slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: чималий

Словник: англійська чималий
Переклади: candid, detached, disinterested, dispassionate, equitable, fair-minded, impartial, neutral, objective, unbiased, unprejudiced, clean, cleanly, purely, absolute, bare, blank, chaste, clearer, fine, limpid, natty, neat, net, orderly, pure, purge, sanitary, sheer, snowy, solid, spick, spotless, spotlessly, straight, tidied, tidy, unalloyed, virginal, affable, attentive, civil, complaisant, courteous, gong, good, polite, urbane, constitutive, essential, essentials, imperative, indeed, intrinsic, material, quintessential, relevant, significant, substantial, valid, very, vital, bazaar, fair, kermis, abundantly, brightly, clearly, distinctly, glare, light, lightly, professedly, serenely, transparently, beaming, blond, blonde, bright, brilliant, clean-cut, clear, explicit, hell, intelligible, lucid, luculent, pale, perspicuous, plain, self-explanatory, serene, unequivocal, vivid, comely, handsome, pretty, inconsiderable, inessential, invalid, irrelevant, nonmaterial, nontrivial, nugatory, null, trivial, unessential, unimportant, void, voided, entity, juridical, lawful, legal, legislative, legitimate, legitimize, rightful, average, mediocre, ordinary, par, pedestrian, unremarkable, fine-drawn, good-looking, nice-looking, personable, decent, decorous, modest, presentable, prim, respectable, seemly, advisable, conscionable, judicial, just, righteous, averaged, forward, forwards, mean, medial, medium, mid, middle, middling, moderate, secondary, candour, earnestness, honesty, integrity, rectitude, aboveboard, clean-handed, faithful, honest, honourable, outright, round, upright, sleek, smooth-faced, suave, accommodating, amiable, considerate, gallant, genial, good-natured, kind, kindly, officious, unprecedented, big, compelling, effective, grave, heavyweight, important, majored, momentous, ponderous, serious, strong, swell, weighty, ahead, direct, directly, franking, point-blank, right, slap, squarely, conspicuous, distinct, emphatic, expressive, display, exhibit, exhibition, expo, exposition, exposure, show, appreciable, considerable, goodly, precious, beautiful, cute, nice, snug
чималий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: nestranný, neutrál, neutrální, nezainteresovaný, nezištný, nezúčastněný, spravedlivý, čistě, pouze, výhradně, čistý, cudný, holý, jasný, nefalšovaný, netto, obnažený, pravý, průsvitný, průzračný, ryzí, čestný, civilní, dobrý, galantní, hodný, laskavý, milý, občanský, pěkný, poctivý, poslušný, příjemný, přívětivý, slušný, uhlazený, vlídný, zdvořilý, bytostný, důležitý, hlavní, konstitutivní, obsažný, podstatný, reálný, skutečný, věcný, vlastní, vydatný, výživný, významný, základní, zásadní, značný, trh, veletrh, jasně, světlo, světlý, zřetelně, bledý, blondýn, bystrý, čirý, explicitní, jasno, jednoznačný, klidný, plavý, průhledný, skvělý, srozumitelný, světlovlasý, veselý, výslovný, zjevný, zřejmý, zřetelný, posvícení, pouť, hezký, sličný, bezvýznamný, invalida, invalidní, nepatrný, neplatný, nerozhodný, legální, legitimní, oprávněný, právní, právoplatný, zákonitý, zákonný, běžný, normál, obvyklý, obyčejný, prostřední, průměr, průměrný, střední, všední, bezchybný, decentní, korektní, mravopočestný, náležitý, patřičný, počestný, přiměřený, vhodný, přesný, správný, zrovna, mírný, nevelký, podprůměrný, prostředek, umírněný, čestnost, počestnost, poctivost, přímost, spravedlnost, správnost, upřímnost, ctihodný, kolmý, otevřeně, otevřený, přímo, přímý, rovně, rovný, spolehlivý, svislý, upřímný, vážený, věrný, zpříma, hladký, ctitel, dvorný, lahodný, líbezný, milenec, milovník, ochotný, pozorný, roztomilý, statečný, úslužný, dospělý, hluboký, opravdový, platný, pravoplatný, silně, silný, těžký, vážný, veliký, velký, zdravý, nárok, právo, rovnou, expresivní, výrazný, výrazový, exhibice, předložení, ukázka, výklad, vyložení, výstava, vystavení, výstavka, vystavování, citelný, nemalý, ocenitelný, význačný, znatelný, dobře, hezky, krásně, krásno, krásný, pěkně, ušlechtilý
чималий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: neutral, objektiv, unbefahrbar, unbefangen, unorganisch, unparteiisch, nett, sauber, säuberlich, akkurat, bloß, deutlich, frisch, gediegen, genau, hell, keusch, klar, lauter, pur, rein, reinlich, reproduzierbar, schier, züchtig, artig, brav, bürgerlich, diskret, freundlich, gut, höflich, lieb, liebenswürdig, manierlich, zivil, effektiv, erheblich, essentiell, kräftig, relevant, substantiell, tatsächlich, wahr, wesentlich, wirklich, jahrmarkt, markt, messe, licht, aufklären, blond, eindeutig, einleuchtend, heiter, helllicht, mondhell, sinnfällig, übersichtlich, verständlich, kirchweih, kirmes, anmutig, fein, hübsch, schön, albern, nichtig, null, ungültig, unwichtig, gesetzlich, gesetzmäßig, rechtlich, durchschnittlich, gemittelt, gewöhnlich, mittelgroß, mittelmäßig, anständig, bequem, geeignet, korrekt, gerade, gerecht, mittlere, ehrlichkeit, geradheit, rechtschaffenheit, redlichkeit, ehrenhaft, ehrlich, fair, loyal, rechtschaffen, redlich, aufmerksam, entgegenkommend, galant, gefällig, kulant, verbindlich, zuvorkommend, ernst, ernsthaft, gültig, rechtsgültig, schwer, vollgültig, wichtig, direkt, einfach, förmlich, geradeaus, geradewegs, geradezu, glatt, unmittelbar, ausdrucksstark, ausdrucksvoll, auslage, ausstellung, belichtung, exposition, schau, schaufenster, ansehnlich, beachtlich, bedeutend, beträchtlich, merklich, namhaft, ziemend, ziemlich, niedlich, schmuck, zierlich
чималий на німецький »
Словник: данська
Переклади: retfærdig, uhildet, upartisk, ren, absolut, ærbar, blank, klar, kysk, lødig, lys, nøgen, proper, pur, ram, artig, borgerlig, elskværdig, forekommende, galant, god, høflig, venlig, faktisk, konkret, real, virkelig, loppemarked, marked, messe, torv, let, netto, tydelig, belysning, bleg, blond, distinkt, genial, gren, gusten, oplagt, soleklar, fin, køn, pen, skøn, smuk, vakker, ingenting, invalid, ubetydelig, ugyldig, uvæsentlig, uvedkommende, juridisk, legal, legitim, lovformelig, lovlig, almindelig, gennemsnit, gennemsnitlig, middels, middeltal, ordinær, sædvanlig, ærbødig, anstændig, ordentlig, sømmelig, billig, fair, just, nøjagtig, nøjagtigt, præcis, rimelig, middel, ærlighed, ærlig, direkte, hæderlig, lige, rank, redelig, ret, retskaffen, tro, flink, godmodig, hyggelig, rar, sort, adskillig, alvorlig, anselig, graverende, gyldig, holdbar, stor, vigtig, viske, rakt, rat, straks, umiddelbar, eksponering, forevisning, udstilling, visning, betydelig, kraftig, markant, meget, påtagelig, gild, nydelig, sit, still
чималий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: desinteresado, ecuánime, imparcial, imparcialidad, neutral, neutro, puramente, aseado, calvo, cándido, casto, claro, curioso, fino, límpido, limpio, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, pulcro, puro, seco, terso, virginal, afable, amable, atento, bueno, civil, comedido, cortés, cortesano, galante, gentil, político, urbano, cuantioso, esencial, grave, importante, feria, claridad, expresamente, brillante, comprensible, definido, distinto, expreso, inequívoco, inteligible, lámpara, llano, luz, obvio, patente, raso, redondo, rubio, sereno, vivo, bello, bonito, lindo, majo, precioso, caducado, insignificante, inválido, nulo, judicial, jurídico, legal, legítimo, deslucido, mediano, medio, mediocre, ordinario, promedio, regular, vulgar, chulo, guapo, hermoso, arreglado, conveniente, decente, decoroso, honesto, honroso, ajustado, entero, equitativo, justo, decoro, honestidad, honradez, integridad, probidad, rectitud, honrado, íntegro, probo, recto, transigente, caballeroso, complaciente, lucido, oficioso, apreciable, serio, valido, válido, derecho, directamente, directo, expresivo, vigoroso, escaparate, exhibición, exposición, considerable, notable, respetable, sensible, cuco, mono, simpático
чималий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: désintéressé, imparti, impartial, juste, neutre, nettement, proprement, purement, chaste, clair, dénudé, éthéré, lampant, monde, net, propre, puceau, pur, sec, vierge, aimable, civil, courtois, galant, gentil, honnête, poli, sage, constitutif, effectif, essentiel, fondamental, important, intrinsèque, réel, substantiel, véritable, fête, foire, lendit, clairement, formellement, intelligiblement, lucidement, apparent, blond, compréhensible, distinct, éclatant, explicite, extralucide, gai, intelligible, limpide, lucide, lumière, pâle, serein, toile, kermesse, patronal, beau, joli, illégal, insignifiant, invalide, mal, nul, juridique, légal, légitime, médiocre, moyen, moyenne, ordinaire, quelconque, belle, bienséant, convenable, correct, décent, raisonnable, séant, sortable, équitable, modéré, relatif, bonne, droiture, honnêteté, honorabilité, justice, loyauté, probité, rectitude, simplicité, brave, droguiste, droit, honorable, loyal, partie, probe, accommodant, accort, affable, agréable, attentionné, avenant, complaisant, gracieux, liant, obligeant, prévenant, revenant, brûlage, considérable, grand, grave, gros, majeur, sérieux, valable, valide, crûment, direct, directement, expressif, prononcé, vigoureux, décor, devanture, étalage, exhibition, exposition, galerie, salon, sinus, situation, vitrine, appréciable, imposant, insigne, marquant, notable, respectable, sensible, signalé, signifiant, vaste, bellot, bien, coquet
чималий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: equanime, giusto, imparziale, neutrale, neutro, casto, chiaro, limpido, lindo, mero, netto, pulito, puro, terso, amabile, benevolo, bravo, buono, civile, cortese, educato, garbato, gentile, gradevole, essenziale, importante, ragguardevole, sostanziale, fiera, mercato, sereno, apparente, biondo, brillante, distinto, esplicito, espresso, inequivocabile, luce, lucido, lume, nitido, palese, pallido, scialbo, bello, carino, insignificante, invalido, irrilevante, nullo, giuridico, legale, legalitario, legittimo, comune, media, mediocre, mezzo, modo, ordinario, aitante, conveniente, decente, decoroso, dignitoso, rispettabile, equo, medio, moderato, parco, dirittura, integrità, onestà, destro, dritto, fido, leale, onesto, retto, ritto, schietto, affabile, galante, capitale, grande, grave, grosso, rilevante, serio, valevole, valido, vistoso, direttamente, diretto, incisivo, esibizione, esposizione, mostra, salone, vetrina, ampio, apprezzabile, considerevole, consistente, notevole, sensibile, significante, vasto, ameno, bene, civettuolo
чималий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: nøytral, opartisk, rettferdig, saklig, uhildet, upartisk, ren, rensa, ærbar, blank, ekte, glassklar, klar, kysk, lødig, lys, proper, pur, ram, artig, borgerlig, forekommende, galant, god, høflig, imøtekommende, snill, faktisk, konkret, real, stoff, vike, viktig, virkelig, loppemarked, marked, marknad, messe, torg, netto, tydelig, blek, blond, distinkt, genial, gjennomsiktig, grei, gusten, opplagt, snillrik, soleklar, solklar, fin, pen, skjønn, vakker, ingenting, invalid, ubetydelig, ugyldig, uvedkommende, uvesentlig, uviktig, advokatknep, juridisk, legal, legitim, lovformelig, lovlig, rettmessig, rettslig, gjennomsnitt, gjennomsnittlig, måtelig, middelmåtig, middels, smukk, ærbødig, anstendig, ordentlig, sømmelig, tekkelig, just, middel, ærlighet, ærlig, hederlig, rank, redelig, reell, renhårig, rettskaffen, tro, elskverdig, godmodig, hyggelig, kjekk, sort, vennlig, aktuell, alvorlig, anselig, atskillig, betraktelig, graverende, gyldig, holdbar, høytstående, stor, tungtveiende, vektig, direkte, rakt, rat, rettighet, umiddelbar, eksponering, førevisning, utstilling, utstillingsvindu, visning, betydelig, klekkelig, kraftig, markant, meget, merkbar, merkelig, nevneverdig, påtagelig, utpreget, gild, grann, nydelig, søt
чималий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: беспристрастен, беспристрастный, нейтральный, нелицеприятен, нелицеприятный, аккуратный, голый, девственный, опрятный, прозрачный, целомудренный, чист, чистый, ясный, вежливый, гражданский, добрый, любезный, учтивый, хороший, штатский, важный, действительный, значительный, многозначительный, насущный, существен, существенен, существенный, ярмарка, белокурый, блестящий, блондин, вразумительный, живой, отчетлив, отчетливый, отчётливый, рус, русый, светел, светлый, светозарный, удобопонятный, яркий, ясен, красивый, миловидный, неважный, незначительный, законный, правовой, юридический, зауряден, заурядный, неброский, обычный, посредствен, посредственный, средний, порядочен, порядочный, приличен, приличный, пристойный, правый, справедлив, справедливый, неподкупность, учтивость, честность, верный, честен, честный, вежлив, галантный, любезен, обходителен, обходительный, обязывающий, почтителен, почтительный, учтив, важен, уважителен, уважительный, напрямик, прямо, прямой, толстенько, выразителен, выразительный, выставка, показ, заметный, значителен, милый, прекрасный, пригож, пригожий, приятный
чималий на російською »
Словник: шведському
Переклади: opartisk, nätt, putsa, ren, rengöra, rensa, ärbar, glassklar, klar, kysk, lödig, proper, pur, ram, renlig, snygg, älskvärd, artig, belevad, galant, god, snäll, ämne, faktisk, konkret, real, stoff, väsentlig, viktig, marknad, netto, tydlig, åskådlig, blank, blond, distinkt, fattlig, genial, greig, ljus, ljuslagd, lys, lysande, redig, sken, snillrik, solklar, ogiltig, advokatknep, juridisk, legal, legitim, lovlig, rättmätig, rättslig, anständig, ordentlig, just, rättvis, medelmåttig, middes, ärlig, hederlig, redlig, rejäl, renhårig, godmodig, hövlig, hygglig, sort, aktuell, allvarsam, angelägen, betydande, gällande, giltig, holkbar, direkt, rakt, rät, uttrycksfull, förevisning, utställning, visning, ansenlig, avsevärd, bemärkt, betydlig, kraftig, markant, menet, nämnvärd, påtaglig, fin, grann, mysig, söt, vacker
чималий на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: бесстаронні, непрадузяты, справядлівы, нібы, поёт, чыста, як, чисты, чысты, ясни, ветлівы, ветлы, далікатны, грунтоўны, істотны, відны, прасветлены, светлы, прыгожы, дробны, дробязны, неістотны, нікчэмны, няважны, нязначны, законны, пасрэдны, сярэдні, даволі, добры, здавальняючы, значны, ладны, неблагі, немалы, нядрэнны, някепскі, прыстойны, сумленнасць, сумленны, ласкавы, мілы, пачцівы, прыязны, важны, паважны, проста, роўна, выразны, выстаўка
чималий на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: erapooletu, neutraalne, paljas, tühi, vooruslik, hea, kena, arusaadav, selge, valgus, seaduslik, keskmine, õiglane, ausus, tõsine, otse, otsene, sirge, näitus, ilus
чималий на естонською »
Словник: фінською
Переклади: puolueeton, alaston, havainnollinen, kirkas, läpinäkyvä, netto, puhdas, selvä, siisti, siveä, kansalais-, kohtelias, siviili, soma, ystävällinen, merkityksellinen, tärkeä, varsinainen, helakka, heleä, loistava, selkeä, tyyni, vaalea, valo, kaunis, nätti, sorea, pieni, juridinen, laillinen, oikeudellinen, oikeutettu, kohtalainen, tavallinen, välikappale, väline, kohtuullinen, oikeudenmukainen, vanhurskas, keskiarvo, keskinkertainen, rehellisyys, erä, kunniallinen, rehellinen, rehti, suora, uskollinen, avulias, huomaavainen, kiltti, käypä, kelpaava, kelpo, pätevä, suuri, törkeä, totinen, vakava, suoraan, välitön, ilmeikäs, aikamoinen, arvokas, huomattava, melkoinen, merkittävä, hauska, herttainen, korea
чималий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: αμερόληπτος, ουδέτερος, αγνός, γυμνός, καθαρός, αβρός, ευγενικός, σημαντικός, σαφώς, ατάραχος, γαλήνιος, ξανθός, σαφής, χαριτωμένος, ανάπηρος, ασήμαντος, νόμιμος, μέσος, όμορφος, ευπρεπής, δίκαιος, ενάρετος, ηθικολόγος, ηθικός, τίμιος, αξιαγάπητος, προσηνής, φιλικός, έγκυρος, σοβαρός, σπουδαίος, ευθύς, έκθεση, αισθητός, αξιόλογος
чималий на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: neutralan, objektivan, čist, goli, građanski, lijep, ljubazan, učtiv, stvaran, jasan, razumljiv, svijetao, nevažeći, neznatan, prosječan, pristojan, pravedan, pošten, vjeran, važan, ravan, ravno, znatan
чималий на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: elfogulatlan, közömbös, objektív, önzetlen, pártatlan, tárgyilagos, csupasz, tiszta, civilizált, figyelmes, illedelmes, polgári, udvarias, dologi, fontos, lényeges, vásár, világosan, szép, érvénytelen, semmis, jog, jogi, jogos, legális, törvényes, törvénykezési, átlag, átlagos, hétköznapi, rendes, csinos, jóképű, tisztességes, igazságos, közép, közepes, középső, becsületesség, feddhetetlenség, becsületes, előzékeny, gáláns, lovagias, szívélyes, érvényes, jelentős, nagy, nyomatékos, látható, világos, direkt, egyenesen, kiállítás, kirakat, mutatvány, helyes, szépen
чималий на угорською »
Словник: литовською
Переклади: neutralus, aiškus, nuogas, plikas, švarus, tyras, geras, malonus, mandagus, naudingas, mugė, lempa, neabejotinas, suprantamas, šviesa, vidurkis, teisingas, rimtas, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, paroda, gražus, puikus
чималий на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: equitativo, imparcial, neutral, neutro, humano, absoluto, calvo, caseado, castiço, casto, continente, curioso, despido, fino, límpido, limpo, líquido, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, nu, puro, seco, suevas, virginal, afável, amável, atento, boa, bom, bondoso, cavalheiro, civil, comedido, cortes, cortês, político, urbano, básico, cantito, essencial, bazar, feira, feria, mercado, acusado, clarividente, claro, luzente, brilhante, calmo, definido, distinto, explícito, inequívoco, loiro, louro, luz, óbvio, rublo, sereno, transparente, vivo, belo, bonito, formoso, lindo, pitoresco, precioso, insignificante, inválido, nulo, judicial, jurídico, justo, legal, legítimo, lícito, comum, insípido, média, mediano, ordinário, procedido, usual, vulgar, velo, apropriado, conveniente, decente, decoroso, honesto, honroso, módico, ajustado, apenas, exactamente, media, médio, meio, regular, decoro, honestidade, honradez, integridade, escrupuloso, fiel, honor, honrado, íntegro, leal, recto, veraz, gentil, polido, bondades, deferente, galante, obsequioso, oficioso, serviria, suave, categorizado, grave, importante, relevante, sério, sisudo, ufano, válido, valioso, desfecho, directamente, directo, direito, enfático, expressivo, vigoroso, exibição, exposição, considerável, amarele, cuco, mono, simpático
чималий на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: nestranný, slušný, významný, priemerný, poctivosť, svetlý, rovný, výstava
чималий на словацькою »
Словник: польському
Переклади: bezstronny, czysto, czysty, grzeczny, istotny, jarmark, jasno, jasny, kiermasz, nadobny, nieważny, prawny, przeciętny, przystojny, przyzwoity, sprawiedliwy, średni, uczciwość, uczciwy, układny, uprzejmy, ważny, widny, wprost, wyrazisty, wystawa, znaczny, ładny
чималий на польському »
Словник: албанською
Переклади: pastër, dritë, bukur, mesatar, ekspozitë
чималий на албанською »
Словник: румунською
Переклади: curat, civil, clar, blond, limpede, frumos, mediu, mijloc, cinstit, afabil, amabil, serios, direct, drept
чималий на румунською »
Словник: словенії
Переклади: sejem, jasen, svetel
чималий на словенії »
Словник: болгарському
Переклади: ясно, блондин, важен, важно, голям, светлина, излагане, изложба, прекрасен
чималий на болгарському »

Пов'язані слова

чималий у яру ставок, чималий живіт