slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

слабкий на чеська

Слово: слабкий (Кількість букв: 7)
Словник: українською-чеська
Переклади (386): bezvládnost, nečinnost, odpočinek, pomalost, setrvačnost, zahálčivost, bezmocný, churavý, impotentní, neduživý, nemohoucí, bezvládný, pasivní, trpný, bolavý, bolestivý, bolestný, citelný, citlivý, truchlivý, žalostný, zoufalý, bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, chorobný, morbidní, nemocný, nezdravý, bezhlučný, bezvětří, dolní, hluboký, jemný, klid, klidný, malý, mírný, mlčenlivý, mlčící, nehlučný, nerušený, nešlechetný, něžný, nízko, nízký, poklidný, pokoj, pokojný, potichu, povlovný, slabý, ticho, tichý, tlumený, vulgární, zamlklý, hezký, hubený, jemně, konec, krásný, libový, nepatrný, pěkný, povrchní, ryzí, štíhlý, tenký, ušlechtilý, útlý, mlčení, mlčenlivost, přestávka, tichost, utišení, bystrý, choulostivý, delikátní, dobrý, háklivý, hodný, křehký, lahodný, lámavý, lomivý, měkký, milý, přecitlivělý, příjemný, sladký, subtilní, útlocitný, vybíravý, způsobný, dráždivý, iritabilní, lechtivý, lítostivý, nedůtklivý, podrážděný, popudlivý, drzý, hrubiánský, neomalený, neotesaný, nezpůsobný, prudký, hustě, hustý, korpulentní, mastný, mocný, objemný, omezený, pevnost, pevný, silný, těžkopádný, tlustý, tučný, tupý, velký, zavalitý, čestný, civilní, galantní, laskavý, občanský, poctivý, poslušný, přívětivý, slušný, uhlazený, vlídný, zdvořilý, bídný, nekvalitní, nevalný, podřadný, prohnilý, průměrný, shnilý, škodlivý, špatný, trouchnivý, zetlelý, zlý, zpráchnivělý, zpuchřelý, ztrouchnivělý, chroupavý, chrupavý, drobivý, drolivý, křupavý, nepevný, ostrý, rozbitný, dopadat, kulhat, napadat, pajdat, matoucí, mrzutý, namáhavý, nepohodlný, nepříjemný, nudný, obtížný, problematický, trapný, hebký, ochablý, schlíplý, zplihlý, cuchta, ledabylý, moura, nečistý, špinavý, sprostý, umouněný, ušmudlaný, zanedbaný, bezectný, bídácký, hanebný, hnusný, lakomý, malicherný, mrzký, nešťastný, ničemný, odporný, ohavný, podlý, protivný, skoupý, ubohý, krátký, prostě, spodek, stručný, úpatí, kanál, odliv, odpad, odtok, proudění, průtok, stoka, lidový, náhlý, obyčejný, všední, bodavý, břitkost, břitký, chtivý, hrotitý, jízlivý, kousavý, kyselý, nevlídný, ostří, palčivý, pálivý, peprný, pichlavý, pikantní, přísný, probíjející, pronikavý, špičatý, štípavý, štiplavý, strohý, tuhý, uštěpačný, výrazný, zahrocený, kazit, mírnit, oslabit, oslabovat, rušit, tlumit, vyčerpat, vysílit, zeslabit, zkazit, zmenšit, zmenšovat, zmírnit, zmírňovat, zrušit, zženštit, nehezký, nepěkný, šeredný, škaredý, spodní, zbabělý, pokořit, ponížit, snížit, snižovat, tupit, zahanbit, zlehčit, zlehčovat, znehodnotit, zneuctít, líný, loudavý, opožděný, pomalu, pomalý, ponenáhlý, pozdní, pozvolna, pozvolný, vleklý, zdlouhavý, zvolna, nevychovaný, venkovský, deprese, ochablost, pokles, proláklina, propadlina, skleslost, sklíčenost, smutek, snížení, zádumčivost, ochabnout, povolit, rozvázat, uvolnit, držgrešle, lakomec, lakotný, skrblický, skrblík, skrblivý, spořivý, těsný, utažený, všivý, důvtipný, bezvýrazný, chabý, chatrný, mdlý, nenapjatý, nesmělý, skrovný, slabošský, krušný, natvrdo, nelehký, nesnadný, perný, příkrý, strmý, těžký, tvrdý, hladký, pokořovat, ctitel, dvorný, líbezný, milenec, milovník, ochotný, pozorný, roztomilý, statečný, úslužný, slaboučký, sporý, vnímavý, zranitelný, elegán, elegantní, úpravný, vkusný, výborný, vybraný, bezvýznamný, odeslat, odmítnout, opustit, osvobodit, propustit, rozpouštět, zbavit, zpomalit, zpomalovat, zprostit, nehodný, neposlušný, rozhněvaný, rozzlobený, škodolibý, špatně, zle, zlo, zlobný, zlomyslný, zlověstný, benigní, lehký, shovívavý
 
Рейтинг:
(2.5/5)
 
Пов'язані слова: чеська слабкий, сладкий ноябрь, слабкий імунітет що робити, слабкий імунітет, слабкий як мотузка учетверо значення, слабкий як мотузка учетверо, слабкий на чеська, bezvládnost на українською
слабкий на чеська