slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: слабкий

Словник: англійська слабкий
Переклади: failure, idleness, inaction, inactivity, inertia, helpless, impotent, infirm, powerless, toothless, involuntary, passive, quiescent, aching, distressed, grievous, hurtful, mournful, painful, smart, sore, brutal, brute, brutish, crude, harsh, heavy-handed, rough, ruffian, savage, morbid, unhealthy, calm, gentile, gentle, low, mum, noiseless, orderly, peaceful, quiet, reposeful, silent, silently, soft, still, tacit, tranquil, tubby, wordless, fine, fine-spun, flimsy, reedy, slender, slim, tenuous, thin, thinnest, wispy, calmness, husbandry, hush, lull, quietness, quietude, shush, silence, tranquillity, dainty, delicate, exquisite, exquisiteness, fond, fragile, gentlest, mild, nice, queasy, sappy, scabrous, sensitive, silken, squeamish, sweet, tender, thin-skinned, ticklish, edgy, fretful, huffish, huffy, irritable, peevish, pettish, slippery, susceptible, tetchy, thorny, touchy, boorish, churlish, coarse, ill-bred, obscene, roughed, rude, uncivil, big, bulky, chunky, coarseness, fat, fubsy, great, gross, gutsy, heavy, roughen, stout, succulent, thick, thicker, affable, attentive, civil, complaisant, courteous, gong, good, neat, polite, urbane, bad, crummy, feeble, lame, lousy, poor, rotten, scratchy, shoddy, weak, breakable, brittle, crisp, crispy, crumbly, crusty, frail, friable, slight, hobble, limp, awkward, baffling, bothersome, disconcerting, inconvenient, knotty, messy, perplexing, perplexity, troublesome, worrisome, floppy, mellow, pad, smooth, squashy, supple, dirty, frowzy, grubby, nonentity, scruffy, sloppy, slovenly, slut, sordid, untidy, abject, base, blackguardly, caitiff, craven, damnable, dastardly, despicable, dishonourable, infamous, knavish, malicious, mean, miscreant, miserable, palsy, scurry, shabby, undignified, vile, wicked, briefer, deep, low-down, lowly, short, smallness, stunted, undersized, drain, ebb, ebb-tide, effluent, emigration, outflow, outlet, plughole, reflux, spillway, tide, coarsened, offensive, ornery, raffish, scurrilous, vulgar, acrid, acute, edge, hackly, hard, horny, hot, incisive, inclement, keen, keener, keenest, nippy, peppery, piercing, poignant, pointed, pungent, severe, sharp, shrewd, shrill, steep, strident, stringent, violent, abate, allay, attenuate, cripple, debilitate, dilute, emasculate, enervate, enfeeble, eviscerate, extenuate, impair, relax, remit, sap, sicken, slake, unnerve, vitiate, weaken, dreadful, nasty, naughty, sticky, ugly, wretched, blackguard, contemptible, discreditable, ignoble, ignominious, scummy, scurvy, small, abase, debase, degrade, demean, dispraise, grovel, humiliate, snub, stoop, bovine, dilatory, laggard, languid, languorous, lazy, leisurely, phlegmatic, slack, slow, sluggish, spar, tardy, affliction, dejection, depression, despondency, dumps, gloom, megrim, obscurity, loose, loosen, slacken, unclasp, unfasten, unloose, avaricious, closefisted, fisted, grudging, hard-fisted, illiberal, miserly, niggard, parsimonious, penurious, scant, scantiest, scanty, scarce, scarcely, scrimp, shoestring, skimpy, sparse, stingy, tight, tight-fisted, subtle, attackable, dismal, effete, faint, feckless, invalid, nerveless, outsider, pale, shaky, shy, unmanly, vulnerability, wan, arduous, difficult, formidable, intricate, tough, sleek, smooth-faced, suave, humble, mortify, accommodating, amiable, considerate, gallant, genial, good-natured, kind, kindly, officious, unprecedented, alive, apprehensive, corresponsive, high-strung, impressible, impressionable, irascible, responsive, sensible, softie, telltale, tender-hearted, vulnerable, foulmouthed, foul-mouthed, hardcore, hard-core, profane, vulgarly, dandy, courtly, cultivated, debonair, dressy, elegant, fashionable, ladylike, polished, refined, sophisticated, stylish, exiguous, infinitesimal, insignificant, absolve, acquit, anatomize, chuck, decelerate, derequisition, discharge, disengage, dismiss, excuse, exempt, fire, free, layoff, parole, release, relieve, remove, resort, return, sack, slowdown, soft-pedal, unclamp, vacate, angrier, angry, cross, damaged, evil, fenced, horrible, ill-tempered, malign, malignant, misdeed, misguided, naught, nought, parlous, rancorous, stuffy, vicious, villainous, virulent, worse, worst, wrong, wrongful, wroth, benign, benignant, bland, clement, easeful, graceful, graded, lenient, light, meek, placid, smooth-tempered, tame, frangible
слабкий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: bezvládnost, nečinnost, odpočinek, pomalost, setrvačnost, zahálčivost, bezmocný, churavý, impotentní, neduživý, nemohoucí, bezvládný, pasivní, trpný, bolavý, bolestivý, bolestný, citelný, citlivý, truchlivý, žalostný, zoufalý, bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, chorobný, morbidní, nemocný, nezdravý, bezhlučný, bezvětří, dolní, hluboký, jemný, klid, klidný, malý, mírný, mlčenlivý, mlčící, nehlučný, nerušený, nešlechetný, něžný, nízko, nízký, poklidný, pokoj, pokojný, potichu, povlovný, slabý, ticho, tichý, tlumený, vulgární, zamlklý, hezký, hubený, jemně, konec, krásný, libový, nepatrný, pěkný, povrchní, ryzí, štíhlý, tenký, ušlechtilý, útlý, mlčení, mlčenlivost, přestávka, tichost, utišení, bystrý, choulostivý, delikátní, dobrý, háklivý, hodný, křehký, lahodný, lámavý, lomivý, měkký, milý, přecitlivělý, příjemný, sladký, subtilní, útlocitný, vybíravý, způsobný, dráždivý, iritabilní, lechtivý, lítostivý, nedůtklivý, podrážděný, popudlivý, drzý, hrubiánský, neomalený, neotesaný, nezpůsobný, prudký, hustě, hustý, korpulentní, mastný, mocný, objemný, omezený, pevnost, pevný, silný, těžkopádný, tlustý, tučný, tupý, velký, zavalitý, čestný, civilní, galantní, laskavý, občanský, poctivý, poslušný, přívětivý, slušný, uhlazený, vlídný, zdvořilý, bídný, nekvalitní, nevalný, podřadný, prohnilý, průměrný, shnilý, škodlivý, špatný, trouchnivý, zetlelý, zlý, zpráchnivělý, zpuchřelý, ztrouchnivělý, chroupavý, chrupavý, drobivý, drolivý, křupavý, nepevný, ostrý, rozbitný, dopadat, kulhat, napadat, pajdat, matoucí, mrzutý, namáhavý, nepohodlný, nepříjemný, nudný, obtížný, problematický, trapný, hebký, ochablý, schlíplý, zplihlý, cuchta, ledabylý, moura, nečistý, špinavý, sprostý, umouněný, ušmudlaný, zanedbaný, bezectný, bídácký, hanebný, hnusný, lakomý, malicherný, mrzký, nešťastný, ničemný, odporný, ohavný, podlý, protivný, skoupý, ubohý, krátký, prostě, spodek, stručný, úpatí, kanál, odliv, odpad, odtok, proudění, průtok, stoka, lidový, náhlý, obyčejný, všední, bodavý, břitkost, břitký, chtivý, hrotitý, jízlivý, kousavý, kyselý, nevlídný, ostří, palčivý, pálivý, peprný, pichlavý, pikantní, přísný, probíjející, pronikavý, špičatý, štípavý, štiplavý, strohý, tuhý, uštěpačný, výrazný, zahrocený, kazit, mírnit, oslabit, oslabovat, rušit, tlumit, vyčerpat, vysílit, zeslabit, zkazit, zmenšit, zmenšovat, zmírnit, zmírňovat, zrušit, zženštit, nehezký, nepěkný, šeredný, škaredý, spodní, zbabělý, pokořit, ponížit, snížit, snižovat, tupit, zahanbit, zlehčit, zlehčovat, znehodnotit, zneuctít, líný, loudavý, opožděný, pomalu, pomalý, ponenáhlý, pozdní, pozvolna, pozvolný, vleklý, zdlouhavý, zvolna, nevychovaný, venkovský, deprese, ochablost, pokles, proláklina, propadlina, skleslost, sklíčenost, smutek, snížení, zádumčivost, ochabnout, povolit, rozvázat, uvolnit, držgrešle, lakomec, lakotný, skrblický, skrblík, skrblivý, spořivý, těsný, utažený, všivý, důvtipný, bezvýrazný, chabý, chatrný, mdlý, nenapjatý, nesmělý, skrovný, slabošský, krušný, natvrdo, nelehký, nesnadný, perný, příkrý, strmý, těžký, tvrdý, hladký, pokořovat, ctitel, dvorný, líbezný, milenec, milovník, ochotný, pozorný, roztomilý, statečný, úslužný, slaboučký, sporý, vnímavý, zranitelný, elegán, elegantní, úpravný, vkusný, výborný, vybraný, bezvýznamný, odeslat, odmítnout, opustit, osvobodit, propustit, rozpouštět, zbavit, zpomalit, zpomalovat, zprostit, nehodný, neposlušný, rozhněvaný, rozzlobený, škodolibý, špatně, zle, zlo, zlobný, zlomyslný, zlověstný, benigní, lehký, shovívavý
слабкий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: trägheit, untätigkeit, kraftlos, machtlos, ohnmächtig, ratlos, unvermögend, willenlos, passiv, empfindlich, schmerzend, schmerzhaft, schmerzlich, weh, brutal, derb, gewalttätig, grob, rau, roh, rücksichtslos, krankhaft, friedlich, fromm, gelassen, geräuscharm, geräuschlos, leise, mild, niedrig, ruhig, sacht, sanft, schweigend, stilisiert, still, stillschweigend, weich, dünn, dünnen, fein, mager, schön, spitz, zart, geräuschlosigkeit, heimlichkeit, ruhe, schweigen, stille, brüchig, delikat, feinfühlig, gebrechlich, heikel, rücksichtsvoll, süß, zärtlich, zerbrechlich, zierlich, brisant, empfindsam, kitzelig, kitzlig, peinlich, reizbar, sensibel, flegelhaft, gemein, dick, fett, fettig, gras, groß, speckig, stark, artig, brav, bürgerlich, diskret, freundlich, gut, höflich, lieb, liebenswürdig, manierlich, nett, zivil, arg, faul, lahm, mies, mittelmäßig, schlecht, bröckelig, bröcklig, knusprig, mürbe, spröd, spröde, hinken, humpeln, lahmen, mühselig, schwierig, umständlich, unangenehm, verfänglich, seidenweich, dreckig, schlampig, schmuddelig, schmutzig, unordentlich, unrein, unsauber, elend, erbärmlich, jämmerlich, niederträchtig, schuftig, klein, kurz, nieder, tief, obszön, abfluss, ablauf, abzug, auslauf, ebbe, ordinär, rüde, akut, beißend, ernst, grell, hart, heiß, herb, kreischend, reißend, scharf, schneidend, schrill, stechend, streng, abschwächen, entkräften, schwächen, böse, garstig, hässlich, scheußlich, schnöde, demütigen, entwürdigen, erniedrigen, gemächlich, langsam, schleppend, träg, niederdrücken, niedergeschlagenheit, trübsal, auflockern, befreien, freilassen, lockern, begehrlich, dicht, geizen, geizig, geldgierig, gierig, karg, knapp, knauserig, schäbig, schmal, spärlich, dezent, spitzfindig, subtil, blass, flau, matt, schwach, anstrengend, diffizil, mühevoll, mühsam, schwer, aufmerksam, entgegenkommend, galant, gefällig, kulant, verbindlich, zuvorkommend, hinfällig, schmächtig, schwächlich, empfänglich, merklich, spürbar, vorzuziehen, vulgär, auserlesener, ausgesucht, elegant, damenhaft, nobel, vorne, vornehm, sehr, vergänglich, abbauen, entheben, entlassen, hinauswerfen, verabschieden, verlangsamen, bissig, bös, erzürnt, falsch, fehlerhaft, schlimm, übel, überzüge, zorn, gutartig, harmlos, lau, leicht, sanften, sanftmütig, zahm
слабкий на німецький »
Словник: данська
Переклади: lediggang, kraftløs, magtesløs, snak, viljeløs, passiv, følsom, øm, penibel, pinlig, sår, sørgmodig, barsk, brutal, dyrisk, grov, løselig, rå, blid, blikstille, blød, lav, lydløs, mild, ro, rolig, sød, stilhed, stille, tyst, ussel, fin, mager, pen, skøn, slank, smal, smuk, sparsom, spinkel, spredt, tynd, vakker, vindstille, delikat, flink, lækker, lempelig, len, mør, ømtålig, prekær, sart, sit, skør, skrøbelig, subtil, tander, vanskelig, varlig, irritabel, pirrelig, kulen, plump, diger, fed, fedt, fedtstof, stor, tyk, artig, borgerlig, elskværdig, forekommende, galant, god, høflig, venlig, dårlig, ilde, ond, slet, halte, hinke, humpe, besværlig, blødt, muk, snavset, elendig, gemen, lumpen, nedrig, ubehagelig, kort, låg, afløb, ebbe, kloakledning, simpel, vulgær, alvorlig, besk, bister, heftig, intens, pikant, ram, skarp, spids, stel, streng, tvær, afskyelig, grim, sjofel, langsom, sen, frigive, løsne, gerrig, grisk, knuset, nidsk, smålig, stram, gild, indisponeret, kløen, sårbar, skral, svag, uoplagt, hård, svær, tung, godmodig, hyggelig, rar, sort, vrik, fintfølende, nærtagende, sensibel, sirlig, elegant, fornem, ubetydelig, afskedige, fyre, santa, undskylde, arg, forkert, gal, galen, grusom, olm, ondt, slem, truende, ukorrekt, uskikkelig, vred, from, godartet, lindring, lun, kilen
слабкий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: inacción, inactividad, inercia, alicaído, exangüe, impotente, abúlico, indiferente, inerte, pasivo, amargo, doloroso, penoso, abrutado, áspero, bestial, bronco, brutal, bruto, desapacible, rudo, enfermizo, mórbido, apacible, bajo, blando, callado, mudo, quieto, silencio, silencioso, sordo, sosegado, suave, tácito, tranquilidad, tranquilo, aguado, bonito, delgado, delicado, escaso, escurrido, fino, flaco, leve, ralo, sutil, tenue, calma, quietud, sosiego, bueno, frágil, muelle, primoroso, quebradizo, vidrioso, cosquilloso, irritable, quisquilloso, sensible, susceptible, vulnerable, basto, grosero, incivil, abultado, espeso, gordo, gran, grande, graso, grueso, obeso, rollizo, tosco, voluminoso, afable, amable, atento, civil, comedido, cortés, cortesano, galante, gentil, político, urbano, malo, mediano, mediocre, podrido, caduco, deleznable, friable, tierno, claudicar, cojear, difícil, dificultoso, embarazoso, molesto, pantanoso, dulce, flácido, fofo, meloso, pastoso, dejado, desaliñado, desarreglado, desaseado, desastrado, sucio, miserable, ruin, vil, grave, hondo, pequeño, obsceno, derrame, desagüe, flujo, marea, reflujo, chabacano, ordinario, trivial, vulgar, acre, afilado, agudo, austero, brusco, cargado, incisivo, inclemente, intenso, mordaz, penetrante, picante, puntiagudo, punzante, riguroso, severo, amortiguar, atenuar, cansar, debilitar, desfallecer, embotar, enervar, enflaquecer, extenuar, postrar, odioso, indigno, infame, soez, abatir, arrastrarse, degradar, deprimir, humillar, rebajar, acompasado, despacio, detenido, espacioso, fácil, flemático, lentamente, lento, moroso, obediente, paulatino, pausado, pesado, tardío, tardo, zafio, abatimiento, depresión, desanimo, desánimo, aflojar, desapretar, desasir, relajar, soltar, zafar, apretado, avariento, avaro, mezquino, parco, piojoso, roñoso, sórdido, tacaño, débil, endeble, flojo, tímido, arduo, duro, espinoso, trabajoso, transigente, desentonar, mortificar, caballeroso, complaciente, lucido, oficioso, impresionable, receptivo, sensitivo, malsonante, pedestre, exquisito, pulcro, selecto, distinguido, elegante, insignificante, desocupar, despedir, dispensar, excusar, eximir, frenar, libertar, librar, licenciar, airado, dañado, enemigo, enfadado, erróneo, furioso, incorrecto, infernal, malévolo, malvado, vicioso, benigno, dócil, indulgente, manso, plácido, templado
слабкий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: chômage, inaction, inactivité, inertie, inoccupation, oisiveté, adynamique, flasque, impuissant, infirme, languissant, aboulique, commandé, déwatté, inerte, passif, patient, algique, douloureux, endolori, lamentable, sensible, brusque, brut, brutal, grossier, matraqueur, rude, truculent, violent, maladif, malsain, morbide, bas, calme, coi, doux, feutré, paisible, petit, silencieux, tacite, terrain, tranquille, beau, clairet, clairsemé, délié, effilé, fin, gracile, grêle, léger, maigre, menu, mince, ténu, accalmie, bonace, paix, quiétude, silence, dégoûté, délicat, douillet, fluet, fragile, gentil, mou, subtil, tendre, chatouilleux, irritable, ombrageux, pointilleux, santé, scabreux, susceptible, impertinent, impur, malotru, rustre, traits, boulot, épais, fort, gras, gros, grossi, matériel, rabelaiserie, truffe, volumineux, aimable, civil, courtois, galant, honnête, poli, sage, mauvais, médiocre, pourri, cassable, cassant, croquant, croustillant, faisandé, frêle, friable, inconsistant, rouverain, boiter, claudiquer, clocher, clopiner, embarrassant, ennuyeux, pénible, perplexe, problématique, flou, moelleux, mollasse, molle, mollet, nonchalant, veule, débraillé, immonde, malpropre, négligé, salaud, sale, salope, abject, ignoble, infâme, liche, mesquin, misérable, odieux, vil, bref, grave, baissant, dégorgement, écoulement, égout, jusant, reflux, canaille, rosse, vulgaire, accusé, acéré, acre, acrimonieux, affilé, aigre, aigu, âpre, austère, brûlant, cinglant, cuisant, dent, épicé, inclément, intense, perçant, piquant, pointu, rigoureux, sévère, tranchant, affadir, affaiblir, affaisser, alanguir, amollir, amortir, atténuer, aveulir, courbaturer, débiliter, émousser, énerver, étioler, flétrir, infirmer, neutraliser, ramollir, détestable, vilain, lâche, abaisser, avilir, déprimer, humilier, rabaisser, ravaler, ravilir, condescendant, lent, lentement, repentir, tardif, poissard, populacier, rustique, simpliste, travaux, abattement, accablement, affaissement, anéantissement, langueur, larme, prostration, tristesse, arçonner, débander, décrisper, dessangler, desserrer, érailler, lâcher, larguer, relâcher, avare, avaricieux, chiche, coriace, crasseux, parcimonieux, pingre, pouacre, pouilleux, serré, alambiqué, éthéré, raffiné, atone, chétif, débile, faible, vulnérable, ardu, climatérique, difficile, dur, épineux, hérisson, malaisé, revêche, accommodant, gifler, accort, affable, agréable, attentionné, avenant, complaisant, gracieux, liant, obligeant, prévenant, revenant, mièvre, impressionnable, passible, réceptif, ultrasensible, vibrant, chic, distingué, élégant, exquis, recherché, soigné, fashionable, précieux, infime, insignifiant, minime, périssable, temporel, destituer, dispenser, exempter, licencier, ralentir, renvoyer, fâché, mal, maléfique, méchant, moitié, vexé, béni, bénin, caressant, clément, placide, suave, tempéré, traitable, autocassable, rompre
слабкий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: inerzia, impotente, inerte, passivo, amaro, dolente, doloroso, penoso, aspro, brutale, bruto, duro, greggio, grezzo, grossolano, incivile, rozzo, rude, ruvido, malsano, morboso, basso, blando, calma, calmo, cheto, lieve, mite, morbido, pacatezza, quiete, quieto, sereno, silenzioso, tacito, tranquillo, zitto, esile, fine, fino, leggero, magro, rado, scarno, scarso, sottile, tenue, silenzio, amorevole, cagionevole, cortese, delicato, fragile, gracile, gradevole, molle, tenero, irritabile, permaloso, sensibile, suscettibile, sguaiato, villano, zotico, denso, fitto, forte, grasso, grosso, ingombrante, pingue, spesso, amabile, benevolo, bravo, buono, civile, educato, garbato, gentile, brutto, cattivo, fradicio, malvagio, marcio, mediocre, sbagliato, scadente, croccante, friabile, zoppicare, imbarazzante, impacciato, noioso, soffice, lordo, lurido, sciatto, sudicio, trasandato, abbietto, abietto, esoso, indegno, infame, meschino, miserabile, misero, nefando, sciagurato, squallido, grave, osceno, deflusso, fogna, riflusso, sbocco, scarico, volgare, acerbo, acre, acuminato, acuto, affilato, aguzzo, appuntito, austero, brusco, intensivo, intenso, pepato, piccante, pungente, rigido, rigoroso, severo, tagliente, affievolire, annacquare, attenuare, debilitare, fiaccare, indebolire, infiacchire, disgustoso, codardo, ignobile, vile, abbassare, avvilire, umiliare, adagio, lentamente, lento, abbattimento, sconforto, allentare, lasciare, rilasciare, rilassare, avaro, gretto, parsimonioso, stretto, taccagno, tirchio, debole, fiacco, fievole, fioco, floscio, infermo, labile, arduo, difficile, faticoso, pesante, sodo, mortificare, affabile, galante, vulnerabile, raffinato, ricercato, squisito, elegante, insignificante, irrilevante, esonerare, licenziare, licenziarsi, rallentare, errato, mal, male, maligno, malizioso, peccaminoso, benigno, clemente, mansueto, pacifico, placido, soave
слабкий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: lediggang, hjelpeløs, kraftløs, maktesløs, matt, orkesløs, svak, viljeløs, passiv, øm, penibel, pinaktig, pinefull, pinlig, sår, smertefull, sørgmodig, vond, barsk, brutal, dyrisk, grov, rå, syk, usunn, blid, blikkstille, lav, lugn, lydløs, mild, myk, ro, rolig, søt, stilla, stille, stillferdig, stillhet, taus, tyst, ussel, fin, flat, pen, skjønn, skrinn, slank, smal, spenslig, spinkel, tunn, tynn, vakker, havblikk, vindstille, bløt, damemessig, delikat, kinkig, klen, lekker, lempelig, len, linn, mør, ømtålig, ørfin, prekær, sart, skjør, skrøpelig, snill, subtil, tander, varlig, veik, følsom, irritabel, ømfintlig, pirrelig, hardhendt, knagglig, kulen, plump, diger, fet, tykk, artig, borgerlig, forekommende, galant, god, høflig, imøtekommende, dårlig, elendig, råtten, morken, halta, halte, hinke, humpe, linka, besværlig, brysom, mjuk, slapp, vek, skitten, slarvig, uflidd, uryddig, gemen, hemsk, lumpen, nederdrektig, nedrig, ubehagelig, uhederlig, djup, kort, låg, liten, avløp, avlopp, ebb, ebbe, fjære, simpel, tarvlig, vulgær, akutt, alvorlig, amper, besk, bister, bitende, hard, heftig, hvass, intens, kvass, piffig, pikant, ram, rigorøs, skarp, skurva, spiss, stel, streng, tvær, vass, avmatta, avskyelig, heslig, stygg, sjofel, nedverdige, ringeakt, langsom, sen, løsne, slak, begjærlig, gjerrig, grisk, knapp, knuslet, nidsk, smålig, snål, sniken, sparsom, tett, gild, avfeldig, indisponert, lett, løy, sårbar, skral, svag, uopplagt, tung, vanskelig, vrien, elskverdig, godmodig, hyggelig, kjekk, sort, vennlig, fintfølende, mottaglig, nærtagende, sensibel, platt, sirlig, elegant, flott, fornem, ubetydelig, avskjedige, sakta, saktne, arg, gal, galen, harmfull, ille, ilsken, morsk, olm, ond, ondt, oppbrakt, sint, skurkaktig, slem, slett, uskikkelig, vred, bli, from, godartet, lindrig, lun, mill, smul, kilen
слабкий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: бездействие, бездеятельность, беспомощный, бессилен, бессильный, немощный, безволен, безвольный, пассивен, пассивный, болезнен, болезненный, мучительный, наболевший, скорбен, скорбный, грубый, жестокий, нездоровый, безмолвный, бесшумен, бесшумный, кроткий, мирный, молчаливый, мягкий, небольшой, невысокий, низкий, покой, спокойный, спокойствие, тихий, мелкий, прекрасный, тонкий, тонок, затишье, молчание, тишина, тишь, деликатен, деликатный, изысканный, нежный, обидчивый, раздражителен, раздражительный, самолюбив, самолюбивый, чувствительный, щекотливый, невоспитанный, большой, густой, крупный, объемистый, толстый, вежливый, гражданский, добрый, любезный, учтивый, хороший, штатский, гнилой, дрянной, плохой, бренный, ломкий, утлый, хрупкий, хрупок, хромать, затруднительный, надоедливый, мягок, палатализованный, грязный, неопрятный, неряшлив, неряшливый, свинский, гнусен, гнусный, жалкий, отвратительный, подлый, низкоросл, низкорослый, низмен, низменный, низок, непристойный, дренаж, отлив, отток, пошловатый, горячий, крутой, лезвие, остер, остёр, остроконечный, острый, проницательный, резкий, строгий, легчать, ослаблять, удручать, мерзкий, паскудный, скверный, принижать, унижать, медлен, медленно, медленный, медлителен, медлительный, неспешный, неторопливый, подавленность, потерянность, удрученность, удручённость, уныние, расслаблять, жадный, плотный, скуден, скудный, скуп, скупой, утончен, утонченный, утончённый, вялый, слабый, затруднителен, труден, трудный, хлопотный, вежлив, галантный, любезен, обходителен, обходительный, обязывающий, почтителен, почтительный, учтив, непрочный, хил, хилый, впечатлителен, впечатлительный, чувствителен, вульгарен, вульгарный, изыскан, сверхизысканный, изящен, изящный, модный, элегантный, инфинитезимальный, незначительный, ничтожен, ничтожный, тленный, замедлять, освобождать, увольнять, дурен, дурной, злой, сердитый, щекочущий
слабкий на російською »
Словник: шведському
Переклади: overksamhet, kraftlös, orkeslös, utlevad, vanmäktig, viljelös, passiv, öm, penibel, pinlig, pinsam, plågsam, sår, smärtsam, brutal, lugn, rolig, ställe, stilla, tyst, smäcker, smal, smärt, spenslig, tunn, ro, stillhet, blid, blöt, bräcklig, brännbar, delikat, fin, finkänslig, hänsynsfull, kinkig, klen, len, ömsint, ömtålig, omtänksam, prekär, späd, spröd, subtil, tanger, ettrig, irritabel, känslig, kitslig, snarstucken, hårdhänt, knagglig, kulen, ojämn, ouppfostrad, plump, rå, sträv, diger, fet, grov, tjock, älskvärd, artig, belevad, galant, god, snäll, dålig, mör, skör, halta, linka, besvärlig, obekväm, oläglig, mjuk, vek, slarvig, gemen, hemsk, lumpen, nedrig, djup, låg, lav, avlopp, ebb, simpel, tarvlig, vulgär, akut, amper, barsk, besk, bister, bitande, frän, piffig, pikant, rigorös, skarp, skärva, spetsig, spliss, stark, stel, tvär, vass, avmatta, smutsig, usel, långsam, sen, senfärdig, beklämning, slak, slapp, knapp, knusslet, skålig, snål, sniken, lett, matt, sårbar, skral, svag, mödosam, svår, svårt, vansklig, godmodig, hövlig, hygglig, sort, mottaglig, sensibel, stingslig, platt, sirlig, vårdad, elegant, flott, förnäm, oansenlig, frigiva, sakta, arg, bovaktig, dårlig, elak, förtretad, gal, galen, harmfull, illa, ilsken, morsk, olm, ond, ont, sint, skurkaktig, stygg, vred, beskedlig, from, godartad, lindrig, mild, skonsam, smul, kilen
слабкий на шведському »
Словник: болгарському
Переклади: бездействие, покой, спокойствие, тишина, голям, отлив, отчаяние, слаб, лош
слабкий на болгарському »
Словник: білоруськи
Переклади: бяздзейнасць, бяссільны, нядужы, слабы, хворы, бязвольны, балючы, кволы, мучительное, нясцерпны, пакутлівы, пякельны, страшэнны, хваравіты, гаматны, грубы, бязгучны, бясшумны, нiзкi, панчоха, ціхі, далікатны, лёгкi, тонкi, тонкі, зацішак, зацішша, цішыня, ласкавы, пяшчотны, зласлівы, казытлівы, раздражняльны, ветлівы, ветлы, благi, благі, дрэнны, кепскі, крохкі, ломкі, кульгаць, цяжкаваты, цяжкі, мяккі, брудны, подлы, нізкі, непрыстойны, востры, рэзкі, аслабляць, агідны, брыдкі, гадкі, паганы, паскудны, пасіўны, зневажаць, зніжаць, паніжаць, уніжаць, марудлівы, марудны, павольна, павольны, маркота, нуда, сум, туга, бедны, заняпалы, мізэрны, скупы, убогі, невялікі, мілы, пачцівы, прыязны, уражлівы, уразлівы, вульгарны, адшуканы, вытанчаны, знойдзены, элегантны, зграбны, прыгожы, нікчэмны, нязначны, апаражняць, апростваць, ачышчаць, вызваляць, замаруджваць, прыцішаць, прыцішваць, злы, ліхі
слабкий на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: inerts, passiivne, kare, leebe, madal, õrn, pehme, tüüne, vaikne, õhuke, peen, sale, delikaatne, tundlik, jämedakoeline, paks, rasvane, suur, hea, kena, halb, habras, räpane, sügav, tihe, nõrk, raske, elegantne, vale, vihane
слабкий на естонською »
Словник: фінською
Переклади: laiskuus, toimettomuus, impotentti, voimaton, kipeä, ankara, eläimellinen, jylhä, kova, petomainen, alava, alhainen, halpamainen, hento, hiljainen, tyyni, vieno, harva, hieno, hintelä, hoikka, ihana, kaunis, laiha, hiljaisuus, vaikeneminen, armas, hauras, heikko, hellä, hempeä, lauha, lempeä, löysä, makea, murea, pehmeä, rapea, veltto, arka, arkaluontoinen, kolea, iso, paksu, sakea, sankka, taaja, kansalais-, kohtelias, siviili, soma, ystävällinen, huono, kehno, kurja, laho, mätä, paha, kalsea, särkyvä, nilkuttaa, harmillinen, harmittava, ikävä, likainen, rietas, siivoton, häijy, inhottava, katala, kunniaton, pahainen, matala, viemäri, kärkevä, kimakka, kimeä, kireä, kirpeä, kolkko, kuuma, läpitunkeva, pureva, terä, terävä, tuima, voimakas, heikentää, lieventää, ilkeä, ruma, alentaa, nöyryyttää, hidas, hiljaa, hitaasti, verkalleen, verkkainen, raaka, laskeuma, masennus, hellittää, höllentää, irrottaa, ahne, itara, kitsas, säästeliäs, saita, hienostunut, hatara, laimea, hankala, isotöinen, kiperä, rankka, raskas, tukala, avulias, huomaavainen, kiltti, haavoittuva, herkkä, erinomainen, aistikas, ilkeämielinen, kiukkuinen, vihainen, lauhkea, sävyisä
слабкий на фінською »
Словник: польському
Переклади: bezczynność, bezsilny, bezwolny, bierny, bolesny, brutalny, chorobliwy, cichy, cienki, cisza, delikatny, drażliwy, grubiański, gruby, grzeczny, kiepski, kruchy, kuleć, kłopotliwy, miękki, niechlujny, nikczemny, niski, obsceniczny, odpływ, ordynarny, ostry, osłabiać, paskudny, pasywny, podły, poniżać, powolny, prostacki, przygnębienie, rozluźniać, skąpy, subtelny, słaby, słać, trudny, układny, upakować, upokarzać, uprzejmy, wątły, wrażliwy, wulgarny, wykwintny, wytworny, znikomy, zwalniać, zły, łagodny, łamliwy, łaskotliwy
слабкий на польському »
Словник: грецьки
Переклади: ανήμπορος, παθητικός, οδυνηρός, τραχύς, απαλός, ήπιος, ήρεμος, ήσυχος, χαμηλός, αίθριος, αραιός, ισχνός, λεπτός, φτωχός, μαλακός, ευαίσθητος, αγενής, λίπος, χοντρός, αβρός, ευγενικός, κακός, εύθραυστος, κουτσαίνω, χωλαίνω, βρώμικος, άθλιος, βαθύς, αιχμηρός, αυστηρός, διαπεραστικός, καυτός, σοβαρός, στυφός, αμβλύνω, αποδυναμώνω, μειώνω, άσχημος, εξευτελίζω, αργός, τσιγκούνης, φιλάργυρος, αδύναμος, αμυδρός, δύσκολος, σκληρός, ταπεινώνω, αξιαγάπητος, προσηνής, φιλικός, κομψός, ασήμαντος, επιβραδύνω, καλοήθης
слабкий на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: gyámoltalan, passzív, fájdalmas, fájó, siralmas, állatias, baromi, brutális, durva, goromba, mosatlan, alacsonyan, bársonyos, csend, kis, nyugodt, szelíd, vékony, béke, békesség, hallgatás, szélcsend, enyhe, finom, gyengéd, kényes, válogatós, csiklandós, érzékeny, sikamlós, busa, kövér, nedvdús, vaskos, vastag, civilizált, figyelmes, illedelmes, polgári, udvarias, gonosz, porhanyós, törékeny, bicegni, petyhüdt, sántítani, elmosódó, ernyedt, lágy, lagymatag, puha, ápolatlan, disznó, hanyag, mosdatlan, rendetlen, alacsony, apály, faragatlan, otromba, vulgáris, akut, éles, erős, forró, hegyes, szigorú, csúf, csúnya, ocsmány, alávaló, aljas, hitvány, lassan, csüggedés, fösvény, zsugori, beteges, erélytelen, erőtlen, gyenge, lanyha, gyengén, bajos, fáradságos, keserves, nehéz, előzékeny, gáláns, lovagias, szívélyes, fogékony, elegáns, előkelő, ízléses, elbocsát, rossz, rosszul
слабкий на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: impotente, apagado, inactivo, inerte, achacoso, doloroso, patológico, penoso, roedor, valsando, abrutalho, agreste, áspero, bárbaro, basto, bestial, bronco, brutal, bruto, cru, grosseiro, rampinha, rude, tosco, enfermiço, mórbido, baixo, brando, calado, calma, calmo, doce, macio, manso, meigo, mudo, plácido, quedo, quieto, sereno, sigiloso, silencio, silêncio, silencioso, sossegado, suave, tácito, tranquilo, aguado, belo, bonito, delgado, delicado, esquisito, fino, flanco, formoso, grácil, leve, magro, refinado, ameno, fofo, frágil, mimoso, multe, primoroso, quebradiço, casquilhos, colérico, escandaloso, impressionável, sensabor, sensível, incidis, denso, espesso, gordo, grande, grasno, volumoso, afável, amável, atento, boa, bom, bondoso, cavalheiro, civil, comedido, cortes, cortês, político, urbano, mau, mediano, medíocre, ruim, débil, claudicar, apurado, difícil, dificultoso, embaraçoso, molesto, bolando, dúctil, pastoso, plástico, sedoso, desastrado, implementaste, sujo, coitado, infame, lastimável, miserável, pérfido, traidor, vil, cobarde, grave, impúdico, indecente, obsceno, derrame, rodo, trivial, urde, vulgar, acalorado, acre, adiado, afiado, afilado, agudo, austero, brusco, cortante, forte, incisivo, inclemente, intenso, mordaz, penetrante, perspicaz, picante, pontiagudo, pronunciado, rígido, rigoroso, ríspido, sacudido, safio, severo, violento, amortizar, atenuar, debilitar, diminuir, embotar, enervar, extenuar, mitigar, feio, odioso, passivo, degradar, deprimir, rebarbar, vejas, espantoso, lentamente, lento, moroso, paulatino, pesado, tardo, vagaroso, bordo, tristeza, alojar, soltar, avarento, avaro, chucho, descaso, parco, paupérrimo, piloso, rochoso, sórdido, arguto, estético, ténue, fraco, laxo, raquítico, tímido, árduo, complicado, duro, gentil, polido, mortificar, bondades, deferente, galante, obsequioso, oficioso, serviria, enchente, impressionante, sentimental, susceptível, fulcro, airoso, elegante, esbelto, garboso, fútil, insignificante, desculpar, desocupar, despedir, destituir, dispensar, eximir, libertar, retardar, erróneo, incorrecto, maléfico, malévolo, malicioso, malvado, mirado, mordedor, perverso, sinistro, vicioso, anteriorizado, benigno, indulgente
слабкий на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: bezmocný, dráždivý, hrubý, slušný, špinavý, odporný, odtok, vulgárny, škaredý, ponížiť, pomalý, lakomý, jemný, slabý, citlivý, zlý
слабкий на словацькою »
Словник: хорватському
Переклади: pasivan, grub, surov, boležljiv, miran, nizak, mršav, tanak, mir, šutnja, tišina, sladak, debeo, građanski, lijep, ljubazan, učtiv, loš, pokvaren, truo, slab, neprijatan, prljav, mali, oseka, vulgaran, strog, zajedljiv, oslabiti, ružan, sniziti, polako, spor, škrt, tvrdica, fin, težak, elegantan, zao, mekan
слабкий на хорватському »
Словник: литовською
Переклади: pasyvus, jautrus, apytikris, grubus, šiurkštus, minkštas, ramumas, ramus, ramybė, švelnus, tyla, tylus, žemas, lieknas, plonas, puikus, retas, skystas, smulkus, subtilus, gležnas, keblus, meilus, trapus, didelis, riebus, storas, geras, malonus, mandagus, naudingas, blogas, negeras, skurdus, gilus, drenažas, nuotakas, griežtas, lėtas, įtemptas, menkas, silpnas, kietas, sunkus, elegantiškas, piktas
слабкий на литовською »
Словник: румунською
Переклади: brutal, jos, civil, şchiopăta, acut, aspru, fierbinte, pătrunzător, violent, urât, zgârcit, slab, dificil, afabil, amabil, indulgent
слабкий на румунською »
Словник: словенії
Переклади: tih, mehek, slab, odtok, skop, težek
слабкий на словенії »
Словник: албанською
Переклади: bukur, hollë, heshtje, qetësi, ëmbël, keq, dobësoj
слабкий на албанською »

Пов'язані слова

слабкий як мотузка учетверо, слабкий синоніми, слабкий імунітет, слабкий як мотузка учетверо значення, слабкий імунітет що робити, слабкий неврівноважений інертний, слабкий синонім, слабкий як мотузка вчетверо, сладкий ноябрь, слабкий електроліт