slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: розташувати

Словник: англійська розташувати
Переклади: base, basin, basis, groundwork, station, baseman, pedestal, plinth, arrange, dispose, endow, found, treat, agree, hire, placate, reconcile, square, abolish, eliminate, liquidate, localize, locate, appoint, commission, constitute, name, nominate, ordain, autoloader, mechanism, module, modulus, assail, assault, attack, attempt, tilt, bent, stress, tautness, tenseness, tension, voltage, abject, blackguardly, caitiff, craven, damnable, dastardly, despicable, dishonourable, infamous, knavish, malicious, mean, miscreant, miserable, palsy, scurry, shabby, sordid, undignified, vile, wicked, briefer, deep, low, low-down, lowly, short, smallness, stunted, tubby, undersized, contexture, framework, warp, fall, rain, snow, declivity, descent, incline, obliquity, ramp, slant, slope, versant, give, hand, impersonate, impersonation, pass, quote, serve, foundation, substructure, underpinnings, backbone, background, basic, essence, essentials, footing, fundamental, ground, grounding, keystone, mainstay, radix, root, stake, substratum, trail, blackguard, contemptible, discreditable, ignoble, ignominious, scummy, scurvy, small, classroom, closet, housing, room, deck, degree, league, level, pitch, standard, step, accommodate, allocate, collocate, deploy, space, bolt, cast, chuck, collimate, condition, dart, dash, ditch, dive, dump, enforce, fling, flounce, flunk, force, hurl, impose, intrude, jolt, launch, malign, obtrude, oneself, plunge, pounce, quit, rampage, shy, swoop, threw, throve, throw, thrown, toss, blow, projection, wave, extent, grade, mark, rank, stair, accommodation, affixation, allocation, drop, fell, sag, wince, break-up, burst-up, collapse, crash, decadence, decadency, decay, degeneracy, degradation, downfall, ebb, flop, labefaction, plump, ruin, ruination, spill, tumble, altitude, elevation, height, highness, assort, cater, enface, equip, furnish, provide, purvey, replenish, resource, supply, book, reserve, assumption, establishment, postulate, premise, presumption, presupposition, understanding
розташувати на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: báze, pata, podklad, předpoklad, spodek, úpatí, základ, základna, základy, zásada, podstavec, sokl, disponovat, pořádat, rozestavit, rozmístit, uspořádat, zařídit, zařizovat, smířit, srovnat, udobřit, usmířit, likvidovat, odstranit, vynechat, vyřídit, zlikvidovat, zrušit, lokalizovat, jmenovat, nazvat, nazývat, nominovat, označit, pojmenovat, stanovit, tvořit, určit, ustanovit, ustavit, utvořit, uvést, vyjmenovat, založit, modul, dotírat, napadat, napadnout, přepadat, přepadnout, útočit, vpadnout, zachvátit, zaútočit, napětí, napjatost, pnutí, tenze, tlak, bezectný, bídácký, bídný, hanebný, hnusný, lakomý, malicherný, mrzký, nešlechetný, nešťastný, ničemný, nízký, odporný, ohavný, podlý, protivný, skoupý, špinavý, ubohý, dolní, hluboký, krátký, malý, nízko, prostě, stručný, tichý, vulgární, osnova, pletivo, vazba, klesat, padat, připadnout, pršet, spadnout, klesání, naklonění, sestup, šikmost, sjezd, sklon, spád, stráň, svah, zešikmení, dodat, obsloužit, obsluhovat, plodit, podat, podávat, pomoci, posloužit, rodit, rozdávat, servírovat, sloužit, udat, věnovat, dno, důvod, podstata, pozadí, příčina, půda, stopa, území, zem, zemina, slabý, spodní, sprostý, zbabělý, byt, místnost, prostor, ubytování, hladina, horizont, libela, patro, rovina, úroveň, rozdělit, rozvrhnout, stavět, umísťovat, chrlit, házet, hodit, metat, mrštit, naházet, odhodit, pohazovat, pohodit, pustit, shodit, spouštět, spustit, vrhat, vrhnout, vyhazovat, vyhodit, vymrštit, vypustit, vyslat, házení, hod, hození, metání, pohled, projekce, promítání, průmět, rána, troubit, úder, vrh, vrhání, vyhození, hodnost, míra, pořadí, postavení, řada, šarže, schod, stupátko, stupeň, třída, známka, kácet, klesnout, padnout, porazit, skolit, upadat, upadnout, dekadence, dopad, havárie, neúspěch, pád, úbytek, upadání, úpadek, úpadkovost, vodopád, zhroucení, zmatek, zřícení, ztroskotání, návrší, výše, výšina, výška, výsost, vznešenost, vzrůst, dodávat, obstarat, obstarávat, opatřit, poskytnout, poskytovat, roztřídit, sestavit, třídit, vybavit, vybrat, vystrojit, vyzbrojit, zásobit, zásobovat, zastoupit, podržet, ponechat, rezervovat, šetřit, vyhradit, zajistit, domnění, domněnka, instituce, nadace, podnik, ustanovení, ústav, založení, zařízení, závod, zřízení
розташувати на чеська »
Словник: німецький
Переклади: base, basis, grundlage, grundzahl, stutzpunkt, stützpunkt, fuß, sockel, verfügen, spendieren, stiften, geziemen, liquidieren, lokalisieren, benennen, ernannt, ernennen, nennen, modul, angreifen, attackieren, überfallen, spannjung, spannung, elend, erbärmlich, gemein, jämmerlich, niederträchtig, niedrig, schuftig, klein, kurz, nieder, tief, inhalt, kette, fallen, regnen, sinken, stürzen, abfall, abhang, gefälle, geneigtheit, hang, neigung, steigung, angeben, auftragen, erteilen, geben, hergeben, kredenzen, langen, reichen, servieren, überreichen, verabfolgen, verbringen, vorlegen, vorsetzen, unterausschüsse, unterbau, anhalt, boden, erdboden, erde, gestell, grund, grundlinie, land, prinzip, untergeschoss, mies, schnöde, gelass, raum, grad, niveau, stufe, verteilen, zuteilen, auffallen, schleudern, schmeißen, schmettern, wegwerfen, werfen, würfeln, guss, hieb, projektion, schlag, stadtverwaltung, staffel, stoß, würdigung, wurf, auftritt, charge, note, rang, studium, treppe, treppenstufe, tritt, anbringen, daniederliegen, fällen, hinfallen, niederschlagen, umfallen, verfallen, zugrunde, abstieg, absturz, fall, kniefall, niedergang, ruin, sturz, untergang, verfall, zerfall, zusammenbruch, höhe, hoheit, höhenlage, ausrüsten, ausstatten, beliefern, beziehen, liefern, versehen, versorgen, bestellen, reservieren, annahme, anstalt, aufnahme, einrichtung, errichtung, errichtungen, gründung, institution, lokal, niederlassung, prämisse, stifter, stiftung, voraussetzung, beseitigen
розташувати на німецький »
Словник: данська
Переклади: bas, basis, sokkel, ordne, fundere, fjerne, likvidere, lokalisere, nominere, angribe, spænding, stress, elendig, gemen, lumpen, nedrig, ubehagelig, ussel, kort, låg, lav, falde, falle, hagle, regne, hældning, luftning, nedoverbakke, skrænt, skråning, stigning, betjene, gi, give, tjene, base, fundament, grund, grundlag, holdepunkt, jord, land, underlag, simpel, sjofel, lokal, lokale, plads, rom, rum, værelse, grad, højde, niveau, plan, hive, kast, kaste, pil, rosa, slynge, slag, støt, etape, karakter, rang, stadsdel, steg, trappe, trin, segne, styrte, fald, nedgang, ruin, undergang, højdepunkt, øverst, størrelse, toppunkt, forsørge, levere, ruste, anmelde, bestille, reserver, reservere, anstalt, institution, stiftelse
розташувати на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: base, basamento, neto, zócalo, disponer, acomodar, conciliar, dejar, reconciliar, liquidar, suprimir, emplazar, localizar, apellidar, constituir, denominar, designar, llamar, mencionar, nombrar, nombre, módulo, acometer, agredir, arremeter, asaltar, atacar, atracar, embestir, invadir, saltear, suspense, tensión, tirantez, voltaje, miserable, ruin, vil, bajo, grave, hondo, pequeño, urdimbre, caer, caerse, granizar, llover, nevar, bajada, cuesta, declinación, declive, descenso, inclinación, pendiente, repecho, subida, alargar, citar, dar, donar, regalar, cimiento, fondo, fundamento, pedestal, principio, rudimento, soporte, tierra, indigno, infame, soez, cámara, habitación, local, altura, grado, nivel, piso, distribuir, abalanzarse, arrojar, botar, disparar, echar, echarse, lanzar, proyectar, saltar, tirar, vibrar, golpe, lance, lanzamiento, proyección, puñetazo, tirada, tiro, escalón, estribo, grada, marco, nota, rango, tasa, colocación, decaer, declinar, desmoronarse, sucumbir, torcer, caída, decadencia, decaimiento, derrocamiento, derrumbamiento, deterioro, ruina, tumbo, alteza, altitud, elevación, excelencia, talla, abastecer, alimentar, aprovisionar, avituallar, equipar, pertrechar, proporcionar, proveer, suministrar, surtir, reservar, creación, establecimiento, fundación, institución, presupuesto, suposición, situar
розташувати на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: assise, base, basique, embase, plinthe, scabellon, socle, soubassement, disposer, foncer, offrir, attenter, concilier, harmoniser, raccommoder, réconcilier, liquider, supprimer, localiser, attitrer, constituer, dénommer, désigner, élire, fixer, nommer, promouvoir, titulariser, module, agresser, assaillir, attaquer, envahir, infester, insulter, tension, voltage, abject, ignoble, infâme, liche, mesquin, misérable, odieux, vil, bas, bref, grave, petit, canevas, fable, tissu, tissure, crachiner, pleuvoir, tomber, coteau, déclivité, descente, dévers, dévoiement, glacis, inclinaison, pente, talus, versant, donner, servir, infrastructure, sous-oeuvre, substruction, fond, fondement, pied, piédestal, rama, terre, tréteau, lâche, sale, espace, local, logement, horizon, niveau, rez-de-chaussée, distribuer, installer, darder, ficher, foutre, frétiller, gigoter, jeter, lancer, piaffer, projeter, rejeter, aperçu, corner, coup, épure, ichnographie, jet, jetée, lancement, orthographie, penalty, projection, rétrospection, degré, échelon, grade, gradin, lieutenance, marche, marchepied, note, période, rang, stade, superlatif, taux, implantation, insertion, placement, replacement, abattre, affaler, capoter, choir, chuter, déchoir, écrouler, retomber, succomber, chute, débâcle, décadence, déchéance, dégringolade, dépérissement, écroulement, effondrement, faillite, naufrage, renversement, altesse, altitude, grandeur, haut, hauteur, taille, achalander, approvisionner, assortir, avitailler, équiper, fourni, fournir, garni, muni, munir, nantir, pourvoir, ravitailler, louer, réserver, retenir, création, érection, établissement, fondation, instauration, institution, lemme, posage, pose, principe, supposition
розташувати на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: base, zoccolo, disporre, ordinare, sistemare, conciliare, riconciliare, eliminare, liquidare, localizzare, nominare, modulo, aggredire, assalire, assaltare, pressione, tensione, abbietto, abietto, esoso, indegno, infame, malvagio, meschino, miserabile, misero, nefando, sciagurato, squallido, basso, grave, ordito, cadere, cascare, fioccare, nevicare, piombare, piovere, calata, china, declivio, discesa, inclinazione, pendenza, pendice, pendio, dare, impartire, porgere, servire, somministrare, fondale, fondamento, fondo, piedistallo, sfondo, suolo, terra, brutto, cattivo, codardo, ignobile, vile, alloggiamento, alloggio, ambiente, locale, vano, livello, distribuire, avventare, buttare, gettare, lanciare, lancio, proiettare, scagliare, tirare, varare, botta, colpo, getto, percossa, proiezione, tiro, fila, gradino, grado, rango, riga, scalino, schiera, collocamento, abbattere, abbattersi, crollare, caduta, crollo, decadenza, declino, fallimento, ricaduta, rovina, altezza, altitudine, altura, elevazione, quota, statura, allestire, assortire, attrezzare, corredare, equipaggiare, fornire, provvedere, rifornire, prenotare, riservare, fondazione, obiettivo, stabilimento, supposizione
розташувати на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: bas, basis, grunnlag, sokkel, fundere, avvikle, fjerne, likvidere, lokalisere, lokalisert, nevne, nominere, utnevne, anfalla, angripe, overfalle, spenning, stress, elendig, gemen, hemsk, lumpen, nederdrektig, nedrig, ubehagelig, uhederlig, ussel, djup, kort, låg, lav, liten, falla, falle, hagle, regna, regne, snø, helling, lutning, nedoverbakke, skråning, skrent, stigning, betjene, gi, tjene, utpeke, bakgrunn, base, bunn, fundament, grunn, hjemmel, holdepunkt, underlag, simpel, sjofel, skitten, lokal, lokale, plass, rom, værelse, grad, høyde, nivå, plan, hive, kast, kasta, kaste, pil, rusa, slenge, slynge, avstøpning, slag, spruta, støt, betyg, etappe, hakk, karakter, monn, rang, stadsdel, steg, trappetrinn, trinn, utplassering, segne, stupe, styrte, fall, forfall, krakk, nedgang, ruin, sammenbrudd, tilbakegang, undergang, høyhet, størrelse, topp, forsørge, levere, ruste, reserver, reservere, forutsetning, stiftelse, nedlegge
розташувати на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: база, базис, основа, базовый, цоколь, располагать, основывать, мирить, примирять, ликвидировать, уничтожать, локализовать, назначать, называть, модуль, атаковать, нападать, напряжение, напряженность, напряжённость, гнусен, гнусный, жалкий, низкий, отвратительный, подлый, небольшой, невысокий, низкоросл, низкорослый, низмен, низменный, низок, валить, падать, косогор, наклон, покатость, скат, склон, уклон, давать, подавать, основание, земля, первооснова, почва, помещение, уровень, ярус, размещать, бросать, заметать, кидать, швырять, бросок, метание, посыл, удар, швырок, балл, градус, звание, подножка, ряд, степень, ступень, рушить, падение, упадок, величина, высота, высочество, вышина, запасать, обеспечить, снабжать, бронировать, забронировать, зарезервировать, резервировать, заложение, учредительство, учреждение
розташувати на російською »
Словник: шведському
Переклади: bas, sockel, disponera, lokalisera, nominera, utnämna, anfalla, angripa, attackera, överfalla, anspänning, åtstramning, spänning, stress, gemen, hemsk, lumpen, nedrig, djup, låg, lav, falla, regna, helling, lutning, skränt, stigning, basis, fundament, grund, underlag, simpel, lokal, rum, utrymme, nivå, plan, kasta, pil, rusa, slänga, kast, spruta, betyg, grad, karakter, mån, rang, stadsdel, steg, trion, placering, utpassering, styrkte, förfall, nedgång, ruin, undergång, altitud, höjd, höjdnivå, förse, turnera, belägga, reservera, likvidera, slopa
розташувати на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: база, базіс, базавы, цокаль, абгрунтоўваць, грунтаваць, засноўваць, мірыць, прыміраць, ліквідаваць, лакалізаваць, вызначаць, назначаць, прызначаць, мат, напружанасць, напружанне, натуга, подлы, нiзкi, нізкі, панчоха, абліцоўваць, аснова, валіцца, падаць, скідацца, пакатасць, аддаваць, аддаць, даваць, падаваць, зямля, аддача, стаўлянне, умяшчэнне, размяшчаць, кідаць, кідок, бок, скат, схіл, градус, прыступка, стопень, ступень, заняпад, упадак, буда, вышыня, дастаўляць, залажэнне
розташувати на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: alusta, kanta, jalusta, sokkeli, kutsua, mainita, nimetä, perustaa, hyökätä, rynnistää, jännite, jännitys, kireys, rasitus, alhainen, häijy, halpamainen, huono, inhottava, katala, kehno, kunniaton, kurja, pahainen, alava, matala, aleta, joutua, pudota, sataa, rinne, viettävyys, antaa, ojentaa, kivijalka, maa, maalaji, maaperä, multa, perustus, pohja, taka-ala, tanner, huone, huoneisto, sija, tila, taso, jakaa, sijoittaa, heiluttaa, heitellä, heittää, hylätä, paiskata, syytää, heitto, isku, kolahdus, arvoasema, arvoaste, askelma, aste, jono, porras, rivi, kaataa, dekadenssi, keikahdus, romahdus, koko, korkeus, hankkia, järjestää, muonittaa, varustaa, varata, arvelu, laitos, luulo, säätiö
розташувати на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: βάθρο, βάση, εκκαθαρίζω, εξαλείφω, αποτελώ, ονομάζω, συγκροτώ, επιτίθεμαι, άθλιος, βαθύς, χαμηλός, βροχή, πέφτω, πλαγιά, δίνω, γη, έδαφος, επίπεδο, πετώ, ρίχνω, προβολή, ρίξιμο, χτύπημα, βαθμίδα, βαθμός, παρακμή, υψόμετρο, ύψος, εφοδιάζω, ίδρυμα
розташувати на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: osnova, nazvati, napasti, voltaža, mali, nizak, kišiti, padati, pasti, padina, baza, pozadina, prostorija, bacanje, bacati, baciti, hitac, stupanj, oboriti, uzvišenost, visina
розташувати на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: bázis, alapzat, rendelkezni, alkalmazni, támadni, feszültség, nagyfeszültség, alacsony, alacsonyan, kis, leereszkedés, átad, alap, lábazat, megalapozottság, talaj, alávaló, aljas, hitvány, férőhely, helyiség, szint, színvonal, dobás, dobni, vetni, alaprajz, fújás, fúvás, vetület, fok, mérték, osztályzat, esik, bukás, esés, összeomlás, romlás, magaslat, magasság, ellátni, kínálat, magazin, alapítás, kikötés, felszámol, likvidál, megszüntet
розташувати на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: base, pedestal, arranjar, arrumar, conciliar, reconciliar, liquidar, suprimir, localizar, chamar, constituir, denominar, mencionar, nobre, nomear, módulo, abordar, acometer, agredir, arremeter, asfaltar, assaltar, atacar, atracar, saltear, tensão, coitado, infame, lastimável, miserável, pérfido, traidor, vil, baixo, cobarde, grave, revestir, urdidores, cair, chover, mover, nevar, ruir, tombar, encosta, inclinação, ladeira, rampa, subida, vertente, alargar, citar, dar, entregar, ministrar, regalar, causa, fundamento, planta, chão, fundo, solo, suporte, terra, câmara, sala, civilizais, grado, nível, piso, arremessar, arrojar, atirar, botar, disparar, lançar, saltar, tirar, acometida, golpe, lançamento, pancada, repente, tirada, classe, degrau, escada, escalão, fila, fileira, grada, graduação, grau, linha, marco, pedalo, posto, ranjo, catarse, caída, derrubamento, desfalecimento, queda, alteza, altitude, altura, eminência, abastecer, aparelhar, aprestar, aprovisionar, proporcionar, prover, provier, suprir, surtir, reservar, estabelecimento, fundação, porquê, suposição, situar
розташувати на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: bază, ataca, jos, şoc, cădere, altitudine, înălţime, echipa, furniza, fundaţie, instituţie
розташувати на румунською »
Словник: польському
Переклади: baza, bazowy, cokół, dysponować, fundować, godzić, likwidować, lokalizować, mianować, moduł, napadać, napięcie, ni, nikczemny, niski, oblizać, osnowa, padać, pochyłość, podawać, podbudowa, podstawa, podły, pomieszczenie, poziom, rozmieszczać, rzucać, rzut, składny, stopień, umieszczenie, upadać, upadek, wysokość, zaopatrywać, zarezerwować, założenie, zlikwidować, zlokalizować
розташувати на польському »
Словник: албанською
Переклади: gostis, bie, shpat, zbritje, fund, dhomë, hapësirë, odë, nivel, hedh, gradë, shkallë, pajis
розташувати на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: назовавам, наклон, земя, основание, почва, стандарт, удар, градус, упадък, величина, височина, запазвам
розташувати на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: pinge, madal, sügav, kallak, andma, maa, tase, paigaldama, viskama, kraad, kukkuma, dekadents, kosk, kukkumine, langemine, kõrgus, asutamine, asutus
розташувати на естонською »
Словник: литовською
Переклади: įtampa, skurdus, gilus, žemas, lyti, pasipilti, nuolydis, nuožulnumas, šlaitas, duoti, sausuma, žemė, lygis, lygmuo, mesti, sviesti, smūgis, laipsnis, laiptelis, pakopa, pažymys, aukštis, fondas, institucija, įstaiga
розташувати на литовською »
Словник: словацькою
Переклади: napätie, odporný, sklon, stupeň, umiestnenie, kolaps, zrušiť
розташувати на словацькою »
Словник: словенії
Переклади: dati, prostor, raven, vreči, višina
розташувати на словенії »

Пов'язані слова

розташувати за порядком збільшення розмірів, розташувати вікна каскадом, розташовувати синоніми, розташувати числа в порядку зростання