slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

розрив на чеська

Слово: розрив (Кількість букв: 6)
Словник: українською-чеська
Переклади (299): bořit, bourat, demolovat, hubit, ničit, pokazit, rozrušit, vyhladit, zbořit, zničit, pustošit, zpustošit, párat, potrhat, rozpárat, roztrhat, roztrhnout, rvát, servat, škubat, tahat, trhat, vyrvat, kmitat, vibrovat, díra, dolík, otvor, průlom, vrt, eventualita, možnost, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, uspořádat, vybrat, dna, kapka, cvičit, instruovat, pěstovat, poučit, školit, vychovat, vychovávat, vycvičit, vyškolit, vyučovat, vzdělat, vzdělávat, bitva, hádka, povyk, pračka, pranice, pře, řada, rámus, rvačka, šarvátka, spor, svár, výtržnost, porušit, porušovat, poškodit, překročit, přestoupit, znásilnit, znesvětit, zneuctít, odzátkovat, časování, kolísání, konjugace, odchylka, odrůda, přeměna, proměna, rozmanitost, různost, střídání, varieta, výkyv, výměna, vystřídání, změna, chyba, kaz, mýlka, nedopatření, nedorozumění, nedostatek, omyl, poklesek, porucha, přehmat, vada, vina, závada, oslabit, oslabovat, polevit, unavit, unavovat, vyčerpat, zeslabit, zmenšit, zmírnit, znervózňovat, otevření, proražení, průsek, rozevření, ústí, zahájení, záliv, zátoka, klid, oddech, odmlka, odpočinek, pauza, pomlčka, pomlka, přestávka, lom, praskat, prasklina, prasknutí, přetrhnout, přetržení, pukat, puklina, puknout, rozsedlina, rozštěp, roztržení, štěrbina, trhlina, trhlinka, zlomení, zlomenina, chvat, kvap, překotnost, shon, spěch, ukvapenost, unáhlení, uspěchanost, narůstání, přibývání, přírůstek, rozmnožení, rozšíření, rozvedení, růst, vzestup, vzrůst, zvětšení, zvětšenina, zvětšování, zvýšení, konverze, obměna, obrácení, obrat, přechod, přepočet, přetvoření, transformace, doraz, interval, mezera, meziaktí, mezidobí, mezihra, odklad, osvěžení, prázdniny, přerušení, přerušování, rekreace, stanice, volno, vypnutí, zábava, zastavení, zastávka, lámat, odložit, přelomit, přerazit, přerušit, přerušovat, prolomit, prorazit, protrhnout, rozbít, rozlámat, rozlomit, rozrazit, rušit, vyrušit, zlámat, zlomit, navyknout, otužit, zvyknout, drancovat, vydrancovat, vyplenit, drásat, odvrátit, pobavit, rozdrásat, rozptýlit, rozsápat, destrukce, havárie, ničení, pád, pohroma, ruina, záhuba, zboření, zhouba, zhroucení, zmar, zničení, zřícení, ztroskotání, natrhat, očesat, oškubat, škubnout, utrhat, utrhnout, vytrhávat, hlína, lidé, lidstvo, půda, společnost, svět, vesmír, zem, zemina, cloumat, trhnout, vléci, vytáhnout, vytahovat, hloubat, pochytit, slyšet, studie, studium, studovat, studovna, učení, učit, uvažovat, vyučit, zkoumat, zvědět, informace, novinka, oznámení, poselství, sdělení, spojení, zpráva, zvěst, narušit, narušovat, obtěžovat, překážet, vadit, vyrušovat, znepokojit, měnění, modifikace, objížďka, odklon, poškození, pozměnění, přehození, přelom, převrácení, směna, úchylka, úprava, zlom, zvrat, slza
 
Рейтинг:
(0/5)
 
Пов'язані слова: чеська розрив, розрив шаблону, розрив хрестоподібної зв'язки, розрив функції, розрив сухожилля, розрив сторінки word, розрив на чеська, bořit на українською
розрив на чеська