slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: світлий

Словник: англійська світлий
Переклади: candid, detached, disinterested, dispassionate, equitable, fair-minded, impartial, neutral, objective, unbiased, unprejudiced, ashen, ashy, blank, ghastly, lunar, pale, paled, pallid, sallow, wan, white, acute, astute, brainy, bright, clever, cute, incisive, keener, luminous, mercurial, nimble, penetrating, perspicacious, quick, quick-witted, rapid, sagacious, sharp, sharp-witted, shrewd, smart, spry, swift, versatile, witty, brilliant, flamboyant, flashy, gaudy, sally, scintillating, tinsel, supple, light-footed, clean, cleanly, purely, absolute, bare, chaste, clearer, fine, limpid, natty, neat, net, orderly, pure, purge, sanitary, sheer, snowy, solid, spick, spotless, spotlessly, straight, tidied, tidy, unalloyed, virginal, affable, attentive, civil, complaisant, courteous, gong, good, polite, urbane, communication, data, exclusive, guidance, info, information, intelligence, poop, approach, interpretation, rendering, rendition, bazaar, fair, kermis, abundantly, brightly, clearly, distinctly, glare, light, lightly, professedly, serenely, transparently, dinner, supper, lamp, lit, lantern, streetlamp, airy, clammy, dab, effortless, faint, lightsome, lightweight, slight, whippet, extravagant, flighty, frivolous, giddy, heedless, improvident, inane, inconsiderate, insouciant, light-minded, reckless, thoughtless, comely, handsome, pretty, elucidate, explain, expose, inconsiderable, inessential, invalid, irrelevant, nonmaterial, nontrivial, nugatory, null, trivial, unessential, unimportant, void, voided, blaze, blazing, camp-fire, fire, firing, glow, gunfire, pane, roundel, window, enlighten, illuminate, irradiate, lighten, illumination, irradiation, lighting, assail, assault, attack, attempt, fall, rain, snow, tilt, cheerful, good-humoured, jocund, jocundity, jolly, serene, sunny, sunshiny, entity, juridical, lawful, legal, legislative, legitimate, legitimize, rightful, fast, snappy, speed, average, mediocre, ordinary, par, pedestrian, plain, unremarkable, fine-drawn, good-looking, nice-looking, personable, decent, decorous, modest, presentable, prim, respectable, seemly, emptiest, empty, hollow, slack, vacant, vain, waste, active, busy, motile, restless, advisable, conscionable, judicial, just, righteous, averaged, forward, forwards, mean, medial, medium, mid, middle, middling, moderate, secondary, borderline, border-line, spotlight, enlightened, attackable, dismal, effete, enervate, feckless, feeble, flimsy, frail, infirm, lame, limp, low, nerveless, outsider, poor, sappy, shaky, shy, slim, thin, unmanly, vulnerability, weak, celebrity, fame, glory, illustriousness, kudos, notability, notoriety, renown, reputation, repute, stardom, vogue, candour, earnestness, honesty, integrity, rectitude, aboveboard, clean-handed, faithful, honest, honourable, outright, round, upright, sleek, smooth-faced, suave, drop, fell, sag, wince, accommodating, amiable, considerate, gallant, genial, good-natured, kind, kindly, officious, unprecedented, torrential, delicate, fragile, scant, wispy, blithe, cheery, convivial, festive, funny, gay, geniality, glad, hilarious, jaunty, jocose, jocular, jovial, lively, lusty, merry, playful, sportive, sprightly, upbeat, wanton, hell, ahead, direct, directly, franking, point-blank, right, slap, squarely, display, exhibit, exhibition, expo, exposition, exposure, show, eyesight, gaze, scrutinizing, sight, vision, burn, ignite, inflame, kindle, appreciable, big, considerable, goodly, precious, significant, eminence, remarkableness, beautiful, nice, snug
світлий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: nestranný, neutrál, neutrální, nezainteresovaný, nezištný, nezúčastněný, spravedlivý, bledý, sinalý, bystrozraký, bystrý, chytrý, čilý, čiperný, duchaplný, důvtipný, hbitý, inteligentní, jasný, jemný, lstivý, mrštný, příkrý, prudký, rychlý, šikovný, spádný, vtipný, zchytralý, živý, blyštivý, brilantní, plamenný, skvělý, svítivý, třpytivý, vynikající, zářící, zářivý, čistě, pouze, výhradně, čistý, cudný, holý, nefalšovaný, netto, obnažený, pravý, průsvitný, průzračný, ryzí, čestný, civilní, dobrý, galantní, hodný, laskavý, milý, občanský, pěkný, poctivý, poslušný, příjemný, přívětivý, slušný, uhlazený, vlídný, zdvořilý, informace, poučení, sdělení, zpráva, interpretace, tlumočení, výklad, vysvětlení, trh, veletrh, jasně, světlo, světlý, zřetelně, posvícení, pouť, večeře, kahan, lampa, kandelábr, lucerna, maják, svítidlo, svítilna, drobný, flíček, lehkomyslný, lehkovážný, lehký, mírný, nadýchaný, povrchní, slabý, snadný, štíhlý, svižný, tenký, útlý, veselý, bezstarostný, neopatrný, nerozvážný, nicotný, splašený, těkavý, zbrklý, hezký, sličný, bezvýznamný, invalida, invalidní, nepatrný, neplatný, nerozhodný, krb, oheň, ohniště, palba, plamen, požár, střelba, topeniště, zápal, okno, iluminovat, objasnit, osvětlit, osvětlovat, osvítit, prosvítit, vysvětlit, ozářit, posvítit, svítit, iluminace, osvětlení, osvětlování, osvícení, ozáření, vnuknutí, klesat, padat, připadnout, pršet, spadnout, jasno, klidný, radostný, legální, legitimní, oprávněný, právní, právoplatný, zákonitý, zákonný, rychle, běžný, normál, obvyklý, obyčejný, prostřední, průměr, průměrný, střední, všední, bezchybný, decentní, korektní, mravopočestný, náležitý, patřičný, počestný, přiměřený, vhodný, bezobsažný, díra, dutina, dutý, liduprázdný, mezera, odhalený, opuštěný, poušť, prázdnota, prázdný, pustý, vpadlý, vyhloubený, vykotlaný, agilní, aktivní, činný, křepký, neklidný, neposedný, rušný, účinný, přesný, správný, zrovna, nevelký, podprůměrný, prostředek, umírněný, blýskavý, osvícený, bezmocný, bezvýrazný, chabý, chatrný, churavý, křehký, lámavý, mdlý, měkký, neduživý, nenapjatý, nesmělý, ochablý, schlíplý, skrovný, slabošský, ubohý, zplihlý, čest, hvězda, jméno, popularita, pověst, renomé, reputace, sláva, věhlas, čestnost, počestnost, poctivost, přímost, spravedlnost, správnost, upřímnost, ctihodný, kolmý, otevřeně, otevřený, přímo, přímý, rovně, rovný, spolehlivý, svislý, upřímný, vážený, věrný, zpříma, hladký, kácet, klesnout, padnout, porazit, skolit, spouštět, spustit, upadat, upadnout, ctitel, dvorný, lahodný, líbezný, milenec, milovník, ochotný, pozorný, roztomilý, statečný, úslužný, choulostivý, delikátní, lomivý, slaboučký, sporý, bodrý, bujarý, komický, potěšený, rozmarný, směšný, statný, zábavný, zdravý, žertovný, žoviální, nárok, právo, rovnou, exhibice, předložení, ukázka, vyložení, výstava, vystavení, výstavka, vystavování, hledět, pohled, přízrak, spatření, vidění, vidina, vize, zrak, podnítit, podpálit, připálit, roznítit, rozpálit, rozsvítit, vznítit, zanítit, zapálit, zapalovat, zažehnout, citelný, důležitý, nemalý, ocenitelný, podstatný, silný, velký, význačný, významný, značný, znatelný, veličina, znamenitost, dobře, hezky, krásně, krásno, krásný, pěkně, ušlechtilý
світлий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: neutral, objektiv, unbefahrbar, unbefangen, unorganisch, unparteiisch, blass, bleich, fahl, aufgeweckt, behände, geistreich, hurtig, intelligent, klug, rasch, reißend, scharfsinnig, schlau, schnell, brillant, glitzernd, schimmernder, flink, nett, sauber, säuberlich, akkurat, bloß, deutlich, frisch, gediegen, genau, hell, keusch, klar, lauter, pur, rein, reinlich, reproduzierbar, schier, züchtig, artig, brav, bürgerlich, diskret, freundlich, gut, höflich, lieb, liebenswürdig, manierlich, zivil, angabe, auskunft, bescheid, information, meldung, mitteilung, auslegung, interpretation, jahrmarkt, markt, messe, licht, kirchweih, kirmes, abendbrot, abendessen, hauptmahlzeit, mahlzeit, souper, lampe, röhre, laterne, leuchtturm, beweglich, dünn, leicht, luftig, mühelos, sanft, frivol, leichtfertig, leichtsinnig, sorglos, windig, anmutig, fein, hübsch, schön, beleuchten, belichten, bestrahlen, projizieren, albern, nichtig, null, ungültig, unwichtig, brand, feuer, feuerstelle, flamme, glut, lohe, fenster, erheilen, beleuchtung, beleuchtungen, fallen, regnen, sinken, stürzen, froh, fröhlich, heiter, lustig, sonnig, ungetrübt, vergnügt, gesetzlich, gesetzmäßig, rechtlich, rechtmäßig, baldig, geschwind, hastig, schleunig, durchschnittlich, gemittelt, gewöhnlich, mittelgroß, mittelmäßig, anständig, bequem, geeignet, korrekt, gehaltlos, hohl, inhaltslos, leer, leeren, öde, taub, wüst, aktiv, rege, regen, regsam, wirksam, gerade, gerecht, mittlere, helligkeit, leuchte, schein, aufgeklärt, aufgeklärter, flau, gebrechlich, kraftlos, matt, schwach, zart, berühmtheit, ehre, glorie, renommee, reputation, ruf, ruhm, ehrlichkeit, geradheit, rechtschaffenheit, redlichkeit, ehrenhaft, ehrlich, fair, loyal, rechtschaffen, redlich, daniederliegen, fällen, hinfallen, niederschlagen, umfallen, verfallen, zugrunde, aufmerksam, entgegenkommend, galant, gefällig, kulant, verbindlich, zuvorkommend, brüchig, heikel, hinfällig, schmächtig, schwächlich, zerbrechlich, zierlich, ausgelassen, flott, freudig, munter, direkt, einfach, förmlich, geradeaus, geradewegs, geradezu, glatt, unmittelbar, auslage, ausstellung, belichtung, exposition, schau, schaufenster, anblick, augenlicht, blick, gesicht, sehkraft, sehvermögen, sicht, vision, anbrennen, angehen, anmachen, anstecken, anstreichen, anzünden, entzünden, zünden, ansehnlich, beachtlich, bedeutend, beträchtlich, erheblich, merklich, namhaft, ziemend, ziemlich, niedlich, schmuck
світлий на німецький »
Словник: данська
Переклади: retfærdig, uhildet, upartisk, bleg, gusten, blank, dreven, fiks, flink, gløgg, hurtig, intelligent, ivrig, kvik, list, livlig, lur, rask, skarp, skarpsindig, slug, smart, vittig, herlig, ren, absolut, ærbar, klar, kysk, lødig, lys, nøgen, proper, pur, ram, artig, borgerlig, elskværdig, forekommende, galant, god, høflig, venlig, meddelelse, underretning, fortolkning, tolkning, loppemarked, marked, messe, torv, let, netto, tydelig, aftensmad, aftensmat, middag, lampe, rør, fyrtårn, lanterne, lette, lindring, slank, ansvarsløs, forfængelig, fin, køn, pen, skøn, smuk, vakker, ingenting, invalid, ubetydelig, ugyldig, uvæsentlig, uvedkommende, bål, brand, flamme, fyr, ild, lyse, vindue, belyse, oplyse, belysning, falde, falle, hagle, regne, glad, lystig, juridisk, legal, legitim, lovformelig, lovlig, fart, fort, hastig, hurtigt, snar, almindelig, gennemsnit, gennemsnitlig, middels, middeltal, ordinær, sædvanlig, ærbødig, anstændig, ordentlig, real, sømmelig, hul, lens, øde, tom, aktiv, alert, rørig, rørlig, vig, virksom, billig, fair, just, nøjagtig, nøjagtigt, præcis, rimelig, middel, blød, dårlig, indisponeret, kløen, magtesløs, ømtålig, sårbar, sart, skral, skrøbelig, svag, tander, uoplagt, vanskelig, æra, ære, anse, berøm, berømmelse, glorie, hæder, heder, ry, rygte, ærlighed, ærlig, direkte, hæderlig, lige, rank, redelig, ret, retskaffen, tro, segne, styrte, godmodig, hyggelig, rar, sort, delikat, lækker, skør, vrik, festlig, komisk, kul, morsom, munter, rolig, sjov, rakt, rat, straks, umiddelbar, eksponering, forevisning, udstilling, visning, syn, antenne, skoen, tænde, anselig, betydelig, kraftig, markant, meget, påtagelig, stor, gild, nydelig, sit, still
світлий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: desinteresado, ecuánime, imparcial, imparcialidad, neutral, neutro, macilento, pálido, agudo, astuto, despejado, inteligente, ligero, lince, listo, perspicaz, pronto, rápido, sagaz, veloz, vivo, brillante, chispeante, genial, lúcido, lustroso, presto, puramente, aseado, calvo, cándido, casto, claro, curioso, fino, límpido, limpio, mero, mondo, neto, nítido, pulcro, puro, seco, terso, virginal, afable, amable, atento, bueno, civil, comedido, cortés, cortesano, galante, gentil, político, urbano, dato, información, informe, noticia, orientación, interpretación, feria, claridad, expresamente, cena, comida, fanal, farol, lámpara, linterna, faro, farola, ágil, esbelto, leve, liviano, vaporoso, aturdido, despreocupado, frívolo, tonto, bello, bonito, lindo, majo, precioso, radiar, caducado, insignificante, inválido, nulo, fuego, incendio, llama, llamarada, lumbre, ventana, alumbrar, iluminar, esclarecer, alumbrado, iluminación, caer, caerse, granizar, llover, nevar, alegre, apacible, jovial, sereno, judicial, jurídico, legal, legítimo, aprisa, deprisa, deslucido, mediano, medio, mediocre, ordinario, promedio, regular, vulgar, chulo, guapo, hermoso, arreglado, conveniente, decente, decoroso, honesto, honroso, desierto, hueco, vacante, vacío, vacuo, vano, yermo, activo, animado, ajustado, entero, equitativo, justo, luz, ilustrado, débil, deleznable, endeble, escaso, exangüe, flojo, frágil, quebradizo, tímido, celebridad, fama, gloria, nombradía, nombre, nota, renombre, reputación, decoro, honestidad, honradez, integridad, probidad, rectitud, honrado, íntegro, probo, recto, transigente, decaer, declinar, desmoronarse, sucumbir, torcer, caballeroso, complaciente, lucido, oficioso, delicado, flaco, divertido, gaitero, placentero, derecho, directamente, directo, escaparate, exhibición, exposición, aspecto, mirada, visión, vista, abrasar, encender, inflamar, prender, considerable, cuantioso, importante, notable, respetable, sensible, ilustración, magnificencia, cuco, mono, simpático
світлий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: désintéressé, imparti, impartial, juste, neutre, anémique, blafard, blême, hâve, pâle, astucieux, intelligent, perspicace, sagace, torrentueux, brillant, brillante, étincelant, scintillant, prompt, rapide, nettement, proprement, purement, chaste, clair, dénudé, éthéré, lampant, monde, net, propre, puceau, pur, sec, vierge, aimable, civil, courtois, galant, gentil, honnête, poli, sage, information, renseignement, vent, exécution, interprétation, fête, foire, lendit, clairement, formellement, intelligiblement, lucidement, kermesse, patronal, ch, collation, dîner, souper, camoufle, demi-watt, flash, kinescope, lampe, falot, lampadaire, lanterne, phare, réverbère, agile, anacréontique, facile, fin, flou, frivole, guilleret, léger, leste, poste, svelte, vaporeux, zéphire, zéphyrien, étourdi, évaporé, imprudent, inconséquent, insouciant, sans-souci, beau, joli, irradier, illégal, insignifiant, invalide, mal, nul, enfilade, feu, flambée, flamme, foyer, incendie, tir, tiraillerie, fenêtre, éclairer, illuminer, ensoleiller, éclairage, illumination, luminaire, crachiner, pleuvoir, tomber, gai, joyeux, serein, juridique, légal, légitime, preste, rapidement, vite, médiocre, moyen, moyenne, ordinaire, quelconque, belle, bienséant, convenable, correct, décent, raisonnable, séant, sortable, caverneux, creux, désert, éventé, plis, vide, yeux, actif, allant, animé, bougillon, mobile, mouvementé, remuant, sémillant, verbe, vif, vivant, équitable, modéré, relatif, clarté, jour, lumière, pal, éclairé, atone, chétif, débile, faible, flasque, fragile, frêle, infirme, mou, veule, vulnérable, célébrité, gloire, honneur, renom, renommée, réputation, vedette, bonne, droiture, honnêteté, honorabilité, justice, loyauté, probité, rectitude, simplicité, brave, droguiste, droit, honorable, loyal, partie, probe, accommodant, abattre, affaler, capoter, choir, chuter, déchoir, écrouler, retomber, succomber, accort, affable, agréable, attentionné, avenant, complaisant, gracieux, liant, obligeant, prévenant, revenant, délicat, fluet, grêle, mièvre, allègre, amusant, bouffe, dératé, émerillonné, enjoué, gaillard, grivois, hilare, jovial, lie, réjoui, rigolo, crûment, direct, directement, décor, devanture, étalage, exhibition, exposition, galerie, salon, sinus, situation, vitrine, regard, regarder, vision, vue, allume, allumer, enflammer, exalter, rallumer, appréciable, considérable, gros, important, imposant, insigne, marquant, notable, respectable, sensible, signalé, signifiant, vaste, illustration, notabilité, sommité, bellot, bien, coquet
світлий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: equanime, giusto, imparziale, neutrale, neutro, pallido, scialbo, terreo, agile, astuto, celere, dolere, frizzante, impetuoso, intelligente, lepido, perspicace, rapida, rapido, sagace, sollecito, spiritoso, sveglio, svelto, vivo, brillante, lampante, casto, chiaro, limpido, lindo, mero, netto, pulito, puro, terso, amabile, benevolo, bravo, buono, civile, cortese, educato, garbato, gentile, gradevole, informazione, notizia, ragguaglio, interpretazione, fiera, mercato, sereno, cena, desinare, fanale, lampada, lume, lampione, lanterna, leggero, lesto, lieve, snello, frivolo, incauto, incosciente, noncurante, spensierato, bello, carino, insignificante, invalido, irrilevante, nullo, fiamma, fuoco, incendio, tiro, finestra, illuminare, irradiare, rischiarare, illuminazione, cadere, cascare, fioccare, nevicare, piombare, piovere, allegro, festoso, giocondo, gioioso, lieto, giuridico, legale, legalitario, legittimo, presto, comune, media, mediocre, mezzo, modo, ordinario, aitante, conveniente, decente, decoroso, dignitoso, rispettabile, deserto, incavato, vacuo, vano, vuotaggine, vuoto, attivo, diligente, movimentato, vivace, equo, medio, moderato, parco, faro, luce, saggio, savio, debole, fiacco, fievole, fioco, floscio, fragile, gracile, infermo, labile, scarso, celebrità, fama, gloria, nome, reputazione, vanto, dirittura, integrità, onestà, destro, dritto, fido, leale, onesto, retto, ritto, schietto, abbattere, abbattersi, crollare, affabile, galante, cagionevole, delicato, esile, tenue, ameno, comico, dilettevole, divertente, gaio, giocoso, spassoso, vigoroso, direttamente, diretto, esibizione, esposizione, mostra, salone, vetrina, sguardo, veduta, vista, accendere, infiammare, ampio, apprezzabile, considerevole, consistente, grosso, importante, notevole, ragguardevole, rilevante, sensibile, significante, vasto, vistoso, eccellenza, bene, civettuolo
світлий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: nøytral, opartisk, rettferdig, saklig, uhildet, upartisk, blek, gusten, akutt, blank, fiks, flink, gløgg, hurtig, ivrig, kvikk, list, livlig, lur, oppvakt, rapp, rask, skarp, skarpsindig, slug, smart, snøgg, spirituell, væska, vittig, briljant, herlig, ren, rensa, ærbar, ekte, glassklar, klar, kysk, lødig, lys, proper, pur, ram, artig, borgerlig, forekommende, galant, god, høflig, imøtekommende, snill, beskjed, etterretning, informasjon, opplysning, underretning, fortolkning, tolkning, loppemarked, marked, marknad, messe, torg, netto, tydelig, aftensmat, kveldsmat, middag, lampa, lampe, lykt, rør, fyrtårn, lanterna, lanterne, lykta, lett, lindrig, pigg, slank, ansvarsløs, lettsindig, yr, fin, pen, skjønn, vakker, ingenting, invalid, ubetydelig, ugyldig, uvedkommende, uvesentlig, uviktig, bål, bluss, brann, brasa, eld, flamma, flamme, fyr, ild, lyse, vindu, belyse, belysning, falla, falle, hagle, regna, regne, snø, glad, lystig, advokatknep, juridisk, legal, legitim, lovformelig, lovlig, rettmessig, rettslig, fart, fort, hastig, snabb, snar, gjennomsnitt, gjennomsnittlig, måtelig, middelmåtig, middels, smukk, ærbødig, anstendig, ordentlig, real, sømmelig, tekkelig, forfengelig, hul, lens, øde, ødslig, tom, aktiv, alert, bevegelig, rørig, rørlig, vig, yster, just, middel, dager, skinn, avfeldig, dårlig, indisponert, klen, løy, maktesløs, matt, ømtålig, orkesløs, sårbar, skjør, skral, skrøpelig, slapp, svag, svak, tander, uopplagt, veik, vek, æra, anse, berøm, berømmelse, glorie, heder, ry, rykte, ærlighet, ærlig, hederlig, rank, redelig, reell, renhårig, rettskaffen, tro, segne, stupe, styrte, elskverdig, godmodig, hyggelig, kjekk, sort, vennlig, delikat, sart, tynn, festlig, gledelig, komisk, kul, leken, morsom, munter, rolig, direkte, rakt, rat, rettighet, umiddelbar, eksponering, førevisning, utstilling, utstillingsvindu, visning, blikk, syn, titt, utsikt, visjon, antenne, skoen, tenne, tinda, anselig, atskillig, betraktelig, betydelig, klekkelig, kraftig, markant, meget, merkbar, merkelig, nevneverdig, påtagelig, utpreget, gild, grann, nydelig, søt
світлий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: беспристрастен, беспристрастный, нейтральный, нелицеприятен, нелицеприятный, бледен, бледный, мертвенно-бледный, быстрый, догадлив, догадливый, зоркий, зорок, находчив, находчивый, остроумный, проницательный, скорый, смекалист, смекалистый, сметлив, сметливый, смышлен, смышленый, смышлёный, сообразителен, сообразительный, умный, блестящий, блистающий, искристый, остроумен, аккуратный, голый, девственный, опрятный, прозрачный, целомудренный, чист, чистый, ясный, вежливый, гражданский, добрый, любезный, учтивый, хороший, штатский, информация, интерпретация, толкование, ярмарка, обед, ужин, лампа, светильник, фонарь, легкий, лёгкий, легок, лёгок, незначительный, проворный, светлый, слабый, беспечный, легкомыслен, легкомысленный, красивый, миловидный, освещать, неважный, огонь, пламя, окно, просвещать, иллюминировать, иллюминация, освещение, валить, падать, бодрый, жизнерадостен, жизнерадостный, погожий, яркий, законный, правовой, юридический, зауряден, заурядный, неброский, обычный, посредствен, посредственный, средний, порядочен, порядочный, приличен, приличный, пристойный, дупло, незанятый, порожний, пробельный, пуст, пустоватый, пустой, пустотелый, свободный, фразерский, фразёрский, активный, вертлявый, неразбавленный, неусидчивый, поворотлив, поворотливый, подвижен, подвижной, подвижный, суетлив, суетливый, правый, справедлив, справедливый, свет, вялый, немощный, знаменитость, известность, слава, неподкупность, учтивость, честность, верный, честен, честный, рушить, вежлив, галантный, любезен, обходителен, обходительный, обязывающий, почтителен, почтительный, учтив, ломкий, нежный, непрочный, тонкий, хил, хилый, хрупкий, веселый, весёлый, игривый, напрямик, прямо, прямой, толстенько, выставка, показ, взгляд, вид, зрение, воспламенять, зажигать, закуривать, важный, заметный, значителен, значительный, многозначительный, милый, прекрасный, пригож, пригожий, приятный
світлий на російською »
Словник: шведському
Переклади: opartisk, blek, akut, blank, fiks, glögg, hurtig, ivrig, kvick, list, livlig, ljus, lur, rapp, skarp, slug, smart, värka, nätt, putsa, ren, rengöra, rensa, ärbar, glassklar, klar, kysk, lödig, proper, pur, ram, renlig, snygg, älskvärd, artig, belevad, galant, god, snäll, besked, etterretning, information, underrättelse, uppgift, upplysning, tolkning, uppfattning, marknad, netto, tydlig, aftonmåltid, kvällsmat, lampa, rör, lanterna, lykta, flink, lätt, lett, lindrig, pigg, vig, ansvarslös, yr, belysa, ogiltig, brann, brasa, eld, flamma, fyr, ilad, låga, lyse, vinds, upplysa, belysning, falla, regna, advokatknep, juridisk, legal, legitim, lovlig, rättmätig, rättslig, fart, fort, hastig, rask, snabb, anständig, ordentlig, andefattig, ihålig, intetsägande, lens, öde, ödslig, tom, aktiv, alert, rörlig, verksam, yster, just, rättvis, real, medelmåttig, middes, dager, ljussignal, lys, klen, matt, ömtålig, orkeslös, sårbar, skral, slapp, svag, vek, anse, ära, beröm, gloria, namn, rykte, ärlig, hederlig, redlig, rejäl, renhårig, styrkte, godmodig, hövlig, hygglig, sort, glad, glättig, komisk, kul, leken, löjlig, lustig, munter, rolig, direkt, rakt, rät, förevisning, utställning, visning, blick, syn, titt, antända, sken, tända, ansenlig, avsevärd, bemärkt, betydande, betydlig, kraftig, markant, menet, nämnvärd, påtaglig, fin, grann, mysig, söt, vacker
світлий на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: бесстаронні, непрадузяты, справядлівы, бледны, быстры, кемлівы, кемны, цямлівы, шпаркі, блiскучы, дасціпны, трапны, які, нібы, поёт, чыста, як, чисты, чысты, ясни, ветлівы, ветлы, далікатны, інфармацыя, інтэрпрэтацыя, тлумачэнне, вячэра, лямпа, ліхтар, лёгкi, легкадумны, прыгожы, асвятляць, дробны, дробязны, неістотны, нікчэмны, няважны, нязначны, агонь, полымя, акно, вучыць, навучаць, прасвятляць, асвятленне, валіцца, падаць, скідацца, законны, шыбка, пасрэдны, сярэдні, даволі, добры, здавальняючы, значны, ладны, неблагі, немалы, нядрэнны, някепскі, прыстойны, парожні, пусты, дзень, світанне, відны, прасветлены, светлы, невялікі, слабы, выдатнасць, слава, славутасць, славуты, сумленнасць, сумленны, ласкавы, мілы, пачцівы, прыязны, кволы, проста, роўна, выстаўка, зрок, запальваць, натхняць, важны
світлий на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: erapooletu, neutraalne, kahvatu, kiire, nutikas, vaimukas, sädelev, paljas, tühi, vooruslik, hea, kena, lõunasöök, õhtusöök, õhtustama, lamp, latern, kerge, väle, leek, valgustama, seaduslik, keskmine, õõs, õiglane, valgus, nõrk, kuulsus, ausus, kukkuma, delikaatne, habras, õrn, otse, otsene, sirge, näitus, nägemine, ilus
світлий на естонською »
Словник: фінською
Переклади: puolueeton, hallava, kalmankalpea, kalpea, älykäs, eloisa, heleä, henkevä, joutuisa, kipakka, koski, nopea, sukkela, viekas, vilkas, loistava, alaston, havainnollinen, kirkas, läpinäkyvä, netto, puhdas, selvä, siisti, siveä, kansalais-, kohtelias, siviili, soma, ystävällinen, ilmoitus, illallinen, päivällinen, lamppu, valaisin, lyhty, hintelä, hoikka, solakka, ajattelematon, kaunis, nätti, sorea, pieni, ammunta, liekki, palo, roihu, tuli, tulipalo, valistaa, valaistus, aleta, joutua, pudota, sataa, hauska, helakka, iloinen, tyyni, juridinen, laillinen, oikeudellinen, oikeutettu, kerkeä, kohtalainen, tavallinen, välikappale, väline, asumaton, autio, kuoppa, ontelo, ontto, tyhjä, tyhjyys, aktiivinen, toimekas, toimiva, kohtuullinen, oikeudenmukainen, vanhurskas, keskiarvo, keskinkertainen, valo, hatara, heikko, hento, huono, kehno, laimea, löysä, matala, veltto, kunnia, kuuluisuus, maine, rehellisyys, erä, kunniallinen, rehellinen, rehti, suora, uskollinen, kaataa, avulias, huomaavainen, kiltti, hauras, särkyvä, vieno, hilpeä, leikillinen, suoraan, välitön, ilmestys, katsanto, katse, näkeminen, näkemys, näkö, näköaisti, näky, näkymä, kiihdyttää, sytyttää, aikamoinen, arvokas, huomattava, melkoinen, merkittävä, merkityksellinen, suuri, tärkeä, herttainen, korea
світлий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: αμερόληπτος, ουδέτερος, κίτρινος, χλωμός, γρήγορος, έξυπνος, πνευματώδης, αγνός, γυμνός, καθαρός, αβρός, ευγενικός, δεδομένα, πληροφορίες, ερμηνεία, σαφώς, βραδινό, λάμπα, φαναράκι, ελαφρύς, απρόσεκτος, επιπόλαιος, χαριτωμένος, ανάπηρος, ασήμαντος, πυρκαγιά, παράθυρο, φωτίζω, βροχή, πέφτω, ατάραχος, γαλήνιος, εύθυμος, νόμιμος, γρήγορα, μέσος, όμορφος, ευπρεπής, άδειος, κενό, κενός, κούφιος, υπόκωφος, δραστήριος, δίκαιος, ενάρετος, ηθικολόγος, ηθικός, αδύναμος, αμυδρός, δόξα, φήμη, τίμιος, αξιαγάπητος, προσηνής, φιλικός, φαιδρός, ευθύς, έκθεση, βλέμμα, όραση, ανάβω, αισθητός, αξιόλογος, σημαντικός
світлий на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: neutralan, objektivan, brz, duhovit, nagao, pametan, sjajan, čist, goli, građanski, lijep, ljubazan, učtiv, informacija, večera, lampa, lak, nepromišljen, nevažeći, neznatan, plamen, požar, prozor, kišiti, padati, pasti, jasan, radostan, svijetao, veseo, brzo, prosječan, pristojan, prazan, šupalj, pravedan, čast, slava, pošten, vjeran, oboriti, slab, ravan, ravno, vid, važan, znatan
світлий на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: elfogulatlan, közömbös, objektív, önzetlen, pártatlan, tárgyilagos, fakó, halvány, sápadt, aranyos, éles, fürge, intelligens, okos, ravasz, sebes, szellemes, csupasz, tiszta, civilizált, figyelmes, illedelmes, polgári, udvarias, információ, értelmezés, interpretáció, interpretálás, vásár, világosan, vacsora, lámpa, komolytalan, könnyű, könnyelmű, léha, szeles, szép, érvénytelen, semmis, láng, tűz, ablak, felvilágosít, megvilágít, kivilágítás, világítás, derült, derűs, jog, jogi, jogos, legális, törvényes, törvénykezési, gyors, átlag, átlagos, hétköznapi, rendes, csinos, jóképű, tisztességes, hézag, puszta, sivatag, üreges, üres, forgalmas, tevékeny, virgonc, igazságos, közép, közepes, középső, fény, felvilágosult, beteges, erélytelen, erőtlen, gyenge, lanyha, petyhüdt, puha, dicsőség, hírnév, becsületesség, feddhetetlenség, becsületes, esik, előzékeny, gáláns, lovagias, szívélyes, joviális, kedélyes, komikus, pajzán, vidám, látható, világos, direkt, egyenesen, kiállítás, kirakat, mutatvány, látás, látomás, nézés, vízió, gyújt, meggyújtani, meggyullad, nagy, helyes, szépen
світлий на угорською »
Словник: литовською
Переклади: neutralus, greitas, įžvalgus, sąmojingas, vikrus, aiškus, nuogas, plikas, švarus, tyras, geras, malonus, mandagus, naudingas, informacija, mugė, pietūs, vakarienė, lempa, žibintas, guvus, lengvas, lieknas, plonas, gaisras, liepsna, ugnis, langas, lyti, pasipilti, linksmas, spartus, vidurkis, drevėtas, duslus, tuščias, tuščiaviduris, veiklus, teisingas, šviesa, menkas, silpnas, garbė, šlovė, gležnas, keblus, subtilus, švelnus, trapus, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, paroda, reginys, gražus, puikus
світлий на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: equitativo, imparcial, neutral, neutro, descolorido, descorado, macilento, pálido, agudo, ardiloso, astuto, brusco, espirituoso, inteligente, listo, perspicaz, pronto, rabudo, rápido, sagaz, veloz, vivo, chistoso, genial, lustroso, ocorrente, veleiro, humano, absoluto, calvo, caseado, castiço, casto, continente, curioso, despido, fino, límpido, limpo, líquido, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, nu, puro, seco, suevas, virginal, afável, amável, atento, boa, bom, bondoso, cavalheiro, civil, comedido, cortes, cortês, político, urbano, dato, informação, informe, noticia, interpretaria, bazar, feira, feria, mercado, acusado, clarividente, claro, luzente, banquete, ceia, cena, comida, candeia, farol, lâmpada, faro, farsola, lanterna, ágil, descansado, esbelto, fácil, ingratidão, leve, leviano, ligeiro, vaporoso, aturdido, desatinado, despreocupado, frívolo, tonto, vão, versátil, belo, bonito, formoso, lindo, pitoresco, precioso, iluminar, insignificante, inválido, nulo, chama, fogo, incêndio, labareda, paixão, janela, ilustrar, esclarecer, cair, chover, mover, nevar, ruir, tombar, alegre, ausente, calmo, definido, explícito, festivo, jovial, sereno, transparente, judicial, jurídico, justo, legal, legítimo, lícito, depreca, depressa, instantâneo, presto, comum, insípido, média, mediano, ordinário, procedido, usual, vulgar, velo, apropriado, conveniente, decente, decoroso, honesto, honroso, módico, balada, cavidade, fútil, sueco, vácuo, vago, vazio, activo, animado, diligente, mobile, ajustado, apenas, exactamente, media, médio, meio, regular, luz, ilustrado, débil, descaso, fraco, frágil, laxo, raquítico, tímido, celebridade, fama, gloria, glória, popularidade, renome, reputação, sombreada, decoro, honestidade, honradez, integridade, escrupuloso, fiel, honor, honrado, íntegro, leal, recto, veraz, gentil, polido, catarse, bondades, deferente, galante, obsequioso, oficioso, serviria, suave, achacoso, delicado, enchente, grácil, meigo, mimoso, quebradiço, contente, divertido, gaiteiro, risquito, desfecho, directamente, directo, direito, exibição, exposição, aspecto, mirada, olhar, visão, visione, vista, abrasar, acender, entender, inflamar, prender, cantito, considerável, importante, relevante, amarele, cuco, mono, simpático
світлий на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: nestranný, slušný, výklad, lampa, lucerna, oheň, okno, osvetlenie, veselý, priemerný, svetlo, osvietený, slabý, sláva, poctivosť, svetlý, rovný, výstava
світлий на словацькою »
Словник: польському
Переклади: bezstronny, blady, bystry, błyskotliwy, chybki, chyży, czysto, czysty, grzeczny, informacja, interpretacja, jarmark, jasno, kiermasz, kolacja, lampa, latarnia, lekki, lekkomyślny, nadobny, naświetlać, nieważny, ogień, okno, oświecać, oświetlać, oświetlenie, padać, pogodny, prawny, prawowity, prędki, przeciętny, przystojny, przyzwoity, pusty, ruchliwy, sprawiedliwy, średni, światło, światły, słaby, sława, uczciwość, uczciwy, układny, upadać, uprzejmy, wartki, wątły, wesoły, widny, wprost, wystawa, wzrok, zapalać, znaczny, znakomitość, ładny
світлий на польському »
Словник: румунською
Переклади: pal, înţelept, curat, civil, clar, agil, suplu, frumos, mediu, goli, activ, mijloc, lumină, slab, celebritate, glorie, cinstit, afabil, amabil, direct, drept, vedere
світлий на румунською »
Словник: болгарському
Переклади: бърз, информация, превод, ясно, вечеря, лампа, фенер, огън, прозорец, светлина, слаб, излагане, изложба, зрение, голям, прекрасен
світлий на болгарському »
Словник: словенії
Переклади: pameten, informacije, sejem, večerja, svetilka, lahek, ogenj, okno, hitro, smešen, vesel, prižgati
світлий на словенії »
Словник: албанською
Переклади: pastër, darkë, lehtë, bukur, flakë, zjarr, dritare, ndriçoj, bie, mesatar, famë, lavdi, dritë, ekspozitë, ndez
світлий на албанською »

Пов'язані слова

світлий сонет, світлий кал, світлий шлях, світлий сонет ліни костенко, світлий проміжок у неврологічній симптоматиці спостерігається при, світлий спогад, світлий колір волосся, світлий сонет вірш, світлий сонет характеристика, світлий проміжок