slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

влаштовувати на чеська

Слово: влаштовувати (Кількість букв: 12)
Словник: українською-чеська
Переклади (389): přimět, rozhodnout, rozhodovat, definovat, určit, vymezit, stanovit, určovat, ustanovit, disponovat, pořádat, rozestavit, rozmístit, uspořádat, zařídit, zařizovat, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, vybrat, kolonizovat, osadit, osídlit, brblat, otálet, reptat, jmenovat, nazvat, nazývat, nominovat, označit, pojmenovat, tvořit, ustavit, utvořit, uvést, vyjmenovat, založit, dostat, mít, meškat, váhat, dedukovat, odčítat, odečíst, odpočítat, srazit, vyvodit, vyvozovat, chránit, klást, odkládat, odložit, odročit, odsunout, položit, šetřit, ukládat, uložit, ušetřit, zdržet, korespondovat, odepsat, odpovědět, odpovídat, odvětit, ujednat, vyhovět, vyhovovat, zodpovídat, nabídnout, nabízet, obětovat, podat, podávat, poskytnout, poskytovat, předložit, skýtat, kvalifikovat, udat, udávat, vyměřit, odskákat, platit, vyplácet, vyplatit, zaplatit, demonstrovat, dokázat, dokazovat, indikovat, jevit, naznačit, naznačovat, předvést, projevit, prokázat, prokazovat, prozrazovat, ukázat, ukazovat, vycházet, vyjít, vypadat, značit, znázornit, držet, ovládat, vlastnit, država, držba, držení, majetek, majetnictví, vlastnění, vlastnictví, statek, usedlost, vlastnost, bránit, inhibovat, krotit, podržet, ponechat, potlačit, potlačovat, pozdržet, překážet, přerušit, přidržet, svírat, zadržet, zarazit, zastavit, našeptat, navrhnout, navrhovat, vnuknout, vsugerovat, přemluvit, přesvědčit, přesvědčovat, usvědčit, adaptovat, předělat, přeměnit, přepracovat, přestavět, přetvořit, proměnit, rekonstruovat, změnit, hodnost, pořadí, postavení, řada, šarže, stupeň, třída, dokončit, prodat, provést, realizovat, splnit, uskutečnit, uskutečňovat, vykonat, zpeněžit, napravit, regulovat, řídit, upravit, usměrňovat, rozdělit, rozvrhnout, stavět, umísťovat, rozsoudit, rozsuzovat, soudcovat, vyřešit, stvořit, vytvářet, vytvořit, způsobit, oslavit, oslavovat, slavit, světit, dodržet, udržet, udržovat, zachovat, zachovávat, zadržovat, budovat, komponovat, organizovat, plodit, podoba, připravit, působit, sestavit, sestrojit, skládat, školit, složit, tvar, tvarovat, utvářet, vyrábět, vyrobit, vyškolit, vystavit, zakládat, zformovat, zhotovit, zorganizovat, zplodit, zřídit, koukat, vystoupit, konejšit, mírnit, nadlehčit, odlehčit, oslabit, pomoci, pomoct, tlumit, uchlácholit, uklidnit, ukonejšit, ulehčit, ulevit, upokojit, utišit, zmírnit, pacifikovat, tišit, uklidňovat, ukojit, upevnit, uspokojit, ztichnout, fixovat, potvrdit, připevnit, upírat, upoutat, upřít, usadit, ustálit, ustalovat, utkvět, vybudovat, zaopatřit, zavést, zjistit, nalíčit, posadit, postavit, poštvat, přichystat, růst, seřadit, seskupit, srovnat, umístit, vložit, vsadit, vypracovat, vyřídit, vyrovnat, zarovnat, zarovnávat, ouško, chovat, hájit, podepřít, podpírat, podporovat, setrvat, snést, trvat, tvrdit, uchovat, uschovat, uvádět, vydržovat, vytrvat, výživa, vyživovat, zastávat, živit, živobytí, nadvláda, příjem, účinek, vláda, vliv, aretovat, zahradit, zatknout, cvik, hrát, konat, naplnit, plnit, popravit, přednést, provádět, skončit, splňovat, udělat, ukončit, vykonávat, vyplnit, vyplňovat, emanace, odtok, proudění, průtok, výron, vytékání, vyzařování, dělat, fabrikovat, hotovit, nést, rodit, vymýšlet, vynášet, zhotovovat, zpracovávat, designovat, přidělit, přikázat, vyznačit, panovat, převládat, spravovat, vládnout, zvládnout, autorita, kapacita, moc, mocnost, odborník, orgán, ovládnutí, panství, pravomoc, převaha, schopnost, síla, správa, úřad, vážnost, dovolit, instalovat, nasadit, nastolit, nastrčit, oblékat, pokládat, předpokládat, přijmout, připouštět, připustit, sázet, ustavovat, pobýt, pobývat, prodlévat, zachytit, chápání, chápavost, dohoda, dorozumění, pochopení, porozumění, shoda, soulad, kolísat, vyčkávat, zaostávat
 
Рейтинг:
(4.5/5)
 
Пов'язані слова: чеська влаштовувати, влаштовувати синоніми, влаштовувати вавилонське стовпотворіння, влаштовувати на чеська, přimět на українською
влаштовувати на чеська