slovnyk.eu

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: чистий

Словник: англійська чистий
Переклади: absolute, absoluteness, bare, despotic, illimitable, out-and-out, unmitigated, blank, form, bull, bullock, howler, taurus, chaste, virtuous, chastity, clarity, cleanliness, cleanness, fineness, finesse, integrity, purity, sheer, tidiness, clean, clearer, fine, limpid, natty, neat, net, orderly, pure, purge, sanitary, snowy, solid, spick, spotless, spotlessly, straight, tidied, tidy, unalloyed, virginal, accurate, businesslike, business-like, definite, exact, faithful, meticulous, near, particular, pinpoint, precise, preciseness, specific, strict, thorough, postcard, questionnaire, abundantly, brightly, clearly, distinctly, glare, light, lightly, professedly, serenely, transparently, beaming, blond, blonde, bright, brilliant, clean-cut, clear, explicit, fair, hell, intelligible, lucid, luculent, pale, perspicuous, plain, self-explanatory, serene, unequivocal, vivid, apparent, bald, evident, flagrant, forthright, manifest, open, overt, patent, plump, public, transparent, unclassified, cow, curt, laconic, short, airy, clammy, dab, effortless, faint, lightsome, lightweight, nimble, slight, whippet, blameless, flawless, immaculate, impeccable, pristine, stainless, unblemished, unmarked, disappear, vanilla, aggregate, all-in, altogether, broad, common, general, generic, global, overall, total, embowel, gut, cheerful, good-humoured, jocund, jocundity, jolly, sunny, sunshiny, decent, man-sized, presentable, respectable, square, fine-grained, precision, unerring, foolproof, diaphanous, lucent, pellucid, reset, see-through, ambush, booby-trap, decoy, entrapment, mousetrap, pitfall, snare, trap, balance, cleanly, prim, shipshape, spruce, trim, fence, grid, mesh, netting, reticule, tissue, web, chain, dragnet, main, network, adroit, canny, clever, crafty, cunning, cute, dextrous, handy, shrewd, skilful, smart, association, collaborative, commitment, concerted, conjoint, cooperative, joint, mutual, one, shared, courtly, cultivated, debonair, dressy, elegant, exquisite, fashionable, ladylike, polished, refined, sophisticated, stylish, urbane, attenuate, dwindle, evanish, fade, wane, peter, scram, vanish, able, agile, artful, deft, dexterous, expeditious, habile, handyman, handy-man, knowing, light-fingered, manual, skilled, slick, culpable, light-footed, limber, lissom, lithe, lithesome, quick, sharp, versatile, cumulative, inclusive
чистий на англійська »
 
Словник: чеська
Переклади: absolutistický, absolutní, bezpodmínečný, naprostý, neobmezený, neomezený, svrchovaný, úplný, formulář, tiskopis, žádanka, býk, ctnostný, cudný, počestný, čirost, čistota, cudnost, jas, jasnost, nevinnost, prostota, průzračnost, srozumitelnost, zdrženlivost, čistý, holý, jasný, nefalšovaný, netto, obnažený, pravý, průsvitný, průzračný, ryzí, exaktní, precizní, přesný, přísný, puntičkářský, správný, těsný, určitý, úzkostlivý, výslovný, jasně, světlo, světlý, zřetelně, bledý, blondýn, bystrý, čirý, explicitní, jasno, jednoznačný, klidný, plavý, průhledný, skvělý, srozumitelný, světlovlasý, veselý, zjevný, zřejmý, zřetelný, evidentní, nápadný, nechráněný, nepokrytý, neskrývaný, obecenstvo, obecní, očividný, otevřený, patrný, prohlášení, publikum, samozřejmý, upřímný, veřejnost, veřejný, volný, kráva, krátký, lakonický, stručný, úsečný, čilý, drobný, flíček, hbitý, lehkomyslný, lehkovážný, lehký, mírný, mrštný, nadýchaný, povrchní, slabý, snadný, štíhlý, svižný, tenký, útlý, živý, bezchybný, bezúhonný, bezvadný, mizet, zmizet, celkový, generál, generální, globální, paušální, povšechný, souhrnný, valný, vojevůdce, všeobecný, všestranný, kuchat, vykuchat, pěkný, radostný, čestný, poctivý, pořádný, slušný, uklizený, uspořádaný, transparentní, chytačka, lapač, léčka, nástraha, osidlo, past, záloha, saldo, zůstatek, úhledný, upravený, mříž, mřížka, pletivo, síť, síťka, síťoví, síťovina, spleť, chytrácký, chytrý, dovedný, důmyslný, důvtipný, inteligentní, lišácký, lstivý, mazaný, obratný, pohotový, prohnaný, roztomilý, šikovný, vychytralý, zchytralý, zručný, běžný, hromadný, kolektivní, obecný, obyčejný, pospolitý, společný, sprostý, elegán, elegantní, jemný, uhlazený, úpravný, ušlechtilý, vkusný, výborný, vybraný, chřadnout, uvadat, vadnout, ztrácet, ztratit, zvadnout, vyprchat, agilní, schopný, vybroušený, zdatný, způsobilý, poddajný, přizpůsobivý, prudký, pružný, rychlý, kumulativní, spojený
чистий на чеська »
Словник: німецький
Переклади: absolut, unbedingt, unbeschränkt, völlig, formblatt, formular, vordruck, bulle, schnitzer, stier, keusch, tugendhaft, züchtig, keuschheit, nettigkeit, reinheit, reinlichkeit, sauberkeit, übersichtlichkeit, akkurat, bloß, deutlich, frisch, gediegen, genau, hell, klar, lauter, nett, pur, rein, reinlich, reproduzierbar, sauber, säuberlich, schier, exakt, gewissenhaft, hart, kleinlich, peinlich, präzis, pünktlich, reiflich, richtig, streng, strikt, zutreffend, licht, aufklären, blond, eindeutig, einleuchtend, heiter, helllicht, mondhell, sinnfällig, übersichtlich, verständlich, augenscheinlich, eklatant, ersichtlich, geöffnet, offen, offenbar, offenkundig, offensichtlich, kuh, rind, lakonisch, behände, beweglich, dünn, leicht, luftig, mühelos, sanft, einwandfrei, fleckenlos, makellos, schwinden, verschwinden, allgemein, generell, ausweiden, froh, fröhlich, lustig, sonnig, ungetrübt, vergnügt, anständig, gehörig, geordnet, ordentlich, tüchtig, durchsichtig, durchscheinend, transparent, eisen, falle, fallstrick, schlinge, saldo, gitter, netz, netzwerk, plastiktüte, erfahren, findig, geschickt, intelligent, kess, klug, listig, pfiffig, schlau, sinnreich, gemeinsam, gemeinschaftlich, üblich, damenhaft, fein, nobel, vorne, vornehm, zart, verschwenden, wegkommen, anstellig, flott, geschmeidig, gewandt, flink, rasch, schnell, wendig, gesamt
чистий на німецький »
Словник: данська
Переклади: absolut, ren, blanket, formular, skema, han, okse, tyr, ærbar, dydig, kysk, blank, klar, lødig, lys, nøgen, proper, pur, ram, akkurat, bestemt, eksakt, grundig, indgående, just, korrekt, minutiøs, nøjagtig, omstændelig, præcis, rigtig, streng, let, netto, tydelig, belysning, bleg, blond, distinkt, genial, gren, gusten, oplagt, soleklar, indlysende, offentlig, synlig, ko, ku, kort, lakonisk, flink, lette, lindring, slank, forsvinde, almindelig, general, generel, generisk, universal, glad, lystig, anstændig, ordentlig, fælde, ferle, saks, snare, saldo, nette, garn, gitter, net, netværk, dygtig, ekspert, fiffig, gløgg, klok, list, listig, slug, smidig, snu, underfundig, fælles, samhørig, elegant, fin, fornem, lækker, minke, habil, hurtig
чистий на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: absoluto, completo, despótico, formulario, impreso, tauro, toro, casto, virtuoso, aseo, candidez, castidad, curiosidad, limpieza, pureza, aseado, calvo, cándido, claro, curioso, fino, límpido, limpio, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, pulcro, puro, seco, terso, virginal, cabal, estricto, exacto, expreso, justo, menudo, minucioso, preciso, recto, riguroso, severo, claridad, expresamente, brillante, comprensible, definido, distinto, inequívoco, inteligible, lámpara, llano, luz, obvio, patente, raso, redondo, rubio, sereno, vivo, descubierto, evidente, manifiesto, vaca, lacónico, ágil, esbelto, leve, ligero, liviano, vaporoso, impecable, inmaculado, intacto, irreprochable, desaparecer, general, global, público, universal, achurar, destripar, alegre, apacible, jovial, ordenado, diáfano, transparente, cristalino, asecho, lazo, red, trampa, alcance, saldo, malla, rejilla, tela, astuto, cuco, diestro, dispuesto, elegante, hábil, ingenioso, inteligente, listo, mañoso, colectivo, compartido, común, mutuo, ordinario, delicado, distinguido, exquisito, primoroso, declinar, irse, perderse, desvanecerse, eclipsar, certero, habilidoso, industrioso, pronto, suelto, veloz, conjunto, junto
чистий на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: absolu, valeur, formulaire, formule, imprimé, taureau, chaste, sage, saint, vertueux, candeur, célibat, chasteté, clarté, cristal, fraîcheur, netteté, propreté, pureté, sérénité, virginité, clair, dénudé, éthéré, lampant, monde, net, propre, puceau, pur, sec, vierge, congru, exact, exprès, formel, juste, pédant, pertinent, ponctuel, précis, scrupuleux, strict, clairement, formellement, intelligiblement, lucidement, nettement, apparent, blond, compréhensible, distinct, éclatant, explicite, extralucide, gai, intelligible, limpide, lucide, lumière, pâle, serein, toile, déclaré, esprit, évident, manifeste, ostensible, ouvert, patent, public, vache, bref, laconique, agile, anacréontique, facile, fin, flou, frivole, guilleret, léger, leste, poste, svelte, vaporeux, zéphire, zéphyrien, impeccable, intègre, irréprochable, dépérir, disparaître, effacer, général, global, univers, universel, étriper, vider, beau, joyeux, bataille, brave, honnête, ordonné, rangé, réglé, ajouré, transparent, cristallin, diaphane, pellucide, translucide, attrape, embuscade, piège, taupière, trappe, traquenard, reliquat, solde, soigné, allier, araignée, chasse-mouches, cousinière, émouchette, filet, graticule, lacis, pantière, pêchette, pochette, puchę, réseau, résille, réticule, treillis, bâche, gabare, goujonnier, haveneau, langoustier, panneau, rets, seine, tirasse, tonnelle, traînasse, accort, adroit, débrouillard, dégourdi, déluré, habile, ingénieux, intelligent, mal, malin, rusé, spirituel, subtil, ban, banal, collectif, commun, délicat, distingué, élégant, exquis, fashionable, galant, précieux, atrophier, écrouler, mourir, perdre, évanouir, capable, industrieux, société, travaux, preste, prompt, souple, conjoint, cumulatif
чистий на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: assoluto, intero, modulo, toro, virtuoso, castità, chiarezza, limpidezza, lindezza, nettezza, pulizia, purezza, casto, chiaro, limpido, lindo, mero, netto, pulito, puro, terso, accurato, esatto, preciso, rigoroso, scrupoloso, stretto, modello, sereno, apparente, biondo, brillante, distinto, esplicito, espresso, inequivocabile, luce, lucido, lume, nitido, palese, pallido, scialbo, aperto, manifesto, ovvio, patente, pubblico, mucca, vacca, agile, leggero, lesto, lieve, snello, svelto, impeccabile, inappuntabile, irreprensibile, scomparire, complessivo, generale, generico, globale, allegro, festoso, giocondo, gioioso, lieto, bravo, ordinato, perbene, trasparente, agguato, appostamento, imboscata, insidia, laccio, tagliola, trabocchetto, tranello, trappola, saldo, filo, griglia, rete, reticella, reticolo, sacchetto, tela, catena, circuito, abile, accorto, astuto, avveduto, destro, dolere, furbo, intelligente, lepido, scaltro, collettivo, comune, delicato, elegante, fine, squisito, sparire, svanire, capace, idoneo
чистий на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: absolutt, ren, blankett, formular, skjema, okse, stut, tyr, ærbar, dydig, dygdig, kysk, kyskhet, renhet, stygghet, blank, ekte, glassklar, klar, lødig, lys, proper, pur, ram, akkurat, bestemt, eksakt, gjennomgripende, grundig, inngående, just, korrekt, minutiøs, noggrann, nøyaktig, nøye, omsorgsfull, omstendelig, presis, riktig, streng, utførlig, søknad, netto, tydelig, blek, blond, distinkt, genial, gjennomsiktig, grei, gusten, opplagt, snillrik, soleklar, solklar, åpen, åpenbar, innlysende, offentlig, øyensynlig, synlig, ku, kort, lakonisk, flink, lett, lindrig, pigg, slank, plettfri, forsvinne, allmenn, alminnelig, felles, general, generell, generisk, gjengs, universal, glad, lystig, anstendig, ordentlig, tekkelig, felle, fylla, saks, snara, snare, saldo, nett, prydlig, snøgg, garn, gitter, håv, nettverk, steng, trål, dyktig, fiffig, gløgg, klok, list, listig, slug, smidig, underfundig, utspekulert, samhørig, elegant, fin, flott, fornem, lekker, minke, svinne, habil, hendig, hurtig
чистий на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: абсолютен, абсолютный, бланк, форма, бык, тельцы, добродетелен, добродетельный, целомудрен, целомудренный, непорочность, чистота, аккуратный, голый, девственный, опрятный, прозрачный, чист, чистый, ясный, верный, правильный, точный, белокурый, блестящий, блондин, вразумительный, живой, отчетлив, отчетливый, отчётливый, рус, русый, светел, светлый, светозарный, удобопонятный, яркий, ясен, гласный, заведомый, налицо, общественный, открытый, очевидный, явный, доходчивый, корова, лаконичен, лаконический, лаконичный, быстрый, легкий, лёгкий, легок, лёгок, незначительный, проворный, слабый, безукоризнен, безукоризненный, безупречный, непогрешимый, исчезать, всеобщий, общ, общий, огульный, потрошить, бодрый, жизнерадостен, жизнерадостный, погожий, высокоточный, прозрачен, западня, засада, капкан, ловушка, сальдо, опрятен, сетка, сеть, цепь, искусный, ловкий, лукавый, умный, ухищрен, ухищрён, ухищренный, ухищрённый, хитрый, единый, совместный, совокупный, сообщительности, сопредельность, сопромат, сопромата, изысканный, изящен, изящный, модный, тонкий, элегантный, выводить, пропадать, ловок, политичный, верткий, гибкий, изворотлив, изворотливый, проворен, увертлив, увертливый, увёртливый, юркий, юрок
чистий на російською »
Словник: шведському
Переклади: absolut, fullkomlig, ren, blankett, bock, stut, tjur, tyr, ärbar, dygdig, kysk, oskuld, renhet, snygghet, glassklar, klar, lödig, proper, pur, ram, renlig, snygg, ackurat, exakt, grundig, grundlig, just, korrekt, minutiös, noggrann, omsorgsfull, riktig, utförlig, formalar, formulär, netto, tydlig, åskådlig, blank, blond, distinkt, fattlig, genial, greig, ljus, ljuslagd, lys, lysande, redig, sken, snillrik, solklar, ko, lakonisk, flink, lätt, lett, lindrig, pigg, vig, oantastlig, allmän, generell, generisk, genomgående, sammanlagd, universal, anständig, ordentlig, rejäl, genomskinlig, översiktlig, överskådlig, fälla, snara, snare, saldo, prydlig, vårdad, garn, håv, nät, stenig, trål, behändig, duktig, fiffig, händig, klipsk, klok, list, listig, skicklig, slug, smidig, underfundig, värka, gemensam, samfälld, samhörig, elegant, flott, förnäm, förgås, försvinna, habil
чистий на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: абсалютны, канчатковы, поўны, бланк, бугай, бык, дабрадзейны, дабрачынны, нявінны, цнатлівы, цнотны, чыстата, чисты, чысты, ясни, акуратны, дакладны, відны, прасветлены, светлы, адкрыты, празрысты, карова, лаканічны, лёгкi, бездакорны, беззаганны, знікаць, агульны, патрашыць, трыбушыць, пастка, сальда, ахайны, сетка, ёмкі, зручны, лоўкі, сумесны, супольны, адшуканы, вытанчаны, далікатны, зграбны, знойдзены, прыгожы, тонкі, элегантны, спрытны, борзды, быстры, жвавы, паваротлівы, шпаркі
чистий на білоруськи »
Словник: естонською
Переклади: absoluutne, pull, sõnn, vooruslik, paljas, tühi, range, täpne, arusaadav, selge, valgus, avatud, ilmne, lehm, kerge, väle, kindral, üldine, lõks, võrk, kaval, nutikas, osav, salakaval, harilik, ühine, elegantne, vilunud
чистий на естонською »
Словник: фінською
Переклади: absoluuttinen, ehdoton, lomake, härkä, hyveellinen, siveä, puhtaus, selkeys, alaston, havainnollinen, kirkas, läpinäkyvä, netto, puhdas, selvä, siisti, ankara, oikea, tarkka, helakka, heleä, loistava, selkeä, tyyni, vaalea, valo, aava, aukea, auki, aukinainen, avoin, avonainen, ilmeinen, julkinen, silminnähtävä, yleinen, lehmä, hintelä, hoikka, solakka, sukkela, häipyä, hävitä, kadota, hauska, iloinen, kelpo, kelvollinen, kunnon, läpikuultava, ansa, loukku, pyydys, hila, kangas, verkko, verkosto, älykäs, hieno, juonikas, kätevä, näppärä, ovela, taitava, viekas, alhainen, arkipäiväinen, keskinäinen, aistikas, kykenevä, kyvykäs, liukas, joutuisa, kipakka, nopea
чистий на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: απόλυτος, ταύρος, αγνός, αγνότητα, ευκρίνεια, γυμνός, καθαρός, ακριβής, αυστηρός, σαφώς, ατάραχος, γαλήνιος, ξανθός, σαφής, ανοικτός, αγελάδα, ελαφρύς, άψογος, εξαφανίζομαι, γενικός, στρατηγός, εύθυμος, παγίδα, δίχτυ, έξυπνος, επιδέξιος, επιτήδειος, πονηρός, κοινός, συνηθισμένος, κομψός, ευκίνητος, εύστροφος, σβέλτος
чистий на грецьки »
Словник: угорською
Переклади: abszolút, blanketta, nyomtatvány, űrlap, bika, erényes, erkölcsös, erkölcsösség, tisztaság, csupasz, tiszta, alapos, pontos, adatlap, világosan, evidens, kézzelfogható, nyilvános, tehén, lakonikus, komolytalan, könnyű, általános, közös, összes, teljes, derült, derűs, illedelmes, rendes, tiszteletreméltó, csapda, kelepce, hajszálkereszt, háló, nettó, világháló, élelmes, intelligens, körmönfont, leleményes, ravasz, ügyes, társas, előkelő, finom, ízléses, eltűnik, fürge, gyakorlott, rátermett, talpraesett
чистий на угорською »
Словник: литовською
Переклади: absoliutus, visiškas, anketa, blankas, jautis, patinas, celibatas, aiškus, nuogas, plikas, švarus, tyras, griežtas, kruopštus, tikslus, lempa, neabejotinas, suprantamas, šviesa, akivaizdus, karvė, guvus, lengvas, lieknas, plonas, vikrus, dingti, bendras, generolas, visuotinis, linksmas, spąstai, tinklas, tinklelis, gudrus, nagingas, eilinis, paprastas, elegantiškas, subtilus
чистий на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: absoluto, completo, despótico, formulário, toro, touro, casto, continente, puro, virtuoso, asseio, candor, castidade, higiene, limpeza, nitidez, pureza, calvo, caseado, castiço, curioso, despido, fino, límpido, limpo, líquido, lúcido, mero, mondo, neto, nítido, nu, seco, suevas, virginal, acertado, afinado, cabal, certo, correcto, estrito, exacto, expresso, minucioso, preciso, recto, rígido, severo, acusado, clarividente, claro, luzente, brilhante, calmo, definido, distinto, explícito, inequívoco, loiro, louro, luz, óbvio, rublo, sereno, transparente, vivo, aberto, evidente, extremado, manifesto, marcado, obvio, ostensivas, patente, público, ausente, diáfano, vaporoso, vaca, conciso, lacónico, resumido, sucinto, ágil, descansado, esbelto, fácil, ingratidão, leve, leviano, ligeiro, imprecasse, desaparecer, colectivo, conjunto, general, genérico, geral, global, plenário, sumario, total, universal, estripar, alegre, festivo, jovial, conservador, cuidado, cuidadoso, meticuloso, ordenado, cristalino, terço, alçapão, armadilha, trampa, rede, tela, trama, ardiloso, astuto, belo, cachaças, cuco, elegante, hábil, inteligente, jeitoso, ladino, listo, velo, vividos, comum, mutuo, airoso, delicado, estético, garboso, grácil, primoroso, refinado, habilidoso, matoso, pronto, rápido, veloz
чистий на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: absolut, claritate, curat, clar, blond, limpede, agil, suplu, comun, obişnuit, îndemânatic, sprinten
чистий на румунською »
Словник: польському
Переклади: absolutny, blankiet, byk, cnotliwy, czystość, czysty, dokładny, formularz, jasno, jasny, jawny, klarowny, krowa, lakoniczny, lekki, nieskazitelny, niknąć, ogólny, patroszyć, pogodny, porządny, precyzyjny, przejrzysty, przezroczysty, pułapka, saldo, schludny, siatka, sieć, sprytny, wspólny, wytworny, zanikać, znikać, zręczny, zwinny, łączny
чистий на польському »
Словник: албанською
Переклади: dem, dritë, lopë, lehtë, pastër, kurth, venitem
чистий на албанською »
Словник: словацькою
Переклади: býk, presný, krava, zmiznúť, celkový, veselý, slušný, čistý
чистий на словацькою »
Словник: болгарському
Переклади: чистота, ясно, блондин, отворен, отворено, крава, генерал, общ, засада, решетка, обикновен, бърз
чистий на болгарському »
Словник: хорватському
Переклади: čist, goli, ispravan, strog, točan, jasan, razumljiv, svijetao, javan, očevidan, otvoren, otvoreno, krava, lak, iščeznuti, nestati, general, radostan, veseo, klopka, zamka, mreža, pametan, spretan, vješt, zajednički, elegantan, brz
чистий на хорватському »
Словник: словенії
Переклади: jasen, svetel, javen, lahek, mreža, pameten
чистий на словенії »

Пов'язані слова

чистий прибуток, чистий четвер, чистий дохід, чистий внутрішній продукт, чистий національний продукт, чистий світ, чистий дохід від реалізації продукції, чистий приведений дохід, чистий оборотний капітал, чистий прибуток формула