slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: прекрасний

Словник: англійська прекрасний
Переклади: candid, detached, disinterested, dispassionate, equitable, fair-minded, impartial, neutral, objective, unbiased, unprejudiced, bright, brilliant, flamboyant, flashy, gaudy, sally, scintillating, tinsel, witty, fine, fine-spun, flimsy, reedy, slender, slim, tenuous, thin, thinnest, wispy, adorable, amazing, gorgeous, heavenly, incredible, marvellous, miraculous, prodigious, wonderful, wondrous, clean, cleanly, purely, absolute, bare, blank, chaste, clearer, limpid, natty, neat, net, orderly, pure, purge, sanitary, sheer, snowy, solid, spick, spotless, spotlessly, straight, tidied, tidy, unalloyed, virginal, accurate, businesslike, business-like, definite, exact, faithful, meticulous, near, particular, pinpoint, precise, preciseness, specific, strict, thorough, change, dainty, delicate, fine-grained, granular, inconsiderable, minute, paltry, particle, petite, petty, pimping, puny, slight, small, tiny, wee, ample, big, bigness, bulk, bulky, capital, goodly, grand, great, gross, large, massive, massy, sizable, affable, attentive, civil, complaisant, courteous, gong, good, polite, urbane, bazaar, fair, kermis, abundantly, brightly, clearly, distinctly, glare, light, lightly, professedly, serenely, transparently, beaming, blond, blonde, clean-cut, clear, explicit, hell, intelligible, lucid, luculent, pale, perspicuous, plain, self-explanatory, serene, unequivocal, vivid, powdered, shallow, extra, extraordinary, portentous, remarkable, special, super, undue, inessential, invalid, irrelevant, nonmaterial, nontrivial, nugatory, null, trivial, unessential, unimportant, void, voided, alien, contrarian, declinable, different, disagreed, disparate, dissident, dissimilar, distinct, diverse, variant, acrid, acute, edge, hackly, hard, harsh, horny, hot, incisive, inclement, keen, keener, keenest, nippy, peppery, piercing, poignant, pointed, pungent, severe, sharp, short, shrewd, shrill, steep, strident, stringent, violent, cheerful, good-humoured, jocund, jocundity, jolly, sunny, sunshiny, entity, juridical, lawful, legal, legislative, legitimate, legitimize, rightful, precision, unerring, average, mediocre, ordinary, par, pedestrian, unremarkable, agreeable, custard, enjoyable, nice, palatable, pleasant, pleasantness, pleasing, pleasurable, snug, soft, suave, yam, comely, fine-drawn, good-looking, handsome, nice-looking, personable, decent, decorous, modest, presentable, prim, respectable, seemly, representative, advisable, conscionable, judicial, just, righteous, averaged, forward, forwards, mean, medial, medium, mid, middle, middling, moderate, secondary, gentile, subtle, arid, barren, driest, dry, sear, stale, torrid, enlightened, crack, dandy, excellent, fined, grander, hunky-dory, immense, nifty, splendid, stunning, lofty, noble, sublime, celebrated, celebrity, fabled, famed, famous, far-famed, glorious, illustrious, notable, renowned, illustriousness, reputed, well-known, candour, earnestness, honesty, integrity, rectitude, aboveboard, clean-handed, honest, honourable, outright, round, upright, sleek, smooth-faced, accommodating, amiable, considerate, gallant, genial, good-natured, kind, kindly, officious, unprecedented, ahead, direct, directly, franking, point-blank, right, slap, squarely, conspicuous, distinguished, eminent, gusher, high, ingenious, leading, marked, notability, noted, noteworthy, outstanding, pre-eminent, prominent, salient, superb, superior, vastly, delicious, exquisite, alt, boot, exalted, high-pitched, tall, towering, display, exhibit, exhibition, expo, exposition, exposure, show, courtly, cultivated, debonair, dressy, elegant, fashionable, ladylike, polished, refined, smart, sophisticated, stylish, appreciable, considerable, precious, significant, accomplished, tiptop, tip-top, beautiful, cute, pretty
прекрасний на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: nestranný, neutrál, neutrální, nezainteresovaný, nezištný, nezúčastněný, spravedlivý, blyštivý, brilantní, jasný, plamenný, skvělý, svítivý, třpytivý, vynikající, zářící, zářivý, hezký, hubený, jemně, jemný, konec, krásný, libový, malý, nepatrný, pěkný, povrchní, ryzí, slabý, štíhlý, tenký, ušlechtilý, útlý, báječný, nádherný, obdivuhodný, ohromný, podivuhodný, pyšný, úžasný, zázračný, čistě, pouze, výhradně, čistý, cudný, holý, nefalšovaný, netto, obnažený, pravý, průsvitný, průzračný, exaktní, precizní, přesný, přísný, puntičkářský, správný, těsný, určitý, úzkostlivý, výslovný, drobný, maličký, skrovný, titěrný, zanedbatelný, dospělý, důležitý, hrubý, korpulentní, mocný, objemný, pevný, silný, slavný, tlustý, veliký, velký, významný, značný, čestný, civilní, dobrý, galantní, hodný, laskavý, milý, občanský, poctivý, poslušný, příjemný, přívětivý, slušný, uhlazený, vlídný, zdvořilý, trh, veletrh, jasně, světlo, světlý, zřetelně, bledý, blondýn, bystrý, čirý, explicitní, jasno, jednoznačný, klidný, plavý, průhledný, srozumitelný, světlovlasý, veselý, zjevný, zřejmý, zřetelný, posvícení, pouť, mimořádný, nápadný, neobyčejný, nevšední, ohromující, pozoruhodný, přehnaný, přílišný, senzační, znamenitý, zvláštní, bezvýznamný, invalida, invalidní, neplatný, nerozhodný, jiný, nepodobný, odchylný, odlišný, rozdílný, rozličný, různorodý, různý, bodavý, břitkost, břitký, chtivý, dráždivý, drsný, hrotitý, jízlivý, kousavý, křehký, krutý, kyselý, nepříjemný, nevlídný, ostří, ostrý, palčivý, pálivý, peprný, pichlavý, pikantní, probíjející, pronikavý, prudký, špičatý, štípavý, štiplavý, strohý, stručný, trpký, tuhý, uštěpačný, výrazný, zahrocený, radostný, legální, legitimní, oprávněný, právní, právoplatný, zákonitý, zákonný, běžný, normál, obvyklý, obyčejný, prostřední, průměr, průměrný, střední, všední, lahodný, líbezný, líbivý, libý, mírný, něžný, půvabný, rozkošný, roztomilý, tichý, zábavný, sličný, bezchybný, decentní, korektní, mravopočestný, náležitý, patřičný, počestný, přiměřený, vhodný, představující, zastupitelský, zrovna, nevelký, podprůměrný, prostředek, umírněný, choulostivý, důvtipný, subtilní, nezáživný, okoralý, sucho, suchopárný, suchý, vyprahlý, vyschlý, žíznivý, blýskavý, osvícený, okázalý, velkolepý, výborný, vznešený, famózní, pověstný, proslulý, věhlasný, vyhlášený, význačný, známý, čestnost, počestnost, poctivost, přímost, spravedlnost, správnost, upřímnost, ctihodný, kolmý, otevřeně, otevřený, přímo, přímý, rovně, rovný, spolehlivý, svislý, upřímný, vážený, věrný, zpříma, hladký, ctitel, dvorný, milenec, milovník, ochotný, pozorný, statečný, úslužný, nárok, právo, rovnou, zdravý, eminentní, hluboký, horní, hrdý, těžký, vážný, vyčnívající, vysoko, vysoký, vyšší, vystupující, vyvýšený, vzácný, vybraný, povýšený, povznesený, seznam, exhibice, předložení, ukázka, výklad, vyložení, výstava, vystavení, výstavka, vystavování, elegán, elegantní, úpravný, vkusný, citelný, nemalý, ocenitelný, podstatný, znatelný, bezvadný, distingovaný, dokonalý, perfektní, dobře, hezky, krásně, krásno, pěkně
прекрасний на чеська »
Словник: німецький
Переклади: neutral, objektiv, unbefahrbar, unbefangen, unorganisch, unparteiisch, brillant, glitzernd, schimmernder, dünn, dünnen, fein, mager, schön, spitz, zart, wunder, wunderbar, wunderschön, wundervoll, nett, sauber, säuberlich, akkurat, bloß, deutlich, frisch, gediegen, genau, hell, keusch, klar, lauter, pur, rein, reinlich, reproduzierbar, schier, züchtig, exakt, gewissenhaft, hart, kleinlich, peinlich, präzis, pünktlich, reiflich, richtig, streng, strikt, zutreffend, gering, klein, unbedeutend, winzig, zierlich, dick, groß, artig, brav, bürgerlich, diskret, freundlich, gut, höflich, lieb, liebenswürdig, manierlich, zivil, jahrmarkt, markt, messe, licht, aufklären, blond, eindeutig, einleuchtend, heiter, helllicht, mondhell, sinnfällig, übersichtlich, verständlich, kirchweih, kirmes, ausnehmend, außergewöhnlich, außerordentlich, beachtenswert, bemerkenswert, seltsam, albern, nichtig, null, ungültig, unwichtig, abweichend, andere, anders, andersartig, getrennt, ungleich, unterschiedlich, vernehmlich, verschieden, akut, beißend, ernst, grell, heiß, herb, kreischend, rau, reißend, scharf, schneidend, schrill, stechend, froh, fröhlich, lustig, sonnig, ungetrübt, vergnügt, gesetzlich, gesetzmäßig, rechtlich, rechtmäßig, durchschnittlich, gemittelt, gewöhnlich, mittelgroß, mittelmäßig, angenehm, behaglich, gefällig, hübsch, anständig, bequem, geeignet, korrekt, gerade, gerecht, mittlere, dezent, empfindlich, feinfühlig, heikel, spitzfindig, subtil, dürr, nüchtern, trocken, aufgeklärt, aufgeklärter, ausgezeichnet, glänzend, herrlich, hervorragend, prima, stattlich, tippt, tolerante, trefflich, vortrefflich, vorzüglich, erhaben, ruhmreich, berühmt, famos, gierreich, glorreich, ruhmvoll, ehrlichkeit, geradheit, rechtschaffenheit, redlichkeit, ehrenhaft, ehrlich, fair, loyal, rechtschaffen, redlich, aufmerksam, entgegenkommend, galant, kulant, verbindlich, zuvorkommend, direkt, einfach, förmlich, geradeaus, geradewegs, geradezu, glatt, unmittelbar, bedeutend, hervorragender, namhaft, prominent, deliziös, entzückend, gelungen, köstlich, hoch, auslage, ausstellung, belichtung, exposition, schau, schaufenster, damenhaft, nobel, vorne, vornehm, ansehnlich, beachtlich, beträchtlich, erheblich, merklich, ziemend, ziemlich, großartig, angesehener, niedlich, schmuck
прекрасний на німецький »
Словник: данська
Переклади: retfærdig, uhildet, upartisk, herlig, fin, mager, pen, skøn, slank, smal, smuk, sparsom, spinkel, spredt, tynd, vakker, fantastisk, guddommelig, undergørende, vidunderlig, ren, absolut, ærbar, blank, klar, kysk, lødig, lys, nøgen, proper, pur, ram, akkurat, bestemt, eksakt, grundig, indgående, just, korrekt, minutiøs, nøjagtig, omstændelig, præcis, rigtig, streng, delikat, lækker, lille, sart, diger, fed, massiv, stor, artig, borgerlig, elskværdig, forekommende, galant, god, høflig, venlig, loppemarked, marked, messe, torv, let, netto, tydelig, belysning, bleg, blond, distinkt, genial, gren, gusten, oplagt, soleklar, ekstraordinær, overordentlig, storartet, ingenting, invalid, ubetydelig, ugyldig, uvæsentlig, uvedkommende, afvekslende, forskellig, alvorlig, barsk, besk, bister, heftig, intens, pikant, skarp, spids, stel, tvær, glad, lystig, juridisk, legal, legitim, lovformelig, lovlig, almindelig, gennemsnit, gennemsnitlig, middels, middeltal, ordinær, sædvanlig, behagelig, blød, flink, hyggelig, lun, mild, muk, rar, sød, trivelig, velgørende, ærbødig, anstændig, ordentlig, real, sømmelig, billig, fair, nøjagtigt, rimelig, middel, gild, subtil, tør, tørre, brillant, glimrende, pragtfuld, sublim, anseende, berømt, prominent, ærlighed, ærlig, direkte, hæderlig, lige, rank, redelig, ret, retskaffen, tro, godmodig, sort, rakt, rat, straks, umiddelbar, fremragende, fremstående, høj, markant, dejlig, super, ypperlig, høg, høy, lang, eksponering, forevisning, udstilling, visning, elegant, fornem, anselig, betydelig, kraftig, meget, påtagelig, køn, nydelig, sit, still
прекрасний на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: desinteresado, ecuánime, imparcial, imparcialidad, neutral, neutro, brillante, chispeante, genial, lúcido, lustroso, aguado, bonito, delgado, delicado, escaso, escurrido, fino, flaco, leve, ralo, sutil, tenue, magnífico, maravilloso, milagroso, precioso, prodigioso, puramente, aseado, calvo, cándido, casto, claro, curioso, límpido, limpio, mero, mondo, neto, nítido, pulcro, puro, seco, terso, virginal, cabal, estricto, exacto, expreso, justo, menudo, minucioso, preciso, recto, riguroso, severo, chico, diminuto, exiguo, insignificante, minuta, pequeño, abultado, ancho, cumplido, gran, grande, grueso, voluminoso, afable, amable, atento, bueno, civil, comedido, cortés, cortesano, galante, gentil, político, urbano, feria, claridad, expresamente, comprensible, definido, distinto, inequívoco, inteligible, lámpara, llano, luz, obvio, patente, raso, redondo, rubio, sereno, vivo, descomunal, estupendo, extraordinario, loco, singular, único, caducado, inválido, nulo, ajeno, diferente, dispar, diverso, otro, acre, afilado, agudo, áspero, austero, bronco, brusco, cargado, desapacible, incisivo, inclemente, intenso, mordaz, penetrante, picante, puntiagudo, punzante, rudo, alegre, apacible, jovial, judicial, jurídico, legal, legítimo, deslucido, mediano, medio, mediocre, ordinario, promedio, regular, vulgar, agradable, ameno, cuco, dulce, grato, gustoso, lindo, mono, placentero, simpático, suave, chulo, guapo, hermoso, majo, arreglado, conveniente, decente, decoroso, honesto, honroso, ajustado, entero, equitativo, árido, enjuto, reseco, ilustrado, espléndido, excelente, formidable, luminoso, sublime, afamado, célebre, egregio, exaltado, famoso, glorioso, ilustre, insigne, nombrado, renombrado, decoro, honestidad, honradez, integridad, probidad, rectitud, honrado, íntegro, probo, transigente, caballeroso, complaciente, lucido, oficioso, derecho, directamente, directo, alto, destacado, distinguido, eminente, encumbrado, notable, preeminente, señalado, sobresaliente, delicioso, exquisito, óptimo, primoroso, sabroso, selecto, elevado, escaparate, exhibición, exposición, elegante, considerable, cuantioso, importante, respetable, sensible, admirable, excelso, inmejorable, bello
прекрасний на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: désintéressé, imparti, impartial, juste, neutre, brillant, brillante, étincelant, scintillant, beau, clairet, clairsemé, délié, effilé, fin, gracile, grêle, léger, maigre, menu, mince, ténu, admirable, féerique, merveilleux, miraculeux, mirifique, paradisiaque, pharamineux, prodigieux, superbe, nettement, proprement, purement, chaste, clair, dénudé, éthéré, lampant, monde, net, propre, puceau, pur, sec, vierge, congru, exact, exprès, formel, pédant, pertinent, ponctuel, précis, scrupuleux, strict, exigu, gratte, minuscule, négligeable, petit, petite, fort, grand, gros, volumineux, aimable, civil, courtois, galant, gentil, honnête, poli, sage, fête, foire, lendit, clairement, formellement, intelligiblement, lucidement, apparent, blond, compréhensible, distinct, éclatant, explicite, extralucide, gai, intelligible, limpide, lucide, lumière, pâle, serein, toile, kermesse, patronal, délicat, impalpable, adjoint, agrégé, ébouriffant, épatant, exorbitant, extraordinaire, mirobolant, remarquable, singulier, surnaturel, illégal, insignifiant, invalide, mal, nul, autre, déclinable, différent, dissemblable, dissimilaire, divergent, flexionnel, accusé, acéré, acre, acrimonieux, affilé, aigre, aigu, âpre, austère, brûlant, cinglant, cuisant, dent, épicé, inclément, intense, perçant, piquant, pointu, rigoureux, rude, sévère, tranchant, joyeux, juridique, légal, légitime, médiocre, moyen, moyenne, ordinaire, quelconque, agréable, amène, avenant, délectable, délicieux, doux, plaisant, suave, belle, bienséant, convenable, correct, décent, raisonnable, séant, sortable, représentatif, équitable, modéré, relatif, alambiqué, raffiné, subtil, aride, étriqué, hâle, rassis, sèche, siroco, éclairé, excellent, magnifique, splendide, sublime, célèbre, connu, considérable, fameux, glorieux, illustre, renommé, réputé, signalé, bonne, droiture, honnêteté, honorabilité, justice, loyauté, probité, rectitude, simplicité, brave, droguiste, droit, honorable, loyal, partie, probe, accommodant, accort, affable, attentionné, complaisant, gracieux, liant, obligeant, prévenant, revenant, crûment, direct, directement, éminent, grave, haut, hors-ligne, insigne, marquant, notable, prééminent, rare, saillant, exquis, élevé, falaise, relevé, décor, devanture, étalage, exhibition, exposition, galerie, salon, sinus, situation, vitrine, distingué, élégant, fashionable, précieux, appréciable, important, imposant, joli, respectable, sensible, signifiant, vaste, formidable, huppé, illustrissime, parfait, bellot, bien, coquet
прекрасний на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: equanime, giusto, imparziale, neutrale, neutro, brillante, lampante, esile, fine, fino, leggero, lieve, magro, rado, scarno, scarso, sottile, tenue, meraviglioso, miracoloso, prodigioso, stupendo, superbo, casto, chiaro, limpido, lindo, mero, netto, pulito, puro, terso, accurato, esatto, preciso, rigoroso, scrupoloso, stretto, minuscolo, minuto, piccino, piccolo, grande, grasso, grosso, ingombrante, pingue, amabile, benevolo, bravo, buono, civile, cortese, educato, garbato, gentile, gradevole, fiera, mercato, sereno, apparente, biondo, distinto, esplicito, espresso, inequivocabile, luce, lucido, lume, nitido, palese, pallido, scialbo, delicato, eccezionale, favolosamente, pazzesco, ragguardevole, straordinario, insignificante, invalido, irrilevante, nullo, differente, difforme, diverso, acerbo, acre, acuminato, acuto, affilato, aguzzo, appuntito, aspro, austero, brusco, duro, intensivo, intenso, pepato, piccante, pungente, rigido, ruvido, severo, tagliente, allegro, festoso, giocondo, gioioso, lieto, giuridico, legale, legalitario, legittimo, comune, media, mediocre, mezzo, modo, ordinario, affabile, ameno, blando, carino, mite, morbido, piacevole, simpatico, aitante, bello, conveniente, decente, decoroso, dignitoso, rispettabile, equo, medio, moderato, parco, arido, asciutto, secco, saggio, savio, magnifico, ottimo, prelibato, splendido, eccelso, celebre, famoso, glorioso, illustre, noto, dirittura, integrità, onestà, destro, dritto, fido, leale, onesto, retto, ritto, schietto, galante, direttamente, diretto, alto, eminente, esimio, notevole, saliente, delizioso, eccellentissimo, incantevole, squisito, elevato, esibizione, esposizione, mostra, salone, vetrina, elegante, ampio, apprezzabile, considerevole, consistente, importante, rilevante, sensibile, significante, vasto, vistoso, eccellente, perfetto, bene, civettuolo
прекрасний на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: nøytral, opartisk, rettferdig, saklig, uhildet, upartisk, briljant, herlig, fin, flat, pen, skjønn, skrinn, slank, smal, spenslig, spinkel, tunn, tynn, vakker, fantastisk, guddommelig, underbar, undergjørende, vidunderlig, ren, rensa, ærbar, blank, ekte, glassklar, klar, kysk, lødig, lys, proper, pur, ram, akkurat, bestemt, eksakt, gjennomgripende, grundig, inngående, just, korrekt, minutiøs, noggrann, nøyaktig, nøye, omsorgsfull, omstendelig, presis, riktig, streng, utførlig, liten, ørliten, sart, umerkelig, diger, massiv, stor, tykk, artig, borgerlig, forekommende, galant, god, høflig, imøtekommende, snill, loppemarked, marked, marknad, messe, torg, netto, tydelig, blek, blond, distinkt, genial, gjennomsiktig, grei, gusten, opplagt, snillrik, soleklar, solklar, bemerkelsesverdig, ekstraordinær, overordentlig, storartet, ingenting, invalid, ubetydelig, ugyldig, uvedkommende, uvesentlig, uviktig, annerledes, avvekslende, forskjellig, motsatt, ulik, akutt, alvorlig, amper, barsk, besk, bister, bitende, hard, heftig, hvass, intens, kvass, piffig, pikant, rigorøs, skarp, skurva, spiss, stel, tvær, vass, glad, lystig, advokatknep, juridisk, legal, legitim, lovformelig, lovlig, rettmessig, rettslig, gjennomsnitt, gjennomsnittlig, måtelig, middelmåtig, middels, behagelig, behaglig, hyggelig, lun, mild, myk, skrøn, trevlig, trivelig, velgjørende, smukk, ærbødig, anstendig, ordentlig, real, sømmelig, tekkelig, middel, gild, ørfin, subtil, torr, tørr, tørrlendt, glimrende, praktfull, prektig, storslått, utmerket, sublim, anseende, berømt, prominent, ryktbar, ryktbarhet, kynd, ærlighet, ærlig, hederlig, rank, redelig, reell, renhårig, rettskaffen, tro, elskverdig, godmodig, kjekk, sort, vennlig, direkte, rakt, rat, rettighet, umiddelbar, atskillig, betraktelig, framstående, fremragende, fremstående, fremtredende, høy, markant, påfallende, utpreget, deilig, delikat, eksellent, fortreffelig, lekker, super, utsøkt, ypperlig, dryg, høg, lang, eksponering, førevisning, utstilling, utstillingsvindu, visning, elegant, flott, fornem, anselig, betydelig, klekkelig, kraftig, meget, merkbar, merkelig, nevneverdig, påtagelig, grann, nydelig, søt
прекрасний на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: беспристрастен, беспристрастный, нейтральный, нелицеприятен, нелицеприятный, блестящий, блистающий, искристый, остроумен, остроумный, мелкий, прекрасный, тонкий, тонок, дивен, дивный, замечательный, удивительный, чуден, чудесен, чудесный, чудный, аккуратный, голый, девственный, опрятный, прозрачный, целомудренный, чист, чистый, ясный, верный, правильный, точный, дробный, крошечный, маленький, мелочный, небольшой, ничтожный, разменный, большой, великий, крупен, крупный, объемистый, вежливый, гражданский, добрый, любезный, учтивый, хороший, штатский, ярмарка, белокурый, блондин, вразумительный, живой, отчетлив, отчетливый, отчётливый, рус, русый, светел, светлый, светозарный, удобопонятный, яркий, ясен, крошеный, внеочередной, замечателен, необыкновенный, чрезвычайный, неважный, незначительный, другой, иной, несходный, отличный, спрягаемый, горячий, грубый, крутой, лезвие, остер, остёр, остроконечный, острый, проницательный, резкий, строгий, бодрый, жизнерадостен, жизнерадостный, погожий, законный, правовой, юридический, высокоточный, зауряден, заурядный, неброский, обычный, посредствен, посредственный, средний, приятен, приятный, красивый, порядочен, порядочный, приличен, приличный, пристойный, представительный, правый, справедлив, справедливый, нежный, утончен, утонченный, утончённый, бесплодный, засушливый, сух, сухой, блистательный, великолепный, отличен, первоклассный, возвышенный, знаменитый, известный, прославлен, прославленный, славен, славный, славящийся, знаменит, неподкупность, учтивость, честность, честен, честный, вежлив, галантный, любезен, обходителен, обходительный, обязывающий, почтителен, почтительный, учтив, напрямик, прямо, прямой, толстенько, видный, выдающийся, достопримечательный, знатен, знатный, вкусный, отменный, превосходный, высок, высокий, выставка, показ, изысканный, изящен, изящный, модный, элегантный, важный, заметный, значителен, значительный, многозначительный, именитый, миловидный, милый, пригож, пригожий
прекрасний на російською »
Словник: шведському
Переклади: opartisk, smäcker, smal, smärt, spenslig, tunn, beundransvärd, dejlig, underbar, vidunderlig, nätt, putsa, ren, rengöra, rensa, ärbar, glassklar, klar, kysk, lödig, proper, pur, ram, renlig, snygg, ackurat, exakt, grundig, grundlig, just, korrekt, minutiös, noggrann, omsorgsfull, riktig, utförlig, smärre, diger, mycken, skrymmande, stor, älskvärd, artig, belevad, galant, god, snäll, marknad, netto, tydlig, åskådlig, blank, blond, distinkt, fattlig, genial, greig, ljus, ljuslagd, lys, lysande, redig, sken, snillrik, solklar, enastående, exceptionell, extra, förunderlig, märklig, urtima, utomordentlig, ogiltig, motsatt, skild, akut, amper, barsk, besk, bister, bitande, frän, piffig, pikant, rigorös, skarp, skärva, spetsig, spliss, stark, stel, tvär, vass, advokatknep, juridisk, legal, legitim, lovlig, rättmätig, rättslig, angenäm, behaglig, gemytlig, glädjande, hemtrevlig, skön, trevlig, trivsam, vacker, anständig, ordentlig, rättvis, real, medelmåttig, middes, subtil, torr, briljant, förträfflig, praktfull, sublim, anseende, berömd, frejdad, omtalad, prominent, ryktbar, ryktbarhet, känd, välkänd, ärlig, hederlig, redlig, rejäl, renhårig, godmodig, hövlig, hygglig, sort, direkt, rakt, rät, framstående, framträdande, markant, påfallande, delikat, super, utsökt, ypperlig, dryg, hög, lång, reslig, förevisning, utställning, visning, elegant, flott, förnäm, ansenlig, avsevärd, bemärkt, betydande, betydlig, kraftig, menet, nämnvärd, påtaglig, helig, fin, grann, mysig, söt
прекрасний на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: бесстаронні, непрадузяты, справядлівы, блiскучы, дасціпны, трапны, які, далікатны, лёгкi, тонкi, тонкі, дзівосны, цудоўны, чарадзейны, нібы, поёт, чыста, як, чисты, чысты, ясни, акуратны, дакладны, гарох, дробавы, дробны, дробязны, маленький, маленькі, мелкі, нікчэмны, плыткі, буйны, вялiкi, вялікі, ветлівы, ветлы, відны, прасветлены, светлы, варты, выдатны, надзвычайны, слаўны, неістотны, няважны, нязначны, адменны, розны, востры, рэзкі, законны, пасрэдны, сярэдні, прыемны, прыгожы, даволі, добры, здавальняючы, значны, ладны, неблагі, немалы, нядрэнны, някепскі, прыстойны, парламентарны, прадстаўнічы, засушлівы, сухi, сухі, павышаны, узвышаны, узнесены, узняты, праслаўлены, славуты, услаўлены, сумленнасць, сумленны, ласкавы, мілы, пачцівы, прыязны, проста, роўна, высокi, высокі, выстаўка, адшуканы, вытанчаны, зграбны, знойдзены, элегантны, важны
прекрасний на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: erapooletu, neutraalne, sädelev, õhuke, peen, sale, suurepärane, paljas, tühi, vooruslik, range, täpne, õrn, tilluke, väike, suur, hea, kena, arusaadav, selge, valgus, erinev, muu, seaduslik, keskmine, meeldiv, õiglane, kuiv, kuulus, ausus, otse, otsene, sirge, märkimisväärne, hõrk, kõrge, pikk, näitus, elegantne, ilus
прекрасний на естонською »
Словник: фінською
Переклади: puolueeton, heleä, loistava, harva, hieno, hintelä, hoikka, ihana, kaunis, laiha, ihmeellinen, alaston, havainnollinen, kirkas, läpinäkyvä, netto, puhdas, selvä, siisti, siveä, ankara, oikea, tarkka, pieni, iso, kookas, laaja, suuri, kansalais-, kohtelias, siviili, soma, ystävällinen, helakka, selkeä, tyyni, vaalea, valo, ylimääräinen, eri, erilaatuinen, toinen, toisenlainen, hauras, kalsea, kärkevä, kimakka, kimeä, kireä, kirpeä, kolkko, kova, kuuma, läpitunkeva, pureva, terä, terävä, tuima, voimakas, hauska, iloinen, juridinen, laillinen, oikeudellinen, oikeutettu, kohtalainen, tavallinen, välikappale, väline, herttainen, miellyttävä, mukava, viihtyisä, kohtuullinen, oikeudenmukainen, vanhurskas, keskiarvo, keskinkertainen, hienostunut, hedelmätön, karu, kuiva, erinomainen, etevä, uhkea, upea, korkea, ylhäinen, kunniakas, kuuluisa, maankuulu, maineikas, mainio, rehellisyys, erä, kunniallinen, rehellinen, rehti, suora, uskollinen, avulias, huomaavainen, kiltti, suoraan, välitön, huomattava, merkittävä, herkullinen, ihastuttava, jalo, aistikas, aikamoinen, arvokas, melkoinen, merkityksellinen, tärkeä, kelpo, korea, nätti, sorea
прекрасний на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: αμερόληπτος, ουδέτερος, αίθριος, αραιός, ισχνός, λεπτός, φτωχός, θαυμάσιος, θαυμαστός, αγνός, γυμνός, καθαρός, ακριβής, αυστηρός, μικροσκοπικός, μεγάλος, χοντρός, αβρός, ευγενικός, σαφώς, ατάραχος, γαλήνιος, ξανθός, σαφής, αξιοσημείωτος, ανάπηρος, ασήμαντος, αιχμηρός, διαπεραστικός, καυτός, σοβαρός, στυφός, τραχύς, εύθυμος, νόμιμος, μέσος, ευχάριστος, ωραίος, όμορφος, ευπρεπής, δίκαιος, ενάρετος, ηθικολόγος, ηθικός, άγονος, ξερός, ξηρός, λαμπρός, διάσημος, ξακουστός, φημισμένος, τίμιος, αξιαγάπητος, προσηνής, φιλικός, ευθύς, ευδιάκριτος, νόστιμος, έκθεση, κομψός, αισθητός, αξιόλογος, σημαντικός, έξοχος, χαριτωμένος
прекрасний на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: neutralan, objektivan, sjajan, mršav, tanak, čudan, divan, predivan, čist, goli, ispravan, strog, točan, mali, debeo, velik, građanski, lijep, ljubazan, učtiv, jasan, razumljiv, svijetao, izvanredan, nevažeći, neznatan, različiti, zajedljiv, radostan, veseo, prosječan, ugodan, pristojan, pravedan, fin, suh, izvrstan, odličan, čuven, slavan, pošten, vjeran, ravan, ravno, upadljiv, visok, elegantan, važan, znatan
прекрасний на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: elfogulatlan, közömbös, objektív, önzetlen, pártatlan, tárgyilagos, vékony, bámulatos, csodálatos, csodás, édes, csupasz, tiszta, alapos, pontos, apró, kicsiny, nagy, civilizált, figyelmes, illedelmes, polgári, udvarias, vásár, világosan, sekély, rendkívüli, túlságos, érvénytelen, semmis, akut, éles, erős, forró, hegyes, szigorú, derült, derűs, jog, jogi, jogos, legális, törvényes, törvénykezési, átlag, átlagos, hétköznapi, rendes, barátságos, kellemes, csinos, jóképű, tisztességes, képviseleti, igazságos, közép, közepes, középső, finom, gyengéd, száraz, szárított, felvilágosult, pompás, ragyogó, remek, fennkölt, dicső, híres, nevezetes, hírneves, becsületesség, feddhetetlenség, becsületes, előzékeny, gáláns, lovagias, szívélyes, látható, világos, direkt, egyenesen, jeles, kimagasló, kitűnő, kiváló, magas, kiállítás, kirakat, mutatvány, előkelő, ízléses, kiemelkedő, nagyszerű, helyes, szép, szépen
прекрасний на угорською »
Словник: литовською
Переклади: neutralus, lieknas, plonas, puikus, retas, skystas, smulkus, subtilus, aiškus, nuogas, plikas, švarus, tyras, griežtas, kruopštus, tikslus, gležnas, švelnus, didelis, geras, malonus, mandagus, naudingas, mugė, lempa, neabejotinas, suprantamas, šviesa, nepaprastas, kitas, skirtingas, linksmas, vidurkis, teisingas, sausas, garsus, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, skanus, aukštas, paroda, elegantiškas, gražus
прекрасний на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: equitativo, imparcial, neutral, neutro, chistoso, genial, lustroso, ocorrente, aguado, belo, bonito, delgado, delicado, esquisito, fino, flanco, formoso, grácil, leve, magro, refinado, admirável, magnífico, maravilhoso, milagroso, prodigioso, humano, absoluto, calvo, caseado, castiço, casto, continente, curioso, despido, límpido, limpo, líquido, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, nu, puro, seco, suevas, virginal, acertado, afinado, cabal, certo, correcto, estrito, exacto, expresso, minucioso, preciso, recto, rígido, severo, afogado, arena, diminuto, fútil, insignificante, minuta, pandeireta, penudo, pequeno, abundante, amplo, gancho, grana, grande, magno, volumoso, afável, amável, atento, boa, bom, bondoso, cavalheiro, civil, comedido, cortes, cortês, político, urbano, bazar, feira, feria, mercado, acusado, clarividente, claro, luzente, brilhante, calmo, definido, distinto, explícito, inequívoco, loiro, louro, luz, óbvio, rublo, sereno, transparente, vivo, eminente, esplêndido, estupendo, extraordinário, notável, inválido, nulo, diferente, diverso, excelente, outro, acalorado, acre, adiado, afiado, afilado, agudo, áspero, austero, bronco, brusco, cortante, forte, incisivo, inclemente, intenso, mordaz, penetrante, perspicaz, picante, pontiagudo, pronunciado, rigoroso, ríspido, rodo, sacudido, safio, violento, alegre, ausente, festivo, jovial, judicial, jurídico, justo, legal, legítimo, lícito, comum, insípido, média, mediano, ordinário, procedido, usual, vulgar, agradasse, agradável, ameno, aprazível, cuco, gracioso, grato, lindo, mono, simpático, suave, velo, apropriado, conveniente, decente, decoroso, honesto, honroso, módico, ajustado, apenas, exactamente, media, médio, meio, regular, arguto, estético, ténue, árido, ilustrado, sublime, afamado, célebre, esclarecido, famoso, glorioso, ilustre, insigne, recobrado, decoro, honestidade, honradez, integridade, escrupuloso, fiel, honor, honrado, íntegro, leal, veraz, gentil, polido, bondades, deferente, galante, obsequioso, oficioso, serviria, desfecho, directamente, directo, direito, alto, destacado, distinguido, delicioso, inspiraste, primoroso, saibroso, elevado, enumerado, exibição, exposição, airoso, elegante, esbelto, garboso, cantito, considerável, importante, relevante, excelso, separado, amarele, pitoresco, precioso
прекрасний на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: nestranný, presný, slušný, veselý, priemerný, jemný, osvietený, výborný, vznešený, poctivosť, svetlý, rovný, výstava
прекрасний на словацькою »
Словник: польському
Переклади: bezstronny, błyskotliwy, cienki, cudowny, czysto, czysty, dokładny, drobny, duży, grzeczny, jarmark, jasno, jasny, kiermasz, miałki, nadzwyczajny, nieważny, odmienny, ostry, pogodny, prawny, prawowity, precyzyjny, przeciętny, przyjemny, przystojny, przyzwoity, reprezentatywny, sprawiedliwy, średni, subtelny, suchy, światły, świetny, szczytny, sławny, słynny, uczciwość, uczciwy, układny, uprzejmy, widny, wprost, wybitny, wyborny, wysoki, wystawa, wytworny, znaczny, znakomity, znamienity, ładny
прекрасний на польському »
Словник: албанською
Переклади: bukur, hollë, pastër, vogël, madh, dritë, mesatar, madhështor, fisnik, admirueshëm, lartë, ekspozitë
прекрасний на албанською »
Словник: румунською
Переклади: curat, civil, clar, blond, limpede, acut, aspru, fierbinte, pătrunzător, violent, mediu, agreabil, frumos, mijloc, usca, strălucitor, celebru, renume, cinstit, afabil, amabil, direct, drept
прекрасний на румунською »
Словник: словенії
Переклади: majhen, sejem, jasen, svetel, prijeten, sijajen, slaven, velik, visok, odličen
прекрасний на словенії »
Словник: болгарському
Переклади: голям, ясно, блондин, светлина, излагане, изложба, прекрасен
прекрасний на болгарському »

Пов'язані слова

прекрасний принц, прекрасний новий світ, прекрасний звір у серці, прекрасний принц трейлер, прекрасний ти, прекрасний принц 2, прекрасний новий світ epub, прекрасний новий світ - олдос хакслі, прекрасный незнакомец, прекрасний принц онлайн