slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: пропозиція

Словник: англійська пропозиція
Переклади: allusion, falter, hint, hinting, inkling, innuendo, intimation, tip, aching, distressed, grievous, hurtful, mournful, painful, smart, sore, morbid, unhealthy, charity, contribution, handout, offering, subscription, dainty, delicate, exquisite, exquisiteness, fine, fine-spun, fond, fragile, gentile, gentle, gentlest, mild, nice, queasy, sappy, scabrous, sensitive, silken, soft, squeamish, sweet, tender, tenuous, thin-skinned, ticklish, edgy, fretful, huffish, huffy, irritable, peevish, pettish, slippery, susceptible, tetchy, thorny, touchy, breakable, brittle, crisp, crispy, crumbly, crusty, flimsy, frail, friable, slight, amount, sum, face, floppy, limp, mellow, pad, smooth, squashy, supple, callow, cub, fledgling, young, youthful, bid, offer, ship, overture, proffer, proposal, casualty, loser, manta, oblation, prey, sacrifice, stooge, victim, doubtful, plan, application, demission, pass, petition, serve, suit, supply, advice, consultation, counsel, guidance, opinion, bill, blueprint, design, draft, programme, project, scheme, overtone, propose, proposition, propound, submit, suggest, motion, submersion, suggestion, accomplish, achieve, apply, realize, attackable, dismal, effete, enervate, faint, feckless, feeble, infirm, invalid, lame, low, nerveless, outsider, pale, poor, shaky, shy, slack, slim, thin, unmanly, vulnerability, wan, weak, scant, wispy, conclusion, consequence, corollary, deduction, development, finding, inference, reckoning, request, supposition, conclude, contribute, lodge, clue, cue, direction, guide, guideline, hand, indicating, indication, indicator, needle, point-duly, pointer, construct, effect, execute, exercise, finish, fulfil, obey, perform, performed, ply, pursue, backorder, commission, order, answering, entry, registration, benign, benignant, bland, clement, easeful, genial, graceful, graded, kind, lenient, light, meek, placid, smooth-tempered, suave, tame
пропозиція на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: narážka, náznak, bolavý, bolestivý, bolestný, citelný, citlivý, truchlivý, žalostný, zoufalý, chorobný, morbidní, nemocný, nezdravý, přínos, příspěvek, bystrý, choulostivý, delikátní, dobrý, háklivý, hodný, jemně, jemný, konec, křehký, lahodný, lámavý, lomivý, měkký, milý, mírný, něžný, pěkný, povlovný, přecitlivělý, příjemný, ryzí, slabý, sladký, subtilní, tenký, tichý, útlocitný, útlý, vybíravý, způsobný, dráždivý, iritabilní, lechtivý, lítostivý, nedůtklivý, podrážděný, popudlivý, chroupavý, chrupavý, drobivý, drolivý, drsný, křupavý, nepevný, ostrý, rozbitný, částka, obnos, součet, úhrn, líc, obličej, plocha, tvář, hebký, ochablý, schlíplý, zplihlý, mladík, mladistvý, mladý, nezkušený, nováček, nový, štěně, svěží, nabídnout, nabízet, obětovat, podat, podávat, poskytnout, poskytovat, předložit, skýtat, nabídnutí, oferta, podání, kořist, oběť, obětování, nárys, návrh, plán, projekt, záměr, petice, prosba, ucházení, žádost, žaloba, porada, poradit, rada, radit, konstrukce, kresba, náčrt, náčrtek, nákres, osnova, představa, půdorys, skica, výkres, našeptat, navrhnout, navrhovat, naznačit, vnuknout, vsugerovat, podnět, poučka, připomínka, sugesce, tvrzení, věta, vnuknutí, dokončit, prodat, provést, realizovat, splnit, uskutečnit, uskutečňovat, vykonat, zpeněžit, bezmocný, bezvýrazný, chabý, chatrný, churavý, mdlý, neduživý, nenapjatý, nesmělý, skrovný, slabošský, ubohý, slaboučký, sporý, dedukce, důležitost, důsledek, následek, odečtení, odpočet, odpočítání, odvození, pohyb, program, srážka, ukončení, úsudek, vývod, závěr, hradlo, hrot, indikace, jehla, jehlice, nápověda, naznačení, označení, oznámení, pokyn, směrnice, špička, střelka, údaj, ukazatel, vyhláška, znamení, známka, zpráva, budovat, cvik, hrát, konat, naplnit, plnit, popravit, přednést, provádět, sestrojit, skončit, splňovat, stavět, tvořit, udělat, ukončit, vybudovat, vykonávat, vyplnit, vyplňovat, vyrábět, vyrobit, zastávat, zhotovit, způsobit, objednávka, přihláška, prohlášení, benigní, lehký, líbezný, shovívavý
пропозиція на чеська »
Словник: німецький
Переклади: andeutung, anspielung, empfindlich, schmerzend, schmerzhaft, schmerzlich, weh, krankhaft, beitrag, gabe, spende, brüchig, delikat, dünn, fein, feinfühlig, gebrechlich, heikel, mild, rücksichtsvoll, sanft, schön, süß, weich, zart, zärtlich, zerbrechlich, zierlich, brisant, empfindsam, kitzelig, kitzlig, peinlich, reizbar, sensibel, bröckelig, bröcklig, knusprig, mürbe, spröd, spröde, betrag, quote, summe, angesicht, narben, seidenweich, jugendlich, jung, anbieten, angeboten, bieten, anerbieten, angebot, antrag, gebot, offerte, opfer, opferung, schlachtopfer, anlage, plan, projekt, angabe, anstoß, ansuchen, bewerbung, bitte, eingabe, einreichung, gesuch, sage, beratung, rat, ratschlag, entwurf, skizze, vorladung, beantragen, vorschlagen, vorschaubild, vorschlag, ausführen, erreichen, erzielen, realisieren, blass, flau, kraftlos, matt, schwach, hinfällig, schmächtig, schwächlich, absetzung, abstrich, abzug, effekt, ergebnis, folge, folgerung, konsequenz, korollar, resultat, schluss, schlussfolgerung, wirkung, anbringen, bringen, einreichen, entnehmen, heraufbringen, vorbringen, zubringen, anweisung, hinweis, weisung, wink, zeiger, ausüben, bauen, besorgen, erzeugen, herstellen, konstruieren, tun, üben, verrichten, vollstrecken, vollziehen, auftrag, bestellung, anmeldung, meldung, fromm, gutartig, harmlos, lau, leicht, sacht, sanften, sanftmütig, zahm
пропозиція на німецький »
Словник: данська
Переклади: antydning, hentydning, hint, vink, følsom, øm, penibel, pinlig, sår, sørgmodig, blid, blød, delikat, fin, flink, lækker, lempelig, len, mild, mør, ømtålig, prekær, sart, sit, skør, skrøbelig, smuk, sød, subtil, tander, vanskelig, varlig, irritabel, pirrelig, beløb, kontingent, kvote, sum, ansigt, blødt, muk, barn, lille, ung, by, frembyd, frieri, tilbyde, bud, forslag, offerte, tilbud, bytte, offer, layout, plan, program, tegning, andragende, tilgang, ledning, råd, råde, projekt, udkast, byde, foreslå, nå, realisere, dårlig, indisponeret, kløen, magtesløs, sårbar, skral, svag, uoplagt, vrik, deduktion, effekt, følge, fradrag, konsekvens, slutledning, slutning, slutsats, virkning, anvisning, henvisning, kanyle, nål, tips, viser, betjene, bygge, fremstille, gøre, konstruere, udføre, bestilling, ordre, from, godartet, lindring, lun, kilen
пропозиція на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: alusión, indirecta, insinuación, amargo, doloroso, penoso, enfermizo, mórbido, contribución, dádiva, don, donativo, blando, bueno, delgado, delicado, fino, frágil, muelle, primoroso, quebradizo, suave, sutil, tenue, vidrioso, cosquilloso, irritable, quisquilloso, sensible, susceptible, vulnerable, caduco, deleznable, friable, tierno, cantidad, cuota, cupo, importe, monta, suma, total, cara, faz, mejilla, rostro, dulce, flácido, fofo, meloso, pastoso, chico, joven, mozo, niño, pequeño, verde, ofertar, ofrecer, oferta, ofrecimiento, abnegación, ofrenda, sacrificio, víctima, piano, plan, plano, planta, proyecto, traza, trazo, demanda, denegar, pedido, petición, presentación, recurso, solicitud, tradición, aconsejar, asesorar, consejo, consulta, bosquejo, diseño, esbozo, programa, proponer, proponerse, sugerir, moción, proposición, propuesta, sugerencia, alcanzar, conseguir, cumplir, efectuar, lograr, realizar, débil, endeble, escaso, exangüe, flojo, tímido, flaco, conclusión, consecuencia, consecuente, deducción, efecto, resultado, secuela, aportar, contribuir, inferir, subir, traer, aguja, asomo, indicación, saeta, ajusticiar, construir, edificar, ejecutar, ejercer, fabricar, obrar, verificar, encargo, acuse, aviso, apacible, benigno, dócil, indulgente, manso, plácido, templado
пропозиція на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: allusion, personnalité, algique, douloureux, endolori, lamentable, sensible, maladif, malsain, morbide, contribution, dégoûté, délicat, douillet, doux, fin, fluet, fragile, gentil, gracile, mou, subtil, tendre, chatouilleux, irritable, ombrageux, pointilleux, santé, scabreux, susceptible, cassable, cassant, croquant, croustillant, faisandé, frêle, friable, inconsistant, rouverain, garde, montant, quota, quotité, somme, face, figure, flasque, flou, moelleux, mollasse, molle, mollet, nonchalant, veule, frais, jeune, naissant, nouveau, petit, prou, offrir, présenter, offre, dévouement, don, oblation, offrande, sacrifice, victime, idée, programme, projet, demande, légende, mythe, pétition, placet, requête, supplique, tradition, conseil, conseiller, esquisse, plan, prospecter, proposer, suggérer, proposition, suggestion, accomplir, réaliser, atone, chétif, débile, faible, infirme, vulnérable, grêle, mièvre, argument, conclusion, conséquence, corollaire, déduction, motion, amener, apporter, inférer, interjeter, introduire, monter, porter, aiguille, avis, camp, gouverne, indication, indice, renseignement, spot, construire, effectuer, exécuter, fabriquer, faire, microbus, pratique, remplir, commande, réservation, déclaration, béni, bénin, caressant, clément, placide, suave, tempéré, traitable
пропозиція на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: accenno, cenno, riferimento, amaro, dolente, doloroso, penoso, malsano, morboso, contributo, offerta, amorevole, blando, cagionevole, cortese, delicato, esile, fine, fino, fragile, gracile, gradevole, lieve, mite, molle, morbido, sottile, tenero, tenue, irritabile, permaloso, sensibile, suscettibile, croccante, friabile, importo, netto, quota, somma, faccia, fronte, viso, soffice, giovane, giovanile, novellino, novello, offrire, porgere, presentare, preda, sacrificio, vittima, disegno, piano, pianta, progetto, programma, proposito, tracciato, passaggio, petizione, consigliare, consigliere, consiglio, progettazione, schizzo, proporre, suggerire, profferta, proposta, compiere, conseguire, realizzare, debole, fiacco, fievole, fioco, floscio, infermo, labile, scarso, conclusione, conseguenza, deduzione, detrazione, illazione, mozione, ago, guglia, indicazione, indizio, lancetta, puntina, suggerimento, costruire, effettuare, eseguire, esercitare, fabbricare, fare, pratica, comando, ordinazione, ordine, benigno, calmo, clemente, mansueto, pacifico, placido, soave
пропозиція на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: antydning, hentydning, hint, vink, øm, penibel, pinaktig, pinefull, pinlig, sår, smertefull, sørgmodig, vond, syk, usunn, ytelse, blid, bløt, damemessig, delikat, fin, kinkig, klen, lekker, lempelig, len, linn, mild, mør, myk, ømtålig, ørfin, prekær, sart, skjør, skrøpelig, snill, søt, subtil, tander, varlig, veik, følsom, irritabel, ømfintlig, pirrelig, morken, beløp, kontingent, kvote, sum, ansikt, fjes, mjuk, slapp, vek, grønn, ung, ungdomlig, anbud, by, fremby, frieri, tilby, bud, offerte, tilbud, utbud, bytte, offer, anlegg, karta, layout, plan, program, prosjekt, utkast, andragende, angivande, ansøkning, petisjon, servering, søkna, tilgang, ledning, råd, forslag, ritning, foreslå, fullborda, realisere, utdøra, avfeldig, dårlig, indisponert, lett, løy, maktesløs, matt, orkesløs, sårbar, skral, svag, svak, uopplagt, tynn, effekt, fradrag, slutledning, slutning, slutsats, yte, anvisning, henvisning, indikasjon, nål, tips, viser, betjene, bygge, foredra, gjennomføre, gjøre, idka, iverksette, utføre, utøva, utøve, bestilling, order, ordre, søknad, bli, from, godartet, lindrig, lun, mill, smul, kilen
пропозиція на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: аллюзия, намек, намёк, болезнен, болезненный, мучительный, наболевший, скорбен, скорбный, нездоровый, пожертвование, деликатен, деликатный, изысканный, кроткий, мелкий, мягкий, нежный, тонкий, обидчивый, раздражителен, раздражительный, самолюбив, самолюбивый, чувствительный, щекотливый, бренный, ломкий, утлый, хрупкий, хрупок, сумма, лицо, мягок, палатализованный, молод, молодой, юн, юный, предлагать, оферта, предложение, жертва, план, распорядок, заявление, поверье, подача, предание, руководство, совет, проект, прожект, схема, советовать, выполнять, достигать, осуществлять, реализовать, реализовывать, вялый, немощный, слабый, непрочный, хил, хилый, вывод, вычитание, заключение, последствие, следствие, вносить, ориентир, стрелка, указание, делать, исполнять, заказ, заявка, добрый, щекочущий
пропозиція на російською »
Словник: шведському
Переклади: allusion, anspelning, antydning, häntydning, syftning, vink, öm, penibel, pinlig, pinsam, plågsam, sår, smärtsam, blid, blöt, bräcklig, brännbar, delikat, fin, finkänslig, hänsynsfull, kinkig, klen, len, ömsint, ömtålig, omtänksam, prekär, späd, spröd, subtil, tanger, ettrig, irritabel, känslig, kitslig, snarstucken, mör, skör, belöp, belopp, kontingent, kvot, mjuk, vek, ung, ungdomlig, anbud, bjöd, bjuda, bjudit, erbjuda, frieri, bud, erbjudande, offert, utbud, bytte, offer, disposition, karta, layout, plan, program, projekt, schema, andragande, angivande, anhållan, ansökning, framställning, petition, avi, konsultation, ledning, råd, prospekt, ritning, utkast, föreslå, förslag, proposition, yrkande, förverkliga, fullborda, utföra, lett, matt, orkeslös, sårbar, skral, slapp, svag, motion, slutledning, slutsats, tips, visare, idka, utöva, order, rekvisition, beskedlig, from, godartad, lindrig, lugn, mild, skonsam, smul, kilen
пропозиція на шведському »
Словник: болгарському
Переклади: намек, млад, предложение, жертва, план, програма, заявление, слаб, заключение, последствие, следствие, стрелка, указание
пропозиція на болгарському »
Словник: грецьки
Переклади: νύξη, υπαινιγμός, οδυνηρός, συνεισφορά, απαλός, ήπιος, λεπτός, μαλακός, ευαίσθητος, εύθραυστος, μικρός, νεανικός, νέος, προσφέρω, προσφορά, θύμα, θυσία, αίτηση, συμβουλεύω, συμβουλή, πρόγραμμα, σχέδιο, προτείνω, πρόταση, κατορθώνω, αδύναμος, αμυδρός, συμπέρασμα, συνέπεια, δείκτης, ένδειξη, εκτελώ, κατασκευάζω, χτίζω, παραγγελία, καλοήθης
пропозиція на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: célzás, utalás, fájdalmas, fájó, siralmas, adomány, enyhe, finom, gyengéd, kényes, szelíd, válogatós, csiklandós, érzékeny, sikamlós, porhanyós, törékeny, összeg, felület, lap, elmosódó, ernyedt, lágy, lagymatag, petyhüdt, puha, fiatal, ifjú, kölyök, áldozat, alaprajz, folyamodvány, kérvény, kínálat, tanácsadás, felülnézet, intézvény, javaslat, projekt, tervezés, tervezet, vállalkozás, vázlat, ajánl, ajánlgat, ajánlat, megvalósítani, beteges, erélytelen, erőtlen, gyenge, lanyha, következtetés, feltüntetés, mutató, tipp, véghezvisz, megrendelés, rendelés, jelentkezés
пропозиція на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: alusiva, indirecta, insinuaria, achacoso, doloroso, patológico, penoso, roedor, valsando, enfermiço, mórbido, donativo, ameno, belo, brando, delgado, delicado, doce, fino, fofo, frágil, grácil, macio, meigo, mimoso, multe, primoroso, quebradiço, suave, casquilhos, colérico, escandaloso, impressionável, sensabor, sensível, débil, importância, importe, monta, quantia, soma, suma, total, cara, faz, rosto, semblante, tez, bolando, dúctil, manso, pastoso, plástico, sedoso, jovem, menino, novo, verde, oferecer, ofertar, envide, oferecimento, oferta, pedida, proposta, sacrifício, vítima, dissecar, esquema, plano, programar, trazia, demanda, solicitaria, aconselhar, comité, concilio, congelo, conselho, consulta, dissuasiva, persuadir, recomendariam, esboço, planta, programa, projecto, traçado, incutir, sugerir, sugestão, acatar, alcançar, atingir, conseguir, lograr, realizar, descaso, fraco, laxo, raquítico, tímido, enchente, consequência, dedicais, efeito, resulta, resultado, sequela, suserania, aportar, agua, baeta, flecha, indicação, prescritivo, ajustarias, construir, edificar, efectuar, erigir, executar, fabricar, fazer, formar, verificar, encargo, encomenda, pedido, anteriorizado, benigno, indulgente, plácido
пропозиція на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: aluzie, sumă, faţă, tânăr, slab, indulgent
пропозиція на румунською »
Словник: польському
Переклади: aluzja, bolesny, chorobliwy, datek, delikatny, drażliwy, kruchy, kwota, lico, miękki, młody, oferować, oferta, ofiara, plan, podanie, podaż, porada, projekt, proponować, propozycja, realizować, słaby, wątły, wniosek, wnosić, wskazówka, wykonywać, zamówienie, zgłoszenie, łagodny, łaskotliwy
пропозиція на польському »
Словник: білоруськи
Переклади: балючы, кволы, мучительное, нясцерпны, пакутлівы, пякельны, страшэнны, хваравіты, ахвяраванне, ласкавы, пяшчотны, далікатны, зласлівы, казытлівы, раздражняльны, крохкі, ломкі, слабы, сума, аблічча, асоба, мяккі, малады, прапаноўваць, ахвяра, план, заява, савет, праект, здзяйсняць, напаўняць, рабіць, рэалізавацца, рэалізоўвацца, рэалізоўваць, невялікі, вынік, следства, уносіць, голка, зазначанне, называнне, паказванне, стрэлка, рабiць, забарона
пропозиція на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: kipeä, armas, hauras, heikko, hellä, hempeä, hento, hieno, ihana, lauha, lempeä, löysä, makea, murea, pehmeä, rapea, veltto, vieno, arka, arkaluontoinen, kalsea, särkyvä, määrä, summa, etupuoli, kasvot, nuori, esittää, tarjota, tarjous, anti, kuolonuhri, uhri, anomus, tarjonta, neuvo, neuvoa, aie, järjestelmä, kaavailu, luonnos, suunnitelma, ehdottaa, esitellä, ehdotus, tarjoaminen, toteuttaa, hatara, hintelä, huono, kehno, laimea, matala, esitys, johtopäätös, loppulause, seuraus, ilmoitus, osoitin, aikaansaada, laittaa, rakentaa, tehdä, tilaus, lauhkea, sävyisä
пропозиція на фінською »
Словник: литовською
Переклади: jautrus, įnašas, gležnas, keblus, meilus, minkštas, plonas, puikus, smulkus, subtilus, švelnus, trapus, suma, veidas, jaunas, siūlymas, auka, nukentėjėlis, brėžinys, planas, projektas, pasiekti, menkas, silpnas, padarinys, pasekmė, poveikis, gaminti, statyti, malonus
пропозиція на литовською »
Словник: хорватському
Переклади: boležljiv, sladak, slab, mlad, nuditi, ponuditi, ponuda, žrtva, plan, projekt, zahtjev, savjet, skica, ostvariti, posljedica, izvršiti, prijava, mekan
пропозиція на хорватському »
Словник: албанською
Переклади: ëmbël, fytyrë, këshilloj, kryej
пропозиція на албанською »
Словник: естонською
Переклади: delikaatne, leebe, õrn, peen, pehme, tundlik, habras, nägu, nooruk, pakkumine, ohver, nõu, nõuanne, kavand, projekt, ettepanek, saavutama, teostama, nõrk, deduktsioon, tagajärg, ehitama, täitma
пропозиція на естонською »
Словник: словенії
Переклади: mehek, vsota, mlad, graditi, naročilo
пропозиція на словенії »
Словник: словацькою
Переклади: dráždivý, suma, ponuka, obeť, projekt, slabý, zvýšiť, tip
пропозиція на словацькою »

Пов'язані слова

пропозиція грошей, пропозиція це, пропозиція грошей це, пропозиція співпраці, пропозиція костопіль, пропозиція онлайн, пропозиція зразок, пропозиція шпола, пропозиція робочої сили, пропозиція руки і серця промова