slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: посада

Словник: англійська посада
Переклади: building, construction, courthouse, edifice, house, property, ship, structure, arrange, dispose, arrear, debt, duty, indebtedness, repay, as, function, status, bishop, courier, errand-boy, messenger, newsboy, page, runner, chamber, chancellery, chancery, office, advise, announce, communicate, convex, interact, talk, flagstaff, mast, department, ministry, appointment, nominate, nomination, nominee, charge, chore, civic, clear, obligation, onus, responsibility, rite, ritual, ceremony, custom, observance, appellation, definition, denomination, designation, determination, epithet, phrase, term, mail, mailbag, post, post-office, prop, support, employment, job, pizza, placement, position, posting, situation, attitude, bearing, carriage, countenance, demeanour, deportment, mien, personality, poise, port, posture, stance, stature, sentinel, sentry, station, greeting, hail, reception, salutation, salute, welcome, calling, call-up, formation, refer, vocation, entry, item, listing, range, significant, subentry, angle, case, circumstance, condition, footing, frontage, locality, location, locus, plight, site, state, acceptance, admission, admittance, adoption, convention, dinner, dinner-party, entertainment, party, favour, service, accommodate, allocate, collocate, deploy, space, date, rendezvous, tryst, gain, hasten, hurry, run, haste, hustle, rush, caucus, clandestine, encounter, engagement, event, get-together, meeting, bay, berth, emplacement, fellowship, standing, standpoint, viewpoint, bed, column, doorpost, gantry, rack, stanchion, stand, standard, knavery, livery, staff, administration, authority, board, boardroom, committee, council, direction, directorate, executive, management, municipality, trust, ampersand, char, character, glyph, indication, mark, marker, note, pip, score, sign, tee, token, vestige
посада на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: budova, loď, stavba, stavění, disponovat, pořádat, rozestavit, rozmístit, uspořádat, zařídit, zařizovat, dluh, poplatek, povinnost, funkce, postavení, služba, stav, úřad, výkon, kurýr, posel, kancelář, kancléřství, komora, úřadovna, komunikovat, oznámit, oznamovat, sdělit, stěžeň, stožár, ministerstvo, odbor, oddělení, referát, jmenování, nominace, ustanovení, dluhopis, náboj, nálož, obligace, pomoc, úkol, útok, vsázka, zátěž, závazek, obřad, etiketa, slavnost, definice, definování, determinace, jméno, název, odhodlání, označení, pojmenování, rozhodnutí, stanovení, určení, místo, pošta, stanoviště, opora, podepření, podpěra, podpěrka, podpírání, podpora, podstavec, poloha, postoj, použití, pozice, práce, úloha, umístění, upotřebení, užití, užívání, zaměstnání, zaměstnanost, atituda, chování, držení, postava, stanovisko, vystupování, význam, vzrůst, způsoby, hlídka, působiště, stanice, stráž, strážnice, pozdrav, pozdravení, povolání, volání, vyvolání, výzva, situace, naleziště, položení, poměry, póza, prostranství, skupenství, staveniště, adopce, akcept, akceptace, osvojení, převzetí, příjem, přijetí, připuštění, přivítání, recepce, schválení, souhlas, zábava, doprava, laskavost, milost, napomáhat, obsluha, podání, pomáhat, přízeň, provoz, servis, rozdělit, rozvrhnout, stavět, umísťovat, rande, běhat, běžet, postup, utíkat, boj, potkání, potkávat, schůzka, setkání, spojení, střetnutí, stojka, činnost, administrace, administrativa, hospodaření, magistrát, obec, orgán, podávání, představenstvo, rada, ředitelství, režie, řízení, směr, správa, vedení, vláda, výbor, bod, firma, indikace, návěští, naznačení, náznak, pokyn, příznak, signál, skóre, štít, stopa, údaj, značka, znak, znamení, znaménko, znamínko, známka, zpráva
посада на чеська »
Словник: німецький
Переклади: bau, bauwerk, gebäude, verfügen, geldschuld, pflicht, schuld, amt, funktion, zweck, ausläufer, bote, botschafter, eilbote, kurier, läufer, büro, dienst, geschäftsstelle, kanzlei, kontor, kommunizieren, mitteilen, mast, abteilung, ministerium, berufung, ernennung, nominierung, arbeit, aufgabe, gebühr, ladung, schuldigkeit, verpflichtung, ritual, ritus, zeremonie, feierlichkeit, zeremoniell, bestimmung, bezeichnung, definition, post, posten, stelle, stellung, hilfe, stütze, unterstützung, anstellung, anwendung, beruf, beschäftigung, job, lage, position, gestalt, haltung, körperhaltung, positur, statur, verhalten, standleitung, station, wache, wacholderbranntwein, wachposten, obliegenheit, begrüßung, gruß, willkommen, aufruf, karriere, mission, rang, anordnung, situation, staat, stand, standort, umstand, verfassung, zustand, adoption, annahme, aufnahme, einlass, empfang, rezeption, übernahme, bedienung, dienstleistung, gefallen, gefälligkeit, service, verteilen, zuteilen, rendezvous, stelldichein, termin, verabredung, eilen, beeilen, sputen, tummeln, begegnung, treffen, zusammenkunft, bucht, standortwechsel, standpunkt, stellplatz, gestell, stände, ständer, gottesdienst, administration, besorgung, führung, kollegium, management, rat, ratschlag, regie, richtung, verwaltung, vorstand, abzeichen, anzeichen, fanal, indiz, kennzeichen, mal, marke, merkmal, punkt, schild, signal, wahrzeichen, wink, zeichen
посада на німецький »
Словник: данська
Переклади: bygning, hus, ordne, gæld, gjald, skyld, embede, formål, status, verve, bud, budbringer, ilbud, kurer, kontor, kommunikere, mast, stang, departement, ministerium, ansvar, læs, opgave, pligt, ritual, ceremoni, højtidelighed, term, post, posthus, postkontor, støtte, arbejd, arbejde, beliggenhed, job, stilling, holdning, station, vagtpost, hilsen, honnør, velkommen, velkomst, henvisning, kald, positur, forfatning, kår, provins, stat, staten, sted, tilstand, adoptering, adoption, fest, højtid, kalas, modtagelse, tilstelning, betjening, service, tjeneste, vennetjeneste, aftale, fortne, haste, ild, ile, løbe, påskynde, raske, skynde, landskamp, møde, sammenkomst, træffe, bestilling, rang, standpunkt, stativ, forvaltning, ledelse, ledning, råd, regering, regi, retning, styre, styrelse, fortegn, jærtegn, mærke, omen, signal, skilt, symbol, tegn, vink
посада на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: construcción, edificio, disponer, adeudo, deber, débito, deuda, función, oficio, propósito, alfil, botones, correo, estafeta, mensajero, recadero, agencia, bufete, cancillería, escritorio, oficina, comulgar, comunicar, comunicarse, corresponder, notificar, árbol, mástil, palo, poste, departamento, ministerio, nombramiento, carga, cargo, compromiso, faena, gravamen, obligación, responsabilidad, rito, ceremonia, definición, denominación, descripción, determinación, apoyo, soporte, acomodo, colocación, destino, empleo, ocupación, puesto, sitio, situación, tarea, trabajo, actitud, ademán, empaque, estatura, porte, postura, presencia, centinela, estación, acogida, bienvenida, saludo, apelación, llamada, profesión, vocación, ítem, posición, asiento, condición, estado, exposición, orientación, paraje, ubicación, admisión, adopción, fiesta, recepción, favor, servicio, distribuir, cita, acudir, acelerar, adelantar, correr, encontrarse, encuentro, hallar, mitin, reunión, familia, guardia, servidumbre, asistencia, administración, autoridad, consejo, dirección, gestión, gobierno, municipio, agüero, impresión, indicación, índice, indicio, marca, muestra, nota, pinta, presagio, pronóstico, seña, señal, signo, vestigio
посада на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: bâtiment, édifice, disposer, dette, devoir, redevance, attribution, fonction, office, parrainage, situation, avant-courrier, chasseresse, commissionnaire, courrier, coursier, coursière, estafette, livreur, messager, saute-ruisseau, trottin, bureau, chancellerie, déplacement, greffe, secrétairerie, communier, communique, communiquer, hunier, mât, pylône, département, ministère, nomination, promotion, charge, obligation, rit, rite, cérémonie, appellation, complément, définition, dénomination, détermination, qualification, boulisterie, poste, appui, mentonnière, support, tasseau, emploi, place, position, travail, allure, antipatriotisme, attitude, carrure, dégaine, maintien, posture, stature, tenue, sentinelle, bienvenue, salut, salutation, appel, vocation, garde-à-vous, item, postposition, standing, assiette, condisciple, emplacement, état, exposition, gisement, imposition, pose, remise, site, acceptation, accueil, admission, adoption, agréage, agrégation, agrément, fête, réception, susception, amitié, assister, bienfait, grâce, service, distribuer, installer, rancard, rendez-vous, avance, courir, empresser, avoirs, abouchement, entrevue, rencontre, rencontrer, rang, stand, épontille, étai, porte-parapluies, poteau, domesticité, administration, conseil, direction, gestion, gouvernement, municipalité, régie, régime, enseigne, filigrane, indication, indice, intersigne, label, marque, pinçon, point, repère, signal, signe, stigmate
посада на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: edificio, edilizia, fabbricato, palazzo, stabile, disporre, ordinare, sistemare, debito, dovere, pendenza, funzionare, funzione, impiego, incarico, ruolo, situazione, corriere, fattorino, messaggero, studio, ufficio, uffizio, comunicare, albero, compartimento, dicastero, dipartimento, ministero, nomina, aggravio, carica, compito, obbligo, rito, cerimonia, definizione, denominazione, determinazione, qualificazione, posta, appoggio, sostegno, collocazione, lavoro, mansione, occupazione, posizione, postazione, ubicazione, uso, atteggiamento, contegno, intenzione, portamento, posa, posto, scolta, sentinella, benvenuto, saluto, vale, appello, vocazione, voce, circostanza, sito, accettazione, accoglienza, adozione, ammissione, approvazione, assunzione, banchetto, festa, ingresso, ricevimento, ricezione, favore, servizio, distribuire, appuntamento, incontro, correre, sbrigarsi, vantaggio, convegno, incontrare, ritrovo, scontro, grado, puntello, prestazione, consiglio, direzione, gestione, giunta, guida, accenno, affisso, cartello, cenno, indicazione, indizio, insegna, marchio, segnale, segno
посада на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: byggverk, bygning, hus, gjeld, skyld, funksjon, status, tillitsverv, verv, budbringer, ilbud, kurer, løper, byrå, kontor, kommunisere, mast, stang, avdeling, departement, ministerium, utenriksdepartement, nominasjon, ansvar, forpliktelse, gjøremål, oppgave, plikt, skyldighet, verneplikt, ritual, høytidelighet, besluttsomhet, definisjon, term, post, posthus, postkontor, arbeid, beskjeftigelse, plass, posisjon, stilling, sysselsetting, holdning, stasjon, hagla, honnør, hylla, velkommen, velkomst, henvisning, kall, kallelse, positur, beliggenhet, forfatning, kår, situasjon, staten, sted, tilstand, adoptering, aksept, bankett, engasjement, fest, festlighet, kalas, mottagelse, mottagning, mottakelse, opptagelse, resepsjon, selskap, soaré, tilstelning, betjening, tjeneste, vennetjeneste, avtale, stevnemøte, fortne, hasta, ila, ile, forsere, haste, påskynde, raske, skynde, gjensyn, landskamp, møte, møter, sammenkomst, sammentreff, bestilling, embete, rang, standpunkt, stativ, administrasjon, direksjon, forvaltning, havnemyndigheter, ledning, råd, regi, retning, styre, styrelse, brennemerke, fortegn, hakk, indikasjon, jærtegn, kjennemerke, merke, omen, preg, signal, sjømerke, skilt, stoppskilt, tegn, vink
посада на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: здание, сооружение, располагать, долг, обязанность, функция, цель, вестник, гонец, курьер, нарочный, посыльный, бюро, канцелярия, контора, сообщать, мачта, ведомство, министерство, именование, назначение, номинация, обязательство, обряд, наименование, определение, очерчивание, пост, почта, поддержка, подпорка, должность, место, положение, работа, осанка, отношение, станция, повинность, встреча, приветствие, призвание, позиция, возложение, местоположение, состояние, уложение, партия, поступление, прием, приём, принятие, обслуживание, одолжение, услуга, размещать, свидание, спешить, собрание, столкновение, стенд, стойка, столб, служба, служение, услужение, муниципалитет, направление, правление, руководство, совет, управление, знак, знамение, клеймо, марка, метка, отметка, признак, примета, сигнал
посада на російською »
Словник: шведському
Переклади: byggnad, hus, disponera, fordran, skyld, funktion, ilbud, kurer, löpare, expedition, mast, departement, ministerium, åliggande, plikt, skyldighet, uppgift, ritual, term, post, posthus, postkontor, affisch, anställning, plats, attityd, hållning, holding, ställning, hagla, honnör, hylla, kall, kallelse, position, stånd, kår, läge, placering, situation, accept, accepterande, adoptering, aksent, antagande, bankett, bemötande, fest, festlighet, inträde, kalas, mottagande, mottagning, soaré, tillställning, tjänst, träff, brådska, hasta, ila, jäkta, skynda, forsare, ämbete, återseende, möte, möter, sammankomst, befattning, rang, ståndpunkt, ställ, stativ, tjänstgöring, administration, förvaltning, hantering, ledning, regi, styre, styrelse, märke, omen, signal, stoppskilt, tecken, vink
посада на шведському »
Словник: албанською
Переклади: ndërtesë, borxh, detyrë, zyrë, shërbim, ceremoni, përkufizim, postë, punë, shtat, përshëndetje, gjendje, shtet, adoptim, pritje, ngutem, takim, takoj, administratë, shenjë
посада на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: сграда, дълг, канцелария, офис, мачта, министерство, обред, церемония, название, наименование, определение, работа, отношение, поведение, часовой, призвание, осиновяване, администрация, направление, община, ръководство, управление, знак, отметка, указание
посада на болгарському »
Словник: білоруськи
Переклади: будова, абавязак, доўг, функцыя, ганец, кантора, канцылярыя, надаваць, перадаваць, мачта, міністэрства, вызначэнне, использовать, назначэнне, намінацыя, послать, прызначэнне, абрад, азначэнне, акрэсленне, выяўленне, пошта, падпорка, абавязкі, пасада, плошта, служба, пастава, пост, прывітанне, спатканне, сустрэча, заклік, схільнасць, художник, пазіцыя, месцазнаходжанне, прыём, прыманне, прыняцце, паслуга, размяшчаць, бывайце, ссадзіць, прылавак, стойка, стэнд, кіраванне, упраўленне, адзнака, знак, прымета
посада на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: laiva, rakennus, velka, velvollisuus, juoksija, kuriiri, lähetti, sanansaattaja, konttori, toimisto, virasto, virka, kertoa, lääni, ministeriö, osasto, lasti, lataus, tehtävä, toimitus, määre, määritelmä, nimitys, asema, posti, avustus, kannatin, noja, tuki, asento, kanta, käyttäminen, kohta, olo, paikka, toimi, työ, asenne, esiintyminen, käytös, ryhti, vartija, tervehdys, tervehtiä, elämänkutsumus, asianlaita, kunto, tila, tilanne, valtio, hyväksyminen, juhla, vastaanotto, päivystys, palvelu, jakaa, sijoittaa, kohtaus, tapaaminen, tavata, hylly, pylväs, jumalanpalvelus, hallinto, hallitus, johto, johtokunta, kunta, neuvosto, ohjaus, ohje, raati, suunta, jälki, merkki, osoitus, tunnus
посада на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: κτήριο, καθήκον, χρέος, λειτουργία, αγγελιοφόρος, γραφείο, κατάρτι, υπουργείο, βάρος, ευθύνη, έφοδος, κατηγορία, υποχρέωση, φροντίδα, τελετή, αποφασιστικότητα, ορισμός, στήριγμα, στυλοβάτης, δουλειά, εργασία, θέση, πόστο, στάση, συμπεριφορά, σταθμός, φρουρός, κατάσταση, κράτος, τοποθεσία, αποδοχή, είσοδος, υιοθεσία, υιοθέτηση, εξυπηρέτηση, χουρμάς, ραντεβού, συνάντηση, συναντώ, δήμος, διοίκηση, κατεύθυνση, κυβέρνηση, συμβούλιο, ένδειξη, σήμα
посада на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: zgrada, dug, dužnost, dostavljač, kancelarija, ured, ministarstvo, nazivanje, pošta, mjesto, namještenje, položaj, posao, zaposlenje, rast, straža, pozdrav, držanje, država, situacija, smještaj, stanje, priredba, servis, usluga, sastanak, susret, služba, administracija, općina, pravac, savjet, smjer, uprava, signal, točka, znak
посада на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: építmény, épület, gyárépület, hajó, tataroz, rendelkezni, adósság, tartozás, függvény, funkció, működés, ténykedés, futár, futó, küldönc, iroda, árboc, minisztérium, kötelesség, rítus, szertartás, ünnepély, definíció, meghatározás, posta, állás, elhelyezkedés, helyzet, póz, őrhely, őrség, böjt, adó, fogadás, köszöntés, üdvözlés, üdvözlet, behívás, elhivatottság, hívás, hivatás, hivatkozás, hivatottság, fekvés, elhelyezés, adoptálás, átvétel, beengedés, elfogadás, elfogadvány, félfogadás, felvétel, örökbefogadás, szívesség, szolgálat, dátum, randevú, találka, igyekezni, sietni, siet, értekezlet, megbeszélés, parti, találkozás, találkozó, álláspont, beosztás, egészségügy, napszám, személyzet, beadás, igazgatás, igazgatóság, irány, kormány, kormányzás, tanács, törvényhatóság, vezetőség, cégér, cégtábla, előjel, feltüntetés, jel, jelölés, karakter, osztályzat
посада на угорською »
Словник: литовською
Переклади: pastatas, skola, tikslas, pasiuntinys, kabinetas, stiebas, departamentas, ministerija, skyrius, krūvis, apeigos, ritualas, ceremonija, apibrėžimas, korespondencija, paštas, postas, atrama, parama, darbas, profesija, tarnyba, užduotis, vieta, sargybinis, stotis, pašaukimas, padėtis, valstybė, įvaikinimas, susitikimas, punktas, kryptis, taryba, vadyba, valdžia, požymis, signalas, ženklas
посада на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: casa, construção, construiria, edifício, arranjar, arrumar, dever, dívida, cargo, emprego, função, funciona, oficio, ofício, propósito, estafeta, mensageiro, agencia, escritório, oficina, repartição, comunicar, corresponder, participar, árgon, mastro, pás, pau, poste, compartimento, departamento, ministério, destino, finalidade, carga, obrigação, rito, determinais, correio, apoio, punhal, sustentáculo, acomodo, lugar, ocupais, posição, posto, sitio, situação, tarefa, trabalho, altura, atitude, cláusula, estatura, porte, postura, estação, sentinela, deter, obrigais, cumprimento, entrevista, saudação, clamada, abstencionismo, item, circunstancia, circunstância, condição, desarreigo, estado, pararei, sítio, aceitação, admissão, adopção, audiência, córtex, gala, jogada, tertúlia, favor, serviço, cita, achar, emitia, encontrar, encontrares, encontro, colocaria, estaciona, posiciona, presto, escora, administração, conselho, direcção, gerência, gestão, município, aceno, carácter, coto, divisa, emblema, empresa, indicação, índice, indicio, marca, nota, ponto, signo, sinal
посада на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: clădire, datorie, sarcină, birou, ceremonie, poştă, sprijin, afiş, atitudine, înfăţişare, poziţie, situaţie, stare, stat, primire, recepţie, serviciu, conducere, consiliu, semna
посада на румунською »
Словник: словенії
Переклади: zgradba, dolg, pisarna, služba, postaja, nastop, sestanek, smer, znak
посада на словенії »
Словник: словацькою
Переклади: budova, dlh, komunikovať, stožiar, ministerstvo, obrad, daň, rada
посада на словацькою »
Словник: польському
Переклади: budynek, dysponować, dług, funkcja, goniec, kancelaria, komunikować, kurier, maszt, ministerstwo, nominacja, obowiązek, obrządek, obrzęd, określenie, poczta, podpórka, posada, postawa, posterunek, postny, powinność, powitanie, powołanie, pozycja, położenie, przyjęcie, przysługa, rozmieszczać, schadzka, spieszyć, spotkanie, stanowisko, stojak, służba, usługa, zarząd, znak
посада на польському »
Словник: естонською
Переклади: võlg, büroo, ministeerium, osakond, kohustus, riitus, kombetalitus, määratlus, post, toetus, amet, asukoht, töö, tervitus, lapsendamine, pidu, teenindus, paigaldama, kohtamine, kohtumine, ruum, nõukogu, suund, märk
посада на естонською »

Пов'язані слова

посада це, посада яроша, посада дипломата, посада президента україни, посада президента, посада заступник директора, посада маркетолог, посада клюєва, посада медведчука, посада лаборанта