slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: позначка

Словник: англійська позначка
Переклади: scar, aim, aiming, ambition, cause, design, destination, end, goal, mark, object, objective, point, purpose, purposelessly, scope, target, targeting, tee, ambit, border, borderline, bound, boundary, bourn, compass, customs, frontier, limit, line, minimum, pale, precinct, rope, bow, bowknot, cockade, back, cross, crux, dally, grizzle, linger, loiter, label, tag, record, tape, norm, orthodoxy, rate, standard, appraisal, appraisement, appreciation, assessment, assignment, criticism, estimate, estimation, evaluation, grade, opinion, rating, score, view, dillydally, dilly-dally, hover, quail, tarry, blister, corn, footprint, impression, imprint, imprinted, print, stamp, casualty, loser, manta, oblation, offering, prey, sacrifice, stooge, victim, badge, emblem, evidence, hallmark, hall-mark, indication, indicator, portent, token, biota, blemish, blot, blotch, blur, macula, slur, smear, smirch, smudge, smut, soil, splash, splodge, splotch, spot, stain, taint, deck, degree, league, level, pitch, step, demarcate, differentiate, fame, notability, notoriety, publicity, renown, resonance, clue, footmark, foot-mark, footstep, hint, soupcon, strain, trace, track, trail, vestige, start, postmark, seal, symbol, annotation, application, attendance, attention, caution, cautiousness, comment, commenting, consideration, heed, note, notice, observation, oyez, reflection, regard, remark, remarking, index, indicant, point-duly, pointer, superscript, tracer, pricing, quotation, quote, valuation, bequeath, book, enrol, jot, save, spell, ampersand, char, character, glyph, marker, pip, sign, delay, hesitate, lag, procrastinate, protract, stall, temporize
позначка на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: jizva, šrám, branka, cíl, gól, konec, mez, mezník, objekt, objektiv, objektivní, plán, položka, smrt, smysl, terč, účel, úmysl, určení, záměr, zánik, hranice, hraniční, limit, limita, mezní, pohraniční, pomezí, pomezní, rozhraní, kokarda, hřbet, křížek, zadek, brblat, otálet, reptat, etiketa, nálepka, označení, štítek, viněta, visačka, nahrát, nahrávat, registrovat, zaregistrovat, zaznamenat, zaznamenávat, norma, normál, pravidlo, bonitace, daň, dávka, hodnocení, mínění, názor, ocenění, odhad, ohodnocení, poplatek, posouzení, posudek, rozsudek, účet, úsudek, známka, meškat, váhat, dojem, otisk, otištění, pečeť, puchýř, stopa, tisk, úhoz, kořist, oběť, obětování, náznak, odznak, příznak, projev, razítko, ukazatel, značka, znak, znamení, znaménko, flek, flíček, místo, nečistota, poskvrna, pošpinění, potřísnění, skvrna, špína, stříkanec, úhona, hladina, horizont, libela, patro, rovina, úroveň, pověst, sláva, věhlas, brázda, kolej, šlápota, šlépěj, cejch, cenina, razidlo, rytina, emblém, obraz, symbol, anotace, dodržování, důvod, glosa, komentář, komentování, ohled, postřeh, povšimnutí, poznámka, pozor, pozornost, pozorování, připomínka, sledování, úcta, úvaha, uvážení, uznání, vysvětlivka, zmínka, zřetel, indikátor, míra, sazba, seznam, úměra, napsat, odkázat, poznamenat, zanechat, zanést, zapisovat, zapsat, bod, firma, indikace, návěští, naznačení, pokyn, postavení, signál, skóre, štít, údaj, znamínko, zpráva, kolísat, odkládat, odložit, vyčkávat, zaostávat, zdržet
позначка на чеська »
Словник: німецький
Переклади: narbe, schmarre, bestimmung, ende, funktion, objektiv, schluss, ziel, zielsetzung, zweck, abgrenzung, grenze, limes, mark, scheide, schranke, kokarde, schleife, kreuz, trödeln, mettwurst, aufnehmen, aufzeichnen, eintragen, niveau, norm, regel, abschätzung, auswertung, beurteilung, bewertung, note, schätzung, wertschätzung, wertung, zensur, säumen, zögern, abdruck, druck, eindruck, fußspur, gedanke, hühnerauge, idee, opfer, opferung, schlachtopfer, abzeichen, anzeichen, äußerung, indiz, kennzeichen, plakette, zeichen, defekt, fehler, fleck, klecks, makel, maser, platz, schmutzfleck, schönheitsfehler, grad, stufe, abgrenzen, grenzen, aufsehen, berühmtheit, fährte, gleis, spülwasser, spur, trampelpfad, tritt, ablauf, anflug, start, briefmarke, gepräge, marke, stempel, emblem, symbol, wahrzeichen, acht, achtsamkeit, achtung, anmerkung, aufmerksamkeit, beachtung, bemerkung, beobachtung, betracht, betrachtung, notiz, obacht, vermerk, anzeigegerät, anzeiger, einschätzung, preisfestsetzung, aufschreiben, buchen, einschreiben, verbuchen, vermachen, vormerken, fanal, mal, merkmal, punkt, schild, signal, wink, gezögert, verzögern, zaudern
позначка на німецький »
Словник: данська
Переклади: skramme, bestemmelse, ende, formål, hensigt, korn, mål, objektiv, sigte, begrænsning, grænse, kokarde, roset, kors, kryds, etikette, indspille, optage, norm, regel, standard, bedømmelse, beregning, berøm, dom, granskning, karakter, overslag, vurdering, indtryk, ligtorn, bytte, offer, emblem, mærke, mere, symptom, tegn, fleks, klat, plads, plet, sted, grad, højde, niveau, plan, skille, berømmelse, ry, far, plette, spår, spor, start, frimærke, stempel, symbol, akt, bemærkning, iagttagelse, node, observation, opmærksomhed, indikator, takst, notere, testamentere, fortegn, jærtegn, omen, signal, skilt, vink, forhale, forsinke, hefte, tøve, udsætte
позначка на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: cicatriz, estigma, lacra, blanco, cima, fin, final, finalidad, función, intento, meta, mira, objetivo, objeto, paradero, propósito, término, confín, frontera, límite, linde, raya, escarapela, lazo, anca, cruz, espinazo, remolonear, etiqueta, grabar, registrar, estándar, norma, pauta, apreciación, aprecio, calificación, estimación, evaluación, tardar, callo, clavo, estampa, huella, impresión, pisada, abnegación, ofrenda, sacrificio, víctima, asomo, indicio, insignia, marca, muestra, seña, señal, signo, síntoma, borrón, defecto, desdoro, mácula, mancha, mancilla, mugre, sitio, altura, grado, nivel, piso, celebridad, fama, nombradía, nombre, nota, pista, reliquia, sombra, surco, vestigio, viento, salida, estampilla, puntal, sello, sigilo, timbre, emblema, símbolo, advertencia, alerta, anotación, apuntación, apunte, atención, atender, comentario, consideración, considerar, cuidado, escuchar, observación, ponderación, reparo, respeto, indicador, cotización, tasación, anotar, apuntar, legar, matricular, agüero, indicación, índice, pinta, presagio, pronóstico, demorar
позначка на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: astigmate, balafre, cicatrice, estafilade, marque, plaie, stigmate, buste, but, cible, compte, objectif, terme, barrière, danser, frontière, limite, cocarde, lavallière, rosette, croix, croupe, crucifiement, crucifix, porte-croix, attarder, chipoter, grogner, lambiner, lanterner, râler, étiquette, enregistrer, norme, principe, règle, appréciation, estimation, évaluation, jugement, note, taxe, verdict, barguigner, tarder, traîner, ampoule, cal, calus, cor, durillon, empreinte, éprouver, frappe, imprescriptible, impression, dévouement, don, oblation, offrande, sacrifice, victime, indice, insigne, manifestation, pronostic, signe, symptôme, éclaboussure, endroit, lampée, macule, souillure, tache, horizon, niveau, rez-de-chaussée, délibérer, célébrité, renom, vogue, brisées, foulée, ornière, picoture, piste, remous, sauter, sillage, sillon, trace, traînée, vestige, début, décollage, départ, lancement, balancier, cachet, estampe, estampille, étai, étançon, poinçon, pointa, refouloir, rouanne, sceau, timbre, attribut, devise, emblème, image, symbole, annotation, aparté, attention, considération, manchette, mention, nota, observation, rassasier, remarque, compteur, indicateur, jalon, module, spot, taux, chroniquer, inscrire, léguer, noter, enseigne, filigrane, indication, intersigne, label, pinçon, point, repère, signal, désenfiler, hésiter, retarder, temporiser, traînasser
позначка на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: cicatrice, sfregio, bersaglio, chiusura, disegno, fine, goal, gol, meta, mira, obiettivo, oggettivo, porta, progetto, proposito, scopo, segno, traguardo, confine, frontiera, limite, termine, fiocco, croce, gingillare, cartellino, etichetta, incidere, registrare, norma, accertamento, apprezzamento, conto, estimo, giudizio, stima, valorizzazione, valutazione, indugiare, callo, impressione, impronta, orma, stampa, vescica, offerta, preda, sacrificio, vittima, affisso, dimostrazione, distintivo, indizio, marchio, sintomo, chiazza, luogo, macchia, posto, punto, spruzzo, livello, celebrità, fama, carreggiata, pista, rotaia, traccia, vestigio, decollo, bollo, emblema, simbolo, accorgimento, annotazione, appunto, attenti, attenzione, considerazione, nota, notazione, osservazione, postilla, premura, aliquota, indicatore, indice, tasso, quotazione, annotare, iscrivere, iscriversi, notare, prescrivere, salvare, accenno, cartello, cenno, indicazione, insegna, segnale, esitare, ritardare, tardare, temporeggiare, tentennare
позначка на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: arr, skramme, bestemmelse, formål, forsett, funksjon, hensikt, intensjon, korn, mål, objektiv, poeng, sikte, skyteskive, slutt, grense, skille, kokarde, rosett, sløyfe, kors, kryss, etikett, norm, regel, standard, bedømmelse, bedømning, beregning, berøm, dom, granskning, karakter, overslag, vurdering, avtrykk, blåsa, blemma, blemme, liktorn, preg, bytte, offer, distinksjon, emblem, indikasjon, merke, symptom, tegn, blekklatt, flekk, klatt, plass, plett, sted, grad, høyde, nivå, plan, berømmelse, publisitet, ry, rykte, far, fotefar, fotspor, spår, spor, start, frimerke, stempel, symbol, akt, anmerkning, avseende, bemerkning, betraktning, ense, merknad, notis, oppmerksomhet, oppsikt, pass, indikator, takst, notere, testamentere, brennemerke, fortegn, hakk, jærtegn, kjennemerke, omen, signal, sjømerke, skilt, stoppskilt, vink, dvele, forhale, forsinke, hefte, oppholde, tova
позначка на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: рубец, шрам, конец, мишень, объективный, цель, граница, предел, бант, кокарда, крест, крестец, медлить, этикетка, ярлык, записывать, скачивать, норма, стандарт, отзыв, отметка, оценка, впечатление, мозоль, отпечаток, оттиск, жертва, знак, значок, признак, пятно, уровень, ярус, разграничивать, знаменитость, известность, огласка, слава, колея, след, старт, клеймо, печать, штамп, штемпель, символ, внимание, внимательность, замечание, нота, помета, пометка, примечание, индикатор, отметчик, показатель, завещать, исписывать, знамение, марка, метка, примета, сигнал, колебать, мешкать, снимать
позначка на російською »
Словник: шведському
Переклади: arr, ärr, ändamål, hensikt, korn, mål, målsättning, syfte, gräns, kokard, rosett, kors, kryss, dröna, etikett, norm, standard, bedöma, bedömning, beräkning, beröm, granskning, överslag, blåsa, blemma, liktorn, prägel, bytte, offer, andragande, symptom, tecken, blekklatt, fläck, klatt, klick, palett, nivå, plan, publicitet, rykte, far, märke, spår, spor, start, stämpel, emblem, symbol, akt, anmärkning, anteckning, avseende, beaktande, uppmärksamhet, visare, omen, signal, stoppskilt, vink, tova
позначка на шведському »
Словник: албанською
Переклади: mbresë, fund, nishan, qëllim, shenjë, cak, kufi, kryq, etiketë, normë, mendim, gjurmë, stemë, njollë, nivel, kujdes, vëmendje, vonoj
позначка на албанською »
Словник: білоруськи
Переклади: рубец, иметь, цэль, граніца, мяжа, рубеж, кукарда, крыж, марудзіць, занатоўваць, норма, ацэнка, адбітак, отпечатки, ахвяра, адзнака, прымета, лапіна, размяжоўваць, вядомасць, знакамітасць, слава, след, старт, штамп, сімвал, заўвага, паметка, увага, уважлівасць, паказчык, заніжаць, запісваць, знак
позначка на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: arpi, ampumataulu, loppu, maali, päämäärä, tarkoitus, raja, aikailla, kuhnailla, etiketti, kirjata, rekisteröidä, normi, sääntö, arviointi, arviolaskelma, arvostelu, laskeminen, tuomio, hidastella, viipyä, leima, painatus, vaikutus, anti, kuolonuhri, uhri, ennusmerkki, merkki, oire, osoitus, tunnus, läikkä, paikka, pilkku, saasta, sija, tahra, täplä, taso, kuuluisuus, maine, jalanjälki, jälki, vana, postimerkki, havainto, huomautus, huomio, kunnioitus, lasku, merkintä, muistutus, tarkastelu, mittari, testamentata, epäröidä, viivyttää
позначка на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: ουλή, αντικειμενικός, γκολ, σκοπός, στόχος, τέλος, όριο, παραμεθόριος, σταυρός, ηχογραφώ, βαθμός, εκτίμηση, εντύπωση, θύμα, θυσία, κονκάρδα, κηλίδα, μέρος, ψεγάδι, επίπεδο, φήμη, ίχνος, γραμματόσημο, παρακολούθηση, προσοχή, σημείωση, υποσημείωση, φροντίδα, κληροδοτώ, ένδειξη, σήμα, καθυστερώ
позначка на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: sebhely, cél, célpont, gól, tárgy, tárgyi, íj, kokárda, szalagcsokor, feszület, kereszt, norma, szabvány, becslés, bírálat, értékelés, felbecsülés, megbecsülés, osztályzat, impresszum, lenyomat, adomány, áldozat, jelvény, folt, paca, pecsét, petty, szégyenfolt, szint, színvonal, kerékcsapás, lábnyom, nyom, pálya, bélyegző, szimbólum, észrevétel, figyelem, hangjegy, megjegyzés, széljegyzet, vigyázat, mutató, beiratkozik, beírni, felírni, cégér, cégtábla, előjel, feltüntetés, jel, jelölés, karakter, késleltetés
позначка на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: cicatriz, lacra, alvo, fim, final, finalidade, função, funciona, intenção, intento, meta, mira, propósito, término, confins, fronteira, limite, raia, aspa, cruz, espinhaço, etiqueta, rótulo, alistar, gravar, inscrever, registrar, norma, pauta, aprecio, avaliação, estimativa, evacuariam, julgamento, tardar, afeito, carácter, efeito, estampa, impressão, pisada, pista, sensação, oferta, sacrifício, vítima, aceno, âmago, índice, indicio, insígnia, marca, mestra, signo, sinal, borrão, desadoro, local, lugar, mácula, mancha, nódoa, paragem, pinta, sitio, sítio, civilizais, grado, nível, piso, fama, sombreada, surjo, trilho, salina, selo, timbre, emblema, símbolo, anotação, apontamento, apontaria, atender, comentário, considerar, cuidado, minuta, nota, observação, observais, reparo, indicador, procedido, cotizariam, escribas, legar, coto, divisa, empresa, indicação, ponto, adiar, demorar, hesitar
позначка на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: cicatrice, capăt, gol, obiectiv, scop, ţintă, limita, celebritate, sigila, ştampilă, atenţie, remarca, semna
позначка на румунською »
Словник: словацькою
Переклади: jazva, tiráž, obeť, škvrna, pečiatka, symbol, index, meranie
позначка на словацькою »
Словник: польському
Переклади: blizna, cel, granica, kokarda, krzyż, marudzić, metka, nagrywać, norma, ocena, ociągać, odcisk, ofiara, oznaka, plama, poziom, rozgraniczać, rozgłos, ślad, start, stempel, symbol, uwaga, wskaźnik, wycena, zanosić, zapisywać, znak, zwlekać
позначка на польському »
Словник: болгарському
Переклади: край, граница, норма, стандарт, отметка, оценка, впечатление, жертва, емблема, указание, слава, начало, клеймо, символ, внимание, наблюдение, знак
позначка на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: eesmärk, lõpp, otstarve, siht, sihtmärk, piir, rist, mulje, ohver, märk, laik, plekk, tase, tempel, märkus, tähelepanu
позначка на естонською »
Словник: хорватському
Переклади: cilj, kraj, granica, norma, pravilo, procjena, žulj, žrtva, znak, mrlja, slava, pečat, simbol, indikator, putokaz, signal, točka, oklijevati
позначка на хорватському »
Словник: литовською
Переклади: taikinys, tikslas, riba, siena, norma, pažymys, įspūdis, auka, nukentėjėlis, požymis, ženklas, dėmė, vieta, lygis, lygmuo, antspaudas, atspaudas, įspaudas, dėmesys, gaida, komentaras, paisyti, pastaba, prierašas, stebėjimas, indikatorius, rodyklė, signalas
позначка на литовською »
Словник: словенії
Переклади: cilj, konec, raven, znak
позначка на словенії »

Пов'язані слова

позначка гривні, позначка євро, позначка української гривні, позначка фунта, позначка градуса, позначка долара, позначка придатності, позначка епк, позначка часу, позначка наголос