slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: перерва

Словник: англійська перерва
Переклади: interlude, intermission, interval, immobility, inertia, inertness, lifelessness, motionlessness, quiescence, standstill, stillness, confound, demolish, derange, destroy, raze, ruffle, storm, surge, blemish, blunder, bug, defect, deviation, erratum, error, fallacy, fault, flaw, glaring, glitch, misapprehension, mistake, stumble, vandalize, devastate, rip, tear, creep, palpable, quake, quaver, shake, shiver, shudder, thrill, tremble, trembler, vibrate, contingency, eventuality, happenstance, endow, found, treat, compartment, space, assort, categorize, classify, group, sort, educate, instruct, study, train, fall, lay, place, put, putt, lid, lie, lounge, repose, sprawl, underlie, ability, capability, customizability, function, likelihood, opportunity, possibility, potential, potentiality, prospect, scope, capacity, chance, breach, contravene, encroach, harm, impinge, infringe, transgress, trespass, violate, uncork, distance, length, remoteness, alteration, alternation, brand, change, conjugation, decline, softball, strain, variation, variety, lie-down, recreation, refreshment, reposeful, rest, adjournment, continuance, deferment, delays, moratorium, postponement, respire, stay, suspension, gap, indention, pedestal, setup, lapse, remainder, allay, cripple, debilitate, enervate, eviscerate, impair, relax, remit, sicken, unnerve, weaken, aperture, bore, cavity, foramen, gape, inlet, opening, orifice, perforation, slot, socket, vent, amount, betoken, connote, denote, designate, import, indicate, mark, mean, purport, signify, spell, tally, tick, break, breathing-space, dash, hyphen, pause, stroke, burst, chap, crack, crevasse, crevice, fissure, fracture, interstice, leak, rift, rupture, split, prop, support, miscarriage, slip, slip-up, after-effect, dreg, hangover, leftover, relic, remnant, remnants, residue, residuum, survival, trace, vestige, penetrate, wade, conversion, permutation, transformation, transition, cessation, discontinuance, discontinuity, halftime, half-time, hiatus, interact, interruption, letup, let-up, outage, playtime, recess, stop, stopover, suspense, timeout, cut-off, discontinuation, interrupt, stoppage, abort, amuse, cease, discontinue, disrupt, intercept, interpose, punctuate, quit, reprieve, suspend, terminate, depredate, desolate, harrow, infest, ravage, waste, wrack, fag-end, oddment, stump, distract, lacerate, recreate, slat, pluck, twitch, dormancy, dream, sleep, slumber, winks, calm, calmness, composure, ease, equanimity, evenness, husbandry, peace, placidity, quiet, quieter, quietness, quietude, restfulness, serenity, tranquillity, unconcern, compose, comprise, constitute, fold, represent, bed, column, doorpost, gantry, rack, stanchion, stand, standard, earth, world, flounder, jerk, lint, lug, mangle, pull, tug, yank, attack, escalade, onset, onslaught, adhere, buoy, cleave, cling, clung, fumble, grip, hold, keep, educe, learn, school, taught, teach, undeceive, appeal, attraction, beauty, captivation, charm, charming, fascination, glamour, hex, cognizance, communication, dispatch, gong, intelligence, knowledge, message, news, newscast, note, notice, poop, word, inclusive, leisure, respite, abracadabra, exorcism, incantation, rune, disturb, interfere, perturb, unsettle, conversation, exchange, reline, commute, convert, replace, substitute, swap, transpose, deputize, descend, displace, relieve, supersede, supplant, altering, amend, amendment, changeover, change-over, correction, diversion, modification, realignment, relay, reversal, revision, shift, switch, turn, variance, delay, lag, latency, procrastination
перерва на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: mezihra, pauza, přestávka, nehybnost, bořit, bourat, demolovat, hubit, ničit, pokazit, rozrušit, vyhladit, zbořit, zničit, chyba, defekt, kaz, mýlka, nedopatření, nedostatek, odbočení, odchylka, odklon, omyl, poklesek, porucha, úchylka, vada, vina, závada, pustošit, zpustošit, párat, potrhat, rozpárat, roztrhat, roztrhnout, rvát, servat, škubat, tahat, trhat, vyrvat, kmitat, vibrovat, eventualita, možnost, interval, mezera, mezidobí, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, uspořádat, vybrat, cvičit, instruovat, pěstovat, poučit, školit, vychovat, vychovávat, vycvičit, vyškolit, vyučovat, vzdělat, vzdělávat, dávat, investovat, klást, naklást, nasadit, pokládat, položit, posadit, postavit, přijít, připravit, sázet, stavět, uložit, umístit, usadit, vložit, vsadit, ležet, nacházet, odpočívat, spočívat, naděje, příležitost, šance, výhled, porušit, porušovat, poškodit, překročit, přestoupit, znásilnit, znesvětit, zneuctít, odzátkovat, dálka, odstup, vzdálenost, časování, kolísání, konjugace, odrůda, přeměna, proměna, rozmanitost, různost, střídání, varieta, výkyv, výměna, vystřídání, změna, klid, oddech, odpočinek, osvěžení, poklid, rekreace, zábava, odklad, odložení, odročení, prostor, prostranství, rozchod, rozdíl, rozestup, nedorozumění, přehmat, ostatek, pozůstatek, zbytek, zůstatek, oslabit, oslabovat, polevit, unavit, unavovat, vyčerpat, zeslabit, zmenšit, zmírnit, znervózňovat, díra, otevření, otvor, proražení, průlom, průsek, rozevření, ústí, vrt, zahájení, záliv, zátoka, designovat, označit, označkovat, označovat, oznámkovat, poznačit, poznamenat, signovat, stanovit, určit, určovat, ustanovit, vyznačit, vyznačovat, zaznamenat, značit, značkovat, znamenat, odmlka, pomlčka, pomlka, lom, praskat, prasklina, prasknutí, přetrhnout, přetržení, pukat, puklina, puknout, rozsedlina, rozštěp, roztržení, štěrbina, trhlina, trhlinka, zlomení, zlomenina, opora, podepření, podpěra, podpěrka, podpírání, podpora, podstavec, stopa, konverze, obměna, obrácení, obrat, přechod, přepočet, přetvoření, transformace, doraz, meziaktí, prázdniny, přerušení, přerušování, stanice, volno, vypnutí, zastavení, zastávka, lámat, odložit, přelomit, přerazit, přerušit, přerušovat, prolomit, prorazit, protrhnout, rozbít, rozlámat, rozlomit, rozrazit, rušit, vyrušit, zlámat, zlomit, drancovat, vydrancovat, vyplenit, ostatní, přebytek, drásat, odvrátit, pobavit, rozdrásat, rozptýlit, rozsápat, natrhat, očesat, oškubat, škubnout, utrhat, utrhnout, vytrhávat, nečinnost, sen, snění, spánek, spaní, odpočívadlo, bezvětří, mír, pokoj, pokojný, ticho, tichý, představovat, tvořit, ustavit, utvořit, vytvářet, vytvořit, založit, zřídit, stojka, stožár, hlína, lidé, lidstvo, půda, společnost, svět, vesmír, zem, zemina, spát, cloumat, trhnout, vléci, vytáhnout, vytahovat, bouře, bouřka, nápor, útok, vichřice, zteč, dodržet, držet, mít, podržet, přidržet, udržet, udržovat, zachovat, zachovávat, zadržet, zadržovat, hloubat, pochytit, slyšet, studie, studium, studovat, studovna, učení, učit, uvažovat, vyučit, zkoumat, zvědět, atrakce, čarování, fascinace, kouzlo, okouzlení, přitažlivost, půvab, šarm, vnady, informace, novinka, oznámení, poselství, sdělení, spojení, zpráva, zvěst, zaklínadlo, zaklínání, narušit, narušovat, obtěžovat, překážet, vadit, vyrušovat, znepokojit, kurs, směna, měnit, nahradit, nahrazovat, obrátit, přehodit, přeměnit, přesednout, prohodit, proměnit, proměňovat, střídat, vyměnit, vystřídat, zaměnit, změnit, zastoupit, zastupovat, měnění, modifikace, objížďka, poškození, pozměnění, přehození, přelom, převrácení, úprava, zlom, zvrat, lhůta, opoždění, prodlení, průtah, zdržení
перерва на чеська »
Словник: німецький
Переклади: pause, unterbrechung, zwischenakt, stillstand, unbeweglichkeit, abbrechen, abreißen, einbrechen, vernichten, zerstören, defekt, fehler, irrtum, lücke, mangel, manko, schnitzer, täuschung, demolieren, verwüsten, reißen, zerreißen, beben, schlottern, vibrieren, zittern, eventualität, möglichkeit, spendieren, stiften, intervall, stufe, klassifizieren, ordnen, sortieren, ausbilden, beibringen, bilden, erziehen, instruieren, lehren, schulen, trainieren, unterrichten, auflegen, hinlegen, legen, platzieren, setzen, stellen, daniederliegen, liegen, ruhen, sitzen, vorliegen, vermögen, stand, stören, vergewaltigen, verletzen, entkorken, abgelegenheit, abstand, distanz, entfernung, ferne, strecke, weite, zwischenraum, abänderung, abart, abwandlung, abwechslung, änderung, veränderung, wandel, wechsel, zucht, erholung, rast, rest, ruhe, aufschub, moratorium, verschieben, verschiebung, raum, weltraum, fastnachtszeit, relikt, rückstand, überrest, abgeschwächt, durchbruch, einwurf, eröffnung, höhle, loch, mündung, öffnung, bedeuten, besagen, bestimmen, bezeichnen, heißen, kenntlich, ruhepause, aufbruch, bersten, bruch, explosion, kluft, riss, spalte, sprung, hilfe, stütze, unterstützung, versehen, restbestand, restbetrag, überbleibsel, permutation, übergang, umwandlung, verwandlung, wandlung, absatz, einstellung, erholungspause, halt, stockung, störung, zwischenwand, zwischenzeit, abbruch, absetzen, aussetzen, brechen, durchbrachen, einhalten, einstellen, stoppen, unterbrachen, unterbrechen, zerbrechen, aufbrechen, aufreißen, zerfetzen, zerstreuen, pflücken, zerren, schlaf, schlummer, sen, senator, traufe, traum, friede, frieden, gelassenheit, schweigen, stille, entscheiden, gestell, stände, ständer, erde, kosmos, universum, welt, weltall, pflegen, schlafen, ziehen, zupfen, angriff, ansturm, sturm, sturmangriff, festhalten, halten, lernen, studieren, anmut, bann, charme, reiz, scharm, zärtlichkeit, zauber, anruf, anzeige, auskunft, botschaft, kenntnis, kommunikation, kunde, mitteilung, nachricht, notiz, zauberwort, austausch, eintausch, ersatz, tausch, abändern, ändern, austauschen, eintauschen, ersetzen, tauschen, verändern, vertauschen, wechseln, substituieren, vertreten, ablösung, abweichung, schicht, umleitung, umschwung, wandbekleidung, wende, wendung, verzögerung, verzückung, verzug
перерва на німецький »
Словник: данська
Переклади: afbrydelse, pause, ødelægge, blunder, bommert, brist, defekt, fejl, fejltagelse, mangel, skyld, tabe, riva, dirre, gyse, hutre, ryste, rystning, sitre, eventualitet, fundere, danne, instruere, kultivere, lære, opdrage, uddanne, undervise, lægge, sætte, stille, hvile, ligge, råd, potens, afstand, distance, hold, afart, forandring, ombytte, skift, afslapning, hvil, rast, rekreation, ro, frist, henstand, rum, rummet, rest, sveske, undergrave, åbning, hul, skar, betegne, betyde, mening, mørke, teaken, vise, briste, brud, eksplosion, karl, revne, spalte, sprængning, støtte, misgreb, levning, slump, forvandling, metamorfose, frikvarter, interval, standsning, stans, stoppested, abort, brække, tilovers, rive, pille, plukke, drøm, slummer, sove, søvn, fatning, fred, havblik, lugen, rolig, stilhed, stativ, jord, jorden, land, univers, verden, hale, nappe, ruske, rykke, rykning, trække, trekke, angreb, blæst, storm, uvejr, beholde, bevare, holde, studere, studie, undervisa, behag, charmant, fortryllelse, tiltrækning, ynde, beretning, besked, bud, budskab, kommunikation, meddelelse, melding, underretning, forstyrre, hindre, byte, bytte, ombyte, udveksling, ændre, bylt, erstatte, forandre, konvertere, omkastning, skifte, veksle, vikariere, lempelse, omslag, tørn, veksling, anstand, forsinkelse
перерва на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: descanso, entreacto, intermedio, pausa, inmovilidad, arruinar, demoler, derribar, derrocar, derruir, derrumbar, destruir, encrespar, fermentar, hervir, culpa, defecto, deficiencia, desacierto, desperfecto, equivocación, error, fallo, falta, yerro, destrozar, desolar, devastar, berrear, desgarrar, despedazar, rasgar, romper, calofriarse, palpitar, temblar, tiritar, vibrar, eventualidad, posibilidad, intervalo, clasificar, educar, enseñar, entrenar, formar, formarse, instruir, acostar, aplicar, asentar, colocar, poner, recostar, situar, tenderse, caer, descansar, estar, venir, yacer, potencia, recurso, facilidad, decentar, infringir, perturbar, transgredir, violar, arrancar, descorchar, destapar, alejamiento, distancia, lejanía, lontananza, tirada, travesía, trayecto, trecho, alteración, cambio, flexión, modificación, variación, variante, variedad, vicisitud, diversión, recreación, reposo, solaz, tregua, aplazamiento, prórroga, espacio, residuo, restante, resto, debilitar, enervar, extenuar, abertura, agujero, apertura, boca, boquete, cavidad, hoyo, hueco, orificio, ranura, denotar, designar, implicar, marcar, precisar, querer, significar, recreo, suspiro, fisura, fractura, grieta, hendidura, quiebra, raja, rasgadura, rotura, ruptura, apoyo, soporte, desecho, saldo, vestigio, conversión, metamorfosis, transformación, transición, huelga, intermisión, interrupción, parada, cortar, descontinuar, interrumpir, quebrar, suspender, talar, resta, vuelta, distraer, ensueño, ilusión, sueño, huelgo, calma, dilatación, paz, quietud, serenidad, silencio, sosegado, sosiego, tranquilidad, tranquilo, constituir, poste, mundo, tierra, trabajador, universo, dormir, arrastrar, deshilar, tirar, acometida, asalto, borrasca, tempestad, tormenta, atenerse, quedarse, regentar, sujetar, tener, adiestrar, amaestrar, aprender, estudiar, amenidad, atractivo, encantamiento, encanto, fascinación, gracia, hechizo, lindeza, comunicación, información, mensaje, noticia, novedad, nueva, recado, respiro, blasfemar, conjuro, sortilegio, disturbar, interferir, molestar, trastornar, turbar, conmutación, intercambio, permuta, reemplazo, substitución, sustitución, trueque, alterar, cambiar, canjear, conmutar, convertir, intercambiar, mudar, permutar, reemplazar, renovar, trocar, relevar, suplir, sustituir, alternación, alternancia, desviación, muda, mudanza, mutación, recambio, reforma, atraso, demora, dilación, indulto, retraso, tardanza
перерва на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: entracte, stagnation, débâtir, déconcentrer, démaçonner, démanteler, démolir, détruire, dévaster, ruiner, bévue, coulpe, erreur, faute, gaffe, lapsus, pataquès, raser, ravager, arracher, déchirer, démailler, frémir, lacérer, bondir, chevroter, flageoler, frissonner, grelotter, palpiter, panteler, trembler, trembloter, trépider, tressaillir, tressauter, vibrer, éventualité, possibilité, foncer, offrir, intervalle, classer, classifier, sérier, trier, cultiver, éduquer, élever, former, instruire, spécialiser, appliquer, encuver, mettre, placer, pondre, poser, postposer, rappliquer, remettre, reposer, coucher, gésir, gîter, trouver, chance, plausibilité, intellectuelles, perfectibilité, déroger, enfreindre, entamer, léser, toucher, transgresser, violer, détacher, égrapper, trinquer, déboucher, désembouteiller, distance, éloignement, lointain, capron, changement, clairette, conjugaison, déclination, inflexion, littéraires, lunaison, variation, variété, délassement, délasser, distraction, récréation, repos, ajournement, atermoiement, prorogation, surséance, sursis, écart, écartement, entre-rail, espace, espacement, défaut, méprise, reste, affaiblir, aveulir, débiliter, diminuer, énerver, infirmer, mater, aspirail, baie, barbacane, bonde, bondon, boulin, chatière, chaton, claire-voie, dégorgeoir, embrasure, gargouille, nable, orifice, ouverture, perce, percée, rassasier, regard, sabord, trou, trouée, tubulure, définir, dénoter, désigner, déterminer, marquer, repérer, signifier, typer, entre-temps, pause, brisure, crevaison, crevasse, crever, crique, déchirure, éclatement, fêlure, fissure, fracture, gerçure, rupture, tapure, appui, mentonnière, support, tasseau, mécompte, quiproquo, débet, reliquat, résidu, solde, vestige, avatar, conversion, métabolisme, métamorphose, transformation, transition, transmutation, arrêt, cesse, coupure, décesse, intermission, intermittence, interruption, intersession, lactose, lacune, mi-temps, relâche, répit, discontinuation, interception, entrecouper, hacher, interrompre, suspendre, désoler, saccager, vendanger, appoint, demeurant, rabiot, redû, restant, surplus, coupon, débris, rogaton, désennuyer, divertir, sauter, tirailler, cueillir, élancer, dodo, hibernation, rêve, somme, sommeil, songe, palier, calme, paix, placidité, quiétude, sécurité, tranquillité, constituer, décider, étalonner, faire, épontille, étai, porte-parapluies, poteau, catholicité, monde, pègre, terre, univers, dormir, brouter, houspiller, mâcher, sabouler, saccader, tirer, tourmenter, assaut, ruée, tempête, détenir, maintenir, tenir, apprendre, enseigne, enseigner, étude, étudier, mémoriser, rapprendre, régenter, appas, appât, attraction, charme, enchantement, fascination, grâce, magie, maléfice, prestige, ragoût, séduction, vénusté, bruit, communication, information, message, nouvelle, rancard, renseignement, vent, campos, loisir, relâchement, trêve, incantation, sort, adjuration, conjuration, déprécation, jurement, obsécration, déranger, gêner, perturber, troubler, change, convertissement, échange, permutation, remplacement, saccharification, troc, troque, changer, convertir, échanger, intervertir, permuter, remplacer, troquer, doubler, substituer, suppléer, altération, alternance, commutation, décomposition, déviation, interversion, métagramme, modification, mutation, pirouette, relève, renversement, revirement, volte, allongement, délai, déport, remise, retard, retardement
перерва на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: intermezzo, intervallo, agitarsi, annientare, buttare, demolire, diroccare, radere, rovinare, sconvolgere, travolgere, colpa, difetto, errore, fallo, granchio, sbaglio, devastare, dilaniare, lacerare, rompere, squarciare, stracciare, strappare, straziare, fremere, rabbrividire, tremare, vibrare, evenienza, eventualità, classificare, addestrare, allevare, ammaestrare, educare, formare, istruire, appoggiare, collocare, coricarsi, mettere, piazzare, porre, posare, riporre, sdraiarsi, giacere, fortuna, occorrenza, possibile, possibilità, probabilità, infrangere, stuprare, trasgredire, violare, stappare, distacco, distanza, lontananza, cambiamento, mutamento, variante, variazione, varietà, quiete, ricreazione, riposo, sosta, svago, aggiornamento, dilazione, proroga, rinvio, gap, spazio, svista, avanzo, resto, rimanente, affievolire, debilitare, fiaccare, indebolire, infiacchire, abboccatura, apertura, asola, buca, buco, fessura, foro, orificio, sfogo, spiraglio, contrassegnare, marcare, segnare, significare, pausa, crepa, crepaccio, crepare, crepatura, fenditura, frattura, rottura, scoppiare, scoppio, spaccatura, squarcio, strappo, appoggio, sostegno, residuo, rimanenza, rimasuglio, vestigio, conversione, trasformazione, alt, arresto, fermata, fermo, interruzione, lacuna, requie, frammezzare, interrompere, sospendere, desolare, saccheggiare, restante, detrito, distrarre, sogno, sonno, calma, calmo, pacatezza, pace, quieto, tranquillità, costituire, puntello, gente, mondo, terra, universo, dormire, assalto, bufera, burrasca, procella, tempesta, detenere, mantenere, reggere, ritenere, tenere, apprendere, imparare, indagine, insegnare, ricerca, studiare, studio, attrattiva, attrazione, avvenenza, fascino, grazia, incanto, malia, seduzione, comunicazione, messaggio, notizia, ozio, incantesimo, scongiuro, disturbare, frastornare, incomodare, inquietare, perturbare, turbare, cambio, permuta, ricambio, scambio, sostituzione, alternare, cambiare, convertire, mutare, rimpiazzare, scambiare, sostituire, surrogare, variare, scavalcare, alterazione, avvicendamento, capovolgimento, commutazione, modifica, modificazione, turno, vicenda, ritardo
перерва на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: avbrytelse, ødelegge, avvikelse, blunder, bommert, fadese, feil, mangel, misgrep, misstag, mistak, skyld, tabbe, villfarelse, riva, darra, dirre, gyse, hutre, ryste, rystning, sitre, skake, skjelve, eventualitet, fundere, intervall, danne, instruere, kultivere, oppdra, utbilda, utdanne, betona, legge, sette, hvile, ligge, sitta, mulighet, råd, utsikt, potens, krenke, overtre, avstand, distanse, hold, avart, bøyning, deklinasjon, forandring, konjugasjon, ombytte, skift, variasjon, avslapning, hvil, rast, rekreasjon, ro, frist, henstand, utsette, mellomrom, rest, avkrefte, matta, svekke, undergrave, åpning, gap, gløtt, glugge, hule, hull, skar, utløp, vik, betegne, bety, betyda, mening, mørke, teaken, pause, brist, brudd, grabb, karl, kille, revne, spalte, sprekk, sprika, fell, levning, slump, gjennomtrenge, endring, forvandling, konversjon, metamorfose, modifikasjon, avbrott, frikvarter, oppholt, stans, staura, stopp, stoppested, abort, avbryte, bryte, avfolke, herje, ødslig, igjen, overskudd, tilovers, rive, roa, pille, drøm, slummer, søkn, søvn, fatning, fred, havblikk, lugn, rolig, stillhet, utgjøre, stativ, verden, sove, dra, draga, hale, nappe, ruske, rykke, rykning, trekke, anfall, angrep, overfall, storm, bevare, holde, læra, lære, studere, studie, undervisa, undervise, veilede, behag, charmant, fortryllelse, sjarm, skjønnhet, ynde, beskjed, bud, budskap, etterretning, informasjon, kommunikasjon, melding, nyhet, nytt, underretning, pusterom, trolldom, forstyrre, byte, bytte, ombyte, utbyte, utveksling, bylt, endra, erstatte, forandre, konvertere, omkastning, skifte, veksle, avløse, vikariere, avløsning, lempelse, omslag, tørn, utskifting, veksling, anstand, forsinkelse, rabatt
перерва на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: антракт, пауза, перерыв, недейственность, неподвижность, истреблять, разрушать, заблуждение, изъян, недостаток, отклонение, ошибка, пятно, опустошать, разорять, драть, отрывать, рвать, вздрагивать, дрожать, знобить, трепетать, возможность, основывать, интервал, классифицировать, воспитывать, обучать, класть, возлежать, лежать, перспектива, изнасиловать, нарушать, обрывать, откупоривать, раскупоривать, дальность, отдаленность, отдалённость, расстояние, изменение, перемена, разновидность, отдохновение, отдых, отсрочка, космос, промежуток, оплошность, остаток, нервировать, обессилеть, ослабить, жерло, отверстие, открытие, проём, знаменовать, значить, обозначать, означать, определять, отмечать, помечать, размечать, взрыв, трещина, поддержка, подпорка, прорывать, разрывать, переход, преобразование, остановка, прекращение, углубление, перебивать, перерывать, прекращать, прерывать, прореживать, сдача, мечта, сновидение, сон, спячка, мир, покой, примиренность, спокойный, спокойствие, составлять, стенд, стойка, столб, вселенная, земля, спать, дергать, дёргать, дрыгать, терзать, тянуть, атака, буря, нападение, приступ, шторм, штурм, держать, выучить, изучать, исследовать, преподавать, учить, обаяние, очарование, привлекательность, приворот, сглаз, шарм, весточка, весть, известие, извещение, сведение, сообщение, передышка, заклинание, заклятие, беспокоить, замена, коммутирование, обмен, подмен, заменять, изменять, менять, обращать, подменять, превращать, замещать, смена, задержка, замедление, заминка, промедление
перерва на російською »
Словник: шведському
Переклади: mellanakt, blunder, bock, fel, groda, mangel, misstag, tabbe, villfarelse, riva, bäva, dallra, darra, rysa, rysning, skälva, splittra, eventualitet, intervall, klassificera, utbilda, betona, lägga, ligga, sitta, möjlighet, förmåga, potens, avstånd, avart, deklination, förändring, omväxling, skift, variation, växla, andrum, avslappning, rast, vila, anstånd, frist, uppskov, håll, mellanrum, uppehåll, försvaga, matta, gap, glött, gluggen, lucka, öppning, skar, betyda, betydelse, märka, märke, markera, mening, signera, tecken, tankstreck, brädd, grabb, karl, kille, rämna, spricka, återstod, efterkänning, levning, relik, rest, slump, omändring, avbrott, frikvarter, paus, störa, herre, ödslig, behållning, växel, lösriva, roa, slita, dröm, sömn, ro, fred, lugn, stillhet, utgöra, ställ, stativ, värld, draga, ryck, rycka, ryckning, sarga, anfall, anlopp, storm, hålla, lära, studera, undervisa, älsklig, behag, charm, charmant, förtjusande, förtrollning, bud, budskap, meddelande, nyhet, underrättelse, uppgift, rekreation, besvärjelse, byte, bytte, ombyte, utbyte, ändra, ändring, byt, omkastning, avlösa, företräda, vikariera, avlösning, modifikation, omslag, skifte, törn, avtagande, dröjsmål, rabatt
перерва на шведському »
Словник: болгарському
Переклади: антракт, грешка, отклонение, изменение, разнообразие, покой, сън, мир, спокойствие, вселена, земя, буря, обучавам, обаяние, очарование, известие, комуникация, съобщение, обмен
перерва на болгарському »
Словник: білоруськи
Переклади: антракт, нерухавасць, нерухомасць, псаваць, разбурваць, развальваць, памылка, разараць, спусташаць, спустошваць, дзерці, драць, магчымасць, па, абгрунтоўваць, грунтаваць, засноўваць, інтэрвал, класіфікаваць, абучаць, вучыць, навучаць, кідаць, ліць, сыпаць, стаяць, парушаць, адкаркоўваць, адтыкаць, адчыняць, адшпунтоўваць, адлегласць, замена, змена, адпачынак, спачын, адтэрміноўка, прамежак, астача, рэшткі, аслабіць, аставацца, заставацца, адтуліна, жарало, абазначаць, паўза, трэшчына, падпорка, разрываць, перапынак, перарыў, перабіваць, перапыняць, перарываць, прывучаць, прывучваць, апусташаць, апустошваць, сон, спакой, цішыня, састаўляць, складаць, складваць, укладаць, прылавак, стойка, стэнд, зямля, мір, неорганический, сусвет, сьвет, спаць, кроіць, мучыць, рваць, цягнуць, прыпадак, прыступ, штурм, трымаць, ціснуць, вучыцца, навучацца, научаць, учытацца, прывабнасць, чароўнасць, надаванне, наданне, перадаванне, перадача, перадышка, заклінанне, замяняць, перамена, адцяжка, зацягванне, зацяжка, прамаруджанне, прамаруджванне
перерва на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: väliaika, hävittää, purkaa, raiskata, epäkohta, erehdys, erhe, hairahdus, haitta, kommellus, puute, virhe, kiskoa, raadella, repäistä, repiä, hytistä, tutista, vapista, värähdellä, värjöttää, vavista, loma, väli, jaotella, lajitella, luokitella, luokittaa, kasvattaa, koulia, kouluttaa, opettaa, valistaa, asettaa, panna, sijoittaa, levätä, mahdollisuus, kajota, etäisyys, kaukaisuus, erilaisuus, moninaisuus, vaihto, huvitus, lepo, tauko, viihdyke, lykkäys, sija, tila, jakojäännös, jäte, tähde, heikentää, hellittää, alkajaiset, aukko, avaus, johdanto, kolo, kuoppa, lahti, läpi, reikä, merkitä, osoittaa, haljeta, halkeama, katkeama, murtuma, rako, särö, avustus, kannatin, noja, tuki, jäännös, muunnos, muutos, muuttuminen, katko, pysähdys, taittuma, katkaista, keskeyttää, lakata, lopettaa, murtaa, taittaa, ylijäämä, tynkä, viihdyttää, noukkia, haave, unelma, uni, hiljainen, rauha, kuvata, muodostaa, perustaa, hylly, pylväs, kansa, maa, maailma, multa, nukkua, raahata, vetää, myrsky, rajuilma, rynnistys, kestää, pitää, pysyttää, lukea, opiskella, oppia, hempeys, lumous, tenho, viehätys, ilmoitus, sanoma, tiedotus, uutinen, viesti, joutoaika, loitsu, häiritä, hämmentää, vaivata, korvata, muuttaa, vaihtaa, käänne, korjaus, poikkeaminen, vaihtelu, hidastelu, viivästys, viivytys
перерва на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: διάλειμμα, ελάττωμα, λάθος, σκίζω, τρέμω, ενδεχόμενο, ξαπλώνω, πιθανότητα, απόσταση, μεταβολή, παραλλαγή, ποικιλία, αναψυχή, αναβολή, κατάλοιπο, τρύπα, σημαίνω, θλάση, ράγισμα, στήριγμα, στυλοβάτης, μεταμόρφωση, μετατροπή, τροποποίηση, διακοπή, στάση, όνειρο, ύπνος, αταραξία, ειρήνη, ήρεμος, ήσυχος, αντιπροσωπεύω, αποτελώ, συγκροτώ, γη, κόσμος, τραβώ, θύελλα, καταιγίδα, κρατώ, διδάσκω, μαθαίνω, σπουδάζω, επικοινωνία, μήνυμα, ξόρκι, ενοχλώ, συνάλλαγμα, αλλάζω, αντικαθιστώ, εναλλαγή, καθυστέρηση
перерва на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: pauza, uništiti, greška, pogreška, zadrhtati, interval, staviti, počivati, daljina, promjena, odmor, svemir, oslabiti, otvor, rupa, obilježiti, označiti, značiti, eksplozija, pukotina, brati, san, spavanje, mir, miran, činiti, svijet, zemlja, spavati, povući, vući, napad, naučiti, poučavati, učiti, čar, vijest, dokolica, zamijeniti
перерва на хорватському »
Словник: литовською
Переклади: pauzė, pertrauka, defektas, klaida, trūkumas, dėstyti, dresiruoti, mokyti, mokytojauti, būti, gulėti, atstumas, nuotolis, kaita, miegas, poilsis, pramoga, ramybė, erdvė, kosmosas, likutis, duobė, sprogimas, atrama, parama, sapnas, ramumas, ramus, taika, tyla, pasaulis, sausuma, visata, žemė, audra, mokytis, studijuoti, žavesys, žavumas, komunikacija, pranešimas, žinia, žinutė
перерва на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: descanso, entreacto, pausa, incivilidade, arruinar, corroer, demolir, desmoronar, destruir, subverter, carência, culpa, defeito, erro, falta, desolar, devastar, desgarrar, dilacerar, rasgar, romper, fremir, tiritar, tremer, vibrar, possibilidade, potencia, intervalo, criar, educar, ensebar, entrevar, exercitar, formar, instruir, treinar, acostar, aplicar, colocar, incluir, meter, pôr, situar, descansar, jazer, infringir, transgredir, violar, violentar, destapar, aleijamento, distancia, distância, trecho, cambio, mudança, variedade, recreio, recreou, adiamento, atraso, espaço, período, resíduo, resta, restante, resto, alojar, amortizar, atenuar, debilitar, enervar, paliar, permanecer, subsistir, abertura, boca, bocal, cala, cresta, fenda, fresta, ranhura, assinalar, denotar, designar, indicar, marcar, secular, significar, fractura, pendida, quebradura, rasgadura, rotura, ruptura, apoio, punhal, sustentáculo, conversiva, transigir, interrupção, interrupções, parada, paragem, trégua, descontinuar, interferir, interromper, partir, quebrar, suspender, entrega, colher, devaneio, ensejo, iludir, sonho, sono, classificar, calma, calmo, paz, sereno, silencio, sossegado, sossego, tranquilo, constituir, integrar, escora, poste, chão, cosmos, mundo, solo, terra, universo, dormir, puxar, sacar, tirar, torturar, acometida, agressão, ataque, borrasca, crise, embate, tempestade, tormenta, manter, segurar, ter, aprender, ensinar, escudar, estudar, preparar, agracia, atractivo, encantamento, encanto, fascinariam, graça, lindeza, anuncio, aviso, comunicação, divulgaria, mensagem, noticia, notícia, notificaria, recado, referencia, transmissiva, respiro, abracadabra, conjuro, importunar, incomodar, molestar, perturbar, câmbio, intercambio, relevo, reposiciona, troca, alterar, cambiar, modificar, mudar, permutar, suprir, trocar, relevar, substituir, alternais, alternância, evolucione, flutuariam, modificaria, abatimento, demencial, demora, desconto, dilacero, indulto
перерва на португальськи »
Словник: польському
Переклади: antrakt, bezruch, burzyć, błąd, demolować, dewastować, drzeć, ewentualność, fundować, interwał, klasyfikować, kształcić, kłaść, leżeć, możliwość, możność, naruszać, obrywać, odkorkowywać, odległość, odmiana, odpoczynek, odroczenie, odstęp, omyłka, ostatek, osłabić, otawa, otwór, oznaczać, pauza, pęknięcie, podpórka, pomyłka, pozostałość, przedzierać, przemiana, przerwa, przerwanie, przerywać, przyuczyć, pustoszyć, reszta, resztka, rozrywać, rwać, sen, sklasyfikować, spoczynek, spokój, stanowić, stojak, świat, sypiać, szarpać, szturm, trzymać, uczyć, urok, wiadomość, wypoczynek, wytchnienie, zaklęcie, zaklinanie, zakłócać, zamiana, zamieniać, zastępować, zmiana, zwłoka
перерва на польському »
Словник: угорською
Переклади: mozdulatlanság, rombolni, botlás, eltévelyedés, hiba, mulasztás, programhiba, tévedés, könny, szakítani, tépni, didereg, remegni, reszket, hangköz, intervallum, besorol, képezni, oktat, taníttatni, fektet, fektetni, helyezni, tenni, feküdni, heverni, lehetőség, megsért, táv, igeragozás, változat, variáció, pihenés, szórakozás, elhalasztás, hátralék, maradék, vég, lyuk, nyílás, tízperc, elszakadás, repedés, szakítás, csapadék, egyenleg, lábnyom, átalakulás, átmenet, átváltozás, átváltoztatás, pauza, szünet, félbeszakítani, álom, nyugalom, béke, békesség, csend, alkot, alkotni, föld, világ, roham, fog, kapaszkodik, tart, tartani, tanulás, igézet, rontás, varázslat, értesítés, hír, híradás, ismeret, újság, üzenet, pihenő, bájolás, elront, csere, kicserélés, pénzváltás, elcserélni, kicserélni, eltorlaszolni, elzárni, átirányítás, helycsere, műszak, váltakozás, változás, változtatás, haladék, halogatás
перерва на угорською »
Словник: албанською
Переклади: shkatërroj, gabim, gambim, gostis, dëmtoj, largësi, lloj, hapësirë, vrimë, tregoj, pushim, çaj, plasë, ndërpres, thyej, mbetje, gjumë, paqe, botë, tërheq, furtunë, mbaj, bukuri, ndërroj
перерва на албанською »
Словник: словацькою
Переклади: zničiť, chyba, interval, príležitosť, vzdialenosť, odroda, pauza, zlomenina, spánok, mier, útok, učiť, nahradiť, zmena
перерва на словацькою »
Словник: естонською
Переклади: eksitus, puudus, viga, judisema, harima, asetama, lebama, väljavaade, vahemaa, puhkus, tühik, jäänus, auk, pragu, toetus, jääk, muutmine, katkestamine, vahetund, katkestama, murdma, unenägu, uni, rahu, tüüne, vaikus, maa, maailm, maru, raju, õpetama, õppima, loits, nõiduma, kommunikatsioon, teade, muutma, vahetama
перерва на естонською »
Словник: румунською
Переклади: defect, gafă, greşeală, tremura, pune, distanţă, schimbare, rest, crăpătură, sprijin, întrerupere, oprire, staţie, somn, vis, visa, mondial, atracţie, farmec, schimb, schimba
перерва на румунською »
Словник: словенії
Переклади: napaka, postaviti, prostor, mir, tih, svet, učiti, sporočilo, drobiž, zamenjati, zamuda
перерва на словенії »

Пов'язані слова

перерва в судовому засіданні це, перерва для обігріву, перерва петро григорович, перерва в школі, перерва між основною роботою та сумісництвом, перерва в стосунках, перерва ляшко, перерва для відпочинку і харчування, перерва для відпочинку і харчування поняття та порядок її надання, перерва у судовому засіданні