slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: покладати

Словник: англійська покладати
Переклади: dedicate, inscribe, define, earthly, mundane, temporal, terrestrial, worldly, affair, bargain, business, deal, interest, job, shop, trade, bearing, bias, course, direction, in, line, northing, policy, southerly, tack, tendency, trend, under, way, fall, lay, place, put, putt, laid, apply, assess, impose, inflict, perch, restrict, spoon, spread, superimpose, superpose, bare, unclothe, uncover, accuse, blame, incriminate, account, appraise, appreciate, calculate, esteem, estimate, evaluate, judge, measure, bid, offer, ship, appoint, assign, denominate, describe, determine, predetermine, prescribe, qualify, specify, terminate, arraign, asperse, denounce, impeach, impute, indict, crowd, doormat, hustle, impel, poke, push, shove, squeeze, stab, coat, coincide, concur, deck, defray, freckle, overlap, span, strew, elbow, hitch, jog, joggle, jostle, prod, thrust, attitude, carriage, countenance, demeanour, deportment, mien, personality, poise, port, posture, stance, stature, gage, stand, commit, consecrate, devote, hallow, sacrifice, sanctify, spare, fell, topple, angle, case, circumstance, condition, footing, frontage, item, locality, location, locus, placement, plight, position, site, situation, state, station, status, casework, employment, labour, occupation, task, work, overtone, proffer, propose, proposition, propound, submit, suggest, cease, quit, exceed, excel, outdo, outmatch, outperform, outstrip, predominate, surmount, surpass, top, adequacy, arrogate, ascribe, attribute, bring, arrangement, disposal, layout, action, behalf, cause, concern, ding, emprise, errand, issue, matter, minor, point, sake, thing, brine, download, fetch, get, import, reduce, global, high, world, worldwide, world-wide, laic, profane, secular, taster, quantify, tax, value, rack, torture, knock, affirm, allege, assert, assure, claim, contend, declare, maintain, predicate, pretend, profess, alibi, anglicize, assemble, construe, explain, expound, interpret, justify, plead, translate, turn, bash, bump, clobber, hit, hurtle, slog, smack, smash, smite, snap, strike, swat, tomahawk, wipe, allay, assuage, extinguish, kill, mitigate, quell, relieve, soothe, appease, becalm, calm, compose, ease, heal, lull, moderate, pacify, placate, quiet, quieten, reassure, salve, sober, sooth, steady, tranquillize, price, quote, communicate, embody, express, formulate, signify, swear, utter, administer, allocate, allot, constitute, designate, destine, manage, nominate, assassinate, fordo, slay, zap, contour, draft, limit, minute, outline, projection, scheme, scroll, shape, skeleton, sketch, approve, confirm, validate, coil, convolve, crisp, crispy, curl, furl, wreathe, wriggle, writhe
покладати на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: dedikovat, posvětit, připsat, věnovat, zasvětit, definovat, určit, vymezit, mondénní, pozemní, pozemský, světácký, světský, zemský, aféra, krám, kšeft, obchod, práce, prodejna, prospěch, úrok, věc, zájem, zajímavost, záležitost, zaměstnání, zisk, čára, cesta, dráha, linie, linka, náklonnost, názor, představenstvo, řada, řádek, řízení, šik, sklon, směr, spoj, správa, strana, trať, vedení, zaměření, dávat, investovat, klást, naklást, nasadit, pokládat, položit, posadit, postavit, přijít, připravit, sázet, stavět, uložit, umístit, usadit, vložit, vsadit, aplikovat, navrstvit, použít, používat, přiložit, vršit, holý, nahatý, nahý, neizolovaný, objevit, obnažit, odhalit, inkriminovat, obvinit, obviňovat, obžalovat, svědčit, vinit, cenit, ctít, hodnotit, ocenit, odhad, odhadnout, odhadovat, ohodnotit, posoudit, taxovat, úcta, usoudit, vážnost, zdanit, zhodnotit, nabídnout, nabízet, obětovat, podat, podávat, poskytnout, poskytovat, předložit, skýtat, jmenovat, kvalifikovat, nazvat, označit, pojmenovat, rozhodnout, rozhodovat, stanovit, udat, udávat, určovat, ustanovit, vyměřit, odsoudit, odsuzovat, vyčítat, žalovat, hnát, pobídnout, postrkovat, posunovat, šinout, šoupat, strčit, strkat, tlačit, vytlačit, obalit, pokrýt, posypat, potáhnout, povléci, překlenout, překrýt, překrývat, přesahovat, uhradit, pobízet, vbodnout, vniknout, vrazit, vystrčit, atituda, chování, držení, postava, postavení, postoj, pozice, stanovisko, stav, vystupování, význam, vzrůst, způsoby, blahořečit, požehnat, připisovat, světit, kácet, porazit, skolit, svalit, místo, naleziště, poloha, položení, poměry, póza, prostranství, situace, skupenství, staveniště, umístění, dílo, použití, povinnost, robota, úloha, upotřebení, užití, užívání, zaměstnanost, našeptat, navrhnout, navrhovat, naznačit, vnuknout, vsugerovat, končit, přestat, přestávat, skončit, ukončit, ustat, zastavit, nejvyšší, předběhnout, předčit, předhonit, předstihnout, překonat, překračovat, překročit, přemoci, přesáhnout, převýšit, převyšovat, vynikat, vyznamenat, imputovat, přičíst, přičítat, přidělit, přisoudit, přisuzovat, zařízení, akce, bod, boj, část, čin, činnost, děj, důvod, jednání, konání, látka, námět, otázka, pře, předmět, příčina, případ, problém, proces, působení, stupeň, tečka, téma, účinek, událost, vliv, žaloba, dovážet, dovézt, přinášet, přinést, přivádět, přivést, přivézt, lidé, lidstvo, společnost, svět, světový, vesmír, laický, laik, neodborník, mučit, trápit, drcnout, klepat, tlouci, uhodit, pojistit, potvrdit, potvrzovat, předstírat, prohlásit, tvrdit, ujistit, ujišťovat, uvádět, vypovídat, vyžadovat, zabezpečit, zajistit, interpretovat, omlouvat, omluva, omluvit, překládat, přeložit, přetlumočit, tlumočit, vykládat, vyložit, výmluva, vysvětlit, vysvětlovat, bít, bouchnout, klepnout, narazit, plácnout, postihnout, praštit, překvapit, připadnout, ranit, seknout, tlouct, třísknout, udeřit, zaklepat, zasáhnout, zranit, konejšit, mírnit, nadlehčit, odlehčit, oslabit, pomoci, pomoct, tlumit, uchlácholit, uklidnit, ukonejšit, ulehčit, ulevit, upokojit, utišit, zmírnit, pacifikovat, tišit, uklidňovat, ukojit, upevnit, uspokojit, ztichnout, cena, formulovat, projevit, vyjádřit, vyjadřovat, vylisovat, vymačkat, vyslovit, designovat, nominovat, přikázat, vyznačit, porážet, ubít, vraždit, zabíjet, zabít, zavraždit, zničit, črta, kádr, kontura, kostlivec, kostra, náčrt, náčrtek, načrtnout, nákres, nárys, nástin, obrys, pohled, rozvrhnout, rys, silueta, skelet, skica, aprobovat, biřmovat, dotvrdit, konfirmovat, odsouhlasit, ratifikovat, schválit, schvalovat, souhlasit, utvrdit, uznávat, kroutit, navíjet, navinout, ovinout, rolovat, složit, stáčet, stočit, svinout, zkroutit
покладати на чеська »
Словник: німецький
Переклади: weihen, widmen, zuzueignen, definieren, irdisch, terrestrisch, vergänglich, weltlich, zeitlang, zeitlich, affäre, arbeit, aufgabe, belang, beruf, beschäftigung, geschäft, handel, interesse, job, laden, sache, schnäppchen, zins, führung, management, richtung, tendenz, trend, verwaltung, auflegen, hinlegen, legen, platzieren, setzen, stellen, abdecken, aufdecken, bedecken, decken, anlegen, anwenden, aufsetzen, auftragen, benutzen, überziehen, umlegen, vorlegen, vornehmen, zutreffen, bloß, bloßstellen, entblößen, enthüllen, kahl, nackt, anklagen, anschuldigen, anzuschuldigen, beschuldigen, anschlagen, bewerten, einschätzen, schätzen, veranschlagen, werten, anbieten, angeboten, bieten, abgrenzen, angeben, bestimmen, bezeichnen, entscheiden, zeichnen, drängen, schieben, stecken, stoßen, bestreiten, beziehen, verkleiden, gestalt, haltung, körperhaltung, lage, positur, statur, stellung, verhalten, aufstellen, gestellt, hinstellen, spendieren, aufopfern, einweihen, opfern, zusetzen, fällen, gestürzt, niederschlagen, niederwerfen, anordnung, situation, staat, stand, standort, umstand, verfassung, zustand, amt, anstellung, anwendung, dienst, werk, beantragen, vorschlagen, aufhören, beenden, enden, verkehren, höher, überragen, übersteigen, übertreffen, übertrumpfen, überwinden, beimessen, holen, zurückbringen, anlage, unterbringung, akt, aktion, angelegenheit, anliegen, ding, fall, geschichte, handlung, kram, problem, tat, wirkung, abführen, bringen, heranziehen, herbeischaffen, kommen, zuziehen, global, weltweit, besteuern, foltern, gefoltert, quälen, behaupten, bestätigen, versichern, versprechen, vorgeben, zusichern, aufklären, dolmetschen, erklären, erläutern, interpretieren, übersetzen, übertragen, verdolmetschen, vorschützen, zurückführen, gestaucht, gestoßen, hauen, prallen, schlagen, besänftigen, lindern, stillen, trösten, beruhigen, beschwichtigen, ausdrücken, äußern, aussprechen, bezeigen, vorbringen, anberaumen, aussetzen, erschlagen, schlachten, töten, totschlagen, umbringen, abriss, gerippe, grundregel, grundriss, plan, skelett, skizze, umriss, einstellung, bekräftigen, rollen, wickeln, zusammenrollen
покладати на німецький »
Словник: данська
Переклади: tilegne, definere, jordisk, ærende, affære, anliggende, arbejd, arbejde, bedrift, butik, forretning, handel, interesse, job, opgave, rente, sag, sak, forvaltning, kant, ledelse, linie, linje, mode, retning, streg, tendens, tilbøjelighed, vej, lægge, sætte, stille, benytte, bar, nøgen, opdage, anklage, bebrejde, belaste, beskylde, laste, agte, agtelse, bedømme, beskatte, respekt, vurdere, by, frembyd, frieri, tilbyde, afgøre, befæste, beslutte, bestemme, betegne, tiltale, dytte, skæve, skubbe, støde, holdning, stilling, byde, ofre, vie, forfatning, kår, provins, stat, staten, status, sted, tilstand, bestilling, embede, jobbe, værk, foreslå, ophøre, overgå, overstige, aktion, årsag, grund, handling, mål, prik, punkt, tilfælde, ting, tingest, bringe, hente, medføre, global, jorden, univers, verden, profan, verdslig, evaluere, taksere, dunke, forsikre, påstå, sikre, forklare, fortolke, oversætte, oversatte, tolke, tyde, banke, ramme, slå, berolige, tyst, pris, ytre, dræbe, ødelægge, skelet, skitse, udkast, beskæftigelse, rulle, sno
покладати на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: consagrar, dedicar, definir, mundano, temporal, terrenal, terrestre, asunto, caso, cosa, interés, negocio, ocupación, quehacer, tarea, tienda, trabajo, administración, camino, curso, dirección, gestión, giro, orientación, rumbo, tendencia, acostar, aplicar, asentar, colocar, poner, recostar, situar, tenderse, cubrir, tapar, echar, imponer, infligir, corito, denudar, desabrigar, descubrir, desnudar, desnudo, acriminar, acusar, culpar, incriminar, inculpar, apreciar, avaluar, calificar, cotizar, estimar, evaluar, preciar, tasar, valorar, ofertar, ofrecer, decidir, decidirse, delinear, describir, designar, determinar, fijar, formular, precisar, procesar, apretar, empujar, impeler, meterse, montar, revestir, impulsar, actitud, ademán, empaque, estatura, porte, postura, presencia, situación, posar, bendecir, sacrificar, abatir, derribar, tumbar, asiento, condición, estación, estado, exposición, paraje, posición, ubicación, afán, curro, empleo, faena, fatiga, labor, menester, obra, proponer, proponerse, sugerir, cesar, adelantar, aventajar, descollar, exceder, prevalecer, rebasar, sobrar, sobrepujar, superar, achacar, asignar, atribuir, imputar, traer, colocación, distribución, acción, causa, cuestión, demanda, hecho, objeto, coger, llevar, global, mundanal, mundial, mundo, tierra, universal, universo, laico, profano, secular, seglar, calcular, valorizar, atontar, martirizar, torturar, afirmar, alegar, asegurar, aseverar, pretender, sostener, esclarecer, excusar, explicar, exponer, interpretar, traducir, golpear, zumbar, adormecer, aligerar, aliviar, apaciguar, aquietar, calmar, desalterar, dulcificar, mitigar, amainar, aplacar, atemperar, cicatrizar, entibiar, pacificar, serenar, sosegar, templar, tranquilizar, coste, importe, precio, valuar, expresar, delimitar, destinar, marcar, nombrar, señalar, acochinar, asesinar, atronar, fulminar, matar, matarse, boceto, bosquejo, compendio, contorno, croquis, derredor, esbozo, esqueleto, silueta, trazo, adoptar, aprobar, confirmar, declarar, ratificar, validar, arrollar, enrollar, ensortijar, ovillar
покладати на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: consacrer, dédicacer, dédier, définir, mondain, temporel, terrestre, affaire, boutique, business, fonds, intérêt, négoce, travail, aplomb, chemin, codirection, destination, direction, ligne, part, sens, tendance, travers, appliquer, encuver, mettre, placer, pondre, poser, postposer, rappliquer, remettre, reposer, couvrir, napper, entasser, imbriquer, interférer, marger, superposer, découvrir, dénuder, dépouiller, accuser, charger, imputer, incriminer, inculper, apprécier, coter, critiquer, estimer, évaluer, jauger, priser, taxer, offrir, présenter, décider, désigner, déterminer, établir, fixer, identifier, indiquer, qualifier, déclamer, déférer, entraccuser, récriminer, pousser, lambrisser, pommeler, poudroyer, recouvrir, revêtir, tapisser, bousculer, crosser, enfoncer, impulser, solliciter, allure, antipatriotisme, attitude, carrure, dégaine, maintien, position, posture, stature, tenue, ériger, opposer, replacer, situer, bénir, dévouer, diviniser, sacrer, sacrifier, vouer, atterrer, coucher, foudroyer, jeter, assiette, condisciple, emplacement, état, exposition, gisement, imposition, pose, remise, site, situation, besogne, boulot, emploi, herschage, labeur, ouvrage, salariat, tâche, turbin, proposer, suggérer, cesser, dépasser, devancer, excéder, primer, suprême, surmonter, surpasser, attribuer, amener, ramener, traduira, dissémination, espacement, implantation, installation, action, cause, chose, fait, point, problème, question, sujet, apporte, monde, mondial, terre, univers, lai, laïque, profane, séculier, ventiler, martyriser, supplicier, torturer, choquer, cogner, trinquer, affirmer, alléguer, assurer, maintenir, prétendre, excuse, excuser, expliquer, interpréter, traduire, translater, attiger, férir, frapper, heurter, percuter, taper, tomber, toquer, adoucir, apaiser, calmer, lénifier, soulager, calmir, déchagriner, désénerver, désenvenimer, pacifier, rasséréner, rassurer, tempérer, tranquilliser, estime, prix, énoncer, exprime, exprimer, manifester, parle, assigner, marquer, nommer, assassiner, assommer, égorger, immoler, occire, tuer, zigouiller, aide-mémoire, aperçu, aperçue, cadre, charpenter, compendium, contour, contournement, croquis, délinéament, délinéation, ébauche, esquisse, galbe, linéament, osseuse, profil, silhouette, squelette, tracé, trait, occupation, approuver, avouer, confirmer, entériner, ratifier, sanctionner, valider, carguer, enrouler, plier, pommer, recoquiller, roule, rouler, taponner, tortiller
покладати на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: dedicare, definire, materiale, mondano, temporale, terreno, terrestre, affare, bottega, caso, faccenda, fatto, frutto, impresa, interessamento, interesse, lavoro, mansione, negozio, cammino, direzione, guida, lenza, linea, riga, rigo, senso, tendenza, trend, appoggiare, collocare, coricarsi, mettere, piazzare, porre, posare, riporre, sdraiarsi, applicare, imporre, sovrapporre, brullo, denudare, disadorno, nudo, accusare, addebitare, caricare, incolpare, incriminare, tacciare, accertare, apprezzare, calcolare, conto, quotare, stima, stimare, valutare, offrire, porgere, presentare, decidere, deliberare, determinare, fissare, qualificare, risolvere, denunciare, imputare, gettare, sospingere, spingere, coprire, ricoprire, rivestire, ficcare, pigiare, spintonare, atteggiamento, contegno, intenzione, portamento, posa, posizione, consacrare, sacrificare, abbattere, circostanza, collocazione, postazione, sito, situazione, ubicazione, impiego, incarico, incombenza, occupazione, opera, travaglio, uso, proporre, suggerire, cessare, finire, smettere, eccedere, oltrepassare, passare, sormontare, sorpassare, superare, ascrivere, assegnare, attribuire, disposizione, azione, cagione, causa, commissione, cosa, coso, effetto, materia, problema, punto, quesito, questione, ragione, portare, gente, globale, mondiale, mondo, terra, universo, laico, profano, tormentare, torturare, battere, picchiare, urtare, affermare, asserire, assicurare, pretendere, interpretare, scusa, spiegare, tradurre, acchiappare, bussare, colpire, cozzare, investire, percuotere, schiantarsi, sfasciare, acquietare, alleviare, ammansire, attutire, calmare, pacare, smorzare, sopire, abbonacciare, calmarsi, lenire, pacificare, placare, rassicurare, tranquillizzare, pregio, prezzo, esprimere, estrinsecare, manifestare, destinare, ammazzare, assassinare, uccidere, abbozzo, bozza, contorno, figura, profilo, scheletro, schizzo, assunzione, approvare, avvalorare, concedere, confermare, omologare, ratificare, varare, avvolgere
покладати на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: tilegne, definere, jordisk, ærende, affære, anliggende, arbeid, bedrift, butikk, forretning, handel, interesse, rente, sak, forvaltning, kant, lei, linje, retning, riktning, samfunnsfag, studieretning, tendens, betona, legge, sette, dekke, tekke, pålegge, bar, blotta, kal, naken, anklage, bebreide, belaste, beskylde, laste, aktelse, bedømme, beskatte, respekt, verdsette, vurdere, anbud, by, fremby, frieri, tilby, bestemme, betegne, tiltale, dytte, knuffa, skubbe, skyve, bekle, belegge, knuffas, holdning, stilling, hengi, ofre, oppofre, vie, beliggenhet, forfatning, kår, situasjon, staten, status, sted, tilstand, beskjeftigelse, bestilling, jobb, kroppsarbeid, oppgave, sysselsetting, foreslå, sluta, overgå, overstige, overtreffe, tillegge, ærend, årsak, gærning, gjøremål, handling, mål, poeng, punkt, tilfelle, ting, tingest, bringa, hente, medføre, global, verden, profan, verdslig, evaluere, skatt, taksere, dunke, bekrefte, forsikre, hevde, påstå, sikre, fortolke, oversette, tolke, tyde, banke, ramme, slå, støta, støte, berolige, lindra, myldra, trøsta, blidka, lugn, lunna, stilla, tyst, pris, uttrykke, ytre, drepe, slakte, beinrangel, omriss, riss, skisse, utkast, rulle, sno
покладати на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: посвящать, определять, земной, мирской, дело, интерес, работа, направление, руководство, тенденция, управление, класть, накрывать, накладывать, налагать, обнажать, оголять, инкриминировать, обвинять, оценивать, предлагать, квалифицировать, назначать, называть, решать, пихать, толкать, покрывать, подталкивать, осанка, отношение, положение, поставить, проставить, жертвовать, освящать, приурочивать, повалить, возложение, место, местоположение, состояние, уложение, задание, задача, труд, советовать, переставать, обгонять, превышать, приписывать, приводить, размещение, расположение, действие, истечение, поступок, сводить, вселенная, вселенский, всемирный, мир, мировой, светский, попытать, пытать, твердить, утверждать, объяснять, переводить, растолковывать, вдарить, приударить, ударить, облегчать, смирять, успокаивать, расценивать, стоимость, выражать, убивать, остов, очерк, очертание, план, силуэт, схема, эскиз, занятость, трудоустройство, ратифицировать, утвердить, мотать, свертывать, свёртывать, свивать, сворачивать, скатывать, сматывать
покладати на російською »
Словник: шведському
Переклади: dedicera, världslig, affär, angelägenhet, ärende, bedrift, intresse, ränta, håll, kant, retning, riktning, betona, lägga, belägga, bar, blotta, kal, naken, nödtorftig, anlage, beskylla, aktning, bedöma, respekt, taxera, uppskatta, värdera, värdering, anbud, bjöd, bjuda, bjudit, erbjuda, frieri, bestämma, åklaga, knuffa, skeve, knuffas, attityd, hållning, holding, ställning, ställa, kår, läge, placering, situation, anställning, arbete, jobb, plats, syssla, föreslå, sluta, gärning, mål, sak, apportera, avhämta, bringa, hämta, belevad, berest, global, profan, skatt, tortera, påstå, stadfästa, översätta, dänga, smälla, stöta, lindra, mildra, trösta, blidka, lugn, lugna, stilla, stillsam, tyst, anvisa, siluett, sketch, skiss, utkast, arbeit, sysselsättning, sno, veckla
покладати на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: адкрываць, знаёміць, інфармаваць, расказваць, устанаўліваць, людскі, інтарэс, крама, лава, увага, кідаць, ліць, сыпаць, заставаць, лавіць, накрывацца, накрываць, накладаць, накладваць, вынімаць, раскрываць, абвінавачваць, ацэньваць, прапаноўваць, пхаць, пхнуць, штурхаць, засцілаць, крыць, пакрываць, пастава, асвячаць, ахвяроўваць, паваліць, месцазнаходжанне, работа, пакідаць, пераставаць, сціхаць, перавышаць, дадаваць, прыпісваць, прыводзіць, рэльеф, размяшчэнне, зямля, свецкі, сусветны, сьвет, мучыць, прабаваць, спрабаваць, дзяўбці, завучваць, паўтараць, угрунтоўваць, умацоўваць, усталёўваць, пераводзіць, перевадзiць, выцяць, стукнуць, заспакойваць, суцішаць, сцішаць, сцішваць, усыпаць, адлюстроўваць, картина, паказваць, перадаваць, знішчаць, нішчыць, прыбіваць, прыгнятаць, абрыс, занятасць
покладати на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: omistaa, vihkiä, määritellä, ajallinen, maallinen, asia, etu, intressi, kauppa, liikeasia, myymälä, puoti, pyyde, seikka, toimi, työ, johto, johtokunta, ohjaus, suunta, taipumus, tendenssi, asettaa, panna, sijoittaa, sovelluttaa, alaston, paljas, paljastaa, syyttää, arvioida, harkita, laskea, pitää, taksoittaa, esittää, tarjota, määrätä, päättää, ajaa, lykätä, pukata, työntää, peittää, suojata, asenne, asento, esiintyminen, kanta, käytös, ryhti, kaataa, syöstä, asema, asianlaita, kohta, kunto, olo, tila, tilanne, valtio, askare, homma, käyttäminen, paikka, tehtävä, teos, työnteko, virka, ehdottaa, esitellä, ohittaa, voittaa, ylittää, kysymys, teko, toiminta, vaikutus, noutaa, viedä, kansa, maailma, maallikko, arvostaa, kiduttaa, piinata, suojella, taata, väittää, vakuuttaa, varmistaa, kääntää, puolustaa, selittää, tulkita, huojentaa, lieventää, hillitä, lepyttää, arvo, hinnoitella, hinta, ilmentää, sanoa, nimetä, surmata, tappaa, harjoitelma, kaavailu, luonnos, luuranko, ammatti, hyväksyä, vahvistaa, varmentaa, kääriä, keriä
покладати на фінською »
Словник: португальськи
Переклади: consagrar, dedicar, oferecer, votar, definir, lego, mundano, temporal, terrestre, armazém, assunto, caso, coisa, integres, interesse, juro, loja, negocio, negócio, quedar, tarefa, trabalho, venda, administração, administrais, curso, direcção, directo, gerência, gestão, giro, sentido, tendência, acostar, aplicar, colocar, incluir, meter, pôr, situar, infligir, usar, descobrir, desnudo, despido, nu, acusar, arguir, culpar, denunciar, incriminar, inculpar, ajuizar, apreciar, avaliar, estimar, orçar, taxar, valorar, ofertar, decidir, deliberar, designar, determinar, dirimir, fixar, empurrar, impelir, cobrar, cobrir, recorrer, revestir, impedir, altura, atitude, cláusula, estatura, porte, postura, apostar, dispondes, empinar, erigir, estacionar, posar, sacrificar, santificar, derribar, circunstancia, circunstância, condição, desarreigo, estado, pararei, posição, sítio, situação, carga, cometido, emprego, empreitada, emprestada, falena, labor, obra, ocupação, ocupais, ofício, tarifa, incutir, sugerir, cessar, exceder, passar, rebarbar, sobrar, sobrepujar, superar, suplantar, ultrapassar, assinar, atribuir, imputar, realce, aquartelamento, colocaria, acabo, acção, causa, cosa, demanda, questão, trazer, global, laicismo, laico, mundial, mundo, universal, universo, profano, secular, selar, valorizar, martirizar, torturar, afirmar, alegar, assegurar, asseverar, confirmar, pretender, sancionar, entender, esclarecer, explicar, interpretar, traduzir, golpear, surgir, adormecer, aligeirar, aliviar, aquietar, consolar, mitigar, amainar, aplacar, calmar, cicatrizar, pacificar, serenar, tranquilizar, cotizar, importe, preço, rasar, expressar, exprimir, formular, assinalar, destinar, marcar, nomear, assassinar, matar, bocejo, bosquejo, contorno, croquis, esboço, esqueleto, professorado, adoptar, aprovar, declarar, ratificar, validar
покладати на португальськи »
Словник: польському
Переклади: dedykować, definiować, doczesny, interes, kierunek, kłaść, nakrywać, nakładać, obnażać, obwiniać, oceniać, oferować, określać, oskarżać, pchać, pokrywać, popychać, postawa, postawić, poświęcać, powalić, położenie, praca, proponować, przestawać, przewyższać, przydomowy, przypisywać, przyprowadzać, reliktowy, rozmieszczenie, sprawa, sprowadzać, światowy, świecki, szacować, torturować, trącać, twierdzić, tłumaczyć, uderzyć, uśmierzać, uspokajać, wybity, wyceniać, wyrażać, wyznaczać, zabijać, zarys, zatrudnienie, zatwierdzać, zwijać
покладати на польському »
Словник: словацькою
Переклади: definovať, záujem, smer, atribút, úľava, schváliť
покладати на словацькою »
Словник: грецьки
Переклади: γήινος, δουλειά, ενδιαφέρον, μαγαζί, τόκος, υπόθεση, κατεύθυνση, μόδα, ροπή, τάση, ξαπλώνω, βάζω, εφαρμόζω, γυμνός, κατηγορώ, αξιολογώ, εκτίμηση, εκτιμώ, υπολογίζω, προσφέρω, αποφασίζω, σπρώχνω, μπήγω, στάση, συμπεριφορά, θυσία, ρίχνω, κατάσταση, κράτος, τοποθεσία, εργασία, προτείνω, ξεπερνώ, αναθέτω, αποδίδω, τοποθέτηση, δράση, θέμα, φέρνω, κόσμος, βεβαιώνω, ερμηνεύω, μεταφράζω, χτυπώ, ανακουφίζω, κατευνάζω, σβήνω, τιμή, εκφράζω, ορίζω, δολοφονώ, σκοτώνω, περίγραμμα, σκιαγράφηση, σκίτσο, επιβεβαιώνω, επιδοκιμάζω, επικυρώνω
покладати на грецьки »
Словник: албанською
Переклади: interes, zbatoj, fajësoj, shtat, gjendje, shtet, detyrë, punë, vepër, veprim, sjell, botë, shuaj, qetësoj, çmim, skelet
покладати на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: дело, лихва, магазин, работа, сделка, търговия, направление, тенденция, отношение, поведение, задача, занятие, труд, повод, вселена, земя, мир, превеждам, цена, ценност, очертание, скелет, занимание
покладати на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: afäär, amet, huvi, intress, töö, kalduvus, suund, asetama, alasti, paljas, süüdistama, tõukama, asukoht, asi, küsimus, tegu, tooma, maailm, seletama, tõlkima, hind, mõrvama, tapma, skits
покладати на естонською »
Словник: хорватському
Переклади: afera, biznis, interes, kamata, posao, radnja, stvar, zanimanje, pravac, smjer, staviti, goli, otkriti, nuditi, ponuditi, tužiti, gurati, položaj, rast, posvetiti, oboriti, držanje, država, mjesto, situacija, smještaj, stanje, djelo, rad, služba, zadatak, zaposlenje, akcija, svijet, tvrditi, objasniti, ublažiti, umiriti, cijena, izraziti, ubiti, pregled, skelet, skica, potvrditi
покладати на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: dolog, érdek, ügy, ügylet, üzlet, fektet, fektetni, helyezni, tenni, teríteni, becsül, értékel, értékelni, megállapítani, meghatározni, megszabni, beperel, lökdösődik, tolakodni, lökdös, helyzet, póz, állít, meghív, áldozat, feláldozni, elhelyezés, fekvés, munka, ajánl, ajánlgat, abbahagy, elkelni, hasznosnak, hozzáírni, eljuttat, odahozni, odavezetni, megkönnyebbülés, cselekmény, kérdés, részvény, elvezet, evilági, világ, beavatatlan, laikus, világi, saccol, kínoz, kínzás, állítani, kijelenteni, alibi, fordít, fordítani, kimagyaráz, máshollét, tolmácsolni, beleüt, elsodor, enyhíteni, lecsillapítani, megnyugtatni, nyugszik, kifejezni, részvétet, kijelöl, agyonütni, agyonverni, áttekintés, csontváz, kontúr, körvonal, vázlat, alkalmazás, állás, foglalkozás, foglalkoztatás, elfogad, felcsavar, göndör, összecsavar, összesodor, összeteker, összetekeredik
покладати на угорською »
Словник: литовською
Переклади: darbas, istorija, palūkanos, profesija, tarnyba, užduotis, kryptis, polinkis, tendencija, vadyba, nuogas, padėtis, valstybė, vieta, triūsas, daiktas, dalykas, reikalas, veiksmas, pasaulis, visata, žemė, kaina, eskizas, griaučiai, karkasas, škicas
покладати на литовською »
Словник: румунською
Переклади: afacere, chestiune, magazin, direcţie, pune, aplica, evalua, atitudine, înfăţişare, poziţie, situaţie, stare, stat, muncă, acţiune, caz, problemă, mondial, bate, afirma, asigura, linişti, ucide
покладати на румунською »
Словник: словенії
Переклади: služba, trgovina, smer, postaviti, delo, naloga, primer, prinesti, svet, pojasniti, cena, naris
покладати на словенії »

Пов'язані слова

покладати надії, покладати надію, не покладати