, tarkoitus, raja, kategoria, laatu, luokka, oppitunti, sääty, aikailla, kuhnailla, etiketti, kirjata, rekisteröidä, normi, sääntö, arviointi, arviolaskelma, arvostelu, laskeminen, tuomio, hidastella, viipyä, leima, painatus, vaikutus, anti, kuolonuhri, uhri, määre, määritelmä, nimitys, ajatus, käsitys, lausunto, ennusmerkki, merkki, oire, osoitus, tunnus, asenne, asento, esiintyminen, kanta, käytös, ryhti, arvonanto, kunnioitus, taso, asema, asianlaita, kohta, kunto, olo, tila, tilanne, valtio, arvoasema, arvoaste, aste, jono, rivi, kuuluisuus, maine, jalanjälki, jälki, vana, postimerkki, arvio, kunnioittaa, kiitollisuus, mittari, testamentata, lause, luulo, mielipide, virke, sopimus, sopu, epäröidä, viivyttää
оцінка на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: ουλή, αντικειμενικός, γκολ, σκοπός, στόχος, τέλος, όριο, παραμεθόριος, τάξη, σταυρός, ηχογραφώ, βαθμός, εκτίμηση, εντύπωση, θύμα, θυσία, αποφασιστικότητα, ορισμός, άποψη, γνώμη, ετυμηγορία, κονκάρδα, στάση, συμπεριφορά, επίπεδο, κατάσταση, κράτος, τοποθεσία, φήμη, ίχνος, γραμματόσημο, σεβασμός, αναγνώριση, ευγνωμοσύνη, κληροδοτώ, πρόταση, ένδειξη, σήμα, κατανόηση, καθυστερώ
оцінка на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: sebhely, cél, célpont, gól, tárgy, tárgyi, óra, osztály, feszület, kereszt, norma, szabvány, becslés, bírálat, értékelés, felbecsülés, megbecsülés, osztályzat, impresszum, lenyomat, adomány, áldozat, definíció, meghatározás, elme, ítélet, nézet, vélemény, verdikt, jelvény, helyzet, póz, szint, színvonal, elhelyezés, fekvés, elítélés, meggyőződés, rang, rendfokozat, kerékcsapás, lábnyom, nyom, pálya, bélyegző, tisztelet, köszönetnyilvánítás, mutató, beiratkozik, beírni, felírni, mondat, cégér, cégtábla, előjel, feltüntetés, jel, jelölés, karakter, felfogás, megértés, késleltetés
оцінка на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: cicatriz, lacra, alvo, fim, final, finalidade, função, funciona, intenção, intento, meta, mira, propósito, término, confins, fronteira, limite, raia, categoria, classe, curso, género, aspa, cruz, espinhaço, etiqueta, rótulo, alistar, gravar, inscrever, registrar, norma, pauta, aprecio, avaliação, estimativa, evacuariam, julgamento, tardar, afeito, carácter, efeito, estampa, impressão, pisada, pista, sensação, oferta, sacrifício, vítima, determinais, consulta, crítica, ditames, opinião, parecer, sentencia, tesos, veredicto, aceno, âmago, índice, indicio, insígnia, marca, mestra, signo, sinal, altura, atitude, cláusula, estatura, porte, postura, apreciação, deferência, estima, respeito, civilizais, grado, nível, piso, circunstancia, circunstância, condição, desarreigo, estado, pararei, posição, sítio, situação, convencimento, convicção, convicto, credo, fila, fileira, graduação, grau, linha, posto, fama, sombreada, surjo, trilho, salina, selo, timbre, reverencia, estimaria, respeitar, gratidão, indicador, procedido, cotizariam, escribas, legar, frase, mirada, proposição, coto, divisa, emblema, empresa, indicação, nota, ponto, adiar, demorar, hesitar
оцінка на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: cicatrice, capăt, gol, obiectiv, scop, ţintă, limita, clasă, opinie, atitudine, înfăţişare, respecta, poziţie, situaţie, stare, stat, celebritate, sigila, ştampilă, semna
оцінка на румунською »
Словник: словацькою
Переклади: jazva, obsadenie, tiráž, obeť, úcta, pečiatka, odhad, vďačnosť, index, meranie, veta, pochopenie
оцінка на словацькою »
Словник: польському
Переклади: blizna, cel, granica, klasa, krzyż, marudzić, metka, nagrywać, norma, obmyć, ocena, ociągać, odcisk, ofiara, określenie, opinia, oznaka, postawa, poważanie, poziom, położenie, przekonanie, ranga, respekt, rozgraniczać, rozgłos, ślad, start, stempel, szacunek, uszanowanie, wdzięczność, wskaźnik, wycena, zanosić, zapisywać, zdanie, znak, zrozumienie, zwlekać
оцінка на польському »
Словник: болгарському
Переклади: край, граница, норма, стандарт, отметка, оценка, впечатление, жертва, название, наименование, определение, мнение, емблема, указание, отношение, поведение, уважение, убеждение, слава, начало, клеймо, благоговение, изречение, предложение, знак
оцінка на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: eesmärk, lõpp, otstarve, siht, sihtmärk, piir, klass, rist, mulje, ohver, määratlus, arvamus, märk, tase, asukoht, tõekspidamine, usk, veendumus, tempel, lause
оцінка на естонською »
Словник: хорватському
Переклади: cilj, kraj, granica, razred, norma, pravilo, procjena, žulj, žrtva, nazivanje, mišljenje, presuda, znak, položaj, rast, poštovanje, držanje, država, mjesto, situacija, smještaj, stanje, slava, pečat, indikator, putokaz, rečenica, signal, točka, oklijevati
оцінка на хорватському »
Словник: литовською
Переклади: taikinys, tikslas, riba, siena, kategorija, klasė, norma, pažymys, įspūdis, auka, nukentėjėlis, apibrėžimas, nuomonė, pažiūra, požymis, ženklas, pagarba, pagarbumas, lygis, lygmuo, padėtis, valstybė, vieta, tikėjimas, antspaudas, atspaudas, įspaudas, indikatorius, rodyklė, sakinys, signalas
оцінка на литовською »
Словник: словенії
Переклади: cilj, konec, raven, vera, stavek, znak
оцінка на словенії »

Пов'язані слова

оцінка майна, оцінка для цілей оподаткування, оцінка основних засобів, оцінка нерухомого майна, оцінка фінансового стану підприємства, оцінка фінансової стійкості підприємства, оцінка майна львів, оцінка хімічної обстановки, оцінка ризику, оцінка інвестиційної привабливості підприємства