slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: покласти

Словник: англійська покласти
Переклади: dedicate, inscribe, define, earthly, mundane, temporal, terrestrial, worldly, affair, bargain, business, deal, interest, job, shop, trade, bearing, bias, course, direction, in, line, northing, policy, southerly, tack, tendency, trend, under, way, fall, lay, place, put, putt, laid, apply, assess, impose, inflict, perch, restrict, spoon, spread, superimpose, superpose, bare, unclothe, uncover, accuse, blame, incriminate, account, appraise, appreciate, calculate, esteem, estimate, evaluate, judge, measure, bid, offer, ship, appoint, assign, denominate, describe, determine, predetermine, prescribe, qualify, specify, terminate, arraign, asperse, denounce, impeach, impute, indict, crowd, doormat, hustle, impel, poke, push, shove, squeeze, stab, give, hand, impersonate, impersonation, pass, quote, serve, coat, coincide, concur, deck, defray, freckle, overlap, span, strew, elbow, hitch, jog, joggle, jostle, prod, thrust, attitude, carriage, countenance, demeanour, deportment, mien, personality, poise, port, posture, stance, stature, gage, stand, commit, consecrate, devote, hallow, sacrifice, sanctify, spare, fell, topple, angle, case, circumstance, condition, footing, frontage, item, locality, location, locus, placement, plight, position, site, situation, state, station, status, casework, employment, labour, occupation, task, work, overtone, proffer, propose, proposition, propound, submit, suggest, cease, quit, exceed, excel, outdo, outmatch, outperform, outstrip, predominate, surmount, surpass, top, adequacy, arrogate, ascribe, attribute, bring, arrangement, disposal, layout, action, behalf, cause, concern, ding, emprise, errand, issue, matter, minor, point, sake, thing, brine, download, fetch, get, import, reduce, global, high, world, worldwide, world-wide, laic, profane, secular, taster, quantify, tax, value, rack, torture, knock, affirm, allege, assert, assure, claim, contend, declare, maintain, predicate, pretend, profess, alibi, anglicize, assemble, construe, explain, expound, interpret, justify, plead, translate, turn, bash, bump, clobber, hit, hurtle, slog, smack, smash, smite, snap, strike, swat, tomahawk, wipe, allay, assuage, extinguish, kill, mitigate, quell, relieve, soothe, appease, becalm, calm, compose, ease, heal, lull, moderate, pacify, placate, quiet, quieten, reassure, salve, sober, sooth, steady, tranquillize, price, communicate, embody, express, formulate, signify, swear, utter, administer, allocate, allot, constitute, designate, destine, manage, nominate, assassinate, fordo, slay, zap, contour, draft, limit, minute, outline, projection, scheme, scroll, shape, skeleton, sketch, approve, confirm, validate, coil, convolve, crisp, crispy, curl, furl, wreathe, wriggle, writhe
покласти на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: dedikovat, posvětit, připsat, věnovat, zasvětit, definovat, určit, vymezit, mondénní, pozemní, pozemský, světácký, světský, zemský, aféra, krám, kšeft, obchod, práce, prodejna, prospěch, úrok, věc, zájem, zajímavost, záležitost, zaměstnání, zisk, čára, cesta, dráha, linie, linka, náklonnost, názor, představenstvo, řada, řádek, řízení, šik, sklon, směr, spoj, správa, strana, trať, vedení, zaměření, dávat, investovat, klást, naklást, nasadit, pokládat, položit, posadit, postavit, přijít, připravit, sázet, stavět, uložit, umístit, usadit, vložit, vsadit, aplikovat, navrstvit, použít, používat, přiložit, vršit, holý, nahatý, nahý, neizolovaný, objevit, obnažit, odhalit, inkriminovat, obvinit, obviňovat, obžalovat, svědčit, vinit, cenit, ctít, hodnotit, ocenit, odhad, odhadnout, odhadovat, ohodnotit, posoudit, taxovat, úcta, usoudit, vážnost, zdanit, zhodnotit, nabídnout, nabízet, obětovat, podat, podávat, poskytnout, poskytovat, předložit, skýtat, jmenovat, kvalifikovat, nazvat, označit, pojmenovat, rozhodnout, rozhodovat, stanovit, udat, udávat, určovat, ustanovit, vyměřit, odsoudit, odsuzovat, vyčítat, žalovat, hnát, pobídnout, postrkovat, posunovat, šinout, šoupat, strčit, strkat, tlačit, vytlačit, dodat, obsloužit, obsluhovat, plodit, pomoci, posloužit, rodit, rozdávat, servírovat, sloužit, uvést, obalit, pokrýt, posypat, potáhnout, povléci, překlenout, překrýt, překrývat, přesahovat, uhradit, pobízet, vbodnout, vniknout, vrazit, vystrčit, atituda, chování, držení, postava, postavení, postoj, pozice, stanovisko, stav, vystupování, význam, vzrůst, způsoby, blahořečit, požehnat, připisovat, světit, kácet, porazit, skolit, svalit, místo, naleziště, poloha, položení, poměry, póza, prostranství, situace, skupenství, staveniště, umístění, dílo, použití, povinnost, robota, úloha, upotřebení, užití, užívání, zaměstnanost, našeptat, navrhnout, navrhovat, naznačit, vnuknout, vsugerovat, končit, přestat, přestávat, skončit, ukončit, ustat, zastavit, nejvyšší, předběhnout, předčit, předhonit, předstihnout, překonat, překračovat, překročit, přemoci, přesáhnout, převýšit, převyšovat, vynikat, vyznamenat, imputovat, přičíst, přičítat, přidělit, přisoudit, přisuzovat, zařízení, akce, bod, boj, část, čin, činnost, děj, důvod, jednání, konání, látka, námět, otázka, pře, předmět, příčina, případ, problém, proces, působení, stupeň, tečka, téma, účinek, událost, vliv, žaloba, dovážet, dovézt, přinášet, přinést, přivádět, přivést, přivézt, lidé, lidstvo, společnost, svět, světový, vesmír, laický, laik, neodborník, mučit, trápit, drcnout, klepat, tlouci, uhodit, pojistit, potvrdit, potvrzovat, předstírat, prohlásit, tvrdit, ujistit, ujišťovat, uvádět, vypovídat, vyžadovat, zabezpečit, zajistit, interpretovat, omlouvat, omluva, omluvit, překládat, přeložit, přetlumočit, tlumočit, vykládat, vyložit, výmluva, vysvětlit, vysvětlovat, bít, bouchnout, klepnout, narazit, plácnout, postihnout, praštit, překvapit, připadnout, ranit, seknout, tlouct, třísknout, udeřit, zaklepat, zasáhnout, zranit, konejšit, mírnit, nadlehčit, odlehčit, oslabit, pomoct, tlumit, uchlácholit, uklidnit, ukonejšit, ulehčit, ulevit, upokojit, utišit, zmírnit, pacifikovat, tišit, uklidňovat, ukojit, upevnit, uspokojit, ztichnout, cena, formulovat, projevit, vyjádřit, vyjadřovat, vylisovat, vymačkat, vyslovit, designovat, nominovat, přikázat, vyznačit, porážet, ubít, vraždit, zabíjet, zabít, zavraždit, zničit, črta, kádr, kontura, kostlivec, kostra, náčrt, náčrtek, načrtnout, nákres, nárys, nástin, obrys, pohled, rozvrhnout, rys, silueta, skelet, skica, aprobovat, biřmovat, dotvrdit, konfirmovat, odsouhlasit, ratifikovat, schválit, schvalovat, souhlasit, utvrdit, uznávat, kroutit, navíjet, navinout, ovinout, rolovat, složit, stáčet, stočit, svinout, zkroutit
покласти на чеська »
Словник: німецький
Переклади: weihen, widmen, zuzueignen, definieren, irdisch, terrestrisch, vergänglich, weltlich, zeitlang, zeitlich, affäre, arbeit, aufgabe, belang, beruf, beschäftigung, geschäft, handel, interesse, job, laden, sache, schnäppchen, zins, führung, management, richtung, tendenz, trend, verwaltung, auflegen, hinlegen, legen, platzieren, setzen, stellen, abdecken, aufdecken, bedecken, decken, anlegen, anwenden, aufsetzen, auftragen, benutzen, überziehen, umlegen, vorlegen, vornehmen, zutreffen, bloß, bloßstellen, entblößen, enthüllen, kahl, nackt, anklagen, anschuldigen, anzuschuldigen, beschuldigen, anschlagen, bewerten, einschätzen, schätzen, veranschlagen, werten, anbieten, angeboten, bieten, abgrenzen, angeben, bestimmen, bezeichnen, entscheiden, zeichnen, drängen, schieben, stecken, stoßen, erteilen, geben, hergeben, kredenzen, langen, nennen, reichen, servieren, überreichen, verabfolgen, verbringen, vorsetzen, bestreiten, beziehen, verkleiden, gestalt, haltung, körperhaltung, lage, positur, statur, stellung, verhalten, aufstellen, gestellt, hinstellen, spendieren, aufopfern, einweihen, opfern, zusetzen, fällen, gestürzt, niederschlagen, niederwerfen, anordnung, situation, staat, stand, standort, umstand, verfassung, zustand, amt, anstellung, anwendung, dienst, werk, beantragen, vorschlagen, aufhören, beenden, enden, verkehren, höher, überragen, übersteigen, übertreffen, übertrumpfen, überwinden, beimessen, holen, zurückbringen, anlage, unterbringung, akt, aktion, angelegenheit, anliegen, ding, fall, geschichte, handlung, kram, problem, tat, wirkung, abführen, bringen, heranziehen, herbeischaffen, kommen, zuziehen, global, weltweit, besteuern, foltern, gefoltert, quälen, behaupten, bestätigen, versichern, versprechen, vorgeben, zusichern, aufklären, dolmetschen, erklären, erläutern, interpretieren, übersetzen, übertragen, verdolmetschen, vorschützen, zurückführen, gestaucht, gestoßen, hauen, prallen, schlagen, besänftigen, lindern, stillen, trösten, beruhigen, beschwichtigen, ausdrücken, äußern, aussprechen, bezeigen, vorbringen, anberaumen, aussetzen, erschlagen, schlachten, töten, totschlagen, umbringen, abriss, gerippe, grundregel, grundriss, plan, skelett, skizze, umriss, einstellung, bekräftigen, rollen, wickeln, zusammenrollen
покласти на німецький »
Словник: данська
Переклади: tilegne, definere, jordisk, ærende, affære, anliggende, arbejd, arbejde, bedrift, butik, forretning, handel, interesse, job, opgave, rente, sag, sak, forvaltning, kant, ledelse, linie, linje, mode, retning, streg, tendens, tilbøjelighed, vej, lægge, sætte, stille, benytte, bar, nøgen, opdage, anklage, bebrejde, belaste, beskylde, laste, agte, agtelse, bedømme, beskatte, respekt, vurdere, by, frembyd, frieri, tilbyde, afgøre, befæste, beslutte, bestemme, betegne, tiltale, dytte, skæve, skubbe, støde, betjene, gi, give, tjene, holdning, stilling, byde, ofre, vie, forfatning, kår, provins, stat, staten, status, sted, tilstand, bestilling, embede, jobbe, værk, foreslå, ophøre, overgå, overstige, aktion, årsag, grund, handling, mål, prik, punkt, tilfælde, ting, tingest, bringe, hente, medføre, global, jorden, univers, verden, profan, verdslig, evaluere, taksere, dunke, forsikre, påstå, sikre, forklare, fortolke, oversætte, oversatte, tolke, tyde, banke, ramme, slå, berolige, tyst, pris, ytre, dræbe, ødelægge, skelet, skitse, udkast, beskæftigelse, rulle, sno
покласти на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: consagrar, dedicar, definir, mundano, temporal, terrenal, terrestre, asunto, caso, cosa, interés, negocio, ocupación, quehacer, tarea, tienda, trabajo, administración, camino, curso, dirección, gestión, giro, orientación, rumbo, tendencia, acostar, aplicar, asentar, colocar, poner, recostar, situar, tenderse, cubrir, tapar, echar, imponer, infligir, corito, denudar, desabrigar, descubrir, desnudar, desnudo, acriminar, acusar, culpar, incriminar, inculpar, apreciar, avaluar, calificar, cotizar, estimar, evaluar, preciar, tasar, valorar, ofertar, ofrecer, decidir, decidirse, delinear, describir, designar, determinar, fijar, formular, precisar, procesar, apretar, empujar, impeler, meterse, alargar, citar, dar, donar, regalar, montar, revestir, impulsar, actitud, ademán, empaque, estatura, porte, postura, presencia, situación, posar, bendecir, sacrificar, abatir, derribar, tumbar, asiento, condición, estación, estado, exposición, paraje, posición, ubicación, afán, curro, empleo, faena, fatiga, labor, menester, obra, proponer, proponerse, sugerir, cesar, adelantar, aventajar, descollar, exceder, prevalecer, rebasar, sobrar, sobrepujar, superar, achacar, asignar, atribuir, imputar, traer, colocación, distribución, acción, causa, cuestión, demanda, hecho, objeto, coger, llevar, global, mundanal, mundial, mundo, tierra, universal, universo, laico, profano, secular, seglar, calcular, valorizar, atontar, martirizar, torturar, afirmar, alegar, asegurar, aseverar, pretender, sostener, esclarecer, excusar, explicar, exponer, interpretar, traducir, golpear, zumbar, adormecer, aligerar, aliviar, apaciguar, aquietar, calmar, desalterar, dulcificar, mitigar, amainar, aplacar, atemperar, cicatrizar, entibiar, pacificar, serenar, sosegar, templar, tranquilizar, coste, importe, precio, valuar, expresar, delimitar, destinar, marcar, nombrar, señalar, acochinar, asesinar, atronar, fulminar, matar, matarse, boceto, bosquejo, compendio, contorno, croquis, derredor, esbozo, esqueleto, silueta, trazo, adoptar, aprobar, confirmar, declarar, ratificar, validar, arrollar, enrollar, ensortijar, ovillar
покласти на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: consacrer, dédicacer, dédier, définir, mondain, temporel, terrestre, affaire, boutique, business, fonds, intérêt, négoce, travail, aplomb, chemin, codirection, destination, direction, ligne, part, sens, tendance, travers, appliquer, encuver, mettre, placer, pondre, poser, postposer, rappliquer, remettre, reposer, couvrir, napper, entasser, imbriquer, interférer, marger, superposer, découvrir, dénuder, dépouiller, accuser, charger, imputer, incriminer, inculper, apprécier, coter, critiquer, estimer, évaluer, jauger, priser, taxer, offrir, présenter, décider, désigner, déterminer, établir, fixer, identifier, indiquer, qualifier, déclamer, déférer, entraccuser, récriminer, pousser, donner, servir, lambrisser, pommeler, poudroyer, recouvrir, revêtir, tapisser, bousculer, crosser, enfoncer, impulser, solliciter, allure, antipatriotisme, attitude, carrure, dégaine, maintien, position, posture, stature, tenue, ériger, opposer, replacer, situer, bénir, dévouer, diviniser, sacrer, sacrifier, vouer, atterrer, coucher, foudroyer, jeter, assiette, condisciple, emplacement, état, exposition, gisement, imposition, pose, remise, site, situation, besogne, boulot, emploi, herschage, labeur, ouvrage, salariat, tâche, turbin, proposer, suggérer, cesser, dépasser, devancer, excéder, primer, suprême, surmonter, surpasser, attribuer, amener, ramener, traduira, dissémination, espacement, implantation, installation, action, cause, chose, fait, point, problème, question, sujet, apporte, monde, mondial, terre, univers, lai, laïque, profane, séculier, ventiler, martyriser, supplicier, torturer, choquer, cogner, trinquer, affirmer, alléguer, assurer, maintenir, prétendre, excuse, excuser, expliquer, interpréter, traduire, translater, attiger, férir, frapper, heurter, percuter, taper, tomber, toquer, adoucir, apaiser, calmer, lénifier, soulager, calmir, déchagriner, désénerver, désenvenimer, pacifier, rasséréner, rassurer, tempérer, tranquilliser, estime, prix, énoncer, exprime, exprimer, manifester, parle, assigner, marquer, nommer, assassiner, assommer, égorger, immoler, occire, tuer, zigouiller, aide-mémoire, aperçu, aperçue, cadre, charpenter, compendium, contour, contournement, croquis, délinéament, délinéation, ébauche, esquisse, galbe, linéament, osseuse, profil, silhouette, squelette, tracé, trait, occupation, approuver, avouer, confirmer, entériner, ratifier, sanctionner, valider, carguer, enrouler, plier, pommer, recoquiller, roule, rouler, taponner, tortiller
покласти на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: dedicare, definire, materiale, mondano, temporale, terreno, terrestre, affare, bottega, caso, faccenda, fatto, frutto, impresa, interessamento, interesse, lavoro, mansione, negozio, cammino, direzione, guida, lenza, linea, riga, rigo, senso, tendenza, trend, appoggiare, collocare, coricarsi, mettere, piazzare, porre, posare, riporre, sdraiarsi, applicare, imporre, sovrapporre, brullo, denudare, disadorno, nudo, accusare, addebitare, caricare, incolpare, incriminare, tacciare, accertare, apprezzare, calcolare, conto, quotare, stima, stimare, valutare, offrire, porgere, presentare, decidere, deliberare, determinare, fissare, qualificare, risolvere, denunciare, imputare, gettare, sospingere, spingere, dare, impartire, servire, somministrare, coprire, ricoprire, rivestire, ficcare, pigiare, spintonare, atteggiamento, contegno, intenzione, portamento, posa, posizione, consacrare, sacrificare, abbattere, circostanza, collocazione, postazione, sito, situazione, ubicazione, impiego, incarico, incombenza, occupazione, opera, travaglio, uso, proporre, suggerire, cessare, finire, smettere, eccedere, oltrepassare, passare, sormontare, sorpassare, superare, ascrivere, assegnare, attribuire, disposizione, azione, cagione, causa, commissione, cosa, coso, effetto, materia, problema, punto, quesito, questione, ragione, portare, gente, globale, mondiale, mondo, terra, universo, laico, profano, tormentare, torturare, battere, picchiare, urtare, affermare, asserire, assicurare, pretendere, interpretare, scusa, spiegare, tradurre, acchiappare, bussare, colpire, cozzare, investire, percuotere, schiantarsi, sfasciare, acquietare, alleviare, ammansire, attutire, calmare, pacare, smorzare, sopire, abbonacciare, calmarsi, lenire, pacificare, placare, rassicurare, tranquillizzare, pregio, prezzo, esprimere, estrinsecare, manifestare, destinare, ammazzare, assassinare, uccidere, abbozzo, bozza, contorno, figura, profilo, scheletro, schizzo, assunzione, approvare, avvalorare, concedere, confermare, omologare, ratificare, varare, avvolgere
покласти на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: tilegne, definere, jordisk, ærende, affære, anliggende, arbeid, bedrift, butikk, forretning, handel, interesse, rente, sak, forvaltning, kant, lei, linje, retning, riktning, samfunnsfag, studieretning, tendens, betona, legge, sette, dekke, tekke, pålegge, bar, blotta, kal, naken, anklage, bebreide, belaste, beskylde, laste, aktelse, bedømme, beskatte, respekt, verdsette, vurdere, anbud, by, fremby, frieri, tilby, bestemme, betegne, tiltale, dytte, knuffa, skubbe, skyve, betjene, gi, tjene, utpeke, bekle, belegge, knuffas, holdning, stilling, hengi, ofre, oppofre, vie, beliggenhet, forfatning, kår, situasjon, staten, status, sted, tilstand, beskjeftigelse, bestilling, jobb, kroppsarbeid, oppgave, sysselsetting, foreslå, sluta, overgå, overstige, overtreffe, tillegge, ærend, årsak, gærning, gjøremål, handling, mål, poeng, punkt, tilfelle, ting, tingest, bringa, hente, medføre, global, verden, profan, verdslig, evaluere, skatt, taksere, dunke, bekrefte, forsikre, hevde, påstå, sikre, fortolke, oversette, tolke, tyde, banke, ramme, slå, støta, støte, berolige, lindra, myldra, trøsta, blidka, lugn, lunna, stilla, tyst, pris, uttrykke, ytre, drepe, slakte, beinrangel, omriss, riss, skisse, utkast, rulle, sno
покласти на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: посвящать, определять, земной, мирской, дело, интерес, работа, направление, руководство, тенденция, управление, класть, накрывать, накладывать, налагать, обнажать, оголять, инкриминировать, обвинять, оценивать, предлагать, квалифицировать, назначать, называть, решать, пихать, толкать, давать, подавать, покрывать, подталкивать, осанка, отношение, положение, поставить, проставить, жертвовать, освящать, приурочивать, повалить, возложение, место, местоположение, состояние, уложение, задание, задача, труд, советовать, переставать, обгонять, превышать, приписывать, приводить, размещение, расположение, действие, истечение, поступок, сводить, вселенная, вселенский, всемирный, мир, мировой, светский, попытать, пытать, твердить, утверждать, объяснять, переводить, растолковывать, вдарить, приударить, ударить, облегчать, смирять, успокаивать, расценивать, стоимость, выражать, убивать, остов, очерк, очертание, план, силуэт, схема, эскиз, занятость, трудоустройство, ратифицировать, утвердить, мотать, свертывать, свёртывать, свивать, сворачивать, скатывать, сматывать
покласти на російською »
Словник: шведському
Переклади: dedicera, världslig, affär, angelägenhet, ärende, bedrift, intresse, ränta, håll, kant, retning, riktning, betona, lägga, belägga, bar, blotta, kal, naken, nödtorftig, anlage, beskylla, aktning, bedöma, respekt, taxera, uppskatta, värdera, värdering, anbud, bjöd, bjuda, bjudit, erbjuda, frieri, bestämma, åklaga, knuffa, skeve, knuffas, attityd, hållning, holding, ställning, ställa, kår, läge, placering, situation, anställning, arbete, jobb, plats, syssla, föreslå, sluta, gärning, mål, sak, apportera, avhämta, bringa, hämta, belevad, berest, global, profan, skatt, tortera, påstå, stadfästa, översätta, dänga, smälla, stöta, lindra, mildra, trösta, blidka, lugn, lugna, stilla, stillsam, tyst, anvisa, siluett, sketch, skiss, utkast, arbeit, sysselsättning, sno, veckla
покласти на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: адкрываць, знаёміць, інфармаваць, расказваць, устанаўліваць, людскі, інтарэс, крама, лава, увага, кідаць, ліць, сыпаць, заставаць, лавіць, накрывацца, накрываць, накладаць, накладваць, вынімаць, раскрываць, абвінавачваць, ацэньваць, прапаноўваць, пхаць, пхнуць, штурхаць, аддаваць, аддаць, даваць, падаваць, засцілаць, крыць, пакрываць, пастава, асвячаць, ахвяроўваць, паваліць, месцазнаходжанне, работа, пакідаць, пераставаць, сціхаць, перавышаць, дадаваць, прыпісваць, прыводзіць, рэльеф, размяшчэнне, зямля, свецкі, сусветны, сьвет, мучыць, прабаваць, спрабаваць, дзяўбці, завучваць, паўтараць, угрунтоўваць, умацоўваць, усталёўваць, пераводзіць, перевадзiць, выцяць, стукнуць, заспакойваць, суцішаць, сцішаць, сцішваць, усыпаць, адлюстроўваць, картина, паказваць, перадаваць, знішчаць, нішчыць, прыбіваць, прыгнятаць, абрыс, занятасць
покласти на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: omistaa, vihkiä, määritellä, ajallinen, maallinen, asia, etu, intressi, kauppa, liikeasia, myymälä, puoti, pyyde, seikka, toimi, työ, johto, johtokunta, ohjaus, suunta, taipumus, tendenssi, asettaa, panna, sijoittaa, sovelluttaa, alaston, paljas, paljastaa, syyttää, arvioida, harkita, laskea, pitää, taksoittaa, esittää, tarjota, määrätä, päättää, ajaa, lykätä, pukata, työntää, antaa, ojentaa, peittää, suojata, asenne, asento, esiintyminen, kanta, käytös, ryhti, kaataa, syöstä, asema, asianlaita, kohta, kunto, olo, tila, tilanne, valtio, askare, homma, käyttäminen, paikka, tehtävä, teos, työnteko, virka, ehdottaa, esitellä, ohittaa, voittaa, ylittää, kysymys, teko, toiminta, vaikutus, noutaa, viedä, kansa, maailma, maallikko, arvostaa, kiduttaa, piinata, suojella, taata, väittää, vakuuttaa, varmistaa, kääntää, puolustaa, selittää, tulkita, huojentaa, lieventää, hillitä, lepyttää, arvo, hinnoitella, hinta, ilmentää, sanoa, nimetä, surmata, tappaa, harjoitelma, kaavailu, luonnos, luuranko, ammatti, hyväksyä, vahvistaa, varmentaa, kääriä, keriä
покласти на фінською »
Словник: португальськи
Переклади: consagrar, dedicar, oferecer, votar, definir, lego, mundano, temporal, terrestre, armazém, assunto, caso, coisa, integres, interesse, juro, loja, negocio, negócio, quedar, tarefa, trabalho, venda, administração, administrais, curso, direcção, directo, gerência, gestão, giro, sentido, tendência, acostar, aplicar, colocar, incluir, meter, pôr, situar, infligir, usar, descobrir, desnudo, despido, nu, acusar, arguir, culpar, denunciar, incriminar, inculpar, ajuizar, apreciar, avaliar, estimar, orçar, taxar, valorar, ofertar, decidir, deliberar, designar, determinar, dirimir, fixar, empurrar, impelir, alargar, citar, dar, entregar, ministrar, regalar, cobrar, cobrir, recorrer, revestir, impedir, altura, atitude, cláusula, estatura, porte, postura, apostar, dispondes, empinar, erigir, estacionar, posar, sacrificar, santificar, derribar, circunstancia, circunstância, condição, desarreigo, estado, pararei, posição, sítio, situação, carga, cometido, emprego, empreitada, emprestada, falena, labor, obra, ocupação, ocupais, ofício, tarifa, incutir, sugerir, cessar, exceder, passar, rebarbar, sobrar, sobrepujar, superar, suplantar, ultrapassar, assinar, atribuir, imputar, realce, aquartelamento, colocaria, acabo, acção, causa, cosa, demanda, questão, trazer, global, laicismo, laico, mundial, mundo, universal, universo, profano, secular, selar, valorizar, martirizar, torturar, afirmar, alegar, assegurar, asseverar, confirmar, pretender, sancionar, entender, esclarecer, explicar, interpretar, traduzir, golpear, surgir, adormecer, aligeirar, aliviar, aquietar, consolar, mitigar, amainar, aplacar, calmar, cicatrizar, pacificar, serenar, tranquilizar, cotizar, importe, preço, rasar, expressar, exprimir, formular, assinalar, destinar, marcar, nomear, assassinar, matar, bocejo, bosquejo, contorno, croquis, esboço, esqueleto, professorado, adoptar, aprovar, declarar, ratificar, validar
покласти на португальськи »
Словник: польському
Переклади: dedykować, definiować, doczesny, interes, kierunek, kłaść, nakrywać, nakładać, obnażać, obwiniać, oceniać, oferować, określać, oskarżać, pchać, podawać, pokrywać, popychać, postawa, postawić, poświęcać, powalić, położenie, praca, proponować, przestawać, przewyższać, przydomowy, przypisywać, przyprowadzać, reliktowy, rozmieszczenie, sprawa, sprowadzać, światowy, świecki, szacować, torturować, trącać, twierdzić, tłumaczyć, uderzyć, uśmierzać, uspokajać, wybity, wyceniać, wyrażać, wyznaczać, zabijać, zarys, zatrudnienie, zatwierdzać, zwijać
покласти на польському »
Словник: словацькою
Переклади: definovať, záujem, smer, atribút, úľava, schváliť
покласти на словацькою »
Словник: грецьки
Переклади: γήινος, δουλειά, ενδιαφέρον, μαγαζί, τόκος, υπόθεση, κατεύθυνση, μόδα, ροπή, τάση, ξαπλώνω, βάζω, εφαρμόζω, γυμνός, κατηγορώ, αξιολογώ, εκτίμηση, εκτιμώ, υπολογίζω, προσφέρω, αποφασίζω, σπρώχνω, δίνω, μπήγω, στάση, συμπεριφορά, θυσία, ρίχνω, κατάσταση, κράτος, τοποθεσία, εργασία, προτείνω, ξεπερνώ, αναθέτω, αποδίδω, τοποθέτηση, δράση, θέμα, φέρνω, κόσμος, βεβαιώνω, ερμηνεύω, μεταφράζω, χτυπώ, ανακουφίζω, κατευνάζω, σβήνω, τιμή, εκφράζω, ορίζω, δολοφονώ, σκοτώνω, περίγραμμα, σκιαγράφηση, σκίτσο, επιβεβαιώνω, επιδοκιμάζω, επικυρώνω
покласти на грецьки »
Словник: албанською
Переклади: interes, zbatoj, fajësoj, shtat, gjendje, shtet, detyrë, punë, vepër, veprim, sjell, botë, shuaj, qetësoj, çmim, skelet
покласти на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: дело, лихва, магазин, работа, сделка, търговия, направление, тенденция, отношение, поведение, задача, занятие, труд, повод, вселена, земя, мир, превеждам, цена, ценност, очертание, скелет, занимание
покласти на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: afäär, amet, huvi, intress, töö, kalduvus, suund, asetama, alasti, paljas, süüdistama, tõukama, andma, asukoht, asi, küsimus, tegu, tooma, maailm, seletama, tõlkima, hind, mõrvama, tapma, skits
покласти на естонською »
Словник: хорватському
Переклади: afera, biznis, interes, kamata, posao, radnja, stvar, zanimanje, pravac, smjer, staviti, goli, otkriti, nuditi, ponuditi, tužiti, gurati, položaj, rast, posvetiti, oboriti, držanje, država, mjesto, situacija, smještaj, stanje, djelo, rad, služba, zadatak, zaposlenje, akcija, svijet, tvrditi, objasniti, ublažiti, umiriti, cijena, izraziti, ubiti, pregled, skelet, skica, potvrditi
покласти на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: dolog, érdek, ügy, ügylet, üzlet, fektet, fektetni, helyezni, tenni, teríteni, becsül, értékel, értékelni, megállapítani, meghatározni, megszabni, beperel, lökdösődik, tolakodni, átad, lökdös, helyzet, póz, állít, meghív, áldozat, feláldozni, elhelyezés, fekvés, munka, ajánl, ajánlgat, abbahagy, elkelni, hasznosnak, hozzáírni, eljuttat, odahozni, odavezetni, megkönnyebbülés, cselekmény, kérdés, részvény, elvezet, evilági, világ, beavatatlan, laikus, világi, saccol, kínoz, kínzás, állítani, kijelenteni, alibi, fordít, fordítani, kimagyaráz, máshollét, tolmácsolni, beleüt, elsodor, enyhíteni, lecsillapítani, megnyugtatni, nyugszik, kifejezni, részvétet, kijelöl, agyonütni, agyonverni, áttekintés, csontváz, kontúr, körvonal, vázlat, alkalmazás, állás, foglalkozás, foglalkoztatás, elfogad, felcsavar, göndör, összecsavar, összesodor, összeteker, összetekeredik
покласти на угорською »
Словник: литовською
Переклади: darbas, istorija, palūkanos, profesija, tarnyba, užduotis, kryptis, polinkis, tendencija, vadyba, nuogas, duoti, padėtis, valstybė, vieta, triūsas, daiktas, dalykas, reikalas, veiksmas, pasaulis, visata, žemė, kaina, eskizas, griaučiai, karkasas, škicas
покласти на литовською »
Словник: румунською
Переклади: afacere, chestiune, magazin, direcţie, pune, aplica, evalua, atitudine, înfăţişare, poziţie, situaţie, stare, stat, muncă, acţiune, caz, problemă, mondial, bate, afirma, asigura, linişti, ucide
покласти на румунською »
Словник: словенії
Переклади: služba, trgovina, smer, postaviti, dati, delo, naloga, primer, prinesti, svet, pojasniti, cena, naris
покласти на словенії »

Пов'язані слова

покласти гроші на депозит, покласти зуби на полицю синонім, прокласти маршрут, покласти плитку ціна львів, покласти на лопатки, покласти зуби на полицю, покласти плитку ціна, покласти гроші на картку приватбанку, покласти гроші на депозит приватбанк, покласти плитку львів