slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: передати

Словник: англійська передати
Переклади: awl, fender, mudguard, mud-guard, splashboard, splash-board, wing, winging, administer, afford, allow, equip, give, graft, let, deport, accomplish, achieve, caulk, commit, consummate, perform, assort, categorize, classify, group, sort, bluejacket, jack, marine, mariner, sailor, seaman, appoint, commission, constitute, name, nominate, ordain, parley, say, speak, speech, talk, tell, verbalize, account, calculate, compute, count, countenance, estimate, evaluate, reckon, tally, tot, declined, denial, negation, no, rebuff, refusal, rejection, repudiation, repulse, differentiate, distinguish, separate, recommit, refer, remand, resend, narrate, recount, relate, deliverance, liberation, abate, allay, attenuate, cripple, debilitate, dilute, emasculate, enervate, enfeeble, eviscerate, extenuate, impair, relax, remit, sap, sicken, slake, unnerve, vitiate, weaken, appear, demonstrate, emerge, exhibit, indicate, screen, show, belittle, decrease, depreciate, derogate, detract, dwarf, miniaturize, minify, minimize, reduce, understate, perpetrate, mail, send, commend, confide, consign, delegate, entrust, induct, ferry, absolve, condone, forgive, pardon, bequeath, convex, convey, devolve, pass, relay, relayed, remise, transmit, figurative, metaphoric, metaphorical, mobile, portable, portative, transferable, transmissible, transportable, carry, freight, transport, adequacy, arrogate, ascribe, assign, attribute, impute, command, dictate, order, loose, loosen, slacken, unclasp, unfasten, unloose, disband, discern, discriminate, blade, arrow, dart, point-duly, pointer, attest, bespeak, render, testify, witness, broadcast, televise, reappear, ascertain, assure, insure, secure, warrant, deplete, acquit, affranchise, assoil, disencumber, disengage, divest, enfranchise, exempt, free, justify, liberate, liberty, redeem, release, rid, shelve, unchain, unleash, unshackle, clue, cue, direction, guide, guideline, hand, hint, indicating, indication, indicator, intimation, needle, suggestion, tip, designate, implicate, point, excuse, anticipate, forestall, outpace, outstrip, overtake, precede, communicate, embody, express, formulate, put, signify, swear, utter, dispatch, ship, emancipation, affirm, assert, asseverate, aver, confirm, ensure, guarantee, profess, promise, provide, reassure, vouch, cease, liquidate, certify, dab, doff, strip, betray, cuckold, evince, jilt, mollify, soften, tenderize, decline, decrement, devastate, diminish, dwindle, ease, prune, subside, underplay, wane, abdication, disclaimer, relinquishment, renunciation, resignation, waiver, anatomize, chuck, decelerate, derequisition, discharge, dismiss, fire, layoff, parole, relieve, remove, resort, return, sack, slow, slowdown, soft-pedal, unclamp, vacate, alleviate, appease, assuage, commute, deaden, heal, mitigate, moderate, placate, qualify, salve, sleek, soothe, clamp, leg, paw
передати на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: blatník, křídlo, peruť, trakt, dát, dávat, nechat, nechávat, odevzdat, plodit, podat, poskytnout, poskytovat, pronajmout, rodit, rozdávat, udat, věnovat, způsobit, deportovat, dokončit, konat, plnit, provést, splnit, udělat, uskutečnit, vykonat, vykonávat, vyplnit, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, uspořádat, vybrat, chlap, člověk, lodník, mořský, námořník, jmenovat, nazvat, nazývat, nominovat, označit, pojmenovat, stanovit, tvořit, určit, ustanovit, ustavit, utvořit, uvést, vyjmenovat, založit, hovořit, mluvení, mluvit, odříkávat, povědět, povídat, pravit, promluvit, říci, říkat, rozhovor, vyřknout, hodnotit, kalkulovat, konto, napočítat, ocenit, odhadnout, odhadovat, odpočítat, počet, počítat, považovat, přepočet, propočítat, součet, spočítat, účet, uvažovat, vykalkulovat, výpočet, vypočítat, vypočítávat, zhodnotit, odbytí, odepření, odmítnutí, diferencovat, lišit, odlišit, odlišovat, rozeznat, rozeznávat, rozlišit, rozlišovat, rozpoznat, rozrůznit, vyznačit, vyznačovat, vyznamenat, odkázat, vykládat, vyprávět, vypravovat, oproštění, osvobození, propuštění, uvolňování, vykoupení, vysvobození, kazit, mírnit, ochablý, oslabit, oslabovat, rušit, tlumit, vyčerpat, vysílit, zeslabit, zkazit, zmenšit, zmenšovat, zmírnit, zmírňovat, zrušit, zženštit, demonstrovat, dokázat, dokazovat, indikovat, jevit, naznačit, naznačovat, předložit, předvést, projevit, prokázat, prokazovat, prozrazovat, udávat, ukázat, ukazovat, vycházet, vyjít, vypadat, značit, znázornit, kompromitovat, páchat, spáchat, dopravovat, odeslat, posílat, poslat, sesílat, seslat, vysílat, vyslat, zasílat, zaslat, pověřit, svěřit, svěřovat, prám, pramice, trajekt, odpouštět, odpustit, omluvit, pardonovat, prominout, doručit, odložit, postoupit, přecházet, předat, přejet, přejít, překračovat, překročit, přenášet, přenést, tradovat, uložit, zmocnit, figurální, figurativní, metaforický, mobilní, obrazný, pohyblivý, pojízdný, přenosný, dopravit, dovézt, odvézt, přepravovat, transportovat, unést, vést, vozit, imputovat, obviňovat, přičíst, přičítat, přidělit, připsat, přisoudit, přisuzovat, nařídit, objednat, ovládat, poručit, předpisovat, přikázat, přikazovat, rozkázat, rozkazovat, seřadit, velet, ochabnout, povolit, rozvázat, uvolnit, poznat, lopatka, šíp, šipka, střela, nasvědčovat, svědčit, koukat, vystoupit, pojistit, pojišťovat, ujišťovat, uklidnit, zabezpečit, zabezpečovat, zajistit, napravit, odkysličovat, omezit, podmanit, podrobit, redukovat, snížit, zkrátit, zredukovat, ztenčit, osvobodit, osvobozovat, propustit, uvolňovat, vydat, vyprostit, vysvobodit, zbavit, zprostit, hradlo, hrot, indikace, jehla, jehlice, nápověda, naznačení, označení, oznámení, pokyn, rada, směrnice, špička, střelka, údaj, ukazatel, vyhláška, znamení, známka, zpráva, designovat, označovat, určovat, omlouvat, omluva, promíjet, výmluva, předběhnout, předcházení, předcházet, předčit, předejít, předhonit, předjet, předstihnout, formulovat, vyjádřit, vyjadřovat, vylisovat, vymačkat, vyslovit, adresovat, expedovat, odbavit, odbavovat, odpravit, spořádat, urychlit, vypravit, emancipace, vydání, potvrdit, potvrzovat, prohlásit, ručit, tvrdit, ujistit, upevnit, zaručit, zpevnit, přestat, přestávat, dosvědčit, osvědčit, ověřit, vypovídat, sundat, svléci, svlékat, svléknout, oklamat, podvádět, podvést, prozradit, vyzradit, zradit, měkčit, obměkčit, zjemnit, změkčit, změknout, odečítat, polevit, potlačit, snižovat, stlačit, ubýt, ubývat, abdikace, odevzdanost, odstoupení, rezignace, zřeknutí, odmítnout, opustit, rozpouštět, zpomalit, zpomalovat, chlácholit, hladit, konejšit, krotit, lichotit, tišit, uchlácholit, ukojit, ukonejšit, upokojit, uspokojit, utišit, ztlumit, noha, packa, pracka, svorka, tlapa
передати на чеська »
Словник: німецький
Переклади: fittich, flügel, kotflügel, schutzblech, applizieren, bieten, eingegeben, erlauben, erteilen, geben, lassen, machen, verleihen, deportieren, verschicken, treffen, tun, vollbringen, zustande, zuwege, klassifizieren, ordnen, sortieren, matrose, seefahrer, seemann, benennen, ernannt, ernennen, nennen, besagen, erzählen, reden, sagen, sprechen, ausgerechnet, ausrechnen, berechnen, errechnen, kalkulieren, rechnen, abfuhr, ablehnung, absage, weigerung, differenzieren, erkennen, kennzeichnen, unterscheiden, abschicken, absenden, senden, verweisen, wegschicken, zurücksenden, auspacken, befreiung, abschwächen, entkräften, schwächen, aufkommen, aussehen, beweisen, demonstrieren, erscheinen, präsentieren, vorlegen, vormachen, vorzeigen, zeigen, verkleinern, vermindern, begehen, verüben, schicken, zuschicken, anvertrauen, überlassen, übertragen, vergeben, fähre, fährschiff, vergibst, verzeihen, anweisen, überantworten, übergeben, übermitteln, übersteigen, übertreffen, überweisen, vergaß, beweglich, bildlich, tragbar, transportabel, übertragbar, befördern, transportieren, überfahren, überführen, übersetzen, beimessen, anordnen, befehlen, kommandieren, auflockern, befreien, freilassen, lockern, blatt, schaufel, pfeil, richtungspfeil, bezeugen, zeugen, vergewissern, versichern, versprechen, zusichern, mindern, reduzieren, schmälern, verringern, erlösen, freisetzen, andeutung, anweisung, hinweis, weisung, wink, zeiger, angedeutet, hinweisen, weisen, entschuldigen, erlassen, überholen, vorkommen, zuvorkommen, ausdrücken, äußern, aussprechen, bezeigen, vorbringen, abordnen, aussenden, versenden, ausgabe, erlösung, bestätigen, beteuern, sichern, bescheinigen, abhängen, abheben, ablegen, abmachen, abnehmen, absetzen, abstreifen, abtun, abziehen, ausziehen, herunternehmen, knipsen, betrügen, verraten, erweichen, weich, ermäßigen, schwinden, abdankung, entsagung, resignation, verzicht, verzichten, abbauen, entheben, entlassen, hinauswerfen, verabschieden, verlangsamen, gelindert, lindern, mildern, pfote, tatze
передати на німецький »
Словник: данська
Переклади: flygel, vinge, gi, give, la, løslade, gøre, udføre, marinesoldat, matros, sømand, nominere, om, si, sige, snakke, tale, beregne, kalkulere, konto, regne, vurdere, afslag, erkende, opdage, henvise, returnere, berette, fortælle, befrielse, frigørelse, anvise, demonstrere, forevise, fremture, se, syne, vise, begå, sende, betro, færge, feje, pram, overføre, allegorisk, bevægelig, figurlig, metaforisk, portabel, befordre, føre, fragte, transportere, befale, bestille, by, kommandere, regel, frigive, løsne, eskadrer, flanke, pil, vidne, forsikre, forvisse, sikre, befri, gratis, anvisning, henvisning, kanyle, nål, tips, vink, viser, angik, antyde, tilgik, undskylde, ytre, ekspedere, borgen, garanti, hende, love, trygge, forråde, røge, svigte, dale, mindske, minke, abdikation, afskedige, fyre, santa, berolige, lindr, ben, fod, luffe, pote, tars
передати на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: ala, alero, aleta, guardabarros, aportar, dar, dejar, dispensar, donar, facilitar, ofrecer, permitir, prestar, procurar, regalar, deportar, acabar, cumplir, efectuar, clasificar, marinero, marino, apellidar, constituir, denominar, designar, llamar, mencionar, nombrar, nombre, decir, habla, hablar, idioma, lenguaje, platicar, tratar, calcular, computar, contar, numerar, suputar, exclusiva, negativa, rechazo, repulsa, repulsión, diferenciar, discernir, distinguir, divisar, reconocer, enviar, referir, narrar, recitar, relacionar, relatar, liberación, amortiguar, atenuar, cansar, debilitar, desfallecer, embotar, enervar, enflaquecer, extenuar, postrar, aparecer, asomarse, demostrar, enseñar, exhibir, indicar, lucir, manifestar, mostrar, ostentar, presentar, achicar, amenguar, empequeñecer, menoscabar, cometer, perpetrar, despachar, confiar, encomendar, ferry, absolver, disculpar, indultar, perdonar, remitir, adelantar, ceder, comunicar, entregar, legar, librar, mandar, rendir, transferir, transmitir, traspasar, figurado, figurativo, móvil, portátil, transportable, pasar, transportar, achacar, asignar, atribuir, imputar, acaudillar, ordenar, aflojar, desapretar, desasir, relajar, soltar, zafar, batiente, flanco, dardo, flecha, atestar, atestiguar, testificar, testimoniar, asomar, asegurar, cercenar, aminorar, disminuir, eximir, franquear, liberar, libertar, rescatar, evidenciar, aguja, asomo, indicación, saeta, acusar, apuntar, denotar, excusar, anticipar, aventajar, descollar, madrugar, preceder, prevenir, rebasar, expresar, formular, traducir, destinar, emitir, expedir, emancipación, acreditar, afirmar, aseverar, garantir, cesar, certificar, descolgar, quitar, traicionar, vender, ablandar, enternecer, macerar, reblandecer, suavizar, acortar, apocar, bajar, ceñir, decrecer, disminuirse, encoger, menguar, mermar, moderar, reducir, reducirse, abdicación, renuncia, renunciar, resignación, desocupar, despedir, frenar, licenciar, acallar, amansar, apaciguar, atemperar, calmar, dulcificar, endulzar, entibiar, templar, garra, pata, pie, pierna, zarpa
передати на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: aile, garde-boue, pare-boue, bailler, donner, ficher, laisser, médicamenter, prêter, rendre, déporter, accomplir, opérer, classer, classifier, sérier, trier, homme, marin, marinier, matelot, attitrer, constituer, dénommer, désigner, élire, fixer, nommer, promouvoir, titulariser, allégoriser, haranguer, parler, calculer, compter, computer, dénombrer, évaluer, supputer, inacceptation, refus, détonner, différencier, discerner, distinguer, référencer, renvoyer, repasser, retourner, conter, jacter, narrer, raconter, réciter, relater, affranchissement, délivrance, libération, affadir, affaiblir, affaisser, alanguir, amollir, amortir, atténuer, aveulir, courbaturer, débiliter, émousser, énerver, étioler, flétrir, infirmer, neutraliser, ramollir, démontrer, exhiber, indiquer, montrer, ramoindrir, commettre, perpétrer, adresser, envoyer, expédier, confier, consigner, fier, préposer, bac, chatte, ferry, ferry-boat, raille, toue, traille, va-et-vient, pardonner, assigner, déléguer, dépasser, transmettre, cessible, figuré, métaphorique, mobile, portable, portatif, topologique, transmissible, transportable, volant, charroyer, transporter, véhiculer, voiturer, attribuer, imputer, commander, ordonner, arçonner, débander, décrisper, dessangler, desserrer, érailler, lâcher, larguer, relâcher, pale, vantail, flèche, fléchette, sagittaire, témoigner, apparaît, paraître, sortir, surgeon, surgir, transparaître", assurer, rassurer, amenuiser, amoindrir, diminuer, réduire, rogner, affranchir, débarrasser, délivrer, désemprisonner, désenchaîner, dispenser, exonérer, libérer, relaxer, aiguille, avis, camp, gouverne, indication, indice, renseignement, spot, dénoter, dicter, enseigner, étiqueter, montre, absoudre, excuse, excuser, anticiper, avance, devancer, distancer, doubler, précéder, surpasser, énoncer, exprime, exprimer, manifester, parle, acheminer, dépêcher, députer, émettre, émancipation, manumission, affirmer, garantir, jurer, proteste, discontinuer, attester, certifier, constater, décrocher, enlever, lever, ôter, livrer, trahir, tromper, assouplir, attendrir, mollifier, attiédir, comprimer, rabaisse, rapetisser, restreindre, retrancher, abandonnement, abdication, cession, délaissement, désistement, dessaisissement, renoncement, renonciation, répudiation, résignation, destituer, exempter, licencier, ralentir, adoucir, apaiser, calmer, estomper, flatter, humaniser, lénifier, mitiger, modérer, pallier, radoucir, tempérer, velouter, patoche, patte
передати на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: ala, parafango, dare, impartire, lasciare, deportare, compiere, fare, classificare, marinaio, marino, navigatore, nominare, dire, favellare, parlare, parlata, calcolare, computare, contare, conto, valutare, rifiuto, distinguere, riconoscere, narrare, raccontare, liberazione, affievolire, annacquare, attenuare, debilitare, fiaccare, indebolire, infiacchire, apparire, comprovare, dimostrare, esibire, indicare, mostrare, parere, presentare, sembrare, sminuire, commettere, perpetrare, indirizzare, inviare, mandare, spedire, affidare, confidare, fidare, raccomandare, traghetto, condonare, perdonare, oltrepassare, passare, riferire, riportare, superare, tramandare, trasmettere, metaforico, mobile, portatile, trasmissibile, trasportare, ascrivere, assegnare, attribuire, comandare, ordinare, allentare, rilasciare, rilassare, freccia, strale, attestare, testimoniare, uscire, assicurare, assicurarsi, rassicurare, diminuire, ridurre, rimpicciolire, scemare, esimere, liberare, sbarazzare, ago, guglia, indicazione, indizio, lancetta, puntina, suggerimento, discolpa, scusa, scusare, anticipare, precedere, sorpassare, esprimere, estrinsecare, manifestare, inoltrare, sbrigare, affermare, asserire, garantire, procurare, cessare, certificare, giurare, togliere, ingannare, rivelare, tradire, ammollire, ammorbidire, intenerire, rassegnazione, rinuncia, esonerare, licenziare, licenziarsi, rallentare, acquietare, alleviare, ammansire, attutire, calmare, mitigare, moderare, pacare, placare, sopire, temperare, zampa
передати на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: flygel, skvettlapp, vinge, avkasta, gi, la, yte, fullborda, gjøre, flottist, marinesoldat, matros, sjømann, nevne, nominere, utnevne, om, prata, predika, si, snakke, spraka, tala, tale, beregne, kalkulere, konto, regne, vurdere, avkall, avslag, benektelse, nei, vegring, særprege, skjelne, avvise, henvise, returnere, berette, fortelle, befrielse, frigjørelse, frigjøring, avmatta, anvise, demonstrere, forevise, framføre, fremtre, oppvise, peke, syne, utpeke, vise, forminske, minska, nedbringa, begå, sende, betro, ferge, ferje, pram, tilgi, unnskylde, overføre, overlate, allegorisk, bevegelig, bildlig, figurlig, metaforisk, portabel, befordra, befordre, føre, frakte, skysse, transportere, tillegge, befale, by, kommandere, regel, løsne, slak, slapp, brem, eskadrer, flanke, fløy, pil, bevitne, vitna, vitne, kringkaste, utkomme, forsikre, forvisse, sikre, frigjøre, gratis, anvisning, henvisning, indikasjon, nål, tips, vink, viser, angi, antyde, ettergi, unnskyldning, uttrykke, ytre, ekspedere, dispensasjon, bekrefte, borgen, garanti, hevde, love, trygge, innestå, forråde, røpe, avkorta, avta, dale, minke, minske, svinne, abdikasjon, avskjedige, sakta, saktne, berolige, blidka, lindr, lindra, lugn, bein, ben, labb, luffe, pote, tass
передати на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: крыло, давать, разрешать, высылать, депортировать, делать, совершать, классифицировать, матрос, моряк, парень, назначать, называть, говорить, молвить, сказать, сказывать, высчитывать, вычислять, исчислять, подсчитывать, рассчитывать, считать, учитывать, неоказание, отказ, отличать, различать, отсылать, пересказывать, повествовать, рассказывать, освобождение, легчать, ослаблять, удручать, доказывать, казать, показывать, умалять, уменьшать, злодействовать, посылать, слать, вверять, поручать, паром, прощать, передавать, передоверять, перепоручать, перечислять, сдавать, мобильный, переносный, портативный, перевозить, провозить, приписывать, приказывать, расслаблять, распознавать, створка, стрела, стрелка, свидетельствовать, заверять, уверять, высвобождать, освобождать, ориентир, указание, указывать, обгонять, опережать, выражать, отправлять, пересылать, препровождать, ссылать, гарантировать, прекращать, снимать, выдавать, изменять, обманывать, предавать, смягчать, умягчать, приуменьшать, отречение, замедлять, увольнять, скрашивать, умерять, утолять, лапа, пятерня
передати на російською »
Словник: шведському
Переклади: eskader, flygel, vinge, avkasta, fullborda, utföra, klassificera, flottist, matros, sjöman, nominera, utnämna, prata, predika, säga, si, spraka, tala, beräkna, värdering, avslag, nej, vägran, avskicka, förtälja, befrielse, avmatta, skylta, vise, minska, nedbringa, sända, skicka, fedje, översända, allegorisk, bildlig, figurlig, metaforisk, portabel, befordra, överföra, befäl, kommendera, regel, slak, slapp, pil, vittna, befria, frigiva, gratis, tips, vink, visare, angiva, antydde, anvisa, avfärda, avsända, depesch, borgen, garantera, garanti, säkerhet, innestå, intyga, konstatera, avkorta, avtagande, reducera, sjunka, avsägelse, sakta, blidka, förmildra, lätta, lätthet, lindra, lugn, mildra, labb, tass
передати на шведському »
Словник: албанською
Переклади: fletë, le, kryej, detar, marinar, flas, them, dalloj, tregoj, dobësoj, dërgoj, fal, kaloj, komandoj, porosis, krah, pakësoj, çliroj, lëshoj, lirim, siguroj, abdikim, këmbë, putër
передати на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: крило, моряк, назовавам, казвам, отказ, освобождение, стрела, стрелка, указание, еманципация, абдикация, лапа
передати на болгарському »
Словник: білоруськи
Переклади: крыло, аддаваць, высылаць, вытвараць, праводзіць, рабiць, тварыць, учыняць, чыніць, класіфікаваць, марак, матрос, вызначаць, назначаць, прызначаць, гаварыць, казаць, вылічаць, вылічваць, падлічваць, адмаўленне, адмова, безадмоўна, адрозніваць, адпраўляць, апавядаць, расказваць, апаражненне, апростванне, ачышчэнне, вызваленне, аслабляць, выказваць, выяўляць, паказвацца, панаклікаць, праяўляць, змяншаць, зніжаць, памяншаць, прыніжаць, даручаць, пасылаць, посылаць, давяраць, паром, дараваць, прабачаць, перадаваць, перавозіць, дадаваць, завяшчаць, распараджацца, прыпісваць, палавінка, створка, фортка, стрэлка, запэўніваць, пераконваць, упэўніваць, апаражняць, апростваць, аслабаняць, ачышчаць, вызваляць, вымаць, выслабаняць, выцягваць, голка, зазначанне, называнне, паказванне, зазначаць, называць, растлумачваць, абганяць, апярэджваць, выпярэджваць, пераганяць, адлюстроўваць, картина, паказваць, завяраць, засведчваць, спыняць, здзіраць, злупліваць, знімаць, лупіць, відазмяняць, зменьваць, мяняць, перайначваць, пераменьваць, змякчаць, памякчаць, замаруджваць, прыцішаць, прыцішваць, лапа
передати на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: porilaud, andma, madrus, meremees, rääkima, keeldumine, ilmuma, osutama, tegema, andestama, transportima, nool, tunnistama, vabastama, reetma
передати на естонською »
Словник: фінською
Переклади: siipi, antaa, jättää, laskea, aikaansaada, suorittaa, tehdä, jaotella, lajitella, luokitella, luokittaa, merimies, kutsua, mainita, nimetä, perustaa, haastaa, lausua, puhua, sanoa, epääminen, epäys, hylkääminen, kielto, kertoa, heikentää, lieventää, esiintyä, ilmestyä, näyttää, osoittaa, todistaa, tuntua, lähettää, luovuttaa, ohittaa, kannettava, kuvallinen, liikkuva, siirrettävä, kuljettaa, johtaa, käskeä, komentaa, määrätä, tilata, hellittää, höllentää, irrottaa, lapa, viitata, taata, vakuuttaa, varmistaa, alentaa, pienentää, supistaa, ilmoitus, osoitin, puolustaa, edeltää, ylittää, ilmentää, lähettäminen, toimitus, väittää, varmentaa, pettää, pehmentää, helpottua, kulua, alistuminen, helpottaa, hillitä, huojentaa, lepyttää, vaimentaa, käpälä
передати на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: φτερό, αφήνω, δίνω, κάνω, ναύτης, αποτελώ, ονομάζω, συγκροτώ, μιλώ, λογαριάζω, μετρώ, υπολογίζω, διηγούμαι, χειραφέτηση, αμβλύνω, αποδυναμώνω, μειώνω, αποδεικνύω, δείχνω, φαίνομαι, διαπράττω, στέλνω, συγχωρώ, διαβιβάζω, κινητός, αναθέτω, αποδίδω, βέλος, ελαττώνω, δείκτης, ένδειξη, νύξη, υπαινιγμός, ξεπερνώ, προηγούμαι, εκφράζω, αποστέλλω, βεβαιώνω, εξασφαλίζω, μαρτυρώ, πιστοποιώ, προδίδω, μαλακώνω, ελαττώνομαι, κοπάζω, μειώνομαι, επιβραδύνω, ανακουφίζω, κατευνάζω, μετριάζω
передати на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: krilo, izvršiti, mornar, nazvati, govoriti, kazati, reći, pričati, oslobođenje, oslabiti, počiniti, skela, trajekt, opraštati, oprostiti, dostaviti, naručivati, strelica, osloboditi, označiti, pokazati, izraziti, poslati, tvrditi, smekšati, smanjiti, abdikacija, odreknuće, ublažiti
передати на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: sárhányó, ad, adni, besorol, matróz, tengerész, beszélni, mondani, szólni, beszámolás, számlálás, elutasítás, visszautasítás, megkülönböztetni, elmesélni, elmondani, elkövet, teljesíteni, véghezvinni, elküldeni, küldeni, megküldeni, komp, rév, megbocsát, átvitt, mozgó, elkelni, hasznosnak, hozzáírni, különbséget, tenni, ajtószárny, szárny, nyíl, tanúskodni, megjelenni, biztosítani, meggyőzni, feltüntetés, mutató, tipp, bocsát, megbocsátani, kifejezni, részvétet, felszabadítás, felszabadulás, abbahagy, leszedni, levenni, elárul, elárulni, csökkenés, csökkent, csökkenteni, kisebbíteni, jogfeladás, leköszönés, lemondás, elbocsát, csillapítani, enyhíteni, mérsékelni
передати на угорською »
Словник: литовською
Переклади: priestatas, sparnas, duoti, jūreivis, jūrininkas, dovanoti, pervežti, vadovauti, rodyklė, strėlė, emancipacija
передати на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: ala, aleta, asa, aspa, dar, deixar, dopar, entregar, largar, ministrar, permitir, prestar, refugiar, regalar, deportar, executar, fases, fazer, formar, marinheiro, marino, chamar, constituir, denominar, mencionar, nobre, nomear, disparatar, dizer, falar, halo, idioma, proferir, calcular, computar, contar, numerar, orçar, abandono, negativa, rechaço, renuncia, repulsa, diferençar, diferenciar, discernir, distinguir, entrever, reconhecer, narrar, referir, relacionar, relatar, emancipais, amortizar, atenuar, debilitar, diminuir, embotar, enervar, extenuar, mitigar, aparecer, assinalar, exibir, indicar, manifestar, mostrar, provar, mensurar, cometer, perpetrar, despachar, enviar, mandar, remeter, confiar, encomendar, absolver, demitir, desculpar, escusar, indultar, perdoar, comunicar, consignar, legar, passar, transmitir, figurado, figurativo, móbil, móvel, portátil, transportar, assinar, atribuir, imputar, ordenar, pedir, prescrever, reservar, alojar, soltar, divisar, classificar, dardo, flecha, seta, atestar, televisor, confirmar, reduzir, dispensar, eximir, franquear, liberar, libertar, evidenciar, agua, baeta, indicação, prescritivo, designar, anteceder, antecipar, exceder, preceder, ultrapassar, expressar, exprimir, formular, traduzir, expedir, afirmar, assegurar, asseverar, garantir, prometer, certificar, filmar, atraiçoar, modificar, trair, vender, abrandar, amaciar, suavizar, achatar, cercear, mercar, minguar, reduzisse, abdicação, demissão, renúncia, desocupar, despedir, destituir, retardar, chamadas, entulhar, moderar, temperar, garra, pata, pé, perna, pie, zarpa
передати на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: aripă, calcula, evalua, socoti, istorisi, povesti, bac, comanda, asigura, elibera, eliberare, ierta, afirma, certifica, atenua
передати на румунською »
Словник: словацькою
Переклади: blatník, dať, hovoriť, odmietnutie, atribút, rozlišovať, krídlo, tip, oslobodenie, odhaliť
передати на словацькою »
Словник: польському
Переклади: błotnik, dawać, deportować, dokonywać, klasyfikować, marynarz, mianować, mówić, ni, obliczać, odmowa, odróżniać, odsyłać, opowiadać, oswobodzenie, osłabiać, pokazywać, pomniejszać, popełniać, poruczenie, posyłać, powierzać, prom, przebaczać, przekazywać, przenośny, przewozić, przydomowy, przykrywać, przypisywać, rozkazywać, rozluźniać, rozróżniać, sklasyfikować, skrzydło, strzałka, świadczyć, transmitować, ukazywać, upewniać, uszczuplać, uwalniać, uwidaczniać, wskazówka, wskazywać, wybaczać, wyprzedzać, wyrażać, wysyłać, wyzwolenie, zapewniać, zaprzestawać, zaświadczać, zdejmować, zdradzać, zmiękczać, zmniejszać, zrzeczenie, zwalniać, łagodzić, łapa
передати на польському »
Словник: словенії
Переклади: govoriti, povedati, praviti, reči, poslati, trajekt, oprostiti
передати на словенії »

Пов'язані слова

передати куті меду, передати речі на майдан, передати привіт на люкс фм, передати показники житомиргаз, передати куті меду синонім, передати гроші на майдан, передати смс, передати куты меду, передати слова звукописом, передать привет на перец фм