slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

перерва на чеська

Слово: перерва (Кількість букв: 7)
Словник: українською-чеська
Переклади (390): mezihra, pauza, přestávka, nehybnost, bořit, bourat, demolovat, hubit, ničit, pokazit, rozrušit, vyhladit, zbořit, zničit, chyba, defekt, kaz, mýlka, nedopatření, nedostatek, odbočení, odchylka, odklon, omyl, poklesek, porucha, úchylka, vada, vina, závada, pustošit, zpustošit, párat, potrhat, rozpárat, roztrhat, roztrhnout, rvát, servat, škubat, tahat, trhat, vyrvat, kmitat, vibrovat, eventualita, možnost, interval, mezera, mezidobí, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, uspořádat, vybrat, cvičit, instruovat, pěstovat, poučit, školit, vychovat, vychovávat, vycvičit, vyškolit, vyučovat, vzdělat, vzdělávat, dávat, investovat, klást, naklást, nasadit, pokládat, položit, posadit, postavit, přijít, připravit, sázet, stavět, uložit, umístit, usadit, vložit, vsadit, ležet, nacházet, odpočívat, spočívat, naděje, příležitost, šance, výhled, porušit, porušovat, poškodit, překročit, přestoupit, znásilnit, znesvětit, zneuctít, odzátkovat, dálka, odstup, vzdálenost, časování, kolísání, konjugace, odrůda, přeměna, proměna, rozmanitost, různost, střídání, varieta, výkyv, výměna, vystřídání, změna, klid, oddech, odpočinek, osvěžení, poklid, rekreace, zábava, odklad, odložení, odročení, prostor, prostranství, rozchod, rozdíl, rozestup, nedorozumění, přehmat, ostatek, pozůstatek, zbytek, zůstatek, oslabit, oslabovat, polevit, unavit, unavovat, vyčerpat, zeslabit, zmenšit, zmírnit, znervózňovat, díra, otevření, otvor, proražení, průlom, průsek, rozevření, ústí, vrt, zahájení, záliv, zátoka, designovat, označit, označkovat, označovat, oznámkovat, poznačit, poznamenat, signovat, stanovit, určit, určovat, ustanovit, vyznačit, vyznačovat, zaznamenat, značit, značkovat, znamenat, odmlka, pomlčka, pomlka, lom, praskat, prasklina, prasknutí, přetrhnout, přetržení, pukat, puklina, puknout, rozsedlina, rozštěp, roztržení, štěrbina, trhlina, trhlinka, zlomení, zlomenina, opora, podepření, podpěra, podpěrka, podpírání, podpora, podstavec, stopa, konverze, obměna, obrácení, obrat, přechod, přepočet, přetvoření, transformace, doraz, meziaktí, prázdniny, přerušení, přerušování, stanice, volno, vypnutí, zastavení, zastávka, lámat, odložit, přelomit, přerazit, přerušit, přerušovat, prolomit, prorazit, protrhnout, rozbít, rozlámat, rozlomit, rozrazit, rušit, vyrušit, zlámat, zlomit, drancovat, vydrancovat, vyplenit, ostatní, přebytek, drásat, odvrátit, pobavit, rozdrásat, rozptýlit, rozsápat, natrhat, očesat, oškubat, škubnout, utrhat, utrhnout, vytrhávat, nečinnost, sen, snění, spánek, spaní, odpočívadlo, bezvětří, mír, pokoj, pokojný, ticho, tichý, představovat, tvořit, ustavit, utvořit, vytvářet, vytvořit, založit, zřídit, stojka, stožár, hlína, lidé, lidstvo, půda, společnost, svět, vesmír, zem, zemina, spát, cloumat, trhnout, vléci, vytáhnout, vytahovat, bouře, bouřka, nápor, útok, vichřice, zteč, dodržet, držet, mít, podržet, přidržet, udržet, udržovat, zachovat, zachovávat, zadržet, zadržovat, hloubat, pochytit, slyšet, studie, studium, studovat, studovna, učení, učit, uvažovat, vyučit, zkoumat, zvědět, atrakce, čarování, fascinace, kouzlo, okouzlení, přitažlivost, půvab, šarm, vnady, informace, novinka, oznámení, poselství, sdělení, spojení, zpráva, zvěst, zaklínadlo, zaklínání, narušit, narušovat, obtěžovat, překážet, vadit, vyrušovat, znepokojit, kurs, směna, měnit, nahradit, nahrazovat, obrátit, přehodit, přeměnit, přesednout, prohodit, proměnit, proměňovat, střídat, vyměnit, vystřídat, zaměnit, změnit, zastoupit, zastupovat, měnění, modifikace, objížďka, poškození, pozměnění, přehození, přelom, převrácení, úprava, zlom, zvrat, lhůta, opoždění, prodlení, průtah, zdržení
 
Рейтинг:
(2/5)
 
Пов'язані слова: чеська перерва, перерва у судовому засіданні, перерва петро григорович, перерва між основною роботою та сумісництвом, перерва ляшко, перерва для обігріву, перерва на чеська, mezihra на українською
перерва на чеська