slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: суворий

Словник: англійська суворий
Переклади: ascetic, ascetical, chide, keelhaul, lambaste, reprove, scold, slate, absolute, actual, cold-blooded, despotic, hardboiled, hard-boiled, hardhearted, hard-hearted, imperative, inconsiderate, irrespective, relentless, rigid, ruthless, severe, strict, tough, unqualified, unquestioning, unreserved, brutal, brute, brutish, crude, harsh, heavy-handed, rough, ruffian, savage, boisterous, disorderly, eventful, riotous, stormy, tempestuous, tumultuous, turbid, turbulent, wild, coarse, gnarled, gnarly, grainy, ragged, rugged, scabrous, prickle, spine, stubble, thorn, black, monk, sable, sooty, bare, blank, chaste, clean, clearer, fine, limpid, natty, neat, net, orderly, pure, purge, sanitary, sheer, snowy, solid, spick, spotless, spotlessly, straight, tidied, tidy, unalloyed, virginal, accurate, businesslike, business-like, definite, exact, faithful, meticulous, near, particular, pinpoint, precise, preciseness, specific, thorough, boorish, gruff, gruffly, surly, churlish, ill-bred, obscene, roughed, rude, uncivil, big, bulky, chunky, coarseness, fat, fubsy, great, gross, gutsy, heavy, roughen, stout, succulent, thick, thicker, bounce, fierce, forcible, gusty, hasty, heady, irresistible, keen, outrageous, passionate, plunge, rampant, savaged, sharp, steep, sudden, tearaway, truculent, vehement, violent, barb, prong, quill, router, spike, spinelessly, bouncing, brawny, burly, hale, husky, lusty, nervy, robust, sturdy, virile, beamy, hefty, massive, massy, molar, brogue, fast, firm, firmed, forte, hardy, nappy, potent, powerful, rank, rooted, solid-state, stable, stalwart, stanch, stark, steadfast, steady, strong, virtual, compulsory, duteous, dutiful, mandatory, obligatory, cue, tail, atrocious, cruel, cruelty, ferocious, grim, sanguinary, tyrannous, coarsened, offensive, ornery, raffish, scurrilous, vulgar, acrid, acute, edge, hackly, hard, horny, hot, incisive, inclement, keener, keenest, nippy, peppery, piercing, poignant, pointed, pungent, short, shrewd, shrill, strident, stringent, certain, confident, dead, dependable, positive, reliable, safe, sanguine, secure, substantial, sure, sureness, trusty, undoubted, unimpeachable, unquestionable, last, precept, rule, shoetree, fine-grained, precision, unerring, artless, austere, blunt, direct, easy, erect, forthright, frugal, homely, homespun, inartificial, plain, plumb, plump, recto, rustic, sheepish, simple, simpleminded, simple-minded, straightforward, unaffected, unlearned, unsophisticated, upright, commandment, dictate, formula, law, prescription, provision, receipt, recipe, regulation, principle, caustic, sarcastic, taunting, athletic, beefy, forceful, healthy, hearty, high, intense, sinewy, stiff, strongman, strong-willed, swingeing, wiry, fastidious, finical, painstaking, scrupulous, chilly, raw, rigorous, stern, sternness, uncouth, abrasive, abrupt, bluff, brusque, curt, incondite, arduous, difficult, formidable, intricate, knotty, adamant, adamantine, callous, hardcore, hard-core, landed, back, backward, backwards, doe, hind, posterior, rear, rearward, hinder, brief, compendious, concise, laconic, pithy, succinct, succinctness, terse
суворий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: asketický, odříkavý, vyhubovat, vynadat, absolutistický, absolutní, bezpodmínečný, kategorický, naprostý, nelítostný, nemilosrdný, neomezený, svrchovaný, úplný, bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, bouřlivý, bujný, neklidný, prudký, rozbouřený, rušný, zuřivý, hrbolatý, mrzutý, nepříjemný, nerovný, nevlídný, nevrlý, ostrý, pronikavý, sukovitý, bodlák, bodlina, osten, trn, čerň, černoch, černošský, černý, tmavý, čistý, cudný, holý, jasný, nefalšovaný, netto, obnažený, pravý, průsvitný, průzračný, ryzí, exaktní, precizní, přesný, přísný, puntičkářský, správný, těsný, určitý, úzkostlivý, výslovný, hrubiánský, neotesaný, venkovský, drzý, neomalený, nezpůsobný, hustě, hustý, korpulentní, mastný, mocný, objemný, omezený, pevnost, pevný, silný, těžkopádný, tlustý, tučný, tupý, velký, zavalitý, bystrý, dravý, lítý, náruživý, násilnický, násilný, příkrý, rychlý, špičatý, vášnivý, vehementní, vznětlivý, zanícený, živý, bodec, hrot, špice, špička, bujarý, hřmotný, podsaditý, statný, svěží, zdatný, zdravý, hutný, masivní, pádný, důkladný, energicky, energický, houževnatý, mohutný, neměnný, nezlomný, opojný, pevně, potentní, silně, solidní, tuhý, tvrdý, výkonný, povinný, závazný, chvost, konec, oháňka, ohon, tágo, barbar, barbarský, divý, hrozný, krvavý, nelidský, ohavný, příšerný, strašný, surovec, ukrutný, lidový, náhlý, obyčejný, všední, vulgární, bodavý, břitkost, břitký, chtivý, dráždivý, hrotitý, jízlivý, kousavý, křehký, kyselý, ostří, palčivý, pálivý, peprný, pichlavý, pikantní, probíjející, štípavý, štiplavý, strohý, stručný, uštěpačný, výrazný, zahrocený, bezpečný, jakýsi, jistý, kladný, nějaký, neochvějný, ovšem, pozitiv, pozitivní, praktický, rozhodný, skálopevný, spolehlivý, stálý, vytrvalý, zajištěný, zaručený, norma, pořádek, pravidlo, pravítko, předpis, řehole, nevychovaný, bezelstný, čestný, hladký, jednoduchý, kolmý, naivní, neohrabaný, otevřeně, otevřený, přímo, přímý, přirozený, prostý, rovně, rovnou, rovný, rustikální, selský, skromný, střídmý, střízlivý, svislý, upřímný, vesnický, zpříma, nařízení, příjem, recept, ustanovení, vzorec, podstata, princip, zásada, sžíravý, konstantní, mužný, působivý, trvalý, účinný, velmi, značný, krušný, natvrdo, nepoddajný, těžký, bryskní, nenadálý, ochraptělý, srázný, strmý, namáhavý, nelehký, nesnadný, obtížný, perný, neohebný, neústupný, prudce, urputný, bek, záď, zadek, zadní, zadnice, zpátky, zpět, jadrný, krátce, krátký, lakonický, lapidární, sevřený, skoupý, souhrn, úsečný, zhuštěný
суворий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: asketisch, anschnauzen, schimpfen, tadeln, absolut, rücksichtslos, schonungslos, unbarmherzig, unbedingt, völlig, brutal, derb, gewalttätig, grob, rau, roh, rasend, stürmisch, ungestüm, wütend, harsch, uneben, dorn, grat, rückgrat, stachel, schwarz, akkurat, bloß, deutlich, frisch, gediegen, genau, hell, keusch, klar, lauter, nett, pur, rein, reinlich, reproduzierbar, sauber, säuberlich, schier, züchtig, exakt, gewissenhaft, hart, kleinlich, peinlich, präzis, pünktlich, reiflich, richtig, streng, strikt, zutreffend, ordinär, flegelhaft, gemein, dick, fett, fettig, gras, groß, speckig, stark, gewaltsam, grimmig, heftig, hitzig, rapid, scharf, ungestört, stift, zacke, zink, fest, kräftig, robust, rüstig, stramm, massig, massiv, gehörig, gewaltig, haltbar, handfest, kraftvoll, mächtig, nachdrücklich, solide, widerstandsfähig, wirksam, wirkungsvoll, obligatorisch, pflichtbewusst, verbindlich, heck, queue, schwanz, schweif, sterz, barbarisch, grausam, rabiat, scheußlich, unbändig, wild, rüde, akut, beißend, ernst, grell, heiß, herb, kreischend, reißend, schneidend, schrill, spitz, stechend, ausgemacht, bestimmt, gefeit, gewiss, sicher, standhaft, verlässlich, zuverlässig, gesetz, grundregel, lineal, norm, regel, aufrecht, augenscheinlich, bäuerlich, direkt, einfach, einfältig, einleuchtend, gerade, geradewegs, ländlich, offenbar, recht, schlicht, schlichten, simpel, unmittelbar, bestimmung, formel, rezept, satzung, verordnung, vorschrift, prinzip, sarkastisch, sarkastischen, gesund, hochgradig, stämmig, wuchtig, ängstlich, pingelig, skrupulös, krass, schwer, schwierig, ungekocht, barsch, brüsk, jäh, kratzig, schroff, spröd, spröde, steil, anstrengend, diffizil, mühevoll, mühsam, starr, unentwegt, zäh, hinter, hintere, hinterer, zurück, bündig, gedrungen, knapp, kurz, lakonisch
суворий на німецький »
Словник: данська
Переклади: asketisk, absolut, hensynsløs, ren, barsk, brutal, dyrisk, grov, løselig, rå, heftig, stormende, knudret, ru, rygrad, torn, sort, svart, ærbar, blank, klar, kysk, lødig, lys, nøgen, proper, pur, ram, akkurat, bestemt, eksakt, grundig, indgående, just, korrekt, minutiøs, nøjagtig, omstændelig, præcis, rigtig, streng, kulen, plump, diger, fed, fedt, fedtstof, stor, tyk, has, ivrig, kraftig, livlig, skarp, strid, voldsom, tagge, tørne, fast, robust, sprak, massiv, fyldig, solid, stabil, stadig, stærk, obligatorisk, hale, kø, svans, barbar, barbarisk, bidsk, bister, grusom, vild, simpel, vulgær, alvorlig, besk, intens, pikant, spids, stel, tvær, positiv, sikker, visse, forskrift, lineal, regel, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, lige, ordinær, primitiv, rak, rakt, rank, rat, ret, umiddelbar, bestemmelse, formel, forordning, lag, opskrift, recept, norm, sarkastisk, spydig, bastant, handlekraftig, høj, intensiv, stork, skrupuløs, ampler, hård, rigid, stiv, strikt, svær, vanskelig, vråen, abrupt, blå, brysk, hastig, stejl, besværlig, tung, bagside, tilbage, fyndig, kort, kortfattet, lakonisk, prægnant
суворий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: ascético, reprender, absoluto, completo, duro, incondicional, abrutado, áspero, bestial, bronco, brutal, bruto, desapacible, rudo, agitado, borrascoso, desaforado, rabioso, tempestuoso, escabroso, espina, púa, negro, oscuridad, aseado, calvo, cándido, casto, claro, curioso, fino, límpido, limpio, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, pulcro, puro, seco, terso, virginal, cabal, estricto, exacto, expreso, justo, menudo, minucioso, preciso, recto, riguroso, severo, cachorro, desatento, villano, basto, grosero, incivil, abultado, espeso, gordo, gran, grande, graso, grueso, obeso, rollizo, tosco, voluminoso, agudo, apasionado, arrebatado, brusco, furioso, impetuoso, impulsivo, torrencial, vehemente, violento, aguijón, pincho, rejo, fuerte, robusto, sólido, vigoroso, macizo, estable, firme, intenso, macho, poderoso, potente, pujante, asiduo, obligatorio, rigor, cabellera, cola, rabo, acerbo, atroz, bárbaro, carnicero, cruel, desalmado, feroz, fiero, inhumano, sádico, sanguinario, chabacano, ordinario, trivial, vulgar, acre, afilado, austero, cargado, incisivo, inclemente, mordaz, penetrante, picante, puntiagudo, punzante, certero, ciertamente, cierto, confidente, consistente, constante, convencido, definido, fiable, fijo, positivo, salvo, seguro, canon, horma, precepto, regla, zafio, derecho, directamente, directo, evidente, franco, ingenuo, liso, llano, manifiesto, rústico, seguido, sencillo, simple, sincero, fórmula, norma, prescripción, receta, reglamento, regulación, principio, sarcástico, alto, brioso, fornido, tieso, escrupuloso, fiel, meticuloso, puntual, religioso, abrupto, crudo, difícil, estrecho, exigente, rígido, serio, agrio, bravo, ronco, arduo, espinoso, pantanoso, penoso, trabajoso, contundente, empedernido, atrás, espalda, posaderas, posterior, trasero, breve, conciso, corto, lacónico, sucinto
суворий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: ascétique, engueuler, enguirlander, houspiller, ravauder, remoucher, tancer, absolu, impitoyable, pètesec, brusque, brut, brutal, grossier, matraqueur, rude, truculent, violent, frénétique, furieux, houleux, impétueux, mouvementé, orageux, tempétueux, tumultuaire, tumultueux, accidenté, âpre, bourru, grenu, grumeleux, raboteux, râpeux, rêche, rocailleux, rugueux, scabreux, épine, piquant, nègre, noir, chaste, clair, dénudé, éthéré, lampant, monde, net, propre, puceau, pur, sec, vierge, congru, exact, exprès, formel, juste, pédant, pertinent, ponctuel, précis, scrupuleux, strict, agreste, rustre, impertinent, impur, malotru, traits, boulot, épais, fort, gras, gros, grossi, matériel, rabelaiserie, truffe, volumineux, adurent, aigu, ardent, carabiné, e, emporté, enragé, fulgurant, passionné, rapide, tortionnaire, véhément, vif, aiguillon, ardillon, écharde, pointe, balèze, gaillard, robuste, verdelet, vigoureux, massif, pesant, capiteux, consistant, corsé, costaud, ferme, puissant, solide, tenace, vineux, imposé, obligatoire, chevelure, queue, atroce, barbare, cruel, farouche, féroce, joncer, maupiteux, rigoureux, sanglant, canaille, rosse, vulgaire, accusé, acéré, acre, acrimonieux, affilé, aigre, austère, brûlant, cinglant, cuisant, dent, épicé, inclément, intense, perçant, pointu, sévère, tranchant, assuré, certain, certainement, constant, établi, fiable, inébranlable, positif, sauf, sûr, sűr, divisée, embauchoir, norme, précepte, règle, poissard, populacier, rustique, simpliste, travaux, debout, direct, directement, droguiste, droit, élémentaire, incomplexe, ingénu, simple, sobre, uni, camp, formule, indiction, instruction, ordonnance, prescription, recette, règlement, camaldule, canon, observance, principe, narquois, sarcastique, dru, énergique, héroïque, nerveux, stentor, valide, viril, volcanique, méticuleux, minutieux, religieux, acerbe, aristarque, cru, dur, écru, grège, rigide, abrupt, cassant, enroué, fruste, hispide, malgracieux, revêche, ardu, climatérique, difficile, épineux, hérisson, malaisé, pénible, amer, coriace, durable, intraitable, liais, raide, rénitent, arrière, derrière, postérieur, bref, concis, court, étriqué, laconique, lapidaire, ordre, serré, sommaire, succinct
суворий на французьки »
Словник: норвезькому
Переклади: asketisk, absolutt, hensynsløs, ren, barsk, brutal, dyrisk, grov, rå, heftig, stormende, knudret, ru, nabbe, pigg, torn, sort, svart, ærbar, blank, ekte, glassklar, klar, kysk, lødig, lys, proper, pur, ram, akkurat, bestemt, eksakt, gjennomgripende, grundig, inngående, just, korrekt, minutiøs, noggrann, nøyaktig, nøye, omsorgsfull, omstendelig, presis, riktig, streng, utførlig, hardhendt, knagglig, kulen, plump, diger, fet, tykk, amper, has, ivrig, livlig, skarp, strid, vass, voldsom, brodd, tagg, tørne, førlig, robust, sprek, sterk, massiv, fast, fyldig, hard, kraftig, mektig, solid, stabil, stadig, veldig, obligatorisk, pliktoppfyllende, hale, kø, rumpa, svans, barbarisk, bister, grusom, simpel, tarvlig, vulgær, akutt, alvorlig, besk, bitende, hvass, intens, kvass, piffig, pikant, rigorøs, skurva, spiss, stel, tvær, avgjord, pålitelig, positiv, riskfri, sikker, stø, trygg, viss, visst, forskrift, linjal, bein, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, grei, jevn, lett, ordinær, primitiv, rak, rakt, rank, rat, rett, umiddelbar, beskrivning, bestemmelse, føreskritt, formel, forordning, lag, oppskrift, resept, norm, regel, sarkastisk, spydig, bastant, handlekraftig, iherdig, intensiv, stork, sunn, skrupuløs, rigid, stiv, stri, strikt, vanskelig, vrien, abrupt, brå, brant, bratt, brysk, hastig, hes, skrovlig, besværlig, kinkig, tung, seg, seig, aktre, fyndig, konsis, kort, kortfattet, lakonisk, pregnant, sammentrengt
суворий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: аскетический, бранить, ругать, безжалостный, суровый, грубый, жестокий, буйный, бурный, пробурен, шершавый, колючий, колючка, терние, шип, черен, чёрен, черный, чёрный, аккуратный, голый, девственный, опрятный, прозрачный, целомудренный, чист, чистый, ясный, верный, правильный, точный, невоспитанный, большой, густой, крупный, объемистый, толстый, насильственный, неистовый, острый, острие, здоровый, крепкий, громоздкий, громоздок, массивен, массивный, прочный, дюжий, крепок, могущественный, мощный, обязателен, обязательный, принудительный, хвост, варвар, дикий, зверский, изуверский, кровавый, свирепый, пошловатый, горячий, крутой, лезвие, остер, остёр, остроконечный, проницательный, резкий, строгий, благонадежен, благонадежный, благонадёжный, достоверный, надежен, надежный, надёжный, непоколебимый, несомненный, определен, определенный, определённый, положительный, колодка, линейка, правило, предписание, высокоточный, деревенский, несложный, очевидный, прост, простой, прямо, прямой, явный, рецепт, формула, саркастичен, саркастический, саркастичный, силен, сильный, дотошен, дотошный, скрупулезен, скрупулезный, скрупулёзный, тщателен, тщательный, щепетилен, щепетильный, необработанный, строг, сырой, внезапный, отрывистый, хриплый, шероховатый, затруднителен, затруднительный, труден, трудный, хлопотный, жесткий, жёсткий, жесток, жёсток, тверд, твёрд, твердый, твёрдый, задний, тыловой, ягодицы, короткий, краткий, лаконичный, сжатый
суворий на російською »
Словник: шведському
Переклади: asketisk, absolut, hänsynslös, ren, skoningslös, brutal, stormande, grov, nabbe, torn, svart, ärbar, glassklar, klar, kysk, lödig, proper, pur, ram, renlig, snygg, ackurat, exakt, grundig, grundlig, just, korrekt, minutiös, noggrann, omsorgsfull, riktig, utförlig, burdus, sträv, hårdhänt, knagglig, kulen, ojämn, ouppfostrad, plump, rå, diger, fet, tjock, amper, häftig, ivrig, livlig, skarp, skärva, spetsig, strid, våldsam, vass, pigg, tagg, törne, förlig, robust, massiv, befäst, fast, kraftig, rejäl, solid, stabil, stadig, stark, styrk, obligatorisk, plikttrogen, hale, rumpa, stjärt, svans, grym, simpel, tarvlig, vulgär, akut, barsk, besk, bister, bitande, frän, piffig, pikant, rigorös, spliss, stel, tvär, avgjord, bestämd, förvissad, riskfri, säker, trygg, vederhäftig, viss, visst, avtrubba, brekke, direkt, enkel, ordinär, primitiv, rak, rakt, rank, rät, beskrivning, bestämmelse, föreskritt, lag, stadgande, norm, princip, regel, sarkastisk, spydig, bastant, intensiv, skrupulös, hård, obearbetad, rigid, sträng, strikt, svår, abrupt, brant, brysk, hastig, kärv, plötsligt, rum, skrovlig, besvärlig, kinkig, mödosam, svårt, vansklig, seg, aktre, fyndig, koncis, kortfattad, lakonisk, pregnant
суворий на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: аскетычны, ганьбаваць, лаяць, сварыцца, суравы, суровы, гаматны, грубы, шорсткі, шурпаты, гак, палец, шып, хвост, чарга, чорны, чисты, чысты, ясни, акуратны, дакладны, бурлівы, бурны, калючка, дужы, моцны, масіўны, абавязковы, бязлітасны, жорсткі, люты, страшэнны, востры, рэзкі, прамы, роўны, саркастычны, здаровы, мажны, строгі, сыры, нацягнуты, непамяркоўны, няроўны, цяжкаваты, цяжкі, адзаду, задні, в, кароткi, кароткі, сціслы, сціснуты
суворий на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: askeettinen, absoluuttinen, armoton, ehdoton, säälimätön, ankara, eläimellinen, jylhä, kova, petomainen, karhea, karkea, oka, piikki, musta, alaston, havainnollinen, kirkas, läpinäkyvä, netto, puhdas, selvä, siisti, siveä, oikea, tarkka, kolea, iso, paksu, sakea, sankka, taaja, hillitön, kiihkeä, kiivas, raivoisa, terävä, tuikea, vihainen, roima, roteva, tanakka, vahva, jykevä, karski, luja, mahtava, tukeva, väkevä, voimakas, pakollinen, häntä, pyrstö, barbaari, julma, hauras, kalsea, kärkevä, kimakka, kimeä, kireä, kirpeä, kolkko, kuuma, läpitunkeva, pureva, terä, tuima, eräs, järkkymätön, luotettava, myönteinen, turvallinen, varma, ohje, sääntö, raaka, mutkaton, pystyssä, suora, suoraan, välitön, asetus, johtosääntö, kaava, ohjesääntö, periaate, jalostamaton, jäykkä, rankka, vaikea, juro, jyrkkä, käheä, painuksissa, tyly, hankala, isotöinen, kiperä, raskas, tukala, kaavamainen, kankea, kiinteä, sitkeä, taakse, lyhyt, suppea
суворий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: ασκητικός, απόλυτος, άσπλαχνος, τραχύς, σκληρός, αγκάθι, μαύρος, αγνός, γυμνός, καθαρός, ακριβής, αυστηρός, αγενής, λίπος, χοντρός, βίαιος, ογκώδης, δυνατός, ισχυρός, σταθερός, υποχρεωτικός, ουρά, άγριος, βάρβαρος, αιχμηρός, διαπεραστικός, καυτός, σοβαρός, στυφός, αξιόπιστος, ασφαλής, βέβαιος, θετικός, σίγουρος, κανόνας, απλός, ευθύς, ίσιος, κανονισμός, συνταγή, τύπος, αρχή, γερός, εντατικός, έντονος, υγιής, ακατέργαστος, απότομος, δύσκολος, άκαμπτος, κοντός, σύντομος
суворий на грецьки »
Словник: португальськи
Переклади: ascético, absoluto, ajusto, austero, completo, duro, inclemente, severo, abrutalho, agreste, áspero, bárbaro, basto, bestial, bronco, brutal, bruto, cru, grosseiro, rampinha, rude, tosco, borrascoso, desaforado, impetuoso, tempestuoso, tumultuoso, escabroso, espinho, estrepe, pico, pua, cola, rabo, escuridade, freto, negro, preto, calvo, caseado, castiço, casto, continente, curioso, despido, fino, límpido, limpo, líquido, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, nu, puro, seco, suevas, virginal, acertado, afinado, cabal, certo, correcto, estrito, exacto, expresso, minucioso, preciso, recto, rígido, incidis, denso, espesso, gordo, grande, grasno, volumoso, acre, agudo, aprisionado, arrebatado, brusco, fulo, raivoso, ríspido, violento, rejo, forte, furte, rijo, robusto, sólido, compacto, corpulento, maciço, consistente, constante, estabule, firme, gagás, poderoso, potente, pujante, vigoroso, complemento, compulsório, obrigado, cabeleira, cauda, atroz, bravio, desalmado, feroz, furioso, inumano, selvagem, rodo, trivial, urde, vulgar, acalorado, adiado, afiado, afilado, cortante, incisivo, intenso, mordaz, penetrante, perspicaz, picante, pontiagudo, pronunciado, rigoroso, sacudido, safio, abonado, certamente, concreto, contínuo, fiambre, figo, indubitável, positivo, probo, salvo, seguro, fórmula, máxima, preceito, regar, regra, régua, bordo, claro, directamente, directo, direito, evidente, franco, rústico, seguido, simples, sincero, singelo, prescrição, receita, regela, regulamento, cânon, principio, princípio, sarcástico, alto, demasiado, esperto, estrépito, membrudo, toro, torrente, vendaval, cuidadoso, escrupuloso, meticuloso, difícil, abrasivo, abrupto, chocante, escarpado, íngreme, ronco, apurado, árduo, complicado, dificultoso, grave, penoso, convencido, empedernido, hirto, atrás, espalda, posterior, traseiro, abreviado, breve, conciso, corto, curto, lacónico, resumido, sucinto
суворий на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: asketický, tŕň, presný, hrubý, špice, robustný, masívny, chvost, krutý, vulgárny, istý, pravidlo, krátky
суворий на словацькою »
Словник: польському
Переклади: ascetyczny, besztać, bezwzględny, brutalny, burzliwy, chropowaty, cierń, cylindrowy, czarny, czysty, dokładny, gburowaty, grubiański, gruby, gwałtowny, kolec, krzepki, masywny, mocny, obowiązkowy, ogon, okrutny, ordynarny, ostry, pewny, prawidło, precyzyjny, prostacki, prosty, przepis, reguła, sarkastyczny, silny, skrupulatny, surowy, szorstki, trudny, twardy, tylny, zadni, zwięzły
суворий на польському »
Словник: італійськи
Переклади: sgridare, assoluto, intero, spietato, aspro, brutale, bruto, duro, greggio, grezzo, grossolano, incivile, rozzo, rude, ruvido, furioso, tempestoso, scabro, scabroso, zotico, aculeo, spina, spino, negro, nero, scuro, casto, chiaro, limpido, lindo, mero, netto, pulito, puro, terso, accurato, esatto, preciso, rigoroso, scrupoloso, stretto, sguaiato, villano, denso, fitto, forte, grasso, grosso, ingombrante, pingue, spesso, acerbo, acuto, appassionato, ardente, arrabbiato, brusco, dirotto, furibondo, impetuoso, passionale, precipitoso, prepotente, veemente, violento, vivo, punta, gagliardo, robusto, vigoroso, compatto, massiccio, consistente, fermo, poderoso, possente, potente, rigoglioso, saldo, tenace, obbligatorio, coda, fila, atroce, barbarico, barbaro, bestiale, crudele, efferato, feroce, truce, volgare, acre, acuminato, affilato, aguzzo, appuntito, austero, fine, intensivo, intenso, pepato, piccante, pungente, rigido, severo, tagliente, affidabile, baldanzoso, certamente, certo, costante, fidato, incrollabile, irremovibile, ovvio, positivo, salvo, sicuro, massima, norma, precetto, regola, righello, destro, direttamente, diretto, diritto, dritto, liscio, piano, retto, ritto, rusticano, rustico, semplice, entrata, formula, ordinanza, prescrizione, regolamento, ricetta, canone, principio, energico, valido, meticoloso, minuzioso, pignolo, crudo, pesante, sodo, rauco, roco, scosceso, arduo, difficile, faticoso, erto, deretano, didietro, posteriore, retro, sedere, breve, corto, stringato, succinto
суворий на італійськи »
Словник: естонською
Переклади: absoluutne, kare, oga, must, pimedus, paljas, tühi, vooruslik, range, täpne, jämedakoeline, paks, rasvane, suur, vägivaldne, tugev, kohustuslik, saba, julm, raevukas, muidugi, lihtne, otse, otsene, sirge, juhis, retsept, valem, raske, jäik
суворий на естонською »
Словник: угорською
Переклади: abszolút, állatias, baromi, brutális, durva, goromba, mosatlan, háborgó, kavargó, göröngyös, rücskös, fekete, csupasz, tiszta, alapos, pontos, nyers, busa, kövér, nedvdús, vaskos, vastag, ádáz, erőszakos, hirtelen, szolid, tömör, csípős, erős, szilárd, farok, kegyetlen, faragatlan, otromba, vulgáris, akut, éles, forró, hegyes, szigorú, bizonyos, biztos, pozitív, tényleges, szabály, szokvány, vonalzó, direkt, egyenes, egyszerű, keresetlen, parasztos, szókimondó, előírás, formula, recept, szabályzat, utasítás, nagyfokú, aprólékos, dísztelen, fáradságos, zord, csiszolatlan, érdes, váratlan, bajos, keserves, nehéz, kemény, rideg, hátsó, hátulsó, kurta, lakonikus, velős
суворий на угорською »
Словник: литовською
Переклади: absoliutus, visiškas, apytikris, grubus, šiurkštus, juoda, juodas, aiškus, nuogas, plikas, švarus, tyras, griežtas, kruopštus, tikslus, didelis, riebus, storas, smarkus, smurtinis, galingas, grynas, stiprus, tvirtas, uodega, barbaras, barbariškas, laukinis, nirtulingas, nuožmus, žiaurus, kietas, pozityvus, saugus, teigiamas, tikras, liniuotė, norma, taisyklė, paprastas, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, formulė, receptas, sunkus, užpakalis, trumpas
суворий на литовською »
Словник: румунською
Переклади: absolut, brutal, aspru, curat, pătrunzător, violent, atroce, barbar, cruzime, acut, fierbinte, cert, desigur, sigur, direct, drept, brut, abrupt, brusc, dificil, spate, scurt
суворий на румунською »
Словник: хорватському
Переклади: grub, surov, trn, crn, čist, goli, ispravan, strog, točan, debeo, bijesan, snažan, čvrst, jak, zdrav, obavezan, rep, divlji, vulgaran, zajedljiv, pouzdan, siguran, tvrd, pravilo, direktan, direktno, jednostavan, ravan, ravno, formula, recept, energičan, sirov, težak, kasniji, natrag, unatrag, kratak
суворий на хорватському »
Словник: албанською
Переклади: gjemb, zezak, fortë, bisht, rregull
суворий на албанською »
Словник: болгарському
Переклади: черен, голям, острие, правило, наредба, предписание, формула, принцип, назад
суворий на болгарському »
Словник: словенії
Переклади: črn, močan, obvezen, prepričan, trden, recept, načelo, surov, težek, kratek
суворий на словенії »

Пов'язані слова

суворий вірш, суворий піст, суворий це, суворий постільний режим, суворий синоніми, суворий стиль, суворий чи суровий, суворий синоним, суворий закон але закон, суворий ліжковий режим