slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: поставити

Словник: англійська поставити
Переклади: cede, convey, administer, afford, allow, equip, give, graft, let, define, affluent, feeder, inflow, influx, inlet, supply, tributary, cosine, delivery, fabricate, manufacture, formulate, brand, degree, genre, genus, grade, kind, quality, sort, species, standard, fall, lay, place, put, putt, account, appraise, appreciate, assess, calculate, esteem, estimate, evaluate, judge, measure, bid, offer, ship, appoint, assign, denominate, describe, determine, predetermine, prescribe, qualify, specify, terminate, crowd, doormat, hustle, impel, poke, push, shove, squeeze, stab, hand, impersonate, impersonation, pass, quote, serve, elbow, hitch, jog, joggle, jostle, prod, thrust, character, figure, form, format, gestalt, person, personage, gage, stand, make, produce, overtone, proffer, propose, proposition, propound, submit, suggest, eatables, viands, victual, broach, delineate, depict, epitomize, feature, introduce, perform, personate, portray, present, render, represent, bequeath, consign, convex, devolve, relay, relayed, remise, transmit, accede, accent, accept, acclaim, admit, admitted, admitting, adopt, affiliate, assume, embrace, engage, entertain, presume, presuppose, receive, retain, take, treat, bring, allowance, aloofness, coyness, inventory, reserve, standby, stock, brine, download, fetch, get, import, reduce, attitude, bearing, intercourse, liaison, ratio, relation, screw, sex, term, venery, quantify, tax, value, rack, torture, knock, broadcast, televise, alibi, anglicize, assemble, construe, explain, expound, interpret, justify, plead, translate, turn, abate, concede, relent, resign, retreat, yield, absolve, acquit, affranchise, assoil, disencumber, disengage, divest, enfranchise, exempt, free, liberate, liberty, loosen, redeem, release, rid, shelve, unchain, unleash, unshackle, aspect, cityscape, examine, lookout, look-out, outlook, panorama, prospect, scene, sight, spectacle, view, vision, vista, price, air, appearance, complexion, design, look, peer, physique, port, rig, semaphore, shape, turnout, preach, pronounce, speak, articulate, enunciate, lecture, rebuke, reprimand, reproach, slur, utter, communicate, embody, express, signify, swear, align, atone, compensate, equalize, even, flatten, redress, smooth, straighten, allocate, allot, constitute, designate, destine, manage, nominate, aliment, alimentation, board, boarding, diet, food, maintenance, sustenance, assassinate, fordo, kill, slay, tomahawk, zap, accommodate, assort, cater, enface, furnish, provide, purvey, replenish, resource, asset, hoard, alleviate, appease, assuage, calm, fulfil, gratify, indulge, please, quench, sate, satiate, satisfy, anatomize, chuck, decelerate, derequisition, discharge, dismiss, excuse, fire, layoff, parole, relax, relieve, remove, resort, return, sack, slacken, slow, slowdown, soft-pedal, unclamp, vacate, feeding, nutrition
поставити на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: cedovat, odstoupit, postoupit, přenechat, převést, dát, dávat, nechat, nechávat, odevzdat, plodit, podat, poskytnout, poskytovat, pronajmout, rodit, rozdávat, udat, věnovat, způsobit, definovat, určit, vymezit, nával, příliv, přítok, dodání, dodávka, donáška, doručení, kosinus, odvod, rozvážka, fabrikovat, vymýšlet, vyrábět, vyrobit, vytvořit, zhotovit, zpracovávat, formulovat, vyjádřit, charakter, druh, jakost, kvalita, postavení, přednost, rod, typ, vlastnost, investovat, klást, naklást, nasadit, pokládat, položit, posadit, postavit, přijít, připravit, sázet, stavět, uložit, umístit, usadit, vložit, vsadit, cenit, ctít, hodnotit, ocenit, odhad, odhadnout, odhadovat, ohodnotit, posoudit, taxovat, úcta, usoudit, vážnost, zdanit, zhodnotit, nabídnout, nabízet, obětovat, podávat, předložit, skýtat, jmenovat, kvalifikovat, nazvat, označit, pojmenovat, rozhodnout, rozhodovat, stanovit, udávat, určovat, ustanovit, vyměřit, hnát, pobídnout, postrkovat, posunovat, šinout, šoupat, strčit, strkat, tlačit, vytlačit, dodat, obsloužit, obsluhovat, pomoci, posloužit, servírovat, sloužit, uvést, pobízet, vbodnout, vniknout, vrazit, vystrčit, figura, obraz, obrazec, obrázek, osoba, osobnost, podoba, postava, tvar, dělat, hotovit, předvést, produkovat, vytvářet, zplodit, našeptat, navrhnout, navrhovat, naznačit, vnuknout, vsugerovat, figurovat, hrát, narýsovat, podřídit, podrobit, představit, představovat, předvádět, prezentovat, reprezentovat, ukázat, vyjadřovat, vylíčit, vyobrazit, vystupovat, zastoupit, zastupovat, znázornit, znázorňovat, zobrazit, zobrazovat, zpodobovat, doručit, odložit, přecházet, předat, přejet, přejít, překračovat, překročit, přenášet, přenést, svěřit, tradovat, vysílat, zmocnit, adoptovat, akceptovat, dostat, dostávat, dovolit, dovolovat, hostit, najímat, najmout, obdržet, osvojit, pohostit, pozdravit, předpokládat, převzít, přijímat, přijmout, připouštět, připustit, přivítat, souhlasit, uvítat, uznat, získat, odměřenost, rezerva, rezervovanost, výhrada, záloha, zásoba, zdrženlivost, dovážet, dovézt, přinášet, přinést, přivádět, přivést, přivézt, obcování, poměr, relace, spojení, styk, vztah, závislost, mučit, trápit, drcnout, klepat, tlouci, uhodit, interpretovat, omlouvat, omluva, omluvit, překládat, přeložit, přetlumočit, tlumočit, vykládat, vyložit, výmluva, vysvětlit, vysvětlovat, couvnout, podlehnout, povolit, přepustit, osvobodit, osvobozovat, propustit, uvolnit, uvolňovat, vydat, vyprostit, vysvobodit, zbavit, zprostit, aspekt, divadlo, hledisko, náhled, názor, perspektiva, podívaná, pohled, přízrak, průhled, rozhled, spatření, stránka, tvářnost, úmysl, vidění, vidina, vize, výhled, vyhlídka, výjev, výraz, vzezření, vzhled, zrak, zřetel, cena, árie, atmosféra, kadlub, melodie, nápěv, ovzduší, píseň, plán, povětří, ráz, vítr, vypadat, vzduch, zdání, zevnějšek, zjev, přednášet, vyslovit, artikulovat, článkovat, pronést, vyčítat, vyhlásit, vyřknout, vyslovovat, vytknout, vytýkat, projevit, vylisovat, vymačkat, kompenzovat, nahradit, nivelizovat, rovnat, srovnat, urovnat, vyřídit, vyrovnat, vyrovnávat, zarovnat, zarovnávat, designovat, nominovat, přidělit, přikázat, vyznačit, jídlo, obživa, pokrm, potrava, strava, stravování, údržba, udržování, vydržování, výživa, vyživování, živení, živobytí, porážet, skolit, ubít, vraždit, zabíjet, zabít, zavraždit, zničit, dodávat, obstarat, obstarávat, opatřit, roztřídit, sestavit, třídit, uspořádat, vybavit, vybrat, vystrojit, vyzbrojit, zásobit, zásobovat, uklidnit, ukojit, uspokojit, utišit, vyhovět, odeslat, odmítnout, opustit, rozpouštět, zpomalit, zpomalovat, napájení
поставити на чеська »
Словник: німецький
Переклади: zedieren, applizieren, bieten, eingegeben, erlauben, erteilen, geben, lassen, machen, verleihen, definieren, nebenfluss, zufluchtsorte, zufluss, zulassung, ablieferung, einlieferung, lieferung, erzeugen, fabrizieren, herstellen, konstruieren, formulieren, art, gattung, genre, güte, qualität, sorte, spezies, auflegen, hinlegen, legen, platzieren, setzen, stellen, anschlagen, bewerten, einschätzen, schätzen, veranschlagen, werten, anbieten, angeboten, abgrenzen, angeben, bestimmen, bezeichnen, entscheiden, zeichnen, drängen, schieben, stecken, stoßen, auftragen, hergeben, kredenzen, langen, nennen, reichen, servieren, überreichen, verabfolgen, verbringen, vorlegen, vorsetzen, figur, form, gestalt, person, statue, aufstellen, gestellt, hinstellen, spendieren, anfertigen, auswerfen, hergestellt, hervorbringen, produzieren, tun, beantragen, vorschlagen, proviant, abbilden, aufführen, ausmalen, bilden, darbieten, darlegen, darstellen, dartun, schildern, vertreten, vor, vorstellen, anweisen, überantworten, übergeben, übermitteln, übersteigen, übertreffen, überweisen, vergaß, adoptieren, akzeptieren, annehmen, aufnehmen, bekommen, einlassen, einnehmen, einstellen, empfangen, entgegennehmen, erhalten, hinnehmen, nehmen, voraussetzen, zugeben, zulassen, zustimmen, holen, zurückbringen, repräsentieren, ersatz, reserve, rücklage, rückstellung, zurückhaltung, abführen, beziehen, bringen, heranziehen, herbeischaffen, kommen, zuziehen, beziehung, relation, verhältnis, verkehr, besteuern, foltern, gefoltert, quälen, senden, übersetzen, übertragen, aufklären, dolmetschen, erklären, erläutern, interpretieren, verdolmetschen, vorschützen, zurückführen, ausweichen, beiseite, nachgeben, weichen, befreien, erlösen, freilassen, freisetzen, anblick, ansicht, ausblick, aussicht, blick, durchblick, perspektive, sicht, überblick, vision, anschein, ansehen, aussehen, erscheinen, erscheinung, luft, melodie, miene, weise, vortragen, aussprechen, ausdrücken, äußern, bezeigen, vorbringen, ausgleichen, ebnen, entschädigen, kompensieren, anberaumen, aussetzen, ernährung, essen, instandhaltung, nahrungsmittel, pflege, speise, verpflegung, wartung, erschlagen, schlachten, töten, totschlagen, umbringen, ausrüsten, ausstatten, beliefern, liefern, versehen, versorgen, bestand, mittel, vorrat, abfinden, befriedigen, stillen, abbauen, entheben, entlassen, hinauswerfen, verabschieden, verlangsamen, fütterung, nähren, unterhaltung
поставити на німецький »
Словник: іспанськи
Переклади: ceder, aportar, dar, dejar, dispensar, donar, facilitar, ofrecer, permitir, prestar, procurar, regalar, definir, afluencia, afluente, entrega, provisión, reparto, suministro, surtido, confeccionar, fabricar, manufacturar, estilar, formular, calidad, clase, cualidad, especie, género, laya, ralea, suerte, acostar, aplicar, asentar, colocar, poner, recostar, situar, tenderse, apreciar, avaluar, calificar, cotizar, estimar, evaluar, preciar, tasar, valorar, ofertar, decidir, decidirse, delinear, describir, designar, determinar, fijar, precisar, apretar, empujar, impeler, meterse, alargar, citar, impulsar, creación, figura, forma, persona, personaje, protagonista, posar, construir, crear, forjar, hacer, producir, proponer, proponerse, sugerir, abasto, bastimento, munición, provisiones, víveres, exhibir, figurar, presentar, representar, someter, trazar, adelantar, comunicar, entregar, legar, librar, mandar, remitir, rendir, transferir, transmitir, traspasar, aceptar, acoger, admitir, adoptar, afiliar, ahijar, aprobar, consumir, percibir, prohijar, recibir, reconocer, suponer, traer, cautela, reserva, coger, llevar, coito, proporción, relación, respecto, calcular, valorizar, atontar, martirizar, torturar, esclarecer, excusar, explicar, exponer, interpretar, traducir, blandear, cejar, flaquear, recular, eximir, franquear, liberar, libertar, rescatar, soltar, apariencia, aspecto, espectáculo, perspectiva, visión, vista, coste, importe, precio, valuar, aire, cara, estampa, facha, fachada, físico, melodía, parecer, pinta, traza, pronunciar, afear, articular, expresar, alinear, allanar, aplanar, compensar, explanar, igualar, nivelar, recompensar, asignar, delimitar, destinar, marcar, nombrar, señalar, alimentación, alimento, comida, sustento, acochinar, asesinar, atronar, fulminar, matar, matarse, abastecer, alimentar, aprovisionar, avituallar, equipar, pertrechar, proporcionar, proveer, suministrar, surtir, acervo, léxico, repuesto, apacentar, contentar, saciar, satisfacer, desocupar, despedir, frenar, licenciar, relajar, nutrición
поставити на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: céder, transférer, bailler, donner, ficher, laisser, médicamenter, prêter, rendre, définir, affluence, affluent, afflux, rivière, cosinus, factage, fourniture, livraison, fabriquer, manufacturer, produire, usiner, conceptualiser, formuler, poser, acabit, aloi, espèce, genre, qualité, rouvre, sagouin, sapajou, sortable, sorte, appliquer, encuver, mettre, placer, pondre, postposer, rappliquer, remettre, reposer, apprécier, coter, critiquer, estimer, évaluer, jauger, priser, taxer, offrir, présenter, décider, désigner, déterminer, établir, fixer, identifier, indiquer, qualifier, pousser, servir, bousculer, crosser, enfoncer, impulser, solliciter, figure, forme, personnage, tournure, ériger, opposer, replacer, situer, proposer, suggérer, provende, provisions, exposer, figurer, représenter, tracer, assigner, déléguer, dépasser, repasser, transmettre, accepter, acclimater, accueillir, admettre, adopter, agréer, festoyer, hospitaliser, préconcevoir, réceptionner, recevoir, recueillir, reprendre, supposer, amener, ramener, traduira, conserve, provision, réserve, apporte, corrélation, mesure, proportion, rapport, relation, ventiler, martyriser, supplicier, torturer, choquer, cogner, trinquer, excuse, excuser, expliquer, interpréter, traduire, translater, déférer, effacer, faillir, flancher, reculer, rétrocéder, affranchir, débarrasser, délivrer, désemprisonner, désenchaîner, dispenser, exonérer, libérer, relâcher, relaxer, air, aspect, connaître, panorama, perspective, spectacle, vision, vue, estime, prix, apparence, écorce, encolure, faciès, mine, paraître, physique, débiter, lire, prononcer, réciter, articuler, prétexter, proférer, prononce, reprocher, énoncer, exprime, exprimer, manifester, parle, acquitter, affleurer, aligner, aplanir, balancer, compenser, égaliser, enligner, niveler, régaler, unir, marquer, nommer, alimentation, entretien, nourriture, subsistance, assassiner, assommer, égorger, immoler, occire, tuer, zigouiller, achalander, approvisionner, assortir, avitailler, équiper, fourni, fournir, garni, muni, munir, nantir, pourvoir, ravitailler, nomenclature, apaiser, contenter, désaltérer, étancher, satisfaire, destituer, exempter, lâcher, larguer, licencier, ralentir, renvoyer, fruitarisme, hippophagie, nutrition, omophagie, sustentation
поставити на французьки »
Словник: російською
Переклади: уступать, давать, разрешать, определять, приток, доставка, поставка, вырабатывать, изготовлять, производить, формулировать, вид, жанр, качество, род, сорт, класть, оценивать, предлагать, квалифицировать, назначать, называть, решать, пихать, толкать, подавать, подталкивать, образ, персонаж, постоит, постоишь, постой, постояв, постоявший, постояла, постоять, поставить, проставить, делать, фабриковать, советовать, провиант, провизия, продовольствие, излагать, изображать, представлять, передавать, передоверять, перепоручать, перечислять, сдавать, получать, принимать, соглашать, приводить, запас, резерв, сводить, отношение, пропорция, соотношение, попытать, пытать, объяснять, переводить, растолковывать, высвобождать, освобождать, зрелище, зрение, пейзаж, расценивать, стоимость, воздух, мелодия, облик, появление, проветривать, произносить, артикулировать, выговаривать, выражать, возмещать, выравнивать, ровнять, еда, питание, пища, прокормление, пропитание, убивать, запасать, обеспечить, снабжать, ресурс, удовлетворять, утолять, замедлять, увольнять
поставити на російською »
Словник: білоруськи
Переклади: паддавацца, пераступаць, саступаць, уступаць, аддаваць, устанаўліваць, прыток, дастаўка, пастаўка, выконваць, праводзіць, сфармуляваць, фармуляваць, сорт, кідаць, ліць, сыпаць, ацэньваць, прапаноўваць, пхаць, пхнуць, штурхаць, аддаць, даваць, падаваць, персанаж, адбыцца, выпрацоўваць, вырабатывать, вырабляць, правізія, правіянт, высякаць, ляпіць, маляваць, паказваць, прадстаўляць, прыводзіць, рысаваць, перадаваць, атрымлiваць, атрымоўваць, браць, лічыць, прыймаць, запас, рэзерв, стаўленне, мучыць, прабаваць, спрабаваць, пераводзіць, перевадзiць, апаражняць, апростваць, аслабаняць, ачышчаць, вызваляць, вымаць, выслабаняць, выцягваць, выгаворваць, вымаўляць, адлюстроўваць, картина, аплачваць, варочаць, выраўноўваць, вяртаць, замяняць, кампенсаваць, пакрываць, ежа, кармленне, пажытак, спажыва, спажытак, страва, харч, харчаванне, харчы, знішчаць, нішчыць, прыбіваць, прыгнятаць, дастаўляць, рэсурс, забяспечваць, задавольваць, здавальняць, замаруджваць, прыцішаць, прыцішваць
поставити на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: luovuttaa, väistyä, antaa, jättää, laskea, määritellä, sivujoki, tulva, hankinta, luovutus, toimitus, valmistaa, avu, laatu, laji, asettaa, panna, sijoittaa, arvioida, harkita, pitää, taksoittaa, esittää, tarjota, määrätä, päättää, ajaa, lykätä, pukata, työntää, ojentaa, hahmo, henkilö, kuva, kuvio, muoto, tehdä, ehdottaa, esitellä, edustaa, kuvata, näyttää, lähettää, ohittaa, edellyttää, hyväksyä, kohdella, olettaa, omaksua, ottaa, saada, suostua, vastaanottaa, reservi, vara, varaus, noutaa, viedä, suhde, arvostaa, kiduttaa, piinata, kääntää, puolustaa, selittää, tulkita, perääntyä, ilmestys, katsanto, näkeminen, näkemys, näkö, näköaisti, näköala, näky, näkymä, näytelmä, arvo, hinnoitella, hinta, ilma, ilme, tuntua, ulkonäkö, sanoa, ääntää, langettaa, ilmentää, tasoittaa, nimetä, elanto, elatus, kunnossapito, muona, surmata, tappaa, hankkia, järjestää, muonittaa, varustaa, tyydyttää
поставити на фінською »
Словник: хорватському
Переклади: ustupiti, pritjecanje, predaja, proizvoditi, vrsta, staviti, nuditi, ponuditi, gurati, lice, oblik, osoba, podvrgnuti, dostaviti, dopustiti, posvojiti, prihvatiti, primiti, odnos, objasniti, popustiti, osloboditi, pogled, predstava, vid, cijena, izgled, izraziti, poravnati, hrana, ubiti, zadovoljiti
поставити на хорватському »
Словник: португальськи
Переклади: ceder, dar, deixar, dopar, entregar, largar, ministrar, permitir, prestar, refugiar, regalar, definir, afluente, entrega, reparto, surtido, confeccionar, fabricar, manufacturar, formular, aspecto, espécie, forma, género, gesto, jaez, laça, laia, perspectiva, porte, predicado, qualidade, acostar, aplicar, colocar, incluir, meter, pôr, situar, ajuizar, apreciar, avaliar, estimar, orçar, taxar, valorar, oferecer, ofertar, decidir, deliberar, designar, determinar, dirimir, fixar, empurrar, impelir, alargar, citar, impedir, actor, jeito, modalidade, persigna, personagem, pessoa, apostar, dispondes, empinar, erigir, estacionar, posar, construir, executar, fazer, formar, produzir, incutir, sugerir, apresentar, delinear, descrever, desenhar, figurar, imaginar, oferece, representar, traçar, comunicar, consignar, legar, passar, transmitir, aceitar, acolher, admitir, adoptar, captar, concordar, conjecturar, receber, recobrir, supor, topar, cerces, depósito, reserva, trazer, coito, enlace, valorizar, martirizar, torturar, televisor, entender, esclarecer, explicar, interpretar, traduzir, dispensar, eximir, franquear, liberar, libertar, soltar, aparência, espectáculo, olhadela, semblante, visão, vista, cotizar, importe, preço, rasar, ar, cara, estampa, exterioridade, físico, melodia, parecer, vento, pronunciar, rezar, articular, proferir, expressar, exprimir, aplanar, compensar, igualar, nivelar, recompensar, assinalar, destinar, marcar, nomear, alimento, comida, nutrifica, sustento, assassinar, assinar, matar, abastecer, aparelhar, aprestar, aprovisionar, proporcionar, prover, provier, suprir, surtir, acervo, contentar, saciar, satisfazer, desculpar, desocupar, despedir, destituir, retardar
поставити на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: priradiť, dať, definovať, prietok, dodávka, druh, vyrábať, rezerva, pomer, vzhľad, výživa
поставити на словацькою »
Словник: польському
Переклади: cedować, dawać, definiować, dopływ, dostawa, fabrykować, formułować, gatunek, kłaść, oceniać, oferować, określać, pchać, podawać, poddaj, popychać, postać, postawić, produkować, proponować, prowiant, przedstawiać, przekazywać, przyjmować, przyprowadzać, reprezentować, rezerwa, sprowadzać, stosunek, szacować, torturować, trącać, transmitować, tłumaczyć, ustępować, uwalniać, widok, wojujący, wyceniać, wygląd, wygłaszać, wymawiać, wyrażać, wyrównywać, wyznaczać, wyżywienie, zabijać, zaopatrywać, zasób, zaspokajać, zwalniać, żywienie
поставити на польському »
Словник: данська
Переклади: gi, give, la, løslade, definere, biflod, tilsig, levering, ombringelse, tilførsel, fabrikere, fremstille, formulere, art, egenskab, genre, kvalitet, mørke, slag, slags, sort, lægge, sætte, stille, agte, agtelse, bedømme, beskatte, respekt, vurdere, by, frembyd, frieri, tilbyde, afgøre, befæste, beslutte, bestemme, betegne, dytte, skæve, skubbe, støde, betjene, tjene, figur, form, gestalt, person, skikkelse, gøre, lage, lave, producere, byde, foreslå, proviant, beskrive, forestille, præsentere, presenterne, repræsentere, servere, udføre, visa, overføre, antage, få, godtage, modtage, forråd, lager, reserve, bringe, hente, medføre, analogi, forbindelse, forhold, samkvem, evaluere, taksere, dunke, forklare, fortolke, oversætte, oversatte, tolke, tyde, befri, befrielse, frigive, gratis, åsyn, blik, panorama, påseende, perspektiv, sigte, sit, skue, syn, udsigt, vy, pris, aspekt, luft, melodi, mine, se, udseende, ytre, lyde, bebrejde, udtale, planere, føde, kost, mad, mat, næring, næringsstof, dræbe, ødelægge, forsørge, levere, ruste, afskedige, fyre, santa, undskylde, ernæring, forplejning
поставити на данська »
Словник: італійськи
Переклади: dare, impartire, lasciare, definire, consegna, fornitura, rifornimento, fabbricare, produrre, formulare, porre, genere, pregio, qualità, razza, sorta, specie, appoggiare, collocare, coricarsi, mettere, piazzare, posare, riporre, sdraiarsi, accertare, apprezzare, calcolare, conto, quotare, stima, stimare, valutare, offrire, porgere, presentare, decidere, deliberare, determinare, fissare, qualificare, risolvere, gettare, sospingere, spingere, servire, somministrare, ficcare, pigiare, spintonare, figura, foggia, forma, personaggio, veste, addurre, proporre, suggerire, viveri, avanzare, esibire, esporre, figurare, illustrare, raffigurare, rappresentare, ritrarre, sottomettere, sottoporre, oltrepassare, passare, riferire, riportare, superare, tramandare, trasmettere, accettare, accogliere, adottare, ammettere, assumere, concedere, gradire, ipotizzare, ospitare, presupporre, ricevere, ritirare, supporre, varare, riserbo, riserva, riservatezza, scorta, portare, proporzione, rapporto, relazione, tormentare, torturare, battere, picchiare, urtare, interpretare, scusa, spiegare, tradurre, cedere, indietreggiare, retrocedere, esimere, liberare, rilasciare, sbarazzare, apparenza, aspetto, prospettiva, spettacolo, veduta, visione, vista, visuale, prezzo, apparire, aria, cera, fisico, motivo, parere, parvenza, sembrare, proferire, pronunciare, rimproverare, esprimere, estrinsecare, manifestare, allineare, appianare, compensare, limare, livellare, schierare, spianare, assegnare, destinare, alimento, mantenimento, nutrimento, pensione, sostentamento, vitto, ammazzare, assassinare, uccidere, allestire, assortire, attrezzare, corredare, equipaggiare, fornire, provvedere, rifornire, risorsa, accontentare, appagare, contentare, soddisfare, allentare, esonerare, licenziare, licenziarsi, rallentare, alimentazione
поставити на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: avkasta, gi, la, yte, definere, bielv, biflod, tilløp, tillopp, tilsig, leveranse, levering, ombringelse, tilførsel, fabrikkere, fremstille, formulere, art, egenskap, genre, kvalitet, mørke, ordna, slag, slags, sort, betona, legge, sette, aktelse, bedømme, beskatte, respekt, verdsette, vurdere, anbud, by, fremby, frieri, tilby, bestemme, betegne, dytte, knuffa, skubbe, skyve, betjene, tjene, utpeke, knuffas, gestalt, person, skikkelse, toppfigur, lage, produsere, foreslå, proviant, arta, avbilda, forelegge, forestille, oppvise, presentere, visa, framføre, overføre, overlate, anta, få, godlaga, godta, motta, oppta, påta, utse, bakhånd, forråd, reserve, bringa, hente, medføre, analogi, forbindelse, forhold, proporsjon, samkvem, evaluere, skatt, taksere, dunke, kringkaste, fortolke, oversette, tolke, tyde, avta, rygga, befrielse, frigjøre, gratis, åsyn, overblikk, panorama, påseende, perspektiv, sikt, sikte, skue, skuespill, syn, utsikt, utsyn, visjon, vy, pris, apparisjon, aspekt, fysikk, låt, luft, mine, oppsyn, se, utseende, væra, ytre, foredra, lyde, bebreide, uttale, uttrykke, planere, føda, kost, mat, næring, vedlikehold, drepe, slakte, forsørge, levere, ruste, resurs, stilla, avskjedige, sakta, saktne, ernæring, forpleining
поставити на норвезькому »
Словник: шведському
Переклади: avkasta, biflod, tillopp, tillströmning, leverans, tillförsel, art, kvalificera, kvalitet, märke, ordna, slag, slags, sort, sortera, betona, lägga, aktning, bedöma, respekt, taxera, uppskatta, värdera, värdering, anbud, bjöd, bjuda, bjudit, erbjuda, frieri, bestämma, knuffa, skeve, knuffas, gestalt, skepnad, toppfigur, ställa, alstra, framställa, producera, tillverka, föreslå, proviant, arta, avbilda, föreställa, visa, översända, acceptera, adoptera, anamma, anta, antaga, bemöta, erhålla, erkänna, få, godta, godtaga, instämma, känslighet, motta, mottaga, ponera, utse, utvälja, företräda, representera, förbehåll, reserv, apportera, avhämta, bringa, hämta, analogi, förbindelse, förhållande, proportion, relation, skatt, tortera, översätta, återtåg, återtåga, avta, retirera, reträtt, rygga, befria, befrielse, frigiva, gratis, anblick, åsyn, panorama, påseende, sikt, sikte, syn, utsikt, vy, apparition, aspekt, se, utseende, vädra, lydde, avjämna, kompensera, anvisa, föda, kost, näring, underhålla, uppehälle, förse, turnera, bestånd, resurs, försona, stilla, sakta
поставити на шведському »
Словник: албанською
Переклади: le, cilësi, njeri, bëj, kaloj, marr, pranoj, rezervë, sjell, çliroj, lëshoj, çmim, pajis
поставити на албанською »
Словник: естонською
Переклади: andma, lisajõgi, tootma, kvaliteet, sort, asetama, tõukama, kuju, esindama, esitlema, aktsepteerima, tooma, seletama, tõlkima, taganema, vabastama, nägemine, hind, õhk, välimus, hääldama, söök, toit, toitaine, mõrvama, tapma, varu
поставити на естонською »
Словник: грецьки
Переклади: αφήνω, δίνω, εισροή, παράδοση, επινοώ, κατασκευάζω, είδος, ποιότητα, ξαπλώνω, αξιολογώ, εκτίμηση, εκτιμώ, υπολογίζω, προσφέρω, αποφασίζω, σπρώχνω, μπήγω, παράγω, προτείνω, αντιπροσωπεύω, διαβιβάζω, αποδέχομαι, δέχομαι, λαμβάνω, υιοθετώ, υποθέτω, φέρνω, συνουσία, σχέση, ερμηνεύω, μεταφράζω, παραχωρώ, υποχωρώ, όραση, όψη, πλευρά, προοπτική, τιμή, αέρας, εμφάνιση, φαίνομαι, προφέρω, εκφράζω, ευθυγραμμίζω, ισοπεδώνω, ορίζω, διατροφή, συντήρηση, τροφή, δολοφονώ, σκοτώνω, εφοδιάζω, απόθεμα, ικανοποιώ, επιβραδύνω, θρέψη
поставити на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: ad, adni, áramlás, beáramlás, befolyás, koszinusz, szállítás, szállítmány, faj, fajta, minőség, zsáner, fektet, fektetni, helyezni, tenni, becsül, értékel, értékelni, megállapítani, meghatározni, megszabni, lökdösődik, tolakodni, átad, lökdös, alak, forma, számjegy, állít, meghív, gyártani, termelni, ajánl, ajánlgat, élelmiszer, bemutat, bemutatkozik, bemutatni, előterjeszteni, jelen, prezentál, átvenni, átvesz, befogad, elfogad, elfogadni, elvállal, felvesz, szerződtet, eljuttat, odahozni, odavezetni, képvisel, cserejátékos, készenlét, készlet, óvatosság, tartalék, elvezet, elbeszélés, kapcsolat, viszony, saccol, kínoz, kínzás, alibi, fordít, fordítani, kimagyaráz, máshollét, tolmácsolni, hozam, kilátás, körkép, látkép, látomás, látvány, megvilágítás, panoráma, vízió, arckifejezés, arcszín, ária, kinézés, külső, megjelenés, elmondani, hirdet, kihirdetni, kifejezni, részvétet, kiegyenlíteni, kijelöl, élelmezés, eltartás, agyonütni, agyonverni, ellátni, kínálat, elbocsát, etetés, táplálás
поставити на угорською »
Словник: литовською
Переклади: duoti, gaminti, giminė, kokybė, rūšis, atstovauti, reprezentuoti, simbolizuoti, gauti, reginys, kaina, arija, išvaizda, melodija, oras, tarti, pragyvenimas, priežiūra, maistas, mityba
поставити на литовською »
Словник: болгарському
Переклади: приток, доставка, вид, качество, образ, форма, отношение, превеждам, зрение, перспектива, цена, ценност, атмосфера, въздух, фигура, храна, запас
поставити на болгарському »
Словник: румунською
Переклади: afluent, specie, pune, evalua, formă, primi, recunoaşte, rezerva, bate, elibera, eliberare, aspect, vedere, aer, înfăţişare, ucide, echipa, furniza
поставити на румунською »
Словник: словенії
Переклади: postaviti, dati, priznati, sprejeti, prinesti, pojasniti, zrak, cena, hrana
поставити на словенії »

Пов'язані слова

поставити запитання лікарю, поставити наголос, поставити на чергу на візу львів, поставити наголос у словах, поставити авто на облік 2014, поставити числівники у форму потрібного відмінка, поставити всі крапки над і, поставити діагноз, поставити апостроф, поставити віндовс