slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: розрив

Словник: англійська розрив
Переклади: confound, demolish, derange, destroy, raze, ruffle, storm, surge, vandalize, devastate, rip, tear, creep, palpable, quake, quaver, shake, shiver, shudder, thrill, tremble, trembler, vibrate, burrow, cavity, chink, chuckhole, hole, leak, pit, puncture, contingency, eventuality, happenstance, assort, categorize, classify, group, sort, bead, blob, drop, gout, raindrop, educate, instruct, study, train, altercation, argument, bicker, bickering, brawl, broil, disagreement, fight, jar, quarrel, rift, row, squabble, tiff, wrangle, capacity, chance, opportunity, breach, contravene, encroach, harm, impinge, infringe, transgress, trespass, violate, uncork, alteration, alternation, brand, change, conjugation, decline, softball, strain, variation, variety, blunder, error, fault, lapse, mistake, allay, cripple, debilitate, enervate, eviscerate, impair, relax, remit, sicken, unnerve, weaken, aperture, bore, foramen, gape, inlet, opening, orifice, perforation, slot, socket, vent, break, breathing-space, dash, hyphen, intermission, pause, rest, stroke, burst, chap, crack, crevasse, crevice, fissure, fracture, interstice, rupture, split, miscarriage, slip, slip-up, dispatch, hast, haste, hastiness, hurry, precipitation, rush, urgency, aggrandizement, augmentation, enlargement, expansion, growth, increase, increment, magnification, zoom, penetrate, wade, conversion, permutation, transformation, transition, cessation, discontinuance, discontinuity, gap, halftime, half-time, hiatus, interact, interlude, interruption, interval, letup, let-up, outage, playtime, recess, recreation, respire, stop, stopover, suspense, timeout, abort, amuse, cease, discontinue, disrupt, intercept, interpose, interrupt, punctuate, quit, reprieve, suspend, terminate, acclimate, acclimatize, accustom, adjust, inure, depredate, desolate, harrow, infest, ravage, waste, wrack, distract, lacerate, recreate, slat, destruction, devastation, downfall, ruin, ruination, wreck, pluck, twitch, earth, world, flounder, jerk, lint, lug, mangle, pull, tug, yank, educe, learn, school, taught, teach, undeceive, cognizance, communication, gong, intelligence, knowledge, message, news, newscast, note, notice, poop, word, disturb, interfere, perturb, unsettle, altering, amend, amendment, changeover, change-over, correction, diversion, modification, realignment, relay, reversal, revision, shift, switch, turn, variance, dissension, fray, teardrop, tearing, torn
розрив на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bořit, bourat, demolovat, hubit, ničit, pokazit, rozrušit, vyhladit, zbořit, zničit, pustošit, zpustošit, párat, potrhat, rozpárat, roztrhat, roztrhnout, rvát, servat, škubat, tahat, trhat, vyrvat, kmitat, vibrovat, díra, dolík, otvor, průlom, vrt, eventualita, možnost, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, uspořádat, vybrat, dna, kapka, cvičit, instruovat, pěstovat, poučit, školit, vychovat, vychovávat, vycvičit, vyškolit, vyučovat, vzdělat, vzdělávat, bitva, hádka, povyk, pračka, pranice, pře, řada, rámus, rvačka, šarvátka, spor, svár, výtržnost, porušit, porušovat, poškodit, překročit, přestoupit, znásilnit, znesvětit, zneuctít, odzátkovat, časování, kolísání, konjugace, odchylka, odrůda, přeměna, proměna, rozmanitost, různost, střídání, varieta, výkyv, výměna, vystřídání, změna, chyba, kaz, mýlka, nedopatření, nedorozumění, nedostatek, omyl, poklesek, porucha, přehmat, vada, vina, závada, oslabit, oslabovat, polevit, unavit, unavovat, vyčerpat, zeslabit, zmenšit, zmírnit, znervózňovat, otevření, proražení, průsek, rozevření, ústí, zahájení, záliv, zátoka, klid, oddech, odmlka, odpočinek, pauza, pomlčka, pomlka, přestávka, lom, praskat, prasklina, prasknutí, přetrhnout, přetržení, pukat, puklina, puknout, rozsedlina, rozštěp, roztržení, štěrbina, trhlina, trhlinka, zlomení, zlomenina, chvat, kvap, překotnost, shon, spěch, ukvapenost, unáhlení, uspěchanost, narůstání, přibývání, přírůstek, rozmnožení, rozšíření, rozvedení, růst, vzestup, vzrůst, zvětšení, zvětšenina, zvětšování, zvýšení, konverze, obměna, obrácení, obrat, přechod, přepočet, přetvoření, transformace, doraz, interval, mezera, meziaktí, mezidobí, mezihra, odklad, osvěžení, prázdniny, přerušení, přerušování, rekreace, stanice, volno, vypnutí, zábava, zastavení, zastávka, lámat, odložit, přelomit, přerazit, přerušit, přerušovat, prolomit, prorazit, protrhnout, rozbít, rozlámat, rozlomit, rozrazit, rušit, vyrušit, zlámat, zlomit, navyknout, otužit, zvyknout, drancovat, vydrancovat, vyplenit, drásat, odvrátit, pobavit, rozdrásat, rozptýlit, rozsápat, destrukce, havárie, ničení, pád, pohroma, ruina, záhuba, zboření, zhouba, zhroucení, zmar, zničení, zřícení, ztroskotání, natrhat, očesat, oškubat, škubnout, utrhat, utrhnout, vytrhávat, hlína, lidé, lidstvo, půda, společnost, svět, vesmír, zem, zemina, cloumat, trhnout, vléci, vytáhnout, vytahovat, hloubat, pochytit, slyšet, studie, studium, studovat, studovna, učení, učit, uvažovat, vyučit, zkoumat, zvědět, informace, novinka, oznámení, poselství, sdělení, spojení, zpráva, zvěst, narušit, narušovat, obtěžovat, překážet, vadit, vyrušovat, znepokojit, měnění, modifikace, objížďka, odklon, poškození, pozměnění, přehození, přelom, převrácení, směna, úchylka, úprava, zlom, zvrat, slza
розрив на чеська »
Словник: німецький
Переклади: abbrechen, abreißen, einbrechen, vernichten, zerstören, demolieren, verwüsten, reißen, zerreißen, beben, schlottern, vibrieren, zittern, höhle, kaff, loch, nest, eventualität, möglichkeit, klassifizieren, ordnen, sortieren, tropfen, ausbilden, beibringen, bilden, erziehen, instruieren, lehren, schulen, trainieren, unterrichten, auseinandersetzung, bekämpfung, kampf, kontroverse, krach, schlacht, schlägerei, streikenden, streit, wortwechsel, zange, zank, stand, vermögen, stören, vergewaltigen, verletzen, entkorken, abänderung, abart, abwandlung, abwechslung, änderung, veränderung, wandel, wechsel, zucht, defekt, fehler, irrtum, schnitzer, abgeschwächt, durchbruch, einwurf, eröffnung, mündung, öffnung, pause, rest, ruhe, ruhepause, unterbrechung, aufbruch, bersten, bruch, explosion, kluft, riss, spalte, sprung, täuschung, versehen, beeilung, eile, hast, hektik, anstieg, vergrößerung, vermehrung, wachstum, zunahme, zuwachs, permutation, übergang, umwandlung, verwandlung, wandlung, absatz, einstellung, erholungspause, halt, intervall, lücke, rast, stillstand, stockung, störung, zwischenraum, zwischenwand, zwischenzeit, absetzen, aussetzen, brechen, durchbrachen, einhalten, einstellen, stoppen, unterbrachen, unterbrechen, zerbrechen, anfreunden, angewöhnen, gewöhnen, aufbrechen, aufreißen, zerfetzen, zerstreuen, ruin, ruine, vernichtung, zerstörung, pflücken, zerren, erde, kosmos, universum, welt, weltall, ziehen, zupfen, lernen, studieren, anruf, anzeige, auskunft, botschaft, kenntnis, kommunikation, kunde, mitteilung, nachricht, notiz, ablösung, abweichung, schicht, umleitung, umschwung, wandbekleidung, wende, wendung, handel, händel, trancen, träne
розрив на німецький »
Словник: данська
Переклади: ødelægge, riva, dirre, gyse, hutre, ryste, rystning, sitre, hul, hull, rift, eventualitet, dråbe, droppe, perle, tår, danne, instruere, kultivere, lære, opdrage, uddanne, undervise, grel, kamp, kiv, mundhuggeri, skænderi, slag, slagsmål, strid, tvist, potens, afart, forandring, ombytte, skift, blunder, brist, defekt, fejl, fejltagelse, skyld, sveske, undergrave, åbning, skar, afbrydelse, hvile, pause, ro, briste, brud, eksplosion, karl, revne, spalte, sprængning, bommert, misgreb, fart, hast, hastighed, hastværk, øgning, stigning, tiltagende, vækst, forvandling, metamorfose, frikvarter, interval, rast, rekreation, standsning, stans, stoppested, brække, rive, ødelæggelse, ruin, ruinere, undergang, pille, plukke, jord, jorden, land, univers, verden, hale, nappe, ruske, rykke, rykning, trække, trekke, studere, studie, undervisa, beretning, besked, bud, budskab, kommunikation, meddelelse, melding, underretning, forstyrre, hindre, lempelse, ombyte, omslag, skifte, tørn, veksling, klammeri, tåre
розрив на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: arruinar, demoler, derribar, derrocar, derruir, derrumbar, destruir, encrespar, fermentar, hervir, destrozar, desolar, devastar, berrear, desgarrar, despedazar, rasgar, romper, calofriarse, palpitar, temblar, tiritar, vibrar, agujero, bache, boquete, cavidad, hoyo, hueco, orificio, rasgón, eventualidad, posibilidad, clasificar, gota, educar, enseñar, entrenar, formar, formarse, instruir, agarrada, batalla, bronca, camorra, combate, controversia, discusión, disputa, gresca, lucha, pelea, pendencia, pleito, querella, revuelta, reyerta, rifa, riľa, riña, facilidad, decentar, infringir, perturbar, transgredir, violar, arrancar, descorchar, destapar, alteración, cambio, flexión, modificación, variación, variante, variedad, vicisitud, culpa, defecto, desperfecto, equivocación, error, fallo, falta, yerro, debilitar, enervar, extenuar, abertura, apertura, boca, ranura, descanso, intermedio, intervalo, pausa, recreación, recreo, reposo, suspiro, fisura, fractura, grieta, hendidura, quiebra, raja, rasgadura, rotura, ruptura, desacierto, acucia, diligencia, furia, precipitación, premura, prisa, abultamiento, agrandamiento, ampliación, aumento, crecimiento, engrandecimiento, expansión, incremento, conversión, metamorfosis, transformación, transición, huelga, intermisión, interrupción, parada, tregua, cortar, descontinuar, interrumpir, quebrar, suspender, acostumbrar, familiarizar, habituar, talar, distraer, destrozo, destrucción, estrago, precipicio, ruina, mundo, tierra, trabajador, universo, arrastrar, deshilar, tirar, adiestrar, amaestrar, aprender, estudiar, comunicación, información, mensaje, noticia, novedad, nueva, recado, disturbar, interferir, molestar, trastornar, turbar, alternación, alternancia, desviación, muda, mudanza, mutación, recambio, reforma, lágrima
розрив на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: débâtir, déconcentrer, démaçonner, démanteler, démolir, détruire, dévaster, ruiner, raser, ravager, arracher, déchirer, démailler, frémir, lacérer, bondir, chevroter, flageoler, frissonner, grelotter, palpiter, panteler, trembler, trembloter, trépider, tressaillir, tressauter, vibrer, ouverture, trou, trouée, éventualité, possibilité, classer, classifier, sérier, trier, goutte, cultiver, éduquer, élever, former, instruire, spécialiser, attrapage, bagarre, bataille, chamaille, chamaillerie, démêlé, dispute, grabuge, mêlée, noise, prise, querelle, rixe, intellectuelles, perfectibilité, déroger, enfreindre, entamer, léser, toucher, transgresser, violer, détacher, égrapper, trinquer, déboucher, désembouteiller, capron, changement, clairette, conjugaison, déclination, inflexion, littéraires, lunaison, variation, variété, défaut, erreur, faute, méprise, affaiblir, aveulir, débiliter, diminuer, énerver, infirmer, mater, aspirail, baie, barbacane, bonde, bondon, boulin, chatière, chaton, claire-voie, dégorgeoir, embrasure, gargouille, nable, orifice, perce, percée, rassasier, regard, sabord, tubulure, entracte, entre-temps, pause, récréation, repos, brisure, crevaison, crevasse, crever, crique, déchirure, éclatement, fêlure, fissure, fracture, gerçure, rupture, tapure, bévue, lapsus, mécompte, quiproquo, diligence, hâte, précipitation, accroissement, agrandissement, amplification, augmentation, grossissement, avatar, conversion, métabolisme, métamorphose, transformation, transition, transmutation, arrêt, cesse, coupure, décesse, intermission, intermittence, interruption, intersession, intervalle, lactose, lacune, mi-temps, relâche, répit, entrecouper, hacher, interrompre, suspendre, acclimater, accoutumer, aguerrir, habituer, raccoutumer, désoler, saccager, vendanger, désennuyer, divertir, sauter, tirailler, abîme, culbute, déconfiture, dégringolade, désastre, destruction, écroulement, effondrement, naufrage, ruine, cueillir, élancer, catholicité, monde, pègre, terre, univers, brouter, houspiller, mâcher, sabouler, saccader, tirer, tourmenter, apprendre, enseigne, enseigner, étude, étudier, mémoriser, rapprendre, régenter, bruit, communication, information, message, nouvelle, rancard, renseignement, vent, déranger, gêner, perturber, troubler, altération, alternance, change, commutation, décomposition, déviation, interversion, métagramme, modification, mutation, pirouette, relève, renversement, revirement, volte, castille, larme, pleur
розрив на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: agitarsi, annientare, buttare, demolire, diroccare, radere, rovinare, sconvolgere, travolgere, devastare, dilaniare, lacerare, rompere, squarciare, stracciare, strappare, straziare, fremere, rabbrividire, tremare, vibrare, buca, buco, foro, loculo, evenienza, eventualità, classificare, goccia, gocciola, stilla, addestrare, allevare, ammaestrare, educare, formare, istruire, alterco, baruffa, battaglia, bisticcio, combattimento, contesa, disputa, diverbio, lite, litigio, rissa, scontro, tenzone, occorrenza, possibile, infrangere, stuprare, trasgredire, violare, stappare, cambiamento, mutamento, variante, variazione, varietà, colpa, difetto, errore, fallo, sbaglio, svista, affievolire, debilitare, fiaccare, indebolire, infiacchire, abboccatura, apertura, asola, fessura, orificio, sfogo, spiraglio, intervallo, pausa, quiete, riposo, sosta, crepa, crepaccio, crepare, crepatura, fenditura, frattura, rottura, scoppiare, scoppio, spaccatura, squarcio, strappo, granchio, fretta, furia, precipitazione, premura, ampliamento, aumento, espansione, estensione, incremento, ingrandimento, conversione, trasformazione, alt, arresto, fermata, fermo, gap, intermezzo, interruzione, lacuna, requie, ricreazione, frammezzare, interrompere, sospendere, abituare, abituarsi, assuefare, avvezzare, desolare, saccheggiare, distrarre, annientamento, distruzione, malora, naufragio, rovina, gente, mondo, terra, universo, apprendere, imparare, indagine, insegnare, ricerca, studiare, studio, comunicazione, messaggio, notizia, disturbare, frastornare, incomodare, inquietare, perturbare, turbare, alterazione, avvicendamento, cambio, capovolgimento, commutazione, modifica, modificazione, sostituzione, turno, vicenda, lacrima, lagrima
розрив на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: ødelegge, riva, darra, dirre, gyse, hutre, ryste, rystning, sitre, skake, skjelve, glugge, hål, hule, hull, lekk, rift, eventualitet, dråpe, droppe, drypp, gikt, perle, skvett, tår, danne, instruere, kultivere, oppdra, utbilda, utdanne, feide, græl, kamp, kiv, krangel, munnhoggeri, slag, slagsmål, strid, trette, tvist, potens, krenke, overtre, avart, bøyning, deklinasjon, forandring, konjugasjon, ombytte, skift, variasjon, blunder, feil, misstag, mistak, skyld, villfarelse, avkrefte, matta, svekke, undergrave, åpning, gap, gløtt, skar, utløp, vik, avbrytelse, pause, brist, brudd, grabb, karl, kille, revne, spalte, sprekk, sprika, bommert, fadese, fell, misgrep, tabbe, bråhast, ekspress, fart, hast, hastighet, hastverk, jekt, økning, tilvekst, vekst, gjennomtrenge, endring, forvandling, konversjon, metamorfose, modifikasjon, avbrott, frikvarter, intervall, mellomrom, oppholt, rast, stans, staura, stopp, stoppested, avbryte, bryte, venne, avfolke, herje, ødslig, rive, roa, ødeleggelse, ruin, undergang, pille, verden, dra, draga, hale, nappe, ruske, rykke, rykning, trekke, læra, lære, studere, studie, undervisa, undervise, veilede, beskjed, bud, budskap, etterretning, informasjon, kommunikasjon, melding, nyhet, nytt, underretning, forstyrre, avløsning, lempelse, ombyte, omslag, skifte, tørn, utskifting, veksling, klammeri, tåre
розрив на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: истреблять, разрушать, опустошать, разорять, драть, отрывать, рвать, вздрагивать, дрожать, знобить, трепетать, дупло, дыра, пробоина, прореха, возможность, классифицировать, капля, подагра, воспитывать, обучать, бой, спор, ссора, изнасиловать, нарушать, обрывать, откупоривать, раскупоривать, изменение, перемена, разновидность, заблуждение, недостаток, оплошность, ошибка, нервировать, обессилеть, ослабить, жерло, отверстие, открытие, проём, отдых, пауза, перерыв, взрыв, трещина, поспешность, спешка, спешность, торопливость, возрастание, расширение, рост, увеличение, укрупнение, прорывать, разрывать, переход, преобразование, остановка, прекращение, углубление, перебивать, перерывать, прекращать, прерывать, прореживать, приучать, гибель, разруха, разрушение, руина, вселенная, земля, мир, дергать, дёргать, дрыгать, терзать, тянуть, выучить, изучать, исследовать, преподавать, учить, весточка, весть, известие, извещение, сведение, сообщение, беспокоить, смена, слеза
розрив на російською »
Словник: албанською
Переклади: shkatërroj, plasë, vrimë, pikë, dëmtoj, lloj, gabim, gambim, pushim, çaj, ngut, ndërpres, thyej, rrënim, botë, tërheq, lot
розрив на албанською »
Словник: білоруськи
Переклади: псаваць, разбурваць, развальваць, разараць, спусташаць, спустошваць, дзерці, драць, глуш, магчымасць, па, класіфікаваць, капля, абучаць, вучыць, навучаць, сварка, парушаць, адкаркоўваць, адтыкаць, адчыняць, адшпунтоўваць, замена, змена, памылка, аслабіць, адтуліна, жарало, паўза, трэшчына, паспех, паспешнасць, спешка, разрываць, перапынак, перарыў, перабіваць, перапыняць, перарываць, прывучаць, прывучваць, апусташаць, апустошваць, разбурэнне, руіна, руіны, зямля, мір, неорганический, сусвет, сьвет, кроіць, мучыць, рваць, цягнуць, вучыцца, навучацца, научаць, учытацца, надаванне, наданне, перадаванне, перадача, перамена, сляза
розрив на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: hävittää, purkaa, raiskata, kiskoa, raadella, repäistä, repiä, hytistä, tutista, vapista, värähdellä, värjöttää, vavista, kolo, kuoppa, läpi, reikä, jaotella, lajitella, luokitella, luokittaa, kihti, luuvalo, pisara, kasvattaa, koulia, kouluttaa, opettaa, valistaa, jupakka, käsirysy, kiista, kina, riita, taistelu, tora, mahdollisuus, kajota, erilaisuus, moninaisuus, vaihto, epäkohta, erehdys, erhe, hairahdus, haitta, kommellus, virhe, heikentää, hellittää, alkajaiset, aukko, avaus, johdanto, lahti, lepo, tauko, väliaika, haljeta, halkeama, katkeama, murtuma, rako, särö, hoppu, hyörinä, kiire, eneneminen, kasvaminen, kasvu, lisäys, muunnos, muutos, muuttuminen, katko, loma, pysähdys, väli, katkaista, keskeyttää, lakata, lopettaa, murtaa, taittaa, viihdyttää, häviö, hävitys, perikato, turmio, noukkia, kansa, maa, maailma, multa, raahata, vetää, lukea, opiskella, oppia, ilmoitus, sanoma, tiedotus, uutinen, viesti, häiritä, hämmentää, vaivata, käänne, korjaus, poikkeaminen, vaihtelu, kyynel
розрив на фінською »
Словник: хорватському
Переклади: uništiti, zadrhtati, rupa, kap, svađa, promjena, greška, pogreška, oslabiti, otvor, odmor, pauza, eksplozija, pukotina, žurba, porast, rast, interval, brati, svijet, zemlja, povući, vući, naučiti, poučavati, učiti, vijest
розрив на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: rombolni, könny, szakítani, tépni, didereg, remegni, reszket, lék, lyuk, rés, besorol, csepp, csöpp, képezni, oktat, taníttatni, perpatvar, szóváltás, lehetőség, megsért, igeragozás, változat, variáció, eltévelyedés, hiba, mulasztás, tévedés, nyílás, tízperc, elszakadás, repedés, szakítás, kapkodás, sietség, nagyítás, növelés, átalakulás, átmenet, átváltozás, átváltoztatás, hangköz, intervallum, pauza, szórakozás, szünet, félbeszakítani, hozzászokni, hajótörés, megsemmisítés, végromlás, föld, világ, tanulás, értesítés, hír, híradás, ismeret, újság, üzenet, elront, átirányítás, helycsere, műszak, pénzváltás, váltakozás, változás, változtatás, könnycsepp
розрив на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: arruinar, corroer, demolir, desmoronar, destruir, subverter, desolar, devastar, desgarrar, dilacerar, rasgar, romper, fremir, tiritar, tremer, vibrar, abertura, buraco, homo, possibilidade, potencia, gota, pingo, criar, educar, ensebar, entrevar, exercitar, formar, instruir, treinar, agarrada, bronca, combate, controvérsia, discussão, disputa, luta, rifa, infringir, transgredir, violar, violentar, destapar, cambio, mudança, variedade, culpa, defeito, erro, falta, alojar, amortizar, atenuar, debilitar, enervar, paliar, boca, bocal, cala, cresta, fenda, fresta, ranhura, descanso, pausa, fractura, pendida, quebradura, rasgadura, rotura, ruptura, premira, pressa, ampliação, aumento, crescimento, engrandecimento, incremento, subida, conversiva, transigir, interrupção, interrupções, intervalo, parada, paragem, trégua, descontinuar, interferir, interromper, partir, quebrar, suspender, habituar, corrosiva, destruição, estrago, ruína, colher, classificar, chão, cosmos, mundo, solo, terra, universo, puxar, sacar, tirar, torturar, aprender, ensinar, escudar, estudar, preparar, anuncio, aviso, comunicação, divulgaria, mensagem, noticia, notícia, notificaria, recado, referencia, transmissiva, importunar, incomodar, molestar, perturbar, alternais, alternância, evolucione, flutuariam, modificaria, reverta, lágrima
розрив на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: zničiť, odroda, chyba, pauza, zlomenina, zrúcanina, učiť, zmena, hádka, slza
розрив на словацькою »
Словник: польському
Переклади: burzyć, demolować, dewastować, drzeć, dziura, ewentualność, klasyfikować, kropla, kształcić, kłótnia, możność, naruszać, obrywać, odkorkowywać, odmiana, omyłka, osłabić, otwór, pauza, pęknięcie, pomyłka, pośpiech, powiększenie, przedzierać, przemiana, przerwa, przerywać, przyuczyć, przyzwyczajać, pustoszyć, rozrywać, ruina, rwać, sklasyfikować, świat, szarpać, uczyć, wiadomość, zakłócać, zmiana, zwada, łza
розрив на польському »
Словник: шведському
Переклади: riva, bäva, dallra, darra, rysa, rysning, skälva, splittra, hål, hull, eventualitet, klassificera, droppe, tår, utbilda, gräl, kiv, strid, träta, tvist, förmåga, potens, avart, deklination, förändring, omväxling, skift, variation, växla, blunder, groda, misstag, villfarelse, försvaga, matta, gap, glött, gluggen, lucka, öppning, skar, tankstreck, brädd, grabb, karl, kille, rämna, spricka, fel, tabbe, brådska, fjäsk, fläng, hast, hastighet, hastverk, jäkt, ökning, tillväxt, utvidgning, växt, omändring, avbrott, frikvarter, intervall, mellanakt, paus, rast, störa, uppehåll, vänja, herre, ödslig, lösriva, roa, ruin, undergång, slita, värld, draga, ryck, rycka, ryckning, sarga, lära, studera, undervisa, bud, budskap, meddelande, nyhet, underrättelse, uppgift, ändring, avlösning, modifikation, ombyte, omslag, skifte, törn, klammeri
розрив на шведському »
Словник: естонською
Переклади: judisema, auk, tilk, harima, kaklus, riid, tüli, võitlema, võitlus, eksitus, viga, pragu, suurenemine, muutmine, katkestamine, vahetund, katkestama, murdma, purustamine, purustus, maa, maailm, õpetama, õppima, kommunikatsioon, teade, pisar
розрив на естонською »
Словник: грецьки
Переклади: σκίζω, τρέμω, τρύπα, ενδεχόμενο, σταγόνα, καβγάς, λογομαχία, μάχη, πιθανότητα, μεταβολή, παραλλαγή, ποικιλία, ελάττωμα, λάθος, διάλειμμα, θλάση, ράγισμα, βιασύνη, αύξηση, μεγέθυνση, μεταμόρφωση, μετατροπή, τροποποίηση, διακοπή, στάση, καταστροφή, γη, κόσμος, τραβώ, διδάσκω, μαθαίνω, σπουδάζω, επικοινωνία, μήνυμα, ενοχλώ, εναλλαγή, δάκρυ
розрив на грецьки »
Словник: румунською
Переклади: tremura, bătălie, ceartă, luptă, schimbare, defect, greşeală, crăpătură, gafă, creştere, mărire, întrerupere, oprire, staţie, mondial
розрив на румунською »
Словник: литовською
Переклади: duobė, skylė, urvas, lašas, dėstyti, dresiruoti, mokyti, mokytojauti, ginčas, kivirčas, kova, mūšis, polemika, skandalas, vaidas, kaita, defektas, klaida, trūkumas, pertrauka, poilsis, ramybė, sprogimas, pauzė, pasaulis, sausuma, visata, žemė, mokytis, studijuoti, komunikacija, pranešimas, žinia, žinutė, ašara
розрив на литовською »
Словник: словенії
Переклади: luknja, spor, napaka, svet, učiti, sporočilo, drobiž
розрив на словенії »
Словник: болгарському
Переклади: сражение, изменение, разнообразие, грешка, разширение, антракт, крушение, разрушение, вселена, земя, мир, обучавам, известие, комуникация, съобщение
розрив на болгарському »

Пов'язані слова

розрив матки, розрив сухожилля, розрив першого роду, розрив ввп, розрив аорти, розрив шаблону, розрив сторінки word, розрив функції, розрив сечового міхура, розрив хрестоподібної зв'язки