slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: підлий

Словник: англійська підлий
Переклади: fortune, opulence, riches, richness, shekel, variety, wealth, brutal, brute, brutish, crude, harsh, heavy-handed, rough, ruffian, savage, boorish, gruff, gruffly, rugged, surly, churlish, coarse, ill-bred, obscene, roughed, rude, uncivil, big, bulky, chunky, coarseness, fat, fubsy, great, gross, gutsy, heavy, roughen, stout, succulent, thick, thicker, bad, crummy, feeble, lame, lousy, poor, rotten, scratchy, shoddy, weak, allude, believe, contemplate, imagine, intend, mean, reckon, think, abject, base, blackguardly, caitiff, craven, damnable, dastardly, despicable, dishonourable, infamous, knavish, malicious, miscreant, miserable, palsy, scurry, shabby, sordid, undignified, vile, wicked, briefer, deep, low, low-down, lowly, short, smallness, stunted, tubby, undersized, abominable, atrocious, beastly, eldritch, execrable, filthy, flagrant, ghastly, heinous, hideous, obnoxious, odious, yucky, coarsened, offensive, ornery, raffish, scurrilous, vulgar, amount, betoken, connote, denote, designate, import, indicate, mark, purport, signify, spell, tally, tick, blackguard, contemptible, discreditable, ignoble, ignominious, scummy, scurvy, small, average, mediocre, ordinary, par, pedestrian, plain, unremarkable, avaricious, closefisted, fisted, grudging, hard-fisted, illiberal, miserly, niggard, parsimonious, penurious, scant, scantiest, scanty, scarce, scarcely, scrimp, shoestring, skimpy, spar, sparse, stingy, tight, tight-fisted, centre, hub, implement, inner, inside, measure, medium, middle, midst, resource, step, weapon, attitude, condition, estate, illness, order, position, preservation, state, station, status, strength, repulsive, unsightly, attackable, dismal, effete, enervate, faint, feckless, flimsy, frail, infirm, invalid, limp, nerveless, outsider, pale, sappy, shaky, shy, slack, slim, thin, unmanly, vulnerability, wan, delicate, fragile, wispy, abhorrent, awful, detestable, disgusting, distasteful, foul, loath, loathsome, nasty, nauseous, noisome, piggish, poisonous, repellent, repugnant, revolting, wretched, cogitate, deliberate, ponder, reflect, wonder, angrier, angry, cross, damaged, evil, fenced, horrible, ill-tempered, malign, malignant, misdeed, misguided, naught, naughty, nought, parlous, rancorous, severe, stuffy, vicious, villainous, virulent, worse, worst, wrong, wrongful, wroth
підлий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bohatost, bohatství, hojnost, jmění, majetek, majetnost, nadbytek, bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, hrubiánský, neotesaný, venkovský, drzý, neomalený, nezpůsobný, prudký, hustě, hustý, korpulentní, mastný, mocný, objemný, omezený, pevnost, pevný, silný, těžkopádný, tlustý, tučný, tupý, velký, zavalitý, bídný, nekvalitní, nevalný, podřadný, prohnilý, průměrný, shnilý, škodlivý, špatný, trouchnivý, zetlelý, zlý, zpráchnivělý, zpuchřelý, ztrouchnivělý, hloubat, hodlat, mínit, myslet, přemýšlet, rozmýšlet, snít, soudit, uvažovat, bezectný, bídácký, hanebný, hnusný, lakomý, malicherný, mrzký, nešlechetný, nešťastný, ničemný, nízký, odporný, ohavný, podlý, protivný, skoupý, špinavý, ubohý, dolní, hluboký, krátký, malý, nízko, prostě, spodek, stručný, tichý, úpatí, vulgární, hrozný, nenáviděný, strašný, ukrutný, lidový, náhlý, obyčejný, všední, designovat, označit, označkovat, označovat, oznámkovat, poznačit, poznamenat, signovat, stanovit, určit, určovat, ustanovit, vyznačit, vyznačovat, zaznamenat, značit, značkovat, znamenat, slabý, spodní, sprostý, zbabělý, nevychovaný, běžný, normál, obvyklý, prostřední, průměr, střední, držgrešle, lakomec, lakotný, skrblický, skrblík, skrblivý, spořivý, těsný, utažený, všivý, centrum, měření, měřítko, míra, opatření, prostředek, prostředí, střed, středisko, takt, ústředí, zdroj, kondice, okolnost, podmínka, poloha, poměr, poměry, postavení, předpoklad, situace, skupenství, stav, příšerný, šeredný, bezmocný, bezvýrazný, chabý, chatrný, churavý, křehký, lámavý, mdlý, měkký, mírný, neduživý, nenapjatý, nesmělý, ochablý, schlíplý, skrovný, slabošský, útlý, zplihlý, choulostivý, delikátní, jemný, lomivý, slaboučký, sporý, nechutný, nepříjemný, neslučitelný, nesympatický, odpudivý, odpuzující, odrážet, odrazit, pozorovat, přemítat, rozjímat, rozvážit, žasnout, nehezký, nehodný, neposlušný, rozhněvaný, rozzlobený, škodolibý, špatně, zle, zlo, zlobný, zlomyslný, zlověstný
підлий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: reichtum, reichtümer, vermögen, brutal, derb, gewalttätig, grob, rau, roh, rücksichtslos, ordinär, flegelhaft, gemein, dick, fett, fettig, gras, groß, speckig, stark, arg, faul, lahm, mies, mittelmäßig, schlecht, denken, meinen, sinnen, elend, erbärmlich, jämmerlich, niederträchtig, niedrig, schuftig, klein, kurz, nieder, tief, abscheulich, rüde, bedeuten, besagen, bestimmen, bezeichnen, heißen, kenntlich, schnöde, durchschnittlich, gemittelt, gewöhnlich, mittelgroß, begehrlich, dicht, geizen, geizig, geldgierig, gierig, karg, knapp, knauserig, schäbig, schmal, schmutzig, spärlich, behelf, maß, maßnahme, maßregel, medium, messung, mitte, mittel, mittelpunkt, ressource, schwerpunkt, takt, vorkehrung, zentrum, bedingung, beschaffenheit, bestand, kondition, lage, phase, staat, stand, statur, status, verfasser, verfassung, zustand, garstig, scheußlich, blass, flau, gebrechlich, kraftlos, matt, schwach, zart, brüchig, fein, heikel, hinfällig, schmächtig, schwächlich, zerbrechlich, zierlich, ekelhaft, eklig, saumäßig, widerlich, widerwärtig, widrig, bedenken, besinnen, reflektieren, staunen, bissig, bös, böse, erzürnt, falsch, fehlerhaft, schlimm, übel, überzüge, zorn
підлий на німецький »
Словник: данська
Переклади: formue, lykke, rigdom, barsk, brutal, dyrisk, grov, løselig, rå, kulen, plump, diger, fed, fedt, fedtstof, stor, tyk, dårlig, ilde, ond, slet, forestille, mene, synes, tænke, teske, tro, elendig, gemen, lumpen, nedrig, ubehagelig, ussel, kort, låg, lav, afskyelig, simpel, vulgær, betegne, betyde, mening, mørke, teaken, vise, sjofel, almindelig, gennemsnit, gennemsnitlig, middels, middeltal, ordinær, sædvanlig, gerrig, grisk, knuset, nidsk, smålig, sparsom, stram, bodemiddel, forholdsregel, legemiddel, mål, måling, middel, middelpunkt, midte, midtpunkt, bestand, betingelse, forfatning, forhold, holdning, kår, provins, stand, stat, staten, status, talje, tilstand, fæl, blød, indisponeret, kløen, magtesløs, ømtålig, sårbar, sart, skral, skrøbelig, svag, tander, uoplagt, vanskelig, delikat, fin, lækker, skør, vrik, odiøs, skarve, lure, arg, bister, forkert, gal, galen, grusom, olm, ondt, slem, truende, ukorrekt, uskikkelig, vred
підлий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: caudal, fortuna, opulencia, oro, riqueza, abrutado, áspero, bestial, bronco, brutal, bruto, desapacible, rudo, cachorro, desatento, villano, basto, grosero, incivil, abultado, espeso, gordo, gran, grande, graso, grueso, obeso, rollizo, tosco, voluminoso, malo, mediano, mediocre, podrido, creer, imaginar, opinar, pensar, miserable, ruin, vil, bajo, grave, hondo, pequeño, abominable, asqueroso, horroroso, chabacano, ordinario, trivial, vulgar, denotar, designar, implicar, marcar, precisar, querer, significar, indigno, infame, soez, zafio, deslucido, medio, promedio, regular, apretado, avariento, avaro, escaso, mezquino, parco, piojoso, roñoso, sórdido, tacaño, centro, compás, foco, medición, medida, mitad, remedio, resorte, traza, circunstancia, condición, estación, estado, débil, deleznable, endeble, exangüe, flojo, frágil, quebradizo, tímido, delicado, flaco, detestable, fastidioso, repugnante, tedioso, vitando, admirarse, asombrarse, cavilar, reflexionar, airado, dañado, enemigo, enfadado, erróneo, furioso, incorrecto, infernal, malévolo, malvado, vicioso
підлий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: abondance, fortune, luxe, opulence, richesse, brusque, brut, brutal, grossier, matraqueur, rude, truculent, violent, agreste, rustre, impertinent, impur, malotru, traits, boulot, épais, fort, gras, gros, grossi, matériel, rabelaiserie, truffe, volumineux, mauvais, médiocre, pourri, cogiter, imaginer, penser, raisonner, réfléchir, songer, spéculer, abject, ignoble, infâme, liche, mesquin, misérable, odieux, vil, bas, bref, grave, petit, abominable, exécrable, hideux, canaille, rosse, vulgaire, définir, dénoter, désigner, déterminer, marquer, repérer, signifier, typer, lâche, sale, poissard, populacier, rustique, simpliste, travaux, moyen, moyenne, ordinaire, quelconque, avare, avaricieux, chiche, coriace, crasseux, parcimonieux, pingre, pouacre, pouilleux, serré, agent, antidote, antifébrile, centre, décapant, déshydratant, désodorisant, desséchant, détergent, entre-deux, épaississant, fongicide, gagne-pain, medium, médium, mesure, milieu, ombilic, rafraîchissement, raticide, remède, repoussoir, ressource, sanction, somnifère, soporifique, tannant, vermifuge, condisciple, condition, encaisse, état, inactivité, latence, non-activité, posture, rarescence, roture, situation, atroce, détestable, atone, chétif, débile, faible, flasque, fragile, frêle, infirme, mou, veule, vulnérable, délicat, fluet, grêle, mièvre, antipathique, dégoûtant, fadasse, haïssable, innommable, rébarbatif, repoussant, répugnant, balancer, contempler, étonner, pense, repenser, fâché, mal, maléfique, méchant, moitié, vexé, vilain
підлий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: abbondanza, dovizia, fortuna, opulenza, pienezza, ricchezza, ventura, aspro, brutale, bruto, duro, greggio, grezzo, grossolano, incivile, rozzo, rude, ruvido, sguaiato, villano, zotico, denso, fitto, forte, grasso, grosso, ingombrante, pingue, spesso, brutto, cattivo, fradicio, malvagio, marcio, mediocre, sbagliato, scadente, immaginare, opinare, pensare, presupporre, riflettere, ritenere, abbietto, abietto, esoso, indegno, infame, meschino, miserabile, misero, nefando, sciagurato, squallido, basso, grave, odioso, volgare, contrassegnare, marcare, segnare, significare, codardo, ignobile, vile, comune, media, mezzo, modo, ordinario, avaro, gretto, parsimonioso, stretto, taccagno, tirchio, battuta, centro, medio, misura, proporzione, provvedimento, risorsa, verso, atteggiamento, circostanza, condizione, rango, situazione, stato, abominevole, debole, fiacco, fievole, fioco, floscio, fragile, gracile, infermo, labile, scarso, cagionevole, delicato, esile, tenue, disgustoso, repellente, ributtante, ripugnante, schifoso, ponderare, ragionare, errato, mal, male, maligno, malizioso, peccaminoso
підлий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: formue, gull, hell, lykke, rikdom, rikedom, barsk, brutal, dyrisk, grov, rå, hardhendt, knagglig, kulen, plump, diger, fet, tykk, dårlig, elendig, råtten, vond, mene, synes, tenke, tro, gemen, hemsk, lumpen, nederdrektig, nedrig, ubehagelig, uhederlig, ussel, djup, kort, låg, lav, liten, avskyelig, fasansfull, gruvlig, motbydelig, simpel, tarvlig, vulgær, betegne, bety, betyda, mening, mørke, teaken, sjofel, skitten, gjennomsnitt, gjennomsnittlig, måtelig, middelmåtig, middels, begjærlig, gjerrig, grisk, knapp, knuslet, nidsk, smålig, snål, sniken, sparsom, tett, avhjelpe, botemiddel, legemiddel, mål, måling, middel, middelpunkt, midte, midtpunkt, mitt, ressurs, senter, sentrum, beskaffenhet, bestand, betingelse, forfatning, holdning, kår, sinnstilstand, skikk, stand, staten, status, talje, tilstand, fæl, avfeldig, indisponert, klen, lett, løy, maktesløs, matt, ømtålig, orkesløs, sårbar, skjør, skral, skrøpelig, slapp, svag, svak, tander, uopplagt, veik, vek, delikat, sart, tynn, ekkel, heslig, odiøs, skarve, stygg, ufyselig, besinna, gjenspeile, lure, reflektert, arg, bister, gal, galen, harmfull, ille, ilsken, morsk, olm, ond, ondt, oppbrakt, sint, skurkaktig, slem, slett, uskikkelig, vred
підлий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: богатство, грубый, жестокий, невоспитанный, большой, густой, крупный, объемистый, толстый, гнилой, дрянной, плохой, воображать, думать, мыслить, гнусен, гнусный, жалкий, низкий, отвратительный, подлый, небольшой, невысокий, низкоросл, низкорослый, низмен, низменный, низок, гадкий, гадок, мерзкий, ненавистный, ужасный, пошловатый, знаменовать, значить, обозначать, означать, определять, отмечать, помечать, размечать, зауряден, заурядный, неброский, обычный, посредствен, посредственный, средний, жадный, плотный, скуден, скудный, скуп, скупой, измерение, мера, середина, середка, серёдка, средина, средство, место, положение, состояние, стан, штат, вялый, немощный, слабый, ломкий, нежный, непрочный, тонкий, хил, хилый, хрупкий, гадостный, отвратный, отталкивающий, противен, противный, обдумывать, отражать, дурен, дурной, злой, сердитый, скверный
підлий на російською »
Словник: шведському
Переклади: förmögenhet, gull, överflöd, rikedom, brutal, burdus, sträv, hårdhänt, knagglig, kulen, ojämn, ouppfostrad, plump, rå, diger, fet, grov, tjock, dålig, synes, tänka, tende, gemen, hemsk, lumpen, nedrig, djup, låg, lav, avskyvärd, fasansfull, gruvlig, ohygglig, ryslig, simpel, tarvlig, vulgär, betyda, betydelse, märka, märke, markera, mening, signera, tecken, knapp, knusslet, skålig, snål, sniken, centrum, diskmedel, medel, medelpunkt, mitt, rengöringsmedlet, beskaffenhet, bestånd, förhållande, kår, kondition, skick, ställning, stånd, status, talde, tillstånd, villkor, fäll, oskön, klen, lett, matt, ömtålig, orkeslös, sårbar, skral, slapp, svag, vek, anskrämlig, enkel, frånstötande, otäck, stygg, värdelös, vidrig, begrunda, besinna, reflektera, arg, bister, bovaktig, dårlig, elak, förtretad, gal, galen, harmfull, illa, ilsken, morsk, olm, ond, ont, sint, skurkaktig, usel, vred
підлий на шведському »
Словник: албанською
Переклади: pasuri, keq, mendoj, tregoj, mesatar, mes, shtet
підлий на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: богатство, изобилие, голям, измерване, слаб, лош
підлий на болгарському »
Словник: білоруськи
Переклади: багацце, гаматны, грубы, благi, благі, дрэнны, кепскі, думаць, разважаць, подлы, нiзкi, нізкі, панчоха, агідны, абазначаць, пасрэдны, сярэдні, бедны, заняпалы, мізэрны, скупы, убогі, сярэдзіна, стан, невялікі, слабы, кволы, адваротны, супрацьлеглы, злы, ліхі, паганы
підлий на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: rikkus, kare, jämedakoeline, paks, rasvane, suur, halb, mõtlema, madal, sügav, keskmine, tihe, abinõu, keskus, olek, nõrk, delikaatne, habras, õrn, ilge, imestama, mõtisklema, peegeldama, vale, vihane
підлий на естонською »
Словник: фінською
Переклади: omaisuus, onnetar, varakkuus, varallisuus, vauraus, ankara, eläimellinen, jylhä, kova, petomainen, kolea, iso, paksu, sakea, sankka, taaja, huono, kehno, kurja, laho, mätä, paha, aikoa, ajatella, luulla, miettiä, alhainen, häijy, halpamainen, inhottava, katala, kunniaton, pahainen, alava, matala, hirveä, kammottava, merkitä, osoittaa, raaka, kohtalainen, tavallinen, välikappale, väline, ahne, itara, kitsas, likainen, säästeliäs, saita, keino, keskiö, keskipiste, keskus, keskusta, kohtuus, mitta, tahti, toimenpide, toimi, asema, asento, ehto, kanta, kohta, kunto, sääty, tila, tilanne, valtio, hatara, heikko, hento, hintelä, laimea, löysä, veltto, hauras, särkyvä, vieno, ällöttävä, iljettävä, tympeä, heijastaa, kummastus, ilkeä, ilkeämielinen, kiukkuinen, ruma, vihainen
підлий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: πλούτη, τραχύς, αγενής, λίπος, χοντρός, κακός, εννοώ, σκέφτομαι, άθλιος, βαθύς, χαμηλός, σημαίνω, μέσος, τσιγκούνης, φιλάργυρος, κέντρο, κατάσταση, κράτος, στάση, απεχθής, αδύναμος, αμυδρός, αντιπαθητικός, άσχημος
підлий на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: gazdagság, vagyon, állatias, baromi, brutális, durva, goromba, mosatlan, nyers, busa, kövér, nedvdús, vaskos, vastag, gonosz, gondolni, alacsony, alacsonyan, kis, galád, ronda, undok, faragatlan, otromba, vulgáris, alávaló, aljas, hitvány, átlag, átlagos, hétköznapi, rendes, fösvény, zsugori, közeg, közép, középpont, állapot, állomány, körülmény, beteges, erélytelen, erőtlen, gyenge, lanyha, petyhüdt, puha, csúnya, iszonyatos, rút, undorító, elgondolkodni, rossz, rosszul
підлий на угорською »
Словник: литовською
Переклади: gausumas, lobis, turtas, apytikris, grubus, šiurkštus, didelis, riebus, storas, blogas, negeras, galvoti, skurdus, gilus, žemas, vidurkis, įtemptas, priemonė, būklė, padėtis, valstybė, vieta, menkas, silpnas, gležnas, keblus, subtilus, švelnus, trapus, piktas
підлий на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: acaso, caudal, destino, felicidade, fortuna, riqueza, sina, sorte, abrutalho, agreste, áspero, bárbaro, basto, bestial, bronco, brutal, bruto, cru, grosseiro, rampinha, rude, tosco, incidis, denso, espesso, gordo, grande, grasno, volumoso, mau, mediano, medíocre, ruim, achar, imaginar, julgar, opinar, pensar, coitado, infame, lastimável, miserável, pérfido, traidor, vil, baixo, cobarde, grave, abominável, asqueroso, horroroso, infernal, nefando, repugnante, repulsivo, rodo, trivial, urde, vulgar, assinalar, denotar, designar, indicar, marcar, secular, significar, bordo, safio, comum, insípido, média, ordinário, procedido, usual, avarento, avaro, chucho, descaso, parco, paupérrimo, piloso, rochoso, sórdido, centro, medição, medida, meio, metade, mitras, peje, circunstancia, circunstância, condição, estaciona, estado, situação, débil, fraco, frágil, laxo, raquítico, tímido, achacoso, delicado, enchente, fino, grácil, meigo, mimoso, quebradiço, evitando, fastidioso, odioso, tedioso, espelhar, reflectir, reverberar, erróneo, incorrecto, maléfico, malévolo, malicioso, malvado, mirado, mordedor, perverso, sinistro, vicioso
підлий на португальськи »
Словник: польському
Переклади: bogactwo, brutalny, gburowaty, grubiański, gruby, kiepski, myśleć, nikczemny, niski, ohydny, ordynarny, oznaczać, podły, prostacki, przeciętny, skąpy, środek, stan, szkaradny, słaby, wątły, wstrętny, zastanawiać, zły
підлий на польському »
Словник: хорватському
Переклади: grub, surov, debeo, loš, pokvaren, truo, mali, nizak, grozan, mrzak, vulgaran, obilježiti, označiti, značiti, prosječan, škrt, tvrdica, sredina, usred, država, položaj, situacija, stanje, slab, neprijatan, zao
підлий на хорватському »
Словник: румунською
Переклади: brutal, jos, mediu, zgârcit, centru, stare, stat, slab
підлий на румунською »
Словник: словацькою
Переклади: hrubý, myslieť, odporný, vulgárny, priemerný, lakomý, center, stav, slabý, zlý
підлий на словацькою »
Словник: словенії
Переклади: slab, skop, ogaben
підлий на словенії »

Пов'язані слова

підлий синонім, підлий вікіпедія, підлий синоніми, підлий антонім