slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: справедливий

Словник: англійська справедливий
Переклади: awfully, badly, dismally, greatly, lot, many, much, plenty, seriously, sorely, too, very, candid, detached, disinterested, dispassionate, equitable, fair-minded, impartial, neutral, objective, unbiased, unprejudiced, chaste, virtuous, absolute, bare, blank, clean, clearer, fine, limpid, natty, neat, net, orderly, pure, purge, sanitary, sheer, snowy, solid, spick, spotless, spotlessly, straight, tidied, tidy, unalloyed, virginal, bloke, chap, creature, fellow, guy, human, man, prodigy, simple, accurate, businesslike, business-like, definite, exact, faithful, meticulous, near, particular, pinpoint, precise, preciseness, specific, strict, thorough, affable, attentive, civil, complaisant, courteous, gong, good, polite, urbane, bazaar, fair, kermis, abundantly, brightly, clearly, distinctly, glare, light, lightly, professedly, serenely, transparently, beaming, blond, blonde, bright, brilliant, clean-cut, clear, explicit, hell, intelligible, lucid, luculent, pale, perspicuous, plain, self-explanatory, serene, unequivocal, vivid, namely, comely, handsome, pretty, amend, fix, mend, patch, rectify, redress, refit, remedy, repair, retrieve, undeceive, directly, forthwith, immediately, incontinently, instantaneously, instantly, offhand, off-hand, straightaway, straightway, inconsiderable, inessential, invalid, irrelevant, nonmaterial, nontrivial, nugatory, null, trivial, unessential, unimportant, void, voided, adequate, applicable, apposite, appropriate, apt, become, befit, conformal, congenial, convenient, correct, corresponding, decorous, desirable, duct, eligible, enough, equal, fit, homologous, opportune, pertinent, relevant, right, seemly, suitable, suited, timely, character, dropout, hedger, individual, person, persona, stinger, stunner, graceful, successful, valid, important, legitimate, legitimize, normal, regular, trim, entity, juridical, lawful, legal, legislative, rightful, authority, copyright, dharma, franchise, freedom, law, principle, statute, title, honest, recto, righteous, right-hand, upright, fine-grained, precision, unerring, aright, limply, simply, smack, square, squarely, straighten, artless, austere, blunt, direct, easy, erect, forthright, frugal, homely, homespun, inartificial, plumb, plump, rustic, sheepish, simpleminded, simple-minded, straightforward, unaffected, unlearned, unsophisticated, average, mediocre, ordinary, par, pedestrian, unremarkable, fine-drawn, good-looking, nice-looking, personable, benefit, charter, chartering, liberty, patent, prerogative, privilege, decent, modest, presentable, prim, respectable, actuality, fact, reality, verity, equity, fairer, fairness, justice, justness, rightfulness, advisable, conscionable, judicial, just, averaged, forward, forwards, mean, medial, medium, mid, middle, middling, moderate, secondary, appertain, apropos, beseeming, congruent, due, expedient, fitting, propos, seasonable, enlightened, condign, consequential, justifiable, justified, plausible, rank, becoming, facial, candour, earnestness, honesty, integrity, rectitude, aboveboard, clean-handed, honourable, outright, round, sleek, smooth-faced, suave, accommodating, amiable, considerate, gallant, genial, good-natured, kind, kindly, officious, unprecedented, churchgoer, constant, liege, loyal, loyally, retentive, stalwart, stanch, staunch, sworn, tenacious, tried, true, true-blue, trusty, veridical, ahead, franking, point-blank, slap, straightened, display, exhibit, exhibition, expo, exposition, exposure, show, felicitous, incident, proper, way, barely, but, hardly, merely, scarce, scarcely, hale, healthful, healthy, husky, robust, salubrious, salutary, sound, upstanding, virile, wholesome, appreciable, big, considerable, goodly, precious, significant, beautiful, cute, nice, snug
справедливий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: hodně, mnohem, mnoho, plno, silně, tuze, úplně, velice, velmi, nestranný, neutrál, neutrální, nezainteresovaný, nezištný, nezúčastněný, spravedlivý, ctnostný, cudný, počestný, čistý, holý, jasný, nefalšovaný, netto, obnažený, pravý, průsvitný, průzračný, ryzí, chlap, člověk, humánní, lidský, manžel, muž, mužský, šašek, exaktní, precizní, přesný, přísný, puntičkářský, správný, těsný, určitý, úzkostlivý, výslovný, čestný, civilní, dobrý, galantní, hodný, laskavý, milý, občanský, pěkný, poctivý, poslušný, příjemný, přívětivý, slušný, uhlazený, vlídný, zdvořilý, trh, veletrh, jasně, světlo, světlý, zřetelně, bledý, blondýn, bystrý, čirý, explicitní, jasno, jednoznačný, klidný, plavý, průhledný, skvělý, srozumitelný, světlovlasý, veselý, zjevný, zřejmý, zřetelný, posvícení, pouť, jmenovitě, hezký, sličný, látat, nahradit, napravit, obnovit, opravit, opravovat, slátat, spravit, spravovat, upravit, vyspravit, zašít, bezprostředně, hned, ihned, neprodleně, okamžitě, vzápětí, bezvýznamný, invalida, invalidní, nepatrný, neplatný, nerozhodný, adekvátní, dobře, náležitý, notný, obratný, odpovídající, oprávněný, patřičný, platný, pořádný, přiměřený, příslušný, řádný, souhlasný, trefný, včasný, velký, vhodný, výhodný, zdravý, značný, zrovna, figura, jedinec, jednotlivec, osoba, osobnost, postava, bezvadný, korektní, kolmý, normální, pravidelný, regulérní, řeholní, legální, legitimní, právní, právoplatný, zákonitý, zákonný, nárok, pravice, právo, pravomoc, přímo, přímý, rovný, zákon, otevřený, rozumný, spolehlivý, svislý, upřímný, zpříma, jednoduše, rovně, rovnou, napřímit, narovnat, rovnat, usměrňovat, vyrovnat, bezelstný, hladký, jednoduchý, naivní, neohrabaný, otevřeně, přirozený, prostý, rustikální, selský, skromný, střídmý, střízlivý, venkovský, vesnický, běžný, normál, obvyklý, obyčejný, prostřední, průměr, průměrný, střední, všední, privilegium, prospěch, výsada, bezchybný, decentní, mravopočestný, aktualita, pravda, rovnost, slušnost, spravedlnost, mírný, nevelký, podprůměrný, prostředek, umírněný, relevantní, shodný, účelný, blýskavý, osvícený, důvodný, pravděpodobný, lícní, slušivý, čestnost, počestnost, poctivost, přímost, správnost, upřímnost, ctihodný, vážený, věrný, ctitel, dvorný, lahodný, líbezný, milenec, milovník, ochotný, pozorný, roztomilý, statečný, úslužný, věřící, exhibice, předložení, ukázka, výklad, vyložení, výstava, vystavení, výstavka, vystavování, vlastní, jedině, jen, pouze, toliko, blahodárný, důkladný, hřmotný, pevný, pravoplatný, silný, svěží, zdatný, citelný, důležitý, nemalý, ocenitelný, podstatný, význačný, významný, znatelný, hezky, krásně, krásno, krásný, pěkně, ušlechtilý
справедливий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: bedeutend, bestens, hoch, höchst, ordentlich, schrecklich, sehr, überaus, viel, neutral, objektiv, unbefahrbar, unbefangen, unorganisch, unparteiisch, keusch, tugendhaft, züchtig, akkurat, bloß, deutlich, frisch, gediegen, genau, hell, klar, lauter, nett, pur, rein, reinlich, reproduzierbar, sauber, säuberlich, schier, besserwisser, einzelperson, individuum, mann, mannsbild, mensch, person, exakt, gewissenhaft, hart, kleinlich, peinlich, präzis, pünktlich, reiflich, richtig, streng, strikt, zutreffend, artig, brav, bürgerlich, diskret, freundlich, gut, höflich, lieb, liebenswürdig, manierlich, zivil, jahrmarkt, markt, messe, licht, aufklären, blond, eindeutig, einleuchtend, heiter, helllicht, mondhell, sinnfällig, übersichtlich, verständlich, kirchweih, kirmes, namentlich, nämlich, anmutig, fein, hübsch, schön, ausbessern, reparieren, wiedergutmachen, wiederherstellen, augenblicklich, gleich, schnurstracks, sofort, sogleich, unverzüglich, albern, nichtig, null, ungültig, unwichtig, adäquat, angebracht, angemessen, bequem, entsprechend, entsprechenden, entsprechender, gebührend, geeignet, passend, recht, sachdienlich, sachgemäß, tauglich, zweckdienlich, zwecklos, zweckmäßig, einzelwesen, korrekt, gewöhnlich, normal, regelmäßig, regelrecht, regulär, gesetzlich, gesetzmäßig, rechtlich, anrecht, gesetz, jura, jus, vorkauf, rechtmäßig, ehrenhaft, ehrlich, gerade, legitim, rechte, rechtschaffen, redlich, direkt, einfach, geradeaus, geradewegs, schlicht, strecken, aufrecht, augenscheinlich, bäuerlich, einfältig, ländlich, offenbar, schlichten, simpel, unmittelbar, durchschnittlich, gemittelt, mittelgroß, mittelmäßig, freiheit, gewinn, privileg, vorratskammern, vorrecht, vorteil, vorzugsrecht, anständig, gegebenheit, realität, wirklichkeit, gerechtigkeit, justiz, gerecht, mittlere, gelegen, schicklich, aufgeklärt, aufgeklärter, billig, kleidsam, ehrlichkeit, geradheit, rechtschaffenheit, redlichkeit, fair, loyal, aufmerksam, entgegenkommend, galant, gefällig, kulant, verbindlich, zuvorkommend, anhänglich, getreu, naturgetreu, treten, treu, förmlich, geradezu, glatt, auslage, ausstellung, belichtung, exposition, schau, schaufenster, eigen, eigentlich, einschlägig, rechts, zuständig, kaum, lediglich, nur, bekömmlich, gesund, heil, kräftig, robust, stark, wohl, ansehnlich, beachtlich, beträchtlich, erheblich, merklich, namhaft, ziemend, ziemlich, niedlich, schmuck, zierlich
справедливий на німецький »
Словник: данська
Переклади: mange, megen, meget, ordentlig, særlig, svært, retfærdig, uhildet, upartisk, ærbar, dydig, kysk, absolut, blank, klar, lødig, lys, nøgen, proper, pur, ram, ren, fyr, individ, mand, menneske, menneskelig, akkurat, bestemt, eksakt, grundig, indgående, just, korrekt, minutiøs, nøjagtig, omstændelig, præcis, rigtig, streng, artig, borgerlig, elskværdig, forekommende, galant, god, høflig, venlig, loppemarked, marked, messe, torv, let, netto, tydelig, belysning, bleg, blond, distinkt, genial, gren, gusten, oplagt, soleklar, nemlig, fin, køn, pen, skøn, smuk, vakker, flikke, reparere, rette, bums, nu, straks, ingenting, invalid, ubetydelig, ugyldig, uvæsentlig, uvedkommende, omgående, behørig, dygtig, egentlig, egnet, fair, frisk, passende, ret, sømmelig, tilbørlig, dødelig, person, fast, normal, regelmæssig, regulær, juridisk, legal, legitim, lovformelig, lovlig, berettigelse, forrette, jus, lag, lige, lov, myndighed, rettighed, statutter, ærlig, høre, rank, real, redelig, direkte, ligefrem, rakt, simpelthen, tvær, brakke, enfoldig, enkel, enkelt, ordinær, primitiv, rak, rat, simpel, umiddelbar, almindelig, gennemsnit, gennemsnitlig, middels, middeltal, sædvanlig, prærogativ, privilegium, ærbødig, anstændig, realitet, virkelighed, billig, nøjagtigt, rimelig, middel, ærlighed, hæderlig, retskaffen, tro, flink, godmodig, hyggelig, rar, sort, trofast, eksponering, forevisning, udstilling, visning, egen, bare, blot, knapt, kun, karsk, kry, rask, robust, sund, anselig, betydelig, kraftig, markant, påtagelig, stor, gild, nydelig, sit, still
справедливий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: mucho, muy, desinteresado, ecuánime, imparcial, imparcialidad, neutral, neutro, casto, virtuoso, aseado, calvo, cándido, claro, curioso, fino, límpido, limpio, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, pulcro, puro, seco, terso, virginal, hombre, humano, varón, cabal, estricto, exacto, expreso, justo, menudo, minucioso, preciso, recto, riguroso, severo, afable, amable, atento, bueno, civil, comedido, cortés, cortesano, galante, gentil, político, urbano, feria, claridad, expresamente, brillante, comprensible, definido, distinto, inequívoco, inteligible, lámpara, llano, luz, obvio, patente, raso, redondo, rubio, sereno, vivo, bello, bonito, lindo, majo, precioso, arreglar, componer, enmendar, rehacer, remendar, reparar, zurcir, ahora, enseguida, inmediatamente, mismo, seguida, caducado, insignificante, inválido, nulo, acertado, acomodado, adecuado, aparente, apropiado, calificado, competente, conveniente, correspondiente, decente, idóneo, nacido, oportuno, propio, tempestivo, aljibe, chicharrón, individuo, persona, personaje, correcto, corriente, normal, regular, judicial, jurídico, legal, legítimo, derecha, derecho, ley, precepto, diestro, entero, honesto, honrado, íntegro, leal, probo, derechamente, directamente, corregir, desarrugar, enderezar, enderezarse, extender, rectificar, austero, directo, evidente, franco, ingenuo, liso, manifiesto, rústico, seguido, sencillo, simple, sincero, vulgar, deslucido, mediano, medio, mediocre, ordinario, promedio, chulo, guapo, hermoso, exclusiva, privilegio, arreglado, decoroso, honroso, actualidad, realidad, equidad, justicia, ajustado, equitativo, expediente, pertinente, ilustrado, facial, decoro, honestidad, honradez, integridad, probidad, rectitud, transigente, caballeroso, complaciente, lucido, oficioso, confidente, devoto, fiel, escaparate, exhibición, exposición, debido, apenas, meramente, sólo, católico, fuerte, robusto, salubre, saludable, sano, sólido, tieso, considerable, cuantioso, importante, notable, respetable, sensible, cuco, mono, simpático
справедливий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: beaucoup, bien, bougrement, fort, grandement, joliment, singulièrement, très, désintéressé, imparti, impartial, juste, neutre, chaste, sage, saint, vertueux, clair, dénudé, éthéré, lampant, monde, net, propre, puceau, pur, sec, vierge, argus, entendeur, homme, humain, mec, nasilleur, opiomane, congru, exact, exprès, formel, pédant, pertinent, ponctuel, précis, scrupuleux, strict, aimable, civil, courtois, galant, gentil, honnête, poli, fête, foire, lendit, clairement, formellement, intelligiblement, lucidement, nettement, apparent, blond, compréhensible, distinct, éclatant, explicite, extralucide, gai, intelligible, limpide, lucide, lumière, pâle, serein, toile, kermesse, patronal, c’, notamment, savoir, soit, beau, joli, caréner, compenser, corriger, dépanner, raccommoder, raccoutrer, radouber, rafistoler, rajuster, ramender, rapiécer, régénérer, rempiéter, réparer, repiquer, repriser, retaper, rhabiller, aussitôt, bond, illico, immédiatement, incessamment, incontinent, sur-le-champ, illégal, insignifiant, invalide, mal, nul, adéquat, analogue, approprié, bon, compétent, congruent, convenable, correspondant, opportun, relatif, utile, attributaire, carnaval, individu, non-valeur, personnage, personne, porte-respect, préposé, prête-nom, programmateur, requin, vaccinateur, correct, décent, normal, réglé, réglementaire, régulier, juridique, légal, légitime, affouage, attribution, commandement, droit, droite, indigénat, intellectuelles, législation, loi, vigueur, dextre, droguiste, loyal, noble, probe, bonnement, debout, direct, directement, rustiquement, déchiffonner, défausser, rectifier, redresser, élémentaire, grossi, incomplexe, ingénu, rustique, simple, sobre, travaux, uni, médiocre, moyen, moyenne, ordinaire, quelconque, belle, bénéfice, prérogative, privilège, régale, superbénéfice, bienséant, raisonnable, séant, sortable, actualité, réalité, bien-jugé, équité, justice, équitable, modéré, assortissant, expédient, éclairé, fondé, sciences, spécieux, facial, seyant, bonne, droiture, honnêteté, honorabilité, loyauté, probité, rectitude, simplicité, brave, honorable, partie, accommodant, accort, affable, agréable, attentionné, avenant, complaisant, gracieux, liant, obligeant, prévenant, revenant, conforme, fidèle, crûment, décor, devanture, étalage, exhibition, exposition, galerie, salon, sinus, situation, vitrine, mangoustanier, particulier, spécifique, topique, vrai, seulement, frais, refait, robuste, sain, salubre, solide, valide, appréciable, considérable, gros, important, imposant, insigne, marquant, notable, respectable, sensible, signalé, signifiant, vaste, bellot, coquet
справедливий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: assai, molto, parecchio, equanime, giusto, imparziale, neutrale, neutro, virtuoso, casto, chiaro, limpido, lindo, mero, netto, pulito, puro, terso, cristo, essere, umano, uomo, accurato, esatto, preciso, rigoroso, scrupoloso, stretto, amabile, benevolo, bravo, buono, civile, cortese, educato, garbato, gentile, gradevole, fiera, mercato, sereno, apparente, biondo, brillante, distinto, esplicito, espresso, inequivocabile, luce, lucido, lume, nitido, palese, pallido, scialbo, cioè, bello, carino, accomodare, aggiustare, correggere, emendare, rammendare, rattoppare, rimediare, riparare, direttamente, immediatamente, immediato, subito, insignificante, invalido, irrilevante, nullo, adatto, adeguato, apposito, appropriato, competente, conveniente, corrispondente, decente, decoroso, doveroso, idoneo, opportuno, relativo, tempestivo, utile, individuo, persona, personaggio, corretto, normale, regolare, giuridico, legale, legalitario, legittimo, destra, destro, diritto, dritto, legge, principio, retto, dabbene, leale, onesto, ritto, schietto, diretto, semplicemente, drizzare, raddrizzare, rettificare, liscio, piano, rusticano, rustico, semplice, comune, media, mediocre, mezzo, modo, ordinario, aitante, beneficio, prerogativa, privilegio, dignitoso, rispettabile, realtà, giustizia, equo, medio, moderato, parco, saggio, savio, dirittura, integrità, onestà, fido, affabile, galante, fedele, esibizione, esposizione, mostra, salone, vetrina, convenevole, proprio, appena, solamente, soltanto, gagliardo, robusto, salubre, salutare, sano, valido, ampio, apprezzabile, considerevole, consistente, grosso, importante, notevole, ragguardevole, rilevante, sensibile, significante, vasto, vistoso, ameno, bene, civettuolo
справедливий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: bare, mange, meget, mektig, mye, ordentlig, svært, veldig, nøytral, opartisk, rettferdig, saklig, uhildet, upartisk, ærbar, dydig, dygdig, kysk, blank, ekte, glassklar, klar, lødig, lys, proper, pur, ram, ren, fyr, individ, mann, menneske, menneskelig, akkurat, bestemt, eksakt, gjennomgripende, grundig, inngående, just, korrekt, minutiøs, noggrann, nøyaktig, nøye, omsorgsfull, omstendelig, presis, riktig, streng, utførlig, artig, borgerlig, forekommende, galant, god, høflig, imøtekommende, snill, loppemarked, marked, marknad, messe, torg, netto, tydelig, blek, blond, distinkt, genial, gjennomsiktig, grei, gusten, opplagt, snillrik, soleklar, solklar, nemlig, fin, pen, skjønn, vakker, flikke, laga, reparere, rette, bums, genas, straks, ingenting, invalid, ubetydelig, ugyldig, uvedkommende, uvesentlig, uviktig, omgående, adekvat, behørig, bra, egentlig, egnet, frisk, høvelig, motsvarende, passe, passende, sømmelig, tilbørlig, person, normal, rett, advokatknep, juridisk, legal, legitim, lovformelig, lovlig, rettmessig, rettslig, berettigelse, eiendomsrett, forrett, jus, kjørekort, lag, laglig, lov, rettighet, statutter, ærlig, høyre, rank, real, redelig, rettskaffen, direkte, likefrem, rakt, simpelthen, tvær, bein, brakke, enfoldig, enkel, enkelt, jevn, lett, ordinær, primitiv, rak, rat, simpel, tarvlig, umiddelbar, gjennomsnitt, gjennomsnittlig, måtelig, middelmåtig, middels, smukk, fortrinn, prerogativ, privilegium, ærbødig, anstendig, tekkelig, realitet, verklighet, virkelighet, rettferdighet, middel, kledebon, rimelig, ærlighet, hederlig, reell, renhårig, tro, elskverdig, godmodig, hyggelig, kjekk, sort, vennlig, lojal, trofast, eksponering, førevisning, utstilling, utstillingsvindu, visning, egen, rytt, knapt, kun, neppe, karsk, kry, robust, sterk, sund, sunn, anselig, atskillig, betraktelig, betydelig, klekkelig, kraftig, markant, merkbar, merkelig, nevneverdig, påtagelig, utpreget, gild, grann, nydelig, søt
справедливий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: вельми, весьма, многие, много, очень, беспристрастен, беспристрастный, нейтральный, нелицеприятен, нелицеприятный, добродетелен, добродетельный, целомудрен, целомудренный, аккуратный, голый, девственный, опрятный, прозрачный, чист, чистый, ясный, парень, человек, человеческий, верный, правильный, точный, вежливый, гражданский, добрый, любезный, учтивый, хороший, штатский, ярмарка, белокурый, блестящий, блондин, вразумительный, живой, отчетлив, отчетливый, отчётливый, рус, русый, светел, светлый, светозарный, удобопонятный, яркий, ясен, именно, красивый, миловидный, исправлять, налаживать, ремонтировать, чинить, мгновенно, немедленно, немедля, тотчас, неважный, незначительный, безотлагательно, незамедлительно, неотложно, благоприятный, малоподходящий, подходящий, соответственный, соответствующий, едок, особа, персона, правилен, закономерен, закономерный, нормальный, законный, правовой, юридический, закон, право, правый, честный, высокоточный, прямо, прямой, выправлять, выпрямлять, рихтовать, деревенский, несложный, очевидный, прост, простой, явный, зауряден, заурядный, неброский, обычный, посредствен, посредственный, средний, привилегия, порядочен, порядочный, приличен, приличный, пристойный, действительность, реальность, справедливость, справедлив, справедливый, уместный, благоразумный, верен, правомерен, правомерный, лицевой, неподкупность, учтивость, честность, честен, вежлив, галантный, любезен, обходителен, обходительный, обязывающий, почтителен, почтительный, учтив, напрямик, толстенько, расправлять, распрямлять, выставка, показ, присущ, присущий, свойствен, свойственный, уместен, едва, лишь, только, здоровый, здрав, здравый, крепкий, целителен, целительный, важный, заметный, значителен, значительный, многозначительный, милый, прекрасный, пригож, пригожий, приятный
справедливий на російською »
Словник: шведському
Переклади: ordentlig, riktigt, synnerligen, opartisk, ärbar, dygdig, kysk, glassklar, klar, lödig, proper, pur, ram, ren, renlig, snygg, individ, karl, ackurat, exakt, grundig, grundlig, just, korrekt, minutiös, noggrann, omsorgsfull, riktig, utförlig, älskvärd, artig, belevad, galant, god, snäll, marknad, netto, tydlig, åskådlig, blank, blond, distinkt, fattlig, genial, greig, ljus, ljuslagd, lys, lysande, redig, sken, snillrik, solklar, nämligen, neslig, laga, reparera, bums, genast, omedelbart, straks, strax, ogiltig, omgående, adekvat, behörig, egentlig, läglig, lämplig, passande, tillgripa, person, regelrätt, advokatknep, juridisk, legal, legitim, lovlig, rättmätig, rättslig, juridik, jus, lag, laglig, lov, rätt, rättighet, statutter, höger, real, direkt, direkte, rakt, rät, tvär, räta, avtrubba, brekke, enkel, ordinär, primitiv, rak, rank, simpel, tarvlig, prerogativ, privilegium, anständig, verklighet, rättvisa, rättvis, medelmåttig, middes, lämpad, skickad, ärlig, hederlig, redlig, rejäl, renhårig, godmodig, hövlig, hygglig, sort, lojal, tillgiven, trogen, förevisning, utställning, visning, tillbörlig, knappast, knappt, bra, frisk, hälsosam, karsk, kry, robust, sund, sunne, ansenlig, avsevärd, bemärkt, betydande, betydlig, kraftig, markant, menet, nämnvärd, påtaglig, fin, grann, mysig, söt, vacker
справедливий на шведському »
Словник: болгарському
Переклади: много, мъж, човек, човешки, ясно, блондин, именно, верен, правилен, закон, реалност, светлина, излагане, изложба, голям, прекрасен
справедливий на болгарському »
Словник: білоруськи
Переклади: вельмі, добра, дужа, многа, надта, шмат, бесстаронні, непрадузяты, справядлівы, дабрадзейны, дабрачынны, нявінны, цнатлівы, цнотны, чисты, чысты, ясни, муж, чалавек, акуратны, дакладны, ветлівы, ветлы, далікатны, відны, прасветлены, светлы, іменна, менавіта, якраз, прыгожы, выконваць, выпраўляць, правіць, рамантаваць, адразу, зараз, зразу, неадкладна, дробны, дробязны, неістотны, нікчэмны, няважны, нязначны, адпаведны, падыходзячы, прыдатны, асоба, персона, законны, закон, права, невінаваты, правы, проста, выпрамляць, выпростваць, выраўноўваць, прамы, роўны, пасрэдны, сярэдні, прывілея, даволі, добры, здавальняючы, значны, ладны, неблагі, немалы, нядрэнны, някепскі, прыстойны, рэчаіснасць, справядлівасць, дарэчны, слушны, правільны, сумленнасць, сумленны, ласкавы, мілы, пачцівы, прыязны, роўна, выстаўка, уласцівы, толькi, вялікі, дужы, здаровы, моцны, важны
справедливий на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: palju, väga, erapooletu, neutraalne, vooruslik, paljas, tühi, mees, range, täpne, hea, kena, arusaadav, selge, valgus, paikama, võimekas, isik, korrapärane, normaalne, seaduslik, seadus, otse, otsene, sirge, lihtne, keskmine, eelisõigus, eesõigus, privileeg, tegelikkus, õiglus, õiglane, ausus, näitus, õige, ilus
справедливий на естонською »
Словник: фінською
Переклади: hyvin, kovin, moni, oikein, paljon, sangen, puolueeton, hyveellinen, siveä, alaston, havainnollinen, kirkas, läpinäkyvä, netto, puhdas, selvä, siisti, ihminen, inhimillinen, mies, ankara, oikea, tarkka, kansalais-, kohtelias, siviili, soma, ystävällinen, helakka, heleä, loistava, selkeä, tyyni, vaalea, valo, kaunis, nätti, sorea, heti, välittömästi, pieni, edullinen, käypä, kohtuullinen, pätevä, sopiva, vastaava, henki, henkilö, yksilö, normaali, säännöllinen, säännönmukainen, varsinainen, juridinen, laillinen, oikeudellinen, oikeutettu, juridiikka, laki, lakitiede, lupa, oikeanpuolinen, oikeus, oikeutus, rehellinen, rehti, suora, suoraan, korjata, oikoa, mutkaton, pystyssä, välitön, kohtalainen, tavallinen, välikappale, väline, erikoisetu, erioikeus, etuoikeus, ajankohtaisuus, todellisuus, oikeudenmukaisuus, oikeuslaitos, oikeudenmukainen, vanhurskas, keskiarvo, keskinkertainen, keino, aiheellinen, rehellisyys, erä, kunniallinen, uskollinen, avulias, huomaavainen, kiltti, ainoastaan, vain, vasta, kelpaava, luja, roteva, tanakka, tukeva, vahva, aikamoinen, arvokas, huomattava, melkoinen, merkittävä, merkityksellinen, suuri, tärkeä, hauska, herttainen, korea
справедливий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: πολλά, πολλοί, πολύ, πολύς, αμερόληπτος, ουδέτερος, αγνός, γυμνός, καθαρός, άνδρας, ανθρώπινος, άνθρωπος, άντρας, τύπος, ακριβής, αυστηρός, αβρός, ευγενικός, σαφώς, ατάραχος, γαλήνιος, ξανθός, σαφής, ήτοι, χαριτωμένος, φτιάχνω, αμέσως, ανάπηρος, ασήμαντος, επίκαιρος, ευπρεπής, κατάλληλος, σωστός, κανονικός, ομαλός, νόμιμος, δεξιός, δικαίωμα, νόμος, τίμιος, απλώς, ευθύς, ίσιος, απλός, μέσος, όμορφος, όφελος, προνόμιο, δικαιοσύνη, δίκαιος, ενάρετος, ηθικολόγος, ηθικός, πρέπων, αξιαγάπητος, προσηνής, φιλικός, έκθεση, γερός, έγκυρος, υγιής, αισθητός, αξιόλογος, σημαντικός
справедливий на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: jako, mnogo, puno, vrlo, neutralan, objektivan, čist, goli, čovjek, ispravan, strog, točan, građanski, lijep, ljubazan, učtiv, jasan, razumljiv, svijetao, popraviti, neposredno, odmah, nevažeći, neznatan, odgovarajući, primjeren, pristojan, osoba, desno, pravo, zakon, ravan, ravno, direktan, direktno, jednostavan, prosječan, profit, pravedan, pošten, vjeran, istinit, samo, čvrst, snažan, zdrav, važan, znatan
справедливий на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: nagyon, elfogulatlan, közömbös, objektív, önzetlen, pártatlan, tárgyilagos, erényes, erkölcsös, csupasz, tiszta, ember, emberi, alapos, pontos, civilizált, figyelmes, illedelmes, polgári, udvarias, vásár, világosan, mégpedig, nevezetesen, szép, javít, javítani, kijavítani, azonnal, haladéktalanul, közvetlenül, rögtön, érvénytelen, semmis, hasonlító, helyénvaló, jó, kellő, megfelelő, találó, egyén, személy, helyes, szabályos, szabályszerű, szerzetes, jog, jogi, jogos, legális, törvényes, törvénykezési, jobb, törvény, becsületes, direkt, egyenesen, egyszerűen, egyenesíteni, egyenes, egyszerű, keresetlen, parasztos, szókimondó, átlag, átlagos, hétköznapi, rendes, csinos, jóképű, előjog, kiváltság, szabadalom, tisztességes, valóság, igazság, igazságos, közép, közepes, középső, alkalmas, felvilágosult, becsületesség, feddhetetlenség, előzékeny, gáláns, lovagias, szívélyes, látható, világos, hívő, hű, kiállítás, kirakat, mutatvány, ildomos, tulajdonképpeni, alig, éppen, egészséges, nagy, szépen
справедливий на угорською »
Словник: литовською
Переклади: daug, daugelis, daugybė, labai, neutralus, aiškus, nuogas, plikas, švarus, tyras, vaikinas, vyras, vyriškis, vyrukas, žmogiškas, griežtas, kruopštus, tikslus, geras, malonus, mandagus, naudingas, mugė, lempa, neabejotinas, suprantamas, šviesa, nedelsiant, tuojau, asmuo, žmogus, teisingas, tinkamas, normalus, nuolatinis, taisyklingas, dėsnis, įstatymas, teisė, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, paprastas, vidurkis, realybė, tikrovė, paroda, tikras, tiktai, gražus, puikus
справедливий на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: extenuado, grandemente, mocho, muito, equitativo, imparcial, neutral, neutro, casto, continente, puro, virtuoso, absoluto, calvo, caseado, castiço, curioso, despido, fino, límpido, limpo, líquido, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, nu, seco, suevas, virginal, homem, humano, varão, acertado, afinado, cabal, certo, correcto, estrito, exacto, expresso, minucioso, preciso, recto, rígido, severo, afável, amável, atento, boa, bom, bondoso, cavalheiro, civil, comedido, cortes, cortês, político, urbano, bazar, feira, feria, mercado, acusado, clarividente, claro, luzente, brilhante, calmo, definido, distinto, explícito, inequívoco, loiro, louro, luz, óbvio, rublo, sereno, transparente, vivo, justamente, precisamente, belo, bonito, formoso, lindo, pitoresco, precioso, consertar, moralizar, remendar, reparar, restaurar, directamente, imediatamente, seguidamente, insignificante, inválido, nulo, enseada, acomodado, aconselhasse, adequado, competente, consonante, conveniente, decente, favorece, idóneo, indicado, oportuno, respectivo, tempestivo, útil, actor, individuo, indivíduo, personagem, pessoa, sujeito, justificado, natural, normal, regulamentar, regular, judicial, jurídico, justo, legal, legítimo, lícito, direito, jurisprudência, jus, lei, enterro, honesto, honrado, meramente, simplesmente, rectificar, austero, directo, evidente, franco, rústico, seguido, simples, sincero, singelo, comum, insípido, média, mediano, ordinário, procedido, usual, vulgar, velo, indulto, privilegio, privilégio, apropriado, decoroso, honroso, módico, realidade, justiça, legitimidade, ajustado, apenas, exactamente, media, médio, meio, expediente, pertinente, ausente, ilustrado, fidedigno, leal, facial, decoro, honestidade, honradez, integridade, escrupuloso, fiel, honor, íntegro, veraz, gentil, polido, bondades, deferente, galante, obsequioso, oficioso, serviria, suave, desfecho, exibição, exposição, só, somente, forte, rijo, salubre, sano, são, saudável, sólido, vigoroso, cantito, considerável, importante, relevante, amarele, cuco, mono, simpático
справедливий на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: foarte, mult, curat, bărbat, civil, clar, blond, limpede, frumos, imediat, potrivit, regulat, dreapta, drept, cinstit, direct, mediu, mijloc, afabil, amabil
справедливий на румунською »
Словник: словенії
Переклади: precej, veliko, zelo, moški, sejem, jasen, svetel, popraviti, takoj, desno, zakon, samo
справедливий на словенії »
Словник: словацькою
Переклади: veľmi, nestranný, muž, presný, slušný, priemerný, výsada, realita, osvietený, poctivosť, svetlý, rovný, výstava, príslušný
справедливий на словацькою »
Словник: польському
Переклади: bardzo, bezstronny, cnotliwy, czysty, człowiek, dokładny, grzeczny, jarmark, jasno, jasny, kiermasz, mianowicie, nadobny, naprawiać, natychmiast, nieważny, niezwłocznie, odpowiedni, osoba, poprawny, prawidłowy, prawny, prawo, prawowity, prawy, precyzyjny, prosto, prostować, prosty, przeciętny, przystojny, przywilej, przyzwoity, rzeczywistość, sprawiedliwość, sprawiedliwy, średni, stosowny, światły, słuszny, twarzowy, uczciwość, uczciwy, układny, uprzejmy, widny, wierny, wprost, wyprostowywać, wystawa, właściwy, zaledwie, zdrowy, znaczny, ładny
справедливий на польському »
Словник: албанською
Переклади: burrë, njeri, dritë, bukur, arnoj, adapt, ligj, mesatar, drejtësi, besnik, ekspozitë
справедливий на албанською »

Пов'язані слова

справедливий антонім, справедливий судовий розгляд, справедливий судовий розгляд це, справедливий олександр павлович, справедливий курс, справедливий курс рузвельта, справедливий курс трумена, справедливий судовий розгляд в цивільному судочинстві, справедливий синоніми, справедливий дмитро