slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: призначення

Словник: англійська призначення
Переклади: aim, aiming, ambition, cause, design, destination, end, goal, mark, object, objective, point, purpose, purposelessly, scope, target, targeting, tee, distribution, location, localization, dictate, imperative, injunction, law, precept, prescript, requisition, statute, taboo, warrant, warranting, writ, appointment, nominate, nomination, nominee, appellation, definition, denomination, designation, determination, epithet, phrase, term, assay, indication, employment, job, pizza, placement, position, post, posting, situation, mail, sentinel, sentry, station, greeting, hail, reception, salutation, salute, welcome, calling, call-up, formation, refer, vocation, allocation, appropriation, assignation, destiny, doom, fate, allotment, allowance, apportionment, assignment, daily, quota, ration, acceptance, admission, admittance, adoption, convention, dinner, dinner-party, entertainment, party, date, rendezvous, tryst, caucus, clandestine, encounter, engagement, event, get-together, meeting, attitude, bay, berth, emplacement, fellowship, stance, standing, standpoint, state, viewpoint, clue, cue, direction, guide, guideline, hand, hint, indicating, indicator, intimation, needle, point-duly, pointer, suggestion, tip, chore, demand, exercise, function, homework, infliction, mandate, naming, problem, requirement, task, claim, request
призначення на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: branka, cíl, gól, konec, mez, mezník, objekt, objektiv, objektivní, plán, položka, smrt, smysl, terč, účel, úmysl, určení, záměr, zánik, distribuce, rozdání, rozdělení, rozdělování, roznáška, roztřídění, rozvod, místo, poloha, umístění, lokace, lokalizace, imperativ, naléhavý, nařízení, předpis, příkaz, řád, rozkaz, rozkazovací, ustanovení, velitelský, jmenování, nominace, definice, definování, determinace, jméno, název, odhodlání, označení, pojmenování, rozhodnutí, stanovení, funkce, pošta, postavení, postoj, použití, pozice, práce, služba, stanoviště, stav, úloha, upotřebení, úřad, užití, užívání, zaměstnání, zaměstnanost, hlídka, působiště, stanice, stráž, strážnice, pozdrav, pozdravení, povolání, volání, vyvolání, výzva, osud, přidělení, úděl, přidělování, přiřčení, udělení, adopce, akcept, akceptace, osvojení, převzetí, příjem, přijetí, připuštění, přivítání, recepce, schválení, slavnost, souhlas, zábava, přivlastnění, rande, boj, potkání, potkávat, schůzka, setkání, spojení, střetnutí, atituda, situace, stanovisko, hradlo, hrot, indikace, jehla, jehlice, nápověda, naznačení, oznámení, pokyn, rada, směrnice, špička, střelka, údaj, ukazatel, vyhláška, znamení, známka, zpráva, poslání, pověření, povinnost, problém, úkol, dotaz, nárok, poptávka, požádat, požadavek, požadování, požadovat, přání, reklamace, rekvizice, stížnost, vymáhání, vymáhat, vyžadovat, žádost
призначення на чеська »
Словник: німецький
Переклади: bestimmung, ende, funktion, objektiv, schluss, ziel, zielsetzung, zweck, distribution, verteilung, vertrieb, anlage, lokalisation, lokalisierung, standort, auftrag, befehl, befehlsform, erlass, gebot, imperativ, regel, verordnung, vollmacht, vorschrift, weisung, berufung, ernennung, nominierung, bezeichnung, definition, anzeige, auszeichnung, kennung, kennzeichnung, amt, anstellung, anwendung, arbeit, aufgabe, beruf, beschäftigung, dienst, job, lage, position, post, posten, stelle, stellung, standleitung, station, wache, wacholderbranntwein, wachposten, begrüßung, gruß, willkommen, aufruf, karriere, mission, bestimmen, geschick, los, schicksal, verhängnis, besetzung, zuteilung, adoption, annahme, aufnahme, einlass, empfang, rezeption, übernahme, aneignen, aneignung, anmaßung, rendezvous, stelldichein, termin, verabredung, begegnung, treffen, zusammenkunft, bucht, haltung, rang, stand, standortwechsel, standpunkt, stellplatz, andeutung, anweisung, hinweis, wink, zeiger, problem, schwierigkeit, soll, anfordern, anforderung, anfrage, anspruch, bedarf, bitte, erfordernis, forderung, nachfrage, postulat, verlangen
призначення на німецький »
Словник: данська
Переклади: bestemmelse, ende, formål, hensigt, korn, mål, objektiv, sigte, fordeling, sted, anordning, forskrift, påbud, term, betænkning, arbejd, arbejde, beliggenhed, embede, job, opgave, post, stilling, station, vagtpost, hilsen, honnør, velkommen, velkomst, henvisning, kald, øde, skæbne, adoptering, adoption, fest, højtid, kalas, modtagelse, tilstelning, annektering, aftale, landskamp, møde, sammenkomst, træffe, bestilling, holdning, rang, standpunkt, tilstand, tjeneste, anvisning, kanyle, nål, tips, vink, viser, problem, sak, anmodning, attrå, efterspørgsel, fordre, fordring, krav, ønske
призначення на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: blanco, cima, fin, final, finalidad, función, intento, meta, mira, objetivo, objeto, paradero, propósito, término, distribución, repartición, situación, localización, apremio, bando, decreto, mandato, orden, ordenanza, precepto, prescripción, nombramiento, definición, denominación, descripción, determinación, designación, acomodo, colocación, correo, destino, empleo, ocupación, puesto, sitio, tarea, trabajo, centinela, estación, acogida, bienvenida, saludo, apelación, llamada, profesión, vocación, destinación, fatalidad, fortuna, predestinación, sino, suerte, asignación, etapa, admisión, adopción, fiesta, recepción, apropiación, apropiarse, cita, encontrarse, encuentro, hallar, mitin, reunión, actitud, posición, postura, aguja, asomo, indicación, saeta, cuestión, ejercicio, faena, problema, quehacer, demanda, exigencia, exigir, instancia, petición, reclamación, requisito, solicitud
призначення на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: buste, but, cible, compte, objectif, terme, distribution, emplacement, situation, implantation, localisation, commandement, disposition, impératif, injonction, mandat, ordonnance, ordre, prescription, nomination, promotion, appellation, complément, définition, dénomination, détermination, qualification, assignation, désignation, préfixion, charge, emploi, place, position, poste, travail, sentinelle, bienvenue, salut, salutation, appel, vocation, affectation, destin, destination, destinée, fatalité, fatum, lot, prédestination, sort, usage, attribution, acceptation, accueil, admission, adoption, agréage, agrégation, agrément, fête, réception, susception, appropriation, usurpation, rancard, rendez-vous, abouchement, entrevue, rencontre, rencontrer, attitude, office, rang, stand, aiguille, avis, camp, gouverne, indication, indice, renseignement, spot, devoir, entreprise, mission, problème, tâche, demande, exigence, exiger, postulation, prétention, réclamation, réquisition
призначення на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: bersaglio, chiusura, disegno, fine, goal, gol, meta, mira, obiettivo, oggettivo, porta, progetto, proposito, scopo, segno, traguardo, distribuzione, erogazione, circostanza, postazione, situazione, ubicazione, localizzazione, imperativo, ingiunzione, mandato, ordinanza, ordine, precetto, prescrizione, nomina, definizione, denominazione, determinazione, qualificazione, designazione, marca, collocazione, impiego, lavoro, mansione, occupazione, posizione, posta, uso, posto, scolta, sentinella, benvenuto, saluto, vale, appello, vocazione, assegnazione, destinazione, destino, fato, predestinazione, sorte, accettazione, accoglienza, adozione, ammissione, approvazione, assunzione, banchetto, festa, ingresso, ricevimento, ricezione, appuntamento, incontro, convegno, incontrare, ritrovo, scontro, atteggiamento, carica, grado, intenzione, portamento, ago, guglia, indicazione, indizio, lancetta, puntina, suggerimento, compito, dovere, funzione, incarico, incombenza, missione, problema, quesito, domanda, esigenza, esigere, istanza, necessitare, pretesa, requisito, richiesta
призначення на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: bestemmelse, formål, forsett, funksjon, hensikt, intensjon, korn, mål, objektiv, poeng, sikte, skyteskive, slutt, fordeling, sted, anordning, forskrift, påbud, stanga, nominasjon, besluttsomhet, definisjon, term, betenkning, arbeid, beskjeftigelse, plass, posisjon, post, stilling, sysselsetting, stasjon, hagla, honnør, hylla, velkommen, velkomst, henvisning, kall, kallelse, øde, skjebne, rasjon, adoptering, aksept, bankett, engasjement, fest, festlighet, kalas, mottagelse, mottagning, mottakelse, opptagelse, resepsjon, selskap, soaré, tilstelning, annektering, avtale, stevnemøte, gjensyn, landskamp, møte, møter, sammenkomst, sammentreff, bestilling, embete, holdning, rang, standpunkt, tjeneste, anvisning, indikasjon, nål, tips, vink, viser, oppdrag, oppgave, sak, vanskelighet, attrå, begjær, beslagleggelse, bønn, etterspørsel, fordring, forutsetning, krav, ønske, rekvisisjon
призначення на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: конец, мишень, объективный, цель, дистрибуция, распределение, локация, размещение, локализация, закон, ордер, повеление, предписание, именование, назначение, номинация, наименование, определение, очерчивание, обозначение, отметка, разметка, должность, место, положение, пост, работа, станция, встреча, приветствие, призвание, предназначение, судьба, паёк, партия, поступление, прием, приём, принятие, присвоение, свидание, собрание, столкновение, отношение, ориентир, стрелка, указание, задавание, задание, задача, востребование, предпосылка, просьба, требование
призначення на російською »
Словник: шведському
Переклади: ändamål, hensikt, korn, mål, målsättning, syfte, påbud, stadga, term, beteckning, affisch, anställning, plats, post, hagla, honnör, hylla, kall, kallelse, bestämmelse, öde, accept, accepterande, adoptering, aksent, antagande, bankett, bemötande, fest, festlighet, inträde, kalas, mottagande, mottagning, soaré, tillställning, annektering, träff, ämbete, återseende, möte, möter, sammankomst, attityd, befattning, rang, ställning, ståndpunkt, tjänst, tips, vink, visare, sak, uppdrag, uppgift, anfordran, anmodan, avfordran, fordran, fordring, krav, yrkande
призначення на шведському »
Словник: албанською
Переклади: fund, nishan, qëllim, shenjë, përkufizim, punë, postë, përshëndetje, fat, adoptim, pritje, takim, takoj, detyrë, kërkesë
призначення на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: край, закон, предписание, название, наименование, определение, работа, часовой, призвание, предназначение, осиновяване, отношение, стрелка, указание, проблема, нужда
призначення на болгарському »
Словник: білоруськи
Переклади: иметь, цэль, размеркаванне, размяшчэнне, прадпісанне, вызначэнне, использовать, назначэнне, намінацыя, послать, прызначэнне, азначэнне, акрэсленне, выяўленне, значанне, условные, абавязкі, пасада, плошта, пошта, служба, пост, прывітанне, спатканне, сустрэча, заклік, схільнасць, художник, лёс, прыём, прыманне, прыняцце, прысваенне, бывайце, голка, зазначанне, называнне, паказванне, стрэлка, абавязак, заданне, задача, патрабаванне, трэбаванне
призначення на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: eesmärk, lõpp, otstarve, siht, sihtmärk, levitamine, asukoht, määratlus, amet, post, töö, tervitus, saatus, lapsendamine, pidu, kohtamine, kohtumine, ruum, nõudlus, nõudma
призначення на естонською »
Словник: фінською
Переклади: ampumataulu, loppu, maali, päämäärä, tarkoitus, jakaminen, jakelu, jako, asema, kohta, asetus, imperatiivi, johtosääntö, käskevä, käsky, määräys, ohjesääntö, määre, määritelmä, nimitys, asento, kanta, käyttäminen, olo, paikka, posti, toimi, työ, virka, vartija, tervehdys, tervehtiä, elämänkutsumus, elämänkohtalo, kohtalo, osa, sallimus, hyväksyminen, juhla, vastaanotto, kohtaus, tapaaminen, tavata, asenne, tila, ilmoitus, osoitin, kysymys, ongelma, pulma, tehtävä, anomus, kysyntä, vaatia, vaatimus
призначення на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: αντικειμενικός, γκολ, σκοπός, στόχος, τέλος, κατανομή, τοποθεσία, εντολή, αποφασιστικότητα, ορισμός, δουλειά, εργασία, θέση, πόστο, σταθμός, φρουρός, μοίρα, πεπρωμένο, προορισμός, ανάθεση, αποδοχή, είσοδος, υιοθεσία, υιοθέτηση, χουρμάς, ραντεβού, συνάντηση, συναντώ, στάση, συμπεριφορά, δείκτης, ένδειξη, νύξη, υπαινιγμός, καθήκον, πρόβλημα, απαιτώ, ζήτηση
призначення на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: cilj, kraj, distribucija, mjesto, položaj, naredba, nazivanje, namještenje, posao, zaposlenje, pošta, straža, pozdrav, odredište, sudbina, priredba, sastanak, susret, problem, zadatak, zahtjev
призначення на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: cél, célpont, gól, tárgy, tárgyi, eloszlás, terjesztés, elhelyezkedés, helymeghatározás, imperativus, parancsoló, definíció, meghatározás, jelzés, megjelölés, állás, őrhely, őrség, böjt, fogadás, köszöntés, üdvözlés, üdvözlet, behívás, elhivatottság, hívás, hivatás, hivatkozás, hivatottság, célállomás, felajánlás, végzet, beosztás, adoptálás, átvétel, beengedés, elfogadás, elfogadvány, félfogadás, felvétel, örökbefogadás, hitelkeret, dátum, randevú, találka, értekezlet, megbeszélés, parti, találkozás, találkozó, álláspont, helyzet, feltüntetés, mutató, tipp, feladat, probléma, rendeltetés, vállalkozás, igénybevétel, kereslet
призначення на угорською »
Словник: литовською
Переклади: taikinys, tikslas, padėtis, vieta, apibrėžimas, darbas, korespondencija, paštas, postas, profesija, tarnyba, užduotis, sargybinis, stotis, pašaukimas, likimas, įvaikinimas, susitikimas, punktas, uždavinys, paklausa, prašymas, reikalavimas
призначення на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: alvo, fim, final, finalidade, função, funciona, intenção, intento, meta, mira, propósito, término, distribuais, distribuição, reparto, aquartelamento, sítio, mandato, ordem, destino, determinais, designariam, acomodo, cargo, correio, emprego, lugar, ocupais, ofício, posição, posto, sitio, situação, tarefa, trabalho, estação, sentinela, cumprimento, entrevista, saudação, clamada, sina, sino, sorte, surte, etapa, aceitação, admissão, adopção, audiência, córtex, gala, jogada, tertúlia, cita, achar, emitia, encontrar, encontrares, encontro, atitude, colocaria, estaciona, posiciona, postura, presto, agua, baeta, flecha, indicação, prescritivo, carga, cometido, empreitada, emprestada, falena, missiva, problema, demanda, exigir, instancia, pedido, postular, procura, reclamar, requisito
призначення на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: capăt, gol, obiectiv, scop, ţintă, afiş, poştă, primire, recepţie, atitudine, sarcină
призначення на румунською »
Словник: словенії
Переклади: cilj, konec, nalog, služba, postaja, sestanek, naloga, zahteva
призначення на словенії »
Словник: польському
Переклади: cel, dystrybucja, lokacja, lokalizacja, nakaz, nominacja, określenie, oznaczenie, posada, posterunek, postny, powitanie, powołanie, przeznaczenie, przydział, przyjęcie, przywłaszczenie, schadzka, spotkanie, stanowisko, wskazówka, zadanie
призначення на польському »
Словник: словацькою
Переклади: distribúcia, osud, tip, úloha, dotaz
призначення на словацькою »

Пов'язані слова

призначення платежу, призначення голів рда, призначення пенсії, призначення суддів, призначення покарання, призначення мвс, призначення в сбу, призначення гпу, призначення платежу податок на прибуток 2013, призначення документів з кадрово-контрактних питань