slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: скласти

Словник: англійська скласти
Переклади: choose, decide, determine, define, govern, predetermine, endow, found, treat, accrue, accumulate, agglomerate, aggregate, amass, assemble, bank, collect, congregate, convoke, cumulate, flock, gather, glean, heap, mass, meet, rally, stockpile, treasure, castor, pulley, ring, ringlet, rowel, huddle, jumble, peck, pile, ton, fall, lay, place, put, putt, appoint, commission, constitute, name, nominate, ordain, assume, clasp, comprehend, comprise, contain, cover, embody, embrace, encapsulate, enclose, encompass, hue, include, incorporate, involve, lock, span, hoop, rind, wedding-ring, account, appraise, appreciate, assess, calculate, esteem, estimate, evaluate, judge, measure, bid, offer, ship, engulf, overwhelm, pervade, rake, whelm, assign, denominate, describe, prescribe, qualify, specify, terminate, batch, bundle, gang, pack, package, packer, packet, parcel, bucket, crowd, doormat, hustle, impel, poke, push, shove, squeeze, stab, annulus, miswrite, pen, spell, write, crease, pleat, elbow, hitch, jog, joggle, jostle, prod, thrust, gage, stand, afford, allow, consent, enable, let, may, permit, presume, overtone, proffer, propose, proposition, propound, submit, suggest, prism, bring, nominally, pay, quit, adjudge, adjudicate, arbitrate, clinch, settle, umpire, apply, compose, compound, consist, erect, fold, furl, captain, collection, due, fee, premium, pucker, brine, download, fetch, get, import, reduce, represent, stack, bonfire, cellar, cog, down, heaped, pyre, stake, create, quantify, tax, value, anther, bollard, carpel, column, pistil, post, puncheon, rack, torture, knock, beget, choreograph, develop, fabricate, figure, form, frame, generate, instantiate, make, materialize, alibi, anglicize, construe, explain, expound, interpret, justify, plead, translate, turn, acquit, allay, assuage, extinguish, kill, mitigate, quell, relieve, soothe, appease, becalm, calm, ease, heal, lull, moderate, pacify, placate, quiet, quieten, reassure, salve, sober, sooth, steady, tranquillize, fleece, llama, wool, beam, bottle, bouquet, bunch, faggot, fagot, sheaf, sheath, truss, wisp, price, quote, communicate, express, formulate, signify, swear, utter, manufacture, spawn, yield, administer, allocate, allot, designate, destine, manage, hair, hairspring, hair-spring, whisker, corral, croft, farm, farmhouse, farmstead, stockyard, allege, anticipate, bet, establish, install, institute, pawn, plant, posit, presuppose, suppose, wear, enfold, enwrap, swathe, wrap, convene, cull, foregather, forgather, harvest, hoard, pick, reap, recollect, re-collect, skim, admit, release, bend, bent, bow, crouch, curve, decline, duck, flex, hump, putrefy, coil, convolve, crisp, crispy, curl, scroll, wreathe, wriggle, writhe
скласти на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: přimět, rozhodnout, rozhodovat, definovat, určit, vymezit, stanovit, určovat, ustanovit, aglomerovat, akumulovat, česat, hromadit, kumulovat, kupit, montovat, nabrat, naházet, nahrnout, nahromadit, nakupit, nashromáždit, navršit, sbírat, schraňovat, sebrat, sesbírat, seskupit, seskupovat, sestavit, sestavovat, shledat, shlukovat, shrnout, shrnovat, shromáždit, shromažďovat, skládat, sklízet, složit, smontovat, soustředit, spékat, svolat, uskladnit, kadeř, kolečko, kroužek, kruh, obroučka, obruč, okruh, prsten, prstenec, článek, halda, hranice, hromada, kupa, množství, spousta, dávat, investovat, klást, naklást, nasadit, pokládat, položit, posadit, postavit, přijít, připravit, sázet, stavět, uložit, umístit, usadit, vložit, vsadit, jmenovat, nazvat, nazývat, nominovat, označit, pojmenovat, tvořit, ustavit, utvořit, uvést, vyjmenovat, založit, chápat, obejmout, obemknout, obepínat, obepnout, objímat, obklopit, obklopovat, obsáhnout, obsahovat, pochopit, pojmout, porozumět, rozumět, sevřít, spojit, svírat, uzavírat, uzavřít, zahrnout, zahrnovat, zaplést, zavřít, objímka, cenit, ctít, hodnotit, ocenit, odhad, odhadnout, odhadovat, ohodnotit, posoudit, taxovat, úcta, usoudit, vážnost, zdanit, zhodnotit, nabídnout, nabízet, obětovat, podat, podávat, poskytnout, poskytovat, předložit, skýtat, kvalifikovat, udat, udávat, vyměřit, balení, balíček, balík, obal, hnát, pobídnout, postrkovat, posunovat, šinout, šoupat, strčit, strkat, tlačit, vytlačit, napsat, psát, ohyb, plisé, puk, vráska, záhyb, pobízet, vbodnout, vniknout, vrazit, vystrčit, dopouštět, dopustit, dovolit, dovolovat, oprávnit, povolit, připouštět, připustit, souhlasit, strpět, trpět, umožnit, uznat, zmocnit, zplnomocnit, našeptat, navrhnout, navrhovat, naznačit, vnuknout, vsugerovat, kvitovat, odskákat, platit, vyplácet, vyplatit, vyrovnat, zaplatit, rozsoudit, rozsuzovat, soudcovat, vyřešit, falcovat, komponovat, ohnout, ohýbat, přehnout, přehýbat, přeložit, ukládat, upravit, příspěvek, dovážet, dovézt, přinášet, přinést, přivádět, přivést, přivézt, představovat, vytvářet, vytvořit, zřídit, blok, stoh, stvořit, způsobit, kůl, pestík, sloupek, tyč, mučit, trápit, drcnout, klepat, tlouci, uhodit, budovat, organizovat, plodit, podoba, působit, sestrojit, školit, tvar, tvarovat, utvářet, vyrábět, vyrobit, vyškolit, vystavit, zakládat, zformovat, zhotovit, zorganizovat, zplodit, interpretovat, omlouvat, omluva, omluvit, překládat, přetlumočit, tlumočit, vykládat, vyložit, výmluva, vysvětlit, vysvětlovat, konejšit, mírnit, nadlehčit, odlehčit, oslabit, pomoci, pomoct, tlumit, uchlácholit, uklidnit, ukonejšit, ulehčit, ulevit, upokojit, utišit, zmírnit, pacifikovat, tišit, uklidňovat, ukojit, upevnit, uspokojit, ztichnout, rouno, vlna, buket, kytice, kytka, otep, otýpka, snop, svazeček, svazek, cena, formulovat, projevit, vyjádřit, vyjadřovat, vylisovat, vymačkat, vyslovit, dělat, fabrikovat, hotovit, nést, rodit, udělat, vymýšlet, vynášet, zhotovovat, zpracovávat, designovat, přidělit, přikázat, vyznačit, chlup, srst, vlas, žíně, dvorec, dvůr, farma, hospodářství, ohrada, statek, záhumenek, instalovat, nastolit, nastrčit, oblékat, předpokládat, přijmout, ustavovat, uvádět, vybudovat, zaopatřit, zařídit, zavést, zjistit, balit, halit, navinout, obalit, obvázat, omotat, ovázat, ovinout, sbalit, zabalit, zahalit, zahalovat, kosit, nasbírat, natrhat, obírat, očesat, sběr, sklidit, trhat, úroda, vybrat, žatva, žeň, žně, žnout, přivolit, svolit, chýlit, hrbit, klesat, klesnout, křivit, nahnout, oblomit, pokrčit, prohnout, prohýbat, sehnout, shrbit, shýbat, sklánět, sklonit, zahnout, zahýbat, zakřivit, zkřivit, kroutit, navíjet, rolovat, stáčet, stočit, svinout, zkroutit
скласти на чеська »
Словник: німецький
Переклади: bestimmen, entscheiden, definieren, spendieren, stiften, anhäufen, aufstapeln, häufen, sammeln, versammeln, zusammenkommen, zusammenstellen, zusammenziehen, kreis, rad, rädchen, reifen, ring, zirkel, haufen, schar, stapel, auflegen, hinlegen, legen, platzieren, setzen, stellen, benennen, ernannt, ernennen, nennen, begreifen, einschließen, enthalten, übernahmen, umarmen, umfassen, ehering, trauring, anschlagen, bewerten, einschätzen, schätzen, veranschlagen, werten, anbieten, angeboten, bieten, durchfahren, abgrenzen, angeben, bezeichnen, zeichnen, bündel, päckchen, packung, paket, verpackung, zuneigung, drängen, schieben, stecken, stoßen, einschreiben, schreiben, verfassen, plissee, rüsche, aufstellen, gestellt, hinstellen, erlauben, gestatten, lassen, weglassen, zugeben, zulassen, beantragen, vorschlagen, holen, zurückbringen, abführen, bezahlen, quittieren, zahlen, austragen, abgelagert, ablegen, abstatten, anbringen, bestehen, brechen, deponieren, einreichen, erstatten, falten, zusammengedrängt, zusammenlegen, zusammensetzen, beistrich, beitrag, beziehen, bringen, heranziehen, herbeischaffen, kommen, zuziehen, bedeuten, bilden, schober, berg, masse, scheiterhaufen, schicht, stoß, erschaffen, erzeugen, herstellen, hervorbringen, kreieren, produzieren, schaffen, besteuern, pfosten, stempel, foltern, gefoltert, quälen, abgeben, begründen, formen, schulen, trainieren, aufklären, dolmetschen, erklären, erläutern, interpretieren, übersetzen, übertragen, verdolmetschen, vorschützen, zurückführen, entrichten, besänftigen, lindern, stillen, trösten, beruhigen, beschwichtigen, wolle, anhäufung, ballen, bund, cluster, garbe, reisigbündel, ausdrücken, äußern, aussprechen, bezeigen, vorbringen, anfertigen, konstruieren, machen, tun, verfertigen, anberaumen, aussetzen, haar, bauernhof, gehöft, hof, anlegen, anstecken, anziehen, einrichten, einsetzen, einspannen, errichten, gründen, installieren, umbiegen, voraussetzen, vorlegen, wetten, aufrollen, aufspulen, aufwickeln, einhüllen, einschlagen, einwickeln, umschlagen, wickeln, ablesen, auflesen, aufraffen, einsammeln, ernten, pflücken, raffen, zusammenfassen, bewilligen, genehmigen, beugen, biegen, einbiegen, knicken, rollen, zusammenrollen
скласти на німецький »
Словник: данська
Переклади: afgøre, beslutte, bestemme, definere, fundere, dynge, forsamle, hamstre, høg, hop, mønstr, samle, tårne, klang, ring, bunke, trave, lægge, sætte, stille, nominere, begrine, favne, indeholde, omfatte, omfavne, agte, agtelse, bedømme, beskatte, respekt, vurdere, by, frembyd, frieri, tilbyde, befæste, betegne, forsendelse, masse, pakke, dytte, skæve, skubbe, støde, ekstemporere, forfatte, skrive, fold, kurve, plissé, rynke, la, tillade, tillagte, byde, foreslå, betale, lønne, bestå, folde, montere, verpe, vika, bidrag, bringe, hente, medføre, pøle, stabel, bål, stank, fostre, frembringe, lage, producere, skalpe, evaluere, taksere, dunke, danne, digte, form, forme, gestalt, komponere, konstruere, nummer, uddanne, forklare, fortolke, oversætte, oversatte, tolke, tyde, berolige, tyst, uld, blomsterbuket, bundt, kippa, klase, klynge, knippe, pris, ytre, fabrikere, fremstille, gøre, lave, producers, tilvirke, hår, bondegård, brusk, gård, anlægge, etablere, installere, oprette, stifte, vædde, linda, vikle, afgrøde, avling, forsamles, høst, høste, pille, plukke, samba, bevilge, bøje, bukke, svinge, rulle, sno
скласти на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: decidir, decidirse, determinar, definir, acabildar, acopiar, acumular, acumularse, aglomerar, allegar, almacenar, amontonar, colectar, congregar, juntar, recoger, reunir, reunirse, anillo, arete, aro, círculo, corro, rodaja, rueda, sortija, caca, cúmulo, montón, pila, acostar, aplicar, asentar, colocar, poner, recostar, situar, tenderse, apellidar, constituir, denominar, designar, llamar, mencionar, nombrar, nombre, abarcar, abracar, abrazar, abrazarse, comprender, cubrir, estrechar, alianza, apreciar, avaluar, calificar, cotizar, estimar, evaluar, preciar, tasar, valorar, ofertar, ofrecer, delinear, describir, fijar, formular, precisar, bulto, cajetilla, cuadrilla, embalaje, envoltorio, lío, pandilla, paquete, apretar, empujar, impeler, meterse, escribir, tabla, impulsar, posar, admitir, aprobar, consentir, dejar, permitir, proponer, proponerse, sugerir, traer, pagar, remunerar, retribuir, solventar, arbitrar, resolver, ajustar, compilar, componer, cruzar, doblar, montar, plegar, rendir, replegar, cuota, escote, coger, llevar, formar, almiar, hoguera, crear, hacer, producir, calcular, valorizar, estaca, pistilo, atontar, martirizar, torturar, criar, esclarecer, excusar, explicar, exponer, interpretar, traducir, satisfacer, adormecer, aligerar, aliviar, apaciguar, aquietar, calmar, desalterar, dulcificar, mitigar, amainar, aplacar, atemperar, cicatrizar, entibiar, pacificar, serenar, sosegar, templar, tranquilizar, lana, atado, fajo, haz, manojo, mazo, racimo, coste, importe, precio, valuar, expresar, confeccionar, construir, elaborar, fabricar, manufacturar, asignar, delimitar, destinar, marcar, señalar, cabello, pelo, cercado, corral, cortijo, estancia, majada, apostar, basar, cimentar, establecer, fundar, instalar, instituir, suponer, arrollar, arropar, empañar, empapelar, enrollar, enroscar, envolver, remangar, coleccionar, colegir, cosechar, juntarse, recolectar, segar, asentir, combar, curvar, doblegar, encorvar, encorvarse, pandearse, torcer, ensortijar, ovillar
скласти на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: décider, résoudre, définir, déterminer, foncer, offrir, accumuler, agglomérer, amasser, amonceler, appareiller, assembler, attrouper, cumuler, drainer, emmagasiner, empiler, entasser, grouper, interclasser, masser, ramasser, rassembler, recueillir, anneau, bague, bélière, capucine, cercle, coterie, molette, roue, rouet, roulette, tourelle, touret, amas, caca, échafaudage, écroulement, ensablement, moie, monceau, pile, potée, ruée, tapée, tas, trimbalée, tripotée, appliquer, encuver, mettre, placer, pondre, poser, postposer, rappliquer, remettre, reposer, attitrer, constituer, dénommer, désigner, élire, fixer, nommer, promouvoir, titulariser, accoler, embrasser, enlacer, enserrer, étreindre, renfermer, succéder, alliance, astragale, bracelet, cerne, ring, apprécier, coter, critiquer, estimer, évaluer, jauger, priser, taxer, présenter, saisir, établir, identifier, indiquer, qualifier, colis, emballage, empaquetage, liasse, paquet, tutu, pousser, boucle, diamant, embouti, reprendre, marquise, écrire, formuler, juter, taper, godron, pli, plissé, bousculer, crosser, enfoncer, impulser, solliciter, ériger, opposer, replacer, situer, autoriser, consentir, permettre, souffrir, proposer, suggérer, amener, ramener, traduira, acquitter, autofinancer, casquer, défrayer, financer, gager, latter, payer, régler, rémunérer, arbitrer, départager, trancher, boursiller, comporte, composer, déposer, entreposer, liarder, plier, ployer, remboîter, replier, contribution, cotisation, écot, apporte, étalonner, faire, former, bloc, meule, abattis, amoncellement, bûche, bûcher, fatras, créer, produire, ventiler, balustre, colonnette, pieu, pistil, martyriser, supplicier, torturer, choquer, cogner, trinquer, enfanter, forme, organiser, excuse, excuser, expliquer, interpréter, traduire, translater, adoucir, apaiser, calmer, lénifier, soulager, calmir, déchagriner, désénerver, désenvenimer, pacifier, rasséréner, rassurer, tempérer, tranquilliser, agneline, lainage, laine, mohair, tonte, vigogne, botte, bottelette, bouquet, bourrée, fagot, fagotin, faisceau, fascicule, gerbe, glane, margotin, pinceau, troue, trousse, trousseau, estime, prix, énoncer, exprime, exprimer, manifester, parle, confectionner, fabriquer, façonner, manufacturer, assigner, marquer, cheveu, crin, douille, poil, closeau, closerie, enclos, ferme, parc, admettre, édifier, fonder, imbriquer, installer, instaurer, parier, enrouler, envelopper, assortir, bibeloter, botaniser, butiner, collecter, collectionner, compiler, crémer, cueillir, moissonner, rallier, récolte, récolter, réunir, accorder, acquiescer, condescendre, laisse, couder, courber, fléchir, incurver, infléchir, pencher, voûter, carguer, pommer, recoquiller, roule, rouler, taponner, tortiller
скласти на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: decidere, deliberare, determinare, risolvere, sciogliere, definire, accatastare, accumulare, adunare, ammassare, ammucchiare, immagazzinare, raccogliere, radunare, riunirsi, anello, circolo, rotella, ammasso, cacca, catasta, cumulo, appoggiare, collocare, coricarsi, mettere, piazzare, porre, posare, riporre, sdraiarsi, nominare, abbracciare, accludere, capire, contenere, intendere, racchiudere, rinchiudere, cerchio, accertare, apprezzare, calcolare, conto, quotare, stima, stimare, valutare, offrire, porgere, presentare, fissare, qualificare, confezione, fascio, imballaggio, involto, pacchetto, pacco, gettare, sospingere, spingere, scrivere, grinza, piega, ficcare, pigiare, spintonare, concedere, consentire, lasciare, permettere, proporre, suggerire, pagare, deporre, montare, piegare, ripiegare, contributo, quota, portare, costituire, formare, mucchio, pila, pira, rogo, addurre, creare, produrre, palo, stanga, tormentare, torturare, battere, picchiare, urtare, comporre, figura, foggia, fondare, forma, generare, plasmare, veste, interpretare, scusa, spiegare, tradurre, acquietare, alleviare, ammansire, attutire, calmare, pacare, smorzare, sopire, abbonacciare, calmarsi, lenire, pacificare, placare, rassicurare, tranquillizzare, lana, astuccio, covone, mazzetto, mazzo, pregio, prezzo, esprimere, estrinsecare, manifestare, confezionare, fabbricare, fruttare, assegnare, destinare, capello, pelo, fattoria, podere, calzare, giocare, impiantare, indossare, insediare, installare, instaurare, presupporre, scommettere, supporre, avviluppare, avvolgere, infagottare, cogliere, mietere, raccolta, raccolto, riunire, accordare, curvare, flettere, piegarsi
скласти на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: avgjøre, beslutte, bestemme, definere, fundere, dynge, forsamle, hamstre, høg, hop, mønstr, påle, samla, samle, stapel, tårne, klåinga, klang, krets, ring, binge, bunke, haug, trave, betona, legge, sette, nevne, nominere, utnevne, begripe, favne, inneholde, innesluta, omfatta, omfatte, omfavne, romme, tiltre, bøyle, aktelse, bedømme, beskatte, respekt, verdsette, vurdere, anbud, by, fremby, frieri, tilby, betegne, forsendelse, masse, pakke, dytte, knuffa, skubbe, skyve, dikte, ekstemporere, forfatte, skriva, skrive, bøyning, fold, plissé, rynke, knuffas, la, tillate, foreslå, betala, betale, lønne, avlegge, avleire, bestå, bidra, blanda, montere, nedlegge, sammensatt, søke, verpe, vika, bidrag, innskudd, bringa, hente, medføre, utgjøre, stabel, bål, stank, fostre, frembringe, lage, skape, evaluere, skatt, taksere, staur, støvvei, dunke, danne, forme, gestalt, komponere, konstruere, nummer, fortolke, oversette, tolke, tyde, berolige, lindra, myldra, trøsta, blidka, lugn, lunna, stilla, tyst, ull, bukett, bunt, knippa, knippe, nek, tapp, tova, pris, uttrykke, ytre, avkastning, fabrikkere, fremstille, producers, produsere, tilvirke, hår, bondegård, bruk, gård, gjerde, kve, anlegge, bilda, etablere, etablert, folde, forutsette, grunne, grunnlegge, installere, stifta, stifte, vedde, anløpe, linda, vikle, avling, høst, høste, pille, plukke, skorda, skotta, bevilge, godkjenne, båge, bøye, bukke, kurva, rulle, sno
скласти на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: решать, определять, основывать, аккумулировать, собирать, кольцо, круг, кружок, обруч, ролик, груда, куча, класть, назначать, называть, заступать, обнимать, охватывать, понимать, оценивать, предлагать, обдавать, квалифицировать, пакет, пачка, тусовка, пихать, толкать, бугель, перстень, колечко, перепечатывать, писать, сочинять, складка, подталкивать, поставить, проставить, дозволять, позволять, разрешать, советовать, приводить, платить, уплачивать, вершить, возлагать, сгибать, складывать, взнос, складчина, сводить, составлять, ворох, скирда, кипа, костер, производить, создавать, пестик, столбик, тумбочка, попытать, пытать, образовывать, созидать, творить, объяснять, переводить, растолковывать, облегчать, смирять, успокаивать, шерсть, вязанка, связка, расценивать, стоимость, выражать, вырабатывать, делать, изготавливать, изготовлять, волос, волосок, двор, загон, стойло, ферма, закладывать, учреждать, завернуть, завертывать, завёртывать, заворачивать, закатывать, жать, накоплять, скоплять, наклонять, мотать, свертывать, свёртывать, свивать, сворачивать, скатывать, сматывать
скласти на російською »
Словник: шведському
Переклади: bestämma, ackumulera, hög, hop, hopsamla, påle, råga, samla, skock, skocka, stapel, klang, klinga, krets, påringning, ring, binge, trave, betona, lägga, nominera, utnämna, innesluta, omfatta, omsatte, aktning, bedöma, respekt, taxera, uppskatta, värdera, värdering, anbud, bjöd, bjuda, bjudit, erbjuda, frieri, packe, paket, knuffa, skeve, författa, skriva, plissé, knuffas, ställa, bifalla, la, låta, tillåta, tillåtelse, föreslå, betala, avgiva, avlägga, bidra, blanda, sammansatt, veck, vecka, vika, bidrag, apportera, avhämta, bringa, hämta, utgöra, bunke, bål, hauge, stack, skatt, tortera, alstra, dana, gestalt, komponera, nummer, siffra, översätta, lindra, mildra, trösta, blidka, lugn, lugna, stilla, stillsam, tyst, ull, ylle, bunt, knippa, knippe, nek, tapp, tova, avkastning, fabricera, framställa, inbringa, producera, tillverka, anvisa, hår, bondegård, bruk, gård, basera, bilda, etablera, grunda, ponera, stifta, linda, nysta, vira, församla, plocka, skörd, skörda, skotta, stocka, båge, bända, böja, böjt, kröka, kurva, sno, veckla
скласти на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: вырашаць, забіваць, канчаць, устанаўліваць, абгрунтоўваць, грунтаваць, засноўваць, гатаваць, збіраць, падаваць, кола, колца, пярсцёнак, куча, кідаць, ліць, сыпаць, вызначаць, назначаць, прызначаць, абдымаць, абхапляць, абхопліваць, ахапляць, ахопліваць, ацэньваць, прапаноўваць, вязка, кіпа, пакет, пхаць, пхнуць, штурхаць, маляваць, писаць, чытаць, дазваляць, перамагаць, прыводзіць, плацiць, плаціць, згібаць, згінаць, маршчына, састаўляць, складаць, складваць, укладаць, адбыцца, ствараць, мяльца, слупок, таўкачык, мучыць, прабаваць, спрабаваць, пераводзіць, перевадзiць, заспакойваць, суцішаць, сцішаць, сцішваць, воуна, воўна, поўсць, шэрсць, вязанка, вясло, жмут, клунак, пакунак, адлюстроўваць, картина, паказваць, перадаваць, падрыхтоўваць, рабіць, волас, шчацінне, агароджа, загарадзь, загон, будаваць, уводзіць
скласти на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: määrätä, päättää, määritellä, haalia, kasata, kerätä, kokoilla, koota, noukkia, poimia, varastoida, kehä, rengas, kasa, keko, läjä, pinkka, pino, asettaa, panna, sijoittaa, kutsua, mainita, nimetä, perustaa, älytä, käsittää, sisältää, tajuta, ymmärtää, arvioida, harkita, laskea, pitää, taksoittaa, esittää, tarjota, käärö, kimppu, kolli, paketti, pakkaus, puntti, tukku, ajaa, lykätä, pukata, työntää, edellyttää, sallia, suvaita, valtuuttaa, ehdottaa, esitellä, kustantaa, maksaa, laatia, latoa, muodostaa, noutaa, viedä, kuvata, rovio, arvostaa, emi, paalu, seiväs, kiduttaa, piinata, luoda, sepustaa, kääntää, puolustaa, selittää, tulkita, huojentaa, lieventää, hillitä, lepyttää, villa, nippu, arvo, hinnoitella, hinta, ilmentää, sanoa, tehdä, valmistaa, hapsi, hius, ihokarva, jouhi, karva, farmi, maatalo, tarha, tila, asentaa, kääriä, kietoa, korjata, niittää, kaartaa, kallistaa, taivuttaa, vääntää, kuolla, keriä
скласти на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: αποφασίζω, μαζεύομαι, μαζεύω, συγκεντρώνομαι, συναρμολογώ, συσσωρεύω, σωρός, ξαπλώνω, αποτελώ, ονομάζω, συγκροτώ, αγκαλιάζω, δακτυλίδι, δαχτυλίδι, στεφάνι, αξιολογώ, εκτίμηση, εκτιμώ, υπολογίζω, προσφέρω, δέμα, πακέτο, σπρώχνω, γράφω, μπήγω, επιτρέπω, προτείνω, πληρώνω, διαιτητεύω, φέρνω, αντιπροσωπεύω, παράγω, ερμηνεύω, μεταφράζω, ανακουφίζω, κατευνάζω, σβήνω, μαλλί, δέσμη, μάτσο, τιμή, εκφράζω, επινοώ, κατασκευάζω, ορίζω, τρίχα, αγρόκτημα, εγκαθιστώ, ιδρύω, τυλίγω, συλλέγω, σκύβω
скласти на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: dönteni, határozni, felhalmoz, felhalmozódik, összegyűjt, összegyűjteni, érdekcsoport, karika, kerék, klikk, halom, rakás, fektet, fektetni, helyezni, tenni, átfogni, átölel, kézszorítás, abroncs, jegygyűrű, porond, becsül, értékel, értékelni, ölelés, megállapítani, meghatározni, megszabni, csomag, lökdösődik, tolakodni, gyűrű, ír, írni, lökdös, állít, meghív, enged, megengedni, ajánl, ajánlgat, eljuttat, odahozni, odavezetni, fizetni, lefogás, szögrögzítés, beszámol, helyez, összehajt, összerak, összerakni, rak, díj, hozzájárulás, elvezet, alkot, alkotni, asztag, boglya, kazal, máglya, teremt, saccol, cölöp, csomó, kínoz, kínzás, alakít, teremteni, alibi, fordít, fordítani, kimagyaráz, máshollét, tolmácsolni, enyhíteni, lecsillapítani, megnyugtatni, nyugszik, gyapjú, gyapjúszövet, buké, csokor, kéve, kifejezni, részvétet, előállítani, gyártani, termelni, kijelöl, hajszál, major, toll, feltenni, felvesz, rátenni, gyülekezni, hányingere, meghajlik, meghajt, eltűnni, elveszni, felcsavar, göndör, összecsavar, összesodor, összeteker, összetekeredik
скласти на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: decidir, deliberar, determinar, dirimir, resolver, solucionar, definir, acumular, aglomerar, ajuntar, alegar, amontoar, captar, coleccionar, colectar, colher, congregar, empilhar, juntar, postular, reunir, argola, poluta, acervo, chusma, cúmulo, montão, multidão, pila, pilha, ruma, acostar, aplicar, colocar, incluir, meter, pôr, situar, chamar, constituir, denominar, mencionar, nobre, nomear, abarcar, abraçar, abranger, abrasar, conter, anal, anel, anilho, ajuizar, apreciar, avaliar, estimar, orçar, taxar, valorar, oferecer, ofertar, designar, fixar, fardo, pacote, paquete, empurrar, impelir, sortia, compor, compro, escrever, pintar, retratar, arroga, impedir, apostar, dispondes, empinar, erigir, estacionar, posar, admitir, aquiescer, concordar, consentir, permitir, incutir, sugerir, contribuir, custear, pagar, remunerar, retribuir, arbitrar, dobrar, trazer, formar, integrar, aglomerariam, houvera, listra, criar, instituir, valorizar, pistilo, poste, martirizar, torturar, cerar, fabricar, entender, esclarecer, explicar, interpretar, traduzir, satisfazer, adormecer, aligeirar, aliviar, aquietar, consolar, mitigar, amainar, aplacar, calmar, cicatrizar, pacificar, serenar, tranquilizar, lã, envoltório, racismo, cotizar, importe, preço, rasar, expressar, exprimir, formular, confeccionar, construir, elaborar, executar, fazer, haver, manufacturar, produzir, assinalar, destinar, marcar, cabelo, pelo, pêlo, estancia, redil, estabelecer, fundar, instalar, instaurar, envolver, arrancar, ceifar, coser, porfiásseis, tirar, curvar, torcer, perecer, acamparas
скласти на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: rozhodnúť, definovať, určiť, zhromažďovať, kruh, halda, písať, bar, vlna, vyrábať
скласти на словацькою »
Словник: польському
Переклади: decydować, definiować, determinować, fundować, gromadzić, kółko, kupa, kłaść, mianować, ni, obejmować, obrączka, oceniać, oferować, ogarniać, określać, paczka, pakiet, pchać, pierścień, pierścionek, pisać, plisa, popychać, postawić, pozwalać, proponować, pryzma, przyprowadzać, płacić, rozstrzygać, składać, składka, sprowadzać, stanowić, sterta, stos, stwarzać, szacować, słupek, torturować, trącać, tworzyć, tłumaczyć, uiszczać, uśmierzać, uspokajać, wełna, wiązka, wyceniać, wyrażać, wytwarzać, wyznaczać, włos, zagroda, zakładać, zawijać, zbierać, zezwalać, zginać, zgromadzać, zwijać
скласти на польському »
Словник: албанською
Переклади: gostis, mbledh, grumbull, tog, turrë, përmbaj, përqafoj, pako, shkruaj, lejoj, pranoj, paguaj, sjell, krijoj, formoj, shuaj, qetësoj, lesh, tufë, çmim, bëj, flok, qime, themeloj, mbuloj, korr, vjel, kërrus
скласти на албанською »
Словник: хорватському
Переклади: gomilati, prsten, gomila, hrpa, staviti, nazvati, razumjeti, shvatiti, nuditi, ponuditi, paket, gurati, dopustiti, isplatiti, platiti, činiti, proizvoditi, objasniti, ublažiti, umiriti, vuna, cijena, izraziti, napraviti, dlaka, vlas, brati, žeti, pristati, umrijeti
скласти на хорватському »
Словник: румунською
Переклади: aduna, inel, morman, pune, evalua, colet, pachet, bate, linişti, fermă
скласти на румунською »
Словник: естонською
Переклади: ratas, asetama, rõngas, pakk, tõukama, kirjutama, maksma, tooma, looma, post, seletama, tõlkima, vill, kimp, kobar, hind, tootma, karv, asutama, paigaldama, painutama
скласти на естонською »
Словник: литовською
Переклади: žiedas, krūva, rietuvė, šūsnis, paketas, siuntinys, rašyti, mokėti, baslys, stulpas, dresiruoti, gaminti, mokyti, vilna, grupė, kekė, pėdas, pluoštas, puokštė, ryšulys, kaina, plaukas, ferma, ūkis, lenktis
скласти на литовською »
Словник: словенії
Переклади: prstan, postaviti, zavitek, pisati, dovoliti, plačati, prinesti, pojasniti, volna, snop, cena, kmetija, nabirati, sestaviti
скласти на словенії »
Словник: болгарському
Переклади: назовавам, пакет, пачка, превеждам, вълна, сноп, цена, ценност, ферма
скласти на болгарському »

Пов'язані слова

скласти резюме, скласти казку про весну, скласти кубік рубік, скласти речення, скласти діалог, скласти речення за схемою, скласти речення з фразеологізмами, скласти казку про літо, склади три розповідні речення про прихід весни, скласти казку добрий дядько грім