slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

покладати на чеська

Слово: покладати (Кількість букв: 9)
Словник: українською-чеська
Переклади (399): dedikovat, posvětit, připsat, věnovat, zasvětit, definovat, určit, vymezit, mondénní, pozemní, pozemský, světácký, světský, zemský, aféra, krám, kšeft, obchod, práce, prodejna, prospěch, úrok, věc, zájem, zajímavost, záležitost, zaměstnání, zisk, čára, cesta, dráha, linie, linka, náklonnost, názor, představenstvo, řada, řádek, řízení, šik, sklon, směr, spoj, správa, strana, trať, vedení, zaměření, dávat, investovat, klást, naklást, nasadit, pokládat, položit, posadit, postavit, přijít, připravit, sázet, stavět, uložit, umístit, usadit, vložit, vsadit, aplikovat, navrstvit, použít, používat, přiložit, vršit, holý, nahatý, nahý, neizolovaný, objevit, obnažit, odhalit, inkriminovat, obvinit, obviňovat, obžalovat, svědčit, vinit, cenit, ctít, hodnotit, ocenit, odhad, odhadnout, odhadovat, ohodnotit, posoudit, taxovat, úcta, usoudit, vážnost, zdanit, zhodnotit, nabídnout, nabízet, obětovat, podat, podávat, poskytnout, poskytovat, předložit, skýtat, jmenovat, kvalifikovat, nazvat, označit, pojmenovat, rozhodnout, rozhodovat, stanovit, udat, udávat, určovat, ustanovit, vyměřit, odsoudit, odsuzovat, vyčítat, žalovat, hnát, pobídnout, postrkovat, posunovat, šinout, šoupat, strčit, strkat, tlačit, vytlačit, obalit, pokrýt, posypat, potáhnout, povléci, překlenout, překrýt, překrývat, přesahovat, uhradit, pobízet, vbodnout, vniknout, vrazit, vystrčit, atituda, chování, držení, postava, postavení, postoj, pozice, stanovisko, stav, vystupování, význam, vzrůst, způsoby, blahořečit, požehnat, připisovat, světit, kácet, porazit, skolit, svalit, místo, naleziště, poloha, položení, poměry, póza, prostranství, situace, skupenství, staveniště, umístění, dílo, použití, povinnost, robota, úloha, upotřebení, užití, užívání, zaměstnanost, našeptat, navrhnout, navrhovat, naznačit, vnuknout, vsugerovat, končit, přestat, přestávat, skončit, ukončit, ustat, zastavit, nejvyšší, předběhnout, předčit, předhonit, předstihnout, překonat, překračovat, překročit, přemoci, přesáhnout, převýšit, převyšovat, vynikat, vyznamenat, imputovat, přičíst, přičítat, přidělit, přisoudit, přisuzovat, zařízení, akce, bod, boj, část, čin, činnost, děj, důvod, jednání, konání, látka, námět, otázka, pře, předmět, příčina, případ, problém, proces, působení, stupeň, tečka, téma, účinek, událost, vliv, žaloba, dovážet, dovézt, přinášet, přinést, přivádět, přivést, přivézt, lidé, lidstvo, společnost, svět, světový, vesmír, laický, laik, neodborník, mučit, trápit, drcnout, klepat, tlouci, uhodit, pojistit, potvrdit, potvrzovat, předstírat, prohlásit, tvrdit, ujistit, ujišťovat, uvádět, vypovídat, vyžadovat, zabezpečit, zajistit, interpretovat, omlouvat, omluva, omluvit, překládat, přeložit, přetlumočit, tlumočit, vykládat, vyložit, výmluva, vysvětlit, vysvětlovat, bít, bouchnout, klepnout, narazit, plácnout, postihnout, praštit, překvapit, připadnout, ranit, seknout, tlouct, třísknout, udeřit, zaklepat, zasáhnout, zranit, konejšit, mírnit, nadlehčit, odlehčit, oslabit, pomoci, pomoct, tlumit, uchlácholit, uklidnit, ukonejšit, ulehčit, ulevit, upokojit, utišit, zmírnit, pacifikovat, tišit, uklidňovat, ukojit, upevnit, uspokojit, ztichnout, cena, formulovat, projevit, vyjádřit, vyjadřovat, vylisovat, vymačkat, vyslovit, designovat, nominovat, přikázat, vyznačit, porážet, ubít, vraždit, zabíjet, zabít, zavraždit, zničit, črta, kádr, kontura, kostlivec, kostra, náčrt, náčrtek, načrtnout, nákres, nárys, nástin, obrys, pohled, rozvrhnout, rys, silueta, skelet, skica, aprobovat, biřmovat, dotvrdit, konfirmovat, odsouhlasit, ratifikovat, schválit, schvalovat, souhlasit, utvrdit, uznávat, kroutit, navíjet, navinout, ovinout, rolovat, složit, stáčet, stočit, svinout, zkroutit
 
Рейтинг:
(4.5/5)
 
Пов'язані слова: чеська покладати, покладати надії, покладати надію, не покладати, покладати на чеська, dedikovat на українською
покладати на чеська