slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

витримати на чеська

Слово: витримати (Кількість букв: 9)
Словник: українською-чеська
Переклади (400): bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, bolest, dovolit, dovolovat, nést, podstoupit, přetrpět, prodělat, snášet, snést, strpět, trpět, utrpení, utrpět, vydržet, vystát, vytrpět, zakusit, břemeno, důležitost, hmotnost, koule, náboj, náklad, nálož, povinnost, služba, útok, váha, vsázka, zátěž, závaží, definitivní, konečný, fabrikovat, vymýšlet, vyrábět, vyrobit, vytvořit, zhotovit, zpracovávat, hrubiánský, neotesaný, venkovský, drzý, neomalený, nezpůsobný, prudký, hustě, hustý, korpulentní, mastný, mocný, objemný, omezený, pevnost, pevný, silný, těžkopádný, tlustý, tučný, tupý, velký, zavalitý, chvost, cíl, extrémnost, koncovka, konec, krajnost, mez, mezník, oháňka, ohon, okraj, propadnutí, skon, skončení, smrt, termín, účel, ukončení, uplynutí, vypršení, zakončení, zánik, extrém, extrémní, hraniční, krajní, brblat, otálet, reptat, dostat, mít, dotírat, napadat, napadnout, přepadat, přepadnout, útočit, vpadnout, zachvátit, zaútočit, medvěd, nosit, plodit, rodit, meškat, váhat, lenost, lhostejnost, nečinnost, netečnost, nevšímavost, těžkost, tíže, dedukovat, odčítat, odečíst, odpočítat, srazit, vyvodit, vyvozovat, chránit, klást, odkládat, odložit, odročit, odsunout, položit, šetřit, ukládat, uložit, ušetřit, zdržet, nabídnout, nabízet, obětovat, podat, podávat, poskytnout, poskytovat, předložit, skýtat, lidový, náhlý, obyčejný, všední, vulgární, finální, koncový, nezvratný, rozhodný, výsledný, závěrečný, minulý, poslední, držet, hájit, opírat, opora, opřít, podepřít, podložit, podpěra, podpěrka, podpírat, podpořit, podporovat, podstavec, tvrdit, udržet, udržovat, uhájit, vydržovat, zachovat, živit, občerstvit, obnovit, opravit, oživit, posílit, posilnit, posilovat, upevnit, upevňovat, utvrdit, utvrzovat, asistovat, napomáhat, pomáhat, pomoci, přispět, nadržovat, potvrzovat, ovládat, vlastnit, država, držba, držení, majetek, statek, usedlost, vlastnictví, vlastnost, bránit, inhibovat, krotit, podržet, ponechat, potlačit, potlačovat, pozdržet, překážet, přerušit, přidržet, svírat, zadržet, zarazit, zastavit, dělat, hotovit, předvést, produkovat, vytvářet, zplodit, způsobit, našeptat, navrhnout, navrhovat, naznačit, vnuknout, vsugerovat, nevychovaný, dopravit, dopravovat, odvézt, pohybovat, posouvat, posunout, posunovat, přehodit, překládat, přeložit, přemístit, přemísťovat, přenášet, přenést, přepravovat, přesadit, přesazovat, přestěhovat, přesunout, převádět, převést, přinést, šířit, transferovat, transportovat, unést, vést, vozit, dovézt, hodnost, pořadí, postavení, řada, šarže, stupeň, třída, kmenový, kořenový, odmocnítko, radikální, rázný, úplný, základní, oslavit, oslavovat, slavit, světit, tolerovat, doprovázet, doprovodit, eskortovat, provázet, dodržet, zachovávat, zadržovat, dokázat, jevit, koukat, ukázat, ukazovat, vycházet, vyjít, vypadat, vystoupit, ouško, chovat, setrvat, trvat, uchovat, uschovat, uvádět, vytrvat, výživa, vyživovat, zastávat, živobytí, nadvláda, příjem, účinek, vláda, vliv, aretovat, zahradit, zatknout, činit, představovat, provést, učinit, udělat, velebit, vychvalovat, ztropit, emanace, odtok, proudění, průtok, výron, vytékání, vyzařování, dostačit, dostačovat, stačit, konsolidovat, opevnit, opevňovat, osvěžit, povzbudit, přiostřit, rozšířit, sílit, vyztužit, vzpružit, zesílit, zesilovat, zpevnit, zveličit, zveličovat, zvětšovat, panovat, převládat, řídit, spravovat, vládnout, zvládnout, autorita, kapacita, moc, mocnost, odborník, orgán, ovládnutí, panství, pravomoc, převaha, schopnost, síla, správa, úřad, vážnost, pobýt, pobývat, prodlévat, zachytit, chápání, chápavost, dohoda, dorozumění, pochopení, porozumění, shoda, soulad, kolísat, vyčkávat, zaostávat
 
Рейтинг:
(3/5)
 
Пов'язані слова: чеська витримати, отримати синоніми, витримати паузу, витримати дієту, витримати голодування, витримати на чеська, bestiální на українською
витримати на чеська