slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: скорочувати

Словник: англійська скорочувати
Переклади: banal, commonplace, corny, hackneyed, platitudinous, prosy, stale, trite, trivial, uninspired, clip, cut, scrap, sheaf, slash, snip, brush, clean, cleaned, cleanse, debug, dust, geld, purge, purify, rub, scour, shine, tidy, trim, canal, channel, ditch, drain, duct, duet, gully, bulldoze, delve, dig, hack, kick, mine, pick, mow, reap, carve, slice, tailor, dent, incision, indent, indentation, indention, indenture, nick, nicking, notch, score, scotch, snick, cheapen, debase, decline, decrease, depress, descend, dip, drop, lower, reduce, sink, slip, abatement, degradation, descent, influence, reconstruct, counterfoil, coupon, episode, exergue, instalment, length, part, section, sector, segment, stub, enact, recreate, regenerate, reproduce, reproduction, restore, retrace, abridge, bound, confine, constrain, cramp, curb, cutback, delimit, demarcate, determine, disable, dwarf, incapacitate, limit, qualify, restrain, restrict, scant, specialize, stint, terminate, abate, allay, attenuate, cripple, debilitate, dilute, emasculate, enervate, enfeeble, eviscerate, extenuate, impair, relax, remit, sap, sicken, slake, unnerve, vitiate, weaken, boom, conquer, enslave, subjugate, belittle, depreciate, derogate, detract, miniaturize, minify, minimize, understate, abase, degrade, demean, dispraise, grovel, humiliate, snub, stoop, bereave, debar, defraud, denture, deprive, divest, shear, strip, profile, skyline, abort, amuse, break, cease, discontinue, disrupt, intercept, interpose, interrupt, interruption, pause, punctuate, quit, reprieve, rupture, stop, suspend, cable, conductor, conduit, cord, lead, tunnel, wire, bring, re-establish, reinstate, chisel, chop, hew, whack, gash, injury, laceration, sore, wound, axe, commute, placket, slit, slot, loose, loosen, slacken, unclasp, unfasten, unloose, hash, mangle, mince, abbreviate, beguile, cite, curtail, prune, retrench, short, shorten, truncate, contraction, crick, shrink, shrinkage, spasm, stricture, systole, twitch, brine, download, fetch, get, import, halt, station, sand, foulmouthed, foul-mouthed, ordinary, vulgar, alibi, anglicize, assemble, construe, explain, expound, interpret, justify, plead, translate, turn, avoid, burke, elude, escape, eschew, evade, parry, pussyfoot, shirk, shun, deplete, absolve, acquit, affranchise, assoil, disencumber, disengage, enfranchise, exempt, free, liberate, liberty, redeem, release, rid, shelve, unchain, unleash, unshackle, bang, bash, batter, beat, beaten, blaze, butt, cetacean, decay, demolish, hammer, pelt, pound, slog, thump, blade, chip, shaving, bludgeon, coerce, compel, enforce, extort, force, graft, importune, compact, compress, concentrate, condense, crunch, thicken, liquidate, concrete, incrassate, decrement, devastate, diminish, dwindle, ease, subside, underplay, wane, impel, make, necessitate, oblige, sandbag, anatomize, chuck, decelerate, derequisition, discharge, dismiss, excuse, fire, layoff, parole, relieve, remove, resort, return, sack, slow, slowdown, soft-pedal, unclamp, vacate, prevail, vanquish
скорочувати на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: banální, běžný, nudný, obyčejný, omšelý, otřelý, otřepaný, tuctový, všední, vyšlapaný, brousit, krájet, krouhat, nakrájet, nasekat, oříznout, ostříhat, pořezat, posekat, průřez, řez, řezat, říznout, rozkrájet, rozpárat, rozřezat, rozsekat, rozstříhat, sekat, šmikat, střih, stříhání, stříhat, tvar, uříznout, ušmiknout, cídit, čistit, drhnout, leštit, mýt, naleštit, očistit, ospravedlnit, ozdobit, prát, přichystat, rafinovat, smýčit, uklidit, uklízet, vyčistit, vydrhnout, vyleštit, zdobit, kanál, kanálek, potrubí, průliv, průplav, stoka, strouha, trubice, trubka, dlabat, dřít, hloubit, kop, kopat, kutat, prokopat, rýpat, rýt, šťárat, vykopat, zrýt, kosit, pokosit, žnout, odřezávat, porcovat, sestřihnout, vyřezat, vyřezávat, vysekat, dluh, drážka, naříznutí, vrub, zářez, zásek, zub, klesání, klesat, klesnout, klopit, nastavovat, pokles, pokořit, polevit, polykat, ponížit, redukovat, sejít, sestoupit, sestupovat, sjet, sklonit, sklopit, snížení, snížit, snižovat, spouštět, spustit, srazit, stlačit, svěsit, ubýt, ubývat, zeslabit, zlehčit, zmenšit, zmenšovat, zredukovat, ponížení, sestup, spád, svah, zmírnění, znehodnocení, obnovit, přebudovat, přestavět, přestavit, rekonstruovat, zrekonstruovat, odbor, oddělení, oddíl, pahýl, sekce, úseč, úsek, kopírovat, množit, napodobovat, občerstvit, opravit, opravovat, reprodukovat, restaurovat, rozmnožit, delimitovat, krátit, limitovat, napravit, odkysličovat, ohraničit, omezit, omezovat, podmanit, podrobit, potlačit, překážet, tísnit, vadit, vymezit, zkrátit, kazit, mírnit, ochablý, oslabit, oslabovat, rušit, tlumit, vyčerpat, vysílit, zkazit, zmírnit, zmírňovat, zrušit, zženštit, poškodit, unavit, unavovat, znervózňovat, dobýt, ujařmit, vybojovat, zotročit, tupit, zahanbit, zlehčovat, znehodnotit, zneuctít, připravit, zbavit, obrys, silueta, lámat, odložit, porušit, přelomit, přerazit, přerušit, přerušovat, přetrhnout, prolomit, prorazit, protrhnout, rozbít, rozlámat, rozlomit, rozrazit, roztrhnout, vyrušit, zlámat, zlomit, kabel, kabelogram, lanko, lano, průvodce, navrátit, uzdravit, vrátit, štípat, bolest, poranění, rána, urážka, zranění, ochabnout, povolit, rozvázat, uvolnit, klestit, odříznout, oklestit, osekat, prořezat, prořezávat, zhustit, zkomolit, zkracovat, křeč, škubání, systola, dovážet, dovézt, přinášet, přinést, přivádět, přivést, přivézt, místo, nádraží, postavení, působiště, stanice, stanoviště, strážnice, zastávka, bezvýznamný, nepatrný, obecný, interpretovat, omlouvat, omluva, omluvit, překládat, přeložit, přetlumočit, tlumočit, vykládat, vyložit, výmluva, vysvětlit, vysvětlovat, obejít, ucházet, uhnout, ujít, unikat, uniknout, uprchnout, vyváznout, ztenčit, osvobodit, osvobozovat, propustit, uvolňovat, vydat, vyprostit, vysvobodit, zprostit, bacit, beranit, bít, bouchat, bouchnout, klepat, mlátit, naklepat, namlátit, narazit, plácnout, porazit, praštit, seknout, šlehat, tlouci, tlouct, třísknout, udeřit, uhodit, upadat, vyklepat, zabouchat, zbít, hoblina, tříska, donucovat, donutit, nutit, překroutit, přimět, přinutit, vnucovat, vnutit, vydírat, vydřít, vynucovat, vynutit, vypáčit, koncentrovat, kondenzovat, soustředit, srážet, zahustit, zahušťovat, zesílit, zhušťovat, zkapalnit, přestat, přestávat, odečítat, pobídnout, popohnat, tlačit, urychlit, uspíšit, vyžadovat, zavázat, zavazovat, zrychlit, odeslat, odmítnout, opustit, rozpouštět, zpomalit, zpomalovat, přemoci, zvítězit
скорочувати на чеська »
Словник: німецький
Переклади: banal, fad, fade, platt, hauen, schneiden, putzen, reinemachen, reinigen, säubern, kanal, rohr, röhre, ausschlagen, gegraben, graben, schaufeln, treten, wühlen, ernten, mähen, schnitzen, würfeln, einschnitt, schnitt, ermäßigen, herabsetzen, herunterlassen, senken, sinken, abbau, herabsetzung, senkung, abschnitt, segment, strecke, teilspannungsmesser, nachbilden, wiedergeben, wiederherstellen, begrenzen, beschränken, drosseln, einschränken, limitieren, abschwächen, entkräften, schwächen, abgeschwächt, unterwerfen, verkleinern, vermindern, demütigen, entwürdigen, erniedrigen, aberkennen, berauben, entkleiden, entledigen, nehmen, profil, abbrechen, absetzen, aussetzen, brechen, durchbrachen, einhalten, einstellen, stoppen, unterbrachen, unterbrechen, zerbrechen, zerreißen, kabel, leitung, verfahren, holen, zurückbringen, herstellen, gehackt, hacken, spalten, verletzung, verwundung, wunde, reduzieren, aufschneiden, auflockern, befreien, freilassen, lockern, abkürzen, kürzen, verkürzen, eingehen, schrumpfung, zusammenziehung, abführen, beziehen, bringen, heranziehen, herbeischaffen, kommen, zuziehen, bahnhof, posten, statik, station, stelle, schleifen, alltäglich, trivial, aufklären, dolmetschen, erklären, erläutern, interpretieren, übersetzen, übertragen, verdolmetschen, vorschützen, zurückführen, ausweichen, fliehen, meiden, vermeiden, mindern, schmälern, verringern, erlösen, freisetzen, schlagen, holzspan, span, erzwingen, ballen, eindicken, verdichten, kurz, gedichtet, kondensieren, schwinden, antreiben, nötigen, zwingen, schaden, verwunderung, abbauen, entheben, entlassen, hinauswerfen, verabschieden, verlangsamen, besiegen, siegen
скорочувати на німецький »
Словник: данська
Переклади: banal, klippe, skære, bone, ren, rense, rydde, kanal, rende, rør, grave, spa, sparke, høste, slå, snitte, skår, nedsætte, retur, sænke, synke, rekonstruere, segment, sektor, kopiering, begrænse, indskrænke, sveske, undergrave, erobre, underkaste, profil, brække, chauffør, kabel, ledere, ledning, hakke, sår, frigive, løsne, forkorte, korte, kramp, krampe, bringe, hente, medføre, post, station, ubetydelig, forklare, fortolke, oversætte, oversatte, tolke, tyde, fly, omgå, sky, slippe, undfly, undgå, undkomme, undvige, befri, befrielse, gratis, dunke, flis, tvinge, dale, mindske, minke, drive, påtvinge, skade, afskedige, fyre, santa, undskylde, herske, overvinde
скорочувати на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: andado, banal, trivial, cortar, dallar, tajar, acicalar, acrisolar, apurar, cepillar, depurar, limpiar, pulir, purgar, acequia, alcantarilla, canal, cloaca, conducto, desaguadero, desagüe, sumidero, abrir, ahoyar, cavar, cocear, empujón, excavar, patada, patear, pedrada, guadañar, segar, rajar, rebanar, recortar, trinchar, cortada, cortadura, incisión, bajar, degradar, descender, disminuir, rebajar, bajada, descenso, reconstituir, reconstruir, reedificar, folletín, fragmento, retal, segmento, talón, tramo, trecho, reproducir, restaurar, abreviar, acotar, coartar, cohibir, delimitar, estrechar, limitar, limitarse, reducir, restringir, amortiguar, atenuar, cansar, debilitar, desfallecer, embotar, enervar, enflaquecer, extenuar, postrar, conquistar, mejorar, someter, achicar, amenguar, empequeñecer, menoscabar, abatir, arrastrarse, deprimir, humillar, desflorar, despojar, destituir, frustrar, privar, quitar, perfil, descontinuar, interrumpir, quebrar, romper, suspender, cable, conductor, expediente, tubo, traer, devolver, rehabilitar, reintegrar, restablecer, restituir, volver, hachear, herida, lesión, llaga, apocar, cifrar, aflojar, desapretar, desasir, relajar, soltar, zafar, picar, repicar, acortar, compendiar, calambre, espasmo, pasmo, coger, llevar, correo, estación, abrillantar, aguzar, tallar, delinear, esclarecer, excusar, explicar, exponer, interpretar, traducir, eludir, esquivar, evadir, evitar, huir, sortear, soslayar, aminorar, dispensar, eximir, franquear, liberar, libertar, librar, rescatar, batir, caer, derribar, derrumbar, golpear, latir, vencer, astilla, viruta, forzar, obligar, cosechar, condensar, densificar, espesar, cesar, dejar, ceñir, cercenar, decrecer, disminuirse, encoger, menguar, mermar, moderar, reducirse, compeler, empeñar, necesitar, precisar, violentar, daño, despecho, desocupar, despedir, frenar, licenciar, rendir, triunfar
скорочувати на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: banal, battu, commun, fade, impersonnel, quelconque, stéréotypé, charpenter, couper, défiler, tailler, trancher, affiner, astiquer, blanchir, curer, débourber, dépurer, draguer, écurer, fourbir, monder, nettoyer, récurer, trier, vanner, vidanger, canal, chaîne, chenal, cloaque, conduit, égout, tube, bêcher, creuser, effondrer, excaver, foncer, fouiller, fouir, labourer, piocher, faucarder, faucher, moissonner, tondre, découper, coche, coupure, cran, entaille, entamure, enture, hoche, incision, moucheture, abaisser, baisser, caler, diminuer, rabaisser, ravaler, surbaisser, abaissement, bas-fond, descente, modération, rabaissement, ravalement, rebâtir, reconstruire, réédifier, brocard, canton, exergue, feuilleton, fuseau, section, segment, tranche, tronçon, volet, reconstituer, reproduire, restaurer, borner, comprimer, délimiter, gêner, limiter, restreindre, rétrécir, rogner, affadir, affaiblir, affaisser, alanguir, amollir, amortir, atténuer, aveulir, courbaturer, débiliter, émousser, énerver, étioler, flétrir, infirmer, neutraliser, ramollir, mater, asservir, conquérir, ramoindrir, avilir, déprimer, humilier, ravilir, dénuer, dépourvoir, dessaisir, priver, profil, silhouette, entrecouper, hacher, interrompre, suspendre, câble, conducteur, feeder, uretère, amener, ramener, traduira, réintégrer, remettre, restituer, rétablir, tourner, brétailler, fend, fendre, sabrer, blessure, plaie, traumatisme, démultiplier, désoxyder, réduire, arçonner, débander, décrisper, dessangler, desserrer, érailler, lâcher, larguer, relâcher, abréger, accourcir, condenser, coupe, écourter, élaguer, raccourcir, résumer, retrancher, syncoper, tronquer, crampe, rétrécissement, spasme, systole, tic, apporte, étape, garage, gare, poste, station, station-service, terminus, biseauter, brillanter, débrutir, doucir, égriser, facetter, polir, poncer, rectifier, roder, user, insignifiant, excuse, excuser, expliquer, interpréter, traduire, translater, échapper, éluder, esquiver, éviter, fuir, amenuiser, amoindrir, affranchir, débarrasser, délivrer, désemprisonner, désenchaîner, dispenser, exonérer, libérer, relaxer, battre, crouler, frapper, taper, copeau, astreindre, contraindre, extorquer, forcer, obliger, concentrer, épaissir, tasser, discontinuer, cailler, concréter, attiédir, rabaisse, rapetisser, nécessiter, presser, mal, destituer, exempter, licencier, ralentir, renvoyer, triompher, vaincre
скорочувати на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: banale, potare, tagliare, taglio, detergere, forbire, lustrare, mondare, nettare, pulire, pulita, ripulire, spazzolare, canale, condotto, fogna, calciare, scavare, falciare, mietere, incisione, intaccatura, intaglio, tacca, abbassare, calare, calo, declinare, diminuire, diminuzione, ribassare, ribasso, scemare, abbassamento, calata, discesa, ricostruire, puntata, reparto, segmento, sezione, tratta, tratto, restaurare, ripristinare, riprodurre, ristorare, delimitare, limitare, restringere, ridurre, affievolire, annacquare, attenuare, debilitare, fiaccare, indebolire, infiacchire, assoggettare, conquistare, soggiogare, sminuire, avvilire, umiliare, privare, spogliare, togliere, profilo, sagoma, frammezzare, interrompere, rompere, sospendere, cavo, conduttore, conduttura, filo, fune, restituire, rimettere, ristabilire, spaccare, tritare, ferita, lesione, piaga, squarcio, allentare, lasciare, rilasciare, rilassare, mozzare, abbreviare, accorciare, compendiare, scorciare, sfrondare, crampo, spasimo, ticchio, portare, fermata, posta, posto, stazione, insignificante, interpretare, scusa, spiegare, tradurre, eludere, evadere, evitare, fuggire, salvarsi, scampare, scansare, scappare, schivare, sfuggire, rimpicciolire, esimere, liberare, sbarazzare, bastonare, battere, colpire, percuotere, pestare, picchiare, sconfiggere, costringere, forzare, obbligare, addensare, concentrare, cessare, pigiare, sforzarsi, esonerare, licenziare, licenziarsi, rallentare, vincere
скорочувати на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: banal, flau, flenge, hogge, hugga, klippa, klippe, klipping, sage, skjære, slipe, snitt, bone, notlott, pusse, ren, rengjøre, rensa, rense, rydde, rykta, kanal, grave, spa, sparka, sparke, høste, meie, slå, snitte, hakk, innsnitt, skår, utskjæring, dala, forminske, minska, retur, senke, synke, rekonstruere, avlegger, avsnitt, etappe, segment, sektor, skjæring, strekning, utklipp, utsnitt, kopiering, begrense, innskrenke, rasjonere, avmatta, avkrefte, matta, svekke, undergrave, erobre, underkaste, nedbringa, nedverdige, ringeakt, gjennomsnitt, profil, avbryte, bryte, kabel, ledere, ledning, sjåfør, sladd, gjenopprette, hakke, sår, såra, skada, skottsår, splitt, løsne, slak, slapp, avkorta, beskjære, forkorta, forkorte, korta, korte, kramp, krampe, bringa, hente, medføre, post, stasjon, ubetydelig, fortolke, oversette, tolke, tyde, fly, omgå, sky, slippe, unngå, unnslippe, befrielse, frigjøre, gratis, dunka, dunke, flis, høvelflis, avtvinga, tvinge, anrika, kondensers, konsentrere, avta, dale, minke, minske, svinne, drive, påtvinge, tvinga, skade, avskjedige, sakta, saktne, beseire, herske, seire, vinne
скорочувати на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: банален, банальный, жалить, резать, слабить, чистить, канал, вскапывать, копать, пинать, жать, косить, перекашивать, вырезать, кроить, взрез, зарубка, засечка, надрез, нарез, нарезка, порез, понижать, снижать, снизить, понижение, снижение, восстанавливать, обстраивать, обрезок, отдел, отделение, отрезок, сегмент, воспроизводить, воссоздавать, ограничивать, легчать, ослаблять, удручать, нервировать, обессилеть, ослабить, завоевывать, завоёвывать, закабалять, подбивать, покорять, умалять, уменьшать, принижать, унижать, лишать, профиль, перебивать, перерывать, прекращать, прерывать, прореживать, кондуктор, приводить, накалывать, рубить, редуцировать, сокращать, разрез, разрезание, рассечение, расслаблять, семенить, сечь, укорачивать, сожми, спазм, спазма, судорога, усадка, сводить, вокзал, остановка, пост, станция, гранить, шлифовать, тривиален, тривиальный, объяснять, переводить, растолковывать, избегать, высвобождать, освобождать, валить, колотить, стукать, стружка, вымогать, вымучивать, вынуждать, сгущать, приуменьшать, заставлять, обязывать, принуждать, поранение, рана, ранение, уязвление, замедлять, увольнять, побеждать
скорочувати на російською »
Словник: шведському
Переклади: alldaglig, banal, hugga, klippa, skära, slipen, bone, nitlott, ren, rengöra, rensa, rykta, uttryckslös, kanal, gräva, grave, sparka, meja, slå, skäre, dala, minska, retur, sänka, sjunka, avsnitt, segment, sektor, utklipp, utsnitt, kopiering, begränsa, gräns, inskränka, avmatta, försvaga, matta, nedbringa, profil, skärning, kabel, ledare, sladd, hacka, blessyr, sår, såra, skada, skottsår, splitt, slak, slapp, avkorta, förkorta, korta, kramp, apportera, avhämta, bringa, hämta, radiostation, station, slipa, översätta, fly, sky, undgå, undvika, befria, befrielse, frigiva, gratis, dunka, prygla, flis, avtvinga, anrika, koncentrera, kondensera, avtagande, reducera, tvinga, ont, sakta
скорочувати на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: банальны, ваксаваць, шараваць, канал, ланцуг, выбіраць, капаць, касавурыць, крывіць, кроіць, зарубка, надразанне, надрэз, зніжаць, паніжаць, пускаць, зніжэнне, паніжэнне, адбудоўваць, аднаўляць, варочаць, абрэзак, адрэзак, абмяжоўваць, аслабляць, аслабіць, заваёўваць, пакараць, змяншаць, памяншаць, прыніжаць, зневажаць, уніжаць, пазбаўляць, профіль, драць, перабіваць, перапыняць, перарываць, прыводзіць, рэзаць, рана, скарачаць, разрэз, сячэнне, пакарочваць, укарочваць, сутарга, усадка, вакзал, пошта, станцыя, габлюшка, стружка, шліфаваць, трывіяльны, пераводзіць, перевадзiць, абабегчы, выбегаць, апаражняць, апростваць, аслабаняць, ачышчаць, вызваляць, вымаць, выслабаняць, выцягваць, валіць, звальваць, калаціць, трэсці, вымагаць, вымушаць, змушаць, прымушаць, ціскаць, ціснуць, згушчаць, спыняць, блага, замаруджваць, прыцішаць, прыцішваць, перамагаць
скорочувати на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: kulunud, kanal, katkestama, murdma, haav, tooma, seletama, tõlkima, vabastama, peksma
скорочувати на естонською »
Словник: фінською
Переклади: arkinen, arkipäiväinen, jokapäiväinen, leikata, kuurata, perata, puhdistaa, siistiä, siivota, kaivanto, kanava, kouru, reitti, viemäri, tonkia, niittää, hakata, kolo, lovi, alentua, aleta, laskeutua, supistaa, vaipua, alamäki, alennus, jakso, jaosto, kanto, lohko, osasto, tynkä, viipale, rajoittaa, vähentää, heikentää, lieventää, hellittää, valloittaa, alentaa, nöyryyttää, katkaista, keskeyttää, lakata, lopettaa, murtaa, taittaa, johde, johdin, elvyttää, entistää, palauttaa, halkoa, haava, vamma, pienentää, höllentää, irrottaa, lyhentää, kouristus, suonenveto, noutaa, viedä, asema, posti, pysäkki, rautatieasema, pieni, kääntää, puolustaa, selittää, tulkita, kaihtaa, karata, karttaa, paeta, välttää, jyskyttää, kolhia, lastu, pakottaa, tyrkyttää, tiivistää, helpottua, kulua, vahinko
скорочувати на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: κοινός, κόβω, καθαρίζω, διώρυγα, κανάλι, σκάβω, εγκοπή, ταπεινώνω, χαμηλώνω, τμήμα, οριοθετώ, περιορίζω, συντομεύω, αμβλύνω, αποδυναμώνω, μειώνω, κατακτώ, εξευτελίζω, τραύμα, κράμπα, φέρνω, σταθμός, ασήμαντος, συνηθισμένος, ερμηνεύω, μεταφράζω, αποφεύγω, ελαττώνω, δέρνω, κοπανίζω, νικώ, χτυπώ, ελαττώνομαι, κοπάζω, μειώνομαι, υποχρεώνω, επιβραδύνω, υπερνικώ
скорочувати на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: lapos, metszeni, vágni, tisztítani, csatorna, kanális, meder, ásni, elrúg, kapálni, rugdos, aratni, kaszálni, bevágás, rovátka, csökkenés, hanyatlás, leereszkedés, újjáépíteni, darab, gerezd, részleg, részlet, szakasz, szelet, szelvény, arcél, idom, oldalnézet, profil, félbeszakítani, sodronykötél, távirat, vezeték, vezetés, eljuttat, odahozni, odavezetni, helyreállít, hasogatni, seb, sebesülés, sérülés, aprítani, vagdal, lerövidíteni, rövidíteni, görcs, elvezet, állomás, megállóhely, pályaudvar, csiszolni, alibi, fordít, fordítani, kimagyaráz, máshollét, tolmácsolni, óvakodni, megütni, verni, arat, abbahagy, csökkent, csökkenteni, kisebbíteni, kényszerít, kényszeríteni, kár, elbocsát, diadalmaskodik, legyőzni
скорочувати на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: andado, banal, comuna, trivial, vulgar, cortar, talhar, apurar, assear, depurar, escamar, limpar, mondar, purgar, purificar, canal, cavar, patada, patear, pedrada, revolver, ceifar, guardaram, roçar, recortar, trinchar, abaixar, degradar, descender, descer, diminuir, reduzir, detrimento, reconstituir, reconstruir, reedificar, regenerar, extensão, fragmento, secção, segmento, talos, tramo, reparar, restaurar, abreviar, delimitar, demarcar, limitar, mensurar, restringir, amortizar, atenuar, debilitar, embotar, enervar, extenuar, mitigar, alojar, paliar, conquistar, deprimir, rebarbar, vejas, perfil, descontinuar, interferir, interromper, partir, quebrar, rasgar, romper, suspender, condutor, devolver, reabilitar, reintegrar, restituir, picar, rachar, ferida, ferimento, fermento, lesão, traumatismo, apoiar, soltar, compendiar, resumir, espasmo, trazer, correio, correu, custo, estação, posto, entender, esclarecer, explicar, interpretar, traduzir, escapar, esquivar, evadir, evitar, iludir, poupar, presumir, prevenir, sortear, dispensar, eximir, franquear, liberar, libertar, bater, golpear, latir, vencer, pastilha, obrigar, condensar, achatar, cercear, mercar, minguar, reduzisse, abrigar, constranger, ditar, forçar, impar, impor, necessitar, lesiona, desculpar, desocupar, despedir, destituir, retardar
скорочувати на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: banal, canal, secera, ofensă, elibera, eliberare
скорочувати на румунською »
Словник: польському
Переклади: banalny, ciąć, czyścić, kanał, kopać, kosić, kroić, nacięcie, obniżać, obniżenie, odbudowywać, odcinek, odtwarzać, ograniczać, osłabiać, osłabić, podbijać, pomniejszać, poniżać, pozbawiać, profil, przerywać, przewód, przyprowadzać, przywracać, rąbać, rana, redukować, rozcięcie, rozluźniać, siekać, siłaczka, skracać, skurcz, sprowadzać, stacja, stuk, szlifować, trywialny, tłumaczyć, unikać, uszczuplać, uwalniać, walić, wiór, wymuszać, żąć, zagęszczać, zaprzestawać, zdawkowy, zgęszczać, zmniejszać, zmuszać, zranienie, zwalniać, zwyciężać
скорочувати на польському »
Словник: албанською
Переклади: pres, kanal, gërmoj, korr, zbres, zbritje, dobësoj, ndërpres, thyej, çaj, plagë, pakësoj, grij, krasis, sjell, stacion, çliroj, lëshoj, rrah, detyroj
скорочувати на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: сека, канал, рана, гара, станция, превеждам
скорочувати на болгарському »
Словник: словенії
Переклади: rezati, kopati, prinesti, postaja, pojasniti
скорочувати на словенії »
Словник: литовською
Переклади: valyti, kanalas, žaizda, mėšlungis, spazmas, postas, punktas, stotis, blogis, skriauda, nugalėti
скорочувати на литовською »
Словник: хорватському
Переклади: kanal, žeti, silaziti, smanjiti, sniziti, spuštanje, oslabiti, kondukter, vođa, dovesti, bol, rana, skratiti, grč, mjesto, stanica, neznatan, objasniti, osloboditi, tući, prisiliti, pobijediti
скорочувати на хорватському »
Словник: словацькою
Переклади: kanál, obnoviť, ponížiť, profil, čip
скорочувати на словацькою »

Пов'язані слова

скорочувати музику, антонім скорочувати